Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Thor Bøhmer

[#81967] Molden og Dælen på Hadeland. Hvem eide jorda?

Recommended Posts

Gjest Thor Bøhmer

Hvem eier jord i Molden og Dælen sent på 1500-tallet og tidlig 1600-tallet. Er det noen som har oversikt over det? En nøtt for slektsgranskere på Vestoppland?Spørsmålet er også stilt i en annen debatt, men jeg tror det er mere synlig som en separat debatt!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Niels Dælen er i allefall bruker på Østre Dælen 1600 til ca. 1621/22. Tosrten Andersen er bruker på Molden søndre 1608-1634 hvor søøen Per er bruker 1634-1672..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Jeg skal ikke prøve å belære deg Hans, men for de som ikke vet det, så var mange bønder leilendinger. Selv mange odelsbønder eide bare deler av sin påboende gård. Så kunne de ha odel i hele eller deler av andre gårder. Hvordan fikk Oluf Knutsen Storgålås jord i Molden og MULIGENS Dælen??? om det ikke var via nettopp dette skiftet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg vet om disse med eierparter i Molden:Enken Ragnhild Horgen (østre) eide 2 skpd. i Molden i 1624. Hun var enke etter Hågen B. Horgen, men Ragnhild var nok gift før, siden hennes barn arvet godset som hun eide i 1624. Jeg vet ikke hvem barna hennes var, det er bare nevnt slik i en annen debatt her.Torgrim S. Molden eide bl.a. 1 skpd. i Molden ved betaling av landskatt i 1618, 1620, 1622 og 1623. Sønnen Torger Molden, senere Gulden, eide gods her senere.Henning Frøysli eide 1 fr. i Molden i 1615. Hans enke Gunbjør/Gulbjør eide det samme i 1624.Nå var det jo to Molden-gårder, og i begge var det mye 'bondegods' i 1647, dessverre uten at det er spesifisert hvilke bønder som eide.Det kan ha vært flere enn de nevnte som eide parter i Molden-gårdene i 1615/1624. VSLT har gjengitt i hvert fall odelsskatten 1624 for Vest-Oppland i et nummmer på 1980-tallet, husker ikke hvilket.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Rettelse: VSLT gjenga 1624-skatten i flere numre, hvorav ett for hadeland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Har heller ikke skrevet at de var eiere, bare bruker. Jeg vet at veldig mange var leilendinger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Takk for nyttig innspill Svein Arnolf!Så får vi se om det dukker opp noen som har heftet og skriver av det som gjelder Molden og Dælen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Fredrik Dyhren

Skattematrikkel 1647 - Molden Hos Hans Molden: Bondegods 3 pund 1 fj., Cronen 1 fj. Mads Svendsen i Christiania 1 fl. Hos Peder Molden: Bondegods 2 1/2 pund, Hospitalet 1 fj. Nils Lauritsen 1 fj. Kirken 1/2 pund.Odelsgods 1642: Birgitte Walle i Lier 1 pd. Halvor Siffrsen på Landfaldøen på Bragernes 1 pd. Hans Molden 1 1/2 pd. Peder Molden 1 pd. (Er dette 1 fj.?, jfr. tidligere og øvrig gods) Simen Hvattum 3 fj. Karen Gulden 3 fj. Oluf Dvergsten 1 fj.Odelsgods 1624: Ragnhild Horgen 2 pd. Randi? Molden 1 pd. Torsten Molden 1/2 sold Gubjør Frøsli 1 fj.Odelsgods 1615: Haagen Horgen 2 pd. Torgrim Molden 1 pd. Torsten Molden 1 fj. Henning Frøsli 1 fj.Nordre Molden synes å være knyttet før nevnte Ragnhild, når hun i enkestand føres med godset i 1624. Hun var først gift med en Torgeir, trolig død før 1600. Hennes annen mann Haagen B. Horgen var fra Gausdal og hadde ikke gods på Hadeland. Hennes dattter og svigersønn oppføres med 1 pd. i 1615/24. I 1642 har deres barn Hans Molden, Simen Hvattum og Torgeir Gulden arvet godset i garden (sistevnte hadde da makeskiftet bort sitt gods mot 3 fj. i Gulden med Karen Gulden).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Fredrik: Dersom Torger Molden, senere Gulden var sønn av Ragnhild Horgen, må hun vel ha vært gift med Torgrim S. Molden, som nevnes til 1623? Navnene Torger og Torgrim nevnes av og til litt om hverandre. Men dette passer jo ikke med at Haagen Horgen må ha vært gift med Ragnhild allerede i 1615, hvordan hadde han ellers gods i Molden?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Fredrik Dyhren

Svein Arnolf. Odelskattelisten for 1627 viser at Ragnhild Horgen den tid hadde flyttet til Molden. Hun var helst født midt på 1500-tallet. Jeg tror hun flyttet til nære slektninger, og antar at Torgeir Torgrimsen var hennes barnebarn. Han var først bruker på Molden (nevnt der 1636) noen år før han flyttet til Gulden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

OK. Da må i så fall Torgrim S. Molden ha vært gift med en datter av Ragnhild. Det er naturligvis vanskelig å si sikkert når Torgrim S. Molden ble født, men det kan ha vært rundt 1580.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

For ordens skyld. Oluf Knutsen er nevnt som eier av ca en halv hud i Molden i 1624 og til minst 1642. Han er ikke nevnt i 1615, men det kan være slurv i regisreringen? Det er jo tydelig at det er ymse eiere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Er Hans Molden og Simen Hvattum også kjent som Torgrimssønner?Foruten Torger Molden, senere Gulden, har jeg Lars Torgrimsen Stastad og Simen Torgrimsen Lunde (Lynne)som sønner av Torgrim S. Molden.Jeg vet at Simen bodde på Lunde fra senest 1645 (koppskatten). Er han identisk med Simen Hvattum i 1642?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Fredrik Dyhren

Om det foreligger kilder som viser at Hans Molden og Simen Hvattum er Torgrimsønner er jeg ikke kjent med.Så vidt jeg forstår het Hans's eldste sønn Torgrim Hval (27 år i 1666). Simen Torgrimsen Lunder hadde også en eldste sønn Torgrim. Simen og Torgrim er ikke av de mest brukte navn på Hadeland i 1666. Når en finner kun en i manntallene med aktuell navnekombinasjon og alder, er det grunn til å anta at Simen Hvattum og Simen Lunder kan være samme person.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har også merket meg at navnet Simen er lite brukt på denne tiden på Hadeland.Har du en oversikt over det totale jordegodset som Hans Molden, Simen Hvattum, Torger Molden/Gulden og evt. Lars Stastad satt med i 1642? Det er hovedsaklig pga. jordegods nevnt i 1661 at forbindelsen mellom Simen, Lars og Torger er trukket, og det kunne vært interessant og visst om de satt med noe av det samme i 1642.Da dette vel blir litt på siden av det trådens tema er, kunne du evt. sende meg det på svbjornd krøllalfa online.no ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Joda, på siden, men det fyller ut bildet og navn kan på sikt MULIGENS bidra til løsninger. Men de omtalte personene er ikke ukjente her på Hedemarken heller. Jeg har dem registrert (bl a Torger Molden/Gulden), men det betyr ikke at jeg har kunnskap om dem!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Hvilken tid mener du? Det er da ikke så få Simen på Hadeland.. kan ramse opp 43 gifte på Gran men atskillig færre i Lunner/Jevnaker, bare 8. Thor, har du patronymikon på den Torger Molden/Gulden du har registrert, kone og barn også?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Rundt 1647 var det svært få ved navn Simen på Hadeland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Javel.Simen ? er bruker på Skirstad i 1528, Det er 5 Simen som gifter seg 16xx.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Nei, Jeg har ikke farsnavn, men jeg ser også at jeg faktisak var litt upresis ved å si at jeg hadde Torger. Jeg har registrert en Torgrim uten farsnavn med Simen Torgrimsen på Lunde og Marte Torgrimsdatter på Gulden.Dette er gjort så mange år tilbake at jeg har ingen ytterligere notater, ei heller kilder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Simen Torgrimsen Lunde (Lynne) (ca. 1620-e. 1697) var gift med Maren Hansdtr. Øvre Hilden (skifte 1661). De hadde barna:1) Torgrim Simensen f. ca. 1652, tjenestedreng hos morfaren Torsten Hansen Hilden i 1665.2) Hans Simensen f. ca. 1653, hjemme hos faren i 1665, tjenestedreng hos Oluf Jacobsen Dvergsten og mosteren i 1666.3) Sigrid Simensdtr.4) Anne Simensdtr.5) Maren Simensdtr., trolig gift med smeden Lukas Paulsen, skifte 1707. De bodde på Molden og på plassen Romholt under Hval. Maren døde 1741.6) Ulvhild Simensdtr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Torgrim var selvfølgelig i tjeneste hos morbroren Torsten Hansen Hilden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

I skattematrikkelen 1647 har jeg på Hadeland registrert Simen Læren, Simen 'Lunder' (Lunde/Lynne) og en Simen Rud. Hvem den siste var, vet jeg ikke.Utover dette kan det selvfølgelig på dette tidspunkt ha vært medbrukere noen steder ved navn Simen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Der fikk du den Thor. Far til Maren Hansdatter er en av mine aner. Thor hva mer har du på Marte Torgimsdatter på Gulden? finner ikke noen Torgrim med en datter Marte.....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Simen Læren var gift med Guri Torkildsdatter, 2 døtre. Simen Rud vet ikke jeg noe mer om heller.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.