Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Olav Revheim Martinussen

[#82217] Blix

Recommended Posts

Gjest Olav Revheim Martinussen

Lauritz Mogenson Blix (1545-1621) var gift med Gullow Mogensdtr. Noen som vet hvem som var kone nr. 2 ??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje E Skrolsvik

Det må vel da bli kone nr 1 ? Gullov levet til 1629 og var først g m Jens P Skanke hvis jeg husker rett.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Jeg har en Lauritz Mogensøn Blix fca.1535 - 7/12 1629 Opdal S-TL, gift med Kirsten Eriksdt. fca.1542-, og 7 barn f.ca. 1568-1574. K: Slekten Blix av Th.Norum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Gullov var hans siste kone. Antagelig het hans forrige kone Ingeborg som var mor til Hans L. Blix 1596-1666 http://home.online.no/~gemini1/blix_bodo.htmGravsten:MEMENTO MORI. / HER HVILER ERLIG FIIN OC GVD / FRYCTIG MATRONA GVLOF / MOGNS DATTER S / HER LAVRIS / HUSTRV I RÖDEN, SOM HENSOFNE / DE SALIG I HERREN DEN 7 DECEMBR. / ANNO CHRISTI 1629. / PARCO NULLI. / HODIE MIHI CRAS TIBI /HER LIGGER BEGRAVEN HE / DERLIG OC VELLERDE MAND / HER LAVRIS MOGNSSÖN / FORDVM PASTOR I RÖDEN / SOM DÖDE SALIG I HERREN / DEN 21 JVNII ANNO DOMINI / 1621.Mvh Michael

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

her er link til Berit sine opplysninger Lenke Hva kilden for Kirsten Eriksdatter var var Lauritz Mogenson Blix kone vet jeg ikke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Jeg finner ikke Lauritz Blix oppført som sogneprest under Rødø 1591-1621. Web-bok LenkeIflg. Norum så kom Lauritz til Norge i 1611, og bodde hos sønnen Erik i Oppdal til han døde. Lauritz ville jo vært rundt 66-76 år da han kom til Norge i 1611, og ville vel da muligens vært for gammel til en ny stilling her. Sønnen Erik døde vel 63 år gammel i 1633, og ikke 1663.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Jeg undres om det ikke her er snakk om to forskjellige Lauritz Mogensen Blix.L.M.B. fca.1557 Faxnälden - 21/6 1621 Rødø. Gm. Gulloug. Hans far var Mogens Olofsen Blix fca. 1525 Nasl.., og igjen sønn av Olof Jensen.L.M.B. fca.1530 - Gm. Kirsten/Karen Eriksdatter. Hans far var Mogens Karlsen Blix fca.1502 Kloxåsen og Ingrid Hansdt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Det er her snakk om Rödöen i Jemtland, Sverige og ikke Rødøy på Helgeland, Nordland :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Trolig er det her snakk om 2 forskjellige. Den ene i Rödöen og den andre i Undersåker.Laurentius Magni (Larens Månsson) Blix (1566-1611), företrädarens son, nämnes kapellan i Undersåker i ett bref dat. 3 mars 1561 (DN 15 n. 693). Omtalas ha brutit benet vid ett fall från hästen, då han ridit ut för att kunskapa om norrmännens infall i Jämtland vid slutet af år 1563. Som khde i Undersåker utkvitterar han 14 juli 1566 sex t:r korn till vin, vax och offläte och deltager i det jämtländska prästerskapets trohetsförsäkran till kon. Johan III, afgifven i Oviken 21 okt. 1568. Under herr Laurentz' tid inföll den Trondhjemska reformatsen 1589, och han nämnes bland utställarne af fullmakten för de tre jämtländska prästmän, hvilka utsetts att närvara vid kon. Christian IV:s hyllning i Oslo 8 juni 1591. En kommission, bestående af kon. befallningsman i Jämtland Arild Olsen, Jörgen Henriksson och pastor Lauritz Mogenssen i Undersager, redogör i ett bref af 16 mars 1603 för sina försök att åstadkomma förlikning i en tvist mellan borgmästaren Mårten Olson i Hsand och några Ragundabönder rörande ett laxfiske i Fors (JFT 3, s. 162). Vid Baltzarfejdens utbrott 1611 rymde khden i likhet med många andra till Norge och begaf sig till sin son Erik, khde i Opdalen, där han inom kort afled vid hög ålder. Före flykten hade han åt en bonde Joen i Edsåsen anförtrott åtskilliga ägohandlingar rörande Undersåkers prästbord, nedlagda i en brefkista, som en tid efter fejdens stillande öfversändes till herr Erik i Opdalen. Brodern, khde Salomon Blix i Lit, påträffade sedermera dessa aktstycken i sin sal. faders gömmor och återställde dem till Undersåkers kyrka på khde Adam Klangundii tid (Eckl. bost. 3, s. 262). Vid Undersåkers ting 14 maj 1688 ransakades om ett hemman i Eggen, hvarvid befanns att sal. khden Lars Månsson haft det i possession och att hans son Salomon och hans måg sal. herr Hans Nilsson i Berg d. 21 mars 1632 försålt detta hemman jämte Svensta till Erik Carlsson. Åren 1600-01 hade herr Lars skattat ½ span korn för hvardera af dessa fastigheter.G. m. Kirsten Eriksdotter, enl. ett släktregister angifven som dotter till landsprosten Erik Anderson i Oviken. Hon hade sitt änkesäte på Svensta och bodde där 1616-21.Barn:mag. Mogens Larsen Blix, faderns kapellan 1612, sist sogneprest vid domkyrkan i Trondhjem, se nedan;mag. Hans Blix, rektor i Wiborgs skola fr. 1605-06, mag. vid Köpenhamns univ. 11/5 1615, d. samma dag han skulle ordineras till biskop i Wiborgs stiftErik Blix, f. 1570, blef sogneprest i Opdalen 1609, d. 29/4 1633, 63 årMargareta, g. m. khden Hans Nielsen Berg i Ragunda; Lisbeth, g. m. herr Joen, pastor i Tierreby (Tjæreby) på Själland;Marte, g. m. Jämtlandsfogden Arild OlsenSalomon Blix, sist prost och khde i Lit. (Optegnelser ur »Bernhofternes Familie bog» i Lassens Samlinger, Norske Riksarkiv, meddel. af stud. jur. Henning Sollied.)http://www.stho.se/PROSTAR/praster.htm#7

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Lauritz Mogensen Blix (c1530-før1623) til Undersåker: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Da var det altså som jeg trodde, 2 Lauritz Mogensen B. Ikke noe rart jeg ikke fant Lauritz MB som prest i Rødø(7) i Norge. Jeg tenkte jo ikke på Sverige siden han hadde flyktet til Norge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(10:) Her er Hans Lauritzen Blix ført som sønn av Hr. Lauritz Mogensen Blix til Undersåker og Kerstin Eriksdotter.Jeg har ham notert som sønn av 'den andre' LMB, nemlig Hr. Hr. Lauritz Mogensen Blix til Oviken og Rödön og hans første (ukjente) kone. Jeg har notert at han var kapellan (hos faren, altså i Rödön, ikke Undersåker) og fra 1611 resid. kap. i Domkirken, Trondheim, og sogneprest der 1622-1629.Hr. Hans Lauritzen Blix (1596-1666), sognprest i Bodin fra 1622 (først kapellan (fra 1619) hos faren i Rödön), i hans ANDRE ekteskap (ca. 1584 ?) med Gullov.Hva er grunnlaget for antakelsen om at hans 1. kone kanskje skal ha hett Ingeborg, og at Hans var sønn av henne ?Fra hans 1. ekteskap har jeg notert barna Mogens, Sara og Ingeborg, og fra 2. nevnte Hans.Som barn av Hr. Lauritz Mogensen Blix til Undersåker og Kerstin Eriksdotter har jeg notert Hans, Erik, Margareta og Salomon, samt at Marthe skal ha vært fra et senere forhold.Jeg har sparsomt med kildehenvisninger, og det kan selvsagt være feil i ovenstående.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Bodøpresten Hans Blix, har ingen datter oppkalt etter Gullov. Derfor er det tvilsomt hun var moren. Han har 10 kjente barn; Inger, Maren, Mogens, Ingeborg, Hans, Laurits, Ellen, Aleth; Svend og Erik. Jeg leste på nettet at hun kanskje het Ingeborg, men det nok sikkert ikke riktig.Utfra oppkallingsregel så er nok den eldste datteren oppkalt etter Hans Blix sin mor. Ingeborg var ikke eldste datter. Inger regnes som eldste datter, deretter kom Maren (mormoren)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(15:) Helt først i mitt innlegg #15 skulle det stått :''(10:) Her er MOGENS Lauritzen Blix ført som sønn av Hr. Lauritz Mogensen Blix til Undersåker og Kerstin Eriksdotter.Jeg har ham (MLB) notert som sønn av 'den andre' LMB, .... ''Jeg beklager feilen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Helge Angell

Elles er det jo ein del rusk og udokumenterte påstandar, utan kjeldetilvisingar, om anane til hr. Hans Lauritsen Blix i databasen din, Per (jf. lenka i innlegg 11), men det er ingen ny kommentar frå mi side.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Pål W. Martinussen

I Bodin bygdebok, bind I.1 står følgende: 'Etter at Hans Olsen var død, antagelig i 1621, ble Hans Lauritzen Blix sokneprest til Bodin. Blix var etter hva kallsboken opplyser, en sønn av presten Lauritz Monsen og hustru Kirsten Eriksdatter. Faren nedstammet fra en gammel norsk adelsætt. Han døde som sokneprest til Undersagner i Jemtland. Tre av Hans Lauritzen Blix's brødre var også prester. Det var Mogens Lauritzen Blix som døde som sokneprest til domkirken i Trondheim (han hadde to sønner som senere ble prester i Nord-Norge, nemlig Claus Mogenssen Blix, prest i Buksnes og Steen Mogenssen Blix, prest i Vefsn), Erik Lauritzen Blix som var sokneprest i Opdal og Salomon Lauritzen Blix som var prest til Lied i Jemtland.' Skulle tro kallsboken i Bodin hadde rette opplysninger?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(18:) Jada, masse 'rusk', og mange av de 'ruskete' forbindelsen er ledsaget av f.eks. noten '(usikre foreldre').Man kan jo mene så mangt om en slik angrepsvinkel. Men jeg er i alle fall meget takknemlig for påpekninger av direkte feil, som jeg lover å korrigere ved første høve ! ( nermo(a)online.no )På tross av alt 'rusket' så tror jeg (og jeg får mange tilbakemeldinger som tyder på at dette stemmer !) at den samlingen av slektsdata som har har 'lagt ut' kan være til hjelp og nytte for mange, fortrinnsvis da som et hint om i hvilken retning man bør gå for å kontrollere, sjekke mot primær-kilder, osv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harry Aronsen

Dette har det vært mange diskusjoner om, både her og på DISforum, samt at det fins flere artikler i NST. Det er to Lauritz Mogensson Blix som stadig forveksles. Jeg tror forskningsstatus nå er at Bodø-presten Hans Blix sin far er LMB født i Faxnälden, Jemtland, kapellan i Oviken og senere Rödön, død i Åkeräng, Jemtland. Han var gift to ganger, først med en ukjent, senere med Gullog (Gullov)Mogensdatter. Det er vel ikke helt klart hvem som var mor til Hans Blix, men jeg mener de fleste holder på Gullog. Det er vel heller ikke enighet om hvem som var foreldrene hverken til Lauritz eller Gullog.Lauritz Mogensson Blix i Undersåker gift med Kerstin Eriksdatter var en annen sogneprest. Ogå barna til disse to Lauritzene forveksles også i de forskjellige slektstavlene som er ute og går.Mvh Harry A.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(10 / 15,korrigiert i 17 / 16):Var Mogens Lauritzen Blix (til slutt sogneprest i Trondhjems Domkirke) sønn av Hr. Lauritz Mogensen Blix til Undersåker eller av Hr. Lauritz Mogensen Blix til Rödön ?Hvilke barn hadde egentlig disse to navnebrødrene i hvert av sine ekteskap ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harry Aronsen

Jeg har notert følgende barn:LMB til Rödön:Med nn: Mogens f.1567 (sogneprest i Trondheim). Sara Med Gullog Mogensdatter: Ingeborg f. 1583 Hans f. 1596 (Bodø-presten)LMB til Undersåker (med Kesrti Eriksdatter): Erik f. 1570 Hans, d. 1566. Margareta Elisabeth (Lisbeth) Marte Salomon f. 1575 Mvh Hary A.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harry Aronsen

Beklager surrete oppsett og tegnsetting, men LMB til Undersåker hadde altså 6 barn.Mvh Harry A.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Ok, takk, Harry !Din angivelse av herkomsten til Mogens strider altså mot innholdet i innlegg #10.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.