Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Olaf Nilsson Løken frå Nannestad (1862) - til Amerika 1885 - fleire detaljar?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eg ønskjer i kveld å ta opp att tema #64473 frå det gamle brukarforum (http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=64473&sok=L%F8ken+%D8yane&nr=2&antinnlegg=7&startnr=&antall=&spraak=n#anker) og attgjev her det siste innlegget mitt frå i haust:

 

~~~~~~~~~~

 

Etter at Arne (sjå innlegg #5) fann utvandringi til denne huslyden i 1885, er eg sidan ikkje komen noko lenger med det norske opphavet til dette parfolket. Eg har i dag på ny studert kyrkjebøkene for Nannestad, særleg Holter sokn, der både Løken og Edset finst som gardsnamn, men noko lenger er eg vel neppe komen.

 

Oluf Nilsson Løken og Karen Edset er IKKJE vigde i Nannestad, og ikkje heller er dotteri Minda døypt der. Opphavet til Oluf har eg truleg funne før (sjå innlegg #1), og når det gjeld Karen Edset, so må det vel vera ei av desse konfirmantane:

 

* Karen Olsdotter Edset-eiget, fødd 26.6.1856 og konfirmert her: Lenke

 

* Karen Mathea Gulbrandsdotter Edset, fødd 21.10.1858 og konfirmert her: Lenke

 

Ingen av desse kan eg finna utflytte frå Nannestad.

 

Det store spørsmålet er framleis:

 

* Kvar kan Oluf Løken og Karen Edset vera flytte for å gifta seg?

 

* Kvar er Minda fødd?

 

Kanskje var Minda ei dotter som Karen Edset fekk FØR ho gifte seg med Oluf?

 

Eg vonar framleis at einkvan kan finna løysingi på dette problemet og takkar på ny for alle gode tips!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

 

~~~~~~~~~~

 

Trass i at det her ligg føre fleire gode "element", er dette problemet framleis uløyst. No lurer eg på: Finst det kanskje ei BYGDEBOK for Nannestad som kan ha svar på nokre av desse spørsmåli? Bygdeboki bør i alle fall kunna fortelja om lagnaden til Oluf Nilsson Løken(-stuen)?

 

Eg krossar fingri og vonar på ei løysing!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.