Gå til innhold
Arkivverket
Anita Holck

Peder Christensen Trane - født 1550

Recommended Posts

Anita Holck

Lenke til den gamle Tranedebatten her: http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=15554&sok=trane&nr=22&antinnlegg=183&startnr=&antall=&spraak=n#anker

 

Den nyeste artikkelen som er skrevet om slekten Trane finnes i Genealogen, medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening, nr. 2/2002 - "Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen", skrevet av Randi Rostrup.

 

Det kjennes ikke til at Christen Christensen Trane (1533-1600) har vært gift 2 ganger annet enn fra en gammel våpenbok fra 1600-tallet som sier at han var gift med Magdalena Nielsdatter. Vi vet av kildene at han var gift med Karine Povelsdatter, som det var skifte etter i Stavanger 16/5-1616. Arvingene var Christen Christensen Trane (død 1644), presten i Nes, Akershus Povel Christensen Trane (død 1647) og magister Jens Jørgensøn gift med Kirsten Christensdatter Trane. Det siste kjente barnet, datteren Magdalena, må være død før 1616 uten arvinger. Karine Povelsdatter må dermed være mor til disse barna.

 

Når det gjelder Christen Christensen Tranes ellers ukjente far, Christen Trane, vet vi at han må ha vært gift 2 ganger, men begge hustruer er ukjente. Med første kone har han den ovenfor nevnte Christen f. 1533, med andre kone har han sønnen Peder og datteren Else. Peder nevnes i kildene som Christens halvbror, Else nevnes om Peders søster. Else var gravid så sent som 1599 og må dermed være langt yngre enn Christen.

 

Det finnes også flere ukjente Christen Traner, nemlig han som var far til sognepresten i Hausken, Rennesøy, Rogaland Palle Christensen Trane, nevnt 1579. Det er ikke kjent at Palle tilhørte den ovenfor nevnte familie.

 

I Danmark er nå funnet et håndskrevet brev "Gienpart af Famiilie Bibelen som opbevares for Tiden af Consul Kielland i Stavanger, derbeboer Arve=Fonden, hvor den efter Danators Hr=Proost. Morthen Leigh's Bestemmelse skal være, saa længe Nogen af Familien beboer sammen"

 

http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,10372.0.html

 

Vedlagt følgende "Geneälogisk Tavle nr.1":

A. Christen Thrane født 1533 død 12 Juli 1600

havde til Hustroe

*Elisabeth Gÿldenstierne

Deres hans ene Søn var

Christen Thrane, Kongelig Ombudsmand i Stavanger Stift

Gift 1607.

som havde til Hustroe:

Anne Jens Datter

Deresbørnvare:

osv.

 

Morten Leigh f. 1692, Stavanger, prest og prost i Elverum og Solør 1729-60, var barnebarn av Elisabeth Sørensdatter Godtzen (1639-1714), datter av Søren Pedersen Godtzen og Elisabeth Christensdatter Thrane (-1684).

 

Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anita Holck

Familiebibelen har tilhørt Søren Pedersen Godtzen død 1665, hans hustru Elisabeth Thrane død 1683. Den starter

1627: Fik ieg Suar oc tilsagn om min ... paa Nytt Aars aften

1628: 12 October stod vores Troloffelse paa Kongsgaarden

1630: 10 Januarij stod voris Brølup udi Staffanger

Deretter barnas fødsel, dåp og faddere, med søsken, svogere, svigerinner, min søsters moster osv. og men dette er kanskje kjent?

 

Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leon Hagelee

Anita,

 

How should this information be interpreted? What is its significance?

 

Hilsen

Leon Anton Hagelee

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anita Holck

Hva mener du Leon?

 

Er slektskretsen rundt Godtzen og Thrane uinteressant?

Eller er den så godt kjent at det er bortkastet å transkribere teksten?

Eller mener du at informasjonen ikke hører hjemme her?

 

Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Stein Norem Wisted

Jeg synes ihvertdall at dette er interessant, da jeg stammer fra Tranene i flere grener.

 

Men i den danske "delen" av debatten omtales det "en gammel genealogisk tavle" som sier at Christen Trane var gift med Elisabeth Gyldenstjerne. Er det noen flere detaljer om denne, f.eks. hvor gammel er den ? og hvem har laget den ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anita Holck

Jeg har få tilsendt en bildefil av de to første sidene av familiebibelen, og forsøkt å transkribere dem.

Har bedt om å få tilsendt resten, også den gamle tavlen (som jeg ikke har sett). Men bibelen går ikke lenger tilbake enn 1627, og sier ikke noe om anene bakover, ikke annet enn de som nevnes som faddere.

 

Siden Leon spør om poenget med denne diskusjonen, må jeg si følgende: Det ser ut til at de danske og de norske grenene av slekten har forskjellig "tradisjon" på hvem som er gift med Christen Christensen Thrane. Etter gammel norsk overlevering var han gift med Magdalena Nielsdatter Semelenge. Etter gammel dansk overlevering var han gift med Elisabeth Gyldenstierne. Ingen av dem har rett. Han var gift med Karine Povelsdatter. Vi vet at det fantes (minst) 4 generasjoner Christen Thrane. Kan det bety at noen har gått surr i generasjonene her? Vi vet også at "gamle" Christen Thrane var gift 2 ganger. Og sannsynligvis er resten komplett umulig å bevise...

Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leon Hagelee

Hva mener du Leon?

 

Er slektskretsen rundt Godtzen og Thrane uinteressant?

Eller er den så godt kjent at det er bortkastet å transkribere teksten?

Eller mener du at informasjonen ikke hører hjemme her?

 

Anita

 

None of the above, I meant more "is it true". Do we now need to change our Family Tree.

 

Leon Anton Hagelee

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leon Hagelee

Jeg har få tilsendt en bildefil av de to første sidene av familiebibelen, og forsøkt å transkribere dem.

Har bedt om å få tilsendt resten, også den gamle tavlen (som jeg ikke har sett). Men bibelen går ikke lenger tilbake enn 1627, og sier ikke noe om anene bakover, ikke annet enn de som nevnes som faddere.

 

Siden Leon spør om poenget med denne diskusjonen, må jeg si følgende: Det ser ut til at de danske og de norske grenene av slekten har forskjellig "tradisjon" på hvem som er gift med Christen Christensen Thrane. Etter gammel norsk overlevering var han gift med Magdalena Nielsdatter Semelenge. Etter gammel dansk overlevering var han gift med Elisabeth Gyldenstierne. Ingen av dem har rett. Han var gift med Karine Povelsdatter. Vi vet at det fantes (minst) 4 generasjoner Christen Thrane. Kan det bety at noen har gått surr i generasjonene her? Vi vet også at "gamle" Christen Thrane var gift 2 ganger. Og sannsynligvis er resten komplett umulig å bevise...

Anita

 

Tusen Takk Anita, Flott svar. I do not know enough about Trane genealogy to understand the meaning of what you posted. Thus I was only asking about how real is this and what does it mean to me if I have as I think I do, the Trane family in my Family Tree.

 

Leon Anton Hagelee

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
arne kvitrud

I en kladd til kapittelet om Tranefamilien i sin Kiellandbok (Stavanger byarkiv, PA Axel Kielland, personalhistoriske samlinger) har Axel Kielland i margen skrevet at etter opplysninger i Rigsarkivet skulle Kristen Trane ha vært gift med Elisabet Gyldestjerne. Han føyer så til at han har fått gjort undersøkelser i Rigsarkivet som viser at det er feil. I Statsarkivet i Stavanger (PA 21 Kielland, 65 I) er det et brev fra Erik Andreas Thomle. Kielland hadde tydeligvis forespurt ham om et ekteskap med Elisabet Gyldestjerne, og Thomle svarer at det må være feil. Han har også skrevet til en danske (C. E. Segher?) i tre brev fra 1877 og 1878, som konkluderer med at ingen jomfru av slekten Gyldenstjerne var gift med borgerlig mann av slekten Trane.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leon Hagelee

Tusen takk Arne,

 

The information you and Anita have provided explains to me that the information provided by the bible most likely is incorrect. That is what I was seeking with my post.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anita Holck

Nei, informasjonen i bibelen er riktig. Som nevnt inneholder ikke den opplysninger om annet en Elisabeth Christensdatter Trane og Søren Godtzens barns faddere, som inkluderer Elisabeths foreldregenerasjon, dvs. Christen Christensen Tranes (ca. 1580-1644)dy.s generasjon.

 

Det er i så fall den vedlagte "Geneälogisk Tavle nr.1" som er feil. Jeg går ut fra at det er de samme kildene Axel Kielland arbeidet med da han skrev boken. I og med at bibelen har vært i "Consul Kielland i Stavanger"s eie etter at den ble overlevert ham fra boet etter Morthen Leigh, har den sannsynligvis fulgt familien Kielland videre.

 

Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
David Widerberg Howden

Min 8-tippoldemor Ingeborg Evensdatter, gift før 1650 med sogneprest i Romedal Niels Christensen Hofer (ca. 1614-1665) https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Niels_Christensen_Hofer 

 

Hun skal ifølge flere kilder: Christianiafamilien Meyer, Norsk Personalhistorisk Tidsskrift bind 1, Slegten Michelet osv.

være datter av kjøpmann i Christiania Even Andersen (d. før 1627) og Marthe Hansdatter. Marthe skal ifølge Norsk Personalhistorisk Tidsskrift og Slegten Michelet være datter av kjøpmann i Christiania Hans Hellesen (d. 1620), som enke eide hun i 1627 parter i gårdene Rønne i Hof, Solør og Mangset i Odalen.

 

Ifølge nettsidene: http://www.nogn.dk/NyGEN/0001/1039.htm og nermo.org var Hans Hellesen sønn av Helle Bertelsen og ifølge Simon Ellefsens nettartikkel om Trane slekten http://www.nose.dk/Norge/trane.html ble trelasthandler og rådmann i Christiania Helle Berthelsen (d. 1652) gift med Anne Poulsdatter Trane (d. 1694). 

 

Mangler sikre kilder for koblingen opp til Trane og lurte derfor på om andre kjenner til noen kilder?

 

Se også disse: 

* https://groups.google.com/forum/#!topic/no.fritid.slektsforsking.etterlysing/lMP6_tKknvI 

http://forum.arkivverket.no/topic/110130-24448-hvem-var-far-til-anne-hellesd-g-1667-m-michel-soefrensen/

http://www.villabali.org/genealogy/mother/p103.htm#i3428

Endret av David Widerberg Howden

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Petter F. Vennemoe

Angående Anne Poulsdatter Trane, nevnes en knytning til Helle Berthelsen i Eyvind Lillevold: Aurskog og Blaker.

 

Der nevnes at Helle Berthelsen i 1646 kjøpte Svastad i Blaker av sin svigerfar Poul Trane, etter hva jeg har notert.

 

Hun nevnes også i Norske Kongebrev 21.09.1662: Brev til biskop Henning Stockflet om at Anna, enke etter Helle Bertelsen i Xia, fikk tillatelse til å ekte Thomas Holst hjemme.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
David Widerberg Howden

Angående Anne Poulsdatter Trane, nevnes en knytning til Helle Berthelsen i Eyvind Lillevold: Aurskog og Blaker.

 

Der nevnes at Helle Berthelsen i 1646 kjøpte Svastad i Blaker av sin svigerfar Poul Trane, etter hva jeg har notert.

 

Hun nevnes også i Norske Kongebrev 21.09.1662: Brev til biskop Henning Stockflet om at Anna, enke etter Helle Bertelsen i Xia, fikk tillatelse til å ekte Thomas Holst hjemme.

 

Takker så mye, da anser jeg det som riktig at disse to var gift... Men da er vel det store spørsmålet om det hadde en sønn Hans eller ikke og hvem han ellers skulle vært sønn av? Ifølge denne nettsiden: http://birgitfamily.dk/getperson.php?personID=I1740&tree=Birgitskulle han være handelsmann, participant og medeier i Eidsvoll og Vigs jernverker samt Kongsberg sølvverk..

 

Ser også at bla. Leif Salicath nevner Hans som sønn av Helle her: http://forum.arkivverket.no/topic/175148-christen-eschildsen-sogneprest-til-stroem-og-til-gausdal/og i denne: http://www.androkles.dk/Koch/Bog%203%20pdf.pdf står det som en av kildene Norsk Tidsskrift for Genealogi III.. 

Takker! Det huset har jeg jo sett på flere ganger og i nabobygningen bodde en annen av mine forfedre ;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
David Widerberg Howden

Ser ut som det har eksistert en eldre og yngre Helle Bertelsen, begge borgere i Oslo, den yngre var gift Trane og sønnesønn av denne, "min" Hans er nok sønn av den eldre og da kan jeg nok kutte Trane-forbindelsen der... Var noe med kronologien jeg ikke fikk til å stemme..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Petter F. Vennemoe

David, jeg antar at den eldre Hans er han som nevnes som borger i Oslo 1610 i sak på Sundby i Spydeberg vedrørende en dom mellom ham sammen med Laurits Hertvigssøn mot Knut Sundby i Spydeberg angående Rudstadt. Dette fra Fredrikstad og Oslo Lagtingprotokoller.

 

Er selv tilsynelatende etterkommer av dennes søster Anne Hellesdatter, i hennes ekteskap med Oluf Christophersen Pharo, sokneprest til Lier.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.