Gå til innhold
Arkivverket
JEFF JEPPSON

REAL ESTATE TRANSACTION

Recommended Posts

JEFF JEPPSON

I would like someone with better Translation ability to transcribe a transaction in this register. According to the page, if it was done correctly, it would be the second Ulrich Fredrich Laersen of Fredrichshald entry. I appears to talk about his Tonnes Olsen's new in laws, Jacob Krosbye and Siri Hansdatter, and Marthe Jacobsdatter his wife. I would be interested in the whole translation if possible. The page in the Register is 434. (Note I typed in the Permanent Pagelink part of the information, in case I typed that line wrong.)

 

Thanks,

Jeff Jeppson

jeppsonjeffery@peoplepc.com

 

 

Source information: Protocol number: 5, Place: Heggen og Frøland sorenskriveri, Location: SAO

Remarks:

Permanent imagelink: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080609020487.jpg

Permanent pagelink: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20424&uid=ny&idx_side=-483

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aud Sandbu

Ulrik Friderich Laersen Borgermæster udi Friderichshald Kiendes

og giør vitterlig: at ieg som Fattige Forstander af de Fattiges gods haver stæd og fæst, til den ærlige ungeKarl

Tønnes Olsen der skal have til ægte Jacob Krødsbyes og Siri Hansdatters eeneste Daatter Maret Jacobs Daatter, da Encken

til denne tid haver siddet i sin Bøxel, men nu overladt hendes Rett, til Vær Sønnen paa følgende maade og ved disse

Conditioner, at Tønnes Olsen skal udsaae og avle for Værmoderen Siri Hans Daatter saa lenge hun lever, aarlig

Toe tønder havre Sæd, Een Skieppe byg Sæd og lin Sæd som hand paa gaarden skaffer Jord til, ligesom og

at hans skal føde for hende paa gaarden tvende Kiør og en Souv, som Værmoderen skal Disponere over, til

sin underholdning leveres hende [.........] frit, og med disse Vilkaar overdrager hun sin bøxel

Rett til Daatteren og Værsønnen, Da som bemeldte Tønnes Olsen, disse Conditioner herved indgaaer og

vedtager; Saa fæster og bøxler til melte Tønnes Olsen, gaarden Krødsbye skyldende 1 ½ […] meel, beliggende

udj Eidsberg Sogn, som er af Ob: Frue Mette Mengs gave til de fattige her paa Friderichshald; alt paa oven

anførte maade. Self skal han pligtig være huusene at vedligeholde, samt Jorden dyrke, og forsvar-

lig ihæfd holde, Skougen i agt tage og til u-pligt ej forhugge eller forhugge lade, eller u-lovlig aa-

virke giøre. Kongens Skatter og Contributioner i Rætte tid aflegger, sin landskyld og al anden Rettig-

hed aarlig og betimeligen svarer efter loven, samt beviiser sin landherre den hørighed og lydighed hand

som en lejlending efter loven pligtig er, alt efter hans til mig udgivne Reverss af denne Dags Dato.

Første bøxel haver hand til mig efter loven betalt. Friderichshald den 15 febr. 1759

Givet til Wejsenhuuset 8 s.

U: F: Laersen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
JEFF JEPPSON

Ulrik Friderich Laersen Borgermæster udi Friderichshald Kiendes

og giør vitterlig: at ieg som Fattige Forstander af de Fattiges gods haver stæd og fæst, til den ærlige ungeKarl

Tønnes Olsen der skal have til ægte Jacob Krødsbyes og Siri Hansdatters eeneste Daatter Maret Jacobs Daatter, da Encken

til denne tid haver siddet i sin Bøxel, men nu overladt hendes Rett, til Vær Sønnen paa følgende maade og ved disse

Conditioner, at Tønnes Olsen skal udsaae og avle for Værmoderen Siri Hans Daatter saa lenge hun lever, aarlig

Toe tønder havre Sæd, Een Skieppe byg Sæd og lin Sæd som hand paa gaarden skaffer Jord til, ligesom og

at hans skal føde for hende paa gaarden tvende Kiør og en Souv, som Værmoderen skal Disponere over, til

sin underholdning leveres hende [.........] frit, og med disse Vilkaar overdrager hun sin bøxel

Rett til Daatteren og Værsønnen, Da som bemeldte Tønnes Olsen, disse Conditioner herved indgaaer og

vedtager; Saa fæster og bøxler til melte Tønnes Olsen, gaarden Krødsbye skyldende 1 ½ […] meel, beliggende

udj Eidsberg Sogn, som er af Ob: Frue Mette Mengs gave til de fattige her paa Friderichshald; alt paa oven

anførte maade. Self skal han pligtig være huusene at vedligeholde, samt Jorden dyrke, og forsvar-

lig ihæfd holde, Skougen i agt tage og til u-pligt ej forhugge eller forhugge lade, eller u-lovlig aa-

virke giøre. Kongens Skatter og Contributioner i Rætte tid aflegger, sin landskyld og al anden Rettig-

hed aarlig og betimeligen svarer efter loven, samt beviiser sin landherre den hørighed og lydighed hand

som en lejlending efter loven pligtig er, alt efter hans til mig udgivne Reverss af denne Dags Dato.

Første bøxel haver hand til mig efter loven betalt. Friderichshald den 15 febr. 1759

Givet til Wejsenhuuset 8 s.

U: F: Laersen

I appreciate this Transcribed Entry, now can someone relay to me what it means? I can read some words but not all. I may have confused what I originally wanted to know about this entry. Thanks again. Jeff

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Eline Johansen

The very short version:

 

Jacob Krødsby and Siri Handatter have only on child: Their daughter Marit Jacobsdatter. She is going to marry Tønnes Olsen. Marit's heritage rights are transferred to Tønnes under certain conditions.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
JEFF JEPPSON

Why would this Family have to go to Fredrickshald to get this done? Is Fredrickshald the same as Fredrickstad? Was that where Tonnes was from?

Was Siri Hansdatter Krosbye a widow at the time of this Entry?

 

Jeff

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne-Lise Hansen

Hello, Jeff.

 

Yes, Siri Hansdatter was a widow when this takes place. The probate does not say where Tønnes comes from.

 

Heggen and Frøland is the court where the probate was registered, In those days with the Magistrate, so I believe the Mayor of Fredrikshald (Halden) Ulrik Fredrik Larsen probably had a function by the Magistrates office. http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Heggen-og-Froland-tingrett/SPRAK/English/?otherlanguage=true

 

Where did this family live? I am not sure about the location of the Magistrates office in those days, (now this court is located i Askim, Østfold), so they would not neccesarily have had to travel so far.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne-Lise Hansen

Here is a probate after a Jacob Pedersen Krosbye in Eidsberg i 1856: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=13&filnamn=sk01011747heg&gardpostnr=187&personpostnr=952#nedre

 

(A daughter Maret is not mentioned here, so this may be about another farm Krosbye i Trømborg, Eidsberg.)

 

The point is that I see that the widow is under guardianship, and this gives me the explanation to why Ulrik Friderich Laersen was involved: 'Borgermæster udi Friderichshald Kiendes og giør vitterlig: at ieg som Fattige Forstander af de Fattiges gods..' means that he was FATTIGFORSTANDER (How can I translate this? -Trustee?) and responsible for the widow's economic transactions, after Siri Hansdatter having received economic support from the municipality.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erlend E. Mæhlum

Ut i fra min forsåelse:

Her er det nok snakk om at Ulrik Laersen på eieren av gården som var fattigvesenet i Fredrikshald (Halden) bygsler ut gården Krøsby til Tønnes Olsen. Værmora Siri Hansdatter gir fra seg bøkselen mot kår (at hun blir tatt vare på og får endel av avlingen osv).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne-Lise Hansen

Erlend.

 

Ja, det gir mening. Kommunen eide grunnen hele tiden, også når Jacob Krødsbye levde. Men hvorfor var fattigvesenet eier av gården? Tror du ikke de hadde blitt involvert på grunn av fattigytelser til enken? Det var vel ikke fattigvesenet som ellers stelte med inndriving av bygselavgift? Ved å ordne det slik, slapp kommunen flere ytelser til enken? (Vet du forresten hvordan 'bygsel' skal oversettes?)

Endret av Anne-Lise Hansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne-Lise Hansen

Translation of the tvo postings:

 

Erlend sais:

Based on my understanding:

This is about Ulrik Laersen on behalf of the owner of the farm, which was Fattigvesenet in Fredrikshald (Halden), leases out the farm Krosby to Tonnes Olsen. His mother-in-law, Siri Hansdatter transfers the lease to him on certain conditions: (that she is taken care of and gets some of the crop, etc.).

 

Erlend.

Yes, that makes sense. The municipality owned the ground, even when Jacob Krødsbye lived (and they were only leasing. But why was the FATTIGVESENET owner of the farm? Don't you think they had become involved after giving the widow economic support? It was usually not their job to collect lease payment? By arranging it so, the municipality did not have to support the widow?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erlend E. Mæhlum

Ser du har oversatt bra.

Som du ser av avskriften ovenfor så har fattigvesenet i Fredrikshald fått gården i gave. Flere av fattighusene i byene eide gårder på landet som de "leide ut" på 1700-tallet. Ut i fra teksten så tror jeg ikke fattigvesenet har noe annet med saken å gjøre enn å leie ut gården. Kontraktene var veldig ofte for ut livet for de som var leilendinger. Enken har nok sagt opp sin kontrakt slik at datteren og versønnen kan drive gården videre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne-Lise Hansen

Translation of Erlends posting:

 

I see you have translated well.

As you can see from the transcript above, the Fattighuset in Fredrikshald had received the farm as a gift. Several of the poor-houses in the towns owned farms in the countryside that they "rented out" in the 1700s. Based on the text, I do not believe Fattighuset has anything to do with the matter except to rent out the farm. The duration of the contracts with the tenants were very often for life. The widow has agreed to transfer her contract so that her daughter and son-in-law can continue to run the farm

 

 

Ja, da forstår jeg det. :) Takk, Erlend.

 

(Now, I see. Thank you, Erlend.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aud Sandbu

Men selv om enken ønsket å overdra bygselen av Krødsby til svigersønnen, så måtte likevel forvalteren, altså borgermesteren i Fredrikshald i dette tilfellet, inn i bildet og godkjenne det, og deretter utstede en bygselseddel fra Fattigvesenet til svigersønnen.

 

Blir mye oversetting på deg, Anne-Lise :rolleyes:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne-Lise Hansen

Translation of Aud's posting:

 

But even if the widow wanted to assign the lease on Krødsby to her son-in-law, the manager, in this case the Mayor of Fredrikshald, had to approve it, and then issue a bygselseddel (leasing document) from the Aministration of Fattighuset to the son-in-law.

 

A lot of translation for you, Anne-Lise. :rolleyes:

 

 

Bare hyggelig, Aud. Du imponerte med tydingen her, vil jeg si! Jeg syntes skriften liknet strikking..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
JEFF JEPPSON

Thanks for the input. I am a descendent of this family. Jacob Pedersen Krosbye's family was from Eidsberg. As far as Tonnes Olsen is concerned, I have not been able to find out where Tonnes Olsen came from, and this has been the earliest record of him so far. He later lived at farms, Glomsrud, Schaarer, and Knold in the 1801 Census in Eidsberg, Ostfold, Norway. Was the death of Jacob Krosbye that someone mentioned in the 1700's and not the 1800's, just a typo?

 

Thanks again,

 

Jeff

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne-Lise Hansen

Yes, that was a typo - 1756 was the right year.

 

If Jacob Krosby and Siri Hansdatter had one daughter only, this must be about another family, I think.

Endret av Anne-Lise Hansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.