Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Karin Romstad

[#82320] Ola Gjermundson på Myklebustad i Kvinnherad 1599

Recommended Posts

Gjest Karin Romstad

Ola Gjermundson, sønn av Gjermund Havtorson og Brita Gudmundsdatter, se tema 82176 om skifte etter brødrene Havtor og Olaf Gjermundsøner i Ålvik, Kvam, HordalandDet er av eldre lokale slektsgranskere antatt at Ola Gjermundson frå Ålvik i Hardanger er bosatt på Myklebustad i Kvinnherad. Han var gift med Brita Jonsdatter av slekten Dall. I et forlik med konas brødre i 1600 får han beholde Brita Jonsdatters hjemmefølge,(heimafylgje er et mye bedre ord) Håland i Vikedal, Rogaland i sin livstid mot at det deretter skal falle tilbake til broren Eirik Jonson til Brandvik og hans arvinger. Ref. Lars Løberg: En sosio-demografisk krise- slekten Dall i fire generasjoner.NSHT bind XXX-hefte 2. 1997Siden hjemmefølget skal tilfalle konas brødre, er det vel rimelig å tro at de ikke har felles barn. Men hvem kan da være mor til hans barn? Det er iht diplomer sannsynlig at han har en sønn Halvar. Kan han ha flere barn? Jeg har ofte lurt på hvorfor Ola Gjermundson skulle bo i Kvinnherad, men gjennom transkripsjon av et skifte mellom ham og broren Havtor vet vi at de arvet gods i Snilstveit og Fausk i Kvinnherad, se lenke til Google karthttp://maps.google.no/UBB-1599-10-03 Tittel: 1599, 3. oktober Hordaland, Kvam, Valland kunngjøring ; (forlik) Institusjon: UBB Depot: UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen Sammendrag: Tre lagrettemenn i Øystese skipreide kunngjør et forlik mellom brødresønnene, Oluff Gjermundssøn på Myklebust, Kvinnherrad i Sunnhordaland og Laurits Pederssøn på Valland, om begges rett til Valland. Oluff hadde krevet del i den anpart Laurits hadde kjøpt av deres felles frende Johan på Horven, mens Laurits hadde ment at han allerede hadde innløst sitt gods i Valland.UBB-1635-09-20 Tittel: 1635, 20. september Hordaland, Kvinnherrad, Kjærland pantebrev Institusjon: UBB Depot: UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen Sammendrag: Hallver Oloffsøn på Myklebust i Uskedal i Kvinnherrad skipreide pansetter sin odelspart i gården Valland i Vikøy prestegjeld til Laurits Sambonsen på Kjærland i Uskedal for et lån på 20 riksdaler. Christen Busch, sorenskriver i Sunnhordaland, og Christoffer Myklebust har på anmodning forseglet pantebrevet.Tar imot alle innspill med glede, og håper på opplysninger fra Gards og ættesoga for spesielt for gårdene Myklebust, Snilstveit, og Fausk.Mvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Skal ein tolke diplom fra 1599, så skulle vel dette bety at Gjermund Haftorsen hadde ein bror Peder Haftorsen, som igjen hadde sønnen Lars Pedersen Valland. Denne Lars Pedersen er vel da far til Lars Larsen Valland, med sønner Torstein og Haftor. I tillegg er han vel også trulig far til Peder Larsen Steine.Hvem er så denne Peder (Haftorsen Gjerdekvål?), er han samme Peder som gifta seg med enke Domhild på Øystese 1g. Svein. Ho vart 3g. enkemann Ingebrigt Skei, som eg mistenker sterkt for å være identisk med Ingebrigt Olufsen Norheim f. Nettland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne Gjerstad

Hei.Under Myklebust br. 9. står. 'Olav Geirmundson, sagmeister og jordeigar, budde her. Men etter hans tid vart nok den store garden delt, truleg som følgje av arv, pantsetjing og sal av arvepartar.' For ettertida vart denne parten verande i bondeeige.Arne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne Gjerstad

Hei.Om Fausk står det. '...Fausk i utgangspunktet omkr. 1600 dels var kyrkjejord som vart bygsla bort, og dels odelsjord som busitjarane åtte.'Av dei brukarane som er nemde i boka, som også var eigarar er Kåre som budde på F 1624-1632. Han eigde også partar i Dønhaug(nabogard til Myklebust) og Raudstein. Det var truleg enkja etter han som sat med garden 1632-1636/7.Svein og Anders på Snilstveit er namn i Peder Totts jordebok for 1590. I 1610 budde Johannes på Snilstveit, men han leiglending. Hardangerfuten Jens Sørensen er oppførd som eigar og brukar i 1647-matrikkelen.Arne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kent Williamsson

Valland under (1) är nämnt i 'Kvam i fortid og nutid', av O.Olafsen, Kvam kommune 1921.sid 774 ' Videre haves et diplom af 1636 indtaget i den nedenfor omtalte dom af 1637, 'et pergamentbrev med 6 hængende segl,' som angaar Valland, Endre Aamundsøn paa Solbjørg, Johannes Aamundsøn paa Tofte, Hallstein Aamundsøn paa Berge, Olav Johannessen Omvig, Helga Aamunsdr. Store Fosse, Sivert Helgesen Jordal, Torgeir og Knut Vikingsønner Tveit, Gunhilda Hallsteinsdr. Røyrvik kundgjør, at de havde 'langbydt' sit odelsgods i Valland; Helge Torgeirsen Ljones havde som den nærmeste odelsarving kjøbt deres jordepart i Valland 3 spd. 3 m. smør, 2 fsk. 2 pd. 4m. salt.'Olav Johannessen Omvig nämns som gift med Brita Samsonsdotter Kjerland ( Kvinnherad Gards- og aettesaga, band 3, Huvudsokna: Anders Havnelid 1988, sid 411 ). Han var son till Johannes Tordsson Myklebust som också ägde odelsjord i Birkeland i Steinsdalen i Kvam.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Takk for alle innspill, det setter jeg stor pris på. Dette er et spennende tema av flere grunner, men først må jeg legge inn en referanse før jeg roter den bort igjen. Fra Skånevikssoga bind IV under Taraldsøy. Halvar f. ca 1604 g. med ei Marit er selveiende bonde på Taraldsøy i Skånevik. Foruten Taraldsøy eide de i Valland i Kvam.Til Arne (3 og 4). Vedk.Fausk I tema 38997 fikk jeg hjelp til å transkibere et diplom som gjelder Kambestad i Ullensvang Lenke I 1588, se innlegg 13, ser vi at Beritte Jørundsdotter fra Kambestad er gift med Børge Eriksson på Fausk i Kvinnherad. Finnes det noen mulige forbindelser?Til Oddvar (2) Ja, hvis en skal ta utsagnet bokstavelig så har faren Gjermund Havtorson en bror Peter, i tillegg til en annen identifisert bror, Askjell Havtorson på Nes, far til den kjente Sjur Askjellson.Bror til Ola Gjermundson, Havtor Gjermundson, har foruten en ganske sikker sønn Lars, en sikker datter, Anna g. med Halldor Erlingson fra Rogne på Voss, bosatt i Y. Ålvik, som i 1615 eier i flere av gårdene som er nevnt i skiftet.Det er grunn til å tro at den nevnte Lars Peterson er den samme som er skattlagt på Kvalnes i Ullensvang i 1603, hvis mor er enke og en stor jordeier i 1615. Hun eier i flere gårder,for eksempel Hakestad i Ulvik og Osgjerd på Voss fra nevnte skifte. Sønnen Lars Peterson skatter samme året for parter i Ålvik, Osgjerd, Hakestad og Børve og Måkestad i Ullensvang. I lokal litteratur er det antatt at hun kan være en søster av Havtor Gjermundson i Ålvik, men noen søster er overhodet ikke nevnt i skiftet. Lars Peterson kan ha en datter gift med Asbjørn Torkjellson fra Nesheim i Ulvik som i 1624 makeskifter en part i Osgjerd til Halldor Erlingson i Ålvik, mot like mye i Nesheim. Ref. Gards-og ættesoga for Odda, Ullensvang og Kinsarvik bind 4 II.Til Kent (5) Jeg har prøvd å identifisere disse personene før, men vet lite om dem bortsett fra Sigurd Helgeson Jordal i Odda. Faren heter Helge Torgeirson og er fra Ljones i Strandebarm. Siden han eier og selger jord i Eide i Jondal, er det er antatt at han har en bror Peter Torgeirson.Helge Torgeirson på Ljones 1565- gnn.,levde i 1650,kan ha vært sønn til Torgeir Valland. Helge hadde odel med 1 ½ lp.sm.i Valland, og hadde i 1637 en sak med presten i Vikør (Tollack Olafson) om bygselsretten til garden. Lensmann over Lyseklostergodset i Strandebarm og Kvinnherad. Den nye gards-og ættesoga for Strandebarm har to barn a) Marta 1620-1695 g.m. Samson Jacobsen fra Røyrvik 1620-1701 Røyrvik 103 d b) Heine-165Og så er det vel nærliggende og tro at Torgeir og Knut Vikingsøner Tveit kan være Torgeir Vangdal i Kvam som i ht odelsjordboka for Hardanger 1615 er ført som eier av jord i Valland i Vikør(Kvam) sammen med sin bror Knut.Mvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Garden Valland har ikkje blitt nevnt blandt de gardene som Gjermund Haftorsen eigde, det kan derfor være grunn å stille spørsmål ved om det kan være en annen Gjermund vi skal frem til.Gjermund Østensen Birkeland i Kvam, er nevnt i ett brev på Nesthus i 1568 sammen med Thorbjørn Olsen Sandven, Haldor Østensen Skolling (Skålheim?) og Ivar Gjermundsen Aksnes.Gjermund Østensen Birkeland er trulig samme mann vi finner på Nedre Aksnes, som far til Ivar Gjermundsen, som da eier en liten part i Valland. Broren Sjur Gjermundsen Aksnes er busett på Valland, men det står ellers lite om han. Etter han finner vi Trond Pedersen Valland, som eier en stor part i Valland. Simen Pedersen i Jondal eier part i Valland, utifra størrelse på part, så kunne det vært nærliggende å tru at dei også var søskenbarn til Oluf Gjermundsen.Vi finner videre Lars Larsen med sønner Torstein og Haftor, som eier en liten part i Valland. Aldersmessig så kan Lars Larsen og Peder Larsen Steine være brødre og gjerne sønner av Lars Pedersen Valland, som nevnes som søskenbarn til Oluf Gjermundsen Myklebust. Kan Peder Gjermundsen være ein son til Gjermund Østensen? Er det denne Peder som nevnes på Sandven, som kanskje også er gift til Øystese?Denne Oluf Gjermundsen Myklebust ser ut til å ha sønnen Halver Olufsen, som trulig er far til Gunder Halversen Hjelmeland, som selger part i sin odelsgård Myklebust. Kan det være at Oluf Myklebust er sønn til Gjermund Østensen og ikkje Gjermund Haftorsen. Det må ihvertfall vurderes, for det er jo ikkje endelig slått fast at Oluf Myklebust var sønn til Gjermund Haftorsen, men berre en antagelse. Uansett så må Oluf blitt gift opp igjen, da kona Brithe Jonsdatter døde ca1599.Lars Kvalsnes passa jo veldig godt inn i bildet, men litt rart at ikkje garden Valland var nevnt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Hei Oddvar.Beklager at jeg ikke har hatt tid til å svare før nå.Jeg utelukker ikke noe som helst, det er derfor jeg har opprettet temaet.Når det gjelder Peder Larsen Steine, Kvam, har han ingen bror Lars. Peder har brødrene, Olaf, Trond og Tormod. De er sønnene til Lars Ivarson. Dette iht. til et skinnbrev fra 20.5.1599. Det finnes en artikkel i tidsskriftet Hardanger: Gervingsæte i Vikøy sokn av Mikjell T.Steine, der han drøfter dette dokumentet som gjelder Gervingesæte i Vikøy,nevnt i skiftet etter Guttorm på Norheim og som iht skinnbrevet har vært pantsatt siden Ivar Guttormson sin tid. Gyrid Hallbjørnsdatter selger i 1410 4 mmb i gården til Sigurd på Torsnes.LenkeNå må jeg på jobb, kommer tilbake til Kvalnes senere.Mvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne Gjerstad

Hei.Her vil eg berre leggja til at Olav Kolltveit skreiv ein artikkel i Hardanger Historielags tidsskrift 1972, som heiter 'Havtorsætlingar frå Valland'. Denne er kanskje opplysande på enkelte områder?Arne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne Gjerstad

Hei.Det som er nemd som ein artikkel av Mikjell T. Steine, i innlegg (7) er eigentleg 2 artikklar av same forfattar, i Hardanger Historielags tidsskrift for 1960 og 1961. Desse 2 artikklane heng saman etter det eg skjønar.Arne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Til Oddvar. Jeg har lest litt i ledige stunder, og det kan være at du har rett. I den nevnte artikkelen av Mikkjel Steine, sier han at Peder Larson Steine, Nitun, er gift med enken etter Sigurd Nilson Steine før 1603. I en merknad, sier han at ”Trund Walland med sine søskende” som i 1615 eier parter i 6 gårder på til sammen litt over en laup, kan være Peder Larson sine barn fra et tidligere ekteskap. I odelsjordboka for Hardanger len 1615, er Peder på Steine ført med sine stebarn, med 2 pd.sm. i Steine (P.selv), og i Meland i Ullensvang, hvor jeg bor, i Hallgeir Samsonson sitt bruk (sønn av Samson Fartegnson på Linga) Øvre Aksnes (Arne) Århus i Steinsdalen (Niels) og i Walland (Torstein) ½ sp.sm.1/2 vog salt.Gjermund Øysteinson er i dette skiftet nevnt med 2 sønner, Ivar Aksnes og Sjur Valland.Vedk. Kvalnes, det er mor til Lars Peterson, Marita som er eier i Kvalnes i 1615. I 1593 er Lars Larson Kvalnes (sønn av Lars Havtorson g. Anna? Torbjørnsdatter Måge) i strid med sin slektning, Håvard Larson Vangdal, Kvam, om leie av et spann som Håvard hadde leid. (Håvard har en bror Havtor Larson Vangdal).I 1607 inngås et vennlig forlik mellom Lars Larson Kvalnes (gamle Lars Måge), Hallstein Larson Børve, og Odd Larson Sandstå (Børve) om noe odelsgod etter avdøde Nils Larson Børve med hans enke Anna HåvardsdatterTakk til deg Arne, jeg har noen gamle artikler av Olaf Olafson i Hardanger tidsskrift (1922-1929).Han har brukt mye tid på å skrive om Rike Torstein Askjellson, og jeg holder fortsatt en knapp på hans teorier. Mange av dokumentene fra Ingebrikt Olafson Netelands rettssaker er oppbevart blant ”Djønnepapirene”, bl. a et diplom fra 19. august 1579 som gjelder en lagtingsdom vedk. Mjelva i Romsdalen i. Olaf Olafson regner med at de kommer fra Indre Ålvik.Ingebjørg Ingebriktsdatter på Norheim, g. 1. med Håkon på Steine, g.2. med Isak Olafson, 2 barn fra 2. ekteskap Ivar i Ålvik og Anna gift med Lars Greipson Augestad i Jondal. UBB-1600-04-13Tittel: 1600, 13. april Hordaland, Kinsarvik kunngjøring Institusjon: UBB Depot: UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen Sammendrag: To edsvorne menn i Kinsarvik skipreide kunngjør, at Lauritz Olssøn på Nesthus i Steinsdalen (Kvam) fremkom på vegne av Ingeborg Ingebriktsdatter, enke etter Håge på Noreim, og spurte Sivord Nilssøn på Midnes om hvilket markebytte som fantes mellom 'thuende Jorder kallis Indre Vlffuig' (Indre Ålvik). Jordpartene tilhørte på den ene side Ingeborg og på den annen Havord Gjermundssøn.Mvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Børnes

HeiJeg følger nøye med denne interessante diskusjonen, og siden INgebjørg Ingebrigtsdtr (dtr til Ingebrigt Olufsen Netland?) er nevnt så viser jeg bygdebok for Kvinnherad garden Hjortland. Der sies det i pkt 4 og 5:Sitat' 4 Arne gm Guri står i manntala frå 1590 - 1640. Arne var son av Torkjel (Arneson nemnd i 1563), og Guri var dotter av Ingebrigt Netland.5 Lars er ført som bruker samstundes med Guri i 1645, då ho var vorten enkje. Han (dvs Lars) var gift med dottera deira MAgnhild. Lars eller LAurits Davidson som han heitte , er sagt å ætte frå Skottland. Både LArs og sønnen Thomas var lensmenn.'Jeg klarer ikke heilt å få med meg hva som er grunnlaget for opplysningene(bortsett fra de nemnde skattemantalla og forfatterens vurdering av opplysningene) om at Guri er dotter til INgebrigt Netland utfrå det som står i bygdeboka.mvh,Jostein Børnes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Om ikke Guri (Engelbrektsdatter) på Netland var av Mjelva ætten, så har jeg et annet forslag. Kan Arne Torkelsson Hjortland,s morfar ha vært Arne Olavson på Revna ? Arnes foreldre var Olav (Eilifsson) på Netland og Ingeborg (Botildasdatter) av Mjelva ætten.Det var vel Geirmund Havtorsson i Ålvik som ble gift med Birgitta Gudmundsdatter.Kan hun ha vært datteren til Lensherren i Sogn, Gudmund Askildsson(Kruckow)(Sausjord)?..og Gudmund igjen sønn av Askild Torsteinsson (Kvam-Jernes-Ringheim) som forveksles med Rike Torstein (Mjelvaarvingen) ?Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Her ble det litt rot.Jeg mente selvfølgelig at Gudmund var en halbror av den Torstein Askildsson som rotes sammen med Mjelva arvingen Rike Torstein :)Gudmunds mor het Ingrid Gudmundsdatter (Høyum-Gjerde-Sausjord)(Gudmund Kruckow i Arbogas datter ?)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Hei JosteinBeklager at det tok så lang tid.Ja, det er et spennende tema, og så blir det ganske komplisert pga alt inngifte i enkelte slekter. Interessant at du nevner Pust slekten. Andreas Stølen sier i en artikkel; Tre lensmenn frå Hatlestrand, Hardanger 1986, at første kona til Brynjulv Sigurdson på Nes kom fra Steine i Kvam. Den andre kona var Magdalena Samsonsdatter Linga. Stølen mener at datteren Marta er fra 1.ekteskapet og sønnen Nils fra 2.ekteskapet. Marta Brynjulvsdatter Nes var gift med Lars Knutson Tegland, hun hadde tidligere vært gift med David Pust og hadde sønnen Isak med ham. Han sier videre at David trolig var sagmester i Øyarhamn, og fulgte etter en Tomas som var sagmester fra 1620 til 1627. Stølen utelukker ikke at Lars Davidson Hjortås (fra Hjortland)er bror til Isak. Kanskje noen kan verifisere disse opplysningene? Det er forøvrig flere teorier om David Pust sitt opphav, feks sønn av en Knut Pust, eller sønn av Pål (Bengtson)Lars Teigland eier iht skattematrikkelen for 1647 1 ½ lp.smør og 1 hud i Steine. Peter på Steine eier ½ lp.sm.6 mk.og ½ hud, det er sønnen Sigurd som bruker jorden. Vedk. Kvalnes (ligger mellom Meland og Hovland i Ullensvang)Iht. skattematrikkelen for 1647 eier Lars Teigland (Lungegårdsgodset) på 1/2 lp.sm 1/2 hud, Axel Mowatt 1 sp.sm og 1 laup salt, Ingebjørg Måkestad 1 sp.sm.og 1 gsk. Lars Rosselands barn 1 sp. Sm og 1 gsk. , den tidligere nevnte Nils Larson Børve, er sannsynligvis lik Nils Larson Rosseland i Kvam. I 1661 eies parten til Lars Teigland av Olav Farteignson Linga 1610-1670, kalt Ola Bagge i kikebøkene gift med Inga Larsdatter Tveit 1618-1670 Tveit S.103a).Til KnutDet vet jeg ikke noe om. Både Asgaut Steinnes og Olav Olavson har skrevet utførlig om Rike Torstein Askjellson og opphavet til Ingebrikt Netland og brødrene hans, Johans, Arne, Amund og Eiliv. De er uenige om opphavet. I Asgaut Steinnes sin slektstavle har Gjermund Havtorson, en bror Lars Havtorson. Olav Olavson har påvist en tredje bror, Askjell Havtorson på Nes. Jo Rune Ugulen støtter såvidt jeg vet Asgaut Steinnes sin teori. Jeg heller til Olav Olavson, bl.a fordi Rike Torstein Askjellson har pantsatt 1/2 Eidfjord.mvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Innlegg 15. Kort kommentar med mitt syn til siste avsnitt. Det blir sikkert forvirrende for folk når vi definerer Rike Torstein utifra om han er ein eller to personer.Eg har studert det som Asgaut Steinnes skriver, samt det som Olav Olavson skriver. Så langt eg ser dette, så støtter eg Steinnes sin tankegang, forskjellen på Steinnes vis a vis Olav Olavson er etter mitt syn at Haftor Gjerdekval var gift 2 ganger og at Askjell Havftorsen Nes er ein eldre halvbror til Gjermund og Lars Haftorsen.Dette betyr at Haftor Gjerdekval sannsynligvis var gift med den Steinvor, som nevnes som søster til Ingeborg g. Oluf Nettland. På denne måte blir Gjermund Haftorsen Ålvik frende med Oluf Johannesen Torpe, sønn til Johannes Olufsen Nettland.Rike Torstein er den som Nettlandfolket arver, mens Gjermund Ålvik arver Torstein Bjørko.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Jeg må korrigere meg selv (15) Ref. vedk. Sigurd Askjellson er en artikkel kalt: Ei ukjend grein av Rike-Torsteinætta-Nes-slekta i Varaldsøy av Olav Kolltveit. Hardanger 1942.Sønnen Brynjulv Sigurdson blir sittende med arven etter Dorthe Kristoffersdatter, datter av Kristoffer Trondson, dvs 2 laup i Steine som tilhørte erkebispestolen i Nidaros, og som Kristoffer Trondson fikk for tro tjeneste. Brynjulv sitter i 1624 også med parten til Dorthe i Kvalnes 1/2 lp.sm og 1 bsk og og 1/2 lp.sm i Spildo.Dortea Kristoffersdatter 'Fru Dorote til Steine' i Kvam, skal ha vært g.m. Jon Stewart på Hjaltland.mvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne Gjerstad

Hei.Berre ein korreksjon gjeldande 'Olav Olavson'. Dette er ikkje rett. Han heiter OLAF OLAFSEN.(Sokneprest, forfattar og historielagsredaktør)Arne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Karin (15)' Stølen utelukker ikke at Lars Davidson Hjortås (fra Hjortland)er bror til Isak..'Det reises mange spørsmål, men det høres jo mer fornuftig ut enn ei koppling til skotske Lawson i dette leddet.Kan kanskje ligge lengre bak på Green ?Spennende fordi tingbøkene viser Lensmann Lars Davidsson (Pust?) på Hjortås, Tommas (Green fra Edinburg) på Hjortland og Nils Brynjulvsson Nes sammen flere ganger...Presenterit for Retten Tomas Green aff Eidenborgs i Skotland, thillige med hans fuldmegtig Nils Brønilsøn Ness..([url="http://digitalarkivet.uib.no/DA/SHLTGB2.htm>http://digitalarkivet.uib.no/DA/SHLTGB2.htm)Det finnes en annen herremann som i samme periode også oppgies å være fra Edinburg og det er ' Dauid Effuerkwam aff Eidenborg i Skotland '.(TB Anno 1651 Den 29 Novembr.Høgshavn). Kan dette da være snakk om David Pust ? (Overkvam & senere Ulveråker ?)(

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Hei KnutSpennende innfallsvinkel. Jeg har bevisst valgt å ikke trekke inn Pustslekten, men Pust slekten er helt sentral i dette temaet når det feks gjelder Måge og Lofthus. Lars Havtorson Måge er antatt å ha vært gift 1.gang med Anna Torbjørnsdatter Måge og 2.gang med Ingebjørg Bengtsdatter Pust. Bengt Amundson Pust har to døtre, nevnt i skiftet etter ham.UBB-1608-06-03 Tittel: 1608, 3. juni Hordaland, Jondal, Drage kunngjøring Institusjon: UBB Depot: UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen Sammendrag: Fem lagrettemenn fra Sunnhordaland og Hardanger kunngjør på Drage i Tørvikbygden et odelskifte mellom søstrene Ingeborg og Maritte Berntsdøtre etter deres far. Ingeborg og hennes arvinger får parter i gårdene, Vikenes i Ulvik, Lofthus i Ullensvang prestegjeld og Vikane i Jondal sogn. Maritte og hennes arvinger får parter i gårdene Drage og Vikane.Pål Bengtson, trolig av Pust ætten, er bosatt Engjadalen, Strandebarm, som iht. den nye gards og ættesoga for Strandebarm, skal ha en datter gift med David PustDenne Lars Peterson Valland/ Kvalnes, kan ha to brødre Olaf og Amund hvorav Ingebrikt Olafson Vassel/Sævarhagen i Jondal er en av arvingene etter Bengt Pust på Drage i Jondal, hvis sønn Johannes Ingebriktson var gift med Kari Eilvsdatter Neteland fra Kvinnherad. Amund er bosatt på Eiken i Jondal.1615-1655 Gjermund Hallsteinson Hjartnes, Strandebarm er en annen arving etter Bengt Pust, men klarer ikke å plassere ham. Eier i 1624 3/8 smør i Drage og ¼ laup i Erdal (Eidfjord?)Forøvrig var vel Tore Vigerust den eneste som har forsket på Pustslekten i nyere tid.Mvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Karin (20) Blir vanskelig å nevne bare en slekt, når de veves slik inn i hverandre, men dette ble bare enda mer innteressant nå.Gav Tore noengang ut en artikkel om Pust ? Der ser en hvor tomt det blir når gode folk blir borte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kent Williamsson

Till (19) menar du att en Tomas Green bodde på Hjortland ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Hagenson

Til (21): Genealogen nr. 1/99. I artikkelen Adelsnytt skriver Tore Vigerust 3 1/2 side med overskriften 'Augastad-ætten i Jondal i Hardanger, Filippus Fartegnson ætt og de Pustrunger' (side 56 - 59).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

HeiTakk til alle. Nå forsvant innlegget mitt åpenbart i det jeg la det på plass, så jeg forsøker igjen senereMvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Da prøver jeg igjen. Dette er utrolig nyttig, har fått mange aha opplevelser underveis, men håper på flere innspill. Jeg har ikke lyst til å slippe tak i Ola Gjermundson.Vedk. Ola Gjermundson Myklebustad. Olav Myklebostad er 1 av 6 selveiende bønder i Kvinnherad før 1603/1610 ifølge Anton Espeland, Odelsbonde og leiglending i Hordaland ikring aar 1600. Hardanger 1929.I koppskatten for 1645- 46 er det en ved navn Olav Myklebostad gift Elin og datter Anna, 26LenkeLitt om Steine i Kvam.Gyrid Bårdsdatter (datter av Bård Sigurdson på Torsnes) får i skiftet i 1497 1 laup smør i Steine, denne parten eies i 1624 av Karen Toresdatter Kåda i Hjelmeland og i 1646 av hennes svigersønn Lars Leiranger. I erkebiskop Olaf Engelbriktsons jordebok er 1 1/2 laup smør og 1 hud i Steine blant godset til Kristoffer Trondson. I skiftet 1578 får datteren Dorthea 1 1/2 laup smør og 1 hud i Steine, ”Fru Dorete til Steine”. I 1646 eies denne parten av Lars Knutson Teigland i Strandebarm. Ref. Eiriksætten paa Steine av Othar Frode Bertelsen, Hardanger 1928.I Sunhordland tingbok nr. 2 1650 , fol. 68B) ser vi at Marita Brynjulvsdatter hadde gitt sin jordløse sønn, Isak Davidson jord i gården Gjerde i Kvinnherad, som faren Brynjulv Sigurdson hadde forhandlet seg til som jord tilhørende sin ektefelle, jf. fol. 76 b.Dette må vel være samme person?Ib. 37a och Welagt mand, Issack Dauidsøn, Borger udj Bergen, och Wandhafftig paa Tossøe, som fremblagde en Skrifftlig Steffning aff Bergenhus Vdsted den 3. Aprilis, Huor med hand haffde Ladet udj Rette steffne Sl. Jacob Sanduigs Høstru och Arffuinger, for noget Odelssgods udj fore. Totland som hand sig for nogen tiid lang haffde tilforhandlet, aff Olle Frøland, som formentis iche saa Loulig som det sig burde, da effterdj alle de som i samme sag war interesserede iche war steffendt, da kunde wj heller intit her wed giøre førend det war der Loulig Steffendt effter O. B. 5. Capt.Hvem er Jacob Sandvik og Ole Frøland? I odelsjordboka for Hardanger 1615 er enken på Kvalnes, dvs mor til Lars Peterson ført med 1 sp.sm.og 1.gsk.i Kvalnes. Mor og sønn eier i flere av gårdene som er nevnt i skiftet etter Havtor og Olaf Gjermundsøner. Sønnen Lars Peterson er bl.a ført med 1 sp. Smør i Ålvik i Haldor sitt bruk. Flere diplomer viser at det er strid om denne parten i Ålvik, som Anna Havtorsdatter og Halldor Erlingson sitter med. Anna og Halldor, har i allefall to sønner, Ola og Havtor som i 1637 selger jorda si i Hallaråker til Lars Jenson på Torsnes. Vedk.Samson Larson Kjærland.Samson er nevnt siste gang i 1617. Enken Sigrid legger odelsskatter for 12 1/2 lp.sm og sønnen Lars for 3 lp. 3 huder i 1624. Sigrid eide bla. i Sandven (arv etter Herborg Torbjørnsdatter Sandven?) og Espeland i Hardanger, og det må være i Odda. I Espeland, Odda, eier også brødrene Samson Ormson Tokheim og Ivar Ormson, Ebna, Skånevik. Ca.1650 er det en sak mellom Samson Larson Kjærland m.fl. og Eli Helvig og Brita Fausk.I koppskatten for 1646 for Josnes er Samson ført med kone Sigrid, og tenestefolk (mulige barn) Birger og Brita?.Det er en forbindelse til i Kvinnherad til Valland. I et diplom fra Ølve i Kvinnherad, datert 4.mai 1596 selger Henrik Mikkelson Skarvetun (Sønn av Mikkel Pålson?) 1/2 pund smør i Nesthus, 4 ½ merke smør og ½ sp. Salt i Valland og ½ merke smør i Birkeland i Kvam til Jacob Olafson Kaldestad, Kvam. Mvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.