Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane

[#84050] Bersvend Ingebrigtson Lindstad, Målselv (1846-1932) og Synneva frå Sogn -huslyd?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane

Eg har i lengre tid vore på leiting etter opplysningar om denne huslyden i Målselv der kona har opphavet sitt frå Urnes i Hafslo i Sogn. Eg føler eg kjem ikkje lenger, so no vonar eg på hjelp frå nokon med lokal kunnskap i Målselv?Her er kva eg veit so langt, med markering av kva eg manglar:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Synneva Olsdotter (Urnæs), f. i Hafslo 15.11.1847, flytte med foreldri til Målselv i 1861 og gifte seg der 22.9.1870 med Bersvend Ingebrigtson frå Møkleby i Målselv. Han var son av husmann Ingebrigt Semmingson på ein plass under Møkleby, opphavleg frå Negard i Storelvdal, og kona Boletta Sophie Pedersdotter frå Moen i Ibestad og f. i Målselv 28.3.1846. Bersvend var hustømmermann, og han og Synneva var i mange år husmannsfolk p?¤¤¤ (ein plass – kva for ein plass?)under Foslid i Målselv, men flytte i 1890-åri med eldste sonen til Flatmo i Målselv og vart so kort etter hundreårsskiftet gardbrukarar på Lindstad i Målselv der¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – 19.9.1932!?)¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1910!)Born:¤¤¤¤¤ (sjekka at alle borni er medkomne?a. Ole Ivar Anton Bersvendsen, f. i Målselv 8.6.1869, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1900!)Ole gifte seg i Målselv 18.7.1898 med Marthea Olsdotter frå Skardal i Målselv, f. i Målselv 15.3.1871. Ho d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – 1900: gardbrukar og bøkker på Flatmo i Målselv ”Bersvensen” – sidan kva??)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – 1900 nemner ein son: Bjarne f. Målselv 30.10.1900)b. Karl Andreas Bersvendsen, f. i Målselv 27.6.1871, d. ugift på Fosli i Målselv 22.10.1890.c. Berent Bersvendsen, f. i Målselv 11.11.1873,¤¤¤¤¤ (n. 1875 – lagnaden hans?)d. Olaus Bersvendsen, f. i Målselv 29.7.1875, d.¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans? – gravlagd Målselv!)23.10.1954.¤¤¤¤¤ (biografi?)e. Johannes Bersvendsen, f. i Målselv 9.3.1879, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)Han gifte seg i Målselv 22.7.1906 med Inga Johnsdotter frå Løvberg i Målselv, f. i Målselv 2.1.1887. Ho d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – 1906: gardbrukarson Helberg – sidan?)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer?)f. Berta Sigfrida Bersvendsen, f. i Målselv 22.3.1883, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)Ho gifte seg i Målselv 23.6.1901 med Peder Pederson frå Skjeggestad i Målselv, f. i Målselv 26.2.1872. Han d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)Peder og Berta tok over som gardbrukarar på Skjeggestad i Målselv etter foreldri hans¤¤¤¤¤ (budde der 1910 – kva sidan?)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – 1910 nemner: Klara, Bjarne, Sigrid, Borghild og Petter)g. Kristine Martea Bersvendsen, f. i Målselv 25.10.1884,¤¤¤¤¤ (n. 1900 – 1910 – lagnaden hennar?)h. Rønning Bersvendsen, f. i Målselv 5.5.1887,¤¤¤¤¤ (n. 1900 – lagnaden hans?)i. Karl Andreas Bersvendsen, f. i Målselv 26.3.1891,¤¤¤¤¤ (n. 1900 – lagnaden hans?)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Alle tilleggsopplysningar som kan skaffast om denne huslyden, vert mottekne med stor takksemd!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Russøy

h. Rønning Bersvendsen:I FT 1910 finn eg Rønning Berssvensen f. 05.05.1887 busatt i Harstad. Han er då Korporal. LenkeSå finn eg på DIS-gravminner ein Musikkløytnant R. Møkleby f. 05.05.1887, død 13.12.1953, gravlagd i Harstad. (Det er også bilde av gravsteinen, men feil gravstein). id. 918273Eg veit ikkje om dette er den same, men det kan være verdt å kikke på.Med forbehold om at ikkje Møkleby-namnet kan kome frå andre stader, så finn eg berre eit barn f. 05.05.1887 i Målselv.mvh Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Russøy

i. Karl Andreas Bersvendsen i FT 1910 bur hosa. Ole Ivar Anton Bersvendsen (feil fødselsdato på Ole) og kona hans, sønene Bjarne og OlafLenkemvh Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Russøy

e. Johannes BersvendsenEg finn i DIS-gravminner ein Johannes Løvland f. 09.03.1879, død 29.07.1947, gravlagd på Nordmo gravstad i Målselv. id 2083911Her er Johannes Løvland i 1910, med kona Inga Johnsdotter f. 02.01.1887 og fire barn. LenkeDet må då være den rette Johannes som er i gravminner.mvh Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Det er han som Egil (2) fant på Gravminner.Underoff.kalender 1924:Infanteriet, 6.divisjon, Divisjonsmusikken, Rønning Bersvendsen Møklebye, f.5-5-1887, underoff.eks. 1908, sersjant 1-7-1912, furer 1-6-1922, adresse Harstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Rønning gifter seg 31-3-1912 Trondenes Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Bernt Bersvendsen Foslid drar til Amerika 1893 Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Russøy

Ein mogeleg kandidat til kona til Ole: Ei Martha død 1948 i Målselv med same fødselsdato som kona til Ole er registrert på DIS-gravminner. LenkeSkrifta på gravsteinen er noko utydeleg, og på DIS-gravminner er etternamnet hennar oppgitt som Brattli.Sjølv om skrifta er utdydeleg, så klarer eg ikkje å få det til å stemme med Brattli. Eg vil heller halle til at det kan stå Flatmo, som er same garden som Ole og Marthea budde på i 1810.Det kan være verdt å kikke nærmare på denne også.mvh Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Egil og Carsten for fleire flotte og utfyllande innlegg om denne huslyden! Eg er so glad for at det finst folk som dykk som kan hjelpa med desse store slektene. Eg har so mange liknande som eg so gjerne vil ''komplettera'' til bygdebøkene våre...Eg har gått gjennom og studert dei innkomne opplysningane og har førebutt ein oppdatert versjon av manuskriptet mitt, som no ser slik ut:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Synneva Olsdotter (Urnæs), f. i Hafslo 15.11.1847, flytte med foreldri til Målselv i 1861 og gifte seg der 22.9.1870 med Bersvend Ingebrigtson frå Møkleby i Målselv. Han var son av husmann Ingebrigt Semmingson på ein plass under Møkleby, opphavleg frå Negard i Storelvdal, og kona Boletta Sophie Pedersdotter frå Moen i Ibestad og f. i Målselv 28.3.1846. Bersvend var hustømmermann, og han og Synneva var i mange år husmannsfolk p?¤¤¤ (ein plass – kva for ein plass?)under Foslid i Målselv, men flytte i 1890-åri til Flatmo i Målselv og vart kort etter hundreårsskiftet gardbrukarar på Lindstad i Målselv der Synneva d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1910!)Bersvend d. på Lindstad 19.9.1932. Dei fekk ni born i lag:a. Ole Ivar Anton Bersvendson Flatmo, f. i Målselv 8.6.1869, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1910!)Ole gifte seg i Målselv 18.7.1898 med Marthea Olsdotter frå Skardal i Målselv, f. i Målselv 15.3.1871. Ho d.¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar? – gravlagd Målselv)19.8.1948. Ole var bøkker, men han og Martha var òg gardbrukarar på Flatmo i Målselv.¤¤¤¤¤ (budde der 1900/1910 – kva skjedde sidan?)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – 1900 nemner ein son: Bjarne f. Målselv 30.10.1900 – 1910 er ein son Olaf komen til!)b. Karl Andreas Bersvendson Foslid, f. i Målselv 27.6.1871, d. ugift på Fosli i Målselv 22.10.1890.c. Berent Bersvendsen Foslid, f. i Målselv 11.11.1873, utvandra i 1893 til Amerika og¤¤¤¤¤ (lagnaden hans?)d. Olaus Bersvendsen Lindstad, f. i Målselv 29.7.1875, d.¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans? – gravlagd Målselv!)23.10.1954.¤¤¤¤¤ (biografi?)e. Johannes Bersvendson Løvland, f. i Målselv 9.3.1879, d.¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans? – gravlagd Målselv!)29.7.1947. Han gifte seg i Målselv 22.7.1906 med Inga Johnsdotter frå Løvberg i Målselv, f. i Målselv 2.1.1887. Ho d.¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar? – gravlagd Målselv!)15.6.1970. Johannes og Inga var gardbrukaar på Løvland i Målselv¤¤¤¤¤ (var so i 1910 – seinare kva?)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – 1910 nemner fire: Berner, Gerda, Selma, Johanna)f. Berta Sigfrida Bersvendsdotter Flatmo, f. i Målselv 22.3.1883, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)Ho gifte seg i Målselv 23.6.1901 med Peder Pederson frå Skjeggestad i Målselv, f. i Målselv 26.2.1872. Han d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)Peder og Berta tok over som gardbrukarar på Skjeggestad i Målselv etter foreldri hans¤¤¤¤¤ (budde der 1910 – kva sidan?)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – 1910 nemner: Klara, Bjarne, Sigrid, Borghild og Petter)g. Kristine Martea Bersvendsdotter Lindstad, f. i Målselv 25.10.1884,¤¤¤¤¤ (n. 1900 – 1910 – lagnaden hennar?)h. Rønning Bersvendson Møkleby, f. i Målselv 5.5.1887, d.¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans? – gravlagd Harstad!)13.12.1953. Han gifte seg i Trondenes 31.3.1912 med Konstance Amanda Marie Johansdotter Pettersen frå Kabelvåg i Vågan, f. i Vågan 20.7.1889. Ho d.¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar? – gravlagd Harstad!)14.7.1954. Rønning var musikkløytnant i forsvaret, og han og Konstance budde i Harstad.¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – truleg inkl. Johan Møkleby i Harstad 1919-2001)i. Karl Andreas Bersvendson Møkleby, f. i Målselv 26.3.1891,¤¤¤¤¤ (n. 1910 – hjå broren Ole på Flatmo i Målselv – n. 1912 kalla Møkleby i Harstad! – lagnad?)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Det er sikkert ikkje so enkelt å finna fleire detaljar om denne huslyden, men kanskje ei bygdebok kan bidra med noko? Eller om me skulle vera so heldege å finna nokon som kjenner til denne ætti?Eg takkar på ny so mykje for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

En sønn av Rønning og Konstance døde under krigenLenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Gravsteinen til musikkløytnanten med koneLenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Lange

Sitter med Målselv bygdebok foran meg, men det er ikke enkelt å sortere opplysningene. Konstanse og Rønning Møklebys barn er listet opp slik: 1.Harald Møkleby f.1910 2.Håkon Møkleby f.1910 d.som spedbarn, nr.1`s tvilling. 3.Håkon Møkleby f.1912,d.som spedbarn. 4.Svein Møkleby f.1914 5.Ivar Møkleby f.1914 nr 4`s tvilling 6. Kjell Møkleby, f. ca 1920, d.1945. Han gikk på en mine. 7. Johan Møkleby f.1927 g.m. Dagmar fra Finnmark. Bor i Harstad. Barn: 1. Dag, 2. Kjell Kilde: Målselv bygdehistorie bind 2 sise 551. Med hilsen Odd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Lange

Fra samme bygdehistorie ang husmannsplassen der Bersvend med familie holdt til: sitat:'Den andre husmannsplassen var muligens Molund. Der bor husmann og tømmermann Bersvend Ingebrigtsen f.1846 og ektefellen Signild Olsdtr f.1849 i Hafslo sammen med sønnene Ole Iver Anton f.1869, Karl Andreas f.1871, Bernt f. 1873 og Olaus f.1875. Mvh Odd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Lange

Fortsatt fra Målselv bygdehistorie bind 2 om personer du etterspør: Bersvend Ingebrigtsen f.ca 1846, oppfostret hos Arnt Ingebrigtsen på Grøtte, g.m. Synnøve Olsdtr, datter av Ole Johannessen fra Sogn. De bodde flere steder, men kjøpte til sist br.nr.7 i Fosslia. Bersvend ble kalt 'Bersvend i Moan'. Om barna står det: 1.Ole Iver Anton Bersvendsen Møkleby f.1869 g.m. Martea Olsdtr, datter av Marie Henriksdtr og Ole Johnsen Skardal. 2. Karl Andreaas Bersvendsen Møkleby f.1871 d. i Trondheim 3. Bernt Bersvendsen f.1873, Reiste til Russland som pelsjeger. 4.Olaus Bersvendsen Møkleby, f.1875. Ugift 5.Johannes Bersvendsen Møkleby f.1879 d 1947 g.m. Inga Johnsdtr.Løvberg. Flytteet til Bakkehaug. 6.Kristine Bersvendsen Møkleby. Ugift 7. Rønning Bersvendsen Møkleby, g.m. Konstanse Pettersen, Brøstadbotn. Mvh Odd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Lange

Dødsdato til Olaus i flg disnorge/gravminner: 23.10.1954. Mvh Odd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Lange

Johannes Bersvendsen Løvland: Død 29.07.1947 Gravsted: Nordmo, Målselv Inga Løvland, død 15.06.1970 Gravsted: Kirkesnesmoen, Målselv. Mvh Odd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Lange

Fra Målselv Bygdehistorie bind 2. Inga og Johannes Løvlands barn: 1. Berner f.1904. Bor på Bjørnevatn. Barn: Solbjørg, Ingvald og Arne. 2. Selma f.1908-gift Halseth. Bor på Fauske 3. Johanna f.1910 g. Pedersen, bor i Sørvik 4. Jarle f.1912. Bor på Bjørnevatn. Barn:1 Yngve 2. Inger Yvonne. 5. Gerda f.1915 gift Sørvik, bor i Sørvik 6. Bjørg f 1918 gift Aamo, bor i Sjøvegan 7. Synnøve f 1920, bor i Oslo 8. Olaf f.1922 d 1977,bor i Tromsdalen, Barn: 1. Elin 2. Marianne. 9. Andreas f.1926 bor i Oslo Mvh Odd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Carsten og Odd for fleire nye flotte innlegg!Førsteinntrykket mitt frå bygdeboki for Målselv er at boki er noko unøyaktig, og tydeleg manglar ein del årstal. Me veit til dømes at Johannes og Inga hadde minst ei dotter til, ei første Gerda fødd før 1910, i tillegg til ho som var fødd i 1915.Og står det ikkje noko dødsår for Synneva Olsdotter, ho som var gift med Bersvend Ingebrigtson? Eller for den ugifte dotteri Kristina? Og dotteri Berta som var gift med Peder Pederson på Skjeggestrad, er ikkje nemnd i det heile...Elles veit me jo at den første Karl Andreas døydde i 1890, men at dei fekk ein ny Karl Andreas i 1891. Han opptrer som forlovar då Rønning gifte seg i Trondenes i 1912, og truleg er det han som då flytte til Trondheim? Berre ei Møkleby finst i DIS-Noreg i Trondheim, ei Marie Othelie, fødd 1896, død 1974 - kanskje er det kona til Karl Andreas?So, spørsmåli står framleis i kø, men eg er svært takksam for alt som er kome og er so glad for at det finst so mykje god ekspertise mellom brukarane i Brukarforum!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Lange

Hei. Her kommer mer, denne gang fra bind 3 i Målselvboka:Peder Pedersen Skjeggestad f 1872 d. 1955 g.m. Berthe Bersvendsdatter Lindstad f.1883 d.1928. Barn: 1. Klara f.1901 ug. dro rundt som handelsreisende. Bor på Sessvollmoen. 2. Bjarne f.1903 g.m. Maia. Ryddet Bråten i Tamok. 3. Borghild f.1906 ug. Bor på skjeggestad. 4. Petter f.1909 d.1985 ug. Overtok Skjeggestad etter faren i 1951. Han drev gården sammen med søstera Borghild. Petter var ivrig kommunepolitiker og satt også i formannskapet. Da Peter døde i 1985, ble eiendommen overtatt av søstersønnen Bjørn Endre Ellingsæter. Gårdserifta er nedlagt. 5. Kjell f.1911 d.1943 g.m Bergljot Eilertsen fra Tromsdalen Bodde der. 6.Erling f.1912 d.1951 g.. Solveig Eilertsen fra Fauske. Bodde der. 7.Anny f.1921 g.m. Leiv Ellingsæer, bor på Lillehammer. Mvh Odd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.