Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Torbjørn Wolden

[#80054] Kjøpmann Giert Henrich Steen i Trondheim

Recommended Posts

Gjest Torbjørn Wolden

Jeg leter etter anene til Giert Henrich Steen som var kjøpmann i Trondheim på begynnelsen av 1800-tallet.I Adresseavisen for januar 1804, står følgende annonse;'Hos Søren og G. Steen er godt kaffe og friske hollandske Æbler tilkiøbs...'Den 8. januar 1805 står denne annonsen på trykk;'Hos Giert H. Steen, er godt svensk Smør og Humle for billig Priis.'Giert ble gift med Mette Sophia Tilleman Møller i Vår Frue kirke i 1805, og de fikk sønnen Fredrich Engelbrigt i 1814 på Levanger.Den 30. mai 1818 døde kona, Mette Sophia på Levanger, og den 2. juni 1818 står hennes dødsannonse i Adresseavisen;'At min inderlig elskede og for mig med to smaa uforsørgede Børn uforglemmelige kone, Methe Sophie Teielman, fød Møller, i Dag Kl. 6½ Slæt Eftermiddag ved Døden er afgaaet i en Alder af 36 Aar og 5 Maaneder, efter at have udholdt en brysttærende Sygdom omtrent i ¾ Aar, bekjendtgjøres herved for fraværende Slægt og Venner, og overbevist om Enhvers Deeltagelse i min billige Sorg, frabedes Bevidnelse derom. Levanger, den 30te Mai 1818. Giert Hendrik Steen.'Kilde - [url="http://www.nb.no/avis/programvare/vis_sider.php?publisert=&vis_tiffbilde=JA&modus=sok&tittel=URN:NBN:no-nb_digavishefte_4&aarstall=1818&maaned=06>LenkeMette Sophia i kirkeboken for avdøde på Levanger; LenkeGiert døde også i 1818, bare noen måneder senere. Ifølge kirkeboken skal Giert Henrich altså være født rundt 1769. Giert Henrich i kirkeboken for avdøde på Levanger;

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Denne sønnen har du kanskje også - Johan Nathan, døpt i Trondheim, Domkirken, i 1806 - Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A07 (1770-1819), Fødte og døpte 1806, side 168. Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16327&idx_id=16327&idx_listetype=dp&idx_kjonn=&uid=ny&idx_side=-170>Lenke Permanent bildelenke:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Finner en Søren Steen i Trondheim i 1801 – han er kjøpmannskarl - [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=f1801&gardpostnr=49809&personpostnr=752128&merk=752128#ovre>LenkeHan har en jevngammel navnebror som er vanninspektør - Lenke og jeg lurer på om det er vanninspektøren som gifter seg på nytt i 1806 – det står «afdøde kone» i lysningen - Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A10 (1802-1830), Lysninger 1803, side 18-19. Permanent sidelenke:  Lenke Permanent bildelenke: LenkeDen førstnevnte Søren Steen giftet seg i Trondheim domkirke i 1796. Da ser han ut til å stå innført som Søren Henrichs Steen (se nederst til venstre) - Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A06 (1766-1877), Trolovede 1796, side 351. Permanent sidelenke:  Lenke Permanent bildelenke: LenkeDen 6. november 1798 hadde Søren og Olinda datteren Ulricca Christina til dåpen (nr. 117) - Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A07 (1770-1819), Fødte og døpte 1798, side 125. Permanent sidelenke:  Lenke Permanent bildelenke: LenkeÅret etter, 31. oktober, hadde de sønnen Hans Ulrich til dåpen - Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A07 (1770-1819), Fødte og døpte 1799, side 129. Permanent sidelenke:  Lenke Permanent bildelenke: 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Skiftet etter Gjert Hendrik Steen og hans kone ved Stjør- og Verdal Sorenskriveri:Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Stjør- og Verdal sorenskriveri, Skifteprotokoll , 1815-1823, oppb: Statsarkivet i Trondheim.Merknader: Gammelt register.Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24766/489Sønnen Johan Nathan 12 år oppholder seg hos Guldsmed Müller (Møller) i Trondhjem.Videre er nevnt en Jens Steen som er formynder for de to umyndige barna under skifteforretningen, det må være den samme som er omtalt som Jens Christian Steen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Jeg har sett på ditt tidligere tema under Levanger på DIS-Norge og så at Jens Christian Steen var fadder ved Fridrich Engelbrets dåp i 1814.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Gier Johan Steen 26 år og handelsbetjent hos kjøpmann Erich Nielsen Pilegaard i Trondheim 1801 er så langt den beste kandidaten jeg har funnet for Gjert Hendrik Steen:LenkeAlderen passer dårlig med alder ved død. Men kanskje hans andre fornavn Johan er ment å være et farsnavn?Ved Johan Nathans dåp i 1806 (se innlegg 2) er første fadder Mad: Pillegaard.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Alder og fødested er vanligvis ikke nevnt i skifter.Tilbake til Jens Christian Steen som er nevnt i skiftet. Fra FS har jeg dåpen til en Jens Christian 30/4-1768, nr 42 her:Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A04 (1729-1769), Fødte og døpte 1768, uten sidenr. Permanent sidelenke: LenkeForeldrene er Joen Steen og Ingeborg Andersdatter Wang.Mesterskredder Joen Andersen Steen og Ingeborg Andersdatter Wang ble trolovet i Domkirken 12/8-1753. Han var da enkemann.Det samme paret Joen Steen og Ingeborg Andersdatter (formodentlig) har en sønn Giert Friderich døpt i Domkirken 13/12-1761.Men dette er sannsynligvis et feilspor?! For jeg finner ingen Giert Hendrich døpt! Da har jeg lett i kirkeboka uten å finne noen.Jeg lurer forresten på om Gjert Hendrich Steen hadde flere barn døpt mellom 1806 og 1814 - i Trondheim eller Levanger, barn som døde før skiftet i 1819?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn Wolden

Adresseavisen 25. september 1818 - side 6 (også på trykk den 6. oktober - side 4)'Udi Stør- og Værdals Sorenskriverie ere følgende ved Døden afgaaede...Indenlandshandler Giert Hendrik Steen og Hustrue Mette Sophie Tielmann Steen, paa Levanger'Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Borgerruller i Trondheim Lenke Det finnes 8 Steen i borgerrullene. Jeg vet ikke om det står litt flere opplysninger i bøkene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Formynder for Johan Nathan og Fredrik Engelbret Steen var Guldsmedmester Knud Müller, dette opplyses på slutten av skiftet:Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Stjør- og Verdal sorenskriveri, Skifteprotokoll , 1815-1823, oppb: Statsarkivet i Trondheim.Merknader: Gammelt register.Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24766/505

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn Wolden

Jens Christian Steen døde den 5. september 1828 på Levanger, i en alder av 61 år; LenkeNoen som kan tyde stillingen og dødsårsaken?Jens Christian var altså født ca. 1767, mens Giert Henrich var født ca. 1769 – Kan Jens og Giert ha vært brødre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Hans stilling er Handelsmand og Postaabner. Dødsårsak er blodstyrtning.Og han er Ungkar! Hvis det finnes et skifte etter ham, så er det hans søsken og deres barn arv som arver (hvis det finnes noe å arve).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Men de skifteprotokoller som er skannet, går ikke så langt som 1828.Men du kan henvende deg til Statsarkivet i Trondheim, og få greie på hvem som eventuelt er oppført som arvinger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn Wolden

Har sendt en forespørsel til Statsarkivet, men ikke fått noe svar ennå.Adresseavisen, den 9 sept. 1828:'At min Oncle, forhenværende Kiøbmand her i Byen, Jens Christian Steen, der i de sidste 20 Aar har boet paa Levanger, sammesteds omskiftede Tiden med Evigheden ved en stille Død den 5te d. M., i en Alder af 61 Aar, giver jeg mig den Ære, paa min Broders og egne Vegne, herved sørgeligst at bekjendtgjøre for den Afdødes Venner. Trondhjem, den 8de September 1828. J. F. Roshauw.'Lenke: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Dette blir spennende. Du må meddele oss resultatet når det kommer! Jeg antar dette kunne være J F Roshauw i 1801:LenkeDu finner den samme i Tromsø i 1801. Der er hans første fornavn Johan. Kanskje faren var gift med en Steen i sitt første ekteskap?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn Wolden

Johan Friderich, døpt 7. juni 1785 i DomkirkenMoren heter Gurrine ArentsdatterLenke; Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn Wolden

Fikk følgende svar fra Statsarkivet pr. e-post i dag:I Stjør- og Verdal skifteregistreringsprotokoll 3Ca01, 1823-37 fol. 271 finner vi den 08.09.1828 innført en registrering i boet etter ungkar og poståpner Jens Christian Steen på Levanger som døde den 05.09. samme år. Der står bl.a.: '...ved Forretningen var tilstede den Afdødes Huusholderske Pigen Karen Eriksdatter Levanger; men kunde ingen Oplysning meddele om den Afdødes Arvinger, dog bemerkede hun, at saavidt hun vidste var Hr. Kjøbmand E.G. Nordenstrøm i Trondhjem testamenteret det hele Boe ved hans dødelige Afgang.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg har i mitt slektsprogram en Christian Vibe Steen som var født ca 1725, og døde 02.04.1788. Han hadde ikke barn med siste kona Randi eller Ragnild Eriksdatter ifølge andre kilder , men kan ha hatt barn med første kona Anna Dortha Jordan som han ble gift med i Trondheim domkirke 19.11.1750. Jeg har litt problemer med tydingen av skriften i skiftet etter han, man kanskje kan det være noe der som viser forbindelse til det som det er spurt om i dette temaet?(starter nederst til høyre, og så må en bla seg til neste side:LenkeChristian og hans familie drev tydeligvis med handel ettersom jeg har forstått ellers, og ved folketellingen 1801 drev kona Randi slakterbruk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn Wolden

Fra 'Den tusenårige by ved Nidelven : Trondhjem fra Olav Tryggvason til Håkon VII' av O. J. Johansen:J. F. Roshauw (1785—1871) drev handelsforretning i begynnelsen av det 19de århundre. Bodde i Strandgaten nr. 1. Gift i 1813 med Wilhelmine Testmann. Var verge for Domkirken: i 24 år. Hadde i sitt ekteskap en datter, Anna Christine, gift med konsul Helmer Lundgreen. Roshauw eiet den vakre gård «Follo» i Orkdalen og her bodde han på sine eldre dager.Han eiet også to fartøier, skonnert «Mina Testmann» (J. F. Busch — J. L. Strand), jekt «Fortuna» (Joh. Lorentsen).Lenke: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.