Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Otto Haukås

[#82866] Gardsnummer Bergen

Recommended Posts

Guest Otto Haukås

Finnes det en oversikt over gardsnummer og navn i Bergen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Det ble tatt i bruk nye gards- og bruksnumre i Bergen i 1986.Da ble numrene fra gamle Fana beholdt, gnr. 1-121.Nye 145-159 tilsvarer gamle Laksevåg 45-59 100,160-166 er gamle Bergen sentrum.Gnr. 170-216 er Åsane 70-116 100.Gnr. 262-307 er gamle Arna 62-107 200.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Haukås

Gimle (gnr.14) som låg under Aarstad kommune i 1910 ble overført til Bergen 1/7-1916 etter mitt begrep. Betyr det at den ble overført til 'gamle Fana', så til Bergen og gnr. er fremdeles 14 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Nei, dessverre. Gamle Årstad har den aller mest kompliserte historikken for gards- og bruksnumre i Bergen.Årstad var en del av Skjold skipreide, men ble så eget herred i 1837, og fikk egne gards- og bruksnumre med matrikkelen i 1886. Årstad ble innlemmet i Bergen i 1915. Da beholdt eiendommene sine gamle gards- og bruksnumre for en tid, men etter hvert fikk eiendommene gateadresser, og det var disse gateadressene som var identifikasjon for disse eiendommene i matriklene for Bergen. Mange av eiendommen har imidlertid endret gateadresser.Vi kan bruke et eksempel. Gimle lå under Haukeland, gnr. 14 i Årstad. Gnr. 14/70 fikk betegnelsen Ibsensgate 117B, men ble seinere Gimlebakken 22. Ved endringen i 1986 ble betegnelsen Bergen gnr. 162, bruk nummer 810.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Haukås

Du har helt rett, dette virker komplisert så her trenger eg eksperthjelp. Det som eg spesifikk er ute etter er dagens (el. 1986) gnr. og bnr. på gnr. 14 bnr. 39 på Gimle i 1910. Det virker som dette er et gardsbruk med to hus. Prøvde å finne det i 1900 tell. men fekk ikke treff.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Gnr. 14/39 Nordly ble skilt ut fra gnr. 14/5 Gimle i Årstad ved skylddeling tgl. 2. desember 1904.Det er tinglyst erklæring 3. oktober 1935 om at gnr. 14/39 skulle slås sammen med Gimleveien 17B til ny betegnelse Gimleveien 28.Gimleveien 28 ble i 1986 til gnr. 162/690, som skal være dagens betegnelse.Gimleveien 28Q ble i 1986 til gnr. 162/691.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Haukås

Tusen takk for utfyllende svar.Mvh. Otto HaukåsPS. Vi skulle hatt en søkbar base over gards og bruksnr. med navn og endringer over Bergen. :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Bergen kommune har database og publiserte lister over gateadresse til gards- og bruksnummer, og tilsvarende fra gards- og bruksnummer til gamle gateadresser. Jeg er enig med deg i at dette burde vært tilgjengelig på nett. Bergens Tidendes eiendomssøk på nett hjelper et stykke på vei. Der kan det søkes både på gateadresse og gards- og bruksnummer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.