Gå til innhold
Arkivverket
Frida Johannessen

er det hemmelig å være død?

Recommended Posts

Frida Johannessen

Finnes det adgang på nettet til lister over døde fra skifteretten eller statistisk sentralbyrå? Har funnet link til kirkevergen i Oslo over begravede, men skulle ikke dette være enkelt å få for alle i landet? Der er lister for noen få år i digitalarkivet, og det er jo supert, men... Nå brukes det masse ressurser på å registrere og fotografere og legge ut data i "gravminner" - men det må jo finnes lister allerede.

 

Ser det sies at Digitalarkivet har spurt Domstoladministrasjonen pent, og ikke fått svar. Men er det virkelig nødvendig å be pent, og så finne seg i manglende svar.

 

Og døden er da vel ikke hemmelig?

 

Hilsen Frida

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

M.a.o., vil det bli gjort noko for å få oppdatert databasen over døde i Norge 1995-2001?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

Du finner en oversikt over anmeldte dødsfall i Oslo på denne siden fra Oslo byfogdembete. Det er litt omstendelig å søke i oversikten ettersom den er oppdelt i månedlige lister. Jeg kjenner ikke til tilsvarende oversikter fra andre skifteretter.

 

Ellers er jo DIS Norges gravminnesider av stor verdi.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Jeg kjenner ikke til tilsvarende oversikter fra andre skifteretter.

Det er berre Oslo som har dette. Dei slurva ein lang periode og, men stadig press frå publikum (dvs nokre av oss) gjorde at dei blei mykje punktlegare.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ken V. Nordberg

OBIT AS side www.dodsannonser.no var ett fint tiltak for å begynne å registrere informasjon om døde personer i nyere tid. Men det virker som lufta gikk ut av det prosjektet og at det aldri ble noe særlig av. DIS gravminner, som Tore nevner, er kanskje den beste åpne ressursen vi har nå. Begge disse ressursene er imidlertid avhenging av at folk bidrar med og registrere data i disse databasene og på grunn av dette nok aldri kan bli en noenlunde komplett liste over dødsfall innenfor en tidsperiode.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anette S. Clausen

Hva gjelder den spesifikke databasen over dødsfall i Norge så har jeg forstått at det ikke er snakk om ønske om hemmelighold av informasjon, men mer spørsmål om tid og penger. Da vi fikk ut datauttrekk av databasen første gang, måtte jobben med å få ut dataene gjøres av andre og det kostet penger. Nå håper vi at en smidigere dataløsning er på plass og at de selv kan foreta datauttrekkene, men det er ikke gitt at det er en enkel sak å få ut de dataene vi ønsker, det er heller ikke noe vi kan kreve av dem.

 

Vi skal spørre dem igjen ved en passende anledning og håper på velvillighet og samarbeid.

 

Hva gjelder gravminnene og DIS-Norges registrering, er det ikke gitt at disse dødsfallene allerede er i et dataregister.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Takk for oppklarande svar. Håpar det ikkje går så altfor lang tid før det kjem ei oppdatering av denne databasen.

 

Når det gjeld databasen over gravminner, så er det vel ein del av dette som er overført frå gravregistera til prestegjeld rundt om i landet. Men dersom ein leitar etter folk som døydde for lenge sidan (over 70 år sidan?) finst dei som regel ikkje i gravminnedatabasen. Er det nokon som veit årsaka til dette? Er det fordi graver der festa gjekk ut før dataalderen byrja ikkje finst anna enn i gamle bøker?

 

I tillegg til dei kjeldene som er nemnt ovanfor har ein avisene. Aftenposten publiserer dødsannonsar som er under eit år gamle på heimesidene sine. Skal ein finne eldre dødsannonsar må ein ha abonnement, men då kan ein bla i skanna aviser like frå 1860. Søkjefunksjonen er så som så, dødsannonsar er som regel ikkje søkbare, men ein får ofte treff i "Anmeldte dødsfall", og så kan ein bla seg fram til annonsen. Det hadde vore moro om liknande tilbod hadde funnest for resten av landet, men i mangel av noko betre får ein bla i aviser på mikrofilm hos biblioteka.

 

Til slutt lurer eg på om det finst gamle kyrkjeblad på mikrofilm. Dei burde kunne gje ei viss oversikt over personalia i eit bestemt kyrkjesokn/kommune.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Mange kyrkjelydar har registra liggande ute i søkbar form, for eksempel Trondheim. Eg har ikkje funne noka fullstendig oversikt over kven som har dette, men om du "googlar" Ecclesia + kommunenamnet du er interessert i, skal du få det opp.

 

Men også her må ein vere merksame på at ein kan finne feil i både namn og data.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Det ser ut til at nokre brukar ecclesia, medan andre brukar programmet "gravlund", i følgje det som står på disnorge/gravminner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Er "Gravlund" også søkbart for oss vanlege folk, tru?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Frida Johannessen

Finnes det adgang på nettet til lister over døde fra skifteretten eller statistisk sentralbyrå? Har funnet link til kirkevergen i Oslo over begravede, men skulle ikke dette være enkelt å få for alle i landet? Der er lister for noen få år i digitalarkivet, og det er jo supert, men... Nå brukes det masse ressurser på å registrere og fotografere og legge ut data i "gravminner" - men det må jo finnes lister allerede.

 

Ser det sies at Digitalarkivet har spurt Domstoladministrasjonen pent, og ikke fått svar. Men er det virkelig nødvendig å be pent, og så finne seg i manglende svar.

 

Og døden er da vel ikke hemmelig?

 

Hilsen Frida

 

Her er link til basen fra kirkevergen i Oslo, som jeg nevte i mitt første innlegg. Hilsen Frida

 

 

http://www.begravdeioslo.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjetil B.

Sjå gjerne www.digd.no for å abonnere (gratis!) på anmeldte dødsfall. Tenesta er i beta og vil bli gradvis utvida.

 

Mvh Kjetil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marie Skålnes

Sjå gjerne www.digd.no for å abonnere (gratis!) på anmeldte dødsfall. Tenesta er i beta og vil bli gradvis utvida.

 

Mvh Kjetil

 

 

Er digd.no berre for Oslo? Det for nokre navn over skjermen i full fart, men dei var for små til å lesa skikkeleg!

 

I enkelte lokalaviser og menighetsblad står det anmeldte dødsfall pr mnd. Somme menighetsblad finn du på internett.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Sjå gjerne www.digd.no for å abonnere (gratis!) på anmeldte dødsfall. Tenesta er i beta og vil bli gradvis utvida.

 

Mvh Kjetil

 

Dette var interessant.

 

Eg har diverre ingen "smarte" telefonar, og kunne tenkt meg å søkje i dødsfall via ei vanleg heimeside, slik som på "gravminner" eller databasane i Digitalarkivet. Er det planar om å tilby tenesta via vanleg internett?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjetil B.

Er digd.no berre for Oslo? Det for nokre navn over skjermen i full fart, men dei var for små til å lesa skikkeleg!

 

I enkelte lokalaviser og menighetsblad står det anmeldte dødsfall pr mnd. Somme menighetsblad finn du på internett.

 

DigD.no starta med anmeldte dødsfall frå Oslo, men er no utvida med fleire kommunar/fylke. For å 'abonnere' må du laste ned ein app til iPhone eller Android, deretter vert DigD-appen oppdatert med nytt innhald kvar gong du startar den.

 

Tenesta dekker idag 25% av landets innbyggjarar, og ser gjerne at fleire tingrettar ønskjer å dele data med oss. Her er oversikten over kven som leverer data pr idag. Enkelte tingrettar nektar å utlevere, om enn på eit tvilsamt grunnlag. Domstolsadministrasjonen (DA) har vurdert DigD og funne at det er opp til kvar enkelt tingrett å bestemme dette.

 

Kanskje tingrettane får eit anna syn på saka om fleire kontaktar DA eller sin domstol (kontaktdata) ein ønskjer data frå. DigD har pr idag omlag 1000 aktive brukarar, med nye som kjem til kvar dag.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjetil B.

Dette var interessant.

 

Eg har diverre ingen "smarte" telefonar, og kunne tenkt meg å søkje i dødsfall via ei vanleg heimeside, slik som på "gravminner" eller databasane i Digitalarkivet. Er det planar om å tilby tenesta via vanleg internett?

 

Fordelane med å distribuere dataene i ein app er m.a at formatet er lukka, dvs at ein kan føle seg trygg på at dataene ikkje blir misbrukt. Ny funksjonalitet er under produksjon, så følg med på blogg.digd.no!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Eg lurer på om du kan utdjupe kva du meiner med misbruk. Digitalarkivet har tidlegare lagt ut ein database over dødsfall i Norge 1995-april 2001, som dei har fått frå domstoladministrasjonen. Denne ligg fritt tilgjengeleg her på Digitalarkivet. Er dødsfall etter 2001 meir "hemmelege" enn dei som skjedde før 2001?

 

I følgje innlegg #6 er dette frå Digitalarkivet m.a. eit ressursspørsmål. Eg meiner at det måtte vore mogeleg med eit samarbeid mellom Digitalarkivet og DigD, og at ein slik database dermed kunne leggjast ut her på Digitalarkivet heilt gratis for brukarane. Digitalarkivet kunne betale DigD litt for å få lov til å leggje ut databasen (og på den måten sikre opphavspersonen/-ane inntekter), men det ville likevel verte billegare enn om dei skulle digitalisert opplysningane sjølv. Parallelt med dette kunne DigD ha ei "appe"-teneste slik som no, og på den måten vere sikra inntekter frå denne marknaden.

 

Det er tullete om same jobben skulle måtte gjerast to gonger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjetil B.

Ja eit samarbeid kan synast nyttig for alle partar, men utfordringa er å få domstolane til å sleppe dataene fri, og deira syn på sikkerheit/misbruk. Det er mogleg dei tykkjer betre om ei lukka løysing på ferske data, utan at eg deler det synet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Hva gjelder den spesifikke databasen over dødsfall i Norge så har jeg forstått at det ikke er snakk om ønske om hemmelighold av informasjon, men mer spørsmål om tid og penger. Da vi fikk ut datauttrekk av databasen første gang, måtte jobben med å få ut dataene gjøres av andre og det kostet penger. Nå håper vi at en smidigere dataløsning er på plass og at de selv kan foreta datauttrekkene, men det er ikke gitt at det er en enkel sak å få ut de dataene vi ønsker, det er heller ikke noe vi kan kreve av dem.

 

Vi skal spørre dem igjen ved en passende anledning og håper på velvillighet og samarbeid.

 

Hva gjelder gravminnene og DIS-Norges registrering, er det ikke gitt at disse dødsfallene allerede er i et dataregister.

 

Eg lurer på kva som er status no i 2013 når det gjeld ei eventuell oppdatering av databasen "døde i Norge 1995 - april 2001".

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anette S. Clausen

Det er ikke endring i status for databasen dødsfall i Norge, den går fremdeles ikke lenger enn til april 2001.

 

Ettersom vi har hatt en stans i publisering av data som ikke er fra kirkebøker, har vi ikke arbeidet aktivt med å få inn mer data av den typen heller. Når løsning for opplasting, søk og visning for alle typer data er på plass, vil det nok være aktuelt å be om et nytt uttrekk fra skifteretten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Så har det gått nesten to år, og den gamle databasen er blitt overført til "nye" Digitalarkivet. Kva er status for ei evt. oppdatering av dødsfalldatabasen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anette S. Clausen

Jeg må nok skuffe deg. Det har ikke vært prioritert fra oss å prøve å få nye uttrekk av databasen. Det er på arbeidslisten vår, men der er det også ganske mye annet. Jeg skal se hva vi kan få til, men jeg tør ikke love noe.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Trollsaas

Fordelane med å distribuere dataene i ein app er m.a at formatet er lukka, dvs at ein kan føle seg trygg på at dataene ikkje blir misbrukt. Ny funksjonalitet er under produksjon, så følg med på blogg.digd.no!

 

Grrrrf! "At dataene ikkje blir misbrukt"!!!!! Hvor er kriteria for at det offentlige ikke skal levere ut dødsfallinformasjon fordi dataene kan bli "misbrukt"? Dette er bare tullargumentasjon!

 

Videre: Betyr det at vi med Windows telefon er mer suspekte enn de med Android? Eller kanskje at de med Windows PC er mer tvilsomme enn de med Apple?

 

Dersom dette er tankegangen hos digd.no, så glem hele dr....!

Da kan vi like godt legge ut en egen responsiv løsning med bedre funksjonalitet slik at den danker ut digd.no - samt takke digd.no for pionerarbeidet.

 

Endret av Tore Trollsaas

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.