Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Ellinor Simensen

[#79264] Christensen/Qvisling i Slidre i Valdres.

Recommended Posts

Gjest Ellinor Simensen

Jeg søker etterkommere etter:Niels Christensen Qvisling født 1766,Halvor Christensen Qvisling født 1771,Kirsten Christensdatter Qvisling født 1774alle fra Vestre Slidre i Valdres.Noen som vet om de giftet seg, fikk etterkommere og eventuelt når de døde.Mvh Ellinor Simensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ann-Mary Engum

Slottsfjellet og Slottsfjell-løkken ved Tønsberg.Utdrag fra lenken : Johan Friderich Weidemann, 1820-71, salmaker. D. 1871, 74 år; g. m. Sophie Elisabeth Quisling, d. 1856, 58 år. Fire barn: 1. Inger Laurentia, f. 1830. 3. Fredrik Christian, f. 1834. 4. Karen Hedvig, f. 1839. - Weidemanns svigerfar, dreier Halvor Quisling, døde her 1853, 82 år.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellinor Simensen

Hei Ann-Mary!Nok en gang takk for hjelpen.Av Christen Nielsen og Sophie Elisabeths 6 barn, har jeg funnet ut at de tre første døde som barn. Så Niels Christensen som var født i 1766, og som jeg spurte etter, døde allerede i 1767.I folketellingen for 1800 ser jeg at Halvor Qvisling er bosatt på Vaterland i Oslo. Han er da gift med Inger Johannesdatter og har en datter som heter Sophie.Kirkebøkene for Vaterland begynner først i senere. Har du noen ide om hvor man kan søke etter giftemål og barnedåp for dette området i Christiania i årene fra 1795 og fremover?Mvh Ellinor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellinor Simensen

Jeg fant henne - under Akershus slottsmenighet/garnisonsmenigheten.-ellinor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(1:) Er de tre nevnte brødre av Sara Quisling (1767-1801), første kone til lærer og sogneprest ved Oslo Hospital, Ole Rømer Aagaard Sandberg (1761-1817) ? Hvem var deres foreldre ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Jeg har Else Christina Christensdatter Qvislin. Antagelig var Else en dtr. til sogneprest Christen Lauritzen Qvislin og Hilleborg Larsdatter Bugge. En bror var kapellan i Sparbu Christen Christensen Qvislin. Else var gift med enkem. og klokker til Sparbu Steen Nielsen Lindved. Ekteskapet hennes med Steen N. Lindved var barnløs. Skifte etter Steen N. Lindved 17/12 1754 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25136/455Hører Else og Christen Qvislin til dine Qvisling i Slidre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellinor Simensen

Til PerForeldrene het Christen Nielsen Qvisling (1738 - 1811) og Sophie Elisabeth Brandt (1737 - 1788). Jeg har ikke funnet at de hadde en datter som het Sara, men så er da også kirkeboken for det aktuelle tidsrommet ganske vanskelig å tyde.Til MichaelSiden det ikke er så lenge siden jeg begynte å gå nærmere inn på denne grenen av familien, kan jeg ikke svare deg på spørsmålet på det nåværende tidspunkt. Jeg vet imidlertid at det finnes en bygdebok om Qvislin/Buggeslekten i Valdres. Har vært i kontakt med historielaget der og skal få den tilsendt. Det jeg vet er at i Qvislin/Bugge- og Brandtslekten var det mange prester, klokkere og kirkesangere, så det kan kanskje være en forbindelse.Kan komme tilbake til saken senere?Mvh Ellinor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellinor Simensen

Halvor Christensen Qvisling og Inger Johannesdatter fikk også tvillingsønnene Johan Frederic og Christian døpt 10. November 1801 i Akershus slottsmenighet/garnisonsmenigheten. Hva skjedde med dem?Dersom Halvor Qvisling var yrkesmilitær, kan han ha flyttet rundt i landet?Datteren Sophie Elisabeth blir oppgitt å inngått ekteskap med Johan Frederic Weideman i Dønna/Nesna i Nordland.Ved Halvor Qvislings død, blir det oppgitt at han hadde adresse i Teilhagen, Birkenes i Aust-Agder, men står oppgitt i kirkeboken i Tønsberg ved sin død.Noen som forstår seg på dette?Mvh Ellinor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ann-Mary Engum

Johan Frederic Weideman og Sophie Elisabeth Qvisling giftet seg 1 mai 1829 i Aker: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ann-Mary Engum

Ellinor!Teglhagen(Teilhagen) er vel i Sem.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ann-Mary Engum

Ved sin død var Halvor Qvisling skrevet som kunstdreier. [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=gr07211843&gardpostnr=765&personpostnr=800&merk=800#ovre>Lenke Her er en kunstdreier Qvisling nevnt:SIDE: 66 Ved den for denne Sag anordnede Commissions Dom af 13de April 1836 blev Ole Høiland dømt til atter at stryges til Kagen og igjen at indsættes til Fæstningsarbeide paa Livstid under stræng Bevogt- ning, Ole Vidste og Erik Høiden hver til to Aars Tugthusarbeide, Ole Vidstes Kone ved Navn Ragnhild Christiansdatter og Mad. Berg - dennes Mand Høker Andreas Berg var da død, som foran bemærket - hver til et Aars Tugthusarbeide, Mad. Bergs Moder og en Kunstdreier Qvisling hver til tre Maaneders Tugthusarbeide, Peer Kolseth til to Aars Fæstnings- arbeide, en Pige ved Navn Barbro Aslesdatter til otte Dages Fængsel paa Vand og Brød, Hans Kullebun- den til ti Dages Fængsel paa Vand og Brød, alle for directe eller indirecte at have hælet med Ole Høiland; en Artillerist Carl Bentzen blev derhos dømt til ti Dages Fængsel paa Vand og Brød for et ved en tidligere Leilighed begaaet Tyveri i Banken, der blev oplyst un- der denne Sag. Tre Personer og iblandt dem Møl- leren i Vækkerø bleve frifundne for Justitiens Tiltale. Endelig blev Ole Høiland dømt til at betale i Skades- erstatning til Statsraadinde Hegermann 4,000 Spd. og til Bankadministrationen i Christiania in solidum med Peer Kolseth 18,401 Spd. 60 ß, hvilket Beløb der da manglede i de Banken frastjaalne 64,100 Spd.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Øivindsson Lunde

Halvor Qvisling var bruker på Nordstun og Arstun av Nord-Myrer i Langset 1809-13. Eidsvoll bygds historie bind II, 2. del, side 23 og 25. 1801: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellinor Simensen

Ann-MaryJoda, Teilhagen er nok i Sem det.Grunnen til at jeg lurte på dette, var at når jeg søkte i alle baser etter Halvor og Sophia Qvisling kom denne informasjonen opp som kilde.Ikke rart man blir forvirret.Innlegget du refererer til var interessant. Halvor Qvisling hadde nemlig en niese som het Ragnhild Christiansdatter født 1802 i Slidre. Har søkt etter informasjon om henne tidligere, men ikke funnet noe.Søkte på gardsnavnet Vidste i databasen her og fant da en Ole Gulbrandsen Vidste født i Vang i 1792.Kan det tenkes at det er en forbindelse her?Skal følge dette opp.Til TrondStår det noe i denne bygdeboken om Halvor Qvislings sønner?Mvh Ellinor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Øivindsson Lunde

(15): Nei, det står ikke noe om Halvors fødselsår, opphav eller om hans familie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellinor Simensen

Har sett litt videre på opplysningene i innlegg 12.Fant en Ole Jensen Vidste som var født i Slidre i Oppland i 1804. Jeg fant samme mann igjen som utflyttet fra Øksnes i Nordland til Slidre i 1852 og tilbake til Øksnes i 1855 sammen med en kvinne ved navn Ingeborg Olufsdatter. De giftet seg senere samme år i Øksnes og står da oppført som enkemann og enke.I årene imellom 1804 og 1852 har jeg ikke klart å spore opp noen opplysninger om Ole Jensen Vidste og heller ikke hans første kone.Dersom det er den samme Ole Vidste det henvises til i innlegget - finnes det noen opplysninger om ansatte i slaveriet på det tidspunkt det henvises til?Siden de begge ble dømt til tukthus, hvor var det vanlig å sone straffen? Har lest at straffedømte ofte måtte sone sin straff ved fiskeriene nordpå, men dette var kanskje før 1840-årene?Er det noen som har noen tilbakemeldinger på dette?Mvh Ellinor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ann-Mary Engum

Konfirmasjonen til Ole Jensen Vidste. Konfirmert 1 aug 1819: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellinor Simensen

Til Per NermoHar fått tak i en bok om Qvislin-Bugge slekten i Slidre. Der er det nevnt en Sara født ca. 1662 og gift med Henrik H. Opdal som var sogneprest i Hole på Ringerike.Sara står her oppført som datter av magister Lauritz Ibsen Qvislin født i 1634 på Sjælland i Danmark og Else Christensdatter.Den Sara du søker (1767 - 1801)er vel kanskje et barnebarn her?Mvh Ellinor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellinor Simensen

Til MichaelDersom Else Christine Christensdatter Qvislin var datter av Christen Lauritzen Qvislin og Hilleborg Larsdatter Bugge, var hun søster av Niels Christensen Qvislin som er min ane.Jeg har en Else Sophie Qvislin født ca. 1702 som er datter av overnevnte.Når er Else Christine Christensdatter Qvislin født?Mvh Ellinor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Røthe

Ellinor, Finnes det en Sara Christensdatter, datter av Christen Lauritzen Qvisling og Hilleborg Larsdater Bugge, i boka om Qvisling-Bugge slekten i Slidre? Hvis ja, kan du oppgi fødelsdatoen/året hennes?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellinor Simensen

Hei AtleDet finnes en Sara Christensdatter Qvisling som ble født 1696 i Vestre Slidre og var datter av Christen Lauritzen Qvisling og Hilleborg Larsdatter.Hun var deres eldste barn og gift med Jacob Stubb, kapellan i Slidre i 1716 - 1722.Når hun døde vet jeg ikke, men du kan sikkert finne det i kirkebøkene for Slidre mellom 1724 og 1814.Mvh Ellinor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellinor Simensen

Hei igjen AtleChristen Lauritzen Qvislin hadde også en søster som het Sara født ca. 1662 og som var gift med Henrik H. Opdal: sogneprest i Hole i Ringerike.I følge boken om Qvisling-Buggeslekten var hennes far Lauritz Ibsen Qvisling (1634 - 1700) og mor Else Christensdatter (død 1701). Lauritz Ibsen Qvisling var født på Sjælland i Danmark, men døde i Christiania. Antar at de fleste av hans barn også var født på Sjælland.Buggeslekten kan også føres tilbake til Danmark helt til 1300-tallet ifølge den samme boken, men det vet du kanskje fra før.Mvh Ellinor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Sara døde i Kråkstad 1759 (som mannen som ble sogneprest der)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Og Sara s.e.'s mann het nok ikke Henrich H. Opdal, men om jeg ikke husker helt feil Henrich Birch Andersen (Opdal).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.