Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Tore H Vigerust

[#78196] Flere danske kilder i Digitalarkivet : Krigsstyr København 1717 ?

Recommended Posts

Gjest Tore H Vigerust

Av gode grunner er det lite danske kilder i Digitalarkivet / Digitalpensjonatet. Noe av det eneste jeg husker i farten, er et manntall over beboere fra 1728, tatt opp etter Københavns brann 1718. Originalen til dette stoffet ligger i en kommisjonssak i Københavns Stadsarkiv (som holder til i Rådhuset). Kommisjonssaken ble sammenstilt i en bok fra 1906, som igjen er OCR-lest og publisert i Digitalpensjonatet.I anledning en liten arkivjobb for et tv-program fikk jeg uken før påsken i år anledning til å se på en del andre Københavnkilder i Rigsarkivet. Jeg satt blant annet med en stor arkivboks som har arkivreferansen DRA Rentekammeret 571 Reviderede regnskaber. Københavnske regnskaber : Skatteregnskaber 1664-1848, nr. 49. Boksen inneholdt et hovedmanntall og et skatteligningsmanntall for Krigsstyr 1717. Krigsstyr er en skatt (styr = tysk: steuer, dvs skatt) til finansieringen av den pågående krigen mot Sverige (Store nordiske krig).Det tok meg flere timer bare å lese meg gjennom skattemanntalelt. Og enda mere tid for hovedmanntallet. Men innholdet er omponerende. København var på denne tiden Nordens desidert største by, noe som vi ganske raskt blir overbevist om av manntallet.Det var navngitt flere hundre personer fra Norge. Og kanskje flere tuser øvrige personer med slektsnavn som vi vet også forekom i Norge på denne tiden, og en tid før og etter. dessverre var ikke alt vevnt med navn i ligningsmanntallet ( men kanskje i hovedmanntallet). Det kunne f eks stå ''en prestedatter fra Bergens stift'' eller ''Knut Steen fra Norge som venter på kondisjon'' eller ''En løytnant fra Trondhjem''. Men ellers var de navngitt. Og dette var altså det kortere ligningsmanntallet, så jeg antar at det mye større hovedmanntalelt er (eller kan være) komplett på navn.Slike kilder burde transkriberes i en database og publiseres søkbart i Digitalarkivet.Jeg vet ikke hvem som kunne gjøre det. Trolig må arbeidet utføres i København (hvis Rigsarkivet ikke kåner ut til norske arkiver lenger). Men jeg er ikke i tvil om at denne og tilsvarende manntall fra København fra denne tiden ville 1) bedre forståelsen av at København også var hovedstad for Norge, og 2) åpne for nye muligheter innen norsk genealogi og lokalhistorie.Så da er det bare for den som vil, å komme med synspunkter på idéen og foreslå en fremgangsmåte for å få det til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Støttes (selv henter jeg nok bare det som er interessant for min egen del). Fremgangsmåte, jeg har løse tanker om et 'joint venture' som kanskje bør luftes først med de enkelte. Vi kan kanskje snakkes om det om det ikke kommer bedre, mer konkrete forslag som lar seg realisere relativt raskt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Et lite PS. (som egentlig ikke har betydning), i 1711 (før pesten) hadde København ca. 60.000 innbyggere,- Stockholm nådde dette befolningsnivået ca. 50 år tidligere. (Ved bybrannen var vel folketallet i København rundt 70.000).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Thingvold

Krigstyr for København 1717 kan jeg vel saktens få fotografert og lagt ut såsnart det blir praktisk mulig å fortsette å fotografere mer enn noen få bilder på Riksarkivet. Sist jeg var på arkivet, var det lang kø, og det eneste jeg fikk fotografert var noen av- og tilgangslister til ekstraskattemanntallene 1768-70 fra Eidsvoll som jeg manglet. Det blir derfor en pause til fotomulighetene blir bedre. Har nettopp kommet tilbake fra en slektsforskertur til Danmark, med besøk på Rigsarkivet og Stadsarkivet i København, samt Landsarkivet i Odense. Alle steder kunne jeg fritt fotografere der jeg til enhver tid var. Befriende! Jeg fotograferte av en laugsprotokoll for Odense Bogbinderlav, samt kartotekkort over skatter i København. Det blir lagt ut etterhvert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Kari, du var en del av det 'joint venture' jeg tenkte på. Siden Tore tok initiativet, er det vel mest naturlig at han tar neste spark på ballen, han har i alle fall min e-adresse og tlf-nr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Dette høres spennende ut. Hvis Krigsstyr 1717 for København ble digitalfotografert i Knh, så kan jo andre (meg selv inkludert) starte avskrivningen på basis av fotografiene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Thingvold

Jeg hadde tumlet rundt med 2 små barnebarn i 8 timer i går, så jeg var nok ikke helt våken i går kveld. Jeg trodde at disse manntallene av en aller annen mystisk grunn lå i Oslo. Det er jo der det er så vanskelig å få fotografert større serier. I København er det som nevnt greit. Jeg planlegger å reise til Rigsarkivet i København, sannsynligvis i august, for nettopp å se på Københavns skattemanntall fra ca 1670-1720. Noe av dette kan jeg fotografere. Det er raskere å fotografere enn å lese, men det er jo begrenset hvor mye jeg rekker på et par dager. Det er en ulempe at jeg må bestille arkivaliene 2 dager på forhånd, og jeg får kun bestille 5 pakker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

du kan bestille 5 pakker på den første epostdressen og navnevarianten, og 5 på den neste, og 5 på den tredje osv. Systemet kan altså lures, noe de ansatte også er fortrolige med.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Thingvold

Det var godt å høre. E-postadresser har jeg nok av.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gudrun Wallengren

Der er en hel del lignende oplysninger i Oluf Olsens 'Kjøbenhavns Diplomatarium, I-X',1872-1887. Den ligger allerede på nettet, sammen med megen anden litteratur om København:http://www.eremit.dk/ebog/kd/index.htmlVenlig hilsen Gudrun

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Københavns diplomatarium er et storslagent verk som jeg burde ha nevnt i innlegg 1. Grunnen til at jeg ikke tenkte på det (selv om jeg ofte benytter det), er at Riksarkivet (Oslo) har den trykte originalserien - som jeg foretrekker å bla i fremfor å bruke nettutgaven. Et tilsvarende trykt diplomatarium finnes for Flensburg. Her i landet planla tidligere Riksarkivar et diplomatarium for Christiania. Dette ble ikke realisert, men nans forarbeider / innsamlede materiale ligger i Riksarkivet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Thingvold

Som sikkert mange vet, har jeg laget en blogg med lenker til slektsstoff i Danmark: http://genealogi-dk.blogspot.com/Jeg ser at jeg har glemt å lage lenke til Kjøbenhavns Diplomatarium, selv om jeg har brukt det mye. Det skal bli rettet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gudrun Wallengren

Hvis det er muligt foretrækker jeg også bøger. 'Kjøbenhavns Borgere 1659', er også en mandtalsliste, ved E. Marquard, udgivet af Kraks forlag i 1920. Den rummer dels en fortegnelse over de 'dygtige mandkøn' der kan gå til volds mod fjenden 10. januar 1659, dels en fortegnelse over de husstande, der kan have allierede tropper indkvarteret i december 1859. Bogen er forsynet med et personregister.Af andet trykt materiale kan nævnes 'Kancelliets Brevbøger', over 30 bind med udtog af sager fra Det danske Kancelli. De dækker perioden fra 1523 til o. 1660.På Rigsarkivet findes upublicerede mønstringsruller for borgerskabet i en hel del danske og sydsvenske byer, de tidligste er fra 1583. For Københavns vedkommende er der mønstringsruller for 1588.Endelig vil jeg nævne 'Københavns Stadsarkivs uddrag af skifter', et kort referat af selve skiftet, og et alfabetisk personregister over samtlige personer der nævnes i skiftet. Det derjer sig om københavnske skifter frem til o. 1775.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gudrun Wallengren

Og lige en ting til, 'Politiets Registerblade' fra Københavns Stadsarkiv er ved at blive tilgængelige på nettet. Det drejer sig om politiets registreringer af samtlige københavnske indbyggere fra 1890 til 1923.Læs mere her: http://www.politietsregisterblade.dk/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Noe av poenget må være å gjøre tilgjengelig ikke-trykte kilder. Tores forslag (første innlegg) er midt i blinken og burde ha bred interesse. Selv har jeg forslag til andre originalkilder i København som burde fotograferes og avskrives, men det får komme tidligst i runde 2.Foreslår en prat og kaffekopp i nær framtid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gudrun Wallengren

Lars Ove, på et tidspunkt var hele mandtalslisten fra 1659 tilgængelig gennem Dis-Danmerk. Det er den desværre ikke mere, men Marquards indledning og personregisteret er jo alligevel et godt stykke på vejen!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Det er ganske naturlig at den første fasen i digitaliseringen av historiske kilder - f eks om København - handler om å få på nettet allerede trykte kildeutgaver. Den fasen er vel snart over, og det er på tide å få frem mere aktuelt kildestoff.Jeg vet ikke om hovedmanntallet og ligningsmanntallet for Krigsstyr 1717, som jeg har sett i original og som jeg nevner i innlegg 1, er det aller beste kildematerialet for København som vi kan konsentrere oss om. Kanskje det finnes andre manntall som er enda bedre. Men jeg er sikker på at dette manntallet er midt i blinken for å forene dansk og norsk genealogi og lokalhistorisk arbeid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bente Aaris

Her kan dere se hva som finnes av manntaller på Stadsarkivet (Rådhuset) i København:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Når man søker på Daisy får man opp tittelen til den enkelte arkivsak. Men i tilfellet i innlegg 1 så får man kun opp at boksen inneholder Krigsstyr 1717. Det er først når man åpner arkivboksen at man virkelig ser hva den inneholder. I dette tilfellet et hovedmanntall og et ligningsmanntall. Og noe mere. Kvaliteten på innholdet får man heller ikke vite. Men Daisy må uansett benyttes for å bestille boksene opp og frem.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Thingvold

Avfotograferte arkivkort for Københavns skatteregnskaber - 1664-1749 er nå lagt ut på: http://slektskilder.blogspot.com/De er litt mer utførlig beskrevet f. eks om det inneholder et manntall. Jeg har også fotografert endel arkivkort fra Odense, men rakk ikke alle, så det ble kun den periode jeg selv er interessert i. Skal legge det ut.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Frank Pagh

Det er et spændende projekt, som vi her i huset kunne have lyst til at være med i.Vi kunne tage os af fotograferingen - vi har trods alt kun 80 km til København - og deltager også gerne i en transkriberingsgruppe.Nogle spørgsmål til Tore:Er der en speciel grund til, at du nævner krigsstyren i emnelinien ? Når det endelig skal være, bør det så ikke være hovedmandtallet ? Det er et større arbejde, men det giver vel også et større 'udbytte'.Hvor omfattende er det ? Hvor mange sider/fotografier vil du skyde på ?Består mandtallet af løse sider eller er det protokoller ?Kan en hel side f.eks. være på et foto ?Venlig hilsen, Berit Pagh.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.