Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

[#81928] Ole Iversen Slatlem, Averøy f. ca. 1682/92-1758. Opphav og kone?

Recommended Posts

Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Ole Iversen Slatlem døde 25/3, begr. 21/4 1758 (det siste er vel helst jordpåkastelsen), angivelig 76 år, f. ca. 1682. Han kan sikkert også ha vært en 10 år yngre. Han nevnes på Slatlem fra senest 1717. I mange år sees han bare gjennom legderullene, men senest 1746 har han kommet med i matrikkelen også.Er det noen vet hvor han kan ha kommet fra og hvem han var gift med? Det er vel ikke så rent få ved navn Ole Iversen i Mek tinglag i 1701, så det måtte være om noen vet at han er nevnt i et skifte et sted, eller i forbindelse med en eiendomstransaksjon el.l.Jeg har notert disse som trolige barn:1) ) Gjertrud Olsdtr. f. ca. 1724, konfirmert 1740 i Kornstad, gift 15/10 1752 i Kornstad med Anbjørn Olsen Øverland (ca. 1724-1777), Gjemnes. De bodde der, senere på Søvik. Gjertrud døde 27/9 1779.2) Kirsti Olsdtr. Slatlem, konfirmert 1740 i Kornstad. Det er mulig at det er hun som var den Kirsti Olsdtr. Slatlem som giftet seg 1750 i Kvernes med enkemannen Aslak Johansen Visnes i Eide (ca. 1705-1753). Men i så fall var hun ikke f. ca. 1731, som Eideboka bd. 6 s. 331 oppgir (men det er vel fra alder ved begravelsen, som kan være feil). De hadde ikke barn. Kirsti gift 2) 4/1 1754 med Jon Knutsen fra Røvik, Gjemnes (ca. 1731-1771), som overtok på Visnes. Kirsti døde i barselseng 1761.3) Jon Olsen, konfirmert 1742 i Kornstad, gift med Berit Olsdtr. Nevnes i ekstraskatten 1762 på Slatlem med kone og datter Berthe Jonsdatter over 12 år.Ved Jon Olsen Slatlem og kone Berit Olsdtr.s barn Oles dåp 25/11 1751, var følgende personer faddere: Gamle Ole Iversen Slatlem, Erik Olsen Stene, Iver Pedersen Hage, Erik Toresen Slatlems kv. Kirsti Olsdtr., Peder Larsen Hages kv. Ane Monsdtr. og Gjertrud Olsdtr. Slatlem.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten

Svein Arnolf!Ole Iversen Slatlem, br.nr. 3, Johannesstua, ca. 1690- 1758, g. ca. 1722 m. Marit Jonsdotter, ca. 1690- 1774. Barn: 1)Kirsti, f. ca. 1722, g. 1750 m. e)Aslak Jonsen Visnes. 2) m. Jon Knutsen Røvik. 2)Gjertrud, f. ca. 1724, d. 1779,1752 m. Anbjørn Olsen Øverland på Storlandet. 3) Jon, f. ca. 1725, g.m. Berit Olsdtr. Stene, n.bruker. 4. Iver, f. ca. 1736, g. 1761 m. e) Marit Asmundsdatter Utheim, f. på Lillemork. Jon Olsen bøksla 1/2 sp. i Slatlem av Jakob Olsen Bae, Knud Nilsen Bae, og Iver Jonsen Gustad, som de har arvet efter sin modermoder Maren Jakobsdatter Rogset, til Hans Grøn. Ole Iversens opphav- ukjent. Mvh. -endre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Takk!Jeg hadde også merket meg enken Marit Jonsdatter Slatlem som ble begravet i 1774, men så vidt jeg kunne se var hun ikke nevnt i ekstraskattemanntallet 1762 på Slatlem?Har du noe årstall på når Jon Olsen bygslet Slatlem?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten

Ole Iversen Slatlem, f. ca. 1690 ?, var bror av Knut Iversen Meek, Jaren, f. ca. 1681 og Jon Iversen(Nedre) Fagereng, f. ca. 1687. (Jon Olsen fikk bøksel på Slatlem i 1745.M.v.h. -endre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Dette var interessant! Da burde det jo kanskje være mulig å sirkle inn riktig Ole Iversen i mt. 1701 også?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har gjennomgått mt. 1701 for følgende områder på Nord-Møre og Romsdal:Meks tinglagGjemnes tinglagGagnats tinglagBrøske tinglagHalse tinglagLille Fosen tollstedSmølenVeien fiskeværBratvær fiskeværOdden fiskeværGrip fiskeværHustad sogn (Romsdal)Jeg har ikke funnet noen Ole, Knut og Jon Iverssønner samlet noe sted, ei heller to av de tre sammen.I Meks tinglag finner jeg en Knut Iversen 18 år som sønn av Iver Jonsen på Gustad, og så vidt jeg kan se er dette den eneste Knut Iversen nevnt i Mek, men dersom det er riktig det som står i Averøy bygdebok IV s. 564 og 565 om familen på Jostua på Gustad, så kan ikke denne Knut Iversen være identisk med Knut Iversen på Mek.Dette betyr kanskje at de kom lenger unna fra, alternativt at ingen av de tre nevnes sammen noe sted, dvs. at alle tre var i tjeneste på ulike steder i 1701, eller at to av de tre var i tjeneste, slik at det kanskje bare evt. er en av dem som nevnes hjemme.I hvilken sammenheng er det de tre nevnes som brødre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Litt til:Det synes å ha vært 4 hovedbruk på Slatlem, men både i 1701 og i legderullene nevnes flere personer:Manntallet 1701:1) Jon Aslaksen 362) Tore Olsen 31, sønner Lars Toresen 3 og Ole Toresen 13) Anders Toresen 36, sønn Tørris Andersen 34) Johan Johansen 32, sønn Elling Johansen 15) Arnt Larsen 306) Enken BertheSkoskatten 1711:1) Jon Aslaksen2) Tore Olsen3) Halsten (i matrikkelen 1711 nevnes her Elling og Anders)4) Arnt (Arne) LarsenLegderulle 1717 og så sent som 1735:1) Jon [Aslaksen]2) Jon Jonsen (Johan Johansen?)3) Halvor4) Halsten5) Enken6) Ole [iversen]Matrikkelforarbeidet 1723:1) Ole2) Tore3) Arne4) AndersEr det kjent om Jon Aslaksen hadde barn? I den grad Marit Jonsdatter (ca. 1689-1774) var Ole Iversen Slatlems kone, kunne hun kanskje være hans datter?Dom Lætare 1754 ble enken Gjertrud Jonsdtr. Slatlem begravet, 98 år. Vites det hvem hun var gift med? Hvis hun var Marit Jonsdatters mor (og evt. Jon Aslaksens enke), kunne det jo passe om hun og Ole hadde datteren Gjertrud oppkalt etter henne, skjønt hun var vel uansett neppe så gammel som oppgitt da hun døde.Etter det jeg kan skjønne hadde Knut Iversen Mek en datter Kirsti, som kunne være oppkalt etter brødrene Ole, Knut og Jon Iverssønners mor, siden også Ole Slatlem hadde en datter Kirsti. Hadde Jon Iversen Fagereng barn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten

Til innlegg 6: For å begynne med slutten: Jon Fagereng hadde også ei dotter som heitte Kirsti. No er det så lenge sia at ikkje hugsar kva eg bygde denne 'antakelsen' på, eg finn heller ikkje att det lause notatet, men det er truleg dei same tankane som har nørt uppunder trua - at dei var brør. Men noko meir handfast,skifter m.m. manglar. Gjertru Jonsdotter har mangla i dei avskriftene som eg fekk etter Kristian Strand. Ho kan godt ha vore kona til Jon Aslaksen, og mor til Marit som vart g.m. Ole Iversen. Dette har eg notert i manuset. Det ligg tre av dei og ventar på trykking.Mvh. -endre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Takk. Bodde Ole Iversen og kona på samme bruket som Jon Aslaksen, eller var det bruket til Johan Johansen de bodde på (ettersom bruket er kalt Johannesstua)?Når det gjelder Marit Jonsdatter Slatlem, d. 1774, som ikke synes å være på Slatlem i skattemanntallet 1762: Har du sett henne hos noen av de andre barnas familier på det tidspunket?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten

Jon Aslaksen, bruker i 1701,vart avløyst av Ole Iversen som var bruker i 1723 og gift med Marit, f. ca. 1690. Nemninga Johannesstua har bruket fått etter oldebarnet til Ole Iversen, Johannes Olsen, 1789-1862, g.m. Mali Gundersdtr. Skjelvik frå Eide - 1789-1815, g.2 m. Guri Iversdtr. Mork, 1776-1854. Ho fall ut av ein båt. Sp.2: Nei.mvh. -endre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Takk igjen, da øker vel sannsynligheten for at Marit Jonsdatter var datter til Jon Aslaksen og evt. Gjertrud Jonsdatter.Det er kanskje mangler i skattemanntallet 1762 også (som i 1701), kanskje spesielt de som var kårfolk et sted?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg ser at en Jon Aslaksen 3 år er sønn på netopp Slatlem i 1666, sønn av Aslak, 31 år. Dette må da vel være han som var der i 1701?I mt. 1666 nevnes også broren Knut Aslaksen 1 år.De andre brukerne på gården het Tørris, 40 år og Anders, 29 år.Tørris hadde sønnen Hans, 5 år og Anders hadde sønnen Halvor, 1 år.Man kunne tro at det er en forbindelse fra Tørris i 1666 til Anders Toresen 36 år med sønn Tørris Andersen 3 år i 1701.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten

Elling Slatlem bruker 1/4 av garden 1611. Sønnen Aslak er bruker ca. 1630-1660. Kvegskattelista 1657 sier han har 1 ku,1kvige, 2 sauer og 1 geit. Jon Eriksen er bruker på 1/2 øre i 1661. Trulig gift med ei datter av Aslak. Barn: Aslak, f. 1634, neste bruker, Jon, omtrent like gammel, brukte 1/2- parten av garden. I 1667 er Aslak Jonsen bruker.d. 1673. g.m Marit Toresdatter. Barn: Halvor, myndig og g. i 1674. Ole, ugift, Marit, gift ved skifte, Jon, f. 1662, seinere bruker. Knut, f. 1664, d. i 1673. Marit Toresdatter, g.2.g.m. Halstein Eilufsen i Nergarden Slatlem.Mvh. -endre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Hjertelig takk!Jeg fant ellers skiftet etter Marit Toresdatter 24/1 1674. Der sees navnene på Halvor, Ole og [uteglemt] Aslakssønner og Marit Aslaksdatter. Jon må vel da være han som ble uteglemt.Jon Aslaksens evt. datter Marit kunne jo da evt. være oppkalt etter Marit Toresdatter.Ellers kan det nesten virke som om det var to stk. som het Aslak på Slatlem i 1647: I skattematrikkelen 1647 står følgende:Peder oc Aslach Sletlem. Thill her Anders Quernes 1/2 spd. 3 mkl.Erich oc Jonn ibm. Her Anders Quernes 1/2 spd. 3 mkl.Arne, Aslach ibm. Till her Anders Quernes 1/2 spd. 1 1/2 mkl.Hva sier koppskatten 1645?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har funnet en Halvor Aslaksen som var 10 år og tjenestedreng på Lille Rånes i Kornstad i 1666. Dette var jo like i nabolaget til Slatlem, og kan vel passe med sønnen til Aslak Jonsen og Marit Toresdatter. Så vidt jeg kan se er han også den eneste med dette navnet i manntallet.En Ole Aslaksen var 14 år og tjenestedreng på Stakkvik i Kvernes (Eide) i 1664. Det er heller ikke altfor langt unna Slatlem, men på andre siden av fjorden. Dersom dette skulle være Ole nevnt på skiftet i 1674, kan ikke sønnene være nevnt aldersrekkefølge, hvis ikke alderen er feil oppgitt i manntallet. Han virker vel også lovlig gammel (f. ca. 1650), hvis faren var f. ca. 1635. Noen annen passende Ole Aslaksen kan jeg ikke se, men det er ikke alle gårdene som både er nevnt i 1664 og 1666 i den digitaliserte versjonen av manntallet. Men jeg mener det var lakuner i originalen også. I Eide-boka kalles han forresten LASSESEN, så originalen bør sjekkes.Det finnes også en eldre Ole Aslaksen, f. ca. 1638, som var knekt på Slatlem i 1664, vel på Nergarden. Han var kanskje en sønn av Aslak Ellingsen Slatlem?Det fantes ellers en Elling Aslaksen f. ca. 1634, som var tjenestedreng på Einset i Kvernes (Eide) i 1664. Man kunne kanskje anta at dette også var en sønn av Aslak Ellingsen? Eide-boka bd. II mener ellers han 'trolig' var fra Øyen.Det er heller dårlig med farsnavn på brukerne i manntallet, så det er jo helst nettopp tjenestefolk og knekter som er oppgitt med farsnavn, og navnet Aslak var ikke helt uvanlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten

Iver Olsen Slatlem, Johannesstua, f. ca. 1636, g. 1761 m. enke Marit Asmundsdatter Utheim, f. ca. 1723 på Lille Mork. Panteboka sier at Iver måtte forlate garden grunnet fattigdom, det riktige er at han drukna etter ei kollsegling ved Øksenvågen 5. april 1789, sammen med svigersønnen på Utheim og Fredrik Tungset, etter uvørren seling i stille vær, sier kjerkeboka. Restene av han ble funnet i Engelsundet ved Sveggen i juni.-endre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg tror brukerrekkene på Slatlem muligens er litt mer komplisert enn man kan få inntrykk av i (13). Som nevnt i (14) nevnes i skattematrikkelen 1647:Peder og AslakErik og JonArne, AslakI koppskatten 1645 står dette:Erik Slatlem, kvinnenJon Slatlem, kvinnenPeder Slatlem, kvinnenAslak Slatlem, kvinnenArne Slatlem, kvinnenAslak Slatlem, kvinnenDet er altså riktig at det på denne tiden var to som het Aslak på Slatlem, og begge var gift.I kontribusjonen til Jonsok og Mikkelsmesse 1654-1656 er disse nevnt:Erik og JonPeder og HalsteinAslak og ArneI kontribusjonen til Jonsok og Mikkelsmesse 1657-1658 nevnes disse:Jon Slatlem Knut ibid. Halsten ibid. Aslak/Arne ibidI kvegskatten 1657 er disse nevnt:Halstein Slatlem Knut Slatlem Erik Slatlem Aslak Slatlem Aslak Ellingsen Slatlem Arne SlatlemDette er til dels andre personer enn de som er nevnt i kontribusjonen 1657-1658.I matrikkelen 1661 nevnes disse:Halstein SlatlemKnut ibid.Tørris, Aslak ibid.Jon, enken ibid.Det er de samme opplysningene man får i jordebøkene for 1662 og 1664.I leilendingsskatten for 1662 og 1664 står det derimot:Halstein, KnutTørrisAslakJonArneI matrikkelen 1665 står det endelig:Halstein og Knut EllofssønnerAslak og Jon JonssønnerAnders EriksenTørris ArntsenI kontribusjonen 1658 er det oppgitt under avskrevne pga. dødsfall eller fattigdom følgende fra Slatlem:Jon SlatlemOle ibid.Aslak Jonsen ibid.Halstein ibid.Hvem var Ole Slatlem? Han er i hvert fall ikke nevnt i noen brukerliste tidliger. Han er kanskje Ole Aslaksen, som nevnes på skiftet i 1674? I så fall var han en voksen mann i 1658.Om Aslak Jonsen er den samme som 'Aslak' i hovedlisten for kontribusjonen 1658, er vel ikke så sikkert, for da hadde det vel antagelig stått bare 'Aslak'. Når det er oppgitt farsnavn, kan det vel tyde på at det var to av dem, slik som i kvegskatten 1657, og i så fall er det jo mulig at det er Aslak Jonsen som skjuler seg bak 'Aslak' i 1657.I takseringslisten til kontribusjonen 1655 er det under halvvoksne bondesønner nevnt Halvor Aslaksen Slatlem. Nå vet ikke jeg hva man la i begrepet 'halvvoksen' på den tid, men en 12-14 år var man vel sikkert. Det tyder på at han var f. senest 1643, trolig før. Han kan jo da selvfølgelig ikke ha vært sønn av Aslak Jonsen, som jo var født rundt 1635. Og det er vel den samme Halvor som nevnes på skiftet etter Marit Toresdatter i 1674, så den sønnen som er uteglemt da, er derfor neppe Jon f. ca. 1663.Men hvem var i så fall den Aslak'en som var gift med Marit Toresdatter? Det er antagelig en av de to som var nevnt i koppskatten 1645, men om det var Aslak Ellingsen eller den andre Aslak'en, vet ikke jeg. Den Ole Aslaksen som nevnes som knekt på Slatlem i 1664 og var f. ca. 1638, kan dermed ha vært den yngre broren til Halvor, nevnt 1674.Dersom det er riktig at Jon Eriksen Slatlem skulle ha vært gift med en datter til Aslak Ellingsen, må vel AE være født omkr. 1585/90, hans evt. datter rundt 1615. Dette kan evt. tale for at Aslak Ellingsen IKKE er far til Halvor, Ole og de andre som nevnes i skiftet 1674. Men jeg synes det virker litt uklart hvilket bruk de to Aslak'ene er på. For den del kan det altså like gjerne være omvendt, dvs. at det er den Aslak med ukjent farsnavn som evt. er far til hun som Jon Eriksen giftet seg med.Jeg lurer ellers på hvor Jon Slatlem er nevnt med farsnavnet 'Eriksen'. Det var i hvert fall ikke i matrikkelen 1661.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jonny Lyngstad

Til innlegg 15:Tjenestekaren i Stakkvika i 1664 står som Olle Lasses. 14 aar gl. Det er ingen tvil om dette.Ellers tror jeg at jeg tidligere har advart mot den digitaliserte utgava av disse manntalla. Her er det MASSE feil. Jeg har tidligere sjekke det som står der mot originalene.Jeg har originalene og tok en sjekk på Stakkvika for 1664.Her er Halduor blitt til Halffer og Adther Pers. blitt til A. Pedersen. Jeg tror ikke det er nødvendig å kommentere mer.Jeg har sagt fra at disse to manntalla burde fjernes fra Digitalarkivet. De gjør mer skade enn gavn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Nå kommer jo manntallene snart inn i DA som 'bla-utgave', så da kan man i hvert fall få sjekket originalen med én gang - eller aller helst: Nøye seg med å bla i den fra første stund. Når det er så mye feil i den digitale versjonen av manntallene (og Nord-Møre er ikke det eneste stedet hvor det er feil), blir jo de tilslagene man får ved søk også mindre verdt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen

Ad innlegg (6).Ole, Jon og Knut Iversønner står sammen i Sjørullen fra 1704. De står i Kornstad sogn i ungdomsrullen på plass nr. 563-565. Der står Olle Iversen Hagen, 12, Knud Iversen Hagen, 9 og Joen Iversen Hagen. Alle tre står med fødested Hagen og også bopel Hagen.Dette er nok garden Hage, siden de foran Hagen bor på garden Kornstad og de etter bor på Slatlem. Det var også tre Pedersønner på Hage(n) i ungdomsrulla i 1704. Mvh Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Takk! Men hvis de var f. på Hage(n), er det pussig at jeg ikke har sett dem (samlet) i 1701. Hvem nevnes på gården da?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen

Faren Iffuer Ols. 38 år gammel med sønnene Oluf Iffuers. 12, Laurids Peers. 9, Joen Dito 6.På den andre Hagegarden het brukeren Peder Torstens. 50 og sønnene het: Torsten Peders. 12, Laurids Peders. 8, Erich Peers. 1 1/2. De tre heter Torsten, Lars og Erich i 1704, og de står med alder 12, 7 og 5.Kan det være at skriveren i 1701 har gjentatt Laurids Peders. fra den andre Hagegarden, og det er derfor Knut ikke står?Det er ikke første gangen jeg har funnet ungdommer i sjørulla fra 1704 som ikke står i 1701-manntallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Hjertelig takk igjen.Kjenner du tilfeldigvis til noe mer om Iver Olsen og hans familie - kona for eksempel?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen

Nei, jeg kjenner ikke noe til denne familien på Slatlem.Jeg ble mest interessert i det du skrev om i innlegg 6 at du ikke hadde funnet brødrene sammen på en gard. Det var derfor jeg sjekket ungdomsrullen i sjørullen fra 1704. Mi erfaring er at nesten ingen bygdebokforfattere har sett hvilken god kilde disse sjørullene fra Trondhjem sjødistrikt er, og det til tross for at de har vært mikrofilmet i mange år. I 1704 gikk sjølegdene lenger inn i landet enn bare noen år seinere. Fordelen med sjørullene er at der står det fødested på guttene/mennene og ikke bare oppholdssted.Det er også ført inn merknader på personene i rullene hvis noe skjedde med dem. F.eks. om de døde, ble gift eller overtok gard. Jeg tror jeg har sett merknader fram til 1711-13 i rullene. Det sto ingenting på disse tre guttene fra Hage. Det er bare én på samme sida, nr. 559-573, hvor det er anført noe. Sistemann, nr. 573 Knut Pedersen Helset, 14 år. Han var en krøbling og går med et treben. F.eks. om nr. 551 i ungdomsrulla, Iver Larsen Kornstad, er det en merknad om at han ble overført til hovedrullen til nr. 247, men langt mer interessant for oss slektsforskere er at det står merknad om at han ble 'gift 1709 og har bøxled Natvig j Øres Leje'. Dette er en fabelaktig kilde som jeg håper snart kommer på nett. :-)Det var direktøren på Kystmuseet på Hitra som gjorde meg oppmerksom på disse sjørullene fra 1704 for noen år siden. Han nevnte at det var den tidligste kilden for ytre strøk av Midt-Norge der fødested står oppgitt. Jeg fikk fjernlånt mikrofilmene fra Sør-Trøndelag fylkesbibliotek til biblioteket i Kristiansund, og der fikk jeg skannet store deler av dem. 1704 har ungdoms-, hoved- og ekstraruller for fogderiene Romsdal, Nordmøre, Fosen og Namdal samt Trondhjem by. Det var også personer i hoved- og ekstrarulla fra Orkdalsøra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Det høres ut som en spennende kilde det kunne vært interessant å sjekket for flere av mine Nordmørs- samt Trøndelags-aner. Har du filmnummeret tilgjengelig?Med mindre noen tar bilder av rullen privat og legger ut, slik noen gjør for enkelte områder allerede, kommer vel kanskje ikke denne rullen på nettet før evt. andre ruller også gjør det. Og det kan vel bli en stund til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.