Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Wenche Østen

[#80165] Berete Pedersdatter og Niels Larsen et uekte barn 1746/YTTERØY

Recommended Posts

Gjest Wenche Østen

Jeg lurer på hvordan eller hvor jeg skal finne det offentlige skriftemålet som er gjort når datteren Justina blir døpt 03.03. 1746 i Ytterøy. Det står så på dem under datterens dåp.Jeg finner datteren igjen under konfirmanter, men hvor blev foreldrene av. De klarer jeg ikke å finne???Takknemlig for hjelp.Wenche

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grete Singstad Paulsen

I 1763, ved konfimasjonen bodde Justina Nielsdatter på Berg: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16411&idx_id=16411&uid=ny&idx_side=-39>Lenke Ekstraskatten i 1762 viser to ved navn Justina over 12 år. Den ene er datter av Johan Brustad. Den andre er benevnt 'piger over 12 Aar' og bor på Inderberg - samme gård som Justines mor bodde på da Justine ble født:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Ytterøy Livkomp. 1746, og kun 1 Niels Larsen Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Mette Værnes

Hei igjen WencheSoldat og ungkar Niels Larsen Væraas ble begravd 2. mai 1751 på Ytterøy, 28 år gammel: [url="http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=19&filnamn=GR17221718&gardpostnr=614&personpostnr=898&merk=898#ovre>Lenke og Lenke Det finnes også et skifte etter han Lenke og http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24774/2Han var forøvrig 'uekte' sønn, døpt 2/12-1722 i Ytterøy kirke, av Lars Christoffersen Væraas og Malena/Mali Jonsdatter Brustad: Lenke og

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Mette Værnes

Hei igjenHer er litt til :)..Niels Larsens far, Lars Christoffersen født på Laugsand og døpt 29/6-1702 av foreldre Christoffer Larsen og Marithe Jonsdatter [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16409&idx_id=16409&uid=ny&idx_side=-35>Lenke Han ble gift med enka Signild Hansdatter Gildberg 1/11-1734 i Ytterøy kirke Lenke - paret fikk ingen barn. Signild døde på Gildberg i 1761 og Lars døde på samme sted, innført som 71 år gammel, og ble jordfesta 10/1-1773 Lenke Skifte etter han: LenkeJeg har ikke hatt anledning til å gå i dybden på Mallena/Mali Jonsdatter, men etter en rask kikk ser det ut som om det kan være henne som ble døpt 7/9-1700 av foreldrene Jon Halvorsen Skoug og kona Berethe Olsdatter Lenke Hun gifter seg med enkemannen Elias Jacobsen 1/1-1726 Lenke - paret får 6 barn sammen. Mulig det er hun som døde på Barstad i 1766, innført som 69 år gammel, og ble jordfesta 9/3-1766 LenkeDet ligger en god del søkbare baser for Ytterøy her på Digitalarkivet - av kirkebøker, skifteregistre, militærruller, folketellinger/manntall m.m.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Østen

Hei alle sammenTakk så meget for all hjelp, er så takknemlig. Har problemer med å lese dette offentlige skriftemålet angående Justinas dåp. For prøve å sende den til min onkel som er flinkere en meg til å tyde skrifter.Moren Berete Pedersdatter finner jeg ikke verken over dødsfall, manntall, viede. Finner ingen med navnet Berete Pedersdatter. Flyttet hun tro, men det kan hun vell ikke ha gjort når datteren fremdeles bor på Berg gård ved sin konfirmasjon. Hvis hun døde så finner jeg henne ikke over døde.Jeg er så takknemlig for nå har vi i hvert fall begynt å nøste opp denne delen av familien etter å ha holdt på i så mange år. Håper bare jeg finner resten.Takk spesielt til deg Mette, du er en engel.Wenche

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Østen

Hei MetteDu er bare så snill.Wenche

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Mette Værnes

Hei igjen WencheDet som er innført på fol. 303b (skriftemålene) er omtrent det samme som står skrevet på den foregående siden. Den eneste forskjellen er at presten på fol. 303b har tilført at teksten er riktig uttatt fra Ministerialboka og sendt til Obersten (sannsynligvis i Liv kompaniet siden Niels Larsen var der). Leiermålet og barnefødselen ble meldt i følge forordning av 23. desember 1735.Enke Ingeborg Olsdatter Inderberg døde 81 år gammel i 1770, hun ble jordfesta 12/8-1770. Jeg finner i skifteopplysningene etter henne fra 29/8-1770 [url="http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24776/332>http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24776/332 at hun etterlot seg arvingene:1) Helbroren Ole Olsen som var død, men etterlot seg en sønn - Matz Olsen Øwre som oppholdt seg i Roskilde ved København.2) Helbroren Stephen Olsen som var død, men etterlot seg en datter - Elen Stephensdatter gift med Jens Einarsen Moe i Trondheim.3) Halvbroren Ole Erichsen gift på Inderberg.4) Helsøsteren Berethe Olsdatter som var død, men som etterlot seg barna: a) Lars Pedersen Solberg, gift. b) Ole Pedersen lille Grand, myndig. c) Peder Pedersen Berg, myndig. d) Berethe Pedersdatter som var død, men etterlot seg en uekte datter (Slegfred Datter) Justina Nielsdatter 26 år gammel og ugift. e) Anne Pedersdatter 46 år og ugift. f) Malie Pedersdatter gift med Ole Olsen Duklet.5) Helsøsteren Marithe Olsdatter Lexvigør som var død, men etterlot seg barna: a) Ole Haldorsen, myndig. b) Martha Haldorsdatter, enke og oppholdt seg i Leksvik.Formynder til Justina Nielsdatter og Anne Pedersdatter ble Lars Pedersen Solberg.Som du ser får du her opplyst resten av morsslekta til Justina og at mora Berethe Pedersdatter døde før august 1770. Jeg finner at hun døde 39 år gammel i 1760 hos sin bror på Lille Grand, Ole Pedersen. Hun ble jordfesta 3/8-1760 (9de søndag etter treenighetssøndag) i Mosvik: Lenke I skifteopplysningene etter henne, fra 16/10-1760, står det at Justina alene arver alt: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24774/693Med opplysningene over, finner jeg at Berethe Pedersdatter ble døpt 2/2-1721 på Ytterøy av foreldrene Peder Larsen Berg (Inderberg) og kona Berethe Olsdatter:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Østen

Hei MetteHjertlig hjertlig takk, er utrolig takknemlig. Min onkel kommer til å bli utrolig glad for dette, som han har slitit, det tok år før vi skjønte at familien som bodde i Ekne, Skogn kom fra Ytterøy, så derfor ble det aldri letet der.Helt utrolig flott.Hilsen Wenche

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Mette Værnes

Hei igjen WencheHer er spennende innføringer fra kirkebok 3, 722A03, for hele Ytterøy prestegjeld. Den handler om farbroren til Niels Larsen, Joen Christoffersen, og hans utenomekteskapelige barn med konas halvsøster. Begge ble forøvrig dømt til døden, men ble senere benådet. Hele denne historien er norgeshistorie på sitt beste synes nå jeg :)..Det er mye tekst, men det er spennende historisk lesing - Kos deg :)!1741, fol. 146a: 'Anno 1741 December ytterøens kirke II Nativit: [2612] blev Døbt u-ægte Barn kaldet Barbra, Moderen Justina Olufsdatter Schoug, udlagt ved Daaben til fader Joen Christophersen ved Einessoen, Soldat ved Lif Compagniet, gift med Marithe Olufsdatter, 5 børn med sin kone, Mand fadre Oluf Olsen Jørstad, Siver Olsen Kiølsvig, Barbroe Olufsdatter Jørstad, Rannj Joensdatter Neer Erstad, Justina Eliasdatter Inderberg, Dette Lejermaal er Sked med Soldatens Hustrues Halvsøster, og er dette Hendes første gang, Men Hands anden gang med qvinden hand ægtede; Som er baade oberste von Hejnen, Fogden Thausan, StiftbefalingsManden og Biscopen givet tilkiende den 12 te December Nestleedens Saaledise: -Fit. - Lars Schoug med Elias Inderberg var hos Mig dj: 10 de November Nesleden, og gav til kiende Hands Stivdatter Justina Olufsdaatter haver gaaet til beskiendelse være fruktsommelig, og udlegger Joen Olufsen Biørwig, og da hand nu var i fiskeriet i Størdalen, og ventendis hiem om 14 dager, befalede Jeg saa Snart kom hiem Skulle de komme hid med dem begge. - den 27 de ejus dem kom da Oluf Osen Medhielper og Lars Schoug Hørende begge forommelte med Sigi. De blevne Indkaldede, Hun tilstod, var frugtsommelig, bekiendte paa Joen Olufsen Biørwig, som stod hos; Men hand Nægtede det aldeelis Straxen, bad Maatte tale for Sig, Skulle Sige den Reene Sandhed, og intet dølge - Der paa Siger: den Søndag var Jeg i kirke her, da det Evangelium i aar blev forklarit: Christus var 12 aar gammel, den aften var Jeg paa Schoug, den Natt Laae Jeg hos Hende ved Siden, og Jeg veed ieke havde med hende paa den Maade, og det er nu 46 uger siden, og havde hverken Ligget ved hende før eller siden, hvilket hun ieke kunde Nægte, Men tilstod det saa være - Hun blev da formanit at Sige Sandhed, og der paa blev de andre udviist, og der for Mig bekiende paa Joen Christophersen ved Eines Søen, ved Liff Compagniet, og bad vilch kalde Hendes Stivfader ind, Som og Skeede, bekiendte for han ligedan paa Joen ved Eines Søen. Derpaa blev Medhielperen Indkaldet, og i begge deris overværelse giorde samme bekiendelse paa bemelte Jon ved Eines Søen. - Blev tilspurdt Naar det er Skeed. Svarede: Lidet føre Paasche. - Tilspurdt om Joen Olsen Biørvig? Erklærede ham u-skyldig, og hverken før eller Siden Ligget ved hende, uden den Natt som bemeldt. - Da nu bemelte Justina Olufsdatter og Joen ved Eines Søens Hustrue Marite Olufsdatter var Søstre, saa vidt de haver havt een fader Menhver sin Moder Saa Skiekede Jeg bud til Amund Øwre, som lænsMand, og til klokkeren Lars forberg, Indkaldede dem tillige høre Hendes Egne bekiendelse, Som hun frivillig Ligedan aflagde i deris paahøer, som tilførn, Som og Erklærede den anden Jon Biørwig u-skyldig, Saa bad Jeg LensManden paa Embedets vegne, ville være paa Hendes Person og givedet tilkiende for Fogden. - Og da hr Obersten ieke var hiemme, befalede Jeg klokkeren og Medhielperen Oluf Osen at Reise over Straxen til hr Capitain Lieutenant Brun og give ham det tilkiende, og Naar Hand forsikrede Sig bemelte Joen ved Eines Søens Handes Person, Maatte gaae i Stille og u-formerket Som Mueligt at Hands gamle forældre, som nu Nyeligen i dag haver ieke faaet een Liden Sorg ved deris Salig Søn Hans Wæraas, som de havde opladt Gaarden for, og Skulle være deris hielp udj deris høye alderdom, ieke saa Straxen og plutselig Skulle have denne hierteSorg, som overgaar alle de andre, at vide; Men de fandt Hr: Capitain Lieutenant ieke hiemme. Samme bad Jeg ogsaa Capit: ds armis Worm om da hand skulle Lade ham arrestere, Som og Skeede. - Og da nu Velbaarne Hr: Oberste er kommen hiem, ville Jeg ieke undlade for saa vidt Saaledis som hun for Mig og Mænderen har bekiendt, at Notifisere. - Nu Jeg Skulle Slutte dette, blev Mig forebragt, at Delinqventen Skal have Mariæ Bebudelses dag indværende aar gaaet fra Schoug til Jørstad Søen, der havde hand sin baad at Roe hiem paa, hvor paa skulle blive Siddende der ved Jørstad Søen hvor hand og flere andre Mueligen havde været og Drueket, kommen tilbage til Schoug, og den Natt Mueligen begaaet denne Syndige gierning. - Ligedan Sagt om Joen Olufsen Biørwig, som hun først udlagde; Den 1 te Søndag efter H: Tree Konger indværende aar Skulle værit ved JørstadSøen, kommen Silde der fra, bleven Liggende den Natten paa Schoug, det er den hand Selver haver bekiendt, som forbemelt: Sagt Skulle være der ved Jørstad Søen Samlingen om Hellig dage af ungdom, begge kiøn, Muligen og af Mænderne med Spill og Dans: Hvilket Mig er aldrigt tilforn tilkiende giorn, hverken af klokkeren Mads hielper eller Nogen anden før nu Mig forebragt, ville vel give sig videre, om saa er Som saadant kand ieke tolereris, Som en til Guds Største fortørnelse, Sabbathens vanhelligelse Meenighedens forargelse og Ruin, og Ungdommens forførelse, og nu Seer Mand frugten ----- Peder Leth.'Her er benådningene:* Om Joen Christoffersen, med start på fol. 295a: 'Effter kongl: allernaadigste Resolution af 22de January Sidstleden og Oberste von Hejnens Skrifftlig Insinuation og begiæring dat 22de Febr Nestlenen, og foregaaende overhøring af Mig dj: 2de Marty forhen Delingqventen Joen Christophersen Weraas, Soldat ved Lif Compagniet, gifft Mand med Marithe Olufsdatter og Huusmand paa Einess Staaet kirkens disciplin ved Publiqve absolution for begangne Blodskam med sin Hustrues Halvsøster Justina Olsdatter Skoug, og der paa til den Hellige Communion admitteret. - følger den Allerhøyst bemelte kongl: allernaadigste Resolution SaalydesPaa krigs Rettens Dom over Soldat Joen Christophersen Weraas, Holden dj 13de Decbr 1741: - Er Hands kongl: Majest: Allernaadigst Resolution Saaledis. - Vj Have Delinqventen Joen Christophersen Weraas for den tildømte Døds Straff Allernaadigst befriet, Men der jmod skal Hand udstaae kirkens Disciplin, og paa Trej Maaneder i Jern Sluttet til fæstnings Arbeide ved Tronhiems fæsning Hensettes Skrevent paa vort Slott Christiansborg udj voris kongelige Residentz Stad Kiøbenhavn den 22de January 1742. - Christian R'.J:G:Linchc: Rett lydende Copie verificeres af Axel Biørn - Hr Oberste von Hejnens bemelte Insinuation og Skrifftlige begiæring dets andgaaende, Saa lydende: - Sergeant Lorentz Hess og Corporal Povel Røewig haver at forføye Sig til Provsten Mag Peder Leth, og for det 1. foreviise Ham denne Hands kongl: Majests Allernaadigste Resolution paa krigs Rettens Dom over Soldat Joen Christophersen Wæraas for hands begangne Lejermaal med Sin Hustrues Halvsøster, Samt Levere Ham den her hosfølgende verificerte Copie, og da tillige giøre Provsten bekiendt, det Joen Christophersen Weraas bereeder og Indfinde Sig til den Publiqve absolution og Aabenbare Skrifttemaal Nu paa Søndag 8te dager, da her ved kirken er Tieniste, Skulle nu Provsten jmod forhaabning Nægte samme eller giøre ophold, da giøres Ham tydelig bekiendt det Joen Christophersen Sidder under Arrest og paa forpflegning; Saa at Jeg Nødes Mandagen eftter at Sende Ham til det Fængsel Hands Majests allernaadigst Haver befalet; Saa som Jeg icke understaar Mig at Lade Allerhøyst bemelte Hands kongl: Majest Allernaadigste Befaling ligge Lengere u-Exeqveret. - Røewigen dj 22de Februarij 1742: - J:C: von Hejnen. - Rigtig copie Peder Leth.'* Om Justina Olufsdatter, med start på fol. 298a: Effter kongl: allernaadigste Resolution af 3de Aug: Sidstleder, og foregaaende overhøring af Mig, Delinqveninden Justina Olufsdatter Schoug, u-gifft, Staaet kirckens Disciplin ved Publiqve absolution, for begangne Blodskam med Hendes Halvsøsters Mand Joen Christophersen Wæraas, Soldat ved Liff Compagniet, Hendes første gang, og hun der paa til den Hellige Communion admitteret, med andre Guds Børn - Allerhøyest bemelte kongl: allerNaadigste Resolution Lyder Saaledes. - Vi Have forstaaende over Delinqventjnden Justina Olsdatter afsagde LaugtingsDom, ved hvilcken Hun, for medelst begangen Blodskam med Hendes Halvsøsters Mand ved Navn Joen Wæraas, Er tilfunden at Miste Sit Hovet med Sværd, Saaledes formildet at hun i Stæden for at Miste Livet, Skal Staa aabenbare Skrifft, og arbeide 3 Maaneder i Tronhiems Tugthuus, Hvor effter de vedkommende Sig allerunderdanigst kunde vide at Rette; Skrevet paa vort Slott Friderichsborg den 3de Augustj 1742. - Christian R. - J:v:Holstein.'.Hei igjen fra Mette :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Østen

Hei MetteNoe så fantastiskt, dette var spennende lesning og noe som virkelige krydrer en slektstavle. Setter liksom prikken over ien. Bare navn med mann kone barn er jo ikke så fantastiskt, men er det noe rundt familien som fasinerer så er det en stor bonus.Takk så meget, denne kommer jeg virkelig å ta vare på.En annen ting Mette. Hvordan er det med kirkebøkene, er inne på skannede kirkebøker over Ytterøy. Går de ikke lenger enn 16? eller kommer det noe mere der etterhvert.Jeg regnet ut at Ingeborg Olsdatters skifteopplysningene jeg fikk av deg, veldig fint forresten. Hun måtte være født ca. 1689, det var da jeg oppdaget at en fødsel ikke stod der, hun var født for tidlig.Men viss jeg ikke tar helt feil, så tror jeg at hennes far het Ole Stephensøn og hennes mor And (Anne) Pedersdatter, men helt sikker er jeg jo ikke, da jeg gjerne ville ha med en sønn som het Peder.Blir det noen mulighet i fremtiden å se i kirkebøker før det som nå ligger ute, eller er det stopp der.Du skal ha takk for all hjelp, setter sånn pris på at du har slike kunnskaper, det må jeg si.Ha det bra.Wenche

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Mette Værnes

Hei igjenDenne prikken over ien finnes det helt sikkert noe om også i rettergangsprotokolene :).Kirkebøkene for Ytterøy starter i 1692 og etter det jeg kan se er prestegjeldet komplett med kirkebøker på nett. Den eldste kirkeboka inneholder forøvrig døpte, trolovede, viede og offentlige skriftemål.Foreldrene til Ingeborg Olsdatter het ganske riktig Ole Stephensen og Ane Pedersdatter. Det kan jo ha vært en sønn med navn Peder der som døde ung - det er fint plass til et barn til aldersmessig mellom Berit og Ingeborg eller før de - men i og med at døde ikke er innført i kirkebok 1 kan vi ikke vite med sikkerhet. Det var jo heller ikke alltid at den 'vanlige' navneoppkallingsrekkefølgen ble fulgt.Ole Stephensen døde i 1698, det finnes et skifte etter han datert 4/2-1698 hvor det står at han etterlot seg kona Ane Pedersdatter og felles barn: Ole på 3, Stephen på 1, Berit 12, Ingeborg 6 og Marit på 4. Ane giftet seg etterpå med Erik Olsen i 1700 og fikk med han sønnen Ole/Oluf samme år. Ane døde i 1736 - innført som 87 år gammel og jordfesta 18/3-1736, og Erik døde i 1746 - regner med at du finner fram til dette selv :)..Hei igjen fra Mette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Østen

Hei MetteTakk for all hjelp, det har vært fantastiskt, kommer å savne dine mailer.Nå skal jeg prøve å konsentrere meg om Justina Nielsdattter som er døpt 3 mars i 1746 over Ytterøy, om det er henne jeg finner igjen på 1810 folketellingen over Ytterøy.Jeg vet at Justina sammen med mannen Johan Jonssen og sønnen Johannes, i folketellingen 1801 bodde i Ekne, Skogn, under gården Westrum. De er sporløst forsvunnet etter 1801 i Skogn.Jeg håper at det er den samme, da har hun flyttet hjem igjen.Et bereist dame.Hei og god helg.Wenche

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.