Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Gunn Huglen

[#79062] Tolder Hans Hvidt, Stokke 1638-1660

Recommended Posts

Gjest Gunn Huglen

Vet man navn på hans hustru og barn til tolder Hans Hvidt?I den digitale bygdebok for Stokke er det nevnt at en datter var gift med tolder Jakob Jørgensen.Jeg finner en del opplysninger under gården Skjersnes ved å søke på gårdsregisteret. Sitat: ' I Tønsberg lens jordebok: ' Skjersnes som i fordums tid haver været en adelig sædegaard og tilhørt velbyrdige Peder Ivarssøn til Fritsø .. og der paa boet flere adelige personer , saa som sal. Hans Von Mellen , Claus Borchenhuus, Carsten Rosenkrantz og Jesper Lonne, og siden for ungefer 25 aar siden solgt av velb. Claus Borchenhuus og fru Emmenze Pedersdtr. til nu avgagne Hans Huit.'Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

En Ragnhild Hansdatter Hvid(t?) (1639-1707) var g. 1) m. tømmerfogd i Skien, Anders Søfrensen (1731-1669) og 2) m. skipper og skipsreder i Skien, senere Risør, Abraham Olufsen Falck (1634-1700) fra Arendal.En Jon Hansen Hvid(t?) var pers.kap. i Ramnes, VF, (1667-1681), sognepr. s.st. 1681-.Kan disse ha vært tollerens barn ?Tolleren Hans Hvid's barn skal ha hatt sin svoger, tolderen Jakob Jørgensen som formynder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar
LenkeJakob Jørgensen var altså Hans Hvids svoger. Svoger var den gang et videre begrep enn i dag. Det kan i alle fall bety at1) Jakob Jørgensen var gift med Hans Hvids søster.2) Hans Hvid hadde vært gift med Jakob Jørgensens søster.3) Jakob Jørgensen var Hans Hvids svigersønn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Takk til både Per og Kristian for opplysninger her.Det jeg prøver å finne er slektforbindelser i Hvidt-slekt til Jens Hansen Hvidt ( g. 1. gang med Karen Christiansdatter ( skifte etter Karen 1759 Larvik) gift 2. gang med Inger Bertelsdatter .Finner Jens Hansen Hvidt som formynder for Inger Bertelsdatters barn i dette skiftet: LenkeLurer på om det er mulig å finne skifter etter den Ragnhild Hansdatter Hvidt , som Per nevner i innlegg nr. 2?Kjenner Per eller Kristian til om det er en mulig slektforbindelse mellom Jens Hansen Hvidt og Hans Hvidt i Stokke?Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her er den John Hansen Hvid , som Per nevner nevnt under prester i Ramnes. LenkeKan det være bevart skifte etter han som kan gi svar på familierelasjoner ?Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(4:) Skifte etter Ragnhild Hansdatter Hvid fant sted i Risør 30 Mai 1707. Barn: Anne, Ole, Dorothea f.1666, Johanne, Hans, Catharine, Abraham.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Mange takk, Per. Da er det vel en mulighet for at mor til Ragnhild het Anne? Skulle gjerne sett skiftet ette tolder Hans Hvidt.ca 1660, men det er vel ikke transkribert?Kan det finnes oversikt over salg av jordegods fra denne tiden i Stokke?Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

På Vigerust Nett ( innvandrere i Strømsø by ....) Finner jeg i 1706 Hans Hvidt 1722 strandsitter 1734. Født i Sverige for 28 år siden.... sønnen Hans Hansen Hvidt kom sammen med faren ( Nå på reise?)LenkeHer er da flere mulige opphav til den Jens Hansen Hvidt som jeg nevner innlegg 4.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg prøver med en lenke til gård Skjersnes , Bygdebok Stokke: LenkeHer står en god del om Hans Hvidt ,men ingen navn på hustru og barn. Arvinger selger sine jordeiendommer står det ogå nevnt.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(4:) Jens Hansen Hvidt's 2. kone Inger Bertelsdatter (Rabe) (f. c1720?) var datter av Bertel Davidsen Rabe (1694-1742), som (senere ?) var g.m. Helvig Elisabeth Cortsdatter Scharnhorst (c1713-c1749 Larvik), g. som enke (c1745?) m. Erich Nielsen Thue.Jens Hansen Hvidt ser ut til å kunne være f. rundt 1710, og 'passer vel dermed bra' som mulig sønn av den Hans Hvidt (c1665?-et1739) fra Sverige som bodde på Strømsø 1722/1739.Noen slektskap til toller i Stokke, VF, Hans Hvid (f. ca. 1600?) kjenner jeg ikke til. Mellomleddet må altså i så fall ha bodd i Sverige ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Det er fristende å minne om Hans With (1680?-1776), hvis sønn, sjømannen Mikael Hansen With f. 1703 i Riga, Latvia, var tippoldefar til 'Hurtigrutens far' Richard Bernhard With (1846-1930) fra Tromsø.Men når jeg nevnet With i samme åndedrag som Hvidt går det kanskje for vidt ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Takker for disse interessante opplysninger, Per! Kan prøve å lete litt etter fødte i Strømsø? Ening i at aldersmessig kunne Hans Hvidt som rømte fra Sverige, passe som far til en Jens Hansen Hvidt f. ca 1710.Vet ikke om jeg finner digitale kilder med opplysninger om vielser og barnefødsler i Strømsø på den tiden.Kan se i Skifter i Drammen om jeg finner spor der.Litt artig med Hans With som får en sønn i Riga 1703 :-) Men muligens litt langt unna fra Vestfoldområdet?Det kom riktignok mange sjøfolk over havet den gang, og navnet kunne lett bli til Hvidt her.Skal bli spennende å se om det er mulig å finne Jens Hansen Hvidts opphav.Er glad for alle forslag her.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Har ikke grieid å finne navn av interesse i skifteregisteret i Drammen , til nå. Kirkebøker med dåpsføringer finner jeg ikke fra ca 1710.Denne mannen fra Danmark kan jo teoretisk være em mulig kandidat: LenkeVel svært usikkert :-(Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her er andre opplysninger om den mulige kandidat f. i Danmark? LenkeUsikre kilder her er jeg redd.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(12:) ... men det er ikke fullt så langt til fra Riga (over Østersjøen) til Sverige, hvorfra (sjømannen) Hans Hvidt (With ?) rømte rundt 1706 for å unndra seg svensk militær sjøtjeneste. (Han havnet riktignok i dansk sjøtjeneste istedet, allerede i 1710 !).Jens Hansen Hvidt's svigerfar Bertel Davidsen Rabe sin ukjente kone ser ut til å ha vært gift (tidligere ?) med både en Knud (rundt 1710?, med sønnen Jacob) og en Lars (rundt 1715?, med sønnen Thor). De nevnte sønnene var altså begge formyndere for sin halvsøster Inger Bertelsdatter Rabe's barn ved skiftet i Larvik Nov. 1760 etter hennes første mann Ole Enersen Glop (død ca. Jan. 1760). Det var også hennes nye forlovede, Jens Hansen Hvidt, som var enkemann etter Karen Christiansdatter (skifte i Larvik 1759).Hvem kan nevnte Knud og Lars ha vært, og når var de gift ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her i dette skiftet finner du vel navn på hustruer til Bertel Davidsen Rabe? LenkeGanske vrient å holde styr på alle familierelasjonene her :-)Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Vet ikke om dette skiftet her klargjør noe , Per? LenkeMvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Mulig at dette gjør forvirringen større, men her er skfte etter Bertel Davidsens hustru Hedvig .. samt hennes ektemann nevnt. Det kommer en del nyttige slektsrelasjoner fram her, men litt forvirrende? LenkeHva tror du om dette, Per?Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Gunn/16-17-18:) Nei, dette var greit, det, og det viser jo at den i innlegg #15 omtalte Thor(e) Larsen (c1715?-et1760) ikke var (tidligere) gift med Bertel's kone, men med hans datter Malena (1726-1755). Og da kan vi vel anta at den andre omtalte 'svoger' i skiftet (1760), Jacob Knudsen, også var Bertel's svigersønn. Noen annen 'ledig' datter enn Anna Maria Bertelsdatter Rabe (f. ca.1731) finner jeg ikke for ham, og han er vel da kanskje f. rundt 1720.De to nevnte (Thor og Jacob) var altså begge formyndere for sin svigerinne Inger Bertelsdatter Rabe's barn (med Ole Enersen Glop) i 1760 (ikke halvsøster).Bertel Rabe's første kone var altså Anna Andersdatter Gaarden (ca1700?-ca1735).Mange takk for skifte-henvisningene !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(4:) Det er altså feil når det i skifteavskriften i 1760 etter Ole Glop antas at 'svoger' (Jacob Knudsen og Thor Larsen) skal tolkes som 'enkens bror'. De er riktignok 'svoger' av Ole, men altså gift (i allefall Thor) med hans kones søster.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Ja, det må være en feiltolkning i skiftet som du sier, Per. Ikke så greit å holde styr på slektskapsforholdene her . Kristian har nok helt rett når han sier at 'svoger' ble benyttet få forskjellig vis på denne tiden. Hvem denne Jacob Knudsen var gift med har jeg ikke funnet ut i farten.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Etter skiftet å dømme hadde jo Bertel Rabe bare 3 døtre i første ekteskap, hvorav to (Inger og Malena) er 'gjort rede for' mht. giftermål, og eneste 'ledige' blir dermed Anna Maria, f. ca. 1731. Hun må vel derfor antas å være den som (ca. 1755 ?) var g.m. Jacob Knudsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Bertel Davidsen Rabe skulle etter oppgitte data på Distreff ha 3 døtre med Anna Andersdatter Gaarden: Malene Bertelsdatter, Anne Maria Bertelsdatter, Inger BertelsdatterI ekteskap med Helvig Elisabeth Cortsdatter Scharnholt , oppgis 2 døtre:Anne Sofie Bertelsdatter f. 1738 , d. 1803og Elisabeth Dorothea Bertelsdatter d. 1771.Finner vel Anne Sofie her i Larvik 1801 som enke LenkeHun oppgis vært gift med Otter Danielsen Steen.Den Anne Maria som er nevnt f. 1731 har jeg ikke funnet oppgitte data om. Så her er det mye uklart fortsatt .Får se om jeg finner noe om Jacob Knudsen?Hun kan jo ha giftet seg utenbys.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Der fant jeg endelig Anna Maria Bertelsdatter og skifte etter henne. Helt riktig , Per at hun var gift med Jacob Knudsen:-) LenkeHar litt plunder med søk i skiftene i kveld, men her fant jeg det omsider.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

I en av oppføringene på DIStreff omtales Jens Hansen (Hvidt) med etternavnet WITH (død 1801 i Larvik). Ref. Hans With i innlegg #11. (Han var altså Inger Bertelsd. Rabe's 2. ektemann, og kanskje f. rundt 1710).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.