Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Thor Bøhmer

[#79971] Slektsforhold på Kråkvik i Ringsaker

Recommended Posts

Gjest Thor Bøhmer

En god venn har ringt meg noen ganger om slekta på Kråkvik og vi kommer ikke videre.Marte Hågensdatter var gift med Oluf Tommesen Sterud. Oluf Tommesen var sogneprest i Ringsaker og eide mye jordegods. Han hadde huder i Sterud. En kan da anta at det er hjemgarden, men broren overtok hjemgarden og da kan det like gjerne være den andre garden - eller begge? Oluf Tommesen har også andeler i Kråkvik og Skrukkerud. Oluf Tommesen sies å være død i 1635. Da må han sjøl ha bestilt minnetavlen som henger i Ringsaker krk. For den sies å være fra 1632? Aller helst døde han i 1632. Marte Hågensdatter, hvor ble hun av? Ei Marte Kråkvik er nevnt som eier av de samme andelene i Sterud, Kråkvik og Skrukkerud. Hun eier også en halv hud i lille Bolstad i 1642. Det er neppe så tilfeldig at to kvinner med samme fornavn eier akurat de samme andelene i de samme gardene. Det må være samme dame!Marte ville sikkert ikke gifte seg med den nye sognepresten. Tvert i mot var hun kanskje så glad i sin mann at hun bestilte ei dyr minnetavle. Slike minnetavler var ikke uvanlige.Av Olufs fire døtre antas at tre ble gift. Derfor var disse ikke aktuelle libhabere til Kråkvik og Mikkel Olsen antakerlig fra Mustad i Vardal kom som ny bruker.Ei av Mikkel Olsens formødre antas å være Åse Jonsdatter. På Kråkvik var det også en bruker først på 1600-tallet som het Jon. Er det noen forbindelse?Mikkel Mikkelsen blir bruker på Kråkvik etter faren. I skiftet etter Mikkel Mikkelsen er det nevnt tre døtre, ingen sønn. I skiftet oppgis kona å hete Karen Olsdatter. Slektssider på nettet kaller henne Margit Olsdatter og det samme gjør Veldre bygdebok. Veldre bb sier hun er datter på Bogsti. Hva er rett navn på kona? Og hvor var hun fra?Ei av døtterene til Mikkel Mikkelsen var Marte Mikkelsdatter. Hun blir gift med Jon Toresen som antas død i 1723. Jeg antar at disse var brukere på Kråkvik. Hva med enka? Giftet hun seg att? Hun var ei ung kvinne - godt under 30 år.Den neste brukeren på Kråkvik var Ouden Mikkelsen. Jeg ser mange slektslenker på nettet antar at han er sønn på garden. Men Mikkel Mikkelsen hadde i følge skiftet bare døtre.Ouden Mikkelsen er ikke oppgitt med kone noe sted?? Hvem var han gift med? Kunne det rett og slett være slik at han ble gift med enka på Kråkvik? Hun måtte jo være et atraktivt gifte?Hvor skulle Ouden Mikkelsen Kråkvik være fra? Ouden er et vanlig navn. Imidlertid, brukeren på Vinju i Veldre, heter Mikkel Oudensen. Hans sønn Hågen overtar Vinju. Kunne han ha nok en sønn - Ouden. Det vil sikkert gå frem av et skifte påVinju i Veldre. Og ville det ha vært en tilfeldighet at bror til Hågen Mikkelsen Vinju ble gift til Kråkvik? Er det noen som kjenner morslekta til Hågen Mikkelsen Vinju?Her er det mange spørsmål og mange navn. Hensikten er å finne ut om slekta på Kråkvik og sammenhenger i bygda. Innlegg mottas med takk!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Jeg må legge til at det ikke var så spesielt at ei oppegående presteenke i Ringsaker ikke ønsket å dele seng med etterkommeren. Zefora kona etter Jens Bugge som var prest i Ringsaker noen år før Oluf ble leilending på Opsal og unngikk etterfølgeren! Ikke la dette bli en debatt om presteenker. Det er en debatt om Kråkvik og forbindelser til Kråkvik!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Denne var krøkkete Thor, for ikke å si Kraakete. Skiftet etter Michel Michelsen i 1715 g m. Karen Olsdatter hadde 3 døtre, Gubiør 24, Anne 21 og Marthe 18. Altså ingen sønn Ouden nevnt i skitet. Den yngste, Marthe ble gift med Joen Thoresen og fikk Michel 1720 og Siri 1722. Joen Thoresen død 1723, skifte 9/10. Marthe Michelsdatter f. ca. 1697 bgr. 31/1-1764 fra Krogvik. Døde på Krogvik ellers: Niels Michelsen 59 enkem. død 1740. Ouden Michensen enkemann f. ca. 1700 bgr. 2/5-1785 fra Krogvik. Lisbeth Michelsdatter død 21/8-1785 Krogvik pige 19 år 6 mnd Joen Michensel død 5/10-1789 Krogvik ungk. 238 år 3 mnd. 7 dager Eli Oudensdatter død 11/2-1794 4 mnd 7 dg Michel Oudensen død 23/1-1797 69 år 11 mnd 23 dg Lispeth Hensdatter død 7/5-1780 enke 84 år. Du får se over disse fakta og se hva du får ut av dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Hans!Fakta er fakta og det er som å bygge hus. Sten på sten gir resultater.Det er du Hans som er Hedmarks beste på skifter! Mikkel Oudensen på Vinju døde 1741 82,5 år g. Skiftet skulle da finnes på den tiden. Jeg er glad du meldte deg på debatten. Nå har du sjansen til å imponere med skifte på Vinju.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Dersom Ouden Mikkelsen giftet seg med enka Marte Mikkelsdatter, så kan det være vaskelig å finne dokumentasjon på det. Skiftet etter Jon Mikkelsen på Kråkvik sto som Hans sier 9 okt 1723. Hvorfor var det aktuelt med skifte? Enka kunne meget vel ha blitt sittende med sine barn uskiftet. Men skifte ble foretatt når det var nødvendig. Skifte ble selvfølgelig utført fordi enka skulle gifte seg att! Dersom hun som datter på garden ikke solgte garden ut av slekta (aller helst var de mest leilendinger og de kunne da si fra seg bygselen), så måtte hun gifte seg att. Som enke på garden var hun atraktiv. Det finnes mange eksempler på at ei enke på garden nærmest måtte gifte seg att for å bli sittende med garden, men da var enkene helst innpågift. Det var hun ikke. Altså den som giftet seg med enka ble bruker. Aldersmessig passer Marte Mikkelsdatter og Ouden Mikkelsen godt sammen! Imidlertid, for her å finne dokumentasjon, så har man ikke annet sted å gå enn til skiftet etter Ouden MikkelsenDet mest nærliggende er å gifte seg med neste bruker. En kan vanskelig tenke seg noen annen kombinasjon når hun ble boende på garden og døde der 31/1-1764.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Michel Oudensen, Enkemann d. på Vinju 1741 bgr. 4/12-1741 82 1/2 år. Det er ikke noe skifte etter han, dessverre.Det kan jo tenkes at Ouden Michelsen giftet seg med enka etter Joen Thoresen, Marthe Michelsdatter, de to er jo i omtrent samme alder. Værre er de å bevise dette. Også å finne hvor Ouden Michelsen kom fra. Synd at kirkebøkene fra Ringsaker før 1734 er borte vekk, også synd at så mye skifter er borte. Det er skifte på Vindju 1741 med der er etter Jens Daphinsen.Det andre skiftet er 1741 etter Johannes Hansen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Det er vel riktig å si, Hans, at det i det hele er så lite dokumentasjon fra Ringsaker på denne tiden at Ringsaker er vanskelig og utfordrende.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Et av spørsmålene i (1) var om det kan være noen forbindelse mellom Åse Jonsdtr og Jon på Kråkvik på begynnelsen av 1600 tallet.Åse antas å være datter av Jon Mustad nevnt 1528. Hun hadde en sønn Jon på Granum i Fluberg som er nevnt der i perioden 1615-1657. Hvis han var på Kråkvik må det ha vært før 1615/16. Ellers finner jeg ingen aktuell Jon blandt etterkommerene, men jeg har ikke sjekket alle barnebarn av Åse - de er vel neppe gamle nok tidlig på 1600-tallet - det spørs hvor tidlig Jon er nevnt på Kråkvik. Hvis det er et barnebarn så kommer han evt fra Åses barn i Land.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Geir, vi vet intet mere om Jon enn at han betaler skatt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Er det ikke oppgitt når?Jeg har ei Kari Mikkelsdtr Kråkvik død 1726 g.m. Gudbrand Evensen Mæhlum på Brøttum ca1637-. Kan hun ha vært datter av Mikkel Olsen Mustad? Kan det stemme at det var skifte etter Kari 10 apr 1726 og at Gudbrand da levde?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Skiftene isom nevnes i innlegg 6 gjelder Vinju i Ringsaker hovedsogn, Hans Johannesen skiftes det etter i 1717, enka som var Berthe Andersdtr gifter seg igjen med Jens Daphinsen som det skiftes etter i 1741.Ellers har jeg ikke mye å tilføye når det gjelder Kråkvik eller Vinju på Veldre.Veldreboka(ja jeg vet Thor :-( ) påstår jo at man ikke kjenner hvem som hadde bygselen på Vinju etter Ougden Mickelsen (skifte 1666)før en Gudbrand Fredriksen får bygsel i 1757.Mikkel Kråkvik var jo en av de tre håndfaste menn Hr Alf Pedersen hadde med seg i Ringsaker krk den 13 des.1663 i krangelen med Hr Didrik Muus om hvem som skulle overta som prest . Lang historie.. Mikkel Kråkvik ble iallefall belønnet av Hr Alf for hjelpen med at hans yngste sønn Ole Mikkelsen (fca 1654-d 1687) ble ansatt som bestyrer på Koss godset i 1671. Han giftet seg ca 1678 med datter på gården Lisbet Christensdtr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Bra Else Kari! Jeg gikk ikke inn på disse skifteopplysningene om Vinju fordi jeg var opptatt med noe annet. Joda, det er fort gjort å blande sammen Vinju på Ringsak og Vinju på Veldre. Jeg har så godt jeg kan registrert det jeg har funnet på begge garda. Og har enten forfedre derfra eller slekt som er innpå gift.Geir bra du er aktiv! Jon - uten ytterligere opplysninger om hans person - var nevnt i leilendingsskatten 1612 (det er vel det den heter?). så fra ca 1623 er det andre som har hånd over Kråkvik (Mogensen på Skappal?)Så Geir: Regner med at dette kommer fra bygdeboka på Brøttum? Kari Mikkelsdtr Kråkvik død 1726 g.m. Gudbrand Evensen Mæhlum på Brøttum ca 1637. (Kan ikke se at de har felles barn?) Personlig har jeg spørsmål om ei som kan være samme dama? Kari Mikkelsdtr Kråkvik uten ytterligere opplysninger om årstall gift med Nils Olsen Kinde ca 1667-1737. Han var da gift 1 med Eli Gudbrandsdatter søndre Mælum. Disse to siste er mine forfedre. Denne Kari el Karen Mikkelsdatter (disse) er etter min mening ikke avklart. Samme dama kan neppe ha rukket å være gift med begge vel? Her må det til skifteopplysninger som sikkert er tilgjengelig? Jeg ser dem som perifere i denne debatten og ønsker egentlig en annen debatt på dem. Men de er ikke uinteressante.Kråkvik med eiere og innpågifte slekter er kjernen i spørsmålet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Bra Else Kari! Jeg gikk ikke inn på disse skifteopplysningene om Vinju fordi jeg var opptatt med noe annet. Joda, det er fort gjort å blande sammen Vinju på Ringsak og Vinju på Veldre. Jeg har så godt jeg kan registrert det jeg har funnet på begge garda. Og har enten forfedre derfra eller slekt som er innpå gift.Geir bra du er aktiv! Jon - uten ytterligere opplysninger om hans person - var nevnt i leilendingsskatten 1612 (det er vel det den heter?). så fra ca 1623 er det andre som har hånd over Kråkvik (Mogensen på Skappal?)Så Geir: Regner med at dette kommer fra bygdeboka på Brøttum? Kari Mikkelsdtr Kråkvik død 1726 g.m. Gudbrand Evensen Mæhlum på Brøttum ca 1637. (Kan ikke se at de har felles barn?) Personlig har jeg spørsmål om ei som kan være samme dama? Kari Mikkelsdtr Kråkvik uten ytterligere opplysninger om årstall gift med Nils Olsen Kinde ca 1667-1737. Han var da gift 1 med Eli Gudbrandsdatter søndre Mælum. Disse to siste er mine forfedre. Denne Kari el Karen Mikkelsdatter (disse) er etter min mening ikke avklart. Samme dama kan neppe ha rukket å være gift med begge vel? Her må det til skifteopplysninger som sikkert er tilgjengelig? Jeg ser dem som perifere i denne debatten og ønsker egentlig en annen debatt på dem. Men de er ikke uinteressante.Kråkvik med eiere og innpågifte slekter er kjernen i spørsmålet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Veldreboka egner seg dårlig som kilde. Mikkel Oudensen Vinju døde 82,5 år gammel i 1741 i følge kirkeboka. Hans sønn Hågen Mikkelsen på Vinju gm Berte Tollefsdatter Løken. Hun giftet seg omatt med Gudbrand Fredriksen, men dette blir perifert fra saken.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Dette blir hentet fra Brøttumsboka,enda en av de gromme kildene dine Thor :-), der står det at Nils Olsen Kinde bare var gift med Eli Gudbrandsdtr og at begge døde i 1737, 2 barn nevnt. Under Mælum sies det at Gudbrand Evensen i sitt 2.ekt fikk 4 barn med Kari Mikkelsdtr Kråkvik;Even 1696,Ole 1699,Eli 1700 og Lisbet 1706, nevnes også hvem alle ble gift med, Even ble neste bruker etter faren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Vi ser da at Nils Olsen Kinde sin kone, Eli Gudbrandsdtr S.Mælum, er datter i Gudbrand Evensen S.Mælum sitt første ekteskap med Eli Knudsdtr fra Mælum i Ringsaker,hans andre kona var som sagt Kari Mikkelsdtr Kråkvik. Hun var da altså (ste)svigermor til Nils Olsen Kinde, og neppe gift med ham, Kari døde forøvrig i 1726.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Da er Kinde oppklart! Men ikke slektene på Kråkvik!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Initiativtakeren som ringte og forårsaket innlegg (1) og jeg har konferert. Dette blir da en utdyping på personer som har bodd på Kråkvik: Margrete Fransdatter Kråkvik var kona til Johan Kråkvik. Noen mener det muligens muligens kunne ha vært henne som stod oppatt i følge sagnet med gravrøveren etc. Jeg hørte historia som guttunge og har ikke sagnet. Dette kunne da ha vært rundt 1550.Kan noen utdype og korrigere dette, så er det meget velkomment! Etter disse mangler det noen generasjoner på Kråkvik.Aksel Ågesen hadde bygselen ved jordeboka i 1616.Så er det altså Jon som nevnes 1616-1622.Gudbrand Kråkvik nevnes i sakefallsregisteret ca 1625. Antar at disse to siste også var leilendinger?På 1630-tallet er Kråkvik Skappalgods. I 1623 eier velbyrdig Finn Nilsen til Skappal mye jord. Ved odelsskatten i 1624 har Finn Nilsen ett pund og to huder og merk dere 1 hud i Lillebolstad. (Lillebolstad er og var ingen liten gard. Navnet kommer av Libostadir). Han betalte bygningsskatt på Kråkvik i 1627-28.I 1647 er det da Marte Kråkvik eier 1 skippund to huder, prestebolet en hud, hver sin bygsel. Ved fogdemantallet i 1664 er Mikkel Olsen på Kråkvik og bruker alt 1 pund 2 huder. Han er lagrettemann i 1673 og 1676. Betalte skatter fra 1650 og utover. En sak som må avklares er hvilke unger Mikkel Olsen har med de to konene?Hvor lenge Kråkvik var Skappal-gods har jeg ikke oversikt over, men Maren Skaktavl eide det meste om ikke det hele da hun levde. Maren levet fortsatt i 1717.Dette blir jo litt unøyaktig, men det er ingen fullstendig avskrift av kildene og mye er overlevert muntlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Maren Skaktavl gift Handingsman. Handingsmanslekta solgte Skappal til en 'svoger' og det sies at ætta er utdødd på mannssiden, men rundt der jeg voks opp var det flere ekte Handingsman i mannslinjen. I dag drakk jeg kaffe med en hvis slekt er en spinneside av de Handingsmann som levet i Veldre utover på 1800-tallet.Jeg kjenner ikke til når de avhendet Kråkvik.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Jeg har fått opplyst at en Jon Jonsen Kråkvik var lagrettemann i 1591. Han bør vel da neppe ha vært født noe senere enn 1560. Om han er sønn til Johan nevnt på midten av 1500-tallet kjenner vi ikke til. Vi vet heller ikke om det er denne Jon som var på Kråkvik fra ca 1612 til utpå 1620-tallet. Med datidens livslengde så kan det vel være nærliggende å tro at det dreier seg om to personer? Kildene er sparsomme og foreløpig vet man ikke mere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Da er det ikke spesielt sannsynlig at Jon hadde noe å gjøre med Åse Jonsdtr Mustad.Om Jon i 1591 og på 1620-tallet er en eller to personer blir bare spekulasjoner, det kan like gjerne være en person.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Geir, du presiserer mine konklusjoner på Åse og Jon. Det som er interessant er jo egentlig hva som gjorde at Mikkel Olsen Musta kom til Kråkvik og hvordan vet vi at Mikkel kom fra Mustad? Og hvordan kan det ha seg at Mikkel Olsen Kråkvik bl a kunne eierandeler i de samme gårdene som denne uspesifiserte Marte Kråkvik samtidig?Jeg har tatt Mikkel Olsens opphav fra de mest kjente slektslistene og må nok desverre si at disse nok kan synes tynne!Her er det mange lettkjøpte slektstavler. Hva er det som dokumenterer Karen Olsdatter kjerring på Kråkvik sitt opphav til Boksti? Vi vet at Lars Olsen Boksti var verge til et av barna på Kråkvik. Det er bare en ledetråd, ingen dokumentasjon.Så kan man lure på hvor bygderbokforfatteren på Brøttum, Nils Moen, har funnet at Kari Mikkelsdtr død 1726 g.m. Gudbrand Evensen Mælum på Brøttum var fra Kråkvik?Er det noen som har tilgang på skifter på Mustad fra denne tiden som kan vise hvilke eiendommer Mustadfolket sitter med? Er det noe der som indikerer eierskap i Ringsaker?Mange slektstavler har Ouden Mikkelsen som sønn på Kråkvik. Det er han ikke. Ingen har han oppført med kone, men hvem var han gift med? Mye tyder på enka på Kråkvik - som også var datter på garden- , men det kan ikke skrives i noen slektstavle!De fleste slektstavler er vel avskrift av avskrifter, så her er det mange som har en jobb å gjøre?Slektshistorielaget burde jo ta tak i disse trådene og arrangere seminar slik som man har gjort med Bratt! Bare for Ringsaker, Nes og Furnes kan jeg liste de største spørsmålstegn med hensyn til udokumenterte slektstavler

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

På et skifte på Mustad i Vardal i 1668 er barna på Mustad nevnt. En av dem er Mikkel Olsen. For noen av barne (to) står det at de er gift. Mikkel Olsen står ikke som gift. Den Mikkel vi snakker om på Kråkvik, kom dit før 1647. Han nevnt i olselskatten ca 1650. Slik vi kjenner skifter, står det normalt oppført når barna er gift. Mikkel Olsen Mustad står ikke som gift. Dersom sønnen på Mustad hadde vært gift og bruker på en så betydelig gard som Kråkvik, så er det forsiktig sagt forunderlig at ikke Kråkvik på noen som helst måte er nevnt. Dersom Mikkel Olsen Kråkvik hadde vært fra Opplandsida, så burde han muligens en eller annen gang ha hatt eierskap på Opplandsida? Mikkel Olsen Kråkvik sine barn er vel så langt vi kjenner (tror?) alle født før 1668? For øvrig kan du se mantallet i 1666. Der er i hvertfall sønnene nevnt.Foreløpig henger forbindelsen til Mustad i en tynn tråd. Jeg synes det er for tidlig å kutte den.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Egentlig er jeg litt vonbråten. Nå etter at Digitalarkivet nå har avviklet siste del av fellesferien nå i helga, ville jeg ha trodd at det ville ligge mye dokumentasjon på at Mikkel Olsen Kråkvik var fra Mustad. Det gjør det faktisk ikke.Siden det er vanskelig å fjerne tipex fra skjermen, så får jeg finne andre måter å fjerne ham på. Intil det foreligger dokumentasjon på at Mikkel Olsen er fra Mustad, så kan ikke jeg ha ham oppført som sønn på Mustad.Min arbeidshypotese er at Mikkel Olsen IKKE ER FRA MUSTAD I VARDAL. Men hvor er han fra da?Nå blir det mange slektstavler å rette opp. Jeg vet til og med om etterkommere av Mikkel Olsen som har vært i Vardal for å se garden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.