Jump to content
Arkivverket

[#81940] Utvandring


Guest Terje Aarland

Recommended Posts

Guest Torbjørn Igelkjøn

Mette, sjå innlegg nr. 200.Når det gjeld fødselsåret er vel 1887/8 mest sannsynleg, men 86/89 er vel også nemnt i kjeldene, og kan ikkje utelukkast heilt. Dersom han laug på alderen kan ein heller ikkje utelukke å finne han i skipslister som f. i f.eks. 85.At folk tok andre namn når dei emigrerte til U.S.A. var vanleg. At fødselsåret varierer i ulike kjelder er også normalt (det ser ein også f.eks. i norske folketeljingar), likeeins er det ikkje uvanleg at namn på foreldra i ulike attestar delvis er berre tull. Ingen såg vel føre seg at slektsgranskarar skulle sitje og grave i dette på internett over 100 år seinare.Men også eg har lurt på kor krydra den forteljinga var. Det er også (mistenkeleg) få detaljar f. eks. om namn på desse båtane, og ingen tidspunkt. Ser ein på (201) får ein litt følelsen av at dottera sit på fanget til far sin, som føler at han må fortelje 'eventyret' om den gongen han var sjømann. Seinare vert det vanskeleg å gå tilbake på det han har sagt. Men dette vert sjølvsagt berre spekulasjonar. Namnet på kanalen mellom Østersjøen og Nordsjøen finn eg ikkje på Google. Det er dessutan pussig at han påstår at han var i fengselet Maitland, som etter det eg forstår har vore eit høgrisikofengsel for drapsmenn og grove valdsforbrytarar. Eg fann heller ingen Ernst Larsen i dei skipslistene frå Bürgermeister Hackmann som ligg ute på Ancestry. Det er dessutan ein faktafeil til slutt, der det vert påstått at reisa med ein 3master til San Fransisco var hans siste, men F.M. Slade var ein 4master.

Link to comment
Share on other sites

Guest Mette Fausko

Jeg fant dette på Ancestry:U.S. Naturalization Record Indexes, 1791-1992 (Indexed in World Archives Project) about Ernest Larsen Name: Ernest Larsen Birth Date: 6 Mar 1889 Age at event: 65 Court District: California Date of Action: 14 May 1954 Men så ser jeg på orginale, der dukker en ny fødseldato opp. Se innl.44, samme Naturalization Record . En annen ting,det var is-skjæring i Røyken og Hurum,Buskerud. Mvh. Mette

bilete11059.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest Nina Berg

MetteJa da har du hoppa over noe.Jeg finner ikke nå i farta det innlegget jeg leste om baker,men det var kansje under en annen tråd med samme sak.Det finnes jo flere. Men fant her under innlegg 199 og 200 Dette nevnt også.Det er hannes datter som har skrevet om at de kom fra en gård og at noen av brødrene jobbet i farens bakeri. Og hvorfor skulle ikke Larsen vare like feil som alle de andre navnene han har brukt?Og Torbjørn du som er så flink med båtlister, Har du sjekka med båtene Roma i Norge om en gutt Ernst,eller Hans som mønstra på i 1902? Han var stor for alderen,så han har vel lagt til litt på hvor gammel han var.

Link to comment
Share on other sites

Guest Nina Berg

Hei Terje,Ikke Riksarkivet,men Byarkivet i Oslo.Der kan alle komme å lese i dokumentene. Men jeg personlig ringte.Jeg ville vite hvor en søskenflokk på 3 ble av i Oslo og deres skjebne.Jeg hadde jo deres navn og adresse i 1900. Men fikk vite alle plasser de flytta innen Oslo,giftemål,barn. At flere vikk tub. og når de døde.Info helt opp mot vår tid.Så jeg kunne ringe deres etterkommere om jeg ville.Så det var kjempecervise. Nå tror jeg så mange vil vite noe,så de har vel ikke tid,Men prøv og ringe dem og hør om hvordan du skal gå fram .For der sitter de som sagt på mye personlig info.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arne Solås

Dødfallsmeldingen etter bakermesteren skulle det jo vært interessant å fått lest - men det betinger vel også et besøk på Statsarkivet.Ser ellers at 1900-tellingen mangler 3219 personer i Vestre Bærum prestegjeld - bare nevner det:)

Link to comment
Share on other sites

Guest Torbjørn Igelkjøn

Nina: Nei, kvar finn eg dei? Dersom desse ligg på nettet kunne dei vere interessante. Det ville også vore svært interessant om det fanst ein latvisk seglbåt som heitte Roma, og om ein kunne bla i skipslister frå ca 1902. Dersom ein søkjer på Google virkar det som om det kan ha vore nokre båtar med dette namnet. Ei mogelegheit ville vere å sjekke om nokon av desse listene ligg f.eks. på Ancestry.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torbjørn Igelkjøn

Når det gjeld personar i Amerika tenkjer eg på ordet nekrolog. Men den er det vel etterkommarane som må skrive? Og dottera veit ikkje meir enn det me alt har fått greie på, dermed kan ein kanskje sjå vekk frå den mogelegheita???

Link to comment
Share on other sites

Guest Mette Fausko

Legger inn FT 1920.Her står det at han innv. i 1910 og hadde Naturalization i 1915 el. 1910,er litt utydelig.Den som ligger her på forumet er jo fra 1954. Mvh.Mette

bilete11065.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest Kurt Østbye

Jeg har nå sjekket Oslo-kirkene fram til og med Oslo Hospital Gamlebyen, men ikke funnet noen passende gutt født den 6. mars 1887 eller 1888.Noen som sjekker Akershus-kirkene ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Terje Aarland

Jeg tror ikke vi finner han under navnet Ernst, Earnest eller Ernest Hans Larsen, men under Hans Larsen. Ernest er nok et navn han har tatt etter at han kom til USA eller mens han var sjømann.

Link to comment
Share on other sites

Guest Nina Berg

Mener du i båtarkivet Terje? Siden alt er så usikkert om både fornavn og etternavn og det finnes en drøss av båter,må man vel bare ta en tjangs på de båtnavn vi kjenner til og utreise ca. 1902. Ellers blir det umulig.I byarkivet holder jeg på at vi må sjekke Hans Rosenlund. På han har vi adresse og fødsel. Så det går ann å finne ut noe om hans liv. Han er den eneste med rett bakgrunn, rett antall søsken,og rett alder.Han er ikke i telling 1910. Dessuten har han en lang familietradisjon med navnet Ernst. Nemlig farfar,far, bror,og to onkelbarn. Alle er kalla Ernst. De brukte ikke noe annet etternavn enn Rosenlund i den familien. Helt fra farfars tid.Så der sto han igrunnen fritt.Dessuten fikk han selv en sønn han kalla Ernst.Larsen kan han ha henta fra sin gammeltante i Oslo som sto som fadder til alle barna.Han mista sin mor i 1901, og han hadde enda små søsken.Det kunne gjort at han valgte å dra sin kos.Og jeg sier igjenn,Om han var norsk. Han kan være russisk/Riga ,men det får vi vel ikke undersøkt uten en gentest.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.