Gå til innhold
Arkivverket
Grete Singstad

Sorenskriver Niels Wisløff (c1678-1753) og hans to hustruer; Regina Marie Celius og Christiane Riis

Recommended Posts

Grete Singstad

Hvem var Niels Nielsen Wisløffs hustruer, Regina Marie Celius og Christiane Riis?

 

Niels Nielsen Wisløff ble f. ca 1678 i Trondheim, Sør-Trøndelag, og døde 1753 i Gran, Oppland, begravelse 10. apr. Han ble utnevnt til sorenskriver over Hadeland, Land og Valdres 16. sept. 1704, kanselliråd fra 1732. Han var sønn av notarius publicus og bytingskriver i Trondheim, Niels Thomasen Wisløff og Elisa Nielsdatter Muus.

Regina Marie Celius var hans 1. hustru, og skal være f. ca 1680, d. 1716, begravelse 15. mai i Fluberg, Land. Hun er gravlagt under skipet i Fluberg kirke, sammen med sin mann og hans 2. hustru, Christiane Riis.

 

Har funnet 7 barn (kb starter 1707 i Gran):


 1.  
 2. Frederica Chatarina Wisløf, døpt 22. sept. 1703 i Oslo Domkirke.
 3. Else Kirstine Wisløff, døpt 23. mai 1708 i Gran.
 4. Thomas Nicolai Wisløff, døpt 11. aug. 1709 i Gran.
 5. Peter Lindorph Wisløff, døpt 20. des. 1710 i Gran.
 6. Ovidia Maria Wisløff, døpt 3. juni 1712 i Gran.
 7. Niels Wisløff, døpt 3. sept. 1713, begravelse 26. jan. 1714 i Gran.
 8. Juliane Margrete Wisløff, døpt 15. mai 1715 i Land.

Niels Nielsen Wisløff ble 2. gang gift 8. jan. 1717 (?) med Christiane Riis. Hun er flere steder oppgitt å være f. 21. jun. 1685, men kilden for dette kjenner jeg ikke. Begravelse 1. mai 1750 i Gran, gravlagt under skipet i Fluberg kirke.

 

Tre barn:


 1.  
 2. Jacob Wisløff, døpt 6. juni 1719 i Fluberg, Land.
 3. Christine Wisløff, f. 1722
 4. Helle Juel Wisløff, døpt 23. feb. 1725 i Gran.

Det skal visst i Fluberg Menighetsblad, mars 1957 ha stått en gravskrift over Christiane Riis, hvor det bl.a. kom fram at de ble velsignet med fem barn.

 

Ekstraskatten 1711, Gran.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Krigskommisær Jacob Paulsen Riis og Kristine Hansdatter er mulige foreldre til Christiane Riis. Da sett i lys av at hun hadde en sønn Jacob og en datter Christine. Deres datter, Maria Jacobsdatter Riis (1682-1738) var gift med Christian Sommerfeldt, sorenskriver på Toten, Vardal og Biri. Se Nermo.org.

 

10. april 1713 ble løytnant Peter Mathias Riis og Ide Nielsdatter Wisløff viet i Gran. Ide er Niels N. Wisløffs søster, f. ca 1676. Kan Peter Mathias Riis (c1683-1741) være en bror av Christiane Riis?

 

Ovenstad om Peter Mathias Riis:

post-232-0-76554400-1301521165_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Har kommet over et spennende arveskifte, nemlig skiftet etter Jomfrue Kirstine Elisabeth Riis, død i Christiania 1795: Oslo skifterett

Skiftet inneholder svært mange navn og slektsutredninger, og jeg skulle gjerne hatt hjelp til å få oversikt over alle slektsrelasjonene, kankje noen kan transkribere det viktigste?

 

Det står bl.a:

”…at min afgangen fader Lensmand Michael Friderich Nimb og afdøde Jomfrue Riis vare Søskende Børn; …..Cancelie Raad Sommerfeldt og den afdøde Jomfrue Riis vare Søskende Børn …..

”…min Sal. Moders Navn er Christiana Weisenberg og min Sal. moders moder var kiødelig Søskende Barn til døde Jomfrue Riis…”

 

Her er mange av personene som er nevnt i skiftet (med forbehold om skrivefeil):

 

Hans Christians Nimb lendsmand i Land

a. Bergithe Charlotte Nimb gift med Wagtmæster Buruld paa Totten

b. Boel Sophie Nimb paa Suckestad paa Totten

c. Elisabeth Antonethe Nimb paa Suckestad

d. Berthe Sophie Nimb

e. David Christian Nimb

 

1. avgl. Cancelie Raad Sommerfeldt Børn

a. Amtmand Christian Sommerfeldt

b. Amtmann Ole Hanibal Sommerfeldt

c. Sorenskriver Friderich Sommerfeldt

d. Frue J..? Anne Sophie Henchen

e. Madame Maria Weydeman

f. Frue Dorthea Øhlegaard Sommerfeldt - datter Karen Sophie Bukier

 

2. avgl. Frue Nærensts Børn

a. Hr. Maior Nærenst

b. Hr. Cammer Raad Nærenst

c. Hr. Jomfrue Christiana Nærenst

d. avgl. Madame ..? Børn

 

3. avgl. Justite Raad Thomas Bukiers hustrue Karen Sophie Riis hendes Børn

a. Justite Raad afg So..? Poul Bukier

b. Enken Madame Anne Catrine Wessel

c. Majorinde Maren Christine de Seue

d. Frederica Bukier Gift med Prosten Hr Wahl i Bamble

 

4. avgl. …. Winsnæs var gift med Jomfrue M: Riis, som avdødes Søskende Barn

…en Søn Presten Poul Winsnæs paa Stange, som er død, men hans Enkes børn…..

 

5. avgl. Lieutenant Riises Børn, 3 sønner

a. David Riis

b. Christopher Riis

c. Kiøbmand Johan Riis i Christiania

 

6. avgl. Major Riis paa Hadeland, 1 Søn

a. Maior Michael Riis

 

7. avgl. Cancelie Raad og Sorenskriver Wisløfs Børn, 2 Sønner og 1 datter

a. Lars Wisløff

b. Niels Wisløff

c. Madame Schielderup

…har en Søn Jørgen, men ingend….?

 

8. Sorenskiver Wisløfs Børne Børn

Regiments Qvarteer Mester Berg, 1 datter gift med … i Jevnager ved Hadeland.

1 datter Søn Peder Giefsen paa Hadeland.

 

9. og av halv Søsterens Børne Børn …

a. …..? Abelstads .. Datter Catarine Hedevig Abelstad

b. …. Paul Hammers Hustrue født Abelstad hendes 2 Døttre … Riis afg …? Rødders Enke fra Christiania.

 

Afgangen Maior Jacob Riis …..?… Datter Christiana Riis som var ..?.. gift med Lieutenant Hals og nu Død ..?.. Chr. Elisabet Riis.

 

Poul Winsneses …..?:

Mogens Winsnes Cancellie ..?..

Joachim Friderich Winsnes

Johan Winsnes Kiøbmand

Barbara Maria Winsnes gift med præsten Joh. Abildgaard

Kirstine Margrethe Winsnes gift med Kiøbmand Andreas Hofsgaard

Maren Dorthea Winsnes Død, i ægteskap med præsten Juel i Grue? Efterlater 3 Døttre, umyndige

a. Dorthea

b. Pauline Lovise

c. Karen Elisabeth

Birgitte Charlotte Winsnes gift med So.? Lind i Østerdahlen

Anne Sophia Winsnes, umyndig

 

Niels Wisløff var Gift 2. gangen …… Christiane Riis, en af hans 1. Sønns Børn var en Datter Gift med Lientenant Weisenberg ….

1. Søn Lieutenant Martin Weisenberg

2. Jørgen Weisenberg 30 aar

3. Carel Weisenberg, som for noglen aar siden var i Holland

4. Datter Gift med … Kielleberg i Jevnager

5. Datter Gift med …. Abel i Jevnager

6. Datter Gift med Buus?

 

Magister Hans Holst paa Toten var halv Broder til Jomfrue Riises fader Lieutenant Riis. 2 Døttre

1. Sophie Amalia Holts gift med presten Abelstad (Abelsted?)

a. En Søn Maior Abelstad som er død, efterlater sig 4 Sønner og 2 døttere.

b. En datter Catharina Hedevig Abelstad, gift og i live

2. Christine Holst gift med Sogne Præsten Paul Hammer, efterlater sig 1 Søn og 2 Døttre.

a. Sønnen Hr. Hans Hammer Sogne Præst til ..?

b. Ældste Datter Conrectors Røders enke, Maren Røder, begge i live og barn i Christiania.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Kirstina Elisabeth Riis skal være datter av løytnant Peter Mathias Riis og Ide Nielsdatter Wisløff. Hun er født ca 1714, men jeg ikke funnet dåpsinnførselen.

 

Michael Friderich Nimbs mor, Else Dorthea Sommerfeldt var søster av sorenskriver Christian Sommerfeldt, som var gift med Maria Jacobsdatter Riis. Michael Friderich Nimb var far til Hans Christian Nimb. Christian Sommerfeldt var far til kanselliråd David Christian Sommerfeldt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Så langt har jeg følgende forslag:

Maria Jacobsdatter Riis, Christiane Riis, Poul Jacobsen Riis og Peter Mathias Riis var søsken. Deres halvbror het Hans Holst og var sønn av Kristine Hansdatter i hennes ekteskap med Hans Bertelsen Holst. Hun ble deretter gift med Jacob Paulsen Riis.

 


 •  
 • Maria Riis var gift med Christian Sommerfeldt. Deres sønn David Christian Sommerfeldt er nevnt i skiftet.
 • Christiane Riis var gift med Niels Wisløff. Deres eldste sønn Jacobs datter, som ble gift med Løytnant Weisenberg, er nevnt i skiftet. Sønnen Helle Juel Wisløffs barn og barnebarn er også nevnt.
 • Poul Riis var gift med Maren Christophersdatter Stockfleth, og hadde døtrene Christine Margrethe - var gift med Mogens Winsnes og nevnt i skiftet, og Karen Sophie, var gift med Thomas Bukier, også nevnt i skiftet.
 • Peter Mathias Riis var gift med Ide Nielsdatter Wisløff, og de skal være foreldrene til Kirstine Elisabeth Riis, som det skiftes etter.
 • Hans Holst, nevnt i skiftet som halvbror til jomfru Riises far, Løytnant Riis.

 

Frue Nærenst, som er nevnt i skiftet, må være Kirstine Elise Sommerfeldt, som var datter av Christian Sommerfeldt og Maria Jacobsdatter Riis. Hun var gift med Caspar Nerenst.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

De som jeg gjerne skulle visste mer om er:

 

5. avgl. Lieutenant Riises Børn, 3 sønner

a. David Riis

b. Christopher Riis

c. Kiøbmand Johan Riis i Christiania

 

6. avgl. Major Riis paa Hadeland, 1 Søn

a. Maior Michael Riis

 

Det finnes kun en Major Michael Riis i Ovenstads militærbiografier. Han var født 1744 og ble gift med Christiane Maria Prom, som han senere ble skilt fra. FT 1801 i Gran.

post-232-0-84420600-1301768684_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Arild Vesthagen

Det er ingen kjente forbindelser til min slekt og jeg har ikke forsket noe på dette selv. Men jeg syntes alle opplysningene som gis i skiftet som det vises til er så spennende at jeg har tatt meg tid til å skrive av alle slektsopplsyngene.

 

Det er noen navn jeg er usikker på hvordan skal skrives, jeg har angitt dette med [?].

 

Innledning:

Skifte-Forretning Efter Afgangne Jomfrue Kristine Riis

Begyndt den 14de Martij 1795

Sluttet den 5te Junij 1797

 

Opplysninger om arvinger inntatt i skiftet

No 2. Et Pro Memoria fra Lænsmand Nimb dateret 2den Marty 1796; - Saalydende:

Pro Memoria

Een Jomfrue Riis skal være død j Chrstiania og hendes Efterladenskaber skal Skiftes og deeles imellem hendes Sødskende Børns Børn, da ieg nu stoed j den Formeening, at hun havde j levende live nærmere Arvinger end ieg og, at ieg ikke kunde blive regnet blant Arvingernes tal, saa da ieg erfarer det modsadte, skulde ieg ikke undlade, herved paa egne og Sødskendes Vægne at Anmelde saadant, samt at tilkjendegive at min afgangne Fader Lensmand Michael Friderich Nimb og afdøde Jomfrue Riis vare Sødskende Børn; Thj min Fader, afg: Cancelie Raad Sommerfeldt og den afdøde Jomfrue Riis vare Sødskende børn, tilligemed min Farbroder afg: Sogne Præsten Nimb i Hallingdahl alle fødde af hver sin Søster hvorfra Slægtskaben til den afdøde reyser sig, skulle herom videre beviis behøves, udbedes deres Velbaarenhed gunstigen vilde tilkiendegive mig, hvad j saa maade fordres, hvorhos ieg ikke vil undlade at melde, at da min Fader og Farfader og Moder alle have boet og opholdt sig j Dannemark; hvor de ere fødde, saa vil det blive Vanskelig fra dette Stæd at faae tilveyebragt beviis, men da ieg formoder at de øvrige Arvinger maae tilveyebringe udfordrende Beviis; saasom afg: hr. Cancellie Raad Sommerfelts Børn, Kjøbmand Johan Riis, saa troer ieg at om Beviis i henseende Slægtskab til den afdøde ikke behøvedes videre, end at ieg med Sødskende godtgiør til disse at være ner Sødskende Børn.- Og da ieg vil troe at ingen Anmeldelse fra nogen af mine Sødskende kand være indkommen, saa opgives disse saaledes:-

Min Broder Hans Christian Nimb lensmand j Land.-

Søster Bergithe Charlotte Nimb gift med Vagtmæster Buruld paa Totten.-

Boel Sophie Nimb paa Suchestad paa Totten.-

Elisabeth Antonethe Nimb paa Suchestad.-

Bærthe Sofie Nimb hos mig.-

David Christian Nimb.-

Else Sophie er død og efterladt sig en Datter Anne paa Hadeland.-

Deres Velbaarenhed vil gunstigen tilgive ieg hermed foruleyliget og vover at udbede Deres Velbaarenheds gode Veyledning til paa bæste og lætteste maade at kunde tilveyebringe den udfordrende Legitimation for vores Arve Rett.-

Sophienlund j Ordahl j Walders den 2den Martij 1796.-

 

No 3 Et ditto fra Jørgen Riis af 11te samme Maaned og Aar;- saa lydende -

Pro Memoria.

Efter min Ringe formeening, er ieg og mine Søskende Navnlig Anne og Marthe Rette Arvinger til Jomfrue Riis, da min Sal: moders Navn er Christiana Weisenberg, og min Sal: Moders Moder, var kiødelig Søsken Barn til døde Jomfrue Riis, denne fuldkomne Oplysning kand bevidnes af Hr. Procurator Gundelaches kones Moder;- Derfor haabes, at nyde den arve part som kunde tilfalde mig, fra min moders siide, Thj da Lieutenant Weisenbergs kone var hr Cancellie Raad og Sorenskriver Wisløws datter, og Weisenbergs kone var Kjødelig Søskende barn til Jomfrue Riis den afdøde; Jeg overlader det derfor herved underdanigst til deres Velbaarenhed; som ingenlunde tvivler paa min sande Ret, hvad mig kand tilkomme;-

Christiania den 11te Martij 1796

Underdanigst Jørgen Riis-

Til S:T: Hr Justits Raad og Byefoged Hagerup;-

 

No 4 En Forklaring af Justits Raad Bukier, Amtmand Sommerfeldt og Major Riis, angaaende et heelt Antal Arvinger; saa lydende.

De fra værende Arvinger efter afg: Jomfrue Chr: Elisabeth Riis; som have deels mældet sig, deels vides med Vished, formenes at være følgende, som alle nedstige fra avdødes Søskende Børn eller ere Børn av samme og alle j lige grad beslægtede,-

1) Avg: Cancelie Raad Sommerfelds Børn

a) Amtmand Christian Sommerfeld

b ) Ole Hannibal Sommerfeldt

c) Sorenskriver Friderich Sommerfeldt

d) Frue Provstinde Anne Sophie Hencs [?]

e) Madame Marie Weydeman

f) Frue Dorthea Øhllegaard Sommerfeldt; eller j hendes Stæd Datteren Karen Sophie Bukier;-

2) Avg: Frue Nærnstes Børn:

a) hr. Maior Nærnst

b ) Cammer Raad Nærnst

c) Jomfrue Christiana Nærnst

d) avg: Madame gads [?] Børn

3) Avg: Justice-Raad Thomas Bukiers Hustrue Karen Sophe Riis hendes Børn;-

a) Justice-Raad og Foged Paul Bukier

b ) Enken Madame Anne Catrine Wessil

c) Majorinde Maren Christine de Sone [?]

d) Friderica Bukier gift med Præsten Hr. Wahl j Bamble

4) Avg: Sorenskriver Winsnæs var gift med Jomfrue M: Riis, som avdødes Søskende Barn, efter hende var allene en Søn Præsten Paul Winsnæs paa Stange, som er død, men hans Enke boer paa Bragnæs og der ere adskillige Børn, hvis Navne ey vides, og ey heller hvor mange;-

5) Avg: Lieutenant Riisis Børn, 3 Sønner, nemlig David og Christopher Riis, samt Kiøbmand Johan Riis j Christiania; samt: 1 Datter Ingeborg Kistine Riis;-

6) Avg: Major Riis paa Hadeland har efterladt: 1 Søn Maior Michael Riis;-

7 Avg: Cancelie-Raad og Sorenskriver Wisløfs Børn:-

2 Sønner Lars og Niels Wisløff;-

1 Datter Madame Schielderud;-

NB: der var en Søn Jørgen, men ieg ved ikke, om han endnu lever eller ikke;-

8) Den ældre Sorenskriver Wisløfs Børne-børn ere ellers angivet:-

Regimets Qvarteer Mæster Berg.-

1 Datter av Lt: Weisenberg gift med en Skoleholder boende j Jevnager Sogn paa Hadeland;-

1 Datter Søn Peder Greesen paa Hadeland

9) Og av halv Søskende Børns Børn ere opgivne:

a) Provstine Abelstæds yngste datter Catrine Hedevig Abelstæd og

b ) hendes Søster Provsten avg: Hr Paul Hammers Hustrue fød Abelstæds deres 2 Døttre Frue Riis og Conrector Rødders Enke her i Christiania;-

Hertil kommer endnu som under afdelingen b. sees udeladt Sogne Præsten Hr. Hans Hammer j Danmark, Broder til Fru Riis og avg: Con Rector Røders Enke alle j Liive nærværende tid:-

Disse 2 siste Puncter 8 & 9 ere opgivne av hr. Procurator Gundelach, og formodes rigtige, men Sammenhengen er mig for øvrigt aldeles ubekiendt;-

Christiania den 7de Januarij 1797-

Bukier

 

Ved forestaaende ved ieg intet andet at erindre, end at afgangen Maior Jacob Riis har efterladt |:foruden den endnu levende:| en Datter Christiana Riis som har været gift med Lieutenant Hals og er Død efter Arveladerinde Chr: Elisabet Riis;- Ch: ut Supra-

Sommerfelt

 

Poul Winsneses efterladte børn ere følgende:-

Mogens Winsnes Cancellie Sechreteur, Joachim Friederich Winsens byefoged, Johan Winsnes Kiøbmand.-

Barbra Maria Winsnes gift med Præsten Joh: Abildgaard;-

Kistine Magrethe Winsnes gift med Kjøbmand Andreas In: Hofgaard;-

Maren Dorthea Winsnes død j Egteskab med Præsten Juel j Grue Sogn, men efterladt 3de Døttre, nemlig

a) Dorthea

b ) Pauline Lovise

c) Maren Elisabeth

Birgitte Charlotte Winsnes gift med Foged Lind J Østerdahlen;-

Anne Sophie Winsnes, myndig under Andreas Hofgaards Curatell;-

I øvrigt anmærkes, at Jørgen Wisløff lever og opholder sig j Kjøbenhavn.-

Winsnæs-

 

En videre bemærkes at Sorenskriver Nils Wisløff var gift 2de ganger hvoraf hans siste Kone var een Christiane Riis, men af hans 1te Kones Børn var en Datter gift med Lieutenant Weisenberg der efter Lod sig;-

neml:-

1) Søn Lieutenant Martin Weisenberg som for nogle aara siden var i tjenesten ved een af de Wæsterlænske Regiementer;-

2) Jørgen Weisenberg som for en 30 aar siden var j Engelsk tieniste og siden icke været j Norge.-

3) Carel Weisenberg der for nogle Aar siden var j Hollands Søetjeniste;-

4) Datter gift med Skoleholder Helleberg j Jevnager;-

5) . . . . gift med Snecker Abel i Jevnager;-

6) . . . . gift med een Ruus;-

Dette er ald den oplysning ieg kand give;-

Ames: [?] 21de April 1797 - Riiss-

 

Magister Hans Holst paa Toten var Halv Broder til Jomfrue Riises Fader Lieutenant Riis-

Denne Magister Holst efterlod sig 2de Døttre;-

1 Datter Sophie Amalia Holst givt med Provsten Abelsted; hvilke ægte-Folck efterlod sig:-

a) En Søn Maior Abelsted som er død før Arveladerinden, men har efterladt sig 4re Sønner og 2de døttre, hvilke endnu lever;-

b ) En datter Catharina Hedevig Abelsted u-gift og i live:-

2den Datter Christine Holst gift med Sogne Præsten Paul Hammer - hvilcke ægte folck efferlode sig en Søn og 2de Døttre, nemlig:-

Sønnen Hr Hans Hammer Sogne Præst til Store Fuglelede j Siælland lever endnu;-

Ældste Datter Frue Cathrine Hedevig Riis afg: Capt: Riises Encke og:

yngste Datter Conrector Røders Encke Maren Røder begge j live og boende j Christiania;-

Dette er all den oplysning min Sviger Moder Conrector Røders Encke Maren Røder kand give om Arvladerindens Halv Søskende børn;-

Christiania den 30te May 1797.-

Hans Gundelach.-

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

5. avgl. Lieutenant Riises Børn, 3 sønner

a. David Riis

b. Christopher Riis

c. Kiøbmand Johan Riis i Christiania

 

Dette må vel være løytnant Christopher Boye Riis (1709-1795), sønn av Christopher Boye Riis (1671-1711) og Mette Maria Sommerfeldt (1675-1741), søster av Christian Sommerfeldt.

Han hadde flere barn, bl.a sønnene David, Johan Ludvig og Christopher.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Tusen Takk, Ole Arild - dette skal studeres nøye!

 

-------

 

Har nå lest igjennom Ole Arilds transkribering, og ser at jeg hadde en del feiltolkninger.

Tusen takk, igjen, Ole Arild for at du tok deg tid til å skrive av skiftet. Her er det mange spennende opplysninger!

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Ser av Ole Arilds avskrift at major Michael Riis’ far het Jacob Riis. I tillegg til sønnen Michael, som fortsatt levde ved skiftet, hadde han datteren Christiana Riis, som var gift med løytnant Hals. Løytnantens navn er Hans Christian Hals, sønn av Niels Knudsen Hals og hans 2. hustru Anna Kirstine Winchel.

 

Major Jacob Andreas Riis (Riese) er ifølge Ovenstad f. ca 1703 i Danmark, og døde 1794 i Gran. Han var gift med Karen Hedevig Pay. Gården Øvre Alm på Tingelstadhøgda i Gran, kalles Majorsalm etter han og sønnen Michael. Jeg bor et steinkast unna og går ofte tur forbi gården. Se Majorsalm og Kongevegen

 

Nå gjelder det å finne slektsskapet til de andre i skiftet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Christiane var gift med Niels Wisløff. Deres eldste sønn Jacobs datter, som ble gift med Løytnant Weisenberg, er nevnt i skiftet. Sønnen Helle Juel Wisløffs barn og barnebarn er også nevnt.

Etter Ole Arilds transkribering kommer det fram: "En videre bemærkes at Sorenskriver Nils Wisløff var gift 2de ganger hvoraf hans siste Kone var een Christiane Riis, men af hans 1te Kones Børn var en Datter gift med Lieutenant Weisenberg". Det var altså en datter av Niels Wisløff og Regina Marie Celius som var gift med løytnant Weisenberg!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
kmg

Her var det mange kjentfolk, de fleste er jeg nok bare perifert interessert i. Har bare skumlest tråden, her er det for mye å gripe fatt, men et raskt svar (om du ikke allerede har fått det): Kirstine Elise Sommerfeldt var gift med Caspar Johansen Nernst som du antyder, hennes foreldre var Christian Sommerfeldt og Maria Riis. Thomas Buchier g.m. Karen Sophie Riis har bl.a. sønnen Povel Bukier som var gift med Dorothea Øhlegaard Sommerfeldt, datter av Kirstine Elise Sommerfeldts bror David Christiansen Sommerfeldt. (Godt mulig dette allerede er nevnt, jeg har sikkert mange andre forbindelser også). Får se hvor langt dere er kommet når jeg har tid igjen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Takk, Geir. Ja, her er det mange navn og slektsforbindelser å ta fatt i. Fantastisk flott å finne slike skifter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Det er Frederica Chatarina Wisløff, Niels Wisløff og Regina Marie Celius' eldste datter som ble gift med Michael Martin Weisenberg. Han ble f. i Danmark, og døde i 1740.

post-232-0-89671600-1301778736_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
kmg

Det er Frederica Chatarina Wisløff, Niels Wisløff og Regina Marie Celius' eldste datter som ble gift med Michael Martin Weisenberg. Han ble f. i Danmark, og døde i 1740.

 

 

Ikke helt korrekt i miniatyren, hun ble begr. 20.10.1740, han 06.11.1740 (dødsdato kan være korrekt), se Slidre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Frederica Chatarina Wisløff og løytnant Michael Martin Weisenberg giftet seg 3. feb. 1724 i Gran.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Hvordan Jacob Andreas Riis, og barna Michael og Christina er i slekt med Kirstine Elisabeth Riis, har jeg ikke funnet helt ut av. Ovenstad har oppgitt at Jacob A.R. skal være f. ca 1703 i Danmark, men dette behøver jo ikke være rett. Han ble gravlagt 7. okt 1794 i Gran, 94 år. Alderen er vel gjerne satt for høyt, så Ovenstad har kanskje rett i at han er født ca 1703.

 

I skiftet står det følgende:

”No 4 En Forklaring af Justits Raad Bukier, Amtmand Sommerfeldt og Major Riis, angaaende et heelt Antal Arvinger; saa lydende.

De fra værende Arvinger efter afg: Jomfrue Chr: Elisabeth Riis; som have deels mældet sig, deels vides med Vished, formenes at være følgende, som alle nedstige fra avdødes Søskende Børn eller ere Børn av samme og alle j lige grad beslægtede,”

 

Dette må vel bety at Jacob Andreas Riis er sønn av en bror til Peter Mathias Riis – enten til en vi ikke kjenner navnet på, eller til sogneprest Poul (Povel) Jacobsen Riis. (Det er major Michael Riis som i skiftet gir sin forklaring om slektsforholdene)

 

Christiana ble døpt i Gran 9. feb. 1741. Faddere: “Monsieur Helle Juul Wisløf, Mons. Christopher Hammer, Hr. Peder Gregersen, Frue Cancellie=Raad Wisløfs, Madame Karen Hammer”

Michael ble døpt i Gran 10. juni 1744. Faddere: ” Hr. Oberst Lieutenant Möllerop, Hr. Monrath, Frue Cancellie Raad Wisløfs, Fr. Capitain Halses, Jfr. Gregersen”

 

Karen Hedvig Pay ble gravlagt 12. mars 1787 i Gran, 80 år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
kmg

Såvidt innom, Gikk gjennom skiftet 1795 for 2-3 år siden og mener jeg fikk alt til å "gå opp", rekker ikke det idag. Men siden du nevner Jacob Andreas Riis og Karen Hedvig Pay, så var Qvesthuus Casserer i Christiania Joachim Friderich Brandt den ene vitnet ved vielsen i Gran 27.02.1737. Brandt var 2. gang gift med Anna Catrine Riis (26.04.1730 i Christiania).

 

For å forsøke å innskrenke uten å måtte gå gjennom alle detaljer som kanskje allerede er svart på, hva er ikke på plass nå?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Takk, Geir!

Har ikke helt oversikt over alle ennå, men det begynner å hjelpe.

Må ta for meg én for én, og da dukker det sikkert opp flere spørsmål. Men du får ett nå - vet du noe mer om Anna Catrine Riis, som ble gift med Joachim Friderich Brandt?

 

Som du skriver over, ble Jacob Andreas Riis og Karen Hedvig Pay gift i Gran 27. feb. 1737.

 

21. mars 1738 ble sønnen, Christian Michael døpt i Gran.

Faddere: Hr. Cancelli Raad Michael Riis, Hr. Cancelli Raad Niels Wisløf, Hr. Inspecteur Svabe, Fr. Cancelli Raad Wisløfs, Madame Boyesen, Jfr. Dorthe Möllerop”

Kanselliråd Michael Riis må da være en slektning - kan han være Jacob Andreas' far, og en bror av Povel J. Riis?

 

Fra Tollere gjennom 300 år: Riis, Michael. Postmester i Kristiansand. Fikk 15. juni 1716 ekspektanse på tollerembedet sammesteds mot 1000 daler, virkelig toller 1719, bekreftet 4. mai 1731. Kanselliråd. Død ved forlis på hjemreise fra Danmark 2. feb. 1739.

 

Jeg legger ellers merke til at Christiana Riis var fadder for Jacob Andreas Riis' barn alle tre gangene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

- vet du noe mer om Anna Catrine Riis, som ble gift med Joachim Friderich Brandt?

Fant svaret på denne siden her: Min lenke

"Anna Catharina Riis = Anne Cathrine Riis (datter til sogneprest Paul Riis, g.m. kvesthuskasserer Joachim Frederik Brandt i hans 2. ekteskap)"

 

På siden opplysningene er hentet fra finner vi flere av de andre som er nevnt i denne tråden. Siden er et navneregister:

 

"Navneregister, korreksjoner, supplementer

- på internett via lenke fra www.ub.ntnu.no/formidl/hist/

til biografi- og slektshistorieavsnittene (kap. 1-110) og slektstabellene 1-8 i

Vegard Elvestrand: Generalkonduktør Christopher Hammer (1720-1804) og hans manuskriptsamling : registratur, biografi, slektshistorie (omslagstittel: Fra Københavns Universitet, Sorø Akademi og Ledreborg til Hadeland : skråblikk på dansk-norsk opplysningstid og en selvsikker embetsmann, frimurer og odelsbonde). - Trondheim : Universitetsbiblioteket i Trondheim : Tapir akademisk forlag, [2005], c2004. - xv, 827 s. - ISBN: 82-519-2013-2 (Tapir). Kr. 350.-"

 

Kanskje en bok jeg bør bestille.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
kmg

Fant svaret på denne siden her: Min lenke

"Anna Catharina Riis = Anne Cathrine Riis (datter til sogneprest Paul Riis, g.m. kvesthuskasserer Joachim Frederik Brandt i hans 2. ekteskap)"

 

På siden opplysningene er hentet fra finner vi flere av de andre som er nevnt i denne tråden. Siden er et navneregister:

 

"Navneregister, korreksjoner, supplementer

- på internett via lenke fra www.ub.ntnu.no/formidl/hist/

til biografi- og slektshistorieavsnittene (kap. 1-110) og slektstabellene 1-8 i

Vegard Elvestrand: Generalkonduktør Christopher Hammer (1720-1804) og hans manuskriptsamling : registratur, biografi, slektshistorie (omslagstittel: Fra Københavns Universitet, Sorø Akademi og Ledreborg til Hadeland : skråblikk på dansk-norsk opplysningstid og en selvsikker embetsmann, frimurer og odelsbonde). - Trondheim : Universitetsbiblioteket i Trondheim : Tapir akademisk forlag, [2005], c2004. - xv, 827 s. - ISBN: 82-519-2013-2 (Tapir). Kr. 350.-"

 

Kanskje en bok jeg bør bestille.

 

Tja, bare du er klar over at du ikke skal ta alt for god fisk der (men for all del, mange er omtalt og det er lett å kontrollere det meste). Et lite ps. siden du holder på med disse, Helene Marie Riis som du har funnet, ble gift med sogneprest Petter Horster (født i Christiania) og hun døde 1723, begr. 20.02.1723 (se Gjerstad)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Nei, man bør vel aldri ta noe for god fisk før det er sjekket med primærkilden. Ellers er jeg nabo med Christopher Hammer, i alle fall med huset han bodde i, så det kan uansett være interessant å se litt på samlingen hans.

 

Takk for opplysningene om Helene Marie Riis.

 

Det blir etter hvert mange Riiser å holde orden på, har funnet enda en sønn av sogneprest Povel Jacobsen Riis:

”Riis, Johan Friderich, beskikket til byfoged i Fredrikshald, 6 aug. 1744: bekvem. Pet.: født 25 des. 1714, Hedemarken, sønn av prost og sognepr. Ringsaker, mag. Povel R. – stud. Chria. 1734.“

Opplysningene er hentet fra EXAMINATI JURIS 1736-1814 på Norsk Slektshistorisk Forenings side.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.