Gå til innhold
Arkivverket
Oddbjørn Johannessen

Hvem var Maren Olsdtr. Buene-Tøa?

Recommended Posts

Oddbjørn Johannessen

Jeg har nok en "løs" ane i 1700-tallets Holt (A-A): Maren Olsdatter g. ca. 1750 med Halvor Torkildsen Buene-Tøa (f. 1729). Halvor kjenner jeg opphavet til. Han var sønn til Torkild Stiansen Torp (f. ca. 1698, Kvastad-slekta) og Kari Halvorsdtr. Buene (ca. 1705-1763). Kari var datter til Halvor Aasuldsen Buene (ca. 1671-1726) i hans første ekteskap med Gunborg Jensdtr. Østre Sandøya.

 

Halvor og Maren hadde 5 kjente barn, og farens "adresse" ved de ulike dåpsinnførslene viser at de flyttet litt rundt i området:

 

1. Ellen Halvorsdtr. døpt 7/3 1751. Far: Halvor Torchildsen Grønnestøel (Grendstøl).

 

2. Joran Halvorsdtr. døpt 12/11 1752. Far: Halvor Torkielsen Langand.

 

3. Jens Halvorsen døpt 12/10 1757. Far: Halvor Torchildsen Tøa.

 

4. Torchild Halvorsen døpt 17/3 1762. Far: Halvor Torchildsen Tøa.

 

5. Karen Halvorsdtr. døpt 25/12 1765. Foreldre: Halvor Terkelsen Tøa ved Buene og Maren Olsdaat. Karen er min ane, og hun ble gift med Torje Olsen Langang (1762-1844). De bodde en tid på Eikeland før de slo seg ned på Langang. Deres datter Kirsten Torjesdtr. (1789-1874) ble for øvrig gift med skipper Halvor Sørensen Buene-Tøa (1784-1842), så her var det tette lokale bånd. Halvor og Kirsten var mine tipp-tippoldeforeldre.

 

Tilbake til Maren (Mari) Olsdatter. De fleste av fadderne for barna kan slektsmessig relateres til Halvor Torchildsen - med noen få interessante unntak. Jeg har et håp om at disse unntakene kan bidra til en nærmere identifikasjon av Marens opphav. I to tilfeller er Jørgen "Grønnestad/Grønestøel" (Grendstøl) fadder. Hans patronymikon var Olsen, så han kunne være en potensiell bror til Maren Olsdatter. Han var imidlertid gift med ei Anne Olsdatter, så her er det flere muligheter. Jeg kan jo føye til at Marj Olsdtr. også var fadder for et av Jørgens barn.

En annen interessant person blant fadderne bor barna til Halvor Torchildsen og Maren Olsdtr., er Joran Olsdtr. Hun var kone nr. to til Jens Halvorsen Buene (som altså var morbror til Halvor Torchildsen Buene-Tøa). Vi har altså da muligens to potensielle søsken til Maren Olsdtr,. Kan Maren, Jørgen (eventuelt kona Anne) og Joran vært barn til en Ole på Buene eller Langang? Navnet Joran finner vi nemlig hyppig som et arvenavn blant etterkommerne etter Oluf Stiansen Langang og Joran Gjerulvsdtr. Gjervoll.

 

La meg avslutningsvis tilføye at et pantedokument datert 9/11 1774 viser at Halvor Torchildsen da overtok 1/2 h i plassen Grimslia u/Buene og bosatte seg der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg tar med at da Jørgen Olsen Grendstøls datter Joran ble døpt juledag 1753, var Mari Olsdatter og Jens (Halvorsen) Buene hhv. 1. og 2. fadder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

En Ole Grendstøl (Olle Grenstøl/Grenestøl) er nevnt i kommunikantlistene for Holt i første halvdel av 1740-årene (og sikkert også før det). Han kan jo være en aktuell farskandidat i hvert fall for Jørgen Olsen Grendstøl. På Grendstøl var det husmannsplasser (minst to), dels under Myklebustad og dels under Lilleholt. Den eldste oppsitteren som er nevnt i Holtsboka, er en Ånon Olsen Grendstøl som i 1762 giftet seg med Inger Ånonsdatter. I Dypvågboka blir denne opplysningen tolket dithen at Ånon Olsen var den eldste kjente brukeren av Grendstøl. Dette stemmer ikke. Vi har jo allerede sett at Jørgen Olsen Grendstøl bodde der allerede rundt 1750. Det samme gjorde Halvor Torchildsen Buene-Tøa en kort periode. Og tidlig i 1740-årene fantes det altså en Ole Grendstøl. Jeg kan jo da også føye til at jeg har funnet en Eli Olsdtr. Grendstøl døpt i Holt så tidlig som i 1704 (Eelj Olsdater Grønnestøel). Fadderne for henne var (jeg har normalisert navneformene): Peder Haaversen Hanto, Kari Pedersdtr. Hanto, Ingeborg Grundesdtr. Hanto, Stian Aasuldsen Buene, Guri Aasuldsdtr. Buene og Joran Aasuldsdtr. Buene.

 

Og da sneier vi plutselig borti en annen tråd jeg nylig har startet: http://forum.arkivverket.no/index.php?/topic/170221-kvastadlia-holt-a-a-tidlig-1700-tall-aner-med-ukjent-opphav/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Hei Oddbjørn, du innleder denne tråden med følgende: "Jeg har nok en "løs" ane i 1700-tallets Holt (A-A): Maren Olsdatter g. ca. 1750 med Halvor Torkildsen Buene-Tøa (f. 1729). Halvor kjenner jeg opphavet til. Han var sønn til Torkild Stiansen Torp (f. ca. 1698, Kvastad-slekta) og Kari Halvorsdtr. Buene (ca. 1705-1763). Kari var datter til Halvor Aasuldsen Buene (ca. 1671-1726) i hans første ekteskap med Gunborg Jensdtr. Østre Sandøya". Det er så langt jeg vet ikke grunnlag for å si at Kari Halvorsdatter var datter til Halvor Aasuldsen. I Dypvågbøkene (s. 2002)er det følgende påpekt: "Holt-boken sier at der var en datter til av 1ste ekteskap, Karen, men hun er ikke nevnt i noe skrift. Hun skulle vært g.m. Halvor Åsuldsen, men det var Halvor Åsuldsens enke, ikke datter, som hette Karen Halvorsdtr". Karen giftet seg med Halvor Aasuldsen i 1718, og med Torkild Stiansen i 1728. Jeg vet ikke hvor du har fødselsdata fra, men om hun var født 1705 var hun altså 13 år gammel da hun giftet seg med Halvor (forsåvidt ikke umulig). Hun arvet imidlertid 1 kalveskinn i Vestre (?) Sandøya etter sin far, som er antatt å være Halvor Jonsen Østre Sandøya som døde i 1693 - skifte 13/11-1693 (dessverre ukjent)? Har du noe som kan avklare dette ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Når det gjelder de eldste på Grenstøl, så er det jo fristende å tro at den Ole Olsen som var født i 1683, var far til Ånon Olsen - og at moren var Kirsten Jørgensdatter. Skiftet etter denne Ole skal ha blitt holdt i Tvedestrand 18/8-1734. Han og Kirsten skal ha hatt 4 døtre sammen, og han var muligens gift på nytt etter Kirstens død i 1719. Hun skal imidlertid ha vært fra Bakke, og dermed ikke ha tilknytning til Grenstøl. Så kan man spørre om denne Ole var sønn til Ole Olsen Grenstøl og Lisbet Olsdatter, som skal ha hatt 3 døtre i tillegg til sønnen Ole. Skiftet etter "gamle Ole" skal ha blitt holdt 14/5-1732. Til slutt kan en spørre hvilken Ole Olsen Grenstøl som var gift med Kari Ulvsdatter f. ca. 1650 ??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Hei Oddbjørn, du innleder denne tråden med følgende: "Jeg har nok en "løs" ane i 1700-tallets Holt (A-A): Maren Olsdatter g. ca. 1750 med Halvor Torkildsen Buene-Tøa (f. 1729). Halvor kjenner jeg opphavet til. Han var sønn til Torkild Stiansen Torp (f. ca. 1698, Kvastad-slekta) og Kari Halvorsdtr. Buene (ca. 1705-1763). Kari var datter til Halvor Aasuldsen Buene (ca. 1671-1726) i hans første ekteskap med Gunborg Jensdtr. Østre Sandøya". Det er så langt jeg vet ikke grunnlag for å si at Kari Halvorsdatter var datter til Halvor Aasuldsen. I Dypvågbøkene (s. 2002)er det følgende påpekt: "Holt-boken sier at der var en datter til av 1ste ekteskap, Karen, men hun er ikke nevnt i noe skrift. Hun skulle vært g.m. Halvor Åsuldsen, men det var Halvor Åsuldsens enke, ikke datter, som hette Karen Halvorsdtr". Karen giftet seg med Halvor Aasuldsen i 1718, og med Torkild Stiansen i 1728. Jeg vet ikke hvor du har fødselsdata fra, men om hun var født 1705 var hun altså 13 år gammel da hun giftet seg med Halvor (forsåvidt ikke umulig). Hun arvet imidlertid 1 kalveskinn i Vestre (?) Sandøya etter sin far, som er antatt å være Halvor Jonsen Østre Sandøya som døde i 1693 - skifte 13/11-1693 (dessverre ukjent)? Har du noe som kan avklare dette ?

 

Hei, Helge. Jeg mener det er unøyaktigheter her både i Dypvågboka og i Holtsboka - og det er snakk om to forskjellige Kari Halvorsdatter. Jeg ser at det nok også er et par unøyaktigheter i min framstilling. Derfor skal jeg dobbeltsjekke dataene og komme tilbake med korreksjoner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Når det gjelder de eldste på Grenstøl, så er det jo fristende å tro at den Ole Olsen som var født i 1683, var far til Ånon Olsen - og at moren var Kirsten Jørgensdatter. Skiftet etter denne Ole skal ha blitt holdt i Tvedestrand 18/8-1734. Han og Kirsten skal ha hatt 4 døtre sammen, og han var muligens gift på nytt etter Kirstens død i 1719. Hun skal imidlertid ha vært fra Bakke, og dermed ikke ha tilknytning til Grenstøl. Så kan man spørre om denne Ole var sønn til Ole Olsen Grenstøl og Lisbet Olsdatter, som skal ha hatt 3 døtre i tillegg til sønnen Ole. Skiftet etter "gamle Ole" skal ha blitt holdt 14/5-1732. Til slutt kan en spørre hvilken Ole Olsen Grenstøl som var gift med Kari Ulvsdatter f. ca. 1650 ??

 

Interessante refleksjoner. Jeg skal få undersøkt de skiftene du nevner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Når det gjelder Torkild Stiansen Torps kone, så er det unøyaktigheter både hos meg, i Holtsboka, i Dypvågboka og i kirkeboka! Holtsboka hevder altså at Halvor Aasuldsen Buene hadde ei datter fra 1. ekteskap ved navn Kari Halvorsdtr. (f. ca. 1705) g.m. Torkild Stiansen Torp. Under Torp kalles hun for øvrig Kari Halvorsdtr. Langang. Dypvågboka har også Torkild Stiansen Torp gift med Kari Halvorsdtr. Langang, men korrigerer påstanden om at hun skulle være Halvor Aasuldsen Buenes datter - men skaper litt forvirring ved følgende setninger: "Holt-boken sier at der var en datter til av (Halvor Åsuldsens) 1ste ekteskap, Karen, men hun er ikke nevnt i noe skrift. Hun skulle være gift med Halvor Åsuldsen, men det var Halvor Åsuldsens enke, ikke datter, som hette Karen Halvorsdtr." (...her går det nok litt i surr!).

 

Jeg var klar over Dypvågbokas innvendinger her, men fant ingen annen aktuell Halvor som kunne vært Torkild Stiansens svigerfar enn Halvor Åsuldsen Buene. Dessverre fikk jeg ikke fram i første innlegg at det var en hypotese. At hun kalles Kari Halvorsdatter Langang i kirkeboka både ved trolovelsen og vielsen med Torkild Stiansen Torp i 1728, er i og for seg ingen innvending - for det var ekstremt mye "samrøre" (og flytting) mellom Langang, Buene (m/Tøa) og Torp - og navnebruken er ikke helt konsistent i primærkildene. Ved skiftet etter Halvor Åsuldsen Buene 31/8 1726 (Nedenes sk.prot. nr. 9, fol. 320a) kalles han Halvor Aasuldsen Langang. Dette skiftet er imidlertid her helt avgjørende, fordi det viser at han IKKE hadde noen datter med navnet Kari/Karen.

 

Så til kirkeboka for Holt: I oversikten over døde og begravede i 1763 finner vi følgende innførsel: "Torchild Tøas Kone Karen Nielsd. og Halvor Tøas kone N: Karen". Formuleringen kan tyde på at de to Karen ble begravet samtidig - den ene g.m. Torchild Tøa, som er identisk med Torkild Stiansen Torp (som flyttet til Tøa), og den andre g.m. Halvor Halvorsen Buene-Tøa (Halvor Aasuldsens sønn). Men de to damene må være byttet om! Det var nemlig Halvor Halvorsen som var gift med Karen Nielsdtr. (fra Bakke), mens Torchild Stiansen altså var gift med den andre Karen (som her står uten patronymikon). Jeg har funnet skiftet fra samme år (altså 1763) etter Karen Nielsdtr. (som der kalles Buene) - men ikke etter Karen Halvorsdtr. Dette skiftet viser at det var et betydelig økonomisk mellomværende mellom Halvor Halvorsen Buene-Tøa og Torchild Stiansens/Karen Halvorsdatters sønn, Halvor Torkildsen Tøa - uten at jeg har greid å trenge inn i detaljene.

 

Da står vi altså igjen med to "mysterier" i denne tråden: Hvem var Maren Olsdatters foreldre - og hvem var hennes svigermors, Karen Halvorsdatter Langangs, foreldre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Og Halvor Halvorsens hustru Karen Nilsdatter hadde også en Jørgensdatter som mor, nemlig Maren - med uklar opprinnelse ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Kanskje det kunne være nyttig å ta med fadderne for de tre barna til Torchild Stiansen Torp-Tøa og Karen Halvorsdtr. Langang som jeg har funnet:

 

1. 12/2 1729: "Torchel Stiansøns barn paa Langan". Her er ingen faddere nevnt, og barnets navn mangler - men dette må være Halvor Torkildsen. En stund etter dåpen ser vi at "Torchel Langans Kone" blir introdusert i kirken.

 

2. 8/9 1731: "Stian Torchelsen Langan". Faddere: Berte Torp, Olle Langan, Aasel Olssøn, Allou Sandø(en).

 

3. 2/7 1733: "Mari Torchelsdatter Buene". Faddere: Jahan Buene, Stian Buene, Christen Lien, Rasmus Buene, Berte Tuede.

 

La meg også ta med at forloverne for Torchel Stiansen Torp og Kari Halvorsdatter Langang i 1728 var Stian Buene og Torje Hantoe.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Og Halvor Halvorsens hustru Karen Nilsdatter hadde også en Jørgensdatter som mor, nemlig Maren - med uklar opprinnelse ?

 

Det stemmer. Jeg har heller ikke kommet noe lenger med henne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

En liten hypotese, Oddbjørn: Hvis vi antar at fadderen som kalles Allou Sandøya er identisk med Allaug Jensdatter f. 1681, gift med en ellers ukjent Anders Jensen Østre Sandøya. Allaug var datter av Jens Pålsen og Gunhild Pedersdatter, og søster til Gunhild Jensdatter, Tarald Tomassen Eikeland/Langangs andre hustru. Blant Allaugs arvinger var 2 halvsøsken, Alv Olsen Langang, og Karen Olsdatter. Det har vært ukjent hvem faren til disse 2 barna var, men jeg ser du antyder at Ole kom fra Store Søndeled ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

En liten hypotese, Oddbjørn: Hvis vi antar at fadderen som kalles Allou Sandøya er identisk med Allaug Jensdatter f. 1681, gift med en ellers ukjent Anders Jensen Østre Sandøya. Allaug var datter av Jens Pålsen og Gunhild Pedersdatter, og søster til Gunhild Jensdatter, Tarald Tomassen Eikeland/Langangs andre hustru. Blant Allaugs arvinger var 2 halvsøsken, Alv Olsen Langang, og Karen Olsdatter. Det har vært ukjent hvem faren til disse 2 barna var, men jeg ser du antyder at Ole kom fra Store Søndeled ?

 

Interessant!

Min antydning om Alv Olsen Langangs opphav inneholder flere usikkerhetsmomenter. Det er Holtsbokas hypotese. Dypvågboka (s. 2004) argumenterer mot dette, fordi han ikke finnes i noe skifte som kan relateres til den hypotetiske faren, Ole Alvsen Søndeled. Dypvågbokas konklusjon blir derfor: "Vi vet ikke hvor han var fra. Han døde 67 år gl. i 1769". Jeg skal sjekke om det står noe i Søndeledboka.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg hadde Søndeldeboka i nærheten. Ole Alvsen Store Søndeled og Maren Tengelsdatter Homme hadde riktignok en sønn ved navn Alv Olsen, men han var f. i 1719 og død før foreldrene holdt oppgivelsesskifte i 1763. Dermed begraver vi hypotesen om at Alv Olsen Langang kom fra Store Søndeled, for godt!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Når det gjelder de eldste på Grenstøl, så er det jo fristende å tro at den Ole Olsen som var født i 1683, var far til Ånon Olsen - og at moren var Kirsten Jørgensdatter. Skiftet etter denne Ole skal ha blitt holdt i Tvedestrand 18/8-1734. Han og Kirsten skal ha hatt 4 døtre sammen, og han var muligens gift på nytt etter Kirstens død i 1719. Hun skal imidlertid ha vært fra Bakke, og dermed ikke ha tilknytning til Grenstøl. Så kan man spørre om denne Ole var sønn til Ole Olsen Grenstøl og Lisbet Olsdatter, som skal ha hatt 3 døtre i tillegg til sønnen Ole. Skiftet etter "gamle Ole" skal ha blitt holdt 14/5-1732. Til slutt kan en spørre hvilken Ole Olsen Grenstøl som var gift med Kari Ulvsdatter f. ca. 1650 ??

 

Jeg fant skiftet i Tvedestrand på "Gaarden Berges Grund" etter Ole Olsen, datert 18/8 1734. Han hadde imidlertid ingen sønner - bare, som du også sier, 4 døtre. Arvingene er enka Anne Biørnsdatter og følgende døtre (fra 1. ekteskap?): 1. Kari Olsdatter den eldre (g.m. Albret Torjesen Nævestad); 2. Kari Olsdatter den yngre (g.m. Jon Olsen og "opholdende sig udj Huusene herpaa Arve Tomten"); 3. Ingeborg Olsdatter, 22 år, ugift; 4. Johanne Olsdatter, 20 år, ugift.

 

Jeg kan ikke se at denne Ole Olsen hadde noe med Grenstøl å gjøre. I tillegg til husene i Tvedestrand (på Berges grunn) hadde han riktignok et lite "Forhuus" som sto på Myklebustads grunn. Det kunne jo i og for seg vært Grenstøl, siden en av plassene der lå under Myklebustad - men dette "Forhuus" sto nok helst i Tvedestrand (i nærheten av Ole Olsens våningshus). Myklebustad eide jo også arealer der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Jeg fant skiftet i Tvedestrand på "Gaarden Berges Grund" etter Ole Olsen, datert 18/8 1734. Han hadde imidlertid ingen sønner - bare, som du også sier, 4 døtre. Arvingene er enka Anne Biørnsdatter og følgende døtre (fra 1. ekteskap?): 1. Kari Olsdatter den eldre (g.m. Albret Torjesen Nævestad); 2. Kari Olsdatter den yngre (g.m. Jon Olsen og "opholdende sig udj Huusene herpaa Arve Tomten"); 3. Ingeborg Olsdatter, 22 år, ugift; 4. Johanne Olsdatter, 20 år, ugift.

 

Jeg kan ikke se at denne Ole Olsen hadde noe med Grenstøl å gjøre. I tillegg til husene i Tvedestrand (på Berges grunn) hadde han riktignok et lite "Forhuus" som sto på Myklebustads grunn. Det kunne jo i og for seg vært Grenstøl, siden en av plassene der lå under Myklebustad - men dette "Forhuus" sto nok helst i Tvedestrand (i nærheten av Ole Olsens våningshus). Myklebustad eide jo også arealer der.

 

Da får vi vel konkludere med at denne Ole Olsen ikke har noe med Grenstøl å gjøre, og lete videre..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Så kan man spørre om denne Ole var sønn til Ole Olsen Grenstøl og Lisbet Olsdatter, som skal ha hatt 3 døtre i tillegg til sønnen Ole. Skiftet etter "gamle Ole" skal ha blitt holdt 14/5-1732. Til slutt kan en spørre hvilken Ole Olsen Grenstøl som var gift med Kari Ulvsdatter f. ca. 1650 ??

 

Vet du noe mer om den Ole Olsen det skal ha vært skifte etter 14/5 1732, Helge? Jeg kan ikke finne det skiftet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Sorry, Oddbjørn. Han skal ha bodd på Lillestøl, og hatt 3 døtre i tillegg til sønnen Ole, en av disse en Elen g.m. Peder Bjørnsen Gladstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Sorry, Oddbjørn. Han skal ha bodd på Lillestøl, og hatt 3 døtre i tillegg til sønnen Ole, en av disse en Elen g.m. Peder Bjørnsen Gladstad.

 

Du mener vel Grenstøl under Lilleholt? Da tar jeg en ny leterunde for å finne et relevant skifte fra 1732 (kanskje på Gladstad?). Hvilken kilde er det forresten som oppgir skiftedatoen 14/5 1732?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Nå fant jeg skiftet 14/5 1732 etter Ole Olsen Grenstøl! Det var ikke med i registeret, men det lå på rett plass i kronologien i protokollteksten:

 

Ole Olsen Grenstøl, skifte 1732

 

Arvingene var enka Lisbeth Olsdatter og følgende barn:

 

1. Ole Olsen, "boende i Tvedestrand".

 

2. Elin Olsdatter g.m. Peder Gladstad, Solberg-eie.

 

3. Karen Olsdatter, ugift.

 

4. Maren Olsdatter, ugift.

 

Det er jo selvsagt svært interessant at yngstedattera hette Maren, men det spørs om hun ikke er for gammel til å være identisk med den etterlyste Maren Olsdtr. Buene-Tøa...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Ole Olsen Grenstøls sønn - Ole Olsen - som bodde i Tvedestrand, kan selvsagt være identisk med den tidligere omtalte Ole Olsen Berge-eie som det var skifte etter i Tvedestrand i 1734. Men han kan jo også ha overtatt på Grenstøl etter farens død - og være identisk med den Olle Grenstøl som er nevnt flere ganger i kirkeboka i 1740-årene (og som kan ha hatt ei datter med navnet Maren)...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Nå fant jeg skiftet 14/5 1732 etter Ole Olsen Grenstøl! Det var ikke med i registeret, men det lå på rett plass i kronologien i protokollteksten:

 

Ole Olsen Grenstøl, skifte 1732

 

Arvingene var enka Lisbeth Olsdatter og følgende barn:

 

1. Ole Olsen, "boende i Tvedestrand".

 

2. Elin Olsdatter g.m. Peder Gladstad, Solberg-eie.

 

3. Karen Olsdatter, ugift.

 

4. Maren Olsdatter, ugift.

 

Det er jo selvsagt svært interessant at yngstedattera hette Maren, men det spørs om hun ikke er for gammel til å være identisk med den etterlyste Maren Olsdtr. Buene-Tøa...

 

Definitivt for gammel, Oddbjørn - men du har i alle fall fått bekreftet 2 generasjoner Ole Olsen. Undrer på om eldstemann var gift 2 ganger, og at Kari Ulvsdatter f. omkring 1650 er den andre hustruen. Jeg kjenner imidlertid ikke til noen barn av dette paret, og så var det disse Jørgensbarna da..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Definitivt for gammel, Oddbjørn - men du har i alle fall fått bekreftet 2 generasjoner Ole Olsen. Undrer på om eldstemann var gift 2 ganger, og at Kari Ulvsdatter f. omkring 1650 er den andre hustruen. Jeg kjenner imidlertid ikke til noen barn av dette paret, og så var det disse Jørgensbarna da..

 

Har du en henvisning når det gjelder Kari Ulvsdatter (Dypvågbøkene?)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Har du en henvisning når det gjelder Kari Ulvsdatter (Dypvågbøkene?)?

 

Det er nok Hallvard Tveiten som har bragt henne på banen, datter av Ulv Torbjørnsen og en Taraldsdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg løfter opp denne gamle tråden igjen, siden "mysteriet" Maren Olsdatter ennå ikke er løst.  I tillegg har vi "mysteriet" Karen Halvorsdatter (ca. 1705-1763), som altså var gift med Torkild Stiansen Torp (f. 1698 på Kvastad).  Jeg trodde lenge (forledet av bygdeboka for Holt) at Karen var datter til Halvor Åsulvsen Buene, men hun er ikke nevnt i skiftet etter ham i 1726.  Det pussige er at Torkild Stiansens og Karen Halvorsdatters sønn, Halvor Torkildsen (g.m. den "mystiske" Maren Olsdatter), blir bruker av Tøa i 1750-årene.  Tøa er et av hovedbrukene under Buene (fremdeles i min slekts besittelse), og spørsmålet er hva slags adkomst han hadde til gården, dersom han ikke var arveberettiget.

Endret av Oddbjørn Johannessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.