Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lisbeth Løchen

[#81298] Nordmenn i New York,1600tallet. Herman Henriksen Rosenkrans og Dirck Volckersen

Recommended Posts

Gjest Lisbeth Løchen

I John O. Evjens bok 'Scandinavian immigrants in New York 1630-1674' Lenke er det bl.a. biografier om 50-60 nordmenn som kom til New Amsterdam i denne perioden. Mange av navnene lyder hollandske, men i følge boken fremgår det av kilder at de var nordmenn. Det er veldig interessant at nordmenn reiste over så tidlig, og de har mange etterkommere i USA.Jeg har kontakt med en amerikansk dame som er etterkommer etter to av nordmennene:Dirck Holgersen: Ble kalt Dirck Volqertsen Noorman, og giftet seg med Christina Vigne i New Amsterdam før 1632. Forfatteren mener hans opprinnelige navn var Holgersen. Han hadde noe eiendom i New Amsterdam og på Long Island, og synes å være hyppig nevnt i eiendomssaker. Det er jo vanskelig å finne hans aner i Norge, men kanskje noen vet noe? Navnet Dirck eller Didrik er det flere eksempler på og også Holger og Folkvart. Etternavnet blir skrevet Fulkerson i USA i dag.Herman (Harmon) Henriksen (Rosenkrans?): Han skal ha vært fra Bergen, og kan ha tjenestegjort som soldat i Brasil før han kom til New Amsterdam. Han giftet seg med Dirck Holgersens datter Magdaleen Dircks i New Amsterdam 1657. Dette er forfedrene til Rosenkrans familien i USA. Man har ikke funnet forbindelse til Rosenkrantz familien i Bergen, og John o. Evjen mener han kan ha tatt navnet uten å være i slekt med Rosenkrantzene i Norge. Jeg har prøvd å finne en Henrik som kan ha vært far til Herman i diverse Rosenkrantz-stamtavler, men har ikke funnet noe. I en bok fra 1900 'The Rosenkrans family in Europe and America 'av Allen Rosenkrans har jeg fått referert at det er omtalt at en Jacob Rosenkrantz (forvist pga. religion) reiste til Bergen. Han hadde en sønn Herman Rosenkrantz som var i Norge 1617-1626. Hans sønn Henrik kan ha vært far til Herman Henriksen som i New Amsterdam 1657. Spørsmålet er om Herman Henriksen kan ha vært i slekt med Rosenkrantzene i Bergen?Evjens bok fant jeg lenke til i debattforum nr. 17248 fra 2003, der den også blir diskutert. Det er mye mer informasjon der om Dirck og Herman der. Ellers er det mange interessante biografier- (bl.a. Bratt-slekten?, se Albert Andriessen Bradt, fra Fredrikstad og broren Arent Andriessen.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisbeth Løchen

Det er mulig lenken ikke virker, så jeg prøver på nyttLenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Kan du fortelle om kildegrunnlaget for1) at Harman (Harmon) Henriksen kom fra Bergen, og2) at Herman Rosenkrantz bodde i Bergen 1617-1626 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisbeth Løchen

Hei 1. det skal være oppgitt i ekteskapsopptegnelser for den nederlandske kirken i New Amsterdam 3.03.1657:Herman Hendrickszen, 'van Bergen in Noordwegen' og Magdaleen Dircks, Widow of Cornelis Caper.    Fulkerson familien har en egne nettside hvor jeg har sakset dette om Dircks datter Magdalena som var gift med Herman Henriksen:http://www.fulkerson.org/#NEWAMSTERDAMMAGDALENA b. circa 1636 Magdalena m. (1st) to Cornelius HENDRICKSEN Van Dort, (AKA Cornelius CAPER, the nickname referring to his trade as a pirate or privateer). They had one daughter, Maria, who was baptized as 'Marritje' on 4 February 1654. The witnesses were Jan VIGNE and Grietje DIRCKS. Cornelius was killed by Indians at New Amsterdam on 15 Sep 1655. Less than two months later, the New Amsterdam Orphans' Court reported on 9 Nov 1655: 'Cornelis Hendricx Van Dort died leaving widow and minor. Madaleene Dircx his widow. He had no other relatives in the country. Jan Vinge, a relative of the widow [her uncle], and Hendrick Kip, an old burgher, at her request appointed guardians. Jan Vinge refused.' The matter was settled on 16 Nov 1655: 'Madaleen Dircx, widow of Cornelis Hend. Van Dort requests to have appointed as guardians, Abraham Verplanck and Andries De Haes, which is allowed.'Magdalena m. (2nd) to Herman (Hendricksen) ROSENKRANZ (b. 1612 in Bergen, Norway), in March 1657. (The Holland Society Year Book, 1900, stated they registered their marriage on 28 Mar 1657: '1657. March 28. Madalena Dircks, widow of Hendr. Van Dordt, decd, about to marry Haring Hendricksen, of Bergen in Norwav. She has one minor child by her deceased husband, named Maria Cornells, now about three years old. Sets apart for her child 500 Carolus guilders. Mortgages her house and lot at New Amsterdam, where she lives, next to Evert Duyckingh's.' Interestingly, the NYGBS, in their listing of marriages of the New Amsterdam DRC, reports: 'den 3 Mar 1657, Herman Hendrickszen, van Bergen in Nordwegen, en Magdaleen Dircks, wid van Cornelius Caper.' )They had nine children. Magdalena was also known as The Flying Angel. Follow that link - you'll find some pretty good reasons for that nickname.2. dette har min amerikanske kontakt skrevet og sitert fra boken til Allen Rosenkrans om Rosenkrans familien. Jeg har ikke sett boken, men hun skriver at på s. 42 står dette bl.a.: Herman Rosenkrantz, kjøpmann, som dro til Norge og sikret seg retten til hval-fiske på kysten av Norge og Grønland 1617 til 1626. Forfatteren mente denne Rosenkrans-familien opprinnelig var fra Tyskland og at en gren av familien flyttet til Amsterdam omkring 1553.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Det er en Herman Rosenkranz nevnt i kildeutgaven ''Norske Rigs-Registranter'' bind IV s. 631 og V s. 14 f.Kildeutgaven ligger som snakkede bøker her i Digitalarkivet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

. . jeg mener som _skannede_ bøker

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisbeth Løchen

Takk, det var kilden, det er sikkert den Herman Rosenkrantz det er referert til-Jeg fant boken av Allen Rosenkrans:LenkeDen tar det tid å gå gjennom, men så at den Jacob Rosenkrans som var nevnt het Jacob Dirckson , jfr.bl.a. s. 41 der det også er nevnt at Jacob Dircksom og sønnen Dirck Rosenkrans brukte våpenskjold med rosenkrans.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

NRR IV s 631 forteller at tre personer, blant annet Herman Rosenkrans, med deres medeiere, fikk tillatelse til å drive hvalfangs ved Grønland, datert København 1617. Det står ingen ting om Bergen eller Norge.NRR V s.14-15 forteller at Herman Rosenkrans fikk tilløatelse til å drive sildefiske i Norge i 4 år med to skip, datert København 1619. Av denne teksten går det frem at han ikke er norsk, ei heller bor i Norge. Han har intet med Bergen by å gjøre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisbeth Løchen

Det er antagelig den kilden som er brukt, siden det er nevnt rettigheter til hvalfiskeri på Grønland i 1617. Men det står jo som du sier ikke noe om Bergen der. Denne Herman Henriksen (d.e.) skal imidlertid ha vært teoretisk bestefar til den Herman Henriksen (d.y.) som var i New Amsterdam, og er nevnt var fra Bergen i Norge ifm. ekteskapet i 1657. Herman (d.e.) med fiskerettighetene skal ha hatt en sønn Henrik Rosenkrans som var 'bergesell' i Norge i 1657. (Jeg vet ikke hva bergesell (burgesell) betyr). Dette virker temmelig usikkert.Det er faktisk en Henrik Rosenkrands nevnt i 1630 i NRR b. VI, s. 234f- Det gjelder Henrik Rosenkrans' bønder i Norge. Det står bl.a. 'hvorledes de med usedvanlig tyngsel mere end andre Adelens bønder'. Betyr det at denne Henrik Rosenkrands var adelig? Har du noe kjennskap til ham?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Denne Henrik Rosenkrantz bor ikke i Norge, så langt en kjenner ham. For at teorien din om opphavet fra Bergen skal stadfestes, trenger du å finne aktuelle stamfedre i Bergen by.Henrik Rosenkrantz, som omtales i norske kilder som død 1648, var sønn av den danske adelsmannen Jacob Rosenkrantz til Restrup.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Beste Lisbeth LOCHEN,- forst av alt mange takk for en interessant trad.Jeg er pa reisende fot og har ikke tilgang til mine kilder.Dog, kan det kanskje vaere slik at jeg som Nederlandsk talende kan ha noe a bidra med her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisbeth Løchen

10, Tore Vigerust, Takk for denne opplysningen, og tipset om å lete i NRR- Det er uansett interessant at det kan fastslås at det fantes en Henrik Rosenkrantz i den aktuelle tidsperioden. Jeg lurer på om du kan opplyse hvilken kilde fra 1648 det er snakk om, og kanskje hva som var Jacob Rosenkrantz til Restrup patronomikym? Herman Henriksen og Magdalen Dircks skal ha hatt en sønn som het Jacob, i tillegg til Alexander, Herman,Henrik og Dirck, og døtrene Annetje, Rachel, Anna, Johana,Christina. Jeg får nærmere opplysninger om det senere.Jeg vet heller ikke hvilken kilde som er brukt mht. den Henrik Rosenkrands som skal ha vært 'burgesell' i Norge i 1657. Hva er en burgesell, en slags gesell (i Bergen)?11, Thomas Friis Konst, Takk for tilbudet, det kan være veldig nyttig! Det første jeg vil spørre om er 'hollandiseringen' av navnet Holgersen til Volckersen- For norske ører klinger det ikke veldig likt, så er det sannsynlig at Holgersen kan ha blitt til Volckersen på Hollandsk?Lisbeth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisbeth Løchen

Fikk akkurat vite at opplysningene om at Herman hadde en sønn som het Jacob antagelig er feil, så det trekker jeg tilbake, beklager det-

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Kilden 1648 er salig Jacob Rosenkrantz' jordebok over gods nordafjells i Norge (NRA Stattholderarkivet D IX pk. 21).Jacob var sønn av ridderen herr Erik Rosenkrantz Ottessen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Hva er / heter mellomleddene mellom Harmon / Herman Henriksen i New Amsterdam og den første på samme sted som heter Rosenkrantz ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisbeth Løchen

Det er mye informasjon og vanskelig å få oversikt, men har funnet noe.I Allen Rosenkrans bok på s. 46 står det 'In 1661 'Harmon Hendrix Rosenkrans' was a resident of Kingston --' Harmon Hedrix Rosenkrans og Magdalena, hans kone, står som 'sitert' Jeg har ikke hatt tid til å lese mer enn bruddstykker av boken, så det kan godt være flere eksempler. Det hadde vært interessant å se originaldokumentene, men dessverre litt vanskelig!I artikkelen om Herman Hendriksen i John o. Evjens bok ser det ut til at det er ikke henvist til noen kilde der han kalles Rosenkrans. Hans kone kalles Magdalena Rosenkranz ifm. en dåp 19.mai 1700. I testamentet til Dirck og Magdalenas datter Sara Rosenkrans i 1726 er både hun og flere av hennes søsken kalt Rosenkrans (s. 66 i Evjens bok). Om Herman kalles Rosenkrans i barnas dåp eller andre dokumenter, fremgår heller ikke i Evjens bokJeg fant forklaring på 'burgesell'- det er berggesell, 'a posision with The Norwegian miningcompany'. Det er omtalt i et brev datert København 1898 fra Jules Blom (Allen Rosenkrans bok s. 26-27). Som nevnt tidligere skal det ha vært en Henrik Rosenkrans som var berggesell i Norge i 1657. Kanskje noen vet om kilder ifm. det?Dirck Holgersen/Volckersen, Herman Henriksens svigerfar, er også en interessant person, som i perioder eide tomter og hus på Manhattan og Long Island- En pussighet eller tilfeldighet er at navnet Dirck (jfr. Dirck Holgersen) dukker opp i Rosenkrans-slekten. Jacob Dircksen Rosenkrans som ble bannlyst fra Holland. Han er lansert som far til den Herman Rosenkranz som fikk fiskerirettigheter ved Grønland. Det var Dirck Holgersen og Christina Vigne som bl.a. hadde en sønn som het Jacob. Holger er vel også et kjent Rosenkransnavn? (dette blir spekulasjoner) I artikkelen om Dirck Holgersen, s. 78 i Evjens bok er det en fotnote som omhandler Dircks antatte datter Christina Cappoen /'Kapøen'. I hennes testamente 1687 er det sitert ifm. gjenstander 'a saltcellar marked with the full name of Christina Roselaers and marked with her coat of arms'. Det ser altså ut til at Dircks datter har hatt et våpenskjold (eller kanskje hennes mann?). Christina er imidlertid ikke nevnt som datter på Fulkersons hjemmeside så vidt jeg har sett. Dirck selv har undertegnet med bumerker, se s. 69 i Evjens bok. Man har heller ikke funnet noe våpenskjold for Herman Henriksen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hatvik

Eg vil ikkje blande meg unødig inn i ordskiftet, men vil gjerne opplyse om at korrespondansen mellom den ovanfor omtala Mr. Allen Rosenkrans, Esquire, Newton, New Jersey; og Hr. Erik Andreas Thomle, arkivar, Rigsarkivet i Christiania; - også er utlagt på nett.Brevvekslinga mellom Rosenkrans og Thomle (som har fått ein _R_ for mykje i etternamnet) fann stad i 1896 - 1898. Rosenkrans sitt brev til amerikansk konsul i København, Mr. Robert J. Kirk, er bom; men Rosenkrans får 'napp' hos Thomle i Christiania, som igjen viser han vidare til arkivar Thiset ved Riksarkivet i København. Eg limer korrespondansen inn her:''Letter 10 As I was referred by the Herold of Berlin to the genealogical Institute of Copenhagen for further particulars concerning the early history of the family Rosenkrantz, I wrote in October, 1896, to Robert J. Kirk, American Consul at Copenhagen, to make some inquiry at the Institute as to the early records of the family, and to report such information, or refer me to some one who would do so. The following is his replyCopenhagen, October 24, 1896 Allen Rosenkrans, Esquire, Newton, New Jersey. — Dear Sir: — l am in receipt of your letter of October 12, and in reply beg to refer you to Genealogisk Institute, Vesterbrogade 111, which will probably make the investigation for you. I regret that I cannot undertake such personal matters as the tracing of genealogies without suitable compensation to be agreed upon. The Rosenkrans family being a very large one, and with many branches, the investigation would necessarily be long and tedious. If you desire my personal services in the matter please communicate further with me.Yours Very Truly, ROBERT J. KIRK, Consul.Letter 11 In September, 1896, 1 wrote two letters to Bergen, Norway, one to the Post Master to be directed to the proper official and the other to the pastor of the first Protestant Church of Bergen, making inquiry concerning the Rosenkrans family in Bergen, and asked for information regarding the connection of Herman Hendrickszen with the family there prior to his marriage in New York 1657. The Post Master sent his letter to the Archivist, at Christiania, who reported as follows:Christiania, November 5, 1896 Mr. Allen Rosenkrans, Newton, New Jersey, USA. : — Your letter of 24th September this year to the post master at Bergen is sent me by him for answering. I therefore hand you enclosed a short genealogy of the Noble Family Rosencrantz in Norway. It will show you that no member of the family has been named Henrik as far back as the year 1650. The Herman Hendrickson that you mention in your letter can therefore probably not belong to the Noble Family Rosencrantz. Mr. Thiset, Archivist, at the Royal Archives of Copenhagen, is the man who can best give you information about the Danish and Norwegian Noble Families.Respectfully yours, E.A. THROMLE, Rigsarkvet.The genealogy above referred to: — Holger Rosenkrands born 1496; married Margareth Roesdatter Fleming. Otte Holgerson, his son born l525; married Margareth Sans born 1525, 3 sons, Holger born 1576, Erik born 1575 and Jorgen. Holger Rosenkrands born 1576; married Karina Eysentheme, one son, Fredrik. Fredrik Rosenkrands born 1603; married R. Wockenhims, one son, Holger. Holger Fredriksen Rosenkrands married Ursula Justina Sourich, 2 sons, Ludvig and Maximilian. Ludvig Rosenkrands, of Rosendal, born 1685 married Karen Moriatt, 2nd Clara Catharina Stockhausen. Maximilian Rosenkrands, Obert, born 1676; married Elizabeth Tuil Van Brilekenstein. Holger Henrik Rosenkrands born 1681.Letter 12 In February, 1897, I addressed a letter to Mr. Thiset, Archivist of the Royal Archives, Copenhagen, to whom I had been directed by the Herold of Berlin, and by the Archivist of Christiania, requesting information concerning the Noble Family Rosenkrantz, and also concerning the connection of Herman Hendrickson with the untitled branch of the Rosencrantz family of Bergen, Norway. His answer is as follows:Kjobenhaven, 6th March, 1897 Mr. Allen Rosenkrans, Newton, New Jersey, U.S.A. — Dear Sir: — In answer to your letter of the 3rd of February, I will inform you that you can find everything you wishes to know of the old Danish family Rosenkrantz in a printed book — K. Barner, the history of the family of Rosenkrantz I — II. The book can be required at every bookseller through Reitzels book trade in Copenhagen, and it can tell you of the family’s origin, arms, genealogy, etc. However, I will not recommend you to buy the said book. There is not the least probability that your family is related to this Noble Family. Your ancestor, Herman Hendrickson,, is no doubt related to Henrik Rosenkrans who, in 1617, 1619, 1629 obtained permission to the fishery of herring and whales at the coasts of Greenland and Norway, and whose son Henrik Rosenkrans, 1657, was Berggesell in Norway. These two men were known not of the Danish Noble Family of Rosenkrantz. They were on the whole not Noblemen, as their business shows, but it may be presumed from the lively intercourse which took place at that time between Holland and Norway that they were immigrated Dutchmen. Surely a family of the name of Rosenkrantz lived in Holland and Dirk Jacobsen Rosecrans lived in Amsterdam 1580. Further information I am not able to give you.Respectfully, Honest, THISETLetter 13 This letter of Thiset, Archivist of the Royal Archives of Copenhagen, contained the first authentic evidence received that our ancestors of Norway had emigrated from Holland, and encouraged the hope that the family connection might be found there, as the book 'K. Barner' was said to contain the desired information concerning the origin of the family. I again wrote to him for information concerning the book, and that if convenient, he should send me a brief statement from it of the beginning of the family, promising to compensate him for his services, but to this letter no answer came. I then wrote again to Consul Robert J. Kirk asking him to name some person who would give information whether said book could be found in English print; if not to make a brief report from the book. In due time I received the following letter:Copenhagen, Denmark, January 3, 1898 Allen Rosenkrans, Esquire, Newton, New Jersey. — Dear Sir: — Your favor of the 22nd ultimo addressed to Mr. Robert J. Kirk has been referred to me, and in reply I beg to say that the two volumes exist. They are in Danish, and simply give the history of the Rosenkrantz family, but not the genealogy. The price for the two volumes, by mail, postage paid, will be at $10, and would probably be of no use. The Noble Danish Family Rosenkrantz originated in l757. The Swedish branch in l756. The latter writes its name Rosencrantz. In all, there are four lines, viz. : the so-called elder Baronial line; younger ditto; the Noble Danish line; the Noble Swedish line. I will send you correct list of the family records, giving dates of birth and death, and full particulars, also a seal of the Rosenkrans family upon receipt of $5.I am, Sir, Your Obedient Servant, JULES BLOMLetter 14 Mr. Blom’s letter giving such dates of the beginning of the NobIe Family did not impress me favorably as to his knowledge of the family, and I did not want a long list of names, nor a book printed in Danish. I also wrote to C. A. Reitzel, the book agent, who confirmed the statement that the books were published only in Danish. Another letter of inquiry had also been sent to the Archivist of Norway for the earliest account there found of the family in Norway, and of the earliest known records elsewhere, with some early names of the family. The following is his report:Christiania, February 21, 1898 Mr. Allen Rosenkrans, Newton, New Jersey, U.S.A. — According to your wish I send to you a short genealogy of the members of the Noble Family of Rosenkrands that are first known in Denmark. The origin of the family can be traced no longer back. About the year 1523, King Frederick 1st, of Denmark, demanded the Nobility to take family names, and the descendants of Niels Iverson took the name of Rosenkrantz after a wreath of roses round the crest on their coat of arms. I enclose to you a sample of the coat of arms of the family. From Denmark the Rosencrantzs came to Norway with Ludvig Rosenkrands, a descendant of Holger Eriksen, son of Erik Otteson. The book that Mr. Thiset has mentioned — K. Barner — No I, is a book of 500 or 600 pages, and No. II also. Both volumes are written in Danish. The books describe the history of the Noble Family of Rosencrantz from the earliest date to circa 1600. The work is continued by Dr. A. Heise in two Danish magazines, 'Dansk Historik Tidskrift' and 'Personal Historic Tidzkrift.' For any trouble with informations about the family of Rosenkrands I should be satisfied with (50) fifty Kroner.Yours Truly, E. A. THROMLE, Archivist.''

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Til Lisbeth LOCHEN's innlegg # 12;- jeg kommer gjerne tilbake til ditt sporsmal vedrorende Nederlandiseringen av navnet HOLGERSEN til VOLCKERSEN.Jeg har den seneste tiden arbeidet med Amsterdam-omradet relatert til tidsperioden 1600-1680. Dette i.f.m. blant annet Joachim IRGENS 1611-1675 og Cornelia (DE) BICKERS 1629-1708.Imidlertid har jeg for mange ar siden arbeidet en god del med den sakalte 'Oyster Bay' grenen av ROOSEVELT-slekten. Dette i.f.m. Nicolaas ROOSEVELT f. 1658 og hans hustru Heyltje Jans KUNST f. 1661.Er na pa reisende fot men mener a huske a ha sett noe om ROSENKRANS i.f.m. Nicolaas's far, - Claes Maartensz VAN ROOSEVELT. Claes kom til Nieuw-Amsterdam rundt 1638, og hadde allerede eiendommer pa Manhatten fra ca. 1650, om jeg ikke tar helt feil.Kanskje kan det i denne forbindelse finnes data av interesse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisbeth Løchen

(17), Terje Hatvik, Takk for innspill-De fleste var visst enige om at Herman Henriksen Rosenkrans ikke var i slekt med den dansk-norske adelsslekten. Det meste av korrespondansen Allen Rosenkrans hadde med europeiske eksperter er sitert i boken hans. Det er et imponerende arbeid som ble gjort for over 100 år siden, både av Rosenkrans og John Evjen.Jeg har ikke funnet noen omtale av den Henrik Rosenkrands som er nevnt i NRR i 1630, så er det mulig han ikke har vært kjent for forskerne den gangen?(18)Thomas Friis Konst Når det gjelder Nederlandiseringen av Holgersen/Volckersen er spørsmålet bl.a. med bakgrunn i at noen mener at han het Volckersen opprinnelig, ikke Holgersen. Det blir interessant om du finner noen forbindelse med Rosenkrans i New Amsterdam. Kanskje du også kjenner noe mer til Jacob Dircksen Rosenkranz i Amsterdam, Nederland, og sønnen Dirck Dircksen Rosenkrans? Er det nærmere opplysninger om at Jacob Dircksen også hadde en sønn Herman (jfr.bl.a. innlegg 8)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisbeth Løchen

Spørsmålet om Henrik Rosenkrantz, nevnt 1630 og 1648 var, (og er) særlig kjent er i grunnen rettet til Tore Vigerust. Jeg har ikke forsket i Rosenkrantzslekten tidligere så dette er ukjent for meg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg har ingen mening om Henrik Rosenkrantz var en kjent eller mindre kjent person; har kan jeg i grunnen bare vise til et standardverk som er skrevet om slekten Rosenkrantz samt artikler i Danmarks adels aarbog og de tre utgavene av Dansk biografisk leksikon.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisbeth Løchen

Hei Jeg har søkt gjennom Allen Rosenkrans' bok, og fant ingen henvisning til Henrik Rosenkrantz, (sønn av Jacob Rosenkrantz). i korrespondansen med europeiske eksperter eller i Allen Rosenkrans' vurderinger.Imidlertid så jeg at Henrik, sønn av Jacob Rosenkrantz, døde ugift i 1633 i ung alder ifølge 'Bidrag til familien Rosenkrantz historie'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Det dødsåret bør du ikke tro for mye på, med mindre det er direkte nevnt i samtidskildene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Kjenner en til navnene pa de 2 andre personene som sammen med Herman ROSENKRANS fikk tillatelse til a drive hvalfangst ved Gronland i 1617?Jfr. her innleggene # 8 og 9.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisbeth Løchen

Det var Michel Vibe og Claus Condevin som fikk bevilling til til hvalfiskeri på Grønland i 7 år sammen med Herman Rosenkrands i 1617. Kan disse ha vært nederlendere? I 1619 Herman Rosenkrands fiske i 4 år og med 2 skip fiske med 'Hollandske garn og andre garn' i Norge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.