Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Thor Bøhmer

[#81897] Røne i Romedal, en sentral slektsgard?

Recommended Posts

Gjest Thor Bøhmer

Det kan synes som om Røne i Romedal er en sentral slektsgard. I hvertfall dersom eierskap i gården er ensbetydende med slekt?Fem søsken oppi Veldre eide jord i Røne i Romedal. Dette solgte de først på 1620-tallet. Søsknene hadde en tilknytning til Frøberg eller Mælum i Furnes. Aller helst Frøberg. Deres mor kan ha vært Ingrid Gundersdatter. Hun kan ha vært gift to ganger, en gang til Mælum og en gang til Frøberg???Disse søsknene er: Nils Lauritsen på Løken, Gunder Lauritsen på Skarløkken, Gjetvold (Gietuold) Lauritsøn på Lier, Dorte Lauritsdatter på Haug og Ingrid Lauritsdatter på velt Ringsaker. Faktisk er jeg noe usikker på at alle var barn av Laurits hvem han nå måtte være, men mest sansynlig er de det.Muligens solgte de til Nils Eriksen Kvam??Så solgte Sivert Kjeverud og Anders Kjonerud i Stange eiendeler i Røne også muligens til Nils Eriksen Kvam? Disse skulle være etterkommere av en diffus Halvard på Røne. Muligens ble da Nils Eriksen Kvam eneeier av Røne?Spangen sier at 'Anders Kjonerud må være sønn av Thore Halvorsen (Frøberg fra Furnes på) Kjeverud (bror av Kiøstel Frebergh, nevnt 1591'. I så fall svoger av Sivert Kjeverud.Så eier Knut Tjøstelsen Mælum en periode jord i Røne. Knut Mælum kan være sønn av Ingrid Gundersdatter på Frøberg/Mælum.Knut Olsen på stor Gålås eier mot midten av 1600-tallet jord i Røne. Det kan han ha fått via sin kone Guro. For tiden vet man bare at hun het Guro. Hennes svigerdatter var fra Busvoll, noe som kan understøtte en forbindelse til Romedal? Kunne Guro ha noen slektsforbindelse til Romedal? Kan legge til at Guro også eide jord i Kylstad i Furnes.Dette med Røne i Romedal - dreier det seg bare om en gard eller omfatter det begge Røne-gardene? (østre og vestre).I tillegg er det vanskelig å finne navnet på de som bodde på Røne-gardene først på 1600-tallet.Dette står for meg som meget komplisert og det er nødvendig med en dugnad for å rydde opp. Hvordan får vi slektene på plass og er det mulig å knytte eierskapet til riktig gard?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Se også debatt 40996: Røne, Busvol, Frøberg, Kjeverud og Kjonerud, By på Nes og noen søsken i Veldre fra 2006.Så er det også verdt å merke seg at en Tollef på Horne som muligens levde henimot 155o-tallet skulle ha hatt sønnene Torbjørn Tollefsen Horne og Gulbrand Tollefsen Bryni som skulle ha vært gift med Margrete Jonsdatter Fjæstad. Det siste paret hadde muligens sønnene Per Olsen Horne og Rolf Olsen Bryni.Navnelikheter gjør at man kan ha som arbeidsteori at Tollef Tjøstelsen fra Frøberg/Mælum ble leilending på Horne i 1618?? Tollef Tjøstelsen er vel bror av Knut Tjøstelsen som altså eide jord i Røne i Romedal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Det falt visst bort et par ord i forrige innlegg. Det skulle ha stått:Navnelikheter gjør at man kan ha som arbeidsteori at Tollef Tjøstelsen fra Frøberg/Mælum ble leilending på Horne i 1618 på grunn av slektskap til gamle Tollef på Horne??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Faren til Tollef og Knut Tjøstelsen må vel ha vørt Tjøstel Halvordsen som var med som lagrettemann med på kongehyllingen av Kristian IV i 1595.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Hvilken Røne-gård skriver du om ? Det var to bruk, gn 15-16.Den ene var eid av Kronen sammen med kirken. Den andre var i 1616 (jordebok) eid av Inger, enke etter osloborgeren Antonius . . Denne gården ble først pantsatt til Lars Gram (bosatt i Fron), som har pantet 1627 (Landskatten), deretter, fra 1630 (Landskatten), eid av Nils Eriksson Hvam (senere Farmen.Alle brukere på begge Røne-gårder var leilendinger 1528-1630.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Takk Tore! Nå må jeg innrømme at jeg ikke vet hvilken gård det er snakk om. Dertil er skattelister etc for upresise. Men disse søsknene oppi Veldre og de på Frøberg eide vel i vestre Røne vil jeg tro. Når det gjelder Knut og Goro på Gålås, så er jeg usikker på om det i det hele tatt er Romedal. Det kan være en av Rønegarda i Stange eller Løten. Knut Gålås er nevnt i skattelistene i 1640 med eiendom i Røne. Egentlig står han listet sammen med faren i skattelista, men vi tror far øg sønn ikke eide godset sammen! Herr Christen bodde vel på den garden som kronen eide?? og Hans på den som Lars Gram eide - senere overtatt av svigersønnen Nils Eriksen Kvam? Nils Kvam kjøpte stadig andeler i gården.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Brukere på den gården som Kronen og kirken eide : Halvard 1528. Helge 1612 (bygd 1615)–1629. Herr Christen 1629–30.Brukere på den andre : Halvard 1528. Jens 1612–1626. Sjur 1627–29. Jon 1629.Dessuten var det en husmenn, uvisst på hvilket bruk : Gudbrand 1612-24. Og en tjener, Hans, 1618-23, også uvisst på hvilket bruk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Dette gjør det jo enda mere vrient? Det sies at Frøbergslekta er etterkommere av Halvard, men dersom den garden er krongods, så må jo Frøbergslekta eie jord i den garden som Gram eide?? Det kan jo forklare hvorfor Nils Eriksen Kvam kjøpte seg opp som eier og eide tre skinn i den garden på 1640-tallet. Men det blir jo mere uforklarlig hvordan Frøberg-folket bekom eierskapet til de delene de hadde i Røne? Det kunne vel ikke være arv etter Lars Gram.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Thor, jeg tror du bør komme med litt kildehenvisninger. Så kan vi ta det derfra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Før jeg tar jobben og legger ut kilder her, så er det kanskje andre ting som bør avklares. De kilder jeg har adgang til er stort sett skattelister lagt ut på nettet under arkivportalen.Det ble så mye Røne og Rønne og det er neppe nok jord i Rønegardene i Romedal. Det må være andre 'Rønne-garder' involvert. Hvilken 'Rønne-gard' er det Knut Olsen Gålås skatter av på 1640-tallet? Løten, Stange, Fåberg? i De skattelister jeg har sett står det bare Rønne. Kan det da være 'Rønne' i Fåberg? Men han skatter også av noe som er litt uleselig og kunne være Sigurdsrud eller noe slik??? Kan det være Syverud og i så fall Syverud i Fåberg for at det ikke skulle bli for stor spredning på Godset?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest bjørn løkken

Hei ThorEn har jo Sivderud / Sjurderud i , mener og huske det var i Hoff , HedemarkMvh Bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Nei, vi har ingen informasjon om hvor disse gardene ligger!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Kristian Sveen

Båtmannsskatt 1640/41: Olle Og Knud Gaalaas: Gaalaas 3 huder, Strammerud 1 hud, Mollen 1 fjering, Rønne 1 pund, Syuerud 2 skinn, Dallen 1 skinn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Mollen er Molden på Hadeland, men Rønne, Syuerud og Dallen, hvor er det?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn P. Hagen

ThorEr Nils Eriksen Kvam(innlegg 6) samme person som Nils Eriksen på Grefsum?(Sjå debatt 39448)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Det har jeg alltid regnet med.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Fredrik Dyhren

Ingrid Mellumb i Vang oppebar i følge odelsjordeboka for 1615 på sin sønns vegne 1/2 hud i Dall og 1/2 hud i Offuersliidt.I 1624 føres Laurits Mellum med samme godset i Offuersliidt i Guldbrandsdalen, mens godset i Dall var byttet med 1/2 hud i Klomby(Klundby?) i Ringsager sogn.Når Lodin Klundby og søsken i Biri i 1612 eier gardene Klundby og Dal i samme bygd, er det noen slektsforbindelse til Vang?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Meget interessant spørsmål Fredrik! Det er helt klart slektsforbindeldser mellom Biri og Furnes. Vi antar at Reier Østensen Skomsrud og Reier Østensen Jevanol er samme person. Det er gangavstand mellom Mælum og Jevanol.Men jeg har ikke full oversikt her - selvfølgelig. Ingrid på Mælum var helst gift flere ganger. Personlig antar jeg at Ingrid var gift både med Per (Peder) på Mælum og Laurits som helst også bodde på eller hadde hånd om Løken i Veldre. På nabogarden til Løken, Skyberg, var to brukere arvinger etter Nils Tjøstelsen. Reier på Jevanol sin sønn ble senere bruker på Skyberg.Kanskje kom fem av barna til Ingrid (barna sies å være fra Frøberg???) til følgende gårder i Veldre: Løken, Lier, Skarløkken, Haug og velt Ringsaker (som ikke er på Veldre). Se innlegg nr 1 i denne debatt. Når disse barna sies å være fra Frøberg (i gammel tid ofte skrevet Fredberg), så er det vel nettopp godset i Røne som er grunnlaget for påstanden?Så kommer altså du Fredrik og gjør dette enda vanskeligere :-). Dette er vanskelig på grunn av at kildene ikke eksisterer eller er vanskelig tilgjengelige for slike amatører som meg!For meg ser det ut som det gamle Frøbeg-folket ble skviset ut av brødrene Michlet, offiserer og hugenotter. Men igjen giftet knut Bårdsen Gålås seg et halvt hundre år senere med ei enke etter en Michlet-søn på Frøberg og garden kom over i Gålås-Deglum slekta.På Mælum skjedde det også noe rart. Barna til Ingrid ble spredd over Veldre, Romedal og Nes. Mælum gikk noe senere over til Bertel Eilertsen Opsal som muligens kunne være etterkommer av sogneprest Jens Bugge. Og altså kom mange av Ingrids barn til Veldre.Hvem Ingrid var er høyst usikkert. I innlegg nr 1 har jeg skrevet Gundersdatter. Det er muligens en 'slipp of the pen'? Men jeg har ANTATT at hun muligens kunne være datter av en Gunder som muligens var på Frøberg og gift med Tjøstel Halvardson som kunne være fra Røne (Ingrid altså!). Gunder Tjøstelsen Mælum/Frøberg kom til nordre Kise på Nes. Denne Gunder er bror av Knut Tjøstelsen på Mælum.En sønn av Knut Tjøstelsen Mælum kom til østre Jevanol som ikke må forveksles med nordre hvor slekta til Reier var.I denne saken har jeg levd med like stor forvirring i snart femten år.Så blir da tilleggsspørsmålet: Hvor er Dall og Offuersliidt. Når Ingrid på sønnens vegne.... så var vel sønnen umyndig?Bønder i Fåberg eide garder i Furnes.Ole Kristian Sveen og undertegnede har diskutert dette Rønne som Knut Gålås eide opp og ned og vi er ikke fremmede for at dette kan være Fåberg. Kanskje det samme med Dallen? Men som Fredrik sier: Dal er det også på Biri.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Dersom Lodin som vel var en Mikkelsen var etterkommer av Lodin på Kinn, så har mange antatt at navnet Reier forekommer blant Lodin Kinns etterkommere (Reier på Skiåker). Faktisk også Ansten (Ansten Kvisgård). For meg er det Furnes som er 'Ansten-bygda'.Jeg har sett at mor til Reier Skomsrud er sagt å skulle være ei Siri Reiersdatter?? Kunne hun være fra Skiåker??Kanskje styrker deisse navn en mistanke om ukjente forbindelser, men dette ver langt utenfor det jeg kan noe om!! Men det er langt fra Røne i Romedal også!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Det blir vel lenge til jeg tør å se noen i auga når jeg i debatten om arven etter Nils Tjøstelsen påpeker at hans opphav er meget omdiskutert. Noen sier han er en Rosensverd. Noen sier at det ikke kan stemme. Jeg bare påpeker at mange av arvingene bodde på mi side ta Mjøsa! Jeg nermest hvisker at navnet Tjøstel også hørte til Horne i Romedal fra tidlig på 1500-tallet. Dit kom senere Tollef Tjøstelsen Mælum som bruker.Den som har kjørt forbi Horne og sett låven, blir slått av at dette er en meget spesiell gård. Jeg kan ikke huske å ha sett en større og 'flottere' låve!På Horne har det alltid bodd storfolk, men å si at Nils Tjøstelsen hører hjemme her, det gjør jeg ikke!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Til understrekning: En Halvard Røne finnes også nevnt i denne debatten! Alle disse siste debattene hengerv sammen som erterris, men jeg klarer ikke å ta ut det viktigste her og nå som kan gi noe framgang i Sveinhaug-debatten eller debatten om Halvor Børresen på Busvol!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.