Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Anne Karin Kringberg

[#78583] HE/OP Sidsel Olsdatter f.1812 og hennes mor Kari Olsdatter Skabberudeie

Recommended Posts

Gjest Anne Karin Kringberg

Hei!Sidsel Olsdatter ble født 26 mars 1812 på Skabberud, Stange. Hennes mor: enken Kari Olsdatter Skabberud og en vandrende person ved navn Ole. (Benevnt Ole Gulbrandsen ved Sidsels konfirmasjon 26 okt. 1828 på Skabberudeie.Det står også at hun er foster/frilledatter??) Hun får en datter Taaline med Ingvald Syversen Skjelve Lille 16 mars 1832. Taaline var i legd på Kausvold ved konfirmasjonen 4 okt. 1846. Sidsel får utflytningsattest fra presten 23 nov. 1843. Hun skal da til Christiania hvor hun tjener for skredder Olsen i Vognmandsgaden. Etter det er alle spor etter henne borte...Hennes mor enken Kari Olsdatter Skabberud, er muligens Kari Olsdatter Fjørkenstad f. 11 febr. 1776 fra Toten som eide Skabberud med sin mann Christian Madsen (som døde i 1808). Er det noen som har kunnskap om hvor Kari og barna havnet etter at mannen døde? Solgte hun og bosatte seg på husmannsplassen under gården. Hvor ble det av hennes barn med Christian? Eller er ikke dette rette Kari Olsdatter Skabberudeie? Har ikke funnet hennes dødsfall....Kan noen hjelpe?Mvh Anne Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Finner ikke konfirmasjon på noen av barna med unntak av Sissel. Kari f. 1801 døde 1808. Finner ikke Kari død før 1845,...ikke utreiste heller men er hun fra Toten kan det vel tenkes at hun har tatt med seg barna dit.???

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Christian Madsen er vel ikke eier i 1801, nevnt som gardbeboer.Her er alle plassen... Skabberud (Gnr 174) Bratli (Bnr 12) 3. serie 3A Bratli Skog (Bnr 10) 3. serie 3A Bratli vandfald (Bnr 14) 3. serie 3B Bruengen (Bnr 5) 3. serie 1B Bruengen (Bnr 5) 3. serie 3A Bækeng (Bnr 13) 3. serie 3A Furuberget (Bnr 4) 3. serie 1B Furuberget (Bnr 4) 3. serie 2 Granlia (Bnr 11) 3. serie 3A Haugaard (Bnr 18) 3. serie 3B Lundby (Bnr 7) 3. serie 2 Lunde (Bnr 16) 3. serie 3B Marteløkken (Bnr 22) 3. serie 1B Neptun (Bnr 21) 3. serie 3A Neptun (Bnr 19) 3. serie 3B Sandager (Bnr 17) 3. serie 3A Skabberud (Bnr 1) 3. serie 1B Skabberud (Bnr 1) 3. serie 2 Smitstuen (Bnr 9) 3. serie 3A Stange almenings sag og høvleri (Bnr 8) 3. serie 2 Strandheim (Bnr 6) 3. serie 2 Strandheim (Bnr 6) 3. serie 2 Utsigt (Bnr 15) 3. serie 3B Vaatsandengen (Bnr 2) 3. serie 1B Vaatsandengen (Bnr 2) 3. serie 3B Vestly (Bnr 3) 3. serie 1B Østberg vestre (Bnr 20) 3. serie 3B

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Karin Kringberg

Hei!Takk for oppslag! I følge Stange Bygdebok s. 896 er Christian Madsen eier i 1801 og 1 okt.1802 av skyld 3 skinn, takst 150 rdl. I 1816 er Ole Eriksen eier.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Da må du se etter hvem Ole Eriksen kjøpte plasse av i ca. 1816. Er det enken Kari Olsdatter så finner du det i pantebøkene. Han hun solgt så har hun velg også flyttet siden hverken hun eller barna finnes døde i Stange..Toten er vel stedet hvis hun var derfra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore S. Falch

Jeg regner med at du husker debatt-tråd 42001 - Lenke .Kristian Madsen Aarsby og hans kone Kari Olsdatter Fjørkenstad (- paret som i 1801 var på Skaberud i Stange) hadde fire barn som vokste opp og var i live ved skiftet etter Kristian Madsens mor Anne Jonsdatter i 1815: Mads, Ole, Anne og Berte. Den eldste sønnen Mads Kristiansen (født 1797) kom tilbake til Toten der han i 1821 ble gift med Gunhild Kristensdatter Skomakerbekken fra Feiring. Paret var husfolk på Fjørkenstadsletten i Totenvika. Jeg kjenner ikke til skjebnen til Mads' tre søsken - eller til hans mor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Karin Kringberg

Hei! Tusen takk igjen for nyttige opplysninger! Joda, jeg har flere innlegg ang. disse. Bl.a. et om en vandrende person ved navn Ole. (Av ren nysgjerrighet: Hvem er vår felles ane, Tore?) Men så blir jeg litt i tvil om jeg har funnet rette Kari Olsdatter, i.o.m. at jeg ikke har funnet dødsfallet. Hennes uekte datter Sidsel bor fortsatt på Skabberudeie i Stange,til hun flytter i 1843. Ikke i noen fosterfamilie el. så da hadde jeg et håp om å finne dødsfallet til Kari og så et skifte eller en dødsfallmelding. Jeg har nå funnet noen av barna, utenom Berte og Sidsel, konfirmert i Toten. Mads i 1811 på Fjørkenstad, Ole i 1816, hos pleief. Johanes og Marthe Fjørkenstad, Anne i 1818, hos pleief. Anders Madsen, Aarsby. Hva det betyr vet jeg ikke. Har moren fortsatte å bo i Stange, med sin uekte datter Sidsel, mens det første barnekullet blir sendt til oppfostring. (Kanskje har Kari blitt utstøtt av familien?)Jeg har tidligere fått svar fra statsarkivet, ang. skifte etter Kari sin far Ole Andersen, død 23 mai 1825, og mener de sa at en av sønnene stilte på morens vegne. (Finner ikke svaret akkurat nå.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore S. Falch

Her er skifteregistreringen etter Kari Olsdatter Skaberuds far, Ole Andersen Fjørkenstad, avholdt den 10.august 1825 - http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25279/187 (Toten sorenskriveri, Toten tinglag, Skifteregistreringsprotokoll 5 , 1822-1829, fol.181a-181b).Som du ser, oppgis ikke datteren Karis oppholdssted i 1825. Hun er tydeligvis fremdeles i live, og hun representeres ved forretningen av sin myndige sønn Mads Kristiansen.Og for å stille din nysgjerrighet: Kari Olsdatter Fjørkenstad/Skaberud og hennes ektemann Kristian Madsen Aarsby/Skaberud er mine tipp-tipp-tipp-tipp-oldeforeldre gjennom deres sønn Mads. I tillegg er Kari Olsdatters bror Anders Olsen Fjørkenstad min tipp-tipp-oldefar. (Men vi er vel nærmere i slekt på Ringebu-siden, jfr. debatt 47024.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Heidi Austad

Tore og Anne Karin: Litt utenfor tema/forespørsel, men da jeg leste innleggene deres syntes jeg å kjenne igjen noen navn dere skriver om. Plukket derfor frem min manns anetre med Toten-gren. Hans 4Xtipp-oldeforeldre var Mads Andersen Aarsby (1726-1759) og Anne Jonsd. Olsby (1732-1815). Deres datter Berte Madsd. (1759-1804) var vel da søster av Kristian Madsen Aarsby? Mvh Heidi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore S. Falch

Ja, Kristian Madsen Aarsbys eldste søster var Berte Madsdatter som den 14.mai 1784 ble gift med Peder Hermansen Skramstad - Lenke (Oppland fylke, Toten, Ministerialbok nr. 6 (1773-1793), Kronologisk liste 1784, fol.192a).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Karin Kringberg

Takk igjen for ytterligere opplysninger! Jeg stammer fra den uekte Sidsel Olsdatter, og må nøye meg med 'en vandrende person ved navn Ole' istedet for Kristian Madsen Aarsby.Tenkte ikke på at du var så nært i slekt på Ringebu sida. Det må være en av søsknene til John Kristensen Bakken det, da. Artig!! (Trodde det var Granrud-slekta, med vævskjøtten.)Takk for lenken til skiftet! Nederst på siden står det et eller annet om Kari Olsdatter. Kan noen klare å tyde det?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore S. Falch

''Med Hensyn til dette Boets Deling bemærkede de tilstedeværende Arvinger og Formynderen at Datteren Kari Olsdatter forhen ifølge meddelt Qvittering har oppebaaret den Arv hun herunder kunde tilfalde, dog er hun ifølge Forening som ikke er anmeldt i den af hende for Arven udstedet Qvittering, berettiget til at nyde 1/3deel, skriver en trediedeel, af hendes Faders herunder Registerede Gangklæder der saaledes bliver at tildele Hende.Den omhandlede Qvittering, som er datteret 13.Juli 1811 blev fremlagt og citeres her saalydende. Kari Olsdatter Søn som anmærket var tilstede var uvidende om den forud oppebaarne Arv, og maatte overlade det til Skifterettens retfærdige Afgjørelse, om hvorvidt en saadan prenumerande oppebaaren Deel eller Gave af sine Forældres Eiendom om det virkelig var bevist at saadant forholdt sig Rigtigt kunde decurteres i hendes Arv naar Dødsfald er skeet og den virkelige Arv falder.''

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Karin Kringberg

Takk igjen! Hmm. dette var merkelig.Hun fødte Sidsel, (hvis det er henne da) 26 mars 1812, og visste, når kvitteringen er skrevet 13 juli, at hun var gravid. Kan det være en fraskrivning av arv? Det virker heller ikke som at sønnen Mads hadde særlig kontakt med sin mor. (Det hadde vel da vært naturlig å spørre henne.)Jeg har lett i Stange kirkebøker tidligere for å finne ut av noen annen Kari Olsdatter som var enke på Skabberudeie rundt den tiden, men ikke funnet noen.Sender en forspørsel til Statsarkivet på Hamar ang. hvem som solgte eiendommen Skabberud i 1816 til Ole Eriksen.Dette er spennende!Så var det å finne Kari Olsdatters sitt dødsfall. Har lett i utflytterlistene på Stange, men ikke funnet henne der. Hun kunne jo ha reist med datteren, Sidsel, til Oslo, eller reist til Toten.Jeg har heller ikke funnet noe mer om Sidsel Olsdatter i Oslo. Hun burde jo være skrevet inn i en eller annen kirkebok der, som innflytter. Har heller ikke hennes dødsfall.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Karin Kringberg

Da tror jeg at jeg har funnet dødsdatoen til Kari Olsdatter. D.7 juni 1828 på Fjørkingstad??? begravet 14 juni i Balke kirke, Østre Toten, 52 år gammel. Da har hun reist tilbake enten rett etter at mannen Kristian døde i 1808, eller senere.Da blir jeg enda mer i tvil om jeg har funnet rette Kari Olsdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore S. Falch

Her er lenke til innførselen i kirkeboken - se nr.20 blant Døde Qvindekjøn på fol.125a her Lenke (Oppland fylke, Toten, Ministerialbok nr. 10 (1820-1828), Døde og begravede 1828, fol.124b-125a). Kari Olsdatter ''Fjørkenstadst.'' (= Fjørkenstadstuen eller Fjørkenstadstranden) døde som ''Huusk.'' (= Huskone) 52 år gammel den 7.juni 1828.Kari Olsdatters (Skaberud) bror Anders eide og bodde på denne tiden på gårdparten Fjørkenstadstranden, så allerhelst var det nok der hun bodde.Hvorfor gjør dette funnet at du blir du mer i tvil om du har funnet den riktige Kari Olsdatter som mor til den u-ektefødte Sissel, født i Stange i 1812..?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Karin Kringberg

Jeg tenkte at i og med at jeg ikke har funnet henne i utflytter eller innflytter lister, så er det jo mest sansynlig at hun er reist tidlig til Toten etter at mannen døde i 1808. Barna er jo også konfirmert der.Men... For en halv time siden fikk jeg svar fra Statsarkivet i Hamar på overdragelse av gården. Skabberud ble overdratt fra Jens Andersen til Ole Eriksen i 1812. Med i kontrakten er føderåd til ei Kari Olsdatter. Ole Eriksen overdrar gården i 1833 til Even Olsen med føderåd til hans mor Ane ....Så da får jeg troen igjen på at jeg har funnet riktig Kari.Lensmannens lister over dødsfall dekker ikke Østre Toten, så da får jeg ikke undersøkt der.Men det skulle vært artig om 'kvitteringen' i forb. med skiftet etter hennes far er bevart. Kanskje det står et eller annet der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore S. Falch

Her er innførselen i dødsfallsregisteret i skifteregistreringsprotokollen fra Toten som viser at Kari Olsdatter var husmannsenke på Fjørkenstadstranden da hun døde i 1828 - se nr.128 på fol.361b her http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25279/372 (Oppland fylke, Toten sorenskriveri, Toten tinglag, Skifteregistreringsprotokoll 5 , 1822-1829). Dessverre nevnes ikke hvem eller hvor mange hennes arvinger er.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Karin Kringberg

Flott! (Statsarkivet misforsto meg kanskje.) Synd at det ikke sto noe om arvinger der. Men da kan jeg utelukke den muligheten.I Sidsel sin konfirmasjon i 1828, i Stange, står det noe foran foreldrene: Frile eller fosterdatter? Hun ble konfirmert i oktober, etter at Kari Olsdatter var død i juni.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore S. Falch

Her er Sissels konfirmasjon - se nr.39 Lenke (Hedmark fylke, Stange, Ministerialbok nr. 9 (1826-1835), Konfirmerte 1828, fol197b-198a). Det står ''Friledatter''. Forøvrig var hun ''Maadelig i Bog, Temmelig god Ordkundskab, Ulastelig i Opførsel''.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Karin Kringberg

Hei!Tusen takk igjen for at du tyder for meg!Jeg står litt på stedet hvil. Tror jeg må en tur på statsarkivet i Hamar for å kikke på skiftet og om det er noen kvittering der.Sidsel finner jeg ikke, men hun dukker vel opp en gang. Mest trolig i Oslo. Merkelig innførsel av presten ved utflytning i 1843 (1837): ('pige'); men det henspeiler vel kanskje til at hun har fått to barn utenfor ekteskap. Taaline 16 mars 1832 og Kristian 15 mai 1837 d. 14 sept. 1837 på Egeberg, Stange.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore S. Falch

Her er utflyttingen fra Stange - se nr.48 på fol.340a her Lenke (Stange, Ministerialbok nr. 10 (1835-1845), Inn- og utflyttede 1844).Det er ikke noe merkelig i at hun kalles Pige i og med at hun er ugift ( - men du tenker kanskje på at ''Pige'' står i parentes?).Det faktum at hun ber om dåps-, vaksinasjons- og konfirmasjonsattester fra Stange-presten seks år etterat hun faktisk flyttet til Christiania, kan tyde på at hun i 1843 hadde et spesielt behov for disse attestene. Kanskje skulle hun gifte seg?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Karin Kringberg

Takk igjen!Det stemmer nok bra det. Hun gifter seg 26 januar 1844 i Oslo Domkirke med Lars Kjeldsen Fjettreeie, født 21 des. 1815 i Stange. Hun heter Cecilie, men jeg er sikker på at dette er rette person. (Tenkte på parentes og '', ang. pige. De andre er innført pige)Flott med en som kan rettlede. Tenkte ikke på at det var en grunn til å få attest. Trodde egentlig alle måtte ha det når de flyttet ut av kommunen.Da er Sidsel (cecilie) funnet i Oslo. Kjempefint!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore S. Falch

Se ektepar nr.10 her - [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=661&idx_id=661&uid=ny&idx_side=-361>Lenke (Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 19 (1828-1847), Ekteviede 1844, side 706-707): Den 26.januar 1844 inngås ekteskap i Christiania Domkirke mellom ungkar og arbeidsmann Lars Kjellsen Fjetre-Eie, 28 år gammel, født i Stange som sønn av husmann Kjell Olsen, og Pige Cecilie Olsdatter, 31 år gammel, født i Stange som datter av ''Ole etc.'' (sic). Forlovere er skredder Halvor Nøkleby(?) og skreddermester G.Olsen, ''begge hersteds''.Mye tyder på at dette er ''din'' Sissel. Sissel og Cecilie er det samme navnet. Cecilies fars navn er innført som ''Ole etc'' - og det kan tyde på en usikkerhet om hans patronym, noe som er forståelig i og med at dåpsattesten nok viste at Sissels/Cecilies far var ''en vandrende person ved navn Ole''. Endelig ser vi at en av forloverne var skreddermester G.Olsen - og fra utflyttingsinnførselen i Stange kirkebok vet vi at Sissel tjente nettopp hos skredder Olsen i Christiania.Her er lysningen for det samme ekteparet - se midt på høyre oppslagsside her

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore S. Falch

I forlovererklæringen finner vi beviset for at vi har funnet rett Sissel/Cecilie - se den øverste innførselen her Lenke (Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Forlovererklæringer nr. 17 (1842-1846), Forlovererklæringer 1843).Bruden, pige Cecilie Olsdatter, oppgis født 26.mars 1812, døpt 12.april 1812 i Stange, og konfirmert der 1828. Og i rubrikken for farens navn står det ''uægte datter af en omreisende Person ved Navn Ole''.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore S. Falch

Jeg ser nå av innlegg 22 og 23 at vi nok satt samtidig igår kveld med kirkebøkene fra Domkirken! Morsomt at vi fant frem til samme vielse.Sissel/Cecilie Olsdatter må være død før høsten 1854, for den 3.november 1854 blir enkemann og arbeidsmann Lars Kjelsen gift med pige Ragnhild Karlsdatter fra Askim - se par nr.186 her Lenke (Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 20 (1848-1865), Ekteviede 1854, side 243).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.