Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Knut Sandblost

[#83361] Ole Bork/Borch, Drammen 1825

Recommended Posts

Gjest Knut Sandblost

I forbindelse med et dødsfall i 1825 skrev en person ved navn Ole Bork et dikt i Drammens Tidende. Hvem var denne mannen? Jeg ser at navnet Borch var ganske vanlig i Drammen og traktene omkring i hvert fall senere på 1800-tallet, men finner ingen Ole Borch/Bork?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hvem var diktet skrevet til (eller: hvem var det som var død)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid K. Natvig

hei, kjenner heller ikke navnet, men hvem var død/hvem var diktet tilegnet? Det KAN gi noen opplysninger i søket,mvh. Astrid. PS: det var ikke uvanlig med 'pseudonym' på den tiden i avisene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Diktat var skrevet 'Til Ridderen Hr. Jacob Aall i Norge ved Rygtet om hans ædle Frues Død.' Dikteren var ikke beslektet hverken med Aall eller hans 'ædle Frue' Lovise Andrea, født Stephansen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Diktat var skrevet 'Til Ridderen Hr. Jacob Aall i Norge ved Rygtet om hans ædle Frues Død.' Dikteren var ikke beslektet hverken med Aall eller hans 'ædle Frue' Lovise Andrea, født Stephansen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Sollien

Har støtt på navnet Borch (smed) i ei kirkebok, enten i Holt eller Tvedestrand. Dette i forbindendelse med søkt etter slekt til min svigermor. Mvh. Finn Sollien.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Kan det tenkes at denne apotekeren i Kongsberg-skifter har noe med den etterlyste dikter å gjøre? LenkeMvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Dette var ikke enkelt, Knut. En mulig kandidat kan muligens være denne Ole Andersen Borch som giftet seg 17/9 1800 i Christiania:Lenke (se nederst, høyre side)Jeg leser teksten slik: 'Enkemand Ole Andersen Borch, Bordskriver(?) og Pige Margaretha Berntsdatter' (og de hadde kongelig bev.).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Her har vi bordskriver Ole Borch og kona i ft. 1801:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Ole Andersen Borch døde i 1803. Derimot er det to Ole Borch-kandidater til i Christiania (dessverre er 1801-tellingen så dårlig...) som jeg kan kikke på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

I 1840 finnes en Bork/ Borch slekt i Kongsberg, Prest? LenkeMuligens en sammenheng?Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Og hvem er så denne Skiverkarl Ole Liv Borch? LenkeMvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Vi må vel kunne forutsette at denne skriverkarl Ole Liv Borch på Skirstad i Gran, OP (f. ca. 1774) er (direkte ?) etterkommer av lensmann på Jevnaker, Ole Livsen Borch (1670-1762) (på Bjellum) : Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(11:) Her (Lenke) er prosten på Kongsberg (1840), Abraham Borch (1785-1847) og hans to koner: 1) (g. 1818 på Jevnaker), Karen Abiagel (Johnsdatter) Stenersen og 2) Margrete Gundersdatter Skaarud. Prosten er som det framgår sønnesønns sønn av den i # 13 nevnte Ole Livsen Borch (1670-1762).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(4:) Den 'ædle Frues Død' i 1825 var nok mer enn et rykte. Lovise Andrea Stephansen (1779-1825) ble gift med jernverkseier på Nes (Holt, AA) og eidsvoldsmann Jacob Aall (1773-1844) (fra Porsgrunn) i 1799 i Gentofte, og kom året etter ham til Nes jernverk, som han nettopp hadde kjøpt i København (av Jacob Schnell). Se (Lenke).Skal tro om den ædle Frue døde i Aust-Agder ? Jeg har et notat om at ekteparet muligens var blitt skilt ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jacob Aall kjøpte Næs jernverk i 1799. Hva slags notat er det du sikter til?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Lovise Aall ble begravet 6. juni 1825 i Holt:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Jeg har tidligere tenkt at 'min' Ole Bork/Borch må være beslektet med noen av de som nevnes i innleggene overnfor, men finner liksom ikke helt ut av det.På den andre siden legger jeg merke til at han skriver 'Til Ridderen Hr. Jacob Aall i Norge.' Kan det være at dikteren slett ikke var bosatt i Norge selv, men fikk diktet satt på trykk i en norsk avis?Innlegg (15) Jeg skulle likt å se det notatet du sikter til. Alt tyder på at ekteskapet var usedvanlig lykkelig. Sikkert er det at Aall sørget svært dypt over Lovises død.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Formuleringen 'Til Ridderen Hr. Jacob Aall i Norge' er det nærliggende å tolke dithen at Ole Borch IKKE bodde i Norge. Det er i så fall nærliggende å tenke på Danmark - og i FamilySearch kan en finne flere danske Ole Borch i noenlunde rett alder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(16:) Kun mitt eget 'notat' om at de muligens var skilt. Kilden husker jeg dessverre ikke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg tror nok vi kan 'avlyse' denne skilsmissen først som sist. Som Knut skriver i innlegg 18, var forholdet mellom Jacob All og kona regnet for å være ualminnelig harmonisk. De feiret sølvbryllup med mange gjester på Næs verk i 1824, og det er en vanlig oppfatning at da Lovise døde allerede året etter, påførte det ektemannen en stor sorg - som han aldri helt kom over.Det står for øvrig en opplysende artikkel om Lovise Andrea Aall f. Stephansen i 'Jacob Aall-prosjektet's skrift nr. 2 (Jacob Aall, 1814 og alt det andre...), utgitt av Næs Jernverksmuseum tidligere i år. Artikkelen er skrevet av museumspedagog Heidi Arild.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Den antydede 'mulige skilsmisse' er tydeligvis bare en misoppfatning fra min side. Jeg beklager denne bitre (og urettmessige) malurt i den søte høytid. God Jul.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(14:) Jeg har ingen holdepunkter for å hevde at prost / sogneprest på Kongsberg (1840), Abraham Borch, giftet seg med Margrete Gundersdatter Skaarud. Han skal imidlertid med henne ha fått tvillingene Marte og Gudmund den 22 Des 1830, mens han (på tolvte året) var g.m. Karen Abigael Stenersen (1791-1840), med hvem han hadde fått barna Hans Rosing, Sophie c1820, Ulrik Andreas Rohde 1822, Carl Tank Anker 1823, Thomas Jonathan 1824 og Johanne Christiane Vilhelmine Elisabeth 1825. Tvillingsfødslene i 1830 bidro neppe til stemningen i prestegården (om da ovenstående er korrekt).I 1842 kjøpte Amraham gården Moe på Jevnaker av sin da avdøde kones eldre bror Christopher Stenersen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Jacob Desserud

Jeg litt oppgitt over at det nå nærmest står svart på hvitt i Digitalarkivet (14) (23) at prosten på Kongsberg Abraham Tomasen Borch 1786-1847 hadde uekte tvillingbarn i 1830 med Margrete Gundersdatter Skårud. Det er FEIL, og skyldes at man stoler for sikkert på internettkilder. Rettnok var både prosten og Margrete født i Jevnaker, men prosten holdt seg så vidt jeg vet til sin kone og kusine Karen Abigal, med mange (8-9) ektefødte barn. Bare to er nevnt i den aktuelle lenken (14). La familielivet på prestegarden i Kongsberg være i harmonisk fred!Barnefaren i 1830 var prostens fetter Abraham Borch Olsen HANESTAD, også f i Jevnaker, dp 6.9 1782, sønn av Ole Olsen Hanestad og prostens moster Anne Christine, se under. Av tvillingene som er nevnt i første avsnitt døde jenta Marte 1 mnd gammel. Men tvillingbroren Gudmund Abrahamsen f Skårud 22.12 1830 utvandret til USA fra Skårud i 1853, kalte seg Gudmund Borch!, var med i borgerkrigen. Etterslekt i Amerika.Om Borch-familien med utgangspunkt i Jevnaker er det skrevet en del i Norsk Slektskalender, bind 3, Oslo 1979. side 50ff. God kilde. Men her utelates flere barn i flere generasjoner, med etterkommere som kalte seg Borch.Jeg vet at noen av barna til Ole Hanestad kalte seg Borch, men jeg har langt fra god oversikt over andre slektninger. To eldre søstre til Tomas og Anne var Elisabet-Marie gift med Mads Trulsen Tofte, Svelvik (?12 barn) og Lovise gift med Henrik Bull, Larvik (?14 barn). Kan noen av disse ha kalt seg Borch? De hadde også en farbror Hans Olsen Borch 1725-1773, kjøpmann i Christiania, borgerbrev 17. sep 1756. Har etterkommere (se også under). Noen Ole? Men det er også andre Borcher i Norge.Noen Ole Borch: Bror til Tomas var Ole-Christian Abrahamsen Borch f 1751, d i København 1818, juridikum i Kbh., med beste karakter; ansatt i Stiftskommisjonen i Kbh., assessor, senere etatsråd. Om ham har jeg skrevet av en kilde en gang (mangler kildedata her nå) at han var gift i København, med barn Karen, Abraham og Abrahamine. Abraham konfirmert i Kbh 1800, hadde bl a en sønn Ole Christian Abrahamsen Borch. Men han var vel knapt gammel nok til å skrive dikt i 1825. Jeg mangler det meste av detaljer om denne familiegrenen i København. Usikkert!Ole Olsen Hanestad f Toten 1729 d i Vestre Slidre 1802, nevnes som lensmann på Toten i 1768, kom til Jevnaker, muligens til opplæring eller i tjeneste på Bjellum, hos Abraham Olsen Borch som var gift med hans faster Karen Olsdtr fra Balke på Toten. Ole ble 1.1 1775 gift med deres datter og sin kusine Anne Christine Abrahamsdtr Borch 1756-1835 Det var stor aldersforskjell: 46 år på ham og 19 på henne, og første barnet kom relativt fort etter giftemålet. De bodde første på Gullen og deretter på Østre Olum i Østre Jevnaker, eide gardene. De 6 første barna er født i Jevnaker, og de kom nokså tett, i løpet av 7 år, og de to siste kom i samme tempo i Slidre.Ole solgte Olum i 1784, og var senere lensmann i Vestre Slidre, ifølge bygdeboka der fra 1786 til 1801. I Slidre bodde de først noen år på graden KVALE. Kjøpte i 1789 garden HOVI. Ole døde i 1802. Enken flyttet senere tilbake til Jevnaker, og tok trolig flere av barna med seg. Hun døde på et Bjellumeie, på garden hun var født.Barn:1. Ole-Liv HANESTAD, dp 28.4 1775Ved FT 1801 skriverkarl på Skirstad, 26 år hos sorenskriveren Stephen Barklay-Meidel, 'Ole Liv Borch'. I 1807 brevskriver i Hoff og Stadsretten i København; verken han eller etterkommere arver i 1835. Det er mulig han kalte seg Borch/Bork i København. Altså død før 1835. Når døde han? 2. Karen-Aletta HANESTAD, dp 30.12 1776; d som jomfru på Mo 6.12 1867. Kalles Hanestad Hun og søstera Ingeborg, som begge døde på Mo i Jevnaker, hadde bodd gratis der i en rekke år, hos den ugifte og over 40 år yngre Hans Rosing Borch som var sønn av deres fetter Kongsberg-prosten! Karen fikk et barn i Jevnaker utenfor ekteskap i 1810 med Thomas PHIL: B: Ole-Anton Tomasen Hanestad dpu J 24.9 1810 – jeg vet ikke noe om denne Ole. 3. Elisabet HANESTAD, dp 20.1 1779, konfirmert i Jevnaker 1796 på Mo 1801, i Gudbrandsdalen 1807/1816, døde i Vågå sommeren 1830, 1/2 år etter mannen gm ca 1816 presten enkemann Liv Borch Fietzens, 1768-1830 d i Vågå De var sannsynlig barnløse i felles ekteskap, ingen arvinger i 18354. Ingeborg-Maria HANESTAD, dp 28.2 1780, d som jomfru på Mo 10.1 18705. Evine HANESTAD, dp 14.5 1781, b 13.8 1781, 14u6. Abraham-Borch HANESTAD dp 6.9 1782, lever i 1835, d 1838 på Bjellum, som Abraham Borch Hanestad gift 22.7 1803 med Ingeborg Olsdtr Taraldrud fra Toten (d 1816) Bodde ifølge Totens bygdebok noen år på Taraldrud i Totenvika, Ingeborgs farsgård. Abraham gikk i denne tida rundt i bygda og klippet silhuetter, som han var meget dyktig til. Sannsynligvis er det meste av de utallige silhuetter på Toten fra denne tida fra hans hånd. Abraham og Ingeborg var skilt da Ingeborg døde i 1816. Tre barn: a Anne-Christine f 1803, dpt i Vestre Slidre, b der ½ år gml b Ole Christian f 1806, dpt i Kolbu c Anne-Christine f 1809, dpt i Vestre Slidre Om Abrahams barn utenfor ekteskap i 1830 med Margrete Gundersdtr Skårud, se overHER ER EN OLE BORCH f i 1806. Skrev han dikt? Jeg vet ikke noe mer om denne søskenflokken7. Alexander Borch HANESTAD dp 4.12 1783, døde når/hvor? Han arver ikke i 1835 Han er omtalt i Ovenstads militærbiografier. Vartpenger ant fra 1.1 1818. I 1824 ble et jordstykke han eide i Land solgt ved tvangsauksjon. Alexander hadde et uekte barn med Anne-Dorthea Bjørnsdtr Lomsdalen 1785-1835 B: Anne-Christine Abrahamsdtr f 1814; Jeg vet ikke noe mer om henne. Anna-Dorthea gift seinere8. Even Borch HANESTAD, dp nov 1784, b i Slidre 28.5 1806 21 år gmlVed FT 1801 var Even, Karen-Aletta og Ingeborg-Marie hjemme hos foreldrene på Hovi i Slidre Ole Liv var på Skirstad i Gran, hos sorenskriveren der, Elisabet var på Mo i Jevnaker. Abraham var 19 år og skriverdreng hos sorenskriver Erich Glørsen i Aurdal i Valdres, Alexander var 17 år og skriverdreng hos kjøpmann Johan Pedersen Bruun på Bragernes. Karen Olsdtr fra Balke hadde bl.a. broren Gunder Olsen på Nøkleby, Toten, Døde barnløs, skifte 1807. Da arver Ole Olsens barn. Videre var det skifte i Jevnaker 12.6 1835, fol 471b etter madame Anne-Kirstine Hanestad, 3 barn arver: Abraham, Karen-Aletta 59 år og Ingeborg-Marie 55 år, jentene var ugifte.Ved skiftet etter Gunder Olsen Hanestad-Nøkleby i 1807 gis følgende opplysninger om arvtakerne:Ole Liv Borch, brevskriver i Hoff og Stadsretten i København. Abraham Borch, opholder sig på Toten Alexander Borch, opholder sig hos Kjøpmand Stenersen i Christiania. Karen Borch, opholdssted vides ikke. Elisabet Borch, opholder sig hos prokurator Hansen i Gudbrandsdalen. Ingeborg Marie Borch er hjemme hos Moderen. ----- En litt fjernere gren av familien var jomfru Karen Elizabeth Borch – trolig datter til Hans Olsen Borch, f i Xia i 1757, vies i Jevnaker 25.12 1775 med skipper Anders Jonsen Hastensund, copulert i huset! Det må være på Bjellum.Ved FT i 1801 bor familien i Hastensund, Tromøy (Arendal), han 59, hun 46 og skrives Karen Bork, med en rekke barn, hvorav en gutt kalles Hans Bork. En annen sønn er Ole, 15 år. Familien er diskutert nærmere i DIS Slektsforum under ”Anders Johnsen Hastensund”. Er det mulig at denne Ole Andersen skrev dikt som Ole Bork i 1825???????! Jernverket lå ikke langt unna! Konklusjon: Ole Liv Hanestad/Borch i København er en mulig kandidat som forfatter av diktet i Drammens Tidene i 1825. Men det er langt fra sikkert. Levde han så lenge? Går det an å finne noe ut mer om ham i Danmark? Og var det en forbindelse til Jacob Aall? eller til Lovise Andrea f Stephansen? Hun var fra København, men kom til Norge alt i 1800.MEN - det kan godt være en annen forfatter. Og er vi på villspor? Signaturen er Ole Bork![Kilden om at Jacob og Lovise muligens var skilt var kanskje i lenken i (15) – der det i lenken står DIVORCE (?) Hvem er det som villeder slik?] HilsenPer Jacob Desserud, Løvika 43, 6013 Ålesund

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.