Gå til innhold
Arkivverket
Arild Kompelien

Redigere, endre innlegg

Recommended Posts

Arild Kompelien

Det er en fin ting at man kan gjøre endringer umiddelbart etter man har lagt inn et innlegg. Kanskje var det et poeng man hadde glemt, eller noe som ble feil på en eller annen måte.

 

Jeg synes likevel dette bør være tidsbegrenset. Hvis man etter lang tid kan gå inn å gjøre endringer er det lett å gjøre en debatt meiningslaus. Hvis mange har reagert på noe jeg skriver slik at det blir en lengre diskusjon av det, kan jeg i neste måned gå inn å forandre på det jeg skrev slik at resten av innleggene blir uforståelige fordi sammenhengen er fjernet. En slik mulighet bør vi ikke ha.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anette S. Clausen

Vi ser både fordeler og ulemper ved å ha ubegrenset tilgang til å redigere innleggene sine. Ulempene er nettopp det at noen kan redigere innleggene sine slik at det blir en meningsløs tråd. Fordelene er blant annet at en kan få hint fra andre om opplysninger som ikke er helt korrekte og gå og endre dem. En kan moderere seg selv hvis temperaturen har blitt for høy i en diskusjon og en ser en har skrevet ting en ikke vil skal være synlig lenger. Samtidig kan en endre hele tematittelen hvis en ser at diskusjonen tar en ny retning. En kan også bruke redigeringsmulighetene til å samle innkomne opplysninger om en sak i et innlegg og på den måten få en god oversikt over hva som er kommet fram i løpet av en diskusjon.

 

Det blir en ny måte å tenke på, men vi tror fordelene ved dette oppveier for de umiddelbare ulempene en ser. Det vil være en tilvenningsperiode og det bli opp til hver debattant å ikke redigere såpass at det meningsbærende forsvinner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Judith P Abrahamsen

Forumadmin kan kanskje tenke på å la valget «Vis "redigert av" under innlegget» være PÅ som default når man rediger innlegg. Og påkrevd dersom det har kommet innlegg på tråden etter dette innlegget. Dette er ganske vanlig på andre forum, i alle fall.

 

Dersom jeg nettopp har postet et innlegg og så oppdaget en skrivefeil, pleier jeg ikke å slå på «redigert av»-info, men jeg pleier å slå den på hvis det har gått en tid og i alle fall når andre har svart på innlegget mitt. Og da er det vel også god kutyme å legge til en liten info nederst i posten om hva man redigerte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arild Kompelien

Fordelene er blant annet at en kan få hint fra andre om opplysninger som ikke er helt korrekte og gå og endre dem.

 

Er redd jeg må si meg uenig. Jeg ser det ikke som en fordel å kunne gjøre dette. I en god diskusjon vil det i en tråd komme mange innlegg, og disse bør ideelt sett henge sammen. Går jeg inn og retter et av mine innlegg (der jeg påstod noe som er feil) og forandrer innholdet forandrer jeg også diskusjonen. Hvis det er slik at man i et innlegg har kommet med feil opplysninger, føler jeg det logisk at man heller lager et nytt innlegg der man redegjør for at det er modifikasjoner av påstander i et tidligere innlegg. Det er jo slik diskusjoner fungerer.

 

Et annet moment mot dette (og som særlig gjør seg gjeldende innen slektsforskning), er at det kan også være slik at de påstandene man først kom med likevel var riktige. Derfor bør diskusjonene bevares slik de er, uten "retusjering". Ikke at jeg vil påstå det er det samme, men det minner om praksisen man hadde i det gamle Sovjet med å retusjere personer, som hadde falt i unåde, vekk fra gamle bilder. Mi meining er at det er en uting.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

[Finn ein noko som er feil i sitt eige innlegg kan ein då kommentere det - så eg støttar Arild, det bør vere ei tidsavgrensing på dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Eg meiner det er ein fordel at ein kan endre på eigne innlegg, slik at ein m.a. slepp å måtte lese ørten innlegg før ein kjem til innlegget som forklarar at det som stod i innlegg nr. 1 eigentleg var feil. I mange tilfelle vil det då vere best at det opprinnelege innlegget vert ståande, deretter kommentaren/rettinga: "Edit: Her tenkte eg feil, ser no at Kolbein Tollakson og Kolbein Davidson er to ulike personar, (...) beklagar feilen.", og så "Innlegget er redigert av Ola Dunk 1/4 11 kl. 11:03". I andre tilfelle kan ein ha fått ny og betre informasjon, som med fordel kan oppsummerast i fyrste innlegg, slik at den som finn tråden slepp å lese gjennom alt saman for å få vite status. I andre tilfelle kan det f.eks. stå at problemet er løyst. Eller så kan ein ynskje å rette skrivefeil, eller oppdatere lenker. Eller så kan ein redigere vekk ting som ikkje skulle vore med frå fyrst av, f.eks. info om levande personar. Dersom ein berre rettar skrivefeil eit minutt etter at innlegget er skrive er det lite vits i "redigert av", dersom ein endrar på sjølve innlegget lenge etter at ein har skrive, eller i ein tråd med mange svar er det god skikk og bruk å skrive "Edit, (...)", og "redigert av".

 

Mogelegheita til å redigere føreset at brukarane følgjer skikk og bruk ved at ein ikkje fjernar eigne innlegg i hytt og pine, og på den måten øydelegg debattar. Så lenge redigeringsmogelegheita vert brukt med fornuft av så og seie alle brukarane er det ikkje nokon vits i å gjere dette til noko stort problem. Eg ville heller ha noko om skikk og bruk i ordensreglane, enn at mogelegheita vert fjerna.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Judith P Abrahamsen

100% enig med forrige taler (#6, Torbjørn).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arild Kompelien

Torbjørn i #6

 

I en perfekt internettverden skulle jeg være enig i mye av det du skriver. Hvis man visste at alle fulgte samme reglene og oppførte seg slik du ønsker kunne det fungere. Men slik er det ikke, og det er naivt å tro at det kan bli slik.

 

I løpet av sekunder kan jeg slette mine innlegg her, og forandre temaoverskrifta til det ugjenkjennelige. Jeg synes det er trist at den muligheten er tilstede, og det grenser til det useriøse at det er mulig å gjøre det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Skulle det vise seg at mange misbrukte denne mogelegheita er eg einig i at reglane må skjerpast inn. Men ein treng vel ikkje gjere dette til eit stort problem, før det evnt. blir det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arild Kompelien

Det blir en ny måte å tenke på, men vi tror fordelene ved dette oppveier for de umiddelbare ulempene en ser. Det vil være en tilvenningsperiode og det bli opp til hver debattant å ikke redigere såpass at det meningsbærende forsvinner.

 

Du kan se på debatten - Bibelsk anetavle Matteus og Lukas - i Brukernes eget forum. Der er hele innlegg slettet. Det meningsbærende er ikke bare redigert - det er slettet. Trist at det er mulig å ramponere en diskusjon på denne måten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anette S. Clausen

Ja det ser ikke bra ut at noen rensker opp sine svar fra en debatt når de ikke vil være med lenger. Her har det også med tilvenning å gjøre. Selv om en har muligheten til å redigere og fjerne egne innlegg, så må en ikke ta det i bruk hele tiden.

 

God debattskikk er at en lar innleggene sine ligge hvis de er del av en diskusjonstråd. Hvis det dreier seg om krangel/diskusjon på siden av tråden, så syns jeg det er godt at debattantene besinner seg og fjerner innlegg som forurenser debatten.

 

Vi skal se om det er nødvendig med innstramming av muligheten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Ser at endel har reagert på at jeg tok vekk endel innlegg, men det var etter ting man rotet seg borti sammen med andre som var uråd å komme utav på skikkelig måte. Men skal i fremtiden ikke ta bort noe ved vanlige debatter, om det ikke glir helt ut. Er enig i at det også kan være tidsbegrenset om dette går an og at moderator kan ta bort mulig upassende ting eller emner osv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Biberg Kristensen

Jeg er enig i at det er en uskikk å redigere innlegg til det ugjenkjennelige, og synes en tidsbegrensning på 2 timer burde være tilstrekkelig for å rette opp i tastefeil og uklarheter. Det bør kanskje ikke være anledning til å redigere innlegg etter at de er besvart.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ken V. Nordberg

Jeg støtter også tidsbegrensning for endring av innlegg. Dersom det i ettertid oppdages vesentlige feil så kan disse rettes opp i ett senere innlegg. Jeg vet ikke hvordan andre leser sine innlegg, men hvis jeg følger en debatt så leser jeg som oftest bare de nyeste innleggene. Dersom noen da gikk tilbake og foretok endringer i ett gammelt innlegg så ville jeg aldri finne ut om det med mindre jeg, av en eller annen grunn, tok meg tid til å gå tilbake og lese gamle innlegg. Denne problemstillingen er særlig tydelig i store debatter med flere ti-talls eller hundre-talls innlegg. Om noen gjorde endringer i, for eksempel, innlegg 60 i debatt på 200 innlegg, så vil jeg påstå at det er få som ville fått med seg denne endringen.

 

Så jeg er enig med Leif, Arild og andre, at en tidsramme der man kan rette opp skrivefeil og andre uklarheter er flott. Større endringer i lang ettertid bør gjøres ved å lage ett nytt innlegg der endringene beskrives.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aѕbjørn Værnеѕ

På DIS-forum ble jo en periode hele seksjonen Møre og Romsdal stengt for redigering på grunn av at en enslig bruker ikke kunne oppføre seg. Slike sanksjoner er i min øyne kollektiv avstraffelse.

Jeg mener de få som ødelegger tråder ved å endre eller slette egne innlegg bør få advarsel gjennom det systemet som allerede finnes.

 

Å kunne redigere innlegg åpner noen muligheter som ikke bør forkastes uten videre. Hvis noen f.eks ønsker å indeksere eller oppsummere opplysninger som fremkommer i en infløkt tråd, er det langt å foretrekke å kunne benytte første innlegg fremfor å måtte opprette stadig nye "vedlikeholdsinnlegg". Enkelte tråder tar jo også en helt annen vending enn trådstarter hadde tenkt, da kan det være greit å kunne opplyse om dette i første post.

 

Reint prinsipielt er jeg motstander av at alle skal holdes "i ørene" på grunn av at noen ganske få misbruker forumets muligheter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Hildrum

Jeg er i og for seg enig i det med kollektiv avstraffelse, men

Hvis det er få innlegg er det ikke så vanskelig å se at trådstarter

har gjort endringer på 1ste innlegg, men blir det mange nok innlegg i tråden

er det ikke så enkelt å se at endringer er gjort.

 

I og med at man kan svare et innlegg og det havner langt opp i

lista er det ikke alltid at jeg får dem med meg. Er tråden på flere sider

går jeg ikke gjennom alle sidene for å se om det er kommet noe nytt

lenger opp.

 

Dessverre mister jeg endel innlegg nettopp pga av dette, og synes ikke det

er noen god ide å legge inn nytt i toppen, med mindre man da legger en kommentar

nederst at man har lagt inn endringer i første innlegg.

 

Anne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Det siste du nemner løyser problemet det elles ville vere ved at ein ikkje fekk med seg endringar som vert gjort lenger oppe i tråden. Dette er eg heilt einig med deg i. Dersom ein gjer vesentlege endringar f.eks. i innlegg #1 skal ein etter mi meining opplyse om dette til slutt.

 

Mi meining er (framleis) at ein må kunne godta (ignorere) at enkelte brukarar redigerer innlegg på ein dårleg måte, utan at ein skal la det øydeleggje for resten, men at ein må vurdere å strame inn dersom problemet vert stort nok. Ein kunne i så fall evt. byrje med å gjere teksten "redigert av" obligatorisk, slik det er på andre fora som f.eks. diskusjon.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arild Kompelien

Det siste du nemner løyser problemet det elles ville vere ved at ein ikkje fekk med seg endringar som vert gjort lenger oppe i tråden. Dette er eg heilt einig med deg i. Dersom ein gjer vesentlege endringar f.eks. i innlegg #1 skal ein etter mi meining opplyse om dette til slutt.

 

For meg fortoner endringvilligheten seg som en ukjent diskusjonskultur. Jeg startet tråden her med innlegg 1. Hvorfor skulle jeg gå tilbake å legge til noe der som ikke sto der opprinnelig? Det jeg ellers har hatt å si i debatten har jeg meddelt i innlegg 4, 8 og 10. Det er slik debatter fungerer. Og nå legger jeg inn mitt nye innlegg her i form av et nytt innlegg. Det ville være merkelig om jeg skulle legge det jeg skriver her inn i et av mine andre innlegg, noe jeg kunne gjort, men som jeg altså synes er en uting at jeg kan gjøre. Og selv om jeg er trådstarter og satte i gang diskusjonen, kan jeg altså gå inn å slette det jeg skrev i innlegg 1, slik at utgangspunktet for hele diskusjonen fjernes. For meg er det uhørt at det skal være mulig.

 

Et argument nevnt av flere her, er at det kan tenkes en diskusjon der man kunne gå inn i innlegg 1 med ei slags oppsummering. Selv om det var slik at jeg syntes det var i orden å rette på innlegg i ettertid, kan jeg ikke se det logiske i å legge oppsummeringer i innlegg 1. Oppsummeringer er noe som eventuelt hører til slutten av en diskusjon, og bør derfor også komme til slutt i et eget innlegg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Dersom eg byrjar å lese ein tråd, byrjar eg ikkje med å lese ei oppsummering inne i -, eller til slutt i tråden. Då byrjar eg med innlegg nr 1. Enten les eg ikkje noko meir, eg les nokre få innlegg før eg gjev opp, eller, dersom dette var veldig interessant, så les eg heile tråden. Då kan det vere ein fordel med ei oppsummering i fyrste innlegg, slik at eg kan danne meg eit bilete av stoda, utan å måtte lese gjennom heile tråden. Dette er berre ei mogelegheit, med sine fordeler og ulemper. Eg meiner ein skal behalde denne mogelegheita. Men eg er einig i at det oftast er naturleg at tråden går kronologisk, utan ei slik oppsummering.

 

Det hadde forresten vore interessant med fleire synspunkt, slik at ikkje dette vert ein debatt der eit par brukarar inkludert meg sjølv tek opp att eigne meiningar i det uendelege.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Her vart det dobbelt opp, noko som er ein god grunn for å kunne redigere innlegg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ken V. Nordberg

Dersom du aldri har besøkt tråden før kan jeg skjønne rasjonaliseringen din Torbjørn - da er det nemlig naturlig og lese alle innleggene. Men om du har deltatt i- eller lest tråden så er det sjelden tilfellet. Da jeg så at det var nye innlegg i denne tråden så gikk jeg direkte til disse nye innleggene - med den forutsetningen at jeg ikke skulle behøve og lese hele tråden hver gang jeg var innom bare fordi det kanskje ble gjort endringer i innlegg jeg tidligere hadde lest.

 

I små tråder med under 10-20 innlegg kan det kanskje fungere; men så snart trådene begynner og bli litt store så må man kunne forvente at tråden skal (i hvertfall i store trekk) beholde sin integritet. Hvis jeg aldri vet hvor i tråden endringer kan ha bli gjort så vil det bli utrolig vanskelig og følge utviklingen av en større tråd.

 

Vi får håpe at denne funksjonaliteten ikke misbrukes. Jeg innrømmer at jeg argumenterte selv for redigeringsmuligheter i det gamle forumet, og selv om jeg liker denne muligheten veldig godt nå i dette forumet så synes jeg en tidsbegrensning for å rette skrivefeil og/eller vesentlige uklarheter (eller småting som feil-posting av lenker, dobbelt-posting, osv.) er godt nok.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Hildrum

Det tyder vel på at man leser trådene ulikt. Når jeg går inn ber jeg om nytt innhold og får da opp første uleste innlegg siden sist jeg var inne. Og så fortsetter jeg med de neste innleggene etter dette. Jeg går ikke tilbake og starter med innlegg 1 om igjen og om igjen. Noen ganger vil da kanskje innlegg 1 være første innlegg hvis det er det første nye, men er det tredje nye i den tråden så vil det gå meg hus forbi. Det er utrolig sjelden at jeg starter på nytt hver gang jeg leser en tråd.

 

Anne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aѕbjørn Værnеѕ

Et argument nevnt av flere her, er at det kan tenkes en diskusjon der man kunne gå inn i innlegg 1 med ei slags oppsummering. Selv om det var slik at jeg syntes det var i orden å rette på innlegg i ettertid, kan jeg ikke se det logiske i å legge oppsummeringer i innlegg 1. Oppsummeringer er noe som eventuelt hører til slutten av en diskusjon, og bør derfor også komme til slutt i et eget innlegg.

 

Fra det perspektivet har du kanskje rett. Men poenget er at det tenkes for snevert på hva en diskusjonstråd her kan være. En samling informasjon om et eller annet tema kan ha nytte av en indeks. Det kan f.eks være en tråd som knytter sammen relaterte diskusjoner, der indeksen er en samling linker til disse. Eller en tråd av typen "Norske båter i utenriksfart 1830-1930". En slik tråd med lite diskusjon men potensielt store mengder informasjon kan med fordel ha en vedlikeholdt liste i 1. post fremfor spredt over mange poster.

 

Men uavhengig av dette så er mitt hovedpoeng at det er feil å regulere manglende folkeskikk ved å påtvinge restriksjoner. Hvis dette hadde vært et stort og ellers uløselig problem hadde jeg kanskje sett det annerledes, men det er det ikke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Bjerkevoll

Ja det kan jo være greit å kunne redigere egne innlegg.

 

Jeg ga for en tid siden svar på en etterlysning til en som tilsynelatende hadde ønske om å få kartlagt en av sine slektsgreiner i mitt område. Jeg brukte en del tid på å lete opp i bygdebok, sjekket litt i kirkebok osv.

 

Jeg så at vedkommende spørrer hadde vært inne på min profil etter at jeg hadde svart. Han må derfor tydelig ha sett mitt innlegg. Når det ikke ble respons på mitt svar etter ca en mnd. så regnet jeg med at vedkommende var uinteressert i hva jeg hadde bidratt med og slettet derfor hele innlegget og skrev kort og godt: Vistnok uinteressant.

 

Om vedkommende tok hintet vet jeg ikke. Om hvem som mangler folkeskikk i dette tilfelle kan jo kanskje diskuteres. Men jeg vil nok også i fremtiden slette svar på innlegg om vedkommende som spør ikke innefor noenlunde rimelig tid gidder å komme tilbake og svare i egen tråd. I dette tilfelle var altså redigeringen et håp om å bidra med litt oppdragelse.

 

 

Anonyme innlegg er brudd på regelverket

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.