Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Kristin S. Aasen

[#80557] Ligningschef Hageler i Drammen og maler Moss Johnsen og deres familier

Recommended Posts

Gjest Kristin S. Aasen

Hva het ligningschefen og maleren til fornavn?Hvilke evt info finnes om dem.Har slektspapirer fra tidlig på 1900-tallet som nevner yrkene, men ikke fornavn.De var barna til Johan Julius Aug. Johnsen, f. høst 1851 Stokke (sønn til Johan Andreas Johnsen og Inger Andrea Larsen) og Julie Franziska Louise Moss, f. 27/7-1850 Tingvold i Romsdal og død 18/5-1929 i Oslo.Julie var datter av presten Just Moss og Mathea Frederikke Henriette Caroline Sophie Mathiesen (brukte Sophie).Faren Johan Julius var byfogd i Tønsberg (ft 1900) og overrettssakfører i Larvik/Laurvig (ft 1885). Ligningschefen og maleren hadde en bror, Ingvald Frederik Johannes Johnsen, f. 13/3-1877 som var apoteker i Oslo.Gift med Sigrid Wold.Ingvald døde i 28/6-1928.Sigrid døde 6/9-1963.I 1924 ble etternavnet endret fra Johnsen til Hageler ifølge dåpen til Ingvald.Ingvald var visstnok i Bergen der en sønn ble født der i august 1908. Hvilken menighet bodde han i?Ifølge skifte hadde Ingvald 3 barn.Hvorav 2 var yngre enn 21 år.Han som ble født i 1908 har jeg oversikt over. Det viste seg i går at jeg var i slekt med ham uten at vi ante den gangen om vårt slektskap da han levde.Jeg og mine foreldre kjente ham. Er interessert i info (navn,f.dato,vielse,barn) om de to andre barna til Ingvald.Ingvald,ligningschefen (kanskje det var Alf),maler hadde søsken som het Alf 1884(endret visstnok til Hageler iflg Gravminner),Birger 1888,Einar Brynjulf 1879 og Borghild 1881 (gift Blom?).Er interessert i ytterligere info om søsknene og deres etterkommere så langt personvernet tillater det.Det samme ønskes ang ligningschefen og maleren.Ser foreløpig ut som Johan Julius og Julie hadde 5 barn.Hvis det var flere, så er jeg intr i å vite det.Hvor var Ingvald,Einar,Alf i 1900?Finner ikke dem i folketellingen.Er også intr i å vite hvor og når Julie og Johan Julius Aug giftet seg.Må ha vært mellom 1875 og 1877.Jeg jobber med kartlegging av slekten Heiss som bodde hovedsakelig i Vestfold,Akershus,Oslo.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørg Hukkelberg

På Google finner jeg en maler ved navn Birger Moss Johnsen 1888-1963

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristin S. Aasen

(2) Kirsti,takk for vielsen.Hvordan klarte du å finne den så raskt?Har du tips til raskt søk, bl.a. kirkebøker i Oslo.(3) og (4): Bjørg,takk for maler Birger og for lenke til Geni.com.Geni.com er åpent for alle?Imøteser mer info ang Ingvald,Birger,Einar og Borghild.Finnes Ingvald,Alf og Einar i 1900-t i Norge?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Fra Norges apotek og deres innehavere:Ingvald Fredrik Johannes Hageler, født 13-3-1877 i Larvik, død 1-7-1928 i Oslo. Han fikk 24-10-1924 bevilling til å anta navnet Hageler. Foreldre: Byfoged i Tønsberg Julius Johnsen (f.28-9-1851, død 8-9-1914) og Julie Franceska Louise Moss (f.27-7-1850, død 1929).Han tok middelskoleeks. i Vadsø 1893, disiplinerte ved apoteket der april 1895-mai 1898), tok farmasøytisk medhjelpereks. høsten 1898, tjenestegjorde 1 1/2 år ved Vardø apotek og ved Grünerløkka apotek i Christiania, og tok apotekereks. med godt våren 1901.Deretter arbeidet han 1 år ved Strømsø apotek, 2 år ved Apoteket Nordstjernen i Christiania, fra ca. 1904 til høsten 1907 ved Hjortapoteket i Bergen, bestyrte han fra 3-10-1907 filialapoteket i Laksevåg og april 1912 til mai 1915 var han fullmektig ved Hjortapoteket i Bergen. Senere bestyrte han Vestby filialapotek i Hølen i 2 måneder, var generalsekretær i N.F.F. og redaktør av tidsskriftet 11-7-1915 til 1-1-1920.17-10-1919 fikk Hageler bevilling til å drive Hallingdal apotek i Nesbyen, som han overtok 5-11-samme år. Han kostet atskillig på eiendommen og forbedret apoteklokalene.17-7-1925 fikk han bevilling til å drive et nytt apotek ved Skillebekk. Han leiet lokale for 10 år i Munkedamsveien nr.96, og under navn av Apotek Uglen ble det åpnet lørdag 24-7-1926 og i overvær av pressen, stadsfysikus Bentzen og apotekvisitator dr. Jahnsen. Arkitekt Rahn hadde stått for innredningen.'Apoteker Ing.Hageler har sørget for å gi sit apotek et yderst moderne tilsnit i teknisk henseende og et smagfuldt og tiltalende utstyr', skrev Aftenposten. 'I selve apoteket er alt holdt i graat med diskret anvendelse av guld, og paa hyldenen lyser krukker og glas med alle slags medikamenter og præparater med sine for de uinviede mystiske inskriptioner'.I bergen var han formann i Bergens krets av N.F.F. i 3 år. En tid formann i N.F.F.s enkepensionskimite', var oppnevnt av departementet for å utarbeide de første brennevinsforskrifter. Han leverte mange bidrag til fagpresse og dagsaviser.Apoteker Hageler var medlem av Laksevåg herredstyre 1910, medlem av formannskapet, hadde mange off. verv og var formann i flere komiteer. I Nesbyen var han formann i middelskolens forstanderskap og var formann i Nesbyens velforening.Gift 4-4-1903 i Christiania med Sigrid Anina Gustava Wold, f.8-3-1875 i Halden, datter av tollkasserer i Sarpsborg Gunder Wold (f.1844, død 2-1-1913 i Kristiania) og Marie Rustad.3 barn, derav Borghild Marie Wold Lingjerde, født Hageler, født 1906, farmasøytisk medhjelpereks. høsten 1930, apotekereks. høsten 1933. Ansatt ved Tynset apotek siden 1-2-1947.Ved kongelig res. av 1-3-1929 fukk fru Sigrid Hageler tillatelse til å fortsette driften av apoteket inntil 30-6-1936.Skal se om jeg finner ytterligere opplysninger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Studentene fra 1925, utgitt 1950:Borghild Marie Lingjerde, provisor, Tynset, f.5-12-1906 i Bergen. Gift 1938 med kjøpm. Odd Lingjerde, f.3-12-1914, sønn av bakermester Alfred J.L.Her er nevnt 2 barn med f.dato.Studentene fra 1927, utgitt 1952:Gunnar Kaare Wold Hageler, byfoged, Tromsø, f.27-8-1908 i Bergen, sønn av apoteker Ingvald Fredrik Johannes H. og Sigrid Wold.. Gift 1942 med Margrete Utengen, f.13-10-1910 Storelvdal, datter av lærer Erik Utengen (f.27-11-1877 på Utengen i Lier) og Karen Nordseth.Her er nevnt ett barn.Cand.jur. 1932. Språkstudium Frankrike og Spania 1934-35. - Sakførerfullmektig Hov i Land 1933-34, dommerfolm Tana 1936-38, sekretær Handelsdep. 1939, Sosiladep. 1939-45, midlt. politifullmektig Oslo 1945-46, kst. byråsjef Justisdep. 1946-52. Byfoged Tromsø 1952-.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Studentene fra 1902, utgitt 1952:Alf Hageler, ligningssjef, f.24-7-1884, død 23-12-1932. Han var ligningssjef i Drammen til sin død. - Barn: 1) Arne Finn, overrettssakfører, Fredrikstad, gift med Inga Hageler. 3 barn. - 2) Anna Marie Brandtzæg, gift med byråsjef Sigurd Mønnesland, Oslo. 1 barn. - 3) Alf Ketil, siviling. fra Trondheim.Studentene fra 1932, utgitt 1957:Arne Finn Hageler, overrettssakfører, Fredrikstad, f.7-12-1913 i Ålesund, sønn av ligningssjef Alf H. (1884-1932) og Marie Jacobsen (1893-). Gift 1939 med Inger Sigrid Julie Wold Hageler, f.11-4-1913 i Bergen, datter av apoteker Ingvald F.J.H. og Sigrid Wold.Her er nevnt 3 barn.Cand.jur. 1936. - Ekstrabetjent, dommerfullm. Tune sorenskriverembete 1937-40, politifullm. Fredrikstad 1940-47, kst. politimester 1945-46; egen sakførerforretning 1947.Inger Sigrid tok handelsgym. 1933, - Bankass. Oslo Sparebank 1939-40, senere husmor og kontordame på sin manns kontor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Norges militære embedsmenn 1929:Hans Blom, f. i Fr.hald 17-2-1873, sønn av oberstløitnant Hans Blom og Christine Jentoft.Eks. Sjøkrigsskolens nederste avd. 1894, eks. fra det ekstraordinærer kursus til utdannelse av fastlønnede officerer ved Festningsartilleriet 1901, premierløitnant 1901, kaptein 1902, avskjed 1928.Har tj.gjort bl.a. ved Agdenes bef., som chef for Fr.stad Mineforsvar og som chef for Oscarsborg Mineavd. 1915-28. Innbeordret Festningsartilleriets Minekontor til 1928. Centralskoleeks. 1907.Navigasjonslærer 1909-15. Sekretær i Norges Livredningsselskap, Hovedstyret fra 1919. Gift i Tønsberg 2-11-1907 med Borghild Johnsen, f. i Larvik 6-2-1881. 4 barn.Studentene fra 1930, utgitt 1955:Borghild (Lilleba) Blom Ruud, husmor, Grefsen, Oslo, f.15-6-1911 i Fredrikstad, datter av major Hans Blom og Borghild Johnsen. Gift 1937 med disp. Christoffer Krabbe Ruud, f.22-7-1910 i Oslo, sønn av kjøpmann Christian Ruud.Her er nevnt 2 barn.Jeg har også opplysninger om en sønn av Hans og Borghild, men han kan fortsatt være i live.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Hvem er hvem 1955:Birger Moss Johnsen, maler, Oslo, f.8-12-1888 i Larvik, sønn av byfoged Johan J.A.J. og Julia F.L.Moss. Gift 1914 med Borghild Marie Larsen, f.11-7-1883, datter av optikus Cal Ludvig Viktel Larsen (1846-1922) og Pauline Severine Renden (1844-1933).Eks. Oslo Handelsgymn. 1908, stud. ved Christian Krohgs malerskole 1909, Kunstakad. 1910-11 og senere ved forskjellige akad. i utlandet. Knyttet til Morgenposten som tegner og kunstanmelder.Medstifter av og tidl. form. i styret for Tegnerforbundet og Unge Kunstneres Samfund, medl. Bildende Kunstneres st. og Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomite', medl. av Kunstfor. styre, medl. juryen for Statens høstutst. og av tilsynsrådet for Kunstnernes Hus.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristin S. Aasen

6-10) Carsten S., mange takk for veldig nyttig info. Carsten,har du noe info om Einar? Har ikke fått takket før nå pga fravær fra pc`en.Noen som har funnet Ingvald,Alf og Einar i 1900-t?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Dette er vel Ingvald som er farmaceut (kanskje broren Einar som står over som Erling)Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristin S. Aasen

(12) Takk for lenken. Har igjen vært en stund fraværende fra brukerforumet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Petter Stene

Norges Statskalender 1906, side 287 Byfogder. Tønsberg: Johnsen, Johan Julius August. f 51 c.j. 75. u 00 (født, cand. jur., utnevnt)Samme i 1908, side 331.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristin S. Aasen

(14) Takk for info fra Norges Statskalender.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.