Gå til innhold
Arkivverket
Ken V. Nordberg

Transkriberingen av Folketellingen for 1910

Recommended Posts

Ken V. Nordberg

Jeg har i noen uker nå gått gjennom folketellingen for 1910 og det slår meg at nesten alle jeg har undersøkt har feil fødselsdato (datoene er som oftest etablert gjennom kirkebøker og/eller gravstener). Ett eksempel fra i dag er en familie boende i Tinn (kretsnr. 13, bnr. 4). Dette er en familie på 6 personer hvor 5 av 6 har feil fødselsdato (dog riktig år). I noen tilfeller er datoen forskjellig med flere måneder i forhold til kirkeboka.

 

For dere som har lest originalkilden; hvor vanskelig er det og lese denne? Er det mulig at nesten 100% av de personene jeg har undersøkt er listet med feil fødselsdato eller kan det virkelig være så mange transkribsjonsfeil i databasen for folketelligen? I tillegg så ser jeg at det er mulig å legge inn rettelser og merknader. Er dette noe jeg bør gjøre? I utgangspunktet ville jeg ikke legge til rettelser fordi en transkribsjon skal i utgangspunktet være helt ordrett til originalen selvom denne inneholder mange feil. Hva bør jeg gjøre? Legge til rettelser eller bare la det være og heller lage merknader i kildereferansene i min private database?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ken V. Nordberg

Takk Arild. Da høres det ut som om jeg bør legge inn korreksjoner ang. feil man finner selv om man ikke kan være sikker på om feilen ligger i avskrivinga (som bør rettes) eller om den ligger i originalen (som ikke bør rettes). Da er det er kanskje viktig at folk som foretar slike endringer gjør oppmerksom på at endringen er gjort på grunnlag av andre kilder, og ikke nødvendigvis fordi vi fant feil i avskriften. Det var mest det som var min lille interne konflikt her; jeg vil gjerne rette opp i feil, men med det forbehold at jeg ikke har lest originalkilden og at eventuelle rettelser derfor er basert på andre kilder (som for eksempel en kirkebok).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bernt Jenssen

Det en finner av fødselsdato info i FT. 1910, er vel i hovedsak det den som registrerte personene i 1910 fikk opplyst av familiene/personene. Ikke alle på den tiden hadde like god oversikt over datoer (kalender) som det vi har idag.

Det kan selfølgelig også ha forekommet transkriberingsfeil, men tror ikke det er såå mange!

 

Har selv også oppdaget veldig mange feil datoer og årstall.

Mener at hvis en redigerer så MÅ en også skrive inn Primærkilden for redigeringen (Kirkeboka).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marianne Solli

"Det en finner av fødselsdato info i FT. 1910, er vel i hovedsak det den som registrerte personene i 1910 fikk opplyst av familiene/personene. Ikke alle på den tiden hadde like god oversikt over datoer (kalender) som det vi har idag."

 

Dette skriver Bernt Jenssen. Jeg har tenkt på det samme. Fra mitt hjemsted kunne det sikkert også oppstå språkproblemer i forbindelse med tellingen. Ser at alle husstandsmedlemmene i min nære familie er merket b, så da spørs det vel om ikke kommunikasjonen mellom 'telleren' og familiemedlemmene sviktet endel. Der er masse feil i den barnerike familien, men den mest særegne feilen er at to av barna har feil årstall, som opplyser at de født med halvt års mellomrom. Dette burde en oppvakt 'teller' ha kunnet luke vekk hvis han/hun hadde vært våken nok. :angry:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ken V. Nordberg

Det en finner av fødselsdato info i FT. 1910, er vel i hovedsak det den som registrerte personene i 1910 fikk opplyst av familiene/personene. Ikke alle på den tiden hadde like god oversikt over datoer (kalender) som det vi har idag.

Det kan selfølgelig også ha forekommet transkriberingsfeil, men tror ikke det er såå mange!

 

Har selv også oppdaget veldig mange feil datoer og årstall.

Mener at hvis en redigerer så MÅ en også skrive inn Primærkilden for redigeringen (Kirkeboka).

Naturligvis. Jeg ville aldri drømme om å registrere en endring med mindre det er overveldende bevis fra andre primærkilder at informasjonen i folketellingen er feil. Konflikten min lå i utgangspunktet i det at man i prinsippet ikke bør korrigere dersom feilen ligger i originalkilden selv. Dersom det er sant det du sier at hovedvekten av feil i folketellingen for 1910 ikke er resultat av transkriberingsfeil så var jeg av den oppfatningen at man kanskje ikke burde foreta endringer. Temaet Arild lenker til synes imidlertid og løst konkludere at man bør foreta korrigeringer uansett.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jan E. Olsen

Hva betyr det når atte personer er merket med B?

 

Jeg (og mange flere) kjenner ikke til de forsjellige betegnelsene.

 

Ha en fin kveld alle sammen, hilsen fra Jan Erik.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arild Kompelien

Man kan alltids lure på hvorfor det er så mange feil i FT. 1910. En ting er at folk til daglig ikke var så opptatt av når de nøyaktig var født, og derfor lett oppgir feil dato. I tillegg kommer hva den som skriver hører, oppfatter og eventuelt ikke oppfatter av datoene han får oppgitt.

 

Når det gjelder 1910-tellinga og korrigeringer kan jeg gjenta det som er sagt i temaet det vises til lenger foran, og hvordan jeg ønsker det skal være. Når jeg leser ei transkribert originalakilde er det viktig å ha sikkerhet for at den transkriberte versjonen gjengir originalen nøyaktig. Man skal helst ikke være i tvil om hva som står i originalen. Men om det som står der er riktig eller ikke er en annen diskusjonen. Det er der korrigeringene kommer inn, og som jeg mener bør ha to funksjoner. 1. At man kan legge inn spørsmål der man har mistanke om at det må være feil i den transkriberte delen. Riksarkivet vil så sjekke om transkribasjonen er i overensstemmelse med originalen. Er det overensstemmelse, blir det ikke gjort forandringer i den transkriberte delen, og Riksarkivet/Digitalarkivet legger inn melding om at originalen er sjekket. Er transkribasjonen feil blir feilen rettet.

 

2. Hvis transkribasjonen stemmer med originalen og man meiner det som står i originalen likevel er feil, skal det være muligheter til å legge inn melding om dette der man beskriver hva som er feil, og begrunne hvorfor det er feil. Uten begrunnelse vil det være verdiløst. Denne meldinga bør være åpen for alle, og kunne kommenteres slik vi kommenterer tidligere innlegg her. Det er jo slik at om vi legger inn melding om feil, kan det være mulig at vi har begått en ny feil. Derfor viktig at dette er åpent for tilleggskommentarer.

 

Det er ihvertfall noenlunde slik jeg meiner det burde være.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Stian Høiset

Det er ihvertfall noenlunde slik jeg meiner det burde være.

 

Jeg tror ingen er uenig med deg :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ken V. Nordberg

Det er ihvertfall noenlunde slik jeg meiner det burde være.

Ja, jeg synes det høres veldig fornuftig ut. Riksarkivet har nok neppe ressurser til å sjekke mot originalkilden; så en eventuell kontroll mot originalkilden må kanskje skje på tvers av Riksarkivet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marianne Solli

Hva betyr det når atte personer er merket med B?

 

Jeg (og mange flere) kjenner ikke til de forsjellige betegnelsene.

 

Ha en fin kveld alle sammen, hilsen fra Jan Erik.

B står for 'blanding', tror jeg. I dette tilfellet var noen av personene en blanding av norske og kvenske forfedre, og en person var blanding av lapp og 'noe annet'. En fin blanding ... i alle fall. :rolleyes:

 

Ha en fin helg du også!

 

Hilsen Marianne (1/16 nordmann)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arild Kompelien

Ja, jeg synes det høres veldig fornuftig ut. Riksarkivet har nok neppe ressurser til å sjekke mot originalkilden; så en eventuell kontroll mot originalkilden må kanskje skje på tvers av Riksarkivet?

 

Ifølge Anette Skogseth Clausen er det Riksarkivet som sjekker opp mot originalen - sitat: "Hva angår Betnel?? så kan vi ikke annet enn å forholde oss til tilbakemldingene fra Riksarkivet som kontrollerer originalene. Er du usikker, kan du be om en digital kopi/besøke lesesalen og se i listen selv. Digitalarkivet har ikke tilgang til det originale kildematerialet".

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Ifølge Anette Skogseth Clausen er det Riksarkivet som sjekker opp mot originalen - [...]

 

Tellinga oppbevares i Riksarkivet, så kontrollen må nødvendigvis skje der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ken V. Nordberg

Ja originalen oppbevares på Riksarkivet så enhver kan gå inn selv og kontrollere om de vil det; men spørsmålet var om Riksarkivet har ressurser til å sjekke opp mot originalen for de endringene som er lagt inn av brukerne på den digitale tellinga? Hvis Riksarkivet foretar denne kontrollen er det jo kjempebra; men jeg trodde ikke i utgangspunktet at dette var tilfellet og at en eventuell kontroll opp mot originalkildene derfor må utføres av "vanlige" folk av eget initiativ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Ja originalen oppbevares på Riksarkivet så enhver kan gå inn selv og kontrollere om de vil det; men spørsmålet var om Riksarkivet har ressurser til å sjekke opp mot originalen for de endringene som er lagt inn av brukerne på den digitale tellinga? Hvis Riksarkivet foretar denne kontrollen er det jo kjempebra; men jeg trodde ikke i utgangspunktet at dette var tilfellet og at en eventuell kontroll opp mot originalkildene derfor må utføres av "vanlige" folk av eget initiativ?

 

Jeg er usikker på hvordan det vil bli lagt opp av de ansvarlige, men det er en runde på kontroll av innmeldte feil nå. Etter hvert vil det neppe være kontinuerlig sjekking, men oppsamling av korrekturmeldinger og gjennomgang x antall ganger i året.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ken V. Nordberg

Takk for den oppklaringen Kristian. :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Eg synest faktisk ikkje det er noko stort problem at der er feil i fødselsår og -datoar i 1910. 1910 er som alle tidlegare folketellingar ei oversikt over folkemengda, og opplysningane er som i alle tidlegare tellingar ofte omtrentlege. Det var ikkje i teljaren sine tankar at vi skulle sitje her 100 år etter og bruke opplysningane til noko, for å setje det på spissen.

 

Det er sjølvsagt naturleg å notere den oppgjevne fødselsdatoen/år frå tellinga, men har eg ingen andre kjelder vil eg oppføre meg som om eg ikkje veit datoen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marianne Solli

Til Aase. Det er jo fint for deg at du ikke synes det gjør noe med alle disse feilene, men det gjør jeg ... og mange andre, som du ser.

 

I de tilfellene jeg har kontrollert med 1910-tellingen har jeg funnet uhyrlig mange feil, og jeg har jo på forhånd vært inne i skannede kirkebøker og delvis fått avskrifter via statsarkiv angående disse feilførte år og datoer, navn m.m. Jeg er skuffet ... :huh:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ken V. Nordberg

Eg synest faktisk ikkje det er noko stort problem at der er feil i fødselsår og -datoar i 1910. 1910 er som alle tidlegare folketellingar ei oversikt over folkemengda, og opplysningane er som i alle tidlegare tellingar ofte omtrentlege. Det var ikkje i teljaren sine tankar at vi skulle sitje her 100 år etter og bruke opplysningane til noko, for å setje det på spissen.

 

Det er sjølvsagt naturleg å notere den oppgjevne fødselsdatoen/år frå tellinga, men har eg ingen andre kjelder vil eg oppføre meg som om eg ikkje veit datoen.

For meg er det heller ikke noe stort problem at det er feil fødseldato i folketellingen for 1910. Som du sier har vi andre kilder til å verifisere det. Konflikten min lå i hvorvidt jeg burde registrere en rettelse når jeg finner feil i folketellingen hvis jeg ikke vet om denne feilen ligger i originalkilden selv eller som ett resultat av transkriberingen. Kristian Hunskaar svarte veldig godt på det spørsmålet syntes jeg; han sier at Riksarkivet bevilger ressurser til å gå gjennom korrekturmeldingene ved (relativt) gjevne mellomrom. Så da er det jo verdt å legge inn en endring for åpenbare feil. En slik melding har da to fordeler:

  1. man får informasjonen dobbeltsjekket mot originalen, og
  2. endringsmeldingen blir liggende til advarsel for andre slektsgranskere om en feil med informasjonen til en bestemt person/familie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

det gjør jeg ... og mange andre, som du ser.

 

Mitt poeng er at ein ikkje må tru at denne folketellinga er meint å vere ei påliteleg oversikt over korrekte fødselsdatoar; trur ein det er forventningane for store. Folketellinga skal fortelje kven som bur kvar på eit gitt tidspunkt - kva namn dei er registrert under og kva fødselsdato dei har fått oppgitt vil vere avhengig av teljaren og kor nøyaktig han var. Noko anna kan ein ikkje forvente.

 

I tillegg er sjølve transkriberinga ei feilkjelde, som sjølvsagt bør vere så lita som muleg, men når ein er klar over kor upresis tellinga er i omgang med fødselsår/datoar så har det faktisk ikkje så mykje å seie med nokre feil frå eller til. Brutalt kanskje, men slik er no verda -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ken V. Nordberg

Da får vi håpe at nøyaktigheten i forbindelse med datoer ikke flyter over til resten av dataelementene i folketellingen (som navn for eks.). Heldigvis synes det og hovedsakelig være datoene som er problemet (ihvertfall i det jeg har undersøkt så langt).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Skorpen

Feil i forhold til originalkjelda er det viktig å få retta, både her og i eldre teljingar.

"Feil" i forhold det vi meiner er sanninga, men som også står i originalen, bør ikkje arkivverket bruke ressursar på. Eg har også funne nokre feil i 1910-teljinga, men desse feila som eg ser minner meg om at det kan vere feil eg ikkje har sett. Slik får eg eit bilete av registreringsarbeidet, som naturelgvis ikkje har vore like samvitsfullt utført overalt,

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ken V. Nordberg

Uten tilgang til originalkilden er det veldig vanskelig og skille mellom feil i originalkilden og transkriberingsfeil. Om da Arkivverket skal tillate registrering av feilmeldinger så vil jeg anta at en stor del av disse feilmeldingene vil være feilmeldinger som hverken har med originalkilden eller transkriberingen og gjøre men som heller er bona fide forskjeller mellom originalkilden og andre primærkilder. Den eneste måten og finne ut av det må da være og undersøke hver enkelt feilmelding opp mot originalkilden. Så dersom Arkivverket skal benytte ressurser på og gå gjennom endringsregistreringer så vil det være umulig og skille ut ressurser i forbindelse med feil i forhold til det vi mener er sannheten og feil mot det som står i originalen. Enten må de tillate registrering av feilmeldinger og gå gjennom alt; eller så må de ikke tillate registrering av feilmeldinger.

 

Hvis man vil spare disse ressursene så må man begrense registrering av endringer til de personer som har tilgang til originalkilden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arild Kompelien

Uten tilgang til originalkilden er det veldig vanskelig og skille mellom feil i originalkilden og transkriberingsfeil. Om da Arkivverket skal tillate registrering av feilmeldinger så vil jeg anta at en stor del av disse feilmeldingene vil være feilmeldinger som hverken har med originalkilden eller transkriberingen og gjøre men som heller er bona fide forskjeller mellom originalkilden og andre primærkilder. Den eneste måten og finne ut av det må da være og undersøke hver enkelt feilmelding opp mot originalkilden. Så dersom Arkivverket skal benytte ressurser på og gå gjennom endringsregistreringer så vil det være umulig og skille ut ressurser i forbindelse med feil i forhold til det vi mener er sannheten og feil mot det som står i originalen. Enten må de tillate registrering av feilmeldinger og gå gjennom alt; eller så må de ikke tillate registrering av feilmeldinger.

 

Hvis man vil spare disse ressursene så må man begrense registrering av endringer til de personer som har tilgang til originalkilden.

 

Mulig jeg misforstår deg, men jeg forstår det du skriver som at Arkivverket også må sjekke brukernes opplysninger om feil - etter at Arkivverket f. eks. har fastslått at transkriberinga stemmer med originalen.

 

Det vil nok aldri skje. Som utgiver har Arkivverket et ansvar for kvaliteten på transkriberinga, men utover det har de ikke noe ansvar og vil garantert ikke bruke ressurser på å sjekke mine kommentarer utover det å sjekke samsvar mellom original og transkribering.

 

Hvis jeg legger inn en kommentar som begrunner hvorfor f. eks. en fødselsdato er feil (i originalen) vil det være en kommentar som jeg må stå ansvarlig for, og som da eventuelt kan kommenteres av andre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.