Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane

[#77122] Jørgen Andersen (1811-1872) - bakar frå Prestø amt i Danmark til Hafslo i Sogn?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane

Eg har vanskar med å komplettera biografien til denne danske huslyden som i 1850-åri flytte til Hafslo i Sogn:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Jørgen Andersen, opphavleg fr?¤¤¤ (opphavet hans i Danmark?)var son av¤¤¤¤¤ (namn på foreldri hans med yrke og bustad?)og f.¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hans? – kvar i Danmark?)1811. Han gifte seg i Stege, Præstø amt, Danmark 3.4.1840 med Anne Kirstine¤¤¤¤¤ (farsnamnet hennar?)Grocel fr?¤¤¤ (opphavet hennar i Danmark?)Ho var dotter av¤¤¤¤¤ (namn på foreldri hennar med yrke og bustad?)og f.¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar? – kvar i Danmark?)1806.¤¤¤¤¤ (tidlege bustader?)Men kring 1854 kom Jørgen og Anne Andersen til Solvorn som bakarar. Truleg flytte dei inn på plassen på same tidi, men ikkje før 10.6.1865 fekk Jørgen Andersen auksjonsskøyte på stovehuset og det som elles høyrte til brukseiningi. Jørgen heldt fram som bakar i Solvorn til han d. i Solvorn 23.12.1872. Anna Andersen selde bakeriet i 1873 og utvandra same året til Amerika. Ho busette seg hjå eldste son sin i Chicago, Cook Co., Ill. der ho visstnok døydde 4.9.1881. Me kjenner til to søner etter Jørgen og Anne:a. Peter Sophus Andersen, fødd i Stege, Danmark 4.6.1841, døydde i Chicago, IL 19.10.1884.b. Jørgen Vigs Andersen, fødd i Nakskov, Danmark 14.1.1844, ukjend lagnad.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Eg vil tru at mykje kan løysast om ein får høve til å undersøkja vigsli frå 1840? Kanskje ein av Danmarks-ekspertane kan hjelpa meg på veg?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bente Aaris

Her er hun og gutterne i FT:1845 hvor hennes fødested København fremkommer (mannen er ikke hjemme):Maribo, Lollands Nørre, Nakskov Købstad, , Veilegade 66, 57, FT-1845, B5264Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Nis Christen Nielsen 39 Gift forhenværende Skolelærer Provste??Sophie Johansen 36 Gift hans Kone [Nis Christen Nielsen] NakskovPeter Carl Nissen 8 - Deres Børn [Nis Christen Nielsen,Sophie Johansen] Uttersløv S, Maribo AHolger Nissen 4 - Deres Børn [Nis Christen Nielsen,Sophie Johansen] Uttersløv S, Maribo ABirgitte Nissen 1 - Deres Børn [Nis Christen Nielsen,Sophie Johansen] Uttersløv S, Maribo ADorthea Hansen 46 Ugift Tjenestepige Sandby S, Maribo A********************************************************* Ane Kirstine Grossel 38 Gift Modehandlerinde KjøbenhavnPeter Sophus Grossel 4 - hendes Børn [Ane Kirstine Grossel] NakskovJørgen Viggo Grossel 2 - hendes Børn [Ane Kirstine Grossel] Nakskov************************************************************ Caroline ?? 22 Ugift Tjenestepige NakskovMaren Stine Hansen 22 Ugift Tjenestepige Saxkjøbing-----------------------------------------------------------I FT:1840 bor hun på et gjestgiveri i Stege (ligger på MØN naboøya til Lolland). Præstø, Mønbo, Stege Købstad, Stege Købstad, Møllegaden No 19 vestre Deel, 22, FT-1840, B9383Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Bodil Kirstine Jacobsen !! 59 Enke GjæstgiverskeHans Vilhelm Ferdinand Kampfner 18 Ugift Pleiesøn [bodil Kirstine Jacobsen]Anne Margrethe Pedersdatter 29 Ugift Tjenestepige [bodil Kirstine Jacobsen]*********************************************************** Anne Kirstine Groschel 35 Ugift Logerende Lever af sine Midler [bodil Kirstine Jacobsen]***********************************************************ant. er hun her i FT:1834:København, Sokkelund, Rødovre, Gaard, Islemark i Rødoure Sogn, 6, FT-1834, C2582Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Johan Jensen 57 Gift GaardmandKirsten Christens Datter 57 Gift hans KoneJørgen Hansen 26 Ugift deres StedsønAne Marie Johans Datter 22 Ugift deres BarnInger Johans Datter 19 Ugift deres BarnPeder Pedersen 16 Ugift deres DattersønHans Olsen 45 Enkemand TjenestefolkOle Hansen 10 Ugift Tjenestefolk,hans SønSøren Johansen 29 Ugift TjenestefolkJørgen Olsen 26 Ugift TjenestefolkKaren Knuds Datter 15 Ugift Tjenestefolk*****************************************************Ane Kirstine Grosel 29 Ugift ernærer sig ved Syning-----------------------------------------------------------og Jørgen er her i 1840 (Tellingen var i februar):Præstø, Mønbo, Stege Købstad, Stege Købstad, Store Kirkestræde No 86 søndre deel, 109, FT-1840, B9383Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:*******************************************************Jørgen Andersen 29 Ugift Bager*******************************************************Jørgen Møller 54 Ugift Svend [Jørgen Andersen]-----------------------------------------------------------Ved vielsen i Stege kirkebog (Mønbo Herred Præstø Amt) side 219 3. april 1840 får jeg det til:Ungkarl borger og bager Jørgen Andersen 29 år (født i Nakskov 19.april 1811 - vacc. 24. juni 1822 af [?])Jmfr. Anne Kirstine Groselle, datter af afdøde Hattemager Groselle i Kbhvn. 35 år (født i Kjøbenh. 22.juli 1805 vacc. attest af 11. Nov. 1820)

bilete9000.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Bente for kjempeflott innlegg. Her var det riktig mange gode opplysningar, og det einaste eg no i grunnen saknar, om det seg gjera, er namni til foreldri (med yrke) både til Jørgen Andersen og til Anne Kirstine Grosel(le)? Kan fødslene deira finnast?Nok ein stor takk for hjelpi med denne huslyden!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bente Aaris

Ja, jeg har funnet Jørgens dåp i Skt. Nikolaj KB Nakskov Lolland Nørre Herred Maribo Amt, foreldrene var Mursvend Anders Christensen og hustru Birthe Hansdatter.Noe kan tyde på at moren døde tidlig og faren ble viet et par ganger etter, det prøver jeg å finne ut nå, har ikke funnet hennes død, kommer tilbake med mer om det.Det blir nok litt verre å finne Anne Kirstines dåp i København, men jeg prøver.Her er Jørgens dåp fra Skt. Nikolaj i Nakskov:

bilete9008.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bente Aaris

Jørgens far er i FT:1834 gift med en Maren Jensdatter, det må være hans nr.3 ekteskap:Maribo, Lollands Nørre, Nakskov Købstad, Nørre Fierdings 1.Rode. Riddersborg, , No 100, FT-1834, B1227Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Anders Christensen 57 Gift MuurmesterMaren Jensdatter 70 Gift hans KoneChristian Andersen 19 Ugift deres Søn, i MuerlæreLars Andersen 19 Ugift deres Søn, hiemme-----------------------------------------------------------han ble viet med Maren Jensdatter 6.nov. 1829, Maren er ikke mor til de sønner.Har funnet Lars dåp, han ble født 12.mars 1820 og døpt Lars Hansen 29.marts, foreldrene:Murmester Anders Christensen og hustru Anne Christine Pedersdatter!Anne Christine døde 19.mars 1829 51 år gml.Alderen til Lars i FT:1834 må derfor være feiltydet, han var 14 år da!Her er de i 1840:Maribo, Lollands Nørre, Nakskov Købstad, Tilegade Fierding 2den Rode, Fruegade, 263, FT-1840, B1237Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Diderich Bylou 56 Gift SkomagermesterOline Oelsen 56 Gift hans KoneEmma Nielsen 13 Ugift Forsørges af FattigvæsenetJacobine Hansen 15 Ugift TjenestepigePovl Jensen 58 Ugift DagleierAndreas Richardsen 48 Ugift SkoeflikkerAnders Chrestesen 66 Gift MuursvendMaren Jensen 75 Gift hans KoneChrestian Andersen 26 Ugift hans Søn og Muursvend-----------------------------------------------------------og 1845:Maribo, Lollands Nørre, Nakskov Købstad, , Fruegaden 263, 284 F2, FT-1845, B5264Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Anders Christensen 69 Gift Muursvend NakskovMaren Jensdatter 83 Gift Konen [Anders Christensen] Nakskov---------------------------------------------------------Men jeg kan desverre ikke finne vielsen til Murmester Anders Christensen og Anne Christine Pedersdatter i Nakskov, den kan jo også ha vært i et Landsogn.Christian ble født 7.mars 1814 døpt 13.mars HANS CHRISTIAN, samme foreldre som Lars!Det må være ham her i 1845:Maribo, Lollands Nørre, Nakskov Købstad, 1ste Rode, Tillegade 340, 207 F1, FT-1845, B5264Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Christian Andersen 31 Gift Muurer NakskovJohanne Thorsen 29 Gift hans Kone [Christian Andersen] Sandby S, Halsted AAnna Sophie Andersen 5 - deres Børn [Christian Andersen, Johanne Thorsen] NakskovPeder Andersen 3 - deres Børn [Christian Andersen, Johanne Thorsen] Nakskovog i 1850:Maribo, Lollands Nørre, Nakskov Købstad, Nygade, , 340, FT-1850, B4194Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Christian Christoffer 64 Gift Dagleier ÅlborgAne Jensdatter 64 Gift Hustru [Christian Christoffer] ArningeChristian Jørgensen Lindno 17 Ugift Pleiebarn NakskovLaura A.L. Buck 20 Ugift Pleiebarn Nakskov****************************************************Christian Andersen 36 Gift Muurmester NakskovHanne Andersen 39 Gift Hustru [Christian Andersen] SandbyAne Chirstine Andersen 10 Ugift Barn [Christian og Hanne Andersen] NakskovPeter Christof Andersen 8 Ugift Barn [Christian og Hanne Andersen] NakskovAntonnette Amalie 5 Ugift Barn [Christian og Hanne Andersen] NakskovBolette Birgitte 3 Ugift Barn [Christian og Hanne Andersen] Nakskov********************************************************Engeborg Jørgensen 45 Enke(mand) Ærnære sig (ved!!) håndarbeide NakskovPeter Jørgensen 10 Ugift Hendes søn [Engeborg Jørgensen] Nakskov----------------------------------------------------------- Vielsen til Jørgens foreldre var 23. januar 1807 i Skt. Nikolaj Nakskov:Anders Christensen Mursvend og Birthe Hansdatter.Her er han i 1801:Maribo, Lollands Nørre, Nakskov Købstad, Nachschou, Søndergade 320, 207, FT-1801, B1226Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Christen Andersen 50 Gift Hosbonde MarkvogterCathrine Jensdatter 51 Gift hans Kone [Christen Andersen]*********************************************************Anders Christensen 24 Ugift deres Søn [Christen Andersen, Cathrine Jensdatter] Muursvend**********************************************************Niels Christensen 11 - deres Søn [Christen Andersen, Cathrine Jensdatter]Jens Christensen 4 - deres Søn [Christen Andersen, Cathrine Jensdatter]----------------------------------------------------------- og i 1787:Maribo, Lollands Nørre, Nakskov Købstad, Nakskov, Nørre fjerdings 1. rode, 35-37, FT-1787, B1236Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Christen Anders 36 Gift Huusbonde VægterChatharine Jørgensd 35 Gift Hans KoneAnders Christens. 10 Ugift Deres SønRasmus Christ. 5 Ugift ditto-----------------------------------------------------------Så Jørgen er jo nok oppkalt etter farens morfar og moren Birthe Hansdatter må så være død ca. før 1813!JA så fant jeg endelig Murmester Anders Christensens hustru Birthe begr. hun døde 3.nov. 1812 omtr. 26 år gml. begr. på byens nye kirkegaard.Her er foreldrenes vielse:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bente Aaris

Foreldrenes vielse ble ikke med ??? men her er Jørgens mors begr. i Skt. Nikolaj i Nakskov:

bilete9010. 1812.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bente Aaris

Vet ikke hva som skjer prøver igjen:

bilete9011. 1812.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bente Aaris

Det vil sig ikke, så jeg må nok oppgi det!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk, Bente, eg er skikkelig imponert over dei flotte opplysningane som du har funne om Jørgen Andersen og foreldri hans! Det holder for mitt føremål når det gjeld Jørgen.Eg forstår det slik at Anne Kirstine er verre å finna i København med so mange kyrkjelyder, men kanskje dei er nemnd i FT1801 eller seinare? Grosel(le) er vel ikkje noko vanleg namn?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bente Aaris

Jeg har søkt etter Grossel med alle stavevarianter i FT:1801 i hele landet, men finner ingen.Har funnet parret her i FT:1787, de kunne jo godt ha en sønn, men hvor er han:København, København (Staden), Udenbys Vester Kvarter, Uden Stadens Vesterport, 33, 4, FT-1787, B5771Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Christen Grossel 59 Gift husbond arbejdsmandBoel Marie NN 59 Gift hustruher kan kanskje være en søster:København, Sokkelund, Lyngby, Kongens Lyungby, 1 hus, 22, FT-1845, B3957Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Ove Malmgreen 56 Gift smedemester Helsingør Gretrhe Kirstine Pedersen 54 Gift hustru KøbenhavnPeder Ludvig Malmgreen 23 Ugift barn Kgs. Lyngby s Kbh.a.Thora Malgreen 18 Ugift barn Kgs. Lyngby s Kbh.a.Grethe Malgreen 15 Ugift barn Kgs. Lyngby s Kbh.a.Mephebus Köhle 29 Ugift smedesvend KøbenhavnCarl Christian Hjorth 58 Ugift boghandel lejebibliotek KøbenhavnMHerman Rom 33 Gift møllebygger KøbenhavnChristiane Mathilde Møller 31 Gift hustru KøbenhavnNiels Christian Rom 6 Ugift barn Brøndby Øster s. Københavns a.Herman Emil Rom 3 Ugift barn Kgs. Lyngby s Kbh.a.Peder William Rom 1 Ugift barn Kgs. Lyngby s Kbh.a.Karen Sørensen 15 Ugift almisselem Kgs. Lyngby s Kbh.a.Ole Jensen 35 Gift vognmand Fredericia*********************************************************Laurence Grosell 35 Gift hustru København********************************************************Hans Christian Jensen 6 Ugift barn KøbenhavnCarl Sophus Jensen 3 Ugift barn København-----------------------------------------------------------og ham her:København, Sokkelund, Gentofte, Vangede By, 1 hus, 35, FT-1845, B2368Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Hendrik Hendriksen 53 Gift husmand, væver Kirke Værløse s. Københavns a.Inger Andersdatter 48 Gift hustru Ballerup s. Kbh. a.Jacob Olsen 14 Ugift plejesøn (Hendrik Hendriksen) Gladsaxe s. Københavns a.Karen Arvedsdatter 73 Enke husfaders (Hendrik Hendriksen) svigermoder der af ham forsørges Hersted øster s. Kbh.a.Jens NIelsen 26 Ugift væversvend Glostrup s. Københavns a.******************************************************Wilhelm Severin Grossel 26 Ugift væversvend København********************************************************Ved vielsen i 1840 var der fremlagt en skriftlig forlovererklering fra en Peder Pedersen Hyrekudsk i København, jeg mener å ha funnet ham og han ant. var en svoger (gift med en søster Sophie Caroline Grossell):København, København (Staden), Udenbys Vester Kvarter, Udenbys Vester Kvarter, Vesterbro ( Gammel Kongevej) 33, stueetagen til wenstre, 138, FT-1850, C1884Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Peter Petersen 45 Gift hÿrekudsk Kjøbenhavn*******************************************************Sophie Groset 43 Gift hans kone Kjøbenhavn******************************************************Krestine Olsen 53 Enke tjenner KjøbenhavnHans Grønlund 34 Ugift tjenestekarl LyngbyeNels Nelsen 40 Ugift tjenestekarl Jansholm wed Kjøbenhavn ?? -----------------------------------------------------------Her er de i 1834:København, Sokkelund, Frederiksberg, Gaarden Svaneholm, Frederiksberg, 95, FT-1834, C2576Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Jacobi Jensine Hornemann 50 Enke PensionistAndrea 24 Ugift hendes DatterWilhelmine Andrea Hornemann 46 Ugift PensionistOline Hornemann 42 Ugift PensionistAne Margrethe Erichsen 70 Enke PensionistJohn Erichsen Jessen 30 Ugift hendes Barn,Cand.juris.Marie Christine 36 Ugift hendes BarnSophie Hedevig 31 Ugift hendes BarnPetrine Caroline 26 Ugift hendes BarnChristen Hansen 27 Ugift TienestefolkBirgitte Engelbrecht 30 Ugift TienestefolkCathrine Kroyer 24 Ugift TienestefolkJohannes Larsen 24 Ugift TienestekarlMads Jørgensen 37 Gift ArbejdsmandAne Kirstine Olsen 23 Gift hans Kone*********************************************Peter Petersen 29 Gift HestehandlerSophie Caroline Grosset 27 Gift hans Kone**********************************************Johannes Olsen 27 Ugift TienestefolkNiels Peter Ryge 26 Ugift Tienestefolk-----------------------------------------------------------og vet du hva HATTEMAGERSVENDEN var i Christiania i FT:1801:LenkeHer er dåpen til den ene søster (gift med Ole Jensen):LAURENTZE FRIDERICHE ANDERSEN Pedigree Female-----------------------------------------------------------Event(s): Birth: Christening: 17 JUN 1810 Trinitatis, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark----------------------------------------------------------- Parents: Father: ANDREAS GRAASEL Family Mother: FRIDERICHE MALINLAURENTZ FRIDERIKKE GRAASEL Pedigree Female Family----------------------------------------------------------- Marriages: Spouse: OLE JENSEN Family Marriage: 09 JUN 1837 Trinitatis, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark og her er Anne Kirstine:ANNE KIRSTINE ANDERSEN Pedigree Female----------------------------------------------------------- Event(s): Birth: Christening: 11 AUG 1805 Trinitatis, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark-----------------------------------------------------------Parents: Father: ANDREAS GRAASCHELT Family Mother: CATHRINE FRIDERICHE MOLIN-----------------------------------------------------------Source Information: Batch No.: Dates: Source Call No.: Type: Printout Call No.: Type: C201055 1793 - 1813 0044547 Film NONEHer er Sophie Caroline (gift med forloveren og Hyrekudsken Peder Pedersen):SOPHIE CAROLINE PEDERSEN Pedigree Female-----------------------------------------------------------Event(s): Birth: Christening: 25 OCT 1807 Trinitatis, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark-----------------------------------------------------------Parents: Father: PETER GROSKEL Family Mother: CATHRINE FRIDERICHE MOLINJeg tror moren ant. er svensk:Catharina Friderica MOLIN (AFN: 1NFP-F3H) Pedigree Sex: F Family -----------------------------------------------------------Event(s) Birth: 1 May 1780 Holmby, Malmohus, , Sweden Christening: 4 May 1780 Holmby, Malmohus, , Sweden-----------------------------------------------------------Parents Father: Christopher Fredrik MOLIN (AFN: 1NFP-DQ8) Family Mother: Catharina Christina WITT (AFN: 1NFP-F7B)For tiden kan jeg desverre ikke logge på Statens Arkiver og få sjekket i kirkebøkene p.gr. av dette: 26/3-2010 Der er desværre problemer med database serveren og det betyder at der ikke kan logges på og søges i arkivalierne. Der arbejdes på sagen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bente Aaris

Wilhelm Severin var sønn av en annen Grosel og Molin:WILHELM SEVERIN SORENSEN Pedigree Male-----------------------------------------------------------Event(s): Birth: 02 JUN 1816 Christening: 04 DEC 1816 Trinitatis, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark -----------------------------------------------------------Parents: Father: SOREN ANDREAS GROSEL Family Mother: FRIDERICHA MARIE MOLIN

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Bente for nye flotte opplysningar om denne danske familien! Eg vert meir og meir imponert!Om eg tolkar dette rett, so hadde far hennar Anne Kirstine namnet Andreas Peter GROSSEL, men me kan vel ikkje utan vidare gå ut ifrå at han verkeleg var son av den første Christen Grossel? Namnet høyrest elles tysk ut...Uansett, dette var flotte opplysningar!PS: Til no har eg gått ut ifrå at det var kring 1854 at Jørgen og Anne Kirstine flytte til Hafslo i Sogn, men om so er tilfelle, var dei framleis i Nakskov (eller andre stader i Danmark) i 1850?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bente Aaris

Det er å håpe på det kan finnes noen gullkorn ved dåpene til hattemagerens barn i Trinitatis kirkebok når Statens Arkiver har fått orden på deres server, hvilke jeg forventer tidligst på mandag (de jobber ikke i week-enden).Finner ikke familien i Nakskov FT:1850 ei heller i København hvor jo søstrene var.(Danmark var jo i krig 3-års krigen med Tyskland 1848-1850). Anne Kirstine hadde kanskje noe morsfamilie i Sverige, så de var der på vei til Norge ? Desverre finnes det ikke utflytterlister i Nakskov etter 1845!Hvis det eksisterer Laugsprotokoller for Hattemakere i Christiania og svendeprotokoller fra Hattemagermester Jens Walther vil Andreas Peter Grossell's opprinnelse ant. kunne finnes der, de ligger evt. i Byarkivet i Oslo.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bente Aaris

Så er det oppe å kjører igjen.Ved Sophie Carolines dåp er det faktisk tilføjet Andreas foran Peter, ellers er det ingen av fadderne som er med der kan belyse noe mer!Ved Laurentze Frideriche's dåp 17.juni 1810 bodde de i Vognmagergade 78 (det står hun er f. 1.mai ????) ingen faddere ga noe det var kun Gjordemoderen og en Jmfr. Phillipsen med, men Andreas Graasel hattemager var afgangen!Jeg har funnet Andras Grossels borgerlig artillerist og hattemager i Borgergaden 165 Fredriks Hospitals KB død 29.juni 1809 36 år gml.(Det får jeg så ikke til å stemme med at Hattemageren kan værefaderen til Laurentze ;o))!Forsøker å sette inn Anne Kirstines dåp fra Trinitatis KB.Ellers er det vel ikke stort mer jeg kan finne ut herfra, har set etter vielsen til Hattemageren og Molin uten held.

bilete9020.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bente Aaris

Prøver med Hattemagerens død i Frederik Hospitals KB:

bilete9021.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bente Aaris

Du kan lige få med Hattemageren ble begravet fra Garnisons kirke (Frederik hospital brukte Garnisons)d.v.s han ble begravet på Garnisons kirkegaard (Københavns eldste), i kirkeboken står at han døde 30.juni 1809 Jordet 1.juli, vet ikke hvem som har ret Hospitalet eller kirken, her står også dødsårsaken, men den greier jeg ikke å tyde.Vet at hattemagerne ble dødssjuke av å stå og forme filten over giftige kviksølvdampe, det var nermest som malersyndrom og de fikk delerium, det ble feilagtig ofte diagnostisert som de var døddrukne.

bilete9023.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Du held fram med å imponera meg, Bente, med den detaljrike framstillingi av denne huslyden. Hjarteleg takk! Eg har for lengst slept opp for nye spørsmål, om det då ikkje gjeld opphavet til Andreas Peter Grossell. Eg kjenner ikkje dei andre kjeldene som du nemner, men det kan absolutt vera verdt ein freistnad...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.