Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Johan Fredrik Bockelie

[#84325] Hjelp med transkripsjon

Recommended Posts

Gjest Johan Fredrik Bockelie

Omsider har jeg klart å finne skifteregistrering etter min tippolderfar, hvor det oppgis 61 gjenstander i boet. Jeg har problemer med å tolke registreringen og håper noen kan hjelpe meg. Registreringen er i Oslo Registrweringsprtokoll A4, s.129b-130 (lenke)Lenke.Nedenfor er det jeg har klart å transkribere hittil. Om noen kunne hjelpe meg ville jeg sette stor pris på det.Aar 1834, d.1 Dec.indfandt .... sig...med Hosfeldt .... som ifølge.......med .........Ordre af 29.fm. at afholde Registrertingsforretning over Ragnild Halvorsdatter Bockelie og hendes bortvagte Mand Christen Olsen Bockelies fælleds Børn i Gaarden No.20b i Skippergaden til paafølgende Skifte og Samling. ..... med Chr. Jensen og F. Hansen. Hvorda Madame Ragnild Halvorsdatter Bockelie.................... af 6.Nov.d.A........ med hendes Mand Christen Olsen Bockelie er..... omkommet paa Søen, og hans og......... i Enkestand ................. avlede Børn Søn Ole Bockelie gammel 12 Aar, Niels Bockelie ditto 11 Aar der begge var.......... Olsen Bockelie fød i Tønsberg eller rette sagt paa Kjømøe.......... i No. 1. 1 Dragekiste 2 sp 2. 1 Frokostbord 1 3. 4 stoler med sæder 2 4. 11 diverse 5. 1S...skab med.... 5 6. 7. 8. 1 ditto... 9. 10. 11. 12. 2 fag gardiner 2 13. 14. 15. 20 16. 17. 18. 6 Stoler med sæder af.... 1.1 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 2........ og 3 haandklæder 2.12 43. 3 Fag Gl. Gardiner 1.2.12 44. ......pande af Kobber 2.12 45. 56. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 59. 59. Bliktøj 1 60. 61. Paa opfordring...... Madam Bockelie at.... Derefter blev Forretningen Sluttet.Hosfeldt , Chr.Jensen J. Hansen (de to siste vitner for Ragnild)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørg Lunde

Kan forsøke litt.... Verdien av tingene er greie å lese så de hopper jeg over.1. 1 Dragkiste2. 1 Frokostbord3. 4 Stole med Sæder4. 11 diverse Skilderier5. 1 Sengested med ???6. 1 Hvidt engs(?) Teppe7. 1 blaarandet Overdyne8. 1 do Underdyne9. 2 Hovedpuder10. 1 Vaskevandstoe(?)11. 1 Purpurin Krukke12. 2 Fag Gardiner13. 1 Speil i Mahognieramme14. 1 do i Birketræsramme15. 20 diverse Skilderier16. 1 br??? Slagbord17. 1 Sofabænk18. 6 Stole med Sæder af Qvel(?)19. 1 Egetræs Skathol med Skjænk20. 1 Potageskee(?) af Sølv21. 10 Sølv Spiseskeer22. 6 Theskeer og Sukkerklybe23. 1 Natbord Speil24. Eendeel diversi ??25. Paa????26. 1 lidet 4/kantet Bord27. 1 Ildtang og Skuffe28. 1 liden SofaDer gir jeg meg, før øynene går helt i kryss :). Masse fint i listen her!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

litt fra meg også...30. 1 Speil i Mahognieramme31. 16 diverse Skilderier32. 1 lidet fiirkantet Bord33. 1 do rundt34. 1 Sengestæd med ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørg Lunde

5. og 43. - kan det være Sengestæd med Omhæng?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørg Lunde

Det var selvsagt nr. 5 og nr. 34 :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Fredrik Bockelie

Takk for hjelpen med dette. Da har vi kommet mer en halvveis i innholdslisten. Jeg er overrasket over antall 'skilderier'. Antar det er malerier, men kanskje også tegninge. Mer enn 30 skilderier i en leilighet tilhørende en styrmann er vel litt i overkant? Det er kjempefint å få hjelp til å transkribere innholdet i leiligheten, fordi mange uttrykk og termer er svært forskjellige fra dagens.Er det noen som kan hjelpe med resten av dokumentet også?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne Solås

Prøver meg litt videre:35. 1 Præsenteertalerken36. 1 rødrandet Overdyne37. 1 blaarandet Overdyne38. 2 graarandede Underdyner39. 5 hovedpuder40. 5 pr. Lærredslagen41. 2 gl. Bordduge42. 2 Salveter og 3 haandklæder44. 1 Munkepande af Kobber45. 2 smaa Skaftepande af do.46. 1 Kobber thekjæhl(?) og 1 do. Kaffe do.47. 2 Jerngryder48. 1 pr. hakkenknive(?) med Bræt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Her er starten:Aar 1834 d. 1 Dec. indfandt Skattefogensig hans Underfoged ved Mosfeldt for ifølgeSkifterettens Ordre af 29 f.m. at afholdeen Registreringsforretning over RagnildHalvorsdatter Bochelies og hendes bort-reiste Mand Christen Olsen Bocheliesfælleds Boe, i Gaarden No. 206 i Skipper-gaden til paafølgende Skifte og Dee-ling. Som Vidner og Vur-deringsmænd vare tilstede Chr. Jensenog J. Hansen. HvordaMadme Ragnild Halvorsdatter Boche-lie der var tilstede, fremlagde enDomsact af 6 Nov. d.A. ved hvilken deter oplyst at hendis Mand Christen Ol-sen Bochelie er utvivlsomt om-kommen paa Søen, og hans igjenleven-de Dame saaledes er sat i Enkestand.Som Arvinger opgav hun at væreden afdødes med hende avlede BørnSøn Ole Bochelie gammel 12 Aar Niels Bochelie do. 11 Aarder begge ere hjemme. Som Værgefor disse har hidtil været og er end-nu Skipper Lars Olsen Bochelieboende i Tønsberg eller rettere sagtpaa Kjømøe. Derefter tog manfølgende Boets Effecter underVurdring, og hvilke bestode iNo. 1. 1 Dragkisteosv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Nr. 16. 1 brunmalet SlagbordNr. 25. 2 PunsemuggerNr. 29. 1 Stueuhr

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Fredrik Bockelie

Hei til hjelperene! Synes kanskje jeg skal gi litt mer bakgrunns informasjon til denne skifteregistreringen. Enken som skiftet ble holdt hos bodde i Skippergaten 20b i Christiania og hadde 2 barn med en Styrmann (min tippoldefar). Han druknet på vei fra Danmark (Kalunborg)til Christiania ved juletider 1824. Enken drev vertshus og overnattingssted der hvor restaurant Gullfisken lå (Thyrholms gård) frem til 1839 da henne mor overtok vertshuset og restaurant driften. I 1836 giftet enken, Ragnhild seg påny og det var i denne forbindelse at skifteregistreringen skjedde. Ragnhild flyttet i 1839 til Tromsø, og overtok avisen Tromsø Stiftstidene da henns nye mann døde i 1846. Hun ble dermed norges første kvinnelige aviseier! og drev avisen og et trykkeri i Tromsø frem til sommeren 1864.Det å få en oversikt over hvordan boligen i Christiania var innredet i første halvdel av 1800-tallet for en styrmann på et handelsfartøy er svært interessant. Jeg har ikke sett beskrivelser av innbo hos en slik yrkesgruppe fra denne tiden tidligere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

43. 3 fag gl gardiner

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Jeg ser nå at nr 43 allerede var tydet.49. 1 Steegepan(?) af Messing med Bokler(?)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Fredrik Bockelie

Tusen takk ! Nå er vi nesten i mål! Jeg hadde håpet at det kanskje var noen bøker i boet også, men kanskje det er blant de neste 10-12 objekter? Skal nå prøve å finne ut noe om størrelsen på boligen, slik at det kanskje kan sies noe om hvor de enkelte gjenstander befant seg. Det ser nesten ut til at beskrivelsene og verdisettingen er gitt for hvert rom ettersom de gikk gjennom boligen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Og det siste:50. 1 Manskjetjern51. 1 rund og 1 aflang Stegepande52. 2 Tintallerker og 1 liden Pande af Messing53. 18 stk hvide Tallerker med videre Stentetøj(?)54. 2 Vasbøtter55. 1 gl Kjøkkenskab56. 1 Saltebalg, med videre Trætøj57. 2 Karafler og diverse Glass58. 5 Messing lysestager59. Endeel gl Bliktøj60. 1 gl Ildtang61. (.) UrtepottePaa Opfordring erklærede Madme Bochelieat hun ej flere Effecter eller Andet var ejen-de. Ej heller kunde hun opgive nogen ude-staaende Fordringer, der burde kommedette Boe til Indtægt. Derefter blevForretningen sluttet.Hoffeldt. Chr. Jensen. J. Hansen.(Det skal altså være Hoffeldt, ikke Mosfeldt som jeg skrev innledningsvis.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Fredrik Bockelie

Tusen takk for hjelpen! Dette var utrolig raskt ekspedert. Det er bare et par av objektene som virker litt usikre: no.10: Vaskevandstoe ? no.24: Endeel diverse ????Olstøp?? no.35: Presenteertalerken til 4 spd. Den er utrolig dyr. Kan det har vært en porselenstallerken som har vært hengt opp på veggen? Ifåfall er det kanskje noe helt spesielt? 42: Salveter. Noen som vet hva det er?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Nr. 10: Vaskevannstol er vel det samme som vaskestol. Søk på vaskestol på Google bilder, og du finner flere typer.Nr. 24: Jeg leser 'Eendeel diversi Thetøj', men er usikker på hva som ligger i det. Har vel muligens med tilberedning/servering av The å gjøre.Nr. 35: Præsentertalerken. I dag kaller vi det vel serveringsfat.Nr. 42: Salveter. Samme som servietter, av tekstil den gangen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Fredrik Bockelie

Takk Aud, og takk til dere andre også. Dette var skikkelig moro. Jeg holder nå på å sjekke om deler av dette innboet kan finnes i et eldre skifte, fordi Ranghild var gift med en los som druknet i Oslofjorden i 1816-1817. Da hun giftet seg igjen med min tipp oldefar Christen Bockelie ble det også laget et skifte. Tilsvarende da hennes tredje mann var død og hun skulle skifte mellom flere barn før hun reiste fra Tromsø i 1864 tilbake til Christiania. Jeg har fulgt en del gjenstander gjennom ulike skifter og sett hvordan de fordeles i en familie over tid.Til Aud: Hva er beste kilde til å finne hvordan gjenstandene så ut på den tiden?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Dette har jeg liten kjennskap til, så jeg håper andre kan komme med gode tips her.Jeg selv hadde kanskje undersøkt om det fantes noe interessant blant de mange bøker og kataloger som er gitt ut om alle slags antikviteter. Ellen Ørnes sine bøker f.eks., hun har jo bl.a. laget et antikvitetsleksikon: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Fredrik Bockelie

Takk for tipset Aud. Jeg har nettopp også kontaktet gjenstandsavdelingen i Oslo Bymuseum med håp om at kanskje de kan gi meg noen tips. Jeg synes nå at jeg har kommet svært mye lengre enn igår, og takker for all den hjelpen jeg har fått.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.