Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Randi Nesje Myhr

[#80151] Hvem var Jomfru Kold som får et uekte barn i 1807

Recommended Posts

Gjest Randi Nesje Myhr

Hun døper sønnen Simon i Leinstrand søndag septuagesima. Far oppgitt til å være Johannes Moe fra Namdalen. Det står to ord foran, tror det ene er soldat. Sør-Trøndelag fylke, Leinstrand i Melhus, Ministerialbok nr. 691A02 /3 (1768-1815), Kronologisk liste 1807, side 92. Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17031&idx_id=17031&uid=ny&idx_side=-16>Lenke I 1801 finner jeg Margrethe Maria Kold på gården Tomsæt i Bratsberg i Strinda. Hun er datter av Nils Cold og Susanna Arentz og er døpt i Bratsberg 1 november 1772, er i tilfelle 35 år i 1807. Det er kort vei mellom Bratsberg og Leinstrand. Hun bor i 1801 som ugift på gården sammen med moren, stefaren Jens Eilert Beichman, boren Otto Arentz Cold og halvsøstrene Inger 24 år,Susane 22 år og Johanne Cecilia 17 år. Gården Tomsæt er i 1801 en militær sjefsgård

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else B. Rustad

Jeg kan ikke se at det står noen tittel foran fars navn ved Simons dåp? Teksten leser jeg slik: '....Jomfr. Kolds uægte Søn Simon kaldet. Faderen Johannes Moe af Nummedalen....'Mvh Else B.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

Johannes Pedersen Moe ( 1778-1839) har jeg rimelig kontroll på. Han er senere lensmann i Overhalla( 1809-1839). Gifter seg senere i 1813 med Elen Olsdtr Himo.Han var konfirmert i Sævik kirke i Nord-Trøndelag.Han har imidlertid fått denne sønnen Simon som er døpt i 1807 i Leinstrand.Jeg har klart å følge Margrethe Marie Cold et stykke videre. I følge family search fant jeg henne gift i Talvik i Finnmark 26 juni 1808med Even Christen Rambek, og her er de i den scanna kirkeboken for Talvik [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9751&idx_id=9751&uid=ny&idx_side=-72>Lenke Forlovere er Anders Rambek og Hans Carisius? De er trolvet 11 mars.19 august samme år blir datteren Anna Nicolina født og døpt i Talvik 16 post Trinitas. Lenke FAren kalles her bare Christian Rambek. Mor Marie Margrethe og de bor i Bossekop. Faddere er Madam Nørager ( gjestgiverfamilie i Alta), Jomfru Wadel, jomfru Wegner, Foged Aarestrup og hr Søren Sevel.Anders Andersen Rambek i Bossekop døper 28 mai 1815 datteren Hanna Andrea f 25 nov 1814. Kona heter Anne Hansdtr Nøjesen. Det ser ut til at faddere her også er fra det øvre skikt. Lenke dette bror til Even Christian?Har ikke funnet flere barn av Even Christian og Marie Margrethe ( eller omvendt). Ikke funnet ut hvor de bor senere.NEste jeg har funnet er i moren Susanne Arentz/ Beichman skifte i 1832.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Bonesmo

Postridie fest. circumcis. 1755 blir Msr. Frandtz Cold etter foregående tillysning trolovet med Jfr. Ingeborg Helena Lem i Grytten kirke. Spons. Msr. Ludvig Lem og Svenn Grubbe.Har ikke sett spor av noen Cold tidligere i denne kirkeboken.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

Det ser ut til at det er flere ulike Kold/Cold. På landsomfattende søk 1801 finnes de flere steder i Hedemark, Kongsberg, Bergen, Romsdal, Trøndelag og i Nord Norge. Usikkert hvilke relasjoner de har til hverandre.Per Nermo, Ekeberg, Oslo, 20.8.2010 03:21 (45) skriver i debatt 78445 (37:) Susanna Arentz var (iflg. deb. 80151) først gift med Nils Cold, som må være løytnant Nils Simonsen Cold (c1735?-1773 Strinda), bror av Albrecht Andreas Cold som nevnes i innlegg #38. Deres far Simon Nielsen Cold var verkseier på Leerens bruk. I følge Genealogy. hagerup.com var Simon Nilsen Cold født i Leeren i Nederland i 1690, vet ikke om dette er riktig. Han skulle vært gift to ganger først i 1719 med Anna Andersdtr Bugge og så i 1727 i Lade kirke med Ide Christensen Schultz.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Bjerkevoll

Fra John Aarønes sine sider Moldefolk er nevnt en Albrigt Andreas Cold, kan her være en forbindelse?Romsdals Executionsprt. 1 p. 161 1773 13/5 Indfant Fogdens Fuldmægtig Andreas Nordløff tilligemed Vurderingsmænd paa Gaarden Skalle i Fanne Otting for ifølge Hr. Agent Lars Peder Larsens forlangende at exekvere en Hjemtingsdom som han under 6/4 1772 havde erhvervet over Msr. Albrigt Andreas Cold som for nærværende Tid opholder sig paa bemelte Gaard Skalle. - Dommen afsagt 6/4 paa Tingstedet Kalstad i Meldals Tinglag - hvor afsagt:'--og nu alene opholder sig her som logerende hos sin Fader Mr. Simon Cold - Lensmanden Ingebrigt Eichrem ved nøje Eftersyn ei forefandt det ringeste hvorudj ham og Execution kund skee.Det var 'faderen' Simon jeg her festet meg med.http://home.online.no/~aaroenes/moldefolk/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

Kan han være en bror av Nils Simonsen Cold?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(5:) Det er vel rimelig å tro at 'Leeren' er Leira / Leirfossen langs Nidelva, mellom Sluppen og Tiller like sør for Trondheim (beliggende i Strinda, antar jeg). Og det var på 'Leerens bruk' at Simon Nielsen Cold var verkseier. Og litt lenger opp i elva, på høyde med Tiller, bare på nordsida, ligger Bratsberg ... (Nederland har jeg mindre tro på ....)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(7:) Det er vel all grunn til å tro at Albrecht Andreas Cold (f. rundt 1735 ?), som i 1773 oppholdt seg på (og eide ?) gården Skalle i Fanne otting, Bolsøy (Molde), var bror av løytnant Nils Simonsen Cold (død 1773 i Strinda) (første ektemann til Susanna Arentz, og altså antakelig far til Marie Margrethe Cold f. 1772, som ser ut til å ha blitt gravid u.e. to ganger før hun var 36, én gang i 1807 med den 6 år yngre Johannes Moe, og én gang året etter med den 18 år yngre Even Christen Rambech, som man kanskje kan tippe tok sin u.off.utdannelse i Bratsberg-området på den tiden). (Nils og Albrecht Andreas er vel i så fall barn i Simons angivelige 2. ekteskap i 1727 (Lade) m. Ide Christensen Schultz).Med Albrecht Andreas Cold har jeg (og andre) alvorlige problemer. Han skal være født i Bolsøy (Molde) og gift 15 Sep 1767 i Bratsberg m. Anne Elisabeth Birch (døpt i Vår Frue 1743) og med henne fått sønnene Aage og Simon hhv. i 1768 og 1770, i Strinda.'Problemet' er at (den samme !?) Albrecht Andreas Cold deretter skal ha fått barn med (Anne Elisabeth's søster ?!) Kirstine Margaretha, i Molde (!), hhv. i 1773, 1774, 1775 og 1777 (Jøe Margrethe, Else Bolette, Aage og Jacobine Andrea).Og dette alt mens Anne Elisabeth fremdeles lever (!), og senere får datteren Elisabeth Margrethe i 1782 (med hvem ??), som i 1801 er tjenestepike i Molde ('Grette Kold'). Anne Elisabeth Aagesdatter Birch skal være bosatt som enke i Molde i 1801, og begraves i Molde den 4 Nov 1807.Hennes foreldre var jurist, prokurator, kst. byfogd i Kristiansund (1757), landfiskal i Trondheim, Aage Larssen Birch (skifte i Strinda 3 Apr 1764) og dennes 1. kone Maria BoyesdatterDet virker selvsagt mildt sagt usannsynlig, dette at samme (?) mann skulle få barn med sin kones søster (hvis hun nå var det), mens kona ennå lever. Det er vel ikke usannsynlig at det er snakk om TO ULIKE Albrecht Andreas Cold (kanskje fettere ?), men jeg har ikke sett noe som tyder på dette. Eller det kan være noe annet alvorlig feil i det jeg gjengir ovenfor .... (man får kanskje nesten håpe det ...)Håper noen kan bidra til oppklaring !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Se også deb. 80090 (Lenke) og 78445 (Lenke).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

Her er vielsen til ungkar Albrecht Anderas Cold og jomfru Anna Elisabet Birch i Bratsberg i Strinda 15 sept 1767 Lenke midt i 4 spalte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

Og her er dåpen til Simon Colds barn, Nils, 23 post trinitas i 1733 i Bratsberg kirke i Strinda Lenke .

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

Og her i 1736 døpes Nils Colds datter, Anne Lenke (midt i spalte 2)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

1728 3 post trinitas døpes Simon Colds barn, Anna Christina Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(16:) Skal det være 'SIMON Colds datter' Anne (1736) ?Nils Simonsen Cold (1733-1773) sin antatte bror Albrecht Andreas Cold skal være født i Bolsøy (Molde), MR (ca. 1730/1735 ?).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(9:) Av debatt 68700, innlegg #176 (Lenke) ser det ut til å framgå av samfrendeskiftet (bev. av 1 Jun 1743) mellom enkemann etter 1. ekteskap, landfiskal nordenfjelds (i Trondheim), Aage Larssen Birch/Bierck (c1711-1764) 'og en liten datter, som var født faa timer før morens død', at det var bare denne ene datteren (Anne Elisabeth Birch) som var i live ved moren (Maria Boyesdatter) sin død (3 Mai 1743).Dette innbærer i så fall at 'Kirstine Margaretha', som Albrecht Andreas Cold (c1735?-før 1801) angivelig skal ha fått fire barn med i Molde i tidsrommet 1773-1777, likevel ikke kan være søster av ovennevnte Anne Elisabeth Birch (1743-1807), som Albrecht Andreas Cold hadde vært gift med siden 15 Sep 1767 (Bratsberg) og fått to sønner med i 1768 og 1770.Dette 'gjør jo saken litt bedre', men det er av interesse om det virkelig stemmer at Albrecht Andreas Cold forlot sin hustru (i Strinda) og fikk disse (minst fire) barna i Molde få år etter.Den ev. forlatte hustru Anne Elisabeth Birch skal ha fått en datter u.e. i 1782 (Elisabeth Margaretha Birch). I 1801 er Anne Elisabth enke, bosatt i Molde (!), og begraves der den 4 Nov 1807.I 1773 skal altså (denne ?) Albrecht Andreas Cold ha eiet (og bebodd ?) gården Skalle i Fanne otting, Bolsøy (Molde).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

Her blir Niels Cold og Susanne Arentz første barn Idde Dorothea, oppkalt etter farmoren, døpt i Bakke kirke i 1768 Lenke En av fadderne er madame Anna Elisabeth Cold, det må vel være hun som var gift med Albrecht Andreas

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

3 mai 1770 døpes Simon Christian i Bakke kirke. Albrecht Cold og Anna Elisabeths barn Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Sollien

Frantz Andersen Cold f. i Øier prestegård i Gudbrandsdalen i 1650 og var av kjent embets og prestefamilie. Han ble valgt til prest (vocered) i 1686 etter å ha studert i 20 år og døde 3. oktober 1720, 74 år gammel. (Utdrag fra boka Vinger Kirke 1699-1999 side 195)(Frantz Cold døde etter et fall utenfor Midtskog kirke). Annekskirke til Vinger. Frantz Cold hadde dattera Annemaria til dåp i Vinger kirke 1. oktober 1696. Fra mitt kjennskap til den eldste kirkeboka i Strøm (Odal) så var det en prest Cold i Romedal ved overgangen 1600-1700. Mvh. Finn Sollien.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(21:) Den Margrethe Maria Cold som døpes i Bratsberg i 1773 (med Albrecht som fadder) er vel d. av Albrecht's bror Niels Simonsen Cold ? Eller står det at foreldrene er Albrecht Andreas Cold og Anne Elisabeth (f. Birch) ?Mor til Susanne Arentz (g.m. Niels Simonsen Cold) var MARGRETHE MARIE Pedersdatter (g.m. Otto Hanssøn Arentz).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(21:) Er du sikker på at dette ikke er begravelsen av 'Aage Bierch 5 uger gammel' (21 Nov 1768) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.