Gå til innhold
Arkivverket
Gjest erling t. endresen

[#83063] Straffet med ris for snatteri, 11 år gammel, hva mer?

Recommended Posts

Gjest erling t. endresen

Pehr Johan Henriksson f. januar 1841 i Järnboås ble som voksen dømt til 2 livstidsdommer som straffearbeider, på grunn av opptil 5 tyverier (stort sett av lommeur).Før det dømtes han for snatteri (nasking?), straffen var ris. Det står noe mwer her som jeg ikke klarer å tyde. (Han var en tur til Stockholm 1855, men kom tilbake ganske raskt).Kan noen tyde den øvrige teksten for meg?

bilete10642.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Chris Bingefors

Kan du ge mig sidhänvisning och bok så kan jag se originalet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Chris Bingefors

1887 förvisas han till utrikes ort - kom han till Norge?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen

Hei, Chris, takk for tilbakemelding. Han finnes pag 159 / digital side 187 her: Källa: Järnboås kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10503/A I/14 (1845-1855)Videre finnes han her, pag 184 / digital side 189: Källa: Järnboås kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10503/A I/15 a (1856-1865)Du ser, familien bodde i Lindesby.Jeg har fått tak i kopi av flere dommer og fangeruller, han finnes til og med portrettert i serien over frigitte livstidsfanger. Han finnes innført både i Järnboås og Fellingsbro i listen over obefintliga. Hvorfor han begynte å kalle seg Per Johan, vet jeg ikke; han var døpt Per. Men ingen tvikl om at det er samme person; Husforhörslengdene har innført data om hans ulike dommer, her kalles han bare Per som han var døpt. Men i alle papirene ved rettssakene og i fangerullene kaller han seg Per Johan.Verken i Fellingsbro eller Järnboås er det notert noe mer på han etter at han ble frigitt fra sitt siste livstidsfangenskap, da han ble forvist til utenrikews ort. Han finnes i boken over obefintliga frem til 1942, da først er han strøket ut. Så av en søskenflikk på 11 barn er han den eneste jeg ikke har kunnet følge frem til han dør.Av ren nysgjerrighet hadde det vært kjekt å vite hva som står da han dømmes første gang til ris vel i 1852 (innlegg 1).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Chris Bingefors

I Arboga straffad med ris för snatteri och med fångskjuts hemförd 1852.Han fick alltså nasking och sändes hem med fångtransport.Frågan är alltså vart han förvisades? Hade han släkt i Norge? Eller åkte han till Amerika?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Chris Bingefors

Du kan besöka landsarkivet i Lund och läsa mer om honom i Landskrona fängelses arkiv, det är inte scannat. Men där kan det finnas uppgifter om vart han sändes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen

Takk for tolking. Jeg kan se nå at det står det du skriver.Jeg sender en email til Lund og hører om de kan ha mer informasjon i anledning Pehrs frigivelse i 1887.Forøvrig er dette hva jeg har samlet om han til nå. Jeg venter i disse dager tilsendt papirer m/ utslag fra de fire tidligere dommene. 3. Pehr Hindriksson f. 25.01.1841, f. i Håkansboda.Dokumenter tilsendt juli 2009 fra Landsarkivet for Uppsala omhandler livstidsdommen fra 1876. Ut fra egne utsagn og omtale ved forhørene og fra data i fangeregisteret kan man rekonstruere Per Henrikssons liv slik:Han oppgir i forbindelse med rettssaken i 1876 for 5. gangs tyveri å være født i Järnboås den 1. januar 1841 (et annet sted oppgis 1. juli, ved frigivelse 1876 oppgis 21. januar, også dette feil, rett dato er ifølge dåpsboken 25.01, døpt 26.01) som sønn til Gruffogd Henrik Olsson og h.h. Hanna Olsdotter (skal være Anna, men hun kalles faktisk Hanna i folketellingen 1880 også). Faren var død for 4 år siden, mor og 7 søsken levde i 1876.Han hadde i skolen lært seg å lese og skrive, og blir i fangerullen bedømmet som ”God” til dette. Han kom ved 10-årsalderen til en frøken Bendzelstjerna i Stockholm (2 mulige kandidater Benzelstjerna, bank og komm.døtre, i Klara rote 3 i Stockholm i 1880) hvor han tjente i 14 måneder, opplyser han. I Arboga straffad med ris för snatteri och med fångskjuts hemförd 1852. Husforhørslängden har en notat om at han flyttet til Stockholm rundt 1855, men dette er siden overstrøket. Deretter kom han i lære hos svarver Lindqvist dersteds, var der i 9 måneder.Han dro imidlertid ”nedover i landet” og ble arrestert i Arboga for tyveri av en klokke. Fikk en straff som han imidlertid unnslapp. Arbeidet litt her og litt der. 15 år gammel ble han 1. gang dømt i Arboga Rådhus Rätt den 16.07.1856 til 8 måneders straffarbeide for fickstöld av et gullur. Han gikk da til nattverden 1. gang ved Långholmen.Av Glantshammers herredsrett ble han senere dømt 2. gang for tyveri av en klokke til 18 måneders straffarbeid. Det er ikke opplyst hvor han sonet dommen. (Långholmen?).Videre ble han 3. gang i Lindesberg i 1860 dømt for et nytt tyveri av en klokke, med 3 år og 2 måneders straffarbeide. Han frigavs fra Långholmen i 1863 etter uttjent straff.2 måneder senere dømdes han igjen i Arboga, 16.11.1863, for 4. gangs fickstöld til livstids straffearbeide, og han ankom til Warbergs straff-fängelse 29. januar 1864 hvor han fikk fangenummer 66. Han kom 27.02.1874 til ”klassen for forsvarslösa fånger” etter at en benådning var avslått. Her ble han værende til 12. juli 1875, etter at han av kongen var blitt benådet fra livstidsdommen, på vilkår, nemlig at om han begikk ugjerninger som forstyrret allmenn sikkerhet igjen, ble det livstidsdom med ”förlust av medborgerlig förtroande för alltid”. For øvrig nøt han nattverden her, siste gang 20.10.1872.Han ble ved løslatelse sendt til ”Tjurkø Kronarbetsstation”, beliggende i Karlskrona, Blekinge. Han ble så via bruksforvalter Låftman i Fellingsbro overlatt til Järnboås kommunalmämd. Han er innført som arbeider innflyttet til Østra Forss i Fällingsbro den 20.02.1876 fra Carlskrona (hvor Tjurkö ligger), med kommentar i husforhørslengden at han ”eger icke medb. Förtroande” osv. (Flyttet til Obefintliga i Fällingsbro i 1879 (lengden 1878-1887), med kommentar om at han er fange osv. Også kommentar her: Anmäld hafva blifvit förpassad från fängelse til utrikes ort”). Han vandret fra sted til sted i tiden etter løslatelsen i 1876. Sommeren 1876 arbeidet han for Ernst Larsson med gruvearbeide i Slottenbergs gruver. Den 6. november dro han til Guldsmedhyttan, men unnvek Lindesberg. Han var ved Rondsby gjestgivergård, over Skärmaboda, ved Hofsta kirke og 8. november ved Aspholmen i Carlslund. Han skal ha inntatt en del ”super”, blant annet øl, samt kaffe med brännvin, underveis. I Järnboås brøt han seg etter vitneutsagn i november 1876 inn hos hämmansägere Göran Andersson Bäske i Sågheden, både 18. september og 8. oktober , ga ørefiker og stjal 7 kroner og 17 øre, og i Lindesberg skal det på jernbanestasjonen i Ludvika (det ble funnet en billett Frövi-Ludvia hos ham) ha forsvunnet en kappsäck med dameklær og smykker, tilhørende en viss frøken Wibom. Dette ble Per anklaget for å ha tatt. Dessuten hadde han på falske premisser fått prestbetyg i Järnboås, og han utgav seg til flere personer falskelig å være ”guldsmedsgesälle” Anders Hindriksson f. 1852, sin bror, og det falske betyget fortalte at han hadde god kristendomskunnskap, uklanderlig vandel og var nattverdberettiget, v/ Axel Nyman.Han ble av Nora ock Hjulsjö Häradsrätt den 29.12.1876 dømt 5. gang for ”stöld”; han stjal den 11.11.1876 hos småhandleren Carl Larssen i Pumphustorget i Lindesberg 1 manns- og 4 kvinnehalsduker til en samlet verdi av 9 kroner, som han rett nok leverte tilbake da han ble anholdt av Larsson. Dette vedgikk han for retten å ha gjort. Også det falske prestbetyget ble han dømt for. De andre ”tjufradsbrott” var mer usikre, det manglet bevis, men han innrømmet å ha gitt hr. Bäske to ørefiker den 18. September, beruset som han var grunnet et uimotståelig begjær etter brennevin. Han fikk 8 års straffarbeide og förlust av medborgerlige rettigheter for alltid av retten. Dessuten ble han idømt noen bøter på til sammen over 100 kroner til kronen. Han ble imidlertid på grunn av vilkårene i den forrige benådningen dømt til livstids straffarbeid og fratatt medborgerlig ”förhörande” for livstid.Han fikk fangenr. 337 ved Ørebro Länsfängelse i november 1876, ankom hit 13.11.1876: Per Johan Henriksson, (navnet Johan har han antatt, uvisst når, og det er også påført svakt etter Per med blyant i husforhørslengden 1876-1885 fra Järnboås). Fangens kjennetegn: blå øyne, lyserødt hår og skjegg, nærmere 9 ¾ f. lång. Hadde ingen kontanter på seg, og klær uten verdi.Den 21.02.1877 ble han sendt videre til Straffängelset Landskrona. 10 år etter, den 05.04.1887, ble han frigitt fra Centralfängelset i Landskrona (Landskrona i Malmöhus/ Skåne). Han var her nr. 143 i stamrullen, nr. 270 i porträttrullen. Han omtales nå som ”förre Borstbindaren Per Johan Henriksson” osv. Her fremkommer det at han sist er innskrevet i Fällingsbro församling i Örebro, noe som stemmer. Benådet av Kungl. Sv. Hofsrätt, fra livstidsstraffarbeide. Tidligere dømt for 1., 2., 3. og 4. resa stöld. Livstidsdømt 2 ganger. Han forvises til ”Utrikes ort” ved frigivning. Hadde oppspart 681 kroner og 84 øre. Ytterligere kjennetegn: Rak nese, ordinær munn, lys hud, 5,9 fot høy. Sterk kroppsbygning. Krutstänkt i ansiktet og blind på høyre øye.Omtalt i tellingen 1880 i Fellingsbro som jordbruksarbeider, ugift, i listen for qvarståande obefintliga, med kommentar ”för alltid förlustig medb. Förtr.”Men i folketellingen 1900 som løs arbetare, i listen over obefintliga i Järnboås.Han finnes hele tiden i obefintlighets-boken frem till 18.11.1947, da han ble avført. Her 1896-1906 samt 1907-1916. SläktutredningI Fellingsbro församlings obefintligbok 1898-1967, (A III:1, uppslag 1) finns antecknat, arbetare Per Johan Henriksson, född den 21 januari 1841 i Järnboås församling, överförd till obefintligbok 1879. I kolumnen för särskilda anteckningar finns noterat: 'för alltid förlustig medborg. förtroende'. En blyertsanteckning finns: 14/7 77 straffängelset i Varberg därifrån anmäld förpassad utrikes. Inga uppgifter om var Henriksson tar vägen finns, inte heller uppgift om när han avled.Gudrun Frisk 1:e byråsekreterareBäste Erling Torkel Endresen,Desvärre ser det inte lovande ut , när det gäller att få reda på vad som hänt med Per (Johan) Henriksson. I Folkräkningarna 1890, 1900 och 1910 är han noterad som (kvarstående) obefintlig i Fellingsbro församling. I Fellingsbro kyrkoarkiv finns en särskild längd AIII:1 över obefintliga 1898-, där finns Per Johan Henriksson upptagen. Där står att han var inflyttad 1879. Att han för alltid var förlustig medborgerlig förtroende. Sedan finns en notering med blyerts '14/7 77 straffängelset i Varberg. därifrån anmäld förpassad utrikes'. Hur detta sista ska förstås vet jag inte. Han anges ju som inflyttad 1879 så han kan väl knappast ha förpassats utrikes direkt efter ett utståndet straff 1877. Han är inte heller struken i längden över obefintliga vilket tyder på att man inte fått reda på något mer om hans vidare öden. När det gäller straffet att utöver straffarbete även mista medborgerligt förtroende innebär det att han på grund av sitt fängelsestraff även dömts att mista en rad rättigheter och förmåner i hans fall på livstid, det gällde bl.a. att man inte kunde inneha offentliga ämbeten, inte idka handelsrörelse eller mer omfattande näringar, inte fick rösta i val, inte fick vara vittne etc. Så var det i början av 1900-talet; vid den tid då han miste sitt medborgerliga förtroende var reglerna knappast mindre stränga.Med vänlig hälsning Bo Danielsson

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Chris Bingefors

Jag får fråga min 90-åriga svigermor om hon hört talas om honom, hon kan mycket om personer i Fellingsbro. Det låter konstigt med inflyttningen 1879. Men han förpassas utrikes år 1887.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Chris Bingefors

Han finns inte mer i Polisunderrättelser efter frisläppandet 1887

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen

Hei... du har tydeligvis tilgang på mye interessant kildemateriale! Har du mulighet for å sjekke om hans yngste bror, vår farmors far, fins i Polisunderrättelser?Grundläggare Carl Erik Henriksson f. 21.08.1861, Järnboås. Han skal ha blitt bøtelagt 10-12 ganger i Stockholm, for beruselse/ gateuro, i 1880-årene, ifølge eget utsagn i forbindelse med et annet forhold. Han skal ha fått en bot på 30 kroner fordi han uroet en polis i å arrestere hans kompis, men det har vært umulig for landsarkivet i Stockholm å finne denne dommen. Kan han finnes nevnt i samme blad i første del av 1890-årene, før han dro til Norge rundt 1895/96?mvhErling T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Chris Bingefors

Han finns med 1884: Nr 39, april 1884En okänd mansperson som uppgav sig vara löse arbetaren Carl Eric Henriksson fr Lindesby egor i Jernboås sn af Örebro län, f 21/8 1861, har d 31/3 häktats för inom Harbo Sn föröfvad stöld, enl medd af kronolänsman Gråberg i Westmanlands 4:e distrikt.Nr 69, 14 juni

bilete10648.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Chris Bingefors

18/4 1884 blev han dömd av Våla Häradsrätt till 50 kr böter för första resan snatteri.Nr 103, september 1884:

bilete10649.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Chris Bingefors

Har du redan utdrag ur kyrkboken på Långholmen, där nämns att han varit dömd för fylleri 9-10 gånger? Hans bror Anders Henriksson nämns också

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen

Takk, det var veldig OK å få disse bidragene fra Polisunderrättelser!.I forbindelse med avørene til saken i innlegg 11 sier Carl Erik Henriksson: • Opplyser i april 1884 at han ”sistlidna år” var blitt bøtelagt med 30 kroner for fyll og fordi han med vold forsøkte å hjelpe en anholdt arbeidskamerat til å slippe unna politiet. Denne bot skal han ha avtjent ved å sitte fengslet 6 dager på vann og brød, se nedenfor.Dette forholde har jeg ikke kunnet finne nevnt noe sted.Ja, Anders ble også dømt et par ganger rundt 1891-1892.Dessuten broren Henrik Henriksson, gruvearbeider, som satt i fengsel i 1864, frigitt i august. Han satt fengslet i Länsfängelset i Örebro, etter dom i Noera og Hjulsjö TingRätt.Ja,utdrag fra kyrkboken fra Långholmen, (finnes tilgjengelig i SVAR sitt materiale). Der opplyses det at han 'har varit 8 à 10 gonger dömd för fylleri af polisen. Han satt fengslet sommeren 1884, ved Långholmen, og ble løslatt 16.08. samme år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Chris Bingefors

Var det i Våla häradsrätt han sade det? Det låter annars som det brottet kan vara den sak han talar om.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Chris Bingefors

Fylleribrotten anges vara dömda av polisdomstolen i Stockholm, den tog hand om enkla brott omedelbart, som de amerikanska jourdomstolarna. Det bör finnas protokoll i Poliskammarens arkiv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen

Ja (til 11), i forbindelse med avhørene i Wåla den 31. mars 1884 nevner han at han 'blifvit sistlidna år i Stockholm, der han då vistades, hos en sin i nämnda stad broder, dömd att böta 30 Kronor för fylleri och försök att från polistjänsteman med våld brfria en kamrat, samt att Henriksson aftjentat berörde bötesbelopp med sex dagars fängelse vid vatten och bröd.'Opplysninger om denne hendelsen har ikke Landsarkivet i Stockholm kunnet finne for meg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Chris Bingefors

Den KAN finnas i Poliskammarens protokoll (Överståthållarämbetet). Men de finns inte scannade. Jag hittar ingenting mer i Polisunderrättelser.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen

OK, mange takk for det du allerede har funnet for meg :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t. endresen

Kan jo opplyse:Carl Erik Henriksson begynte en gang på 1880-tallet å kalle seg for Frantzén eller Fransén, kan nok være at han kan finnes i noen kilder som Carl Erik Frantzén / Fransén også.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.