Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnstein Rønning

[#83161] Røg i Hemne - Augustinus Jonsen Halse - Rygg / Røg i Nordfjord - sammenheng?

Recommended Posts

Gjest Arnstein Rønning

1. Slekta til mi oldemor, Dorthea Nikoline Johansdatter Røgh, kan føres tilbake til Ingeborg Augustinusdatter, gift med Gabriel Olsen på Nes i Hemne, død ca 1663. Etterkommere til Gabriel og Ingeborg kalte seg Røg(h). Etterkommer av bror til Gabriel (var han egentlig bror?), kapellanen Christopher Olsen, benyttet også Røg, så det kan i tilfelle se ut som om det var Gabriel som hadde med seg navnet?2. Det er antatt at Ingeborg var datter av lensmann Augustinus Jonsen på Halse på N-Møre. Han nevnes som lensmann der i 1592 og ennå i 1626.3. I boka Nordfjord II av Jacob Aaland står om ei Ingeborg Nilsdatter på Rygg (skrevet 'Røgh' i 1520) at hun avstod all sin rett på Tornanger i Brømang til Endre Ellingson. Hun var gift med lensmann Jon Erikson. Det står videre at Ingeborg Røgh var parthaver i 'Augustinusgodset' og hørte til 'ei vidtgreina og vyrd ætt som var spreidt yver Nordfjord og Sunnmøre og åtte mykje jordegods'. Det står videre at 'Augustinusætti var i skyldskap med Giske-ætti'.Jeg leter etter en dokumentert sammenheng mellom pkt 1, 2 og 3.Ellers har jeg notert at den siste katolske og første lutherske presten i Leikanger var herr Jon Røg, som iflg Bang nevnes alt 1522 og døde 10/3 1569 på Fresvik i Leikanger etter å ha fratrådt kallet i 1563. Han var flere ganger gift, men etterkommere kjennes ikke.Jeg har tenkt å skrive mer før jeg slipper løs debatten, men nå hører jeg at min bedre halvdel er på vei fra loftet, så da får jeg tenne i ovnen, sette på kaffen og hente avisa. Her i Larvik er det nå minus 11 grader.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Bra tiltak! Du må bare fortsette med dette.Ang. Augustinus-ætten og jordegods på Sunnmøre kombinert med påstått slektsforbindelse til Giskeætten:Vær oppmerksom på at hr. Torkel Sjursen i Hemne med nær familiekontakt til Aspa-folket selv tilhører en personkrets med jordegods på Sunnmøre. I forbindelse med dette opptrer hustru Guri, som antagelig er datter av Trondheims største jordeier på tidlig 1500-tall, Jens Finnsen av ukjent opphav. Finn er vel et navn som brukes av Giskeætten.Kan det muligens være en eller annen forbindelse mellom disse slektene? Familien Røg i Hemne er vel nær opptil de jeg her nevner i yrkessammenheng, faktisk også i Nord-Norge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

På gården Rygg i Nordfjord, sitter på 1500-tallet Ingeborg Nilsdatter. Hun var gift med lensmann Jon Erikson. I boka 'Soga om Gloppen og Breim' av Per Sandal, blir det opplyst at 'Vi finner formene 'Rygh', 'Røgh' og 'Røg' i ymse eldre skriftlege kjelder' (gjelder aktuell gård). I 'Norske Gaardsnavne' står 'Røg' både i 1603 og 1608.I 1603 blir det opplyst at anerekka til etterkommerne til lensmann Jon Eriksen og Ingeborg Nilsdatter, brødrene Nils Olavson Vereide og Erik Olavson Rygg, såg slik ut: Augustinus, Olluff Augustinuszon, Sallomon Ollufszon, Peder Sallomonszon, Ingeborg Pedersdotter (g.m. Erich), Joen Erichsonn (gift med Ingeborg Nilsdtr), Olluff (far til Nils og Erik).Ættleggen slik den vart opplest på Bergens lagting 21. juni 1603 etter et brev fra brødrene Nils Olavson Vereide og Erik Olavson Rygg: 'Dette er erlig och velforstandige Erick paa Ryg och Niels paa Veyredtz deres affkomst och ædtledt: Augustinus, Olluff Augustiniuszonn, Sallomon Ollufszonn, Peder Sallomonszonn, Ingeborg Pedersdotter (g. M. Erich), Joen Erichsonn, Olluf Joenzon.Ingeborg Augustinusdatter i Hemne var som nevnt kanskje datter av lensmann Augustinus Jonsen Halse. Han nevnes som lensmann der i 1592 og 1626. Han kan ha vært sønn av lensmann Joen og Ingeborg på Rygg (Røgh), selv om han ikke er nevnt i ættleggen - han hadde vel ingen interesse her (da ættleggen ble opplest), det hadde kanskje bare de to eventuelle brødrene på Rygg og Vereide.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Første feil - lensmann Augustinus Jonsen Halsa var i tilfelle onkel til de to brødrene på Rygg og Vereide.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Jeg skal komme med mer, men vi får la dette synke litt.Så kan man lure på at navnet Augustinus ikke har vært benyttet i generasjonene mellom den første Augustinus og den eventuelle etterkommeren på Halsa, men det er tydelig at slekta hadde full kontroll på anene, og at det etter hvert ble viktig å kunne dokumentere disse bakover (jfr ættleggen). Da oppkalte man endelig denne 'berømte' forfaren?Se også: Norsk slektshistorisk tidsskrift XXIII 1970-71: Steinnes: Ein våpenskjold og eit ætteproblem og Bygdebøkene for Gloppen, Stryn og for Sunnylven/Geiranger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

En presisering: Når det i innlegg 1 står: 'Ingeborg Røgh var parthaver i 'Augustinusgodset' ...osv', så er det vel ikke Ingeborg Nilsdatter (inngiftet), men heller Ingeborg Pedersdatter (svigermor til den inngiftede Ingeborg) det er snakk om. Men det får vi kikke nærmere på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Mer om Ingeborg:- Et sted står hun nevnt som Ingeborg Nilsdatter (Batalden?) - Batalden i parentes og med spørsmålstegn.- I 1581 er Ingeborg Nilsdtr, enke etter lensmann Jon Erikson Rygg på Vereide, nevnt i en odelssak om Langeland.- Et sted står følgende: Ingeborg Nilsdtr Rygg, truleg gift med lensmannen Kristen Kristensen Rygg, åtte gjennom arv partar av det store godskomplekset som 'Augustinusgodset' utgjorde. Fleire gonger fra 1580-1590 åra er ho nemnd i dokument som gjeld odelssaker og arvestrider om jordegods både på Sunnmøre, Bremanger og Stryn (dette er forvirrende).Lensmann Jon Erikson levde i 1571 på Rygg. Han eide bl.a. ei sag. Han hadde ei søster, Anne Eriksdotter, gift med Anders Torkildsen Ytre Eide i Stryn.Den 21. september 1562 kjøpte Jon Erikson av søskenbarnet sitt, Jakob Eilivsson, de jordpartene han (Jakob) eide i Stadheim og Par (Dipl. Norv. XV, nr 704).Jon hadde visstnok også en sønn Rasmus Jonson (Hopland?), Stryn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Lensmann Jon Erikson på Rygg hadde også ei datter som jeg ikke kjenner navnet på. Hun var gift med Gabriel(!) Nilsson (Ytre) Hauge. Hun eide odel i Ytre Eide og del i Par og Bjørdal. De hadde visstnok i det minste ei datter, Anne Gabrielsdtr Hauge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Den Anders Torkildsson som du nemner i innlegg (7) er av Ola Kvalsund sagt å vera farbror til Hemnepresten Torkild Sjurdsson. Bjørn J. Dale tilbakeviser dette fordi han meiner at knapen på Yttreeide var ein Torgilsson. Sjå m.a. innlegg (52) i denne debatten Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Ang. (5) midtre avsnitt:I Aspaslekten finnes det en og annen Adelus i senere tid, men før det har en vel kun den langt tidligere Adelus Erlingsd. Hvis ikke navnet skulle komme inn igjen via ukjent inngiftet opphav, så har en her gjerne noe av det samme som med navnet Augustinus i slekten i Nordfjord? For øvrig kan det jo også ha formen Øystein, men jeg vet ikke om den er brukt.Tar med at adelig navneskikk vel avviker litt fra vanlig mønster -- oppkalling av besteforeldre osv. skjer ikke automatisk, det går gjerne flere generasjoner før navnet gjenbrukes, og oppkalling fra sidelinje kan vel også forekomme.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Finn (9) Svært interessant!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Asgaut Steinnes skriver i NST XXIII (Ein våpenskjold og eit ætteproblem): 'Ingeborg Pedersdotter, dotter til Peder Salmundsson og mor til Jon Eiriksson [lensmannen på Røg], er kjend berre frå ættleggen. Ho må ha vore gift med Eirik på Ytre Vereid ('Erik pa Ydreworde' i Gjemmestad skipreide), som er nemnd i skattelista 1520-1521. Han må ha fenge garden med kona si'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Det kan se ut til at bonde Gabriel Olsen Nes, prest Christopher Olsen Røg og lensmann Mikkel Olufsen Røgh er brødre. Mikkel blir kalt Mikkel Olufsen på Nes i 1625 (opplyst av Finn Oldervik) og Christopher Olsen Røg møter ved skiftet etter Mikkel.Dersom teorien min skal gå opp, var vel i tilfelle Gabriel Olsen Nes og kona Ingeborg Augustinusdatter Røg i slekt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

...siste setning i forrige innlegg: Bare Ingeborg Augustinusdatter - ikke Røg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Eg har ikkje alt for stor tru på at Augustinus på Halsa er opphavet til Røgh-namnet. Presten Christoffer Olsson Røgh skulle då ikkje kunne ta Røgh-namnet i bruk. Men at du truleg leitar i rett området for å finna opphavet til dette ættenamnet har eg ganske stor tru på. Var det forresten ikkje ein prest i Bergen som nytta Røgh som ættenamn på 1500-talet?Augustinus på Halsa og Rognskog har truleg same opphavet, og eg har ein mistanke om at det er ein viss Øystein i Aspaætta som er presten som har latinifisert namnet sitt til Augustinus og dermed er opphavet (Sjå Grønlis artikkel i NST).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Vi ser av ættleggen at Salomon Olufsson hadde sønnen Peder Salomonsson, som lensmann Jon Erikson på Røg var etterkommer av. Salomon hadde ganske sikkert også en sønn Oluf, oppkalt etter Salomons far. Dersom Gabriel Olufson på Nes er etterkommer av denne antatte Oluf, og kona Ingeborg Augustinusdatter er etterkommer av Peder Salomonsen, blir de kanskje 4-menninger, og ekteskap ville være helt greit.Er Ingeborg Augustinusdatter av denne slekta på Røg/Rygg i Gloppen, var hun i tilfelle oppkalt etter både bestemor og oldemor.Men jeg kan være enig i at vi kanskje heller bør forsøke å spore slekta til de tre antatte brødrene på Nes, som vi vet tok i bruk Røg som slektsnavn - eller etterkommerne gjorde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Nei, Salomon Olufsson var jo ikke på Røg - så at de antatte brødrene på Nes skulle være hans etterkommere henger ikke på greip. Jeg må se på dette helt på nytt...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Denne lille øvelsen har gjort at jeg har oppdaget at Røgh-navnet til oldemor mi med stor sannsynlighet kommer fra Oluf på Nes i Hemne eller kanskje kona hans. Det har jeg alltid tidligere tvilt på. Men det forhindrer ikke at lensmann Jon Erikson på Rygg i Gloppen i Nordfjord (som jeg egentlig vel ikke har sett blitt kalt Røg) kan ha vært far til lensmann Augustinus Jonsen på Halsa.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Får ta med dette også: Sønnedatter av lensmann Jon Erikson på Rygg ble kalt Effemia Røg et annet sted Effie Røg. Hun eide i 1624 odelsgods i Bjørdal i Sunnulven. Hun var datter av Oluff Jonssøn på Nedre Vereide. Iflg min opprinnelige teori ville denne Oluf blitt bror av Augustinus Jonsen Halsa.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Ang. navnet Øystein:Hr. Torkel Sjursen har en stesønn Øystein Olsen (Trondheims borger og sønn av Berit Jakobsd. i hennes første ekteskap med (ant. hr.) Ole Sigurdsen), og på Fjellvær på Hitra finnes i 1548 Østen, som bruker en gård som før reformasjonen er erkebispegods.Nevner dette i tilfelle det skulle være noen forbindelse mellom disse og Augustinus'ene. En kan jo aldri vite.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Ang. (7) og (9):Ugulens doktoravhandling om jordeiere på Vestlandet i middelalderen nevner på s. 501 - 503 litt om Anders Torgilsson i Stryn og slektskap til Erik Rosenkrantz via Giske: http://www.uib.no/info/dr_grad/2007/Ugulen_Jo.html (trykk BORA i nederste avsnitt -- det tar litt tid før siden kommer opp).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Innbiller meg at Rognskog var Rosenkrantzgods, men det kan vera at eg hugsar feil. På Rognskog var det jo også Augustinus, - og Anders også for den del.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Odd Roar/2:) Jeg trodde 'man' antok at Hr. Torkjell Sjurdsson (c1522?-c1577) til Hemne kan ha vært g.m. Berit Jakobsdatter, enke etter Hr. Oluf Sjursen (kannik i Trondh. 1535-49, senere erkedegn) ?Var han istedet (eller i tillegg ?) g.m. Guri (omtalt som 'Hustru' ?) (antagelig datter av Jens Finnsen) ? Eller snakker du her om Torkjell's svigerdatter 'Hustru Guren' (Guri) (g.m. sønnen Sjur) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg ser nå at du antakelig snakker om Torkjell's mormor 'Hustru Guri' i ditt innlegg #2. (Denne Hustru Guri (c1485?-et.1550) var g.m. en 'Mikkel', var hun ikke ? Hun skal ca. 1550 har gitt bort gårdene Straume og Ramstad i Sykkylven, bl.a. til dattersønnen Torkjell Sjursson, på betingelse av at han utdannet seg til prest).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Arnstein/18:) Hva er som etter din mening peker i retning av at ''Røgh-navnet ... med stor sannsynlighet kommer fra Oluf på Nes i Hemne eller kanskje kona hans'' ? Er det dette at Gabriels antalle brødre, presten Christopher Olsen og lensmann Mikkel Olufsen også ser ut til å ha brukt 'Røgh'-navnet ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.