Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars Ove Wangensteen

[#81384] Statsarkivet i Hamar flytter. Til Tynset? Hva med oss brukerne da?

Recommended Posts

Gjest Lars Ove Wangensteen

SAH kan få tildelt funksjonen som sentralmagasin for statlige arkivtjenester. I verste fall kan det bety at de flyttet til Tynset.Riksarkivar Ivar Fonnes bekrefter at et utredningsfirma har fått i oppdrag fra Kulturdepartamentet om å vurdere ulike alternativer.Det ene alternativet er å bygge et sentralmagasin for hele Arkivverket i stedet for at statsarkivene hver for seg utvider sin virksomhet etterhvert som de har behov for detHvorfor Tynset kommer opp som et mulig lokaliseringssted skyldes at regjeringen har vedtatt å legge det nyopprettede Norsk Helsearkiv til Tynset. Den beslutningen ligger fast og derfor ser en på om landets sentralmagasin for Arkivverket også kan legges dit.Jeg har visst om disse planene siden i sommer, og selv om dette er en distriktspolitisk kamp, så vil jeg som bruker av SAH kjempe i mot planene.Noen av resultatetene ved en flytting blir etter min mening følgende:1. Kompetansen forsvinner. På SAH er gjennomsnittelig ansettelsestid ca 20 år. Ingen av de ansatte jeg har snakket med vil være med til Tynset. Og kompetanse er utrolig viktig på et arkiv. 97% av materialet er ikke digitalisert, og det kreves erfaring og kompetanse for å finne opplysninger i for eksempel gamle straffesaker. Dette har jeg erfart mange ganger, og jeg hadde aldri verden klart å finne fram uten de ansattes lange kompetanse og erfaring. Flyttes arkivet til Tynset kan vi bare glemme å finne igjen disse sakene.2.Jeg er i den heldige situasjon at jeg bor 5 minutter fra SAH. Det betyr at jeg har mulighet til å 'grave' i arkivet, og der har jeg funnet mye 'gull'. Jeg har funnet materiale som selv de ansatte ikke visste om, og som kanskje heller aldri hadde blitt funnet hvis jeg ikke hadde 'gravd'. Dette er materiale som sannsynligvis hadde støvet ned og hadde blitt glemt for ettertiden.3. Jeg har ikke noe i mot Tynset som sted, men hvis arkivet blir flyttet dit så ville mine besøk av naturlige årsaker tatt slutt. Det er for langt dit. Det vil det også bli for mange av de andre forskerne og skribentene som daglig sitter på lesesalen på SAH. Også for de mange som daglig er innom SAH for å få hjelp innen feks eiendomsspørsmål og annet.Jeg skjønner ikke hva Arkivverket og Kulturdepartamenet tenker på i denne sammenhengen. Statsarkivene bevarer noe av vår kulturarv og vi har alle rett til, og noen ganger behov for å benytte noe av dette materialet. Og for mange er det nødvendig å stille opp personlig for å få profesjonell hjelp av en kompetent ansatt. Selv om 3% nå er digitalisert så betyr ikke det at vi ikke har behov for hjelp, noe mange av innleggene her på DA bare bekrefter.Jeg kommer til å kjempe i mot selv jeg er bitte liten og kanskje ubetydelig i byråkratenes og konsulentenes øyne. Men hvis det er flere som mener det samme som meg, kan vi kanskje bli hørt. Det er jo helt klart at de ikke tenker på brukerne. Dette er politikk og penger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

Nei, sånne lokaliseringssaker er ikke enkle. Nordland fylkesting gjorde først på 1990-tallet vedtak om å få sitt eget statsarkiv, slik Tromsø hadde fått for Troms og Finnmark. En brukeraksjon fra bl.a. Sør-Helgeland stansa planene, så i stedet for å ha 270 km til et statsarkiv i Bodø, har jeg fortsatt 1000 km til SA/Trondheim. Og som bygdebokforfatter har jeg stadig behov for en tur dit, ikke minst fordi SA av prinsipp lar alle skriftlige henvendelser (også email) ligge to uker før de blir besvart. Sukk...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Alsén

Blir arkivet flyttet til Tynset vil vel materialet bli liggende nesten urørt. Politikere bryr seg ikke om arkivtjenesten blir til nytte for oss, bare de får fordelt arbeidsplasser til distriktene. Da får de jo noe å skryte av på TV, og utdype hvor flinke de har vært. Den største delen av brukerne av arkivet på Hamar vil nok bli sittende hjemme, dersom arkivet flyttes til Tynset. Er enig med Lars Ove, i at det er nødvendig å kjempe for å få beholde arkivet på Hamar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erik Aas

Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet, Dag-Henrik Sandbakken, senterpartiet, er tidligere ordfører for Tynset.Skal jeg kun tenke på meg selv, så passer Tynset meg bedre enn Hamar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Jan Erik (4)Forstår ikke helt at Nittedal-Tynset er kortere enn Nittedal-Hamar, men det som er realiteten er at majoriteten av befolkningen i Hedmark/Oppland er lokalisert i Mjøsregionen, og når SAH ble opprettet var alle kommunene i regionen enige om at Hamar var det rette stedet.Jeg er på SAH flere ganger i uken, og jeg er IKKE alene som gjest der. Slektsforskere er kanskje i mindretall. Det er mange personer som daglig er innom for å få spørsmål om feks eiendomsspørsmål eller annet, og da er et personlig oppmøte i mange tilfeller nødvendig, og de er helt avhengige å få hjelp av kompetente ansatte

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Nedrud

Jeg foreslår at det blir sendt en skriftlig henvendelse til f.eks. Norsk Slektshistorisk Forening, DIS-Norge, DIS Oppland, Hedmark Slektshistorielag, Vest-Oppland slektshistorielag og andre?? som utdyper flyttesaken (om det er mulig å skaffe informasjon nok om den) og oppfordrer foreningene til å uttale seg om saken eller i det minste vurdere den i forhold til sine medlemmer og tilgjengeligheten til materialet som befinner seg i Statsarkivet. Slik sett trenger ikke 'lille' Wangensteen å kjempe alene ;-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Gullbekk

Her står noe om det. Skal private overta? Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Rune (6)God ide! Jeg har alt som har stått i avisen om saken (Hamar Arbeiderblad), og sender det til de respektive foreningene.Berit (7)Dette bærer i feil retning.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

(9)Med 'feil retning' mener jeg det jeg leser i artikkelen du lenket til.At et 'bunker' på Tynset inneholdende viktig arkivmateriale drevet privat uten nødvendig kompetanse om innholdet, og sannsynligvis ikke publikumsvennlig, er kun distrikspolitisk og økonomisk betinget, og kun 'mat' for dyre konsuletbyråer uten innsikt og politikere og byråkrater som aldri har satt sine ben i et statsarkiv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Gullbekk

Da regner jeg med at jeg forsto artikkelen rett. Betenkelig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erik Aas

Lars Ove (5): Jeg er ikke for flytting fra Hamar til Tynset, og forstår deg fullt ut!En positiv grunn til flytting, sett med mine egne øyne, er at min egen tilgjengelighet blir bedre, ettersom jeg oppholder meg i Alvdal deler av sommeren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

Uten å ta stilling til realitetene i denne konkrete saka synes jeg det er ei betenkelig utvikling at brukarforumet benyttes til å markedsføre standpunkter i ei politisk sak. Danning av pressgrupper hører i hvert fall ikke heime her, det bør gjøres i andre fora og med demokratiske midler.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Bjerkevoll

Er enig med (13)Dette er politikk. Her mener jeg at NSF og DIS bør ligge lavt. Det er vel ikke disse foreningers oppgave å fronte stedsplasseringer. At medlemmene i spesielt Oppland og Hedmark engasjerer seg skjønner jeg godt. Men deres engasjement bør vel da frontes som privatpersoner eller grupper direkte mot de som skal ta beslutninger.Som DIS-medlem fra MR så hadde jeg nok blitt irritert om DIS-Norge sentralt blandet seg opp i stedsvalg som gjalt Midt-Norge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Dette temaet var ikke ment å engasjere personer som er bosatt utenfor det området SAH dekker, altså det sentrale Østlandsområdet. Det er de som i første rekke blir berørt i denne omgang, men med et stort fellesarkiv i Norge så er det jo naturlig at de andre Statsarkivene på sikt også blir lagt ned og implentert i det nye planlagte fellesarkivet.Ja dette er politikk, men jeg synes allikevel at den politikken kan diskuteres her i dette forum hvor tross alt de fleste som blir berørt av en eventuell flytting, følger med på hva som skrives her.Jeg mener også at både DIS og NSF skal engasjere seg da de tross alt representerer brorparten av slektshistorisk interesserte mennesker her i landet.Eller mener noen at vi skal sitte med henda i fanget og bare godta alt av politiske vedtak som vil medføre at viktig slektshistorisk materiale støver ned og blir glemt på Tynset?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Hagen

Med de åpningstidene et statsarkiv har, så kan man bare glemme å få besøk fra mjøsregionen! Det er over 3 timer fra Hamar til Tynset! Sikkert en 5-10 østerdøler som blir fornøyd med å få en ny hobby, men... Dette går da bare ikke an!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Det er kanskje undertegnede som går seg vill i terminologien, men hva er et sentraldepot? For å kunne ta stilling til denne diskusjonen trenger jeg å vite mer om hva som er tanken med å opprette det. Den refererte artikkelen i Østlendingen sier bare at 'noen' vil gå sammen om å bygge et arkivbygg i Tynset, og skaffe 'minst en hel masse' arbeidsplasser til bygda i samme slengen, ikke noe om hva som blir arkivert der.Jeg ser i alle fall to tolkningsmuligheter.a) Et sentralt oppbevaringssted til å ta imot den store og raskt voksende bestanden av arkivverdig materiale fra ulike statlige institusjoner som kan avlaste alle kjelleretasjene på Riksarkivet.b) Et felles 'superarkiv' som skal overta for, i første omgang SAH, men på sikt kanskje for alle statsarkivene, slik Lars Ove frykter.Arkivverket gjør en imponerende innsats for å digitalisere mye av det materialet som ikke minst vi slektsforskere er interessert i. Men det vil helt sikkert være ikke digitalisert materiale igjen som både vi og andre lokale brukere vil ha behov for å se i original. Derfor virker alternativ b) som dårlig nytt for slektsforskere, mens alternativ a) etter det jeg kan skjønne vil ha svært begrenset påvirkning.Jeg skulle ønske at Arkivverket kunne gi en nærmere redegjørelse for sine planer for sentralarkivet, om de tenker seg alternativ a), b) eller en mellomting.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

I følge Riksarkivar Fonnes så blir utredningen om et nytt sentralmagasin for Arkivverket gjennomført i samarbeid med Kulturdepartementet og Statsbygg, men konklusjonene blir trukket på politisk nivå.Og jeg kan opplyse at det er ca 3% av materialet SAH besitter som er digitalisert. Altså er det 97% som fortsatt er i papir-form.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Hvis det er slik at man vurderer å flytte SAH til Tynset så er jo det - sett fra 98% av brukernes synsvinkel - jamngodt med å legge ned arkivet.Den eneste modellen jeg kunne tenke meg er at man ansetter nok folk på Tynset til å skanne materiale on demand - slik at jeg kan lese materialet på nett dagen etter bestilling - OG - ikke minst - at man klarer å bevare kompetansen som finnes på Hamar i dag. Kanskje ikke helt realistisk på kort sikt.I første omgang bør man vel prøve å finne ut mer om hvilke alternativer som utredes?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Etter min mening er det ikke nok at Arkivverket digitaliserer. De må også ha kompetente og erfarne mennesker til å hjelpe med å finne fram i det digitaliserte materialet også.Tenk på dombøkene. En rettsak for 100-200 år siden forgikk på en helt annen måte enn i dag, og det kreves erfaring og kompetanse for å finne fram i de forskjellige protokollene og følge saken fra A-Å. Dette har jeg selv mange ganger vært vitne til, og selv om jeg har en viss erfaring med dette, så hadde jeg ALDRI klart det uten hjelp fra de ansatte på SAH.Så om Tynset ansetter 100 'skannere', så vil det ikke hjelpe hvis ikke de 100 hadde mange års erfaring i å lete i papirkildene og forstå saksgangen i feks en domssak. Jeg hadde ikke vært kvalifisert nok til den jobben. Og jeg vet at ingen nåværende ansatte jeg har snakket med på SAH vil flytte til Tynset.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Hvis det opprettes et arkivdepot på Tynset, så kan vel arkivsakene sendes med budbil til det brukerrettede arkivet der sakene er bestilt. Omtrent slik bøker fra sentraldepotet i Mo i Rana kan sendes til et annet bibliotek.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

For mange år siden kunne man ta med seg barna og reise på flymuseet. Det lå på Gardermoen. Så fant noen politikere på at det ville bli bra med et flymuseum i Nord Norge. Det er ikke så lett å få besøk av vanlige folk der heller. Flytter man det bort fra folket, så blir det mindre tilgjengelig for de største folkegruppene!Selvfølgelig kan man finne muligheter til å 'gå rundt' problemet, men det blir uansett mindre tilgjengelig for brukerene. Det blir slutt på impulsbesøk!Selvfølgelig kan det være bra sett fra en sysselsetningsvinkel, men ikke fra en brukervinkel!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Lars Ove (20) - legg merke til at jeg har et stort OG i andre avsnitt i innlegg (19).Jeg syntes ved første lesning at dette var så absurd at det måtte være en aprilspøk på forskudd, men har lest litt mer om saken i Hamar-aviser, og forstår at flytting av SAH til Tynset er et reelt alternativ - ellers hadde man ikke tatt den kostnaden som en slik utredning vil ha i form av uro blandt personalet på Hamar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Geir (23)Jo jeg så også 'OG', men når vi vet at gjennomsnittelig ansettelstid på SAH er ca 20 år, så sier det seg selv at det vil ta mange år for nyansatte på et arkiv på Tynset kan kalle seg kompetente.Det har stått to artikler om saken i Hamar Arbeiderblad denne uken, men dessverre så må man være abbonent for å lese nettutgaven av dagens aviser.Jeg har artiklene, og kan helt lovlig sende de til min private sfære, så hvis noen er interessert og anser seg for å være i denne sfæren, så er det bare å sende meg en epost. low1954'@'gmail.com (fjern anførseltegnene)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Per (17)Det hadde jo vært ønskelig om noen i Arkivverket kunne svart på dine spørsmål.Jeg synes vi ser konturene av et nytt sentralt kjempe-arkiv på Tynset og på sikt nedleggelser av mange Statsarkiver. Arkivverkets store satsing på digitalisering de siste årene kan jo vært en del av en langsiktig strategi som på en måte kan legitimere en slik løsning?Tore (21)Skulle vi satset på en budbilfirma på Tynset? :-) Da blir det trafikk på RV 3 hvis det blir løsningen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.