Jump to content
Arkivverket

[#81104] Slektskretsene rundt Skyberg-gårdene i Ringsaker


Guest Thor Bøhmer

Recommended Posts

Guest Thor Bøhmer

I forbindelse med debatten om Lisbet Oudensdatter som er kalt Tordenstjerne i mange slektsoversikter er Skyberg-gårdene i Ringsaker nevnt. Jeg føler at det ble en meget ustrukturert debatt og det ble vanskelig å holde oversikten.Skyberg-gardene er i seg selv meget interessante slektsmessig og de bør være et eget tema. Jeg har ikke tenkt å pusje den dugnaden og vil i stor grad la den leve sit eget liv.Like vel vil jeg flytte over et naturlig utgangspunkt for debatten fra debatten om Lisbet Oudensdatter:Det er to Skyberg-garder i 'Løykjedalen' i Ringsaker, øvre og nedre. I kilder på 1600-tallet nevnes Ouden Skyberg (1612, 1613, 1615, 1616, 1624,1630). Han er nevnt som lagrettemann. Han står også i odelsjordeboken i 1615. Da er Skyberg fullgård.Amund Skyberg nevnes i 1610 og 1624.En Oluff Skyberg er nevnt i 1633 og 1644.En Ole Skyberg er nevnt i 1641.Jens Skyberg er nevnt i 1641, 1642, 1647, 1664, 1666 og 1686.Kruckow på Tjerne eide minst en Skyberg-gard og i skattemantallet for 1647 nevnes det at Skyberg tilhører Ellen Marsvin på Tjerne, og at Jens Skyberg gjør tjeneste på hovedgården Tjerne på ukedagene. Den delen av gardene var da altså leilendingsgard.I manntallet i 1664 er følgende nevnt under Skyberg: 'Oppsittere Arild 60 og Jens 50, tjener Arne 40, husmann Peder Laurss. 60.'Det er skifte på Skyberg 15/9-1665 etter Aril Oudensen gm Mette Christensdtr. De var barnløse. Arvingene var Arils søsken,Joen og Ingeborg.Senere er det nevnt en Anders Reiersen på Skyberg. Han døde ca 1719, altså før kirkebøkene for Ringsaker kom. Vi her i Furnes har tenkt oss at Anders Reiersen er sønn av Reier Østensen som giftet seg med enka på Jevanol. Reier skal være fra Skomsrud.Det er interessant å knytte disse personene til etterslekt der det er mulig. I den grad det lar seg gjøre, så ville det være fint å finne farsnavn for de personene som mangler det.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torbjørn P. Hagen

Oluf Skybbergh er ein av dei 12 lagrettesmend frå Ringsakeer som besegler Kristian IV hylding i 1591.Ouden Skyberig er med som besegler ved hyldinga i 1610(Prins Kristian V)

Link to comment
Share on other sites

Guest Torbjørn P. Hagen

Oluf Skybbergh er ein av dei 12 lagrettesmend frå Ringsakeer som besegler Kristian IV hylding i 1591.Ouden Skyberig er med som besegler ved hyldinga i 1610(Prins Kristian V)

Link to comment
Share on other sites

Guest Thor Bøhmer

Mallene som Ole Kristian nevner rett ovenfor kan være enke etter Ouden. Det er også verdt å merke seg at Tore Olufsen og Lisbet Oudensdatter sin datter nummer to het Mallene.

Link to comment
Share on other sites

Guest Thor Bøhmer

Denne dugnaden drar Skyberg fram fra glemselen. Vi har sett på Skyberg som en gard som har 'levd' et stille og rolig liv. Nå ser vi mer og mer konturen av en gard hvor brukerene har vært betydelige folk i bygda

Link to comment
Share on other sites

Guest Thor Bøhmer

Så har Lars Ove sendt meg en scannet versjon av Buruldslekta i dag. Jeg husker Buruld meget godt. Han var advokat og stortingsmann for Høgre. Han var min bestefars foretningsadvokat og jeg leste denne boka som smågutt, men hadde helt glemt den.Dersom jeg har forstått dette fornotesystemet i boka riktig, så skriver Buruld at Tjøstolf Bårdsen Rosensverd hadde en mulig sønn i Nils Tjøstolfsen f ca 1555. Så lister han Nils sin sønn Bård, men i en fotnote sier han at Nils sine arvinger var Hr Bård på Biri, Ouden og Amund Skyberg samt Peder Morsing, Tollef Kvarberg og Oluf Knutsen.Dette kan jo være med å forklare noe om hvorfor disse brukerene på Skyberg i Ringsak var så aktede menn? Jeg føler også - dette er bare en magefølelse - at Marte Hågensdatter gift med Oluf Tommesen på Bolstad muligens har noe med denne slektskretsen å gjøre?Dette er jo ikke akkurat noen primærkilde, men jeg legger den ut for å få kommentarer på den.

Link to comment
Share on other sites

Guest Geir Thorud

Debatten rundt hvem som var Nils Tjøstolfsens far kan man godt la ligge.Nils sine arvinger skal være fra tingbok for Hamar lagdømme 1613, og er antakelig gjengitt i NST b. 15 s.202.

Link to comment
Share on other sites

Guest Geir Thorud

Det som i første omgang må være interessant er vel å finne kilden - fotnoter (eller hva det er) i gamle slektsbøker er ikke det mest pålitelige - spesielt ikke når fotnoten inneholder info som er meget omdiskutert, og antakelig er feil.

Link to comment
Share on other sites

Guest Thor Bøhmer

Geir! Det er jo det vi driver med! Sekundærkilden ble lagt ut for at den skulle diskuteres. For det er fortsatt interessant å finne ut av hvem som er i slekt med hvem. Ikke å komme lengst mulig bakover. Så nå som du kommer med henvisninger (innlegg 11), så kommer du sikkert med ytterligere informasjon?

Link to comment
Share on other sites

Guest Geir Thorud

Artikkelen i NST b. 12 s. 202 var nærmere enn jeg trodde, nemlig i bokhylla mi. I forhold til det som framgår av (10) og (11) står det ikke så mye mer, kun at Skyberg er i Ringsaker og ikke Øyer, at Peder Morsing var slottsprest og det gjettes på at Peder var svigersønn av av Nils. Dessuten står det litt mer om etterkommere av Bård Nilsen som var prest på Biri. Jeg har fra annen kilde notert at Bård fikk barn på begynnelsen av 1600-tallet, død 1635 - 63 år gml.Det spørs om det kan stå noe mer i tingboka 1613 - ikke godt å si.Siden Bård på Biri var sønn kan man vel gjette på at Ouden og Amund var sønner eller svigersønner til Nils Tjøstelsen. Det passer vel også kronologisk. ???

Link to comment
Share on other sites

Guest Thor Bøhmer

Ouden hadde vel en far viss navn begynner på O. Altså Ouden O. Det betyr vel da at han vel var svigersønn?? Altså Ouden O. Amund er foreløpig vanskelig å si noe mere om.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg skal skanne artikkelen i NST i morgen, og samtidig forsøke å finne saken i tingboka fra 1613.Er det henvist til folio i artikkelen i NST b.12 s. 202?

Link to comment
Share on other sites

Guest Thor Bøhmer

Lars Ove! Jeg er en av de som er imponert over din utrettelige innsats. Her driver jeg og kladder på mi ega slekt. Det du driver med er uegennyttig og av stor betydning for mange!

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.