Gå til innhold
Arkivverket
Leif Salicath

major Henrich Ramm og Anna Magdalena Roepstorffs døtre

Recommended Posts

Leif Salicath

Major Henrich Ramm født ca 1649 i Latvia - død jan. 1719 i Lom, Oppland (eller Trondheim, eller Sparbu) ble gift 21.jan.1684 med Anna Magdalena Roepstorff f. 1665 i Kvinesdal og begr. 26. des. 1718 i Trondheim (?). Han var tidligere gift med Susanne Gram (etter 1655-1683).

 

De fikk minst 6 barn: kaptein Johan Henrik Ramm 1688-1741, Christian Friderich Ramm 1693-1723, Frantz Wilhelm 1699-, Hans 1701-1718, Anna Magdalene Ramm 1705-1766 og Elisabeth Dorothea Ramm 1715 (???) - ca 1740.

 

Det er de to døtrene som gir meg problemer:

 

Det er flere usikre kilder som mener at Anna Magdalenes Ramms far skal ha vært Conrad Reventlow, lensgreve fra Holstein 1644-1708 hvis datter Anne Sophie Reventlow ble dansk dronning. Dette er mulig, men ut fra hans CV virker det litt rart, se lenke . Anna Magdalene Ramm ble gift i 1727 i Slottskirken i København med senere sorenskriver i Ringerike og Hallingdal, Christian Michelsen Paludan 1696-1773. Dette med Slottskirken kan være et slags bevis. Stor etterslekt.

 

Elisabeth Dorothea Ramm 1706-etter 19.mar.1745 (fadder lenke) ble gift ca 1736 med oberst Johan Nathaniel Holfeldt 1703-1787. Det var hans 3dje ekteskap. Ovenstad skriver at hun ble født i 1715, men da kan hun neppe være datter av Anna Magdalena Roepstorff (som ville vært ca 50 år da). Ut fra når de andre søsknene ble født, er det vel mulig at hun ble født før 1705. Hun og Holfeldt fikk 3 barn fra 1736 til 1740. Stor etterslekt.

 

Det er antatt (flere usikre kilder) at alle major Ramms barn ble født i Børsa (Byneset) og/eller Trondheim , trolig basert på opplysninger i Ovenstad.

 

Jeg er særlig interessert i få korrekte data på Elisabeth Dorothea hvor fødselsår 1715 synes å være feil og håper på svar her.

 

Se bilde - utsnitt av Ovenstads Militærbiografier.

post-639-0-75353500-1301136980_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo

Elisabeth Dorothea Ramm 1706-etter 19.mar.1745 (fadder lenke) ble gift ca 1736 med oberst Johan Nathaniel Holfeldt 1703-1787. Det var hans 3dje ekteskap.

 

Hvem var Johan Nathaniel Holfeldt (1703-1787) gift med før Elisabeth Dorothea Ramm ?

Den 25 Mai 1752 ble han g. i Vanse, Lista, m. Karen Sophie (Christiansdatter) Harboe (1710-1772). Ingen barn med henne.

.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo

Det er antatt (flere usikre kilder) at alle major Ramms barn ble født i Børsa (Byneset) og/eller Trondheim , trolig basert på opplysninger i Ovenstad.

 

Jeg har notert at major Heinrich Ramm (c1649-1719) sin eldste sønn Johan Hendrik Ramm var f. 16 Des 1688 i Skjomestad i Rogaland.

Han skal ha bodd i Lom (OP) og i Etne (RO). Når bodde han hvor ?

.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo

Major Henrich Ramm født ca 1649 i Latvia - død jan. 1719 i Lom, Oppland (eller Trondheim, eller Sparbu) ble gift 21.jan.1684 med Anna Magdalena Roepstorff f. 1665 i Kvinesdal og begr. 26. des. 1718 i Trondheim (?).

 

Ovenstad sier 'ca. 1660' om Anna Magdalenes f.år. Hva er din kilde for '1665 i Kvinesdal' ?

.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Hvem var Johan Nathaniel Holfeldt (1703-1787) gift med før Elisabeth Dorothea Ramm ?

Den 25 Mai 1752 ble han g. i Vanse, Lista, m. Karen Sophie (Christiansdatter) Harboe (1710-1772). Ingen barn med henne.

.

Beklager feilskrift fra meg, det var to ekteskap og alle barn i 1. ekteskap.

 

Jeg har notert at major Heinrich Ramm (c1649-1719) sin eldste sønn Johan Hendrik Ramm var f. 16 Des 1688 i Skjomestad i Rogaland.

Han skal ha bodd i Lom (OP) og i Etne (RO). Når bodde han hvor ?

Iflg. Ovenstad, er han født på gården Skjønnestad ved Stavanger. Min kommentar om Børsa hadde andre mere usikre kilder. Han var korporal ved de nasj. dragonregimenter Nordenfjelds i 1708-10 og sersjant der i 1711. Fenrik ved dragonregimentet Ekerske kompani i 1717. Pr.lnt. ved 1. Oplandske inf.reg - Vestre Gudbrandsdals kompani i 1718, tilbake til Etne i 1726 som kaptein. Død der i 1741. Alt iflg. Ovenstad. Han ble gift 1719 på Toten (og det var vel der Vestre Gudbrandsdals kompani losjerte).

 

Ovenstad sier 'ca. 1660' om Anna Magdalenes f.år. Hva er din kilde for '1665 i Kvinesdal' ?

Som antydet ovenfor er det høyest usikkert hvor gammel hun var. Jeg har søkt lenge etter sikrere informasjon. Ovenstad har født ca 1660 og død 1718. Anna Magdalena Røepstorff skal ha fått barn så sent som i 1705 og 1715 og dette kan ikke stemme. Jeg har ganske mange ganger sett uriktig informasjon i Ovenstad - spesielt når det gjelder ektefeller. Mine notater om født i 1665 stammer fra FS og noen andre mere usikre kilder. Jeg har altså veiet disse informasjoner opp mot Ovenstad og vurdert Ovenstads som feil.

 

Anna Magdalena Røepstorffs foreldre (usikkert): infanterikaptein Hans Røepstorff og Øllegaard Kerstine Schrøder. De skal ha blitt gift 10.feb.1661 i Bramstedt (Schleswig-Holstein ?). Dette iht. en tysk kilde lenke. Der nevnes ikke Anna Magdalena, men et annet barn født i Kvinesdal. Jeg antar at det er derfra slutningen om at Anna Magdalena er født i Kvinesdal (Feda) kommer. Jeg har ikke funnet Røepstorff i Ovenstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aѕbjørn Værnеѕ

Det er vel flere løse tråder i denne familien enn de to døtrene, så jeg håper tråden kan favne det litt bredere enn som så.

 

Når det gjelder de to døtrene til Henrich Ramm så gir vel kronologien iht. Ovenstad at disse trolig er født i Sparbu? Hva er det som evt. skulle tilsi noe annet?

 

Børsa/Byneset er også nevnt som mulig fødested for barna Til Heinrich Ramm. Var Gevorbne dragonkompani (ref. Ovenstad) lokalisert i Børsa?

 

Sønnen Johan Heinrich Ramms død i Etne 1741 (ref. Ovenstad) finner jeg ikke innført i kirkeboka. Men han fikk ihvertfall to sønner og ett barnebarn der fra 1727-41.

 

 

 

Om Heinrich Ramm i hos C.J.Anker:

Familiens stamfader antages at være en formuende

kjøbmand fra Moskou, en præstesøn, der nedsatte sig her-

tillands omtr. 1670 i anledning af en duel, han havde havt.

Han † i Lom efter at have tjent sig op til oberstløytnant

ved de Trondhjemske dragoner.

Antar Ovenstad har hatt ytterligere informasjon som sier at H. R. kom fra Kurland og ikke Moskva.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad
1701-manntalet for Børsa anneks viser kaptein Henrich Ramm med sine tre sønner. Familien er bosatt på gården Olstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Steinar Hansen

17/1 1719 ble det til Vår Frue kirke i Trondheim betalt for begravelsen til "afg. Major Ram, begr. i kirken, et par vokslys." Dette iflg. Brodahls "Trøndersk personalhistorie". Så om han ikke døde i Trondheim, ble han i alle fall gravlagt der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

17/1 1719 ble det til Vår Frue kirke i Trondheim betalt for begravelsen til "afg. Major Ram, begr. i kirken, et par vokslys." Dette iflg. Brodahls "Trøndersk personalhistorie". Så om han ikke døde i Trondheim, ble han i alle fall gravlagt der.

Det passer bra. Jeg har sett ham som død i jan. 1719 i Lom, Oppland mens hustruen skal ha blitt begravet 26.des.1718i Vår Frue. Står det noe om hennes begravelse samme sted ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Magne Thorsen

I henhold til kommandørkaptein Gustav Mørchs artikkel om familien von Hadeln ble Johan Henrik Ramm 02 juni 1719 gift med Anna von Hadeln på Toten. Han var da enkemann. Vet man hvem som var hans første kone? Anna von Hadeln døde i Høland i 1742, gravlagt 28. april, og han i Etne 23 mars 1741 i følge samme kilde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Steinar Hansen

24/12 1718 ble det betalt til Vår Frue kirke for begravelsen til "edle hr. Major Rams sal. Frue, begr. i kirken, vokslys".

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

I henhold til kommandørkaptein Gustav Mørchs artikkel om familien von Hadeln ble Johan Henrik Ramm 02 juni 1719 gift med Anna von Hadeln på Toten. Han var da enkemann. Vet man hvem som var hans første kone? Anna von Hadeln døde i Høland i 1742, gravlagt 28. april, og han i Etne 23 mars 1741 i følge samme kilde.

Her er vielsen på Toten lenke .

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo

17/1 1719 ble det til Vår Frue kirke i Trondheim betalt for begravelsen til "afg. Major Ram, begr. i kirken, et par vokslys." Dette iflg. Brodahls "Trøndersk personalhistorie". Så om han ikke døde i Trondheim, ble han i alle fall gravlagt der.

 

Det er vel ikke usannsynlig at ob.lt. ved dragonerne, Heinrich Ramm (c1649-1719), etter at han var blitt enkemann (i Sparbu eller Trondheim) i desember 1718,

kan ha flyttet til sin eldste sønn Johan Hendrik Ramm (1688-1741) i Lom, der han på den tiden tjenestegjorde som løytnant.

.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aѕbjørn Værnеѕ

Her er Henrik Ramm i Sparbu 1711 (under Weie):

https://picasaweb.google.com/erlendem/SparbuTjenestemanntall1711?feat=directlink#5347222311499871378

 

Nederst her nevnes også Ramm (under "Summa Summarum"), det står vel at han er utkommandert sønnafjells:

https://picasaweb.google.com/erlendem/SparbuTjenestemanntall1711?feat=directlink#5347222454872799794

 

 

Hovedmanntallet for Inderøy fogderi 1711 (under Weie):

https://picasaweb.google.com/erlendem/InderYFogderiHovedmanntall1711?feat=directlink#5347221598853307042

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Ad 6: Det er godt mulig at de to døtrene ble født i Sparbu, selv om hustruen var "vidløftig". Jeg har flere ganger forsøkt å finne stasjoneringen av dragonkompaniene i Trøndelag og har "fulgt" dragoner mellom Inderøy/Sparbu og Ytterøy og Trondheim/Børsa. Jeg er litt usikker på Børsa, men hvis det er riktig så er kb for Byneset riktig på den tid.

 

Når det gjelder sønnen til Henrich, Johan Henrik Ramm så har Ovenstad at han var Nordenfjelds, dvs. trolig på Inderøy/Sparbu i 1708-17. Fenrik og senere sersjant i Eker, Buskerud fra 11/6 1717 og i Oppland (Lom ?) fra 15/8 1718. Kaptein i Etne fra 27/5 1726 og død der. Når det nevnes i (6) at to sønner og en datter er født i Etne, blir jeg litt usikker. Er dette riktige data på barna ?

 

Eilert Jørgen von Hadeln Ramm født 11.feb.1720 i Lom død 5.mai.1793 på Løten.

Anne Margrethe Ramm født sep.1723 i Lom død mar 1757 (Blaker ?)

Henrik Preben Ramm født 1724 i Lom (Ovenstad har 1723) og død 22.mai.1798 (Tinn eller Langesund ?)

Berthe Malene Ramm født ca 1726 i Lom og død før 1801 (Sørum, Akershus ?)

Wilhelm Ernst von Ramm født jul.1727 (døpt 17.jul.1727) i Etne og død 31.jul.1803 i Kristiania

 

Var Anne Margrethe og Henrik Preben tvillinger ?

 

Kb for Lom går ikke så langt tilbake, men Etne går fra 1715. Jeg ser av kb for Etne at Johan Henriks forgjenger, kaptein Christian Lillienskiold finnes hyppig frem til sin død 5/4 1726. Det er ikke sannsynlig at Johan Henrik Ramm kom dit før etter den dato. Litt merkelig er det at Ramm ikke ble benyttet som fadder mere enn noen få gangene omkring 1727. Kan han ha bosatt seg senere et annet sted i nærheten ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aѕbjørn Værnеѕ

Når det nevnes i (6) at to sønner og en datter er født i Etne, blir jeg litt usikker. Er dette riktige data på barna ?

 

Eilert Jørgen von Hadeln Ramm født 11.feb.1720 i Lom død 5.mai.1793 på Løten.

Anne Margrethe Ramm født sep.1723 i Lom død mar 1757 (Blaker ?)

Henrik Preben Ramm født 1724 i Lom (Ovenstad har 1723) og død 22.mai.1798 (Tinn eller Langesund ?)

Berthe Malene Ramm født ca 1726 i Lom og død før 1801 (Sørum, Akershus ?)

Wilhelm Ernst von Ramm født jul.1727 (døpt 17.jul.1727) i Etne og død 31.jul.1803 i Kristiania

 

 

I tillegg døpt Dom 18 p. Tr. 1729 (16. okt.) "Capitain Ramms søn Frantz Vilhelm von Treiden"

 

Jeg skrev ikke datter, men barnebarn. Jeg refererte da til sønnen Eilert Jørgen Ramms uekte sønn Hans, døpt 17. des. 1741 i Etne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

En sersjant Christian Ram ble far til Lars, døpt 7. aug. 1712 på Toten. Mor var Eli Larsdatter på Husebye. Er dette major Henrich Ramm og Anna Magdalena Roepstorffs sønn? Ser av Ovenstad at han i alle fall ble sersjant i 1711, legger ved militærbiografien.

post-232-0-63431400-1301325858_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

(16): Takk for Frantz Wilhelm von Treiden Ramm. Altså to sønner og ett barnebarn i Etne !

 

Hvor ble det av ham senere ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

(17): Christian Friderich Ramm fikk nok en "uekte" sønn på Toten. Christian Friderich er ganske riktig sønn av Heinrich Ramm.

 

(12): Var Johan Henrik Ramm gift 2 ganger ? (I henhold til kommandørkaptein Gustav Mørchs artikkel om familien von Hadeln).

 

Jeg har også funnet en Mette Margrethe Ramm født ca 1710 på Ertsgaard, Stjørdal død 11.aug.1736 - alt i FS. Er dette en datter av Johan Henrik Ramm ?

 

Jeg kan legge til at Mette Margrethe Ramm blir gift med løytnant Paul Christian Schrøder og får en sønn Caspar Frideric Schrøder som døpes 3. mar. 1732 i Stjørdal, se lenke. Han blir også løytnant.

 

Det begraves en madam Schrøder 23.aug.1736 i Stjørdal, se lenke , men hun skal være 47 år (?) og da er det kanskje tale om en ukjent datter av Heinrich f. ca 1689 !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo

Jeg har også funnet en Mette Margrethe Ramm født ca 1710 på Ertsgaard, Stjørdal død 11.aug.1736 - alt i FS. Er dette en datter av Johan Henrik Ramm ?

 

Jeg kan legge til at Mette Margrethe Ramm blir gift med løytnant Paul Christian Schrøder og får en sønn Caspar Frideric Schrøder som døpes 3. mar. 1732 i Stjørdal, se lenke. Han blir også løytnant.

 

Caspar Frideric Schrøder ble i 1766 gift i Meldal, ST, med Anna Margrethe Müller f. 1729 (visstnok enke etter Fridrich Schrøder (!), med hvem hun ble g. i 1751),

d. av direktør ved Løkken verk, Hans Rasmussen Müller (1682-1761) og hans 2. hustru Anna Elisabeth Sophie Irgens (1699-1786).

.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Flor

Jeg har notert at Mette Margrethe Ramm, gift med Paul Christian Schrøder, ble født 1687, og at det var hun som døde 11.8.1736 på Ertsgård, Stjørdal. Etter som hun fikk første (?) datter, Anne Malene i 1720, virker fødsel 1710 for Mette Margrethe, forholdsvis sent.

mvh

Bjørn F

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Her er Henrik Ramm i Sparbu 1711 (under Weie):

https://picasaweb.google.com/erlendem/SparbuTjenestemanntall1711?feat=directlink#5347222311499871378

 

Nederst her nevnes også Ramm (under "Summa Summarum"), det står vel at han er utkommandert sønnafjells:

https://picasaweb.google.com/erlendem/SparbuTjenestemanntall1711?feat=directlink#5347222454872799794

 

Hovedmanntallet for Inderøy fogderi 1711 (under Weie):

https://picasaweb.google.com/erlendem/InderYFogderiHovedmanntall1711?feat=directlink#5347221598853307042

Er det mulig å se her om det var noen døtre i 1711 ? (Jeg klarer ikke selv å tolke skriften).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

(22): Takk Bjørn. Det virker sannsynlig at Mette Margrethe er Heinrich Ramms datter og da han ble gift i 1684 og første sønn ble født i 1688 er det mulig med en datter i 1687. Alder som skrives ved begravelse var ofte feil, men når hun får barn i 1732, blir jeg litt usikker for da var hun 45 år. Derfor tror jeg at jeg holder fast ved 1689 med kb for begravelse som kilde (og begrunnelse). Jeg er enig i at FS' fødselsår (1710) ikke er riktig av flere grunner. For det første vil en ektefødt datter av Heinrich Ramm være ønsket ektefelle i en militærfamilie og hvis Mette Margrethe virkelig var født i 1710, ville hun mere sannsynlig vært en uekte datter av sønnen Johan Henrik og derfor mindre trolig aktuell som gift inn i Schrøderfamilien.

 

Jeg laget for kort tid siden en statistikk over mine registrerte personer hvorav ca 8400 var gifte kvinner og fant et lite antall som fikk barn når de var 45 eller eldre. Etter å ha skrellet bort de som trolig var feil, stod jeg igjen med 9 personer som kanskje var riktig. Det var denne analysen som gjorde at jeg startet denne tråden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aѕbjørn Værnеѕ

Er det mulig å se her om det var noen døtre i 1711 ? (Jeg klarer ikke selv å tolke skriften).

 

Det står vel noe slikt i hovedmanntallet:

Weie Hr Capitain Ram Commenderit Sÿndenfields

hans frue og Børn U-angifne?, mens? efter

Præstens Mantal 4 Tienestefolk.

 

Basert på de andre gårdene er det samsvar mellom antall personer i husstanden og skatten i den høyre kolonnen (6 skilling per person, inkl barn og tjenestefolk). Skatten på 30 skilling gir altså 5 personer, men 4 av disse må vel være de nevnte tjenestefolkene? Hvem kan være nr 5?

 

Tilføyer: Kanskje det heller står at det er de 4 tjenestefolk etter prestens manntall som er "U-angifne". I så fall er det vel kone og 4 barn som utgjør de 5.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.