Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Leif Salicath

[#84164] Dragon, dragongård og alder for å bli dragon på 1700-tallet

Recommended Posts

Gjest Leif Salicath

Jeg har sett fra flere steder i landet at det var 'dragongårder' og 'reservedragongårder' på 1700-tallet. Nå har jeg igjen et eksempel hvor både far og sønn er dragon og når jeg sjekker nærmere så er det flere dragoner på adressen i tillegg til at kapteinen bor der.Jeg knytter spørsmålet opp mot et konkret eksempel, nemlig [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16397&idx_id=16397&uid=ny&idx_side=-130>Lenke hvor en nederst til høyre finner dragon Ole Iversøn Houg sitt ekteskap med Juditha Pedersdatter Holthe 3.jan.1763. Jeg regner også med at det er disse som sees på gården Houg i manntallet for 1762

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Di finner noe her: LenkeForordningen av 1692 er sentral.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

'Di finner ...', les: 'Du finner ...'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

Takk for lenken.Finnes det noen kilder som viser dragongårder på 1700-tallet ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Nå gjør jeg vel noe fullstendig feil her når jeg svarer her på noe du Leif har spurt om på Slektsforumet, men jeg mangler passord for å komme inn der og har problemer med å sende mail.Du spør etter Ole Larsen Hillan født 1756 på Frosta, og mener det kan være Ole Larsen Hellem. Hellem er i Åsen som er i samme prestegjeld som Frosta, og Hillan er det samme som Hellan på Frosta. I bind 8 av bygdebok for Frosta under Hellan finner jeg på side 427: Ole Larsen født 1756, og hans far var Lars Olsen født 1720 og død 1775. Han ble gift i 1751 med enke Anne Jensdatter. Hun var født ca 1716, og var fra Kvarme. Hun døde i 1775. Hun var tidligere gift med Ole Olsen Hellan, som var bror til den senere ektemannen Lars.Ole Olsen var tidligere gift med Berit Jonsdatter fre Nedre Hellan, og det var skifte etter Berit 20.04.1744. Jeg kan se mer i bygdebøkene for Frosta og på skiftene jeg har skrevet av for Frosta 1693-1701, 1727-1785(ett dokument), og 1786-1823 senere når jeg kommer meg inn på Slektsforumet igjen.Anne var

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

Hei Anne Lise, og tusen tusen takk.Som du skjønner er jeg på 'jakt' i Trøndelag for tiden og det er faktisk en sammenheng mellom nevnte tråd på DIS og denne om dragoner. Iver Olsen, dragon 1763-1834 ble gift 1802 med Malena Olsdatter Hellem 1782- og nevnte Ole Larsen Hellem er altså far til Malena. Ole ble gift 26.sep.1779 i Frosta med Magnhild Pedersdatter 1759-.Jeg har i mellomtiden funnet at Åsen bygdebok bind 4 skulle ha noe om Hellem, men nå har du jo gitt meg det meste, men jeg vil nok slite med å finne mer om Magnhild.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Her er det noe som ikke stemmer, for i Frostaboka bind 8 står det at Ole Larsens datter Malena Olsdatter født 1782 ble gift med Ole Kristoffersen i 1808. I Hellem i Åsen finner jeg ingen Malena Olsdatter født 1782 Kan Malena ha vært gift med Iver Olsen før hun ble gift med Ole Kristoffersen. Kanskje var hun fra Hellan(Hillan), men var i tjeneste i Hellem i Åsen ved giftermålet i 1802?Ellers klør jeg etter å svare på Slektsforumet, og ser at flere med slekt på Frosta har rotet seg 'litt på viddene'. Synd jeg ikke kommer meg inn på Slektsforumet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

(8). Se nederst til høyre Lenke hvor en finner ekteskapet mellom Iver Olsen og Malene Olsdatter.Jeg har følgende barn. Marthe 20.11.1802 og Ole 9.4.1805 i Verdal, Anne Martha 11.2.1808 i Trondheim, Johannes 30.10.1811 i Frosta og Serianna i Verdal i 9.8.1817.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

(8) forts.Lenke viser Malena Olsdatters dåp 16.jun.1782 i Frosta.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Ja og der er jo foreldrene Ole Hellan og Magnhild Pedersdatter, og det stemmer med det som står i Frostaboka bind 8. Magnhild Pedersdatter Aatlo var født i ca 1760, og det var skifte på hennes far Peder Gudmundsen Aatlo 22.04.1778:LenkeArvingene var hans barn: Gudmund Pedersen 25 år, Inger Pedersdatter 31 år, Beret Pedersdatter som var gift med Tosten Olsen Wangberg, Magnille Pedersdatter 18 år. Hennes formynder var Sersjant Einer Olsen RyghIfølge bind 5 av Frostaboka på side 30 under Aatlo var Peder Gudmundsen 65 år da han døde. Hans kone var Mali Sivertsdatter som var 66 år da hun døde i 1777, og det var skifte på henne 10.03.1777(jeg mener 16.03). De samme barna kommer frem, men Berit(skrevet som Birithe)Pedersdatter var da trolovet med Tosten Olsen Wangberg. Ved dette skiftet var Ole Monsen Grilstad curator for sønnen Gudmund.Inger(søster av Magnhild) ble senere gift med Anders Bårdsen Westrum på Ekne, og det står i Frostaboka bind 5 at Magnhild senere ble gift med Ole Larsen Hellan. Det står ikke noe videre i Frostaboka om hvor Mali Sivertsdatter kom fra, men det er en som passer noenlunde aldersmessig ved skifte etter Inger Olsdatter i Aasholmen på Frosta 03.08.1741. Det er da nevnt at Inger tidligere hadde vært gift med Siver Christophersen, men han var død. Ektemannen som var igjenlevende i 1741 var Jonn Sørensen Barn med Siver Christophersen: Marit Sivertsdatter som var gift med Ole Jonsen Givig, Mali Sivertsdatter 26 år(altsdå født ca 1715 her, og ca 1711 ut fra alder ved dødsfallet i 1777). Det er også verdt å merke seg at den Mali som var Magnhilds mor hadde en datter Inger, som godt kan være oppkalt etter sin mormor(dette med opplysningene fra skiftet i Aasholmen er altså bare en teori i denne sammenhengen).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Angående innlegg 6 het: Ser at Berit Jonsdatter Hielden er en meget fjern slektning av meg, og jeg har henne registrert i slektsprogrammet mitt som datter av Jon Olsen Hielden og kona Gjertrud Tørresdatter. Gjertrud hadde en bror Christopher Tørresen som det var skifte på i Staur på Frosta 25.04.1693. Han hadde ikke barn, og hans søsken arvet. Det var Guri og Eli Tørresdatter som jeg ikke har mer på, og Gjertrud Tørresdatter gift med Jon Olsen Hielden. I tillegg er det ført en bror Oluf Tørresen som bror i Frostaboka, men han er ikke nevnt siden det var skifte på han 20.04.1693. Han var gift med Malena Jonsdatter.Jon er min forfar, men i et ekteskap med ukjent dame før Gjertrud. Han hadde disse barna med ukjent dame:-Karen Jonsdatter som var gift med Ole Larsen Kvamman(disse er blant mine aner). Karen døde før 1716(noe jeg har funnet ut selv fordi ektemannen Ole Larsen fikk datter med neste kone i ca 1716). I bygdeboka står det at hun døde før 1738 da det var skifte etter søsteren Berit.Jeg har 3 sønner og en datter på Karen og Ole.-Arnt Jonsen som det var skifte på i Vester Hielden 20.01.1733. Han var da gift med Berit Pedersdatter. Jeg har 5 barn på disse.-Kirsti Jonsdatter som var død før 11.08.1738(da det var skifte på søsteren Berit). Kirsti var gift med Lars Laugtun(Logtun)-Berethe Jonsdatter som det var skifte på 11.08.1738, og hun var gift med Mickel Pedersen Stene som det var skifte på 24.03.1756. De hadde ikke barn, og derfor arvet Berits søsken og halvsøsken i 1738. Det er fra dette skiftet en har mange av opplysningene om hvem hennes søsken var.I ekteskapet med Gjertrud Tørresdatter hadde Jon Olsen Hielden disse barna:-Berit Jonsdatter som det var skifte på 20.04.1744, og som var gift med Ole Olsen Hielden-Kirsti Jonsdatter, som først må ha vært gift med en som het Ole. Det var skifte på henne i Moksens på Frosta 22.08.1761. Hun hadde datteren Gjertrud Olsdatter som døde i ca 1747. Gjertrud var gift med Paul Olsen Risan som hun hadde 5 barn med. I enkelte kilder var Ole Arntsen Moksen far til Gjertrud, men ved skiftet etter Ole Arntsen Moksnes 23.08.1740 nevnes ingen datter Gjertrud. Han var da gift med Kirsti Jonsdatter. Da hun døde i 1761 var hun gift med Augustinus Olsen Wangberg(ca 1712-skifte 09.11.1778)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

Hei Anne Lise og takk igjen. Her var det mye nyttig for meg.(11): Jeg fant trolig far til Peder Gudmundsen Aatlo død i 1758, se LenkePeder Gudmundsen Aatlos hustru Mali Sivertsdatter bør som nevnt være født senere når en ser på barnas fødselsår. Trolig mer enn 5 år yngre vil jeg tro. Bygdebøkene er ikke helt å stole på. Jeg sliter for øvrig med å finne barnas dåp i kb for Frosta.Kan vi anta at Augustinus Olsen Wangberg, Jacob Olsen Wangberg og Tosten Olsen Wangberg var brødre ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Augustinus Olsen og Jacob Olsen Wangberg har jeg som sønner av Gunhild Nilsdatter og ektemannen Ole med ukjent etternavn, men Torsten har jeg ikke som bror av disse 2. Jacob var gift med Marit Arntsdatter født ca 1705(datter av Arnt Jonsen Hielden nevnt i innlegg 12, og dennes kone Berit Pedersdatter. Deretter var Arnt gift før 05.04.1736 med Barbro Monsdatter Breivik(hun er søster av forfar Gunder Monsen Breivik og Barbro og Jacob var gift ved skiftet etter hennes far Mons Olsen Breivik 05.04.1736). Hun døde i ca 1754, og det var skifte på Barbro 11.06.1754. Ved skiftet i 1766 var Jacob gift med Elisabeth Olsdatter. Jeg blir ikke direkte i slekt med hverken Jacob eller broren Augustinus, men de hadde jo koner som jeg blir i slekt med.Torsten Olsen Wangberg ble ifølge Frostaboka bind 7 side 503 født i 1736, og var bruker i Wangberg øvre fra 10.02.1777. Det kan være denne Torsen som er nevnt som sønn av den forrige brukeren Ole Willumsen, og han hadde en sønn Torsten ved ekstraskattelisten for 1762.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Nå gikk det litt i surr her, og det var selvfølgelig Jacob Olsen Wangberg som var gift med Barbro Monsdatter Breivik før 05.04.1736 da de var gift ved Barbros fars skifte på denne datoen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

(14). Takk for Wangberg som jeg har nålevende slekt med. Idag går Digitalarkivets skifter for Verdal til 1823 og for Inderøy til 1851 (1871 for utlodning). Finnes Verdal fra 1824 under Inderøy eller kommer slike senere ? Ligger Skogn og Frosta under Inderøy ?(1) og (4): Jeg fikk egentlig ikke noe konkret svar på om det er oversikt over dragongårder (helst Nord-Trøndelag) samt hvor gammel en måtte være for å bli dragon. Håper fortsatt !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Nei jeg tror ikke at Skogn og Frosta noen gang har ligget under Inderøy sorenskriver, og Verdal og Inderøy har jeg ingen peiling på siden jeg hverken har slekt der selv eller har forsket for andre med slekt der. Skiftene for Stjør-og Verdal ser heller ikke ut til å være mikrofilmet etter 1823, og de har iallefall ikke mikrofilmer med skifter for Stjør-og Verdal på biblioteket her. Det finnes ellers mye forskjellig i skuffene der på biblioteket der mikrofilmapparat, så jeg skal se om det finnes mikrofilmer med militære ruller også. Hvis det finnes der kan jeg ta en kikk etter Iver Olsen, og legge inn svar her hvis jeg finner noe. Det er ikke sikkert jeg kommer meg dit før tirsdag eller onsdag, selv om jeg har bare har 3 minutter å gå dit(en del andre ting å få orden på først).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

(17) Iver Olsen har jeg ganske god kontroll på. Han er døpt 21. feb. 1763 og død 11. feb. 1834 i Verdal. Gift med Malena Olsdtr Hellem som ble døpt 16.jun1782 i Frosta. Men hans far dragon Ole Iversøn Houg gift 3. jan. 1763 med Juditha Pedersdt Holthe var mitt problem jfr. (1). Hun har jeg nesten klart å identifisere, idet Manntallet for 1762 har en vagtmester Peder Holte med hustru Martha. Dette er rimelig sikkert hennes foreldre, men med dragonen er det værre.Det er ganske besynderlig at de ikke finnes skifter fra nyere dato. En skulle tro at det var 'lettere' å fremskaffe enn de gamle.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

Gir litt bevis vedr. hvor ung en person var når han ble dragon. Se 'dragonrulle fra 1788' Lenke. Her finner en 4 barn av sersjant Ivar Poulsen Rostad i Inderøy, nemlig Paavel 9 år, Peder 6 1/4 år, Jacob 4 år og Johannes 1 år. Konkret må f.eks. Peder ha blitt dragon etter 20 års alder fordi han da er nevnt i ft1801 som 'tjenestefolk'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.