Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Thor Bøhmer

[#83286] Sveinhaug på Ringsaker

Recommended Posts

Gjest Thor Bøhmer

Ei stor etterslekt skal stamme fra Børre Olufsen Sveinhaug og Anne Kristensdatter Hvid. Paret skal ha hatt minst disse disse barna: Halvor Børresen på Busvol i Romedal, Oluf Børresen på Flisaker og Birgitte (Berta) Olufsdatter gift med Jørgen Mogensen på nordre Lene (Mogensætta). Det er diskutert om disse virkelig er barn av Børre og Anne. Hva som er kilde til at disse er søsken er ukjent. En indikasjon er at en av brødrene (Oluf?) var verge på Lene, men bort sett fra dette ville det være kjekt med ytterligere kilder . Gjerne også til hvem av brødrene som var verge på Lene.(Regner med at det var Oluf Børgesen (Børresen, men er altså ikke sikker).Så er det dukket opp et spørsmål om Johanne Børgesdatter g m Ouden Mikkelsen på Vinju i Veldre er av samme familie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Da har jeg fått bekreftet at Oluf og Berete (Birgitte el Berta) er søsken. Ref skifte på nordre Lene. Men Halvor er ikke bekreftet som bror. Ei heller noe skifte på Busvol indikerer det så vidt vi kan se!Jeg ser N. A. Horvei sin hjemmeside om Busvol sier at Halvor av og til kalles Sveinhaug. Det kunne være fint om dette kunne bekreftes med kilder. En slik kilde er nesten det nærmeste man kan komme på denne tida. Kalles han av og til Sveinhaug, så stemmer nok opphavet, men de to andre er fortsatt med ukjent opphav. Eller?Kardinalspørsmålet blir: Hva knytter disse til Sveinhaug. Er det kilder på det eller er det en generell antakelse? Aksel Skappel avkrefter brorskapet, men det behøver ikke å bety noe.Å få oppklart dette ville være en fin julegave!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Da ringte en fra 'nettverket' og fortalte at Oluf og Berta (Berette) som allerede er identifisert som søsken, at disse to er nevnt i forbindelse med en eiendomsgrensesak på Sveinhaug. Dermed har de også et opphav.Dersom jeg husker rett, så er det også ei Lisbet Børgesdatter på Håve. Og dersom ikke hukommelsen spiller meg et puss, så var Oluf Børgesen på Flisaker verge for hennes barn på Håve.Når det gjelder Johanne Børgesdtr så har vi minst to fedre som passer. Børre på Sveinhaug og Børre på Kokkine. Kokkine er også en nabogard til Vinju, så det kan være den mest aktuelle hjemgarden for Johanne, men det vet vi ikke.Nå er det enda mere interessant å få identifisert Halvor Børresen på Busvol. Hans sønn kom til Flisaker og det sies at han var gift med enka etter sin onkel. Det er litt underlig - da han dør er det i skiftet kun opplysninger om ett ekteskap. Det er jo forunderlig at det første ekteskapet ikke er nevnt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nils Aksel Horvei

Thor, Dette er hva jeg har registrert:I Romedalsboka bind III under Busvold heter det s. 552: 'ættegranskeren Ivar Skappel nekter for at Halvor var fra Sveinhaug. Men han kunne vel gjerne ha vært innom Sveinhaug f. eks. som bygselmann, for han kalles da faktisk Sveinhaug noen steder'. Det oppgis dessverre ikke HVOR 'noen steder' er.I Romedalsboka bind V del 1 under Skjelset lille heter det s. 572: 'I 1669 er Skjelset lille kommet i Halvor Busvolds eie. Dette er den Halvor Børgesen Sveinhaug, som var eier og bruker av Busvold nede i hovedsognet i tidsrommet 1644-67' Heller ikke her er det noen kildehenvisning til hvorfor han kalles Sveinhaug.I Hedmark Slektshistorisk Tidsskrift bind II s. 59 heter det under artikkelen: 'Anetavle for Lars Storlien og søsken': 'Gunnor var datter av Halvor Børgeson Busvol, 1603-1669, en bror av Berthe Børgesdtr. g. m. Jørgen Mogenssen Leene'. Heller ikke her er det oppgitt noen kilde.Når det gjelder Ivar Skappel, så har jeg i siste nummer av Hedmark Slektshistorisk Tidsskrift forsøkt å vise at hans såkalte bevis er temmelig tynt.Som deg er også jeg meget interessert i å få kilde® til dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Husk da på Nils, at bygdebøker til nå aldri har vært noen kilde en kan stole 100 % på. Så om han er omtalt som Halvor Børgesen Sveinhaug der så betyr det ingen verden ting. Hvor er kilden? Finnes ikke den så glem det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

For vårt nettverk er det nå Halvor Børgesen som henger i lufa. Vi har sett gjennom mange kilder. Det er ikke lett å få med seg alt, men skifter og en del skattelister er sett gjennom. Skifter på Håve, Lene, Flisaker og Busvol. Dette gir bekreftelse på søskenforhold for disse som bor i Ringsaker, unntatt Johanne Børresdatter på Vinju.Vi finner ingen linker for Halvor til Sveinhaug og denne søskenflokken som altså stammer fra Sveinhaug! Halvors sønn skulle ha kommet til Flisaker og blitt gift med sin filletante. Mange sier at det ikke var mulig med et slik gifte. Imidlertid forstår jeg ikke problemet. Når to brødre i tur og orden kunne være gift med samme dama, så hvorfor ikke en brorsønn?? Hva er forskjellen??I skiftet etter Børre er det bare nevnt ett ekteskap! Det er et tankekors!!! Filletanta er ikke nevnt.Ei søster av Børre, Gønner, kom hit til gards og er formor for min kone og meg.Børre Olufsen er nevnt på Sveinhaug fra 1613, men eier ingen ting i garden.Ved mantallet for 1664 heter brukeren på Flisaker Oluf Oudensen. Dette KAN være skrivefeil, men vi spør hva er rett?Vi har store problemer med å gå Iver Skappel etter i sømmene. Ingen kilder er nevnt. Dette gjør at vi tre som har sett på dette nå ikke kan akseptere Halvor Børresen som sønn på Sveinhaug før noen legger kilder for hans opphav på bordet!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nils Aksel Horvei

La det være helt klart: Jeg er helt enig i at vi ikke har funnet noe BEVIS på at Halvor var fra Sveinhaug.Men, jeg går ut fra at denne debatten har oppstått som følge av mitt innlegg i HST. Det viktigste jeg sier der er bare at Skappels begrunnelse for at Halvor IKKE var fra Sveinhaug ikke holder.Det er mulig både Skappel og jeg har tatt feil i at Halvor's sønn Børge var gift med enka etter Ole Flisaker, MEN - og det er vel så viktig i denne sammenheng: Ved enkas død ble Børge Halvorsen fra Busvold i Romedal utnevnt til bygselmann på Flisaker i Veldre av 'den Oplandske Laugstol', og hvis jeg nå ikke husker helt feil fra Veldreboka (Jeg er pt. på ferie og har ikke tilgang til alle mine kilder.), så fikk han avkall av Ole Flisakers arvinger.Man må ha lov å spørre seg hvorfor en vilt fremmed fra et annet prestegjeld skulle få bygsel på Flisaker og få avkall fra arvingene. Etter mitt syn er dette - sammen med det jeg skrev i (4) - sterke indisier på at Halvor var bror til Ole og fra Sveinhaug. For meg virker det usannsynelig at han IKKE var det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Må beklage Nils Aksel. Det var absolutt ikke ditt innlegg i dette bladet som er årsaken til denne debatten. Vi startet med å lure på hvem Johanne Børresdatter var. Så kikket vi på det man kan finne på nettet og der så vi at du sa at Halvor Børresen stadig omtales som Sveinhaug. Da vi ikke finner noen indikasjoner på at det er tilfelle, så sendte jeg deg en epost for å gjøre deg oppmerksom på denne debatten. Vi trodde at du hadde kildebelegg for dette med Sveinhaug. Disse kildene var vi interessert i!Vi også filosoferer over slektssammenhenger og det er vel ikke noe galt i det, men i og med at alle personer som er nevnt i denne debatten også er våre forfedre, så jobber vi med en avklaring. Personlig har jeg altfor ofte gått i baret med å si at 'jo, men slik må det være'.For oss er forbindelsen mellom Halvor Børresen og Sveinhaug inntil videre avlyst fordi vi ikke finner kilder på at han har noe med Sveinhaug å gjøre.Men altså: du er ikke årsaken til at vi ser på dette!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Hvor vidt Børre Halvorsen var vilt fremmed eller ikke, vet jeg ikke, men han hadde slekt på By, på Kås, på Skjerpen osv. Alt sammen nabogårder til Flisaker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Det er Halvor Børresen på Busvol som nå vart interessant og nettverket diskuterer ham. Hvor fikk han verdiene sine fra? Dersom han var fra Ringsaker, så er det litt forunderlig at han ikke eier noe på Ringsak?? I roskatten 1659/60 eide han til sammen i hvertfall ca 8 huder. Noe av dette er Bratt-gods, men alt godset er neppe giftningsgods? Han må ha hatt med seg noe for å være giftningsaktuell til Busvol! Men altså intet gods i Ringsaker. Etter min oppfatning gjør dette ham lite aktuell som sønn på Sveinhaug. Han kan være fra hvorsomhelst og navnet Børre er ikke uvanlig - i hvert fall ikke i Stange. Så her liggeer det mange interessante diskusjoner i tida framover for den som er berørt! Det er utrolig mange som har linjen Busvol-Sveinhaug på sitt slektstre. Det gjør diskusjonen viktig!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Så blir jo spørsmålet: Børre Halvorsen på Flisaker - var han gift en eller to ganger. Vi har bare funnet en gang. Hvor kommer opplysningene om at han var gift med filletanta si fra? Finnes det et skifte etter kona til Oluf Børresen Flisaker, altså Lisbet Eriksdatter Kås? Ett eller annet sted må denne opplysningen komme fra. Finnes det ingen kilde på dette, så må jo også det ekteskapet avlyses!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Er det noen som overhode vet når Lisbet Eriksdatter Kås på Flisaker døde? Jeg har skrevet 1669. Det tror jeg sto i noen papirer etter min bestefar. Han har nå vært død i 50 år, så dette tror jeg ikke det er hold i. Men ett eller annet sted mellom 1670 og 1696 er hun gått bort vil jeg tro.Da Børre kom til Flisaker er det naturlig å anta at alle Lisbets barn bar umyndige og dermed uskikket til å ta over. Eierene trengte en ny leilending. Da kan det være slik at slektningene i Veldre fremskaffet Børre som var i rett alder til å bli leilending, men dersom dette er rett, så er det lite trolig at han var ungkar til langt opp på nitti-tallet!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

En annen ting som forbauser oss i nettverket er aldersforskjellen på Oluf og Halvor. Halvor er ca 15 år eldre enn Oluf. Tatt fra mantallet! Det er selvfølgelig mulig, men det reduserer også muligheten for at de er brødre når ingen kilder viser at de er det!Børre Olufsen på Sveinhaug har vi ikke funnet i noen skattelister. Var han leilending eller prestens tjener?Oluf Børresen finner vi heller ikke med noe gods. Altså bare leilending.Halvor Børresen er nevnt i skattelistene fra først på 1640-tallet. Da eier han gods i Stange. Det kan underbygge at han er fra Stange. Han er MEGET velbeslått i motsetning til de to andre.Dette tyder ikke på slektskap, men vi ønsker oss korrigeringer og innspill!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Det er vel naturlig å anta at Iver Skappel har lett etter en dokumentasjon for å bevise at de var brødre han også. Når han ikke fant det, så prøvde han å bevise det motsatte?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Børre Halvorsen dukker opp i Rosskatten i 1684 på Flisaker. En kan vel derfor anta at det var da han ble leilending på Flisaker. På denne tida kan han ha vært vel 30 år? Han må vel ha betalt førstetage?Hvor lenge Lisbet Eriksdatter Kås levet, vet vi jo ikke. Jeg har sett sagt til ca 1695. Hva som er kilden til det er ukjent. Det er fortsatt ca 35 år til sognet fikk kirkebok som er bevart!Så må det vel eksistere et skifte på Busvol. I det skiftet må Børre Halvorsen være nevnt. Ellers er han ikke sønn på Busvol. Vi kan heller ikke se at han eier odelsjord slik som den antatte faren gjør, men her kan vi ha tatt feil. Korrigeringer som bringer oss nærmere sannheten mottas med takk! Nettverket ønsker ikke ikke å være vansklelig, men vi må også finne dokumentasjon på at Børre Halvorsen er sønn på Busvol. Halvor som var en slik velstående mann, må ha etterlatt seg arv til alle sine barn! Da blir det lettere å følge slekters gang.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

I 1684 var Lisbet Eriksdatter Kås ca 65 år. Var de gift, så måtte det bli en lidelse for begge parter? Men vi finner ikke ekteskapet!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Et slik ekteskap måtte vel i såfall betraktes som pensjonsforsikring for bruden og sparefond for brudgommen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Da er skiftet på Busvol kommet inn fra en i nettverket:Busvold i Romedal:22.3.1669 H.skpr.1663-73 s.207 b. Halfuor Borgersen † g.m. Sidsel Andersdtr. Barn: 1.Anders 2.Børger 3.Ole 4.Guro 5.Gunnor Bto. 169-3-6 1/2, Nto ?Dermed er vel opphavet til Børre dokumentert og det var en hyggelig avklaring på veltjulkvæl'n.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nils Aksel Horvei

Re (15): Det kan ikke være tvil om at Børge Halvorsen Flisaker var fra Busvold. BÅDE ved skiftet etter Ole Bårdsen Gålås/Vetten 31.3.1694 OG ved skiftet etter Ole Halvorsen Busvold/Vestad 3.2.1699 møtte både Anders Busvold og Børge Flisaker. Ved det siste skiftet kalles de 'faderbrødre' [url="http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25182/71>http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25182/71 og http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25183/2 Skiftet etter Halvor Busvold var 22.3.1669: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25181/206 Her nevnes en Børge Halvorsen som nest eldste sønn. Børge arvet forøvrig farens gods i Nøkleby vestre i Stange

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Men at Børre var gift med filletanta si, det tror vi ikke på før det er dokumentert!Også Halvor Børresen sitt opphav er fortsatt udokumentert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Det var en fin avklaring Nils Aksel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Så tilbake til det omdiskuterte ekteskapet mellom Børre Halvorsen og Lisbet Eriksdatter. Jeg gikk for morro skyld inn i Veldre bygdebok. Den er ikke god nok til å være sekundærkilde en gang. Selv ikke den nevner noe slik ekteskap. Imidlertid ser det ut som bygdebokforfatteren mener Lisbet satt med bygselen om trent til hun døde ca 1695. Vi finner imidlertid Børre Halvorsen allerede nevnt på Dlisaker allerede i rosskaten i 1682, så på en eller annen måte var han involvert. Han var kanskje den reelle brukeren uten at han hadde bygselen?Ekteskapet mellom Lisbet og Børre, var nok en konstruksjon av Iver Skappel. Det var jo en grei forklaring på hvordan Børre kunne få fatt i bygselen på Flisaker. Jeg forstår heller ikke hvordan Børre kom dit uten at det var et slektskap, men for oss i vår tid og med vår begrensning og vår tilgang på kilder, kan vi ikke finne dette slektskapet. Det er da nyttig at Nils Aksel Horvei også sier at han heller ikke har sett en slik kilde. Så får vi ha øynene åpne for at en kilde kan dukke opp og bekrefte Halvor Børresen sitt opphav på Sveinhaug.Men inntil da bør folk rette opp slektstavlene sine. Halvor Børresen er neppe sønn av Børre Olufsen Sveinhaug.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

For morroskyld har jeg lett etter Børre i Stange, Romedal og Løten på 1600-tallet. Jeg fant noen, men det er sikkert flere og bidrag mottas med takk:Børre Alfsen Lang-Ree f ca 1660. Ukjent mor.Bøger Jensen på Frisvoll med ukjente foreldre.Børre (Borger) Olsen nordre Elton med ukjent fødselsår kanskje 1650? Ukjente foreldre.Børre Halvorsen Busvold ca 1650, ukjente foreldre.En i nettverket ringte og fortalte at han mente å huske at han hadde sett Halvor Børresen som eier av jord før han kom til Busvol. Dette skulle ha vært i Stange. Det kan bli en del leting før han blir gjennfunnet. Kanskje er Halvor Børresen stangesokning??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nils Aksel Horvei

Du glemmer Børge Nødsle, oppsitter 1612-44 (Lenke) I en noe tvilsom slektstavle som trolig ble laget på 50-tallet var HAN satt opp som far til Halvor Børresen på Busvold. Hva mener du med 'Børre Halvorsen Busvold ca 1650, UKJENTE foreldre.'? Vi vet da hvem foreldrene var, selv om vi ikke vet hvor faren kom fra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Vel Nils Aksel: Det går itte an å glømme nåå du itte ha hatt i huggu! Derfor inviterte jeg til å komme med bidrag og du har bidratt mere enn noen kunne ha håpet på i denne saken! Du har faktisk indikert at andre enn oss i det lokale nettverket har tenkt at den gutten må ha vøksi opp i Stange! Når du er alene om å mene noe, da er du ensom.Nå vet jeg ikke om det er mulig å plukke ut en mannslinje fra Busvol og en mannslinje fra Sveinhaug. Da kunne man jo tatt en gentest? Eller kanskje en mitokondrietest er bedre? Spinnesiden??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.