Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Thor Bøhmer

[#80548] Slektskretsen rundt gården Nyhus i Ringsaker

Recommended Posts

Gjest Thor Bøhmer

Her kan det være kjekt med en ny dugnad. Når vi beveger oss et stykke bakover i tid, blir det sparsomt med informasjon og kildene er vanskelig tilgjengelige. Det er også mange kilder som skal gjennomsøkes.På Nyhus i Ringsak (hovedsognet) finner vi navnet Ouden. I registreringer som jeg gjorde for minst tjue år siden og som egentlig må betraktes som udokumenterte har jeg notert at en Ouden er gardbruker på Nyhus i 1612 og i 1642. Odelsjordeboken av 1624 står det skrevet at Ouden Nyhus eide 3 huder odelsjord i Nyhus, og ½ hud odelsjord i garden Snerle i Vågå (wdj samme gaardt Odell 3 huder, wdj Snerle i Waage prestegielldt wdj Gulldtbrandzdallen Odell ½ hudt).Iver Segelstad i Sør-Fron eide også 1 hud odelsjord i Nyhus i 1615, og 2 huder odelsjord i Segelstad i tillegg til 3 skinn odelsjord i garden Bø i Ringebu. I 1624 er det Ivers sønn Bjørn Iverson som eier Ivers hud i Nyhus med mer. Det kan synes som om det er slektskap mellom Nyhus, Snerle og Segelstad.Jeg har registrert at Ouden har to sønner, men det er nok flere barn. Minst en av disse sønnene er korrekt. Bjørn Oudensen og Guttorm Oudensen. Etterslekta er stor. Ei av disse etterslektene er Vinju-slekta i Ringsak (hovedsognet). Deres slektsbok er lagt ut av Lars Ove Wangensteen i disse dager.Fra tidlig på 1600-tallet har vi flere med farsnavnet Ouden i Ringsaker som ikke er plassert. Kanskje kan en diskusjon her bidra til at disse plasseres?Opplysninger om Nyhus-slekta med barn og barnebarn til Ouden er meget interessant. I den grad skifter finnes, vil det bidra noe. Også skifter på andre garder hvor Nyhusfolket har hatt roller vil kunne gi informasjon. Navn med knytninger til eiendommer og eieroversikter hvor Nyhusfolket er nevnt vil også gi opplysninger som kan bidra til å løse slektsgåter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Da kan vi begynne med skifter. Protokoll 1663-73 side 91b: 18/4-1667 Biørn Oudensen død, g.m. Anne Halfuorsdatter død. Barn: Halfuor, Ouden, JOhannes og Lisabeth. Protokoll 1713-21 side 269b: 27/4-1717 Marte Eriksdatter død g.m. Peder Joensen. Barn: Joen 4, Johanne 15, Kari 13, Marte 12, Barbra 9 og Anne 2. Protokoll 1739-43 side 278: 26/10-1740 Peder Joensen død g.1. Marthe Eriksdatter død, g.2. Kari Olsdatter. Barn: John myndig, Johanne gift, Kari gift,Marthe gift, Barbra gift og i annet ekteskap Marthe 20 , gift..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Det var bra med et innlegg fra Hedemarksmesteren på skifter! Takk Hans!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Blir dette to slekter mon tro?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Hans: Jeg mente selvfølgelig skiftet i 1717. Var denne Peder Jonsen eventuelt fra Mælum? Og dermed etterkommer av Ouden? Er det noen verger inne i bildet i skiftet i 1717?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Eller det dreier seg om to forskjellige gårder. Det finnes to Nyhus gårder i hovedsognet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Oppsittere på de to gårdene var i 1666 følgende :Nyhus,Fuldgård beliggende i Skapals fierdingen o.Halvard 42 år,t.Ouden Biørnsen 38 år Johans Biørnsen rytter 34 årNyhus ødegård i Reflings fierdingen o.Peder 61 år hans fader Oluf 101 år Peders sønner Jacob 22 Amund 12 Povel 8

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Ved å se på oppsittere i 1764 kan vi se at de to siste skiftene gjejder ødegården Nyhus, bruker i 1764 er Jon Pedersen gm Gonor Larsdtr barn Peder,Lars,Jon og Marte. Moren Kari Olsdtr bor der også.På det andre Nyhus er brukeren Halvor Oudensen gm Else Olsdtr

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Det var ei grei avklaring Else Kari.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

OK, ser det i ekstraskatten 1762/64 at det er 2 Nyhus-garder i Ringsaker. Startet bare med skifter..så ville andre kilder komme etterhvert..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Hans;når det gjelder skifter på Hedmarken, registerkortene for perioden 1743-77 er da visstnok forsvunnet. Men eksisterer skifteprotokollene for denne perioden? Jeg ser at det ikke er lagt ut noe for denne perioden under skannet skiftemateriale heller.Vet du noe om det?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Gellein Løkken

Halvor Oudensen Hyhus ble gift 7. desember 1752 i Ringsaker med Eli Olsdatter Kolstad, født januar 1726 og døde oktober 1787 på garden Nyhus i Ringsaker.Kilde vilse: Ringsaker, Ministerialbok nr. 2 (1747-1774), Trolovede 1753, side 299-300. Kilde Elis død: Ringsaker, Ministerialbok nr. 3 (1775-1798), Døde og begravede 1788, side 364-365.Hilsen Trond

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Helt riktig med Eli Olsdtr ja, bare jeg som slurvet dengang jeg skrev av skattemanntallet for ørten år siden :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn P. Hagen

I innlegg 1 nemner Thor at Iver Segelstad på Fron eig 1 hud Nyhus i 1615. Denne Iver var son til Bjørn Segelstad nemd 1528 og 1557. Iver har sønnen Bjørn bruker 1624. Bjørn Iversen hadde sønnene Hans og Ole Bjørnssønner. Hans og Ole er med i odelsjordboka 1657, men eig da ikkje noko i Nyhus. Marit Bjørke (nordgard Bjørke på Fron)eig 1/2 hud i Nyhus på Hedemarken i 1657.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Torbjørn, dette er spennende. Er det her ukjente slektsforbindelser mellom Gudbrandsdalen og Hedemarken?Jeg har i mange sammenhenger sett at døler eier jord på Hedemarken. Dette kan jo selvfølgelig opprinnelig være pantegods, men det er jo vitterlig i denne sammenheng odelsjord og da vil jeg tro det er slekt. I tillegg er det jo noe navnelikhet (Bjørn).Denne Marit Bjørke eier bare det halve av huden som Iver eide. Hvor er den andre?Vet man noe om slekten til Marit nordgard Bjørke?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders Bakken

Jeg har kanskje ikke så mye å bidra med men kan sitere litt ifra Einar Hovdhaugens Garder og slekter i Fron når det gjelder personer som er nevnt her.Ang Nordgard Bjørke; Paul Steinarsen er brukar i 1645. Gift med Marit Andersdtr. (Dalsegg?). Paul Steinarsen er død i 1660. Marit Andersdtr. er død i 1662. I skiftet etter henner er odelsgodset 2 huder 9 skinn i Bjørke, 6 skinn i Nyhus på Ringsaker, og 2 skinn i Tune. Iver Paulsen er brukar i 1668, Gift med Ingeborg Torgersdtr. (Bø?). Ho er død i 1671. Odelsgods ved skiftet etter henne: 1 hud 9 og ett halvt skinn i Bjørke, 5 skinn i Nyhus på Hedemarken.Videre er nevnt datter og svigersønn som neste brukere, men Hovdhaugen nevner ikke noen gårder i Ringsaker i skiftet etter dem.Ellers nevnes en Tord Andersen på Nordgard Dalsegg på Sør-Fron, muligens en bror av Marit på Bjørke? I skiftet etter kona til Tord, Rønnaug Paulsdtr. Harildstad, som døde i 1685 nevner Hovdhaugen; 11 skinn i Liom i Follebu, 6 skinn i Gaustad i Romedal, 4 og ett halvt skinn i Segelstad, 2 skinn i Valbjør og 1 skinn i Guttu i Ringebu.Aner ikke om dette er så veldig relevant for debatten videre her men for mye info er kanskje bedre enn for lite info? Om det er ønskelig med mere opplysninger fra Gardar og slekter i Fron kan jeg ihvertfall hjelpe til med det.Hilsen Anders.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Hjertelig takk for innspill Anders. Nei, det løser jo ingen ting, men det utdyper helt klart eierskapet til Nyhus. Det sier også noe om slektskapet oppi 'Dal'n'. Her nede lurer vi fortsatt på åffer de oppi der hadde jordegods på Hedemarken. Jeg vet jo at det på denne tiden var vanlig at bønder på Hedemarken lånte gardkjøpspenger i Gudbrandsdalen.Jeg har tenkt meg at i Gudbrandsdalen drev man i større grad sjølbergingsjordbruk og kunne legge penger på kistebunden, mens på Hedemarken drev man salgsjordbruk og det har til forskjellige tider gitt dårlig økonomi og få hadde penger å låne ut. Muligens??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn P. Hagen

I er samd med det Anders skriv (innl. 16) I tillegg kan nemnes at Ole Bjørnsen Segelstad(skifte 1671) var gift med Anne Andersdtr. Dei var barnlause. Arvingar etter Ole var hans brorbarn Iver Hansen, Anne og Mari Hansdøtre. Det er truleg at Anne Andersdtr. var frå Dalseg og syster til Marit Andersdtr. Bjørke. Denne Jordeiga i Nyhus vart sikkert solgt attende til folk på Hedemarken. Er det nokon som kjenner til når dette skjedde eller kven som solgte eller kjøpte?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Vedr. (11). Jeg spurte en gang Sandberg om dette og fikk som svar at protokollene mangler.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Vi har diskutert Nuhus offline (via telefon egentlig) og vi mener at det må være noe slektskap mellom Nyhus og Segalstad etc. Muligens vil vi aldri klare å legge fram en dokumentasjon på hvordan slektskapet er. Vi har tenkt oss at det helst er ei fra Nyhus som er gift til Segalstad eller inn i samme slekt. Derav navnelikhet og vi tenker oss at den andelen de har i Nyhus kan være fra et arveoppgjør. Uten navn og dokumentasjon er det ikke mulig å komme videre på den linjen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Så er det interessant å diskutere hva farsnavnet til Ouden S. påNyhus var. Hva står bokstaven S for og er det bruk av mannsnavn som starter med S i den nære etterslekt av Ouden. Muligens kan en finne andre kilder som kan forklare denne bokstaven S. Ouden var en aktiv mann i bygda, bl a lagrettemann og var med i denne kjente saken på Tokstad.Dersom man finner hva bokstaven S står for kan en muligens også greie å finne nære slektninger av Ouden ellers i Ringsaker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

På Tor Onshus sine slektssider er det en Lars Audensen Nyhus g m Margrete Larsdatter Wiborg. Jeg har samme dama g m Lars Audensen Farberg. Hva er rett?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Kristian Sveen

Margrethe Larsdtr.Wiborg var 1.g.gift m.Mogens Olsen Fjelstad d.5/1-1735. 2g.29/9-1735 m.Lars Oudensen Nyhus,som ble bruker på Farberg. Barn i 2 ektesk:1.Mons dpt.22/1-1736. 2.Berthe dpt.27/4-1738. 3.Lars dpt.21/10-1742.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.