Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jon Anders Holtan

[#80745] Stadsmusikant Peter Eberg i Trondheim (1765-1815)

Recommended Posts

Gjest Jon Anders Holtan

Peter Eberg er omtalt i litteraturen, blant annet i festskrift i anledning Ringve museums 25-årsjubileum i 1977. Imidlertid har jeg funnet lite i disse kildene om hans aner, kone og etterkommere.I følge Hampus Huldt-Nystrøm i nevnte festskrift skal han ha vært født i Bergen og mistet sine foreldre tidlig.I følge en av nettets mange slektssider uten kilder skal hans far ha bodd i Sverige (mor ukjent) og farfaren var fyrvokter (?) i Norge.Kona Karen Hoff Wonsheim er likeledes ubeskrevet. De giftet seg 16. desember 1794 i Vår Frue kirke.Er det noen som har kjennskap til Peter Ebergs eller Karen Hoffs aner?I FT 1801 finner vi garver Esten Eeberg i Trondheim, muligens en bror av Peter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Anders Holtan

Peter Eberg dør 22. februar 1815 i Trondheim, 49 år og 3 måneder gammel.Det må derfor være inntier med hans fødsel (2) og med foreldrenes død (3). Hampus Huldt-Nystrøm har dermed sine ord i behold.Fantastisk flott hjelp å få!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Anders Holtan

Peter Eberg fikk musikkundervisning i Bergen, skriver Hampus Huldt-Nystrøm. Og jammen fikk han barn i Bergen før han kom til Trondheim også:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Anders Holtan

Hvis vi nå ser på Peter Ebergs kone Maren (ikke Karen) Hoff Wonsheim. Hva vites om henne?Hun oppgis i en kilde på nettet å være død 1817, men jeg finner henne ikke gravlagt i Domkirken.Ut fra alderen i FT 1801 skal Maren være født ca 1769.Maren er jomfru, har altså ikke vært gift eller fått barn før, når hun gifter seg med stadsmusikant Peder Eberg i 1794, etter kongelig bevilgning av 20. november. Han hadde derimot fått bot for et leiermål.Ved FT 1801 finner vi tre personer med etternavn Wonshejm i Trondheim. Det er tre eldre damer som alle bor i Thomas Angells stiftelse. To er jomfru og en er madam, enke av første ekteskap. Den siste er kanskje Marens mor - hun heter Ane Christina og er 68 år. Navnet ligner på Marens datter Hanne Kristine - riktignok den tredje eldste og ikke den nest eldste.Navnet Wonsheim antar jeg stammer fra Tyskland?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sven Erling Fyhn Svensen

Hei Jon Anders,og god kveld!Disse folkene her kjenner jeg godt,og skal gi deg de opplysningene jeg har fra en slektsbok jeg har hjemme. Den heter 'kornett Hans Rasmussen Fyhns efterkommere',og er forfattet av høyesterettsadvokat Erling Fyhn(1877-1938), uten årstall.Ingen kildereferanser er oppgitt,men det skinner igjennom at det er forstander Hornemanns samlinger i SAT som ligger til grunn,spesielt hva 'Trondheims-Fyhnene' angår.Her er hva jeg har:(ordrett,slik det står)G 3.ANNA KRISTINA RASMUSDATTER FYHN,døpt Thj.D.K.15/12-1733, konf. i Kr.sund(Lille-Fosen)1751.Hun må altså ha vært i huset hos broren,tollbetjent i Kr. sund Hans(Rasmussen)Fyhn (1724-67).Ble som enke opptatt i Ths. Angells hus i Trondheim,hvor hun 1798 ble priorinne.Død 29/4-1816 i Trondheim. Gift 1762 med JOHAN JØRGEN(SAMUELSEN)WONSHEIM,født antakelig i Strinda 1723,konf. Thj.1738,død 8/1-1786,HOLZFØRSTER,best- alling 6/8-1761,konfirmert 16/12-1766,sønn av kaptein Samuel Kristofer Wonsheim(1686-1756) og Birgitte Marie Birch(død 1761). A4.BIRGITTE MARIE WONSHEIM,døpt i Vår Frue kirke,Trondheim 1766,død 1778,begr.2/6.B4.MAREN HOFF WONSHEIM,døpt i Vår Frue kirke,Trondheim(ca. 1769,min anm.)død i januar 1817('48 år',Kvammen,Orkdal,min anm.)Gift i Vår Frue kirke,Trondheim den 16/12-1794 med PETER EDBERG,født 1765,død i Trondheim 22/2-1815,stads- musikant og kantor i Trondheim,sønn av OLE ESTENSEN EDBERG, bosatt i Stockholm(sic),muligens av norsk familie(med under- strekning av muligens,min anm.).Navnet HOFF stammer fra Anna Kristina Fyhns mor,MAREN KRISTIANSDATTER HOFF(ca.1703-1770), fra gården HOV i Orkdal.Hennes mann var RASMUS HANSEN FYHN (døpt 7/12-1684 Eiker,død Trondheim 23/3-1748),proviant,- ammunisjons,-og materialforvalter 'ved Trondheims,Munkholm- ens samt andre derunder sorterende fortresser',best.konf. 28/5-1731,og påny 25/4-1747.Mvh Sven Erling.PS!du kan få mer,men jeg har ikke rukket å kontrollere alle disse opplysningene mot primærkildene (kirkebøkene).Kaptein Wonsheim kan du lese mer om hos Olai Ovenstad(fanejunker)i hans militærbiografier i 2 bind fra 1948.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sven Erling Fyhn Svensen

Hei og god søndags morgen!Jeg har mer.Det viste seg at jeg hadde undersøkt kirkebøkene.Jeg har derfor følgende å tilføye:1.Kaptein Johan Jørgen Wonsheim døde i Trondheim den 8/1-1786,begravet fra Vår Frue kirke den 16. s.m. (kilde:VF mini.1774-1814).2.Birgitt Marie Wonsheim,døpt VF den 2/11-1766.(kilde: VF mini.1732-74).3.Maren Hoff Wonsheim,døpt VF den 1/5-1768(!)'no.21'. (kilde:VF mini.1732-74).Død Orkdal den 11/1-1817,begr. som 'no.3'blandt kvinnelige begravede den 18.s.m.(Kilde: Orkdal mini.1816-93).4.Jeg har 5 barn i dette ekteskapet.5.Kaptein Wonsheim sies å ha måttet konvertere(som jøde??) til luthersk-protestantisk tro før han kunne tjenestegjøre i den Dansk-Norske hær.Dette tror jeg må ha vært et ganske enestående tilfelle(?),jeg har iallefall ikke lest om noe liknende.Mvh. Sven Erling.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sven Erling Fyhn Svensen

Navnet skal selvfølgelig være EBERG,make no mistake!.S.E.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Anders Holtan

Tusen takk, Sven Erling!Det var glimrende og utfyllende til mitt spørsmål om Maren Hoff. Jeg skal gå gjennom det du forteller og kildene, men førsteinntrykket er jo solid.Hva gjelder Peter Ebergs opphav er jeg i tvil. At hans far skulle være i Stockholm passer jo med det jeg antyder i (1), men nå har vi jo en kandidat i Bergen som passer overmåte godt. Kan det være slik at høyesterettsadvokat Fyhn har lagt mindre vekt på fakta og kilder i tilfellet Peter Eberg enn hva gjelder andre han har skrevet om, i og med at han er inngiftet i den slekta som er slektsbokens hovedtema?Det finnes en Eeberg i FT 1801 i Trondheim som bor sammen med sin familie og sin søster som heter Olsdatter. Det ville nok være nærliggende å tro at han var bror av Peter Eberg, i og med at navnet er såpass sjeldent. Men kildebelegg for dette, finnes det?Hva gjelder barna til Peter Eberg og Maren Hoff vil jeg gjerne komme tilbake til dem senere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Anders Holtan

For ordens skyld legger jeg inn Ovenstad fra NSF her:LenkeWonsheim er omtalt på side 583 (ebokens paginering) som er side 585 i originalens paginering.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Anders Holtan

Kaptein Samuel Kristofer Wonsheim (1686-1756) var født i Tyskland, forteller Ovenstad. Wonsheim er en liten by sør i Tyskland. Var det der kapteinen kom fra? I dette området er de fleste katolikker? Er det ikke mer sannsynlig at han var katolikk enn at han var jøde (ref innlegg 8, punkt 5 over)? Hva sier kilden?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Anders Holtan

I tilfelle det skulle være flere enn meg som lurer på hva en kornett er, så skriver engelsk Wikipedia:'Cornet was originally the third and lowest grade of commissioned officer in a British cavalry troop, after captain and lieutenant. A cornet is a new and junior officer. The cornet carried the troop standard, also known as a 'cornet'.'Kornetten var altså blant annet fanebærer.Dansk wikipedia skriver dette: 'Kornet (titel) Kornet er den laveste officersgrad i kavaleriet, tilsvarende fændrik eller sekondløjtnant i infanteriet. Titlen kommer af kornet, en ældre betegnelse på standarten som denne officer havde ansvar for at bære. Graden benyttes ikke i Danmark nu, men har været i brug indtil 1951, hvor den afskaffedes. Graden (der udtales med tryk på sidste stavelse) var en værnepligtig grad mellem korporal og sergent. Kornetter var ofte værnepligtige med en længere skolegang, der skønnedes egnede som officerer. De kunne forvente udnævnelse til sekondløjtnant ved genindkaldelse. Værnepligtige kunne også blive uddannet til korporaler. Kornettens gradstegn var 2 korporalsvinkler med en roset over, eller på andre uniformer en lille stjerne.Pr. januar 2007 er prins Harry af Wales kornet i regimentet The Blues and Royals.'Norsk wikipedia har også en omtale av kornett: http://no.wikipedia.org/wiki/Kornett_(grad)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sven Erling Fyhn Svensen

Hei og god kveld!Hyggelig å kunne hjelpe til.Jeg skal prøve å svare etter beste evne på det som du spør om ang. hr. adv. Fyhns kilder og 'Samuel-navnet' til kaptein Wonsheim.Så vidt jeg kan skjønne har min mors farfar brukt mye genealogisk materiale som dengangen var tilgjenglig. Han nevner Lassen og Delgobes samlinger,i tillegg til Hornemanns samlinger hvor,tar jeg ikke mye feil,også inne- holder informasjon om EBERG. Jeg går utifra at oldefar selv har 'fulgt opp'' linjene utover 1800-tallet med vanlig korrespondanse til kantorens etterkommere.Jeg har som nevnt mer,slekten Rosenvinge og en slekt Holst hører med til de som gifter seg med en Eberg- jente!.Samuel-navnet lyder veldig jødisk i mine ører,slik at antakelsen om at han var av jødisk ætt er kun min,og min alene.Jeg har nok konkludert mot bedre vitende,da jødene i 'Tyskland'(en 1800-talls navne-konstuksjon)ikke kunne ha militær bestalling.Jødenes yrkesutøvelse var svært begrenset,og det å være militær(som jo innebærer å bære våpen)var ikke blandt de yrkene de kunne ha.Så du har nok rett i at han var katolikk. Jeg fant notatet om kaptein Wonsheim,som vanlig uten kildehenvisning('synder fra min ungdomstid'),der det står at han konverterte den 29/3-1736.I det samme notatet figu- rerer hans kone med slektsnavnet BUCH,samt at både han og kone er begravet i Malvik(øst av Trondheim),han 21/5-1756 og hun den 11/6-1761.Kapteinens søster var MARTHA SOPHIE WONSHEIM,født 1721,død 26/12-1815(sic),ugift. Interessant er det at en yngre søster av Anna Kirstina Fyhn (1733-1816),Martha Sophie Fyhn(1736-1827),synes å være oppkalt etter denne ugifte 'mademoselle' Wonsheim!!.Med beste hilsner Sven Erling.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Anders Holtan

Det er bra! Takk igjen for utfyllende informasjon.Når du nevner Rosenvinge så er det nettopp der jeg kommer. Jeg har yngste datter av Maren Hoff og Peter Eberg: Emilie Charlotte Eberg (1803-1838) gift med Ulrik Fredrik Wilster Rosenvinge i 1821. Hun er døpt og gravlagt i Domkirken, viet i Vår Frue. Kan du bekrefte dette?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sven Erling Fyhn Svensen

Hei igjen!Jeg må nok krype til korset ved å si at jeg har tatt munnen for full denne gangen. Det er merkverdig lite i 'oppfølgingsarbeidet' til adv.Fyhn her i dette tilfelle.Det er det nemlig ellers ikke. Glem det jeg sa om korrespondanse.Det jeg har er som følger,og dessverre er det ikke nevnt hvilken kirke/hvilke kirker det gjelder.D5:EMILIE CHARLOTTE EBERG,født 16/9-1803,døpt 28/10, død 25/1-1838.Gift 22/7-1821 med ULRIK FREDRIK WILSTER ROSENVINGE,født 12/6-1796.(det var alt jeg hadde,dessverre)God kveld fra Grefsen. S.E.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Anders Holtan

Det er utmerket! Da har jeg fått bekreftet koblingen fram mot vår tid. Senere aner mener jeg å ha brukbar oversikt over.Emilie og Ulrik fikk fem barn, hvorav to døde små. Ulrik var handelsmann.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Anders Holtan

Sven Erling oppgir å kjenne fem barn i ekteskapet mellom Maren Hoff og Peter Eberg (innlegg 8, punkt 4). Det gjør jeg også.Den eldste av barna jeg har, er Johan Christian Eberg som dør i 1797. Håndskrifta er vanskelig å tyde, men det ser ut til at han dør bare 6 måneder gammel og er tvilling. Det finnes ingen tvilling av Johan Christian i FT 1801, så vedkommende er i så fall død før det.Her er begravelsen i Vår Frue kirke: Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue kirke i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A04 (1774-1814), Døde og begravede 1797, side 70-71. Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16858&idx_id=16858&uid=ny&idx_side=-38>Lenke Permanent bildelenke:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sven Erling Fyhn Svensen

Hei Jon Anders!Selv om Kirsti Rye gir deg svaret direkte i siste innlegget, får du det som står i slektsboken min:A5:JOHAN KRISTIAN EBERG,født 1796,begravet 26/1-1797 ved Vår Frue kirke i Trondheim.Oppgis i forstander Hornemanns genealogiske samlinger å ha vært tvilling.Den annen har formentlig vært dødfødt eller død udøpt straks etter fødselen. Det er det som står. Kveldshilsner fra Sven Erling.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sven Erling Fyhn Svensen

Hei! Prøver meg på en tyding av teksten:'i viet jord,død af Quinsot(?)De 3 siste bokstavene er utvetydig S O T.Andre forslag?.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Anders Holtan

Tusen takk skal dere ha for god hjelp nok en gang!Jeg har nå fått svar på alt jeg i utgangspunktet lurte på og mere til. Det er glimrende.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Anders Holtan

Jeg har funnet forlovelsen til Peter Eberg og Caroline Luft i Bergen 11. september 1787 (venstre side, andre par):Kildeinformasjon: Bergen fylke, Domkirken, Forlovererklæringer nr. II.5.1 (1767-1792), Lysninger 1787, side 139. Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4560&idx_id=4560&uid=ny&idx_side=-140>Lenke Permanent bildelenke:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else B. Rustad

'Troloves 11 Sept. For Ung Karl Peter Eeberg Musicant Sven og Pige Caroline Luft, deres Trolovelse og Egteskabs Fuldbyrdelse ere vi undertegnede efter Kongl. allernaadigste Lov og Forordninger i alle Maader Forlovere. Bergen d 11 Sepbr. 1787. G. J. Børring(?) Beniamin Christiansen'I margen: 'Manden er bortreyst og er endnu ey kommen tilbage i Maj 1790. - Hun er og reyst til Nord-Landene samme Aar'Med det samme: Dødsårsaken til lille Johan Christian (innlegg 18) er 'Vattersot'Mvh Else B.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Anders Holtan

Tusen takk til Else B. for god hjelp nok en gang.Nei, Peter var nok ikke i Bergen lenger, for vi hører om han første gang i Trondheim 7. juli 1790. Da skal han holde konsert, og han har tydeligvis bodd i byen en stund.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.