Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Knut Kvernflaten

[#82921] Majorstuveien 9, Oslo

Recommended Posts

Gjest Knut Kvernflaten

Hei Følgende søsken bor på ovennevnte adresse i 1910: 1.Petra – v/Rigsforsikringsanstalten – født 19.9.1879 2.Aamund – student – født 7.11.1883 3.Trygve – født 12.2-1887 4.Gunnar – født 18.5.1888 5.Harald – ingeniør ansatt i statsbanerne – født 20.9.1889 6.Peter –født 12.2.1893 Deres far Ole Johannesen er lærer og inspektør ved Aars og Voss skole. Leter etter ettekommere. Kan noen være behjelpelig. Mvh Knut Kvernflaten

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anniken Lindaas Kolstad

Ant et skudd i blinde men kanskje verdt å sjekke ut? :På DIS Gravminner finns denne graven: Vestre Gravlund, Oslo kommune, Fagerborg sogn: Id Fnavn Enavn Fdt Får Ddt Dår Bdato Bår F R Gnr B 692209 Petra Johannesen 1909 1911 067 11 012 692210 Aamund Johannesen 0711 1883 1806 1957 3010 1957 067 11 012 692211 Louise A Johannessen 1007 1888 1912 1974 1605 1975 067 11 012 692212 Claus Johannessen 1706 1917 2402 1975 2105 1975 067 11 012 692213 Anne M Johannesen 1911 1916 1104 1976 1005 1976 067 11 012Det er riktig dødsår og mnd på Petra men datoen er 4 dager feil, dessverre ikke oppgitt fdsl.år. Det er også en Aamund der med korrekt fdslsår. De 2 siste er vel neste generasjon, men Louise A. f. 1883 passer vel ikke inn her siden Petra hadde broren Gunnar født samme år.(Gunnar anmeldte Petras dødsfall i 1911)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Solveig Håklev

Dødsfallet til Petra ble meldt skifteretten den 15/9.der står det: døde igår,altså den 14/9 19/9,er dagen hun ble gravlagtLouise er kanskje kona til Aamund......

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Studentene fra 1910, utgitt 1935:Peter Andreas Lind Johannesen.Jeg er født i Oslo 12-2-1893 av foreldre skolebestyrer Ole Johannesen (født i Sarpsborg 10-2-1846, død i Oslo 29-10-1917) og Signe Marthine Marie Andersen (født i Kragerø 12-8-1849). Ugift.Var gjennom alle klasser elev av Aars og Voss's skole, hvor jeg også tok artium på reallinjen. Studerte derefter ved N.T.H. i Trondheim og fullførte våren 1914 eksamen som bygningsingeniør.Med en kortere avbrytelse (A/S Høyangfaldene 1916-18) var jeg fra 1914 til 1928 ansatt i forskjellige stillinger i Vassdragsvesenet, bl.a. ved utbyggingen av Hakavik kraftanlegg og Noreledningen (gjennom Eggedal og Krødsherad). Siden 1928 er jeg ansatt i Christiania Tømmerdirektion (øvre Glommens fellesfløtningsforening), hvor jeg nu er overinspektør.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Studenetene fra 1899, utgitt 1924:Petra Johannesen.Født i Vestre Aker (nemlig i sit hjem; Majorstuvn.9, som dengang i kirkelig henseende hørte til Vestre Aker, men forøvrig til Kr.a.) 19-9-1879 av forældre skolebestyrer Ole Johannesen og Signe Marthine Marie f. Andersen. Hun døde i Kr.a. 14-9-1911, begr. paa sin fødselsdag 19.sept.Gikk først på Nissens pikeskole og saa paa Aars og Voss's skole, hvor hun tok middelsk.eks. og artium. Eks. philosophicum i 1900. Deltok meget i studenters kristelige forbund og var med paa flere skandinaviske studentermøter. Var medlem av 'Studenternes blandede kor'. Var bosat i Kr.a. Ansat ved Riksforsikringsanstalten aarene 1901-07. Begynte derefter at studere jus, men maatte avbryte studierne i 1910 paa grund av sygdom.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Studentene fra 1904, utgitt 1929:Aamund Johannesen.Jeg er født i Kr.a. 7-11-1883 av foreldre Ole Johannesen og Signe Marthine Marie Andersen. Farsslekten stammer fra Bohuslen, Sverige.Gift 10-5-1913 med Louise Augusta Siebke, f.10-7-1888 i Kr.a., dtr. av hovedbokholder Johan Heinrich Siebke og Christine, f. Storm. - Barn: Ole Jacob, f.6-2-1914 i Kr.a., Claus, f.17-6-1917 i Kr.a., Christine Louise, f.10-5-1922 i Kr.a.Jeg gjennomgikk Aars og Voss's skole, hvor jeg tok middelskoleeksamen og realartium. Matem.- naturv. eksamens almindelige avdeling i 1909. I studieårene var jeg medlem av Studentersamfundet, men jeg var aldri aktiv deltager. Jeg har alltid bodd i Oslo.Høsten 1909 blev jeg ansatt som lærer i matematikk og naturfag ved Aars og Voss's skole, hvor jeg forblev inntil skolen i 1918 blev solgt til Kr.a. kommune. Siden 1918 har jeg vært lektor ved Vestheim skole, hvilken stilling jeg fremdeles har.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Studentene fra 1905, utgitt 1930:Trygve Johannesen.Jeg er født i Kr.a 12-2-1887 av foreldre Ole Johannesen og Signe Marthine Marie Andersen. Min fars slekt stammer fra Sverige, min mors fra Gudbrandsdalen og Nordmøre. Ugift.Jeg er opvokset på Hegdehaugen og bor også nu i mitt barndomshjem. Jeg gjennomgikk alle klasser ved Aars og Voss's skole og tok realartium der. Efter megen tvil valgte jeg å studere jus - tross min forkjærlighet for realfagene. Forberedene prøve i filosofi og latin avla jeg i 1906.Efterhånden gikk det op for mig at jussen ikke passet så godt for mig og jeg begynte så smått å slå inn på en ny vei. Studerte så ved siden av jus matematikk og gav privatundervisning i realfag. Tiltross for at jeg i 1909 var kommet gjennom hele det juridiske pensum, besluttet jeg å avbryte mine juridiske studier for å utdanne mig som ingeniør.Blev samme år optatt ved Tr.hjems tekniske læreanstalt og uteksaminert som bygningsingeniør i 1912. Jeg blev så ansatt ved Statsbanene og var først i 2 år beskjeftiget ved Statsbanenes brokontor med beregning, konstruksjon og kontroll av broer. Efter ansøkning blev jeg høsten 1916 flyttet til Kr.a. og var i ca. 1 år optatt med forarbeide til den nye forbindelsesbane Grefsen-Bestun.I 1917 blev jeg så overflyttet til jernbanedriften og har siden da hatt min beskjeftigelse ved Kr.a. distrikt. Jeg blev utnevnt til trafikkinspektør i 1919 og innehar fremdeles denne stilling. Mitt spesielle fag er trafikksikkerheten som byr på løsning av mange interessante og vanskelige spørsmål av både teknisk og administrativ art.Ved siden herav har jeg særlig med Gjøvikbanens trafikkanliggender at gjøre. Det skulde være unødvendig å fortelle at jeg som trafikkinspektør tilbringer en stor del av mitt liv på reiser. Som representant for Statsbanene har jeg atskillige ganger ledsaget medlemmer av vårt eget og andre lands kongehus. Den mest minneverdige av disse reiser var da jeg fulgte vårt kronprinspar på bryllupsreisen - til grensen.Jeg har foretatt flere reiser i utlandet - således i 1922 med stipendium for på studere signalvesen i Danmark, Tyskland og England. I 1925 var jeg i Frankrike i samme hensikt. Ved siden av min stilling i jernbanen har jeg siden 1921 vært sekretær i Oslo Handelskammers kommunikasjons- og havnekomite'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Studentene fra 1907, utgitt 1932:Harald Johannesen.Jeg er født i Oslo 20-9-1889 av foreldre Ole Johannesen og Signe Marthine Marie Andersen. Gift 11-8-1923 i Bærum med Rosa Henius Lund, f.13-7-1901 i Harstad, dtr. av major Ivar Lund og frue, f.Nordan. (Her er nevnt 2 barn med f.data)Fra 1.småklasse til og med artium gikk jeg på Aars og Voss's skole i Oslo. Efter artium gikk jeg inn på 'Trondhjems Tekniske Læreanstalt', hvor jeg tok avgangseksamen som bygningingeniør i 1910.Som ingeniør arbeidet jeg de første år, inntil 1919, ved vannkraftanlegg. Fra 1919 inntil dags dato har jeg vært ansatt som fløtningsinspektør ved Nedre Glommens Fellesfløtningsforening med kontor i Fr.stad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Her har du Johannes i 1910 som du nevnte på telefonen:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Studentene fra 1895, utgitt 1949:Johannes Johannesen.Jeg er fremdeles direktør i Glomma fellesføtningsforening (Christiania tømmerdirektion).Som medlem av den norske delegasjon var jeg i 1922-25 med i den norsk-finske kommisjon til opprettelse av en rekke konvensjoner mellom Norge og Finnland i anledning Finnlands overtagelse av Petsamo, og har senere gjentatte ganger på vegne av den norske regjering forhandlet med delegater for den finske regjering.Jeg var inntil 1933 medlem av N.A.F. sentralstyre. I 1929-37 avr jeg medlem av Skogbrukets arbeidsgiverforening arbeidgsutvalg. 1925-33 satt jeg i Den norske ingeniørforenings hovedstyre, de siste 3 år som foreningens president. Jeg stod som formann i denne forenings fløtningsingeniørgruppe, da jeg p.g.a. N.S.s inngrep meldte meg ut som medlem.Jeg har foretatt en del reiser i Sverige og Finnland for å studere fløtningsforhold og tekniske anlegg. Kommandør av Finnlands hvite Roses orden og æresmedlem av Finnlands flottareförening.Min mor døde 16-1-1939. Min datter Ingeborg, gift med cand.mag. August Lange, omkom på fjellet 15-7-1932. Min datter Lilly, gift med Hans Gude, døde 13-11-1944.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Studentene fra 1923, utgitt 1950:Niels Aars Johannesen.Bankfullmektig, Høn st., f.20-9-1903 i Fet, Romerike, sønn av direktør Johs.Johannesen og Harriet Aars. Gift 9-7-1932 med Maggie Tillisch, f.11-1-1904 i Sparbu, dtr. av overlæge dr. Alb. Tillisch (f.28-2-1868) og Maggie Middelthon (f.11-8-1870, død 9-5-1905).Studenterlinjen Oslo Handelsgymnasium. - Fullmektig i Norges Banks valutaavdeling. Tidligere forretningsvirksomhet i Norge og delvis i utlandet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Studentene fra 1926, utgitt 1951:Ingeborg Elisabeth Johannesen.Født 26-5-1907 i Fet, død 15-7-1932. Gift 1931 med stud. philol. August Manthey Lange, sønn av generalsekretær dr. Chr. Lous Lange (1869-1938) og Bertha Manthey (1867-1947). - Sekretær og kasserer Kunstindustrimuseet i Oslo 1929-32.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Studentene fra 1929, utgitt 1954:Lilly Gude.Husmor, f.5-2-1910, død 14-11-1944, datter av fløtningsinspektør Johs.Johannesen og Harriet Stephanie Aars. Gift med aksjemegler Hans Gude, f.17-9-1906, sønn av kaptein Eivind Gude.Her er listet opp 5 barn. Send meg en mail: c-scha@frisurf.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Kvernflaten

Vil gjerne takke alle som bidro til løsning av mitt problem. Alt ordnet seg. Mvh Knut Kvernflaten

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.