Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Bjørn Piro

[#78882] Skipreder Carl Johan Steen f. 1816.

Recommended Posts

Gjest Bjørn Piro

Carl Johan Steen var født i Larvik i 1816 og etablerte seg som kjøpmann her (ref. folktellingen 1865). I 1875 er han kommet til Christiania hvor han oppgis å være skipsreder og agent. Ved bytellingen i Christiania i 1885 bor han sammen med konen Petra (f. 1825) og en ugift datter Agnes (35 år) i Neuberggt. 15. Han opptrer da kun som agent. Jeg finner ham fortsatt i adressekatalogen for Christiania noen år fremover, men før 1889 er familien flyttet til Huitfeldstsgt. 16. I 1892 står han fortsatt oppført i adressekatalogen, men fra 1893 er han borte. Da var han rundt 76 år gammel. Jeg forsøker nå å finne ut når Carl Johan Steen døde, likeledes konen og den tilsynelatende ugifte datteren Agnes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Kan det være Agnes som er her? Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

Du finner mye om Karl Johan Steen her Lenke (to hustruer)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

Her er han døpt i Larvik Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

Her er Carl Johan Steen død i 1897 i Lardal Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

Datteren Agnes Beate Marie Steen f. 1851 dør i 1899 - begr. i Lardal Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

Beklager at jeg kalte Petra 2. hustru. Hun er 3. hustru. Hustru nr. 2 var Marie Bolette Wright - død i Larvik i 1858 Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Piro

Takk til Leif for utrolig god hjelp. Det falt meg ikke inn at Carl Johan Steen på sine gamle dager var flyttet til konens barndomsjem, gården Gåserud i Lardal. Konen døde der i 1892 og siden det står Christiania som bosted, var hun nok bare på besøk. Etter hennes bortgang var det altså at Steen selv samt datteren Agnes slo seg ned på gården. Det var konens bror, infanterikaptein Rasmus Edvard Wright Steen, som da hadde Gåserud.Jeg har nok en nøtt, som jeg lurer på om du eller andre kan hjelpe meg meg. Svogeren til Carl Johan Steen var Nicolai Severin Jansen, f. Flekkefjord (Nes kirkebok) 29 mai 1831. Han var bror av Steens første kone Sara Bath Jansen (1817 1842). Denne Nicolai Severin Jansen giftet seg i Kragerø i 1863 med Ocilia Mathilde Hansdatter, f. Kragerø 1838. De hadde 2 barn: Sally Pauline f. Kragerø 8 juni 1864 og Jacob Kirsebom, f. Kragerø 31 mai 1866. Nicolai Severin Jansen var skipper/styrmann. I tillegg oppgis han som konstituert tollrorskarl i Flekkefjord tolldistrikt 21 januar 1858. Ved folketellingen 1865 er familien bosatt i Kragerø. Ved tellingen i 1875 finner vi derimot de 2 barna som pleiebarn hos Nicolai S. Jansens eldste søster i Flekkefjord, enken Anne Severine Olsen, f. Jansen. Av dette tolker jeg at foreldrene må være død i tidsrommet 1867-75. Kan det tenkes at de er omkommet på havet mon tro, og at de 2 barna deretter er blitt tatt hånd om av tanten? Jeg vet ikke, men jeg finner nå iallefall ikke ut når dette ekteparet døde. Jeg finner heller ikke spor av dem ved senere folketellinger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Inge Apesland

Jeg kan ikke hjelpe med innlegg 9.Carl Johan Steen (1816-1897) fra Larvik som nevnt gift med to søstre Wright fra Gaaserud i Lardal. Jeg har mye info om disse to Wright-søstrenes morsslekt Rendtler - Toft i Kragerø:E.A. Thomle (1891) skriver sin innledning til ”Familien Rendtler i Norge”: ”Slægten Rendler, eller som Navnet nu skrives Rendtler, er af Tydsk oprindelse og skriver sig fra det Hannoveranske, hvor der i byen Pranzis i hertugdømmet Kalenberg i begyndelsen af forrige Aarhundrede boede en Borger, formentlig ved Navn Georg eller Jørgen Rendler. Han havde mindst 4 Børn, af hvilke 3 Sønner udvandrede til Norge, hvor de og deres Decendenter senere forbleve…” Omkring 1750 kom tre tyske brødre Rendtler fra ” Pranzis i hertugdømmet Kalenberg i Hannover ” i Tyskland. To av dem slo seg ned som handelsborgere i Kragerø.De tre Rendtler-brødrene fra Tyskland:1.Jacob Rendtler (død 1774). Klokkestøper i Kristiansand. Han støpte klokkene i Kristiansand domkirke, klokkene i Århus domkirke i Danmark, klokkene i Austre-Moland kirke ved Arendal og flere andre. Eide eiendommer i Kr.sand. Gift to ganger. Han fikk 13 barn, men bare en datter vokste opp og fikk etterslekt.2.Andreas Rendtler (1719-1785). Handelsborger og kopperslager i Kragerø.G.m. Karen Thomasdtr. De eide søndre-Kalstad i Kragerø. Slekten Rendtler i Kragerø. Kragerø bysentrum er bygget på grunn utgått fra Kalstad-eiendommen/Frydensberg.3.Johan Georg Rendtler (1725-1791). Handelsborger og trelastkjøpmann i Kragerø. G.m. Johanne Marie Heegaard. De fikk tre døtre med etterslekt i Kragerø i familiene Dahll, Rømer og Toft.Kilder: 1.E.A. Thomle (1891): Familien Rendtler i Norge. 2.H. Krog Steffens (1916): Kragerø Bys historie 1666-1916 3.Kirkebøker Kragerø 1750-1814(DIS-Norge internett)   JOHAN GEORG RENDTLER (1725-1791). ”Fra Pranzis i hertugdømmet Calenberg” Slo seg ned i Kragerø omkring 1750. Tok borgerskap i Kragerø 13.05. 1754 for å drive trelast-, korn- og annen kjøpmannshandel. Nevnes som taxerborger 1759; Offentlige verv som lagrettemann 1755, Kirkeverge for Christi kirke i Kragerø 1776-1784.Gift 12.04. 1754 i Kragerø ”uden foregaaende trolovelse og lysning, med kongelig tilladelse” JOHANNE MARIE HEEGAARD (1721-1777). Født i Larvik 1721, døpt 16.04. 1721. Foreldre: Skipper i Larvik, Niels Pedersen Heegaard (ca. 1690-1746) og Boel Olsdtr. Åros. Niels Pedersen Heegaard var skipperborger i Larvik fra før 1720. Gift ca. 1719 med Boel Olsdtr. fra Åros i Sokndal i Rogaland. 1743: Niels Heegaard var verge for proviantforvalter Lars Jensen Munchs barn. ”Niels Pedersen fra Larvik” død 1746 i Brekkestø i Vestre-Moland ved Lillesand, Gravlagt i Vestre-Moland 22.01. 1746. Hans søster Sidsel Pedersdtr. g.m. Lars Sjursen i Brekkestø (død 1744). Kanskje Niels Pedersen var i Brekkestø med en skute på vei langs kysten, og at han da besøkte sin søster i Brekkestø.Niels Heegards barn: 1) Hans (f. 1720) 2) Johanne Marie (f. 1721) 3) Else Cathrine (f. 1722) 4) Peder (f. 1724) 5) Ole (f. 1726). J.G. Rendtler drev sagbruk og trelasthandel i Kragerø-distriktet. Trelast fra Drangedal og Sannidal ble fløtet ned Kragerøvassdraget ned gjennom Sannidal til fjorden ved byen.Rendtler var også skipsreder/partseier i skuter som seilte fra Kragerø, bl.a.”Anne Sophie” i 1760, senere ombygd 1777 og omdøpt ”De Tre Søstre” – etter hans tre døtre. Trelast fra Kragerø-distriktet ble skipet ut bl.a. til Danmark. Skutefarten på Skagerrak mellom Nord-Jylland og den norske Skagerrak kysten var svært omfattende gjennom flere hundre år. Rendtlers tre svigersønner overtok deler av svigerfarens forretningsvirksomhet, mot å betale ham en avgift (pensjon) på 400 riksdaler. Svigersønn Tellef Dahll overtok J.G. Rendtlers forretningsdrift i 1790.Kjøbmand Johan Georg Rendtler fra Kirkeholmen, gravlagt 19.09. 1791 i Kragerø. Madame Johanne Marie Rendtler gravlagt 07.05. 1777 i Kragerø.Johan Georg og Johanne Marie Rendtler fikk tre døtre og fem sønner som alle døde små.1.Marie Bolette Rendtler (1755-1807). Døpt 10.03. 1755 i Christi kirke, Kragerø. Gift 1784 med Peder Larsen Toft (1745-1793).Fra Blokhus i Hune sogn i Nord-Jylland. Skipper og trelastkjøpmann i Kragerø.2.Anne Sophie Rendtler (1756-1791). Døpt 23.04. 1756 i Kragerø. Gift 13.01. 1780 med Christian Rømer (1744-1799). Trelasthandler i Kragerø.3.Else Cathrine Heegaard Rendtler (1761-1830). Døpt 31.07. 1761 i Kragerø. Gift 02.05. 1783 med Tellef Dahll (1741-1792). Trelasthandler i Kragerø. PEDER LARSEN TOFT (1745-1793). Født 1745 i landsbyen Blokhus i nord-Jylland. Døpt 12.12. 1745 i Hune kirke ved Blokhus. I dåpen fikk han navnet ”Toft” fra en fadder. Foreldre: Skipper / skutehandler Lars Nielsen Skræder og Margrethe Jensdtr. Uttrup. Lars Nielsen var skipper/skutehandler i Skagerrakfarten. Familien bodde i Blokhus men flyttet til landsbyen Tømmerby (ved Thisted by) før 1750, der vokste Peder Larsen opp. Vendelboeslekt i Nord-Jylland.Skipper Peder Larsen Toft fra Jylland, giftet seg første gang 1781 i Kragerø: Gift 1) 06.04. 1781 i Kragerø med ANNE KIRSTINA CHRISTENSDTR. HJØRRING. Gift 2) ? 1784 i Kragerø med MARIE BOLETTE RENDTLER (1755-1807). Født 1755 i Kragerø, Døpt 10.03. 1755 i Christi kirke, Kragerø. Foreldre ovenfor. Peder Larsen Toft var som sin far og farfar skutehandler / skipper i Skagerrakfarten mellom Nord-Jylland og Norge. Omkring 1781 slo han seg ned i Kragerø som skipperborger. Peder Toft ble en velstående skipper og handelsborger i Kragerø på slutten av 1700-tallet. Han overtok en del av svigerfar Rendtlers virksomhet. Familien Toft bodde i en kjøpmanns-gård i Strandgaden i Kragerø. Toft kjøpte også gården søndre-Teien utenfor byen.Peder Larsen Toft var en velstående mann da han 48 år gammel døde 13.08. 1793. Boet etter Peder Toft utgjorde i alt 10.000 riksdaler; av dette hus, brygger og sjøbod i Strandgaden taksert til 2000 rdl, korn og krambodvarer for 1500 rdl, samt verdipapirer.Enken Marie Bolette giftet seg på ny med kjøpmannsborger Johannes Johnsen (1767-1830). Han fortsatte Tofts forretninger i Kragerø. I boken ”Kragerø bys historie 1666-1916” står at kjøpmann Johnsen ”troes at ha en formue paa 30.000 riksdaler.” Folketelling 1801 Kragerø: Marie Bolette Rendtler og hennes mann kjøpmann Joh. Johnsen bodde i Vestre-Strandgade i Kragerø, sammen med hennes tre barn med avdøde Peder Toft. Madame Marie Boltette Rendtler 52 år, døde 24.01. 1807 i Kragerø. I kirkeboken er innført: ”Gift med kjøbmand Joh. Johnsen. Hun første gang gift med kjøbmand Peder Larsen Toft.” Johnsen flyttet siden til Drammen.Peder Toft og Marie Bolette Rendtlers barn: 1.Johanne Marie Toft f. 1785.Gift 1805 i Kragerø med Hans Andreas L’Orange f. 1779. De bodde i Kragerø. Etterslekt L’Orange.2.Anne Cathrine Toft f. 1786. Gift 1815 i Lardal med Rasmus Keilman Wright (1792-1834). Født 1792 på Styrvold i Lardal. Militærkaptein. Død 18.08. 1834. Familien bodde på garden Gaaserud i Lardal i Vestfold. To døtre levde opp: 1) Marie Bolette Rendtler Wright (1817-1858). G.m. Karl Johan Steen (1816-1897). Skipsreder og kjøpmann i Larvik (1865). Senere skipsreder og agent i Christiania 1875-1893. En sønn Rasmus Edvard Wright Steen f. 1848. Infanterikaptein, bor på Gaaserud i Lardal. 3) Petra Laurentzia Wright (1825-1892). G.m. Karl Johan Steen (1816-1897). Datter Agnes Beate Marie Steen (1851-1899) bodde ugift hos broren på Gaaserud i Lardal, død 1899.3. PederLarsen Toft f. 1793. Han ble født etter farens død. Fikk farens navn. Vet ikke mer om ham.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Piro

Takk for alle de siste opplysningene som var interessante, men jeg trodde Carl Johan Steens svigermor het Anne Kirstine Toft og ikke Anne Cathrine Toft.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Inge Apesland

Bjørn har selvfølgelig helt rett i innlegg 11:Det var ANNE KIRSTINE TOFT (f. 1786 i Kragerø) som ble g.m. Rasmus Keilman Wright og som bodde på Gaaserud i Lardal.mvh Knut Inge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.