Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Annabeth Dehli

[#79515] Reisende par,ca.1800 Maren Pedersdatter og Christian Olsen

Recommended Posts

Gjest Annabeth Dehli

Er det noen som vet noe, eller kan finne ut noe om disse to. Det jeg vet er at de er foreldrene til Rannei Christiansdatter som er døpt i 1808 i Nord Aurdal.Det står oppgitt i Eilerts Sundts opptegnelser at Maren er datter av en prest Langhorn i eller ved Tromsø. Jeg har ved hjelp av forumet tidligere funnet Rasmus Peter Langhorn , som kan være denne presten. Han fikk i allefall 2 andre barn utenfor ekteskap. Jeg er interessert i om noen kan finne Marens fødsel, og hennes liv ellers. Det står i Eilert Sund at Maren fikk flere barn med Christian Olsen og at hun også fikk barn med en Rosing. Er det noen som kjenner til noe av dette ? Jeg er også interessert i alle opplysninger om Christian Olsen fra Lærdal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Hadde vært fint om det fantes opplysninger om Ranneis søsken. I lenka som Astrid har lagt inn, opplyser du at Rannei fikk flere barn. Jeg ser ei Ragnhild Kristiansdatter i f.t. 1865 som har ei datter Andrine Jacobsdatter f. 1851 i Hedrum. Faren er Jacob Hansen. Samme par fikk også en uekte sønn, Hans, døpt i 1849 i Sem. Denne Ragnhild er født Nord-Aurdal i 1808, er hun identisk med Rannei?? Eller er dette en helt annen dame?LenkeGrethe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Annabeth Dehli

Takk for svar så langt. Ja, Ragnhild som fikk en uekte sønn, Hans i 1849, er den samme som Rannei døpt i Nord-Aurdal i 1808. Andrine er også hennes datter. Jeg vet mye om Rannei (Ragnhild) og hennes barn, men ikke noe om opphavet, eller søsken.Det ser ut som det er vanskelig å finne noe. Hun har veldig mange ettekommere så jeg håpet at noen visste mer enn meg. Håper enda på flere opplysninger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kai-Samuel Vigardt

HeiDette kan bli en spennende debatt. Selv er jeg etterkommer av Ragnhild Christiansdatter på min mors- og farsside. Det hadde derfor vært interessant å funnet ut noe mer om denne kvinnen, og hennes herkomst.Ragnhild (døpt Rannei) var født ca 1808, og døpt som tidligere skrevet den 02.10.1808 i Aurdal kirke. Hun skal visstnok ha blitt konfirmert i 1825, men stedet er ukjent. I Fantefortegnelsen (F.F.) av 1845 er hun registrert i Sannikedal i Telemark. I F.F. av 1865 er hun registrert i Sem, med følgende informasjon: 'Jacob Hansen m. k. Ragnhild Christiansdatter hjemstavn her. 1 datter i tjeneste. 1 sønn for F.F. Regning på Christiania døvstum-institutt, FF 1862 § 250.'Etter hva jeg har hørt skal Ragnhild ha avgått ved døden på Trondheim Tukthus.Ragnhild var datter av kobberslager Christian Olsen, fra Lerdal, og hustru Marit eller Maren Pedersdatter. Marit/Maren ble kalt for 'Nordfar-Maren' og 'Nordlands-Maren'. Hun skal visstnok ha avgått ved døden på Trondheim Tukthus.Jeg kjenner ikke til noen flere barn av Christian og Maren. Jeg har heller ingen barn registrert på Maren og Henrik Rosing.Legger ved et bilde av Anne Marie Rasmusdatter (datter av Ragnhild Christiansdatter). Hun er her avfotografert med sin mann Fredrik Nicolaysen Boudin før 1900.Ta gjerne kontakt med meg på e-mail, Annabeth. Hadde vært interessant å korrespondere litt nyere slekt med deg også. Min e-mail adresse er: kasaglar@online.noMvh Kai-Samuel Vigardt (',)

bilete9739.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Annabeth Dehli

Hei Kai-Samuel. Så moro at jeg fikk kontakt med noen som er i samme slekt, og takk for det fine bildet. Jeg er etterkommer av Ranneis yngste datter, Andrine. Hun var født i Kvelde i Vestfold ca.1850. Siden du ikke vet noe mer om Maren, hennes mann eller øvrige barn er det vel lite å finne. Kanskje det finnes arkiv fra Trondheim Tukthus hvor det finnes opplysninger ? Jeg tar kontakt med deg på din mail adresse.Hilsen Annabeth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jonny Mydland

Hei Annabeth! Interessante folk dette her! :-) Jeg vet ingenting om Andrines livsløp, og det ville vært fint om du kunne si litt om det. Antar hun ble gift med en 'buro' (bonde / ikke-reisende)? Og hvis du finner mer ut om Ragnhild og opphavet hennes så håper jeg du legger det ut her! :-) Beste hilsener Jonny

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jonny Mydland

En interessant innførsel i Trondhjems Tugthus, Fangeprotokoll nr 1. 1745-1824 angående Nordlands-Maren: «1602 Maren Pedersd: eller Nordlands-Maren, f. i Vansøe Præstegield i Christiansands Stift, 44 år, 60 1/2 tomer høÿ, har blaae Øÿne, lÿstbrunt Haar og Øÿenbrÿne, runt Ansigt og før af Legemsbÿgning, Enke, har 6 Børn, desforuden har hun 1 Drengebarn som følger hende paa 10 Maaneder Gammel, ved Navn Magnus Andreas, hvis Barnefader er Hendrik Rosing, som nu er dømt til Slaveriet paa 4de Aar - og er uconfirmeret, hun er ikke synderlig skikket til Arbeide og minst nu da hun har et spedt og sÿgeligt Barn, hun kaldes ellers Nordlands Maren, formedelst at hun bestandig har omflakket i Nordlandene og ellers omkring i Norge, døde 17-10-1826 og efterlod intet efter sig ; 16-8-1823 ; 155». Her sies det altså at hun er født i Vanse i 1792. Jeg har ikke sjekket... Beste hilsener Jonny

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jonny Mydland

Sorry, en liten feil i forrige innlegg. Siden innførselen er fra 1823 og hun da var 44 år, er hun ifølge dette født 1789. Det passer bedre med at hun da er 19 år gammel når hun får Ragnhild, og ikke 16. Men uansett er det jo en mulighet for at alderene ikke stemmer nøyaktig... Beste hilsener Jonny

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Annabeth Dehli

Hei. Takk for innlegg Jonny Mydland. Da fikk jeg jo noen opplysninger om Maren. Jeg har lurt på om hun var den de kallte Nordafor-Maren, men ikke vært sikker på det. Fint å få beskrivelse av henne også. Har leita i kirkebøkene i Vanse for å se om jeg kunne finne fødselen, men har ikke funnet henne. Når det gjelder hennes datter Rannei (Ragnhild)kan jeg opplyse at hun levde sine siste nesten 40 år i Sem i Vestfold.Hun døde 01.09.1894 og det står i kirkeboka at hun drev med kurvfletting for egen regning. Mannen hennes Jacob Hansen døde i 1901 i Sem.Hilsen Annabeth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jonny Mydland

Og Andrine? :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Annabeth Dehli

Andrine er født i Sem,i 1851, og bodde der og i Tønsberg. Hun var også mye i Oslo.Hun fikk tre barn, ei jente som døde som spebarn, en gutt som forsvant og så Ragnhild som er min mormor. Ragnhild bodde hele sitt voksne liv i Tønsberg, Hun var gift to ganger og fikk tilsammen sjy barn.Jeg er datter av hennes eldste datter. Jeg har ikke klart å finne ut hvor noen av mennene til Andrine kom fra. Jeg har tidligere etterlyst August Borgersen her på forumet. Men ikke funnet ut noe om han. Han skal være født ca.1850, og han er far til Ragnhild Augusta som er født i Christiania i 1884. Han er osgå faren til Lilli Josefa som døde rett etter fødselen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jonny Mydland

Hei, og takk for ytterligere opplysninger. Joda, jeg husker jeg så den diskusjonen for en stund siden, men koblet den ikke med 'mine' (omstreifere, tatere). Nå ble det jo plutselig interessant... :-) Hvor er Lilli Josefa døpt/død? Og hva med gutten? Er August Borgersen involvert her også? Jeg er, som du skriver i den andre diskusjonen, ikke helt overbevist om at den karen fra Skjeberg er samme August Borgersen, men det er jo vanskelig å vite med de opplysningene som foreligger til nå. En måte å sannsynliggjøre eller eliminere muligheten for at at det er samme mannen, er å lete etter alt som kan finnes om ham. Men DET tar jo også sin tid, og fortsatt kan vi bare ha teorier om det. Men faren til Ragnhild er nevnt 'Snedker', ikke 'Snedkersvend'. Er du heldig, kan du derfor finne ham blant snekkerne i Christiania. Men akkurat HVOR du skal lete for å finne ham, vet jeg ikke... De må ha hatt et laug, antar jeg, og der finnes sikkert lister over snekkere i Oslo. Så kanskje? Beste hilsener Jonny

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arnvid lillehammer

Kjære Annabeth og Jonny, og ellers andre som måtte vera interesserte. Eg kan koma med nokre avklarande innspel med omsyn til Nordlands-Maren sitt opphav, og litt om mennene hennar. Som du Jonny heilt rett viser til, kom Maren inn på tukthuset i Trondheim 16. august 1823 for tjuveri, omstreifen og leiermål. Ho fekk fem år, men kom aldri ut derifrå. Ho døydde på tuktuset 11. oktober 1826 av ein sterk såkalla nervefeber. Som du seier oppgav ho sjølv å vera født i Vanse, på eit plass under ein gard som heitte Rødland (det er tre Rødlands-gardat i Vanse), av fattige husfolk, sa ho under forhøyret før dommen fall. Ho oppgav namna på foreldra til å vera Peder Andersen og Regina Tollevsdatter. Men ho vil ikkje vera å finna døypt i Vanse, så det er ikkje nødvendig å leita der, og namnet på mora er feilskrive. Men med dette foreldreparet meiner eg det let seg gjera å finna henne døypt, og også finna forklaringa på kvifor det var tradisjon om at ho skulle vera dotter til ein prest Langhorn i eller ved Tromsø. Og vi finn forklaringa på kvifor ho døypte dotter si med Kristian Olsen for Rannei. Eg er tilbøyeleg til å tru at ho har bløffa om far sin, og kanskje også om talet på born. Eg har lita tru på at ho fekk tretten born, men ho hadde nok eit forhold til i alle fall tre menn. Den Langhorn det er snakk om, er som de er inne på ovanfor, Rasmus Peter Langhorn. At han er inne i biletet, er nok fordi det kan ha vore den som døypte henne. Ho gjekk i tradisjonen, og også til tider i levande live, som Maren, men då ho fekk sonen Henrik med Henrik Rosing i 1818, er ho skriven Marte. Og då kan ho vanskeleg vera nokon annan enn den som den Marit som vart døypt 17. mars 1781 i Gyland kyrkje i Bakke prestegjeld der Rasmus Peter Langhorn var prest 1777-1788, med foreldre Peder Andersen av Solum prestegjeld i Bamle prosti (sjølv om dei kanskje ikkje er å finna der) og Rannij Tollevsdatter. Bakgrunnen deira er eg framleis usikker på, men namnet Rannei kan peika mot Telemark. (Kanskje er dette den same Peder Andersen, en fattig Mand, som i 1789 døypte dottersa Berte i Tjøllinmg, men då er namnet på mora diverre ikkje ført inn i kyrkjeboka). Kor som er: Nordlands-Maren (eller Marit) Pedersdatter var født i 1781 og kom ut på vandring like etter hundreårsskiftet. Det er godt mogleg at ho er den Maren Pedersdatter som hamna på tukthuset i Kristiania i 1811 for passløshed og omstreifen, då med to born (dette skal eg sjekka seinare ved høve). Då sa ho at ho høyrde heime i Grytten i Romsdalen. Og som Jonny har fortalt, er det i 1823 sagt at ho hadde seks born. I 1823 fortalde ho også at ho i 22(!) år hadde vore gift med ein kjeleflikkar som heitte Lars Larsen. Då er det grunn til å rekna med at den Petter eller Kristian Larsen (?!) som kom inn på tukthuset i Trondheim hausten 1825, kan ha vore son hennar. Han var då 19 år og født i Rollag. Og der finn vi han døypt 25. september 1805 som Petter Kristian men med omløbende såkalte ektefolk matros Petter Kristensen Aamodt og Maren Pedersdatter som foreldre, og som sa dei var frå garden Viker i Askvoll i Sogn og Fjordane. Nå er det ikkje nokon gard Viker i Askvoll, men kanskje har dei tenkt på Vik enten i Davik, Stryn eller Ytre Holmedal? Men då Petter Kristian vart konfirmert i tukthuset i Trondheim 30. april 1826, var også mora der, og ho kunne fortelja at namnet på faren,'Peter', var feil, og at det skulle vera Lars. Maren hadde altså i det minste ein son, Petter Kristian, før ho møtte Kristian Olsen og fekk Rannei med han i 1808, ei dotter som ho kalla opp etter mor si. Om ho hadde noko barn før Petter Kristian, torer eg ikkje seia i dag.(Denne Kristian Olsen har eg og tankar om opphavet til, men manglar sikre nok indisier, så det får venta). Så er det altså at ho møter Henrik Henriksen Rosing og får i alle fall to søner med han, først Henrik 9. desember 1818, døypt i Inderøy 1. januar 1819 (då er ho skriven Marithe), og så Magnus Andreas (som ho hadde med seg i tukthuset) i 1822. Då Henrik Henriksen d y var oppe i ei sak i 1836, kalla han også då mor si for 'Marite' og fortalde at foreldra levde av vevskeibinding og korgbinding. Også den yngre broren Magnus Andreas voks opp. Eg kjenner eit pass til han frå 1842 då han skreiv seg Magnus Andreas Henriksen Holte og reiste rundt som kopparslagar med eit arr utvendig på høgre lår. Så står det att å fortelja kven Henrik Henriksen d.e. Rosing var, han som framleis levde etter at straffa var utstått i tukthuset, og som gifta seg først med Anna Sofie Kristiansdatter og seinare (1844) med Anna Marie Sivertsdatter, og så for tredje gong i 1853 med Katrine Jonsdatter. Eg har ennå ikkje funne Henrik d. e. døypt, men han må etter seinare aldersoppgåver ha vore født ikring 1790-91. Far hans heitte Henrik Jonassen og var født i 1750 (med ein bror Erik født i 1758), og mor hans heitte Anna (meir veit eg ikkje om henne førebels). Foreldra til Henrik Jonassen var Blind-Jonas Jensen og kona Mari (evt Marit?) Kristoffersdatter som også vandra, i alle fall i trøndelagsfylka, men kanskje også lenger nord. I von om at dette var til noko avklaring. Vennleg helsing Arnvid L.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Annabeth Dehli

Hei Jonny og Arnvid. Ja, nå begynner det å ligne noe. Takk for mange nye opplysniger. Først til Jonny: Lilli Josefa var født 14.12.1890, og døde på Sagene i Oslo 1891. Da er det opplyst at foreldrene Andrine og August er gift. Så det er helt sikkert at han i Skjeberg ikke er faren til barna.Etter at Lilli Josefa er død finner jeg ikke faren hverken død eller levende. Sønnen til Andrine er født i Sem i 1893. Han bor sammen med moren til etter at han er konfirmert.Da blir han borte. navnet var Rudolf Johan, faren er Johan Svendsen fra Oslo. Forøvrig bodde Andrine og barna sammen med hennes halvbror, Lars Larsen (Jeg har lest et sted at den eldste sønnen til Rannei, Lars Pettersen tok etternavnet Larsen) Alderen passer godt, så jeg tror bestemt at de bodde sammen rundt 1900. Han er fadder i 1891 da Lilli Josefa blir døpt.Så til det Arnvid skriver. Det er vel sannsynlig at Maren har bløffa om faren. Men presten Rasmus Peter Langhorn fikk faktisk to barn utenfor ekteskap.Ingeborg som er døpt i Solum i Telemark i 1770, og en gutt som var dødfødt i 1789 Døpt i Bakke i Vest Agder.Alt du skriver er interessant og jeg må ta meg tid til å lese grundig og finne ut av alt etterhvert.Det virker som om du fremdeles holder på med dette, og jeg vil veldig gjerne få beskjed når du finner ut mer, enten det er om Maren (Marit)eller Kristian Olsen. ( Er han forresten den Kristian Olsen som i 1801 bor i Lærdal og er gift med Øllegard ?)Jeg er interessert i alt som har med denne slekta å gjøre. Vil gjerne ha opplysninger fra alle som vet noe!! Min mail adresse er :annabethdehli@hotmail.com Ta gjerne kontakt der.Takk til alle som har svart.Mvh Annabeth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Nerbu

Maren Pedersdtr (fra tukthuset i Kristiania 1811) er mor til min mormors tippoldemor. Se innelgg 49448 45075 31394 så kommer du lettvint til de lenkene jeg har funnet på henne. Om hun har noen forbindelse med resten her er jo vanskelig å si - men det var interssant. Datteren blir imidlertid konfirmert i Oslo så jeg har hele tiden trodd at Maren og Lars ble boende der! I 'min slekt' er det alltid blitt sagt at hun var av presteslekt og at vi er i slekt med Chr. Mikkelsen - jeg har imidlertid ikke funnet noe som tyder på det. Imidlertid gir Tollef navnet meg nye muligheter - dette finnes nemlig langt bak i tavlen til Chr Mikkelsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Nerbu

Jeg glemte å skrive at gården Rødland er nevnt som fødested til Maren Pedersdtr i dåpen til Olava Christine.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arnvid lillehammer

Til Kari! Dette er interessant. Eg kan ikkje sjå anna enn at dette er den same Mmaren/Marit Pedersdatter, altså Nordlands-Maren, og i så fall har ho fått dottera Rannei i 1808 med Kristian Olsen medan ho ennå var saman med Lars Larsen som ho jo fekk born med i 1805 (Petter Kristian)og 1811 (Kristense Olava). Eller kan det tenkast at Kristian Olsen eigentleg også er Lars Larsen???? Her er det mykje å grubla på!!! Vennleg helsing Arnvid L.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Annabeth Dehli

Hei til alle interesserte. Dette begynner å bli vanskelig synes jeg. Er det trolig at Kristian Olsen og Lars Larsen er samme mann ? I Eilert Sundt har jeg lest at Maren fikk mange barn med Kristian Olsen og Rosing.Der står det ikke at hun fikk barn med Lars Larsen, er det ikke rart at han ikke er nevnt hvis hun var gift med han i 22 år? Er det mulig at det her er snakk om to Maren Pedersdatter ? Jeg bare spør! Mvh Annabeth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jonny Mydland

Hei, Annabeth! Det er nok neppe noen tvil om at det er samme Maren, og det finnes mange eksempler på at feil navn er oppgitt i kirkebøker. Dette gjelder spesielt de som er litt 'på siden'. Arnvid er nok derfor korrekt i å spekulere i om det kan være samme mannen. Maren sier jo dessuten selv at hun har oppgitt feil navn på far til Petter Christians ved dennes konfirmasjon i 1826. Men det gjenstår altså å se hvordan dette henger sammen. Foreløpig har vi indisier. Så får vi se om vi kan lete frem bevis :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arnvid lillehammer

Til dei som måtte vera interesserte:Eg har nå gjort ferdig ein artikkel om Nordlands-Maren og dei tre evt fire mennene hennar,og meiner å ha vist at ho knapt kan ha hatt tretten born,som det er sagt i dei trykte kjeldene frålike over midten av 1800-talet, men berre ti - sjølv om det skulle vera haugen i nok. Eg reknar med at artikkelen blir trykt i Norsk Slektshistorisk Tidskrift, enten i det førstkomande nummeret, eller i det neste. Eg viser at ho knapt hadde barn med nokon Kristian Olsen, men at far til Rannei/Ragnhild Kristiansdatter i røynda var Lars Larsen som ho reiste saman med mellom 1803/04 og 1814, og som ho fekk fire born med. Før det hadde ho to born med ein Ole Jørgensen. Etter at Lars var død (i Sverige), slo ho seg så i lag med den minst tolv år yngre Henrik Rossing og fekk tre born med han, men hadde etter alt å døma også ein son med ein annan mann mellom Lars og Henrik. Vennleg helsing Arnvid L.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Nerbu

Hvordan får jeg tak i dette tidsskiftet? Og når kommer det?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Annabeth Dehli

Hei. Jeg lurte også på det. Har nå meldt meg inn i Norsk Slektshistorisk Forening. Så jeg regner med at jeg får bladet i posten. Mvh Annabeth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.