Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Aase R Sæther

[#80171] SF Hornindal, Lødøen, skifte i 1698 - ein ny liten dugnad?

Recommended Posts

Gjest Aase R Sæther

Dette skiftet, etter eit ektepar, ser ut til å vere litt komplisert. http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24214/200 Eg takkar mykje for hjelp til å lese - eg går ikkje god for at mi tolking er rett!Eg har kome til at parfolket heiter Ole Arnesen og Anna Iversdtr.Saman har dei ei dotter Gjertrud Olsdtr, som har 'broderen Ole Rasmussen' til formyndar.Så er det mannen sine sær-arvingar: Med første kvinde Brite Pederdtr har han Synnøve Olsdtr (med sin mann Botolv Solheim), og Brite Olsdtr (med formyndar Botolv ......).Vidare kvinna, Anne Ivarsdtr sin born, avla med fyrste mann, Rasmus Arneson - Ivar, Arne og Ola Rasmussøner; Anne (Anders Fannemel? si kvinde), Mari (Elias Skrede si kvinde), og Dorte ugift, med Elias Botolvson Skrede som formyndar.Har eg lese dette rett?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Takk for det - men eg ser at Nedrebø har lese Fondnes i staden for Fannemel (som nok er det rette), og gløymt ute Brite Olsdtr; eller er det Tor som har skrive feil av Nedrebø si tolking - ?Uansett er det eit spennande skifte med mykje opplysningar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kvien

Her er lenke til Nedrebøs tolkning samt andre kommentarer:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kvien

Det er første gang jeg leser originalteksten, og her er min tolkning av første del av dette skiftet:Horningsdals Skibbrede LødøenAnno 1698 den 14. desember med Jurgen Høeg på lensmann Jens Bierrings vegne, Niels Olsen Rødemmel, og Harald Otterdall, med arveskifte og deling etter avgangne salig Olle Arnesen Lødøen, og hans hustru, salig Anna Iversdaater, deres til sammen avlede barn med navn,1. Geirtrud Olsdatter med hennes formynder broderen Olle Rasmussen Lødøen,Den salig mann med første kvinne med navn Britte Pedersdaater avlede barn:1. Søndeved Olsdaater med hennes mann, Bottolf Sollem, og2. Britte Olsdaater, hennes formynder Bottolf S….Og den salig kvinnes Anna Iversdaaters barn, med første mann, salig Rasmuss Arnesen:1. Iver2. Arne og3. Olle Rasmussønner4. Anne, Anders Fandmehls qvinde,5. Maritte, Elias Skredes kvinne6. Dorthe ugift hennes formynder Elias Bottolfsen SkredeKlarer ikke i farten å tolke etternavnet på formynderen til Brite Olsdatter ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Takk, då er vi enige om innhaldet! Kan Ola og Rasmus Arnesøner kanskje ha vore brør?Eg ser av heimesida di at du set Gjertrud Olsdtr som mor til Sigrid Rotihaug og syskena på Kjøllesdal - kva er kjelda til det? Den koblinga har ikkje eg funne enno.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kvien

En Jartrud/Olsdatter var i følge den gamle bygdeboka for Eid/Hornindal v/Os, gift med Laurits Haraldsen Rognes og bosatte på Melheim (Mællem). Det er trukket en mulig hypotese at Halsten Arnesen som også har vært kalt Melheim , som i 1701 var tjener på nabogården Sandnes, og den 3.desember 1734 blir gift med Brite Eliasdatter Skrede, var sønn til en tidligere ektefelle av Geirtrud – en Arne, muligens på Frislid nr. 4. Om dette er den samme Geitrud Olsdatter som er nevnt i skiftet etter Arne Olsen Lødøen har jeg ingen endelige bevis for. Den nye bygdeboka for Kjølsdalen Krins har konkludert med at Halsten Arnesen og broren, Ole Arnesen, bosatt på Kjøllesdal, bnr. 7,Nortun var fra Frislid.Skiftet etter Halsten Arnesen:Møchlebust i Kiøllesdahlen i Davigs SkibbredPouel Schonvig, sorenskriver og skifteforvalter i Nordfjord, gjør kjent at anno 1751 den 5. oktober, ble dødsboets angitte midler etter avdøde, salig Hõlsten Arnesen som bodde på gården Møchlebust i Kiøllesdahlen i Davigs Skibbrede, under overværelse av lensmannen Niels Tonning lovlig registrert, og vurdert av to uplettede dammemenn ved navn Abraham Gilshammer og Christen Davigsnes, nærverende hans gjenlevende hustru , Brite Eliædatter med hennes begjerte lagverge og bror, den dannemann Rasmus Eliæsen Møchlebust, og som den salige mann er agått ved døden uten barn eller livsarvinger, blir oppgitt som hans arvinger hans gjenlevende full- og halvsøsken eller deres etterlevende barn til hans egte arvinger etter loven, nemlig:1. Eldste fullbroder Peder Arnesen Wasbotnen på Sundmøre, og2. yngste fullbroder, salig Ole Arnesen Møchlebust sine gjenlevende 3 barn, nemlig 2 sønner og 1 datter3. Eldste fullsøster med navn; salig Sigri Arnesdatter Routhihougens etterlatte 3 barn, nemlig 2 sønner og 1 datter Og to halvsøsken, som var4. Salig Giertrud Iversdatter Schibbenes gjenlevende ene sønn med navn:a. Iver Olsen 12 år gammel, hvis formynder er .. Skibbenes, og5. Ane Iversdatter, enkekvinnenå i Davigen, fraværende.Skifte etter Elias Bottolfsen Skrede:Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24223/184Om noen har andre synspunkter eller sannsynlige teorier, håper jeg de lar høre fra seg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Enkekvinna Anne Iversdtr er vel buande i Bergen, elles er eg enig i innhaldet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Bergesen

Jeg tror at disse Arnebrødrene kommer fra bruk nr 4 på Frislid, hvis en tolker skifte, så må jo en Arne være første far og en Iver andre far, og på bruk nr 4 stemmer jo dette, hvis du ser i 1701 så er jo en Peder Arnesen på bruk nr 4, på Vassbotn i Volda omtales han som Frislidbakke, som jo er bruk nr 4. I et skifte på gården Osdal i 1707, hviser at Brite Ottesdtr var gift med Didrik Olsen Åsebø, hun var enke etter forrige brukar Iver, men det kan jo godt tenkes at hun også hadde vært gift 1gang med Arne Pedersen på bruk nr 4. Rune

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Eg følgjer deg eit stykke, men Brite Ottesdtr kan uansett ikkje vere mor til Hallstein og dei andre, fordi ho framleis er i live når det vert skift etter han. Men det kan vere ei anna kone innblanda - gift med Ivar etter at ho som eg kallar ArneogIvarskone i min base var død, så døyr Ivar og Brite gifter seg att med Didrik Olsson og får barn med han.Kvar finn eg forresten skiftet frå 1707 som du nemner?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Her må det inn med teskei: Korleis veit ein at Brite Ottesdtr har vore gift med Ivar?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Bergesen

Jeg har det fra den gamle BB for Volda, jeg ser at i skifte er hun ugift, så hvor BB har dette ifra vet jeg ikke, kanskje den nye BB kan gi svar, det kan derfor ikke være henne som er gift til Frislid, da hun skulle allerede i 1689 vært gift med forrige bruker. Rune

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Du ser kanskje at der er to Brite - ei gift med Didrik Frislid og ei ugift. Også 2 Anne. Didrik har også ein son i 1701 som heiter Ivar, så det er ikkje urimeleg at Brite var gift med han før, men ho kan IKKJE vere mor til Hallstein og dei andre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Bergesen

Hei Aase, da Halsteen dør i 1751, er alder oppgitt til 67 år, da Brite O dør i 1755 er hennes alder oppgitt til 93 år, så her er det mulig at hun kan være mor til Halsteen?. Rune

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Bortsett frå at ho då skulle vore hans nærmaste arving i skiftet..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kvien

Min teori er at Halstein og Per m.fl. var barn til Arne Pedersen Frislidbakken og en Giertrud Olsdatter som ble enke og gift med Iver Larsen på Melheim. Det er lite trolig at Brite Ottesdatter skulle rekke over tre ektefeller på Frislid. Ellers takker jeg meget for skiftet etter Otte Osdal. Jeg har lenge vært på jakt etter Brite sine foreldre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Dette er ikkje enkelt, og svaret ligg ikkje veldig nær. Eg har heile tida gått ut frå at halvsystrene Gjertrud og Anne i skiftet etter Hallstein er yngre enn han, men veit vi det sikkert? Fullbrør vil vere nemnde før halvbrør (som her ikkje er) og fullsystre før halvsystre, uansett alder, er ikkje det rett?Er Gjertrud og Anne yngre er dei fødde på 90-talet, og då er Gjertrud Olsdtr Melheim i eldste laget til å vere mor deira, dersom ho var 91 i 1734, men trekkjer vi frå nokre år på denne alderen, som vi ofte må i dei gamle kyrkjebøkene, kan det gå.Eg ser forresten at Gjertrud Ivarsdtr får barn ca 1739, så då seier det seg sjølv at ho må vere yngre enn Hallstein.Men så er i alle fall denne tanken tenkt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar S. Ertesvåg

(16): Eg er ikkje heilt viss på det... Kristian Vs lov inneheldt framleis nokre 'rare' arvereglar, som m.a. galdt arv etter folk utan etterkomarar. Men eg hugsar ikkje kva som galdt når mora levde, men ikkje faren. (Dersom far levde, men ikkje mor, fekk far alt og sammødre halvsysken ingenting.)Og vevsida med lover på Historisk institutt er visst historie (eller på ferie?), så då får vi ikkje sett etter. - -så sant ikkje nokon har ein kopi.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Eg finn det ikkje i farten, men har i alle fall nyleg lese eit skifte der avdødes gamle moder arva, sjølv om der var sysken. Årstalet veit eg då ikkje heller, men det var i alle fall før 1751 som er året for skiftet etter Hallstein.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kvien

Ad 18: Jeg er ikke kar om å finne Iver Olsen sin fødsel andre steder enn i skiftet etter morbroren, Halstein Arnesen. I bygdeboka under Skipenes er oppført Ole Nilsen fra Skauset gift med Gertrud Arnesdatter, død på St. Jørgen i Bergen i 1736. Jeg er heller ikke kar om å finne dette dødsfallet. Jeg mistenker at dette kanskje er Geirtrud Iversdatter selv om det står Arnedatter ved ekteskapsinngåelsen i 1728:23 ,januar 1728: Trolovede: Ole Nielsen Skibbenes med Gertrud Arnesdatter. Cav: D. Madsen – Ole Povlsen Copulerede den 26 Dec. I Eids Kirche Permanent sidelenke: LenkeEller står det feil navn i skiftet? Ekteskapet med Ole Nilsen var hans andre, og det står at sønnen hans fra første ekteskap, Anders Olsen, måtte ut med 20 rdl. til 'Spitalen' for Gjertrud. Ole Nilsen døde 63 år gml. i 1741. Lurer på om dette er et blindspor, men syns det er greit å lufte det..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kvien

Ny gjennomlesning af skiftet etter Halstein, gav følgende resultat:Og to halvsøsken, som var4. Salig Giertrud Iversdatter Schibbenes gjenlevende ene sønn med navn Iver Olsen 12 år gammel, hvis formynder er Anders Skibbenes, og5. Ane Iversdatter, enkekvinne nå i Bergen, fraværende.Denne formynderen må da være sønnen til Ole Nilsen (21) og dermed må vel Giertrud A. veære den samme som Giertrud I.Det hadde vært interessant om vi kunne finne mer om enkekvinnen i Bergen også for å få noenlunde riktig alder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Eg trur vi kan sjå vekk frå at det er skrivefeil i skiftet. Ein kan tenkje seg at skrivaren kunne skrive halvsyster Gjertrud Ivarsdtr i staden for fullsyster Gjertrud Arnedtr, men går ein til utdelinga får fullsyster Sigrid 2-2-10 og Gjertrud får 1-1-5, så at det er ei halvsyster er dermed heva over tvil.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.