Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Johan Christian Garmann døydde i Vågå i 1760 som kaptein, Kona Kirstina døydde 1761. Kvar i Vågå budde dei?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Johan Christian (Johanson?) Garmann var kaptein og budde i alle fall på 1740-talet i Vågå der han døydde i 1760, d.v.s. han døydde vel som "utkommandert" til Holstein, men med bustad i Vågå. Enkja Kirstina døydde i Vågå i 1761.

 

Johan og Kirstina let etter seg to døtterdøtrer, borni etter dotteri Christine og mannen Andreas Carsbrech, som ei tid var residerande kapåellan i Vågå og sidan sokneprest i Hafslo i Sogn:

 

* Bolette Margrethe Andreasdotter Carsbrech, døypt i Vågå 3.12.1751

 

* Christine Margrethe Andreasdotter Carsbrech, døypt i Hafslo 29.8.1756

 

Både Andreas Carsbrech og Christine Garmann døydde kort etter yngste dotteri var fødd i Hafslo i 1756, og dei to småjentene vart sende til besteforeldri i Vågå, men kvar det vart av dei etter Kirstina døydde i 1761, er det ingen som har kunna svara på so langt!

 

Er det nokon med lokal kunnskapå i Vågå, eventuelt med tilgjenge til bygdebøkene derifrå, som kan fortelja meg:

 

* Kvar gard i Vågå var det Johan og Kirstina Garmann budde på?

 

* Er det mogeleg å seia noko om KVEN denne kapteinfrua Kirstina var?

 

* Er huslyden nemnd i bygdebøkene i Vågå med opplysningar om lagnaden til dei to små døtterdøtrene?

 

* Kva gard i Vågå var bustaden til den residerande kapellanen, Andreas Carsbrech, medan han budde der?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Siden Johan Garmann døde som kaptein, kanskje det er et militært skifte etter mannen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aud Sandbu

Bygdaboka for Vågå har absolutt ingor omtale av denne huslyden, dessverre.

 

Eg kan heller ikkje hjelpe deg med kaptein Garmanns frue og dotterdøtrene, men veit at på den tida var Nordgard Sandbu kapteinsgard. Utan at eg på ståande fot kan dokumentera det, vil eg tru at Garmann overtok garden etter kaptein Lorentz Kaas som fall frå i 1732.

 

Når det gjeld Carsbrech, så budde han nok på Smedsmo som var kapellangard i Vågå på den tida.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe og Aud for nyttige og spennande opplysningar om denne ætti. Det er skuffande å høyra at bygdebøkene ikkje nemner Garmann i det heile, men då er det vel eit "hòl" i brukarrekkja på Nordgard Sandbu mellom 1742 og 1760?

 

Elles vert det fortalt at Garmann var heller uformuande, so det er truleg ikkje stort å finna i eit eventuelt skifte. Problemet er jo elles å identifisera kona hans og finna lagnaden til dei to barneborni, og skiftet vil vel ikkje hjelpa til med det...?

 

Men kanskje den personalsamlingi som du Grethe nemner, kan vera til hjelp?

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aud Sandbu

Berre for å oppklare ei mogleg misforståing; bygdabøkene for det som var gamle Vågå prestegjeld, altså inkludert Sel og Heidal, tek ikkje for seg spesifikke gardar og ætter, men nemner dei sporadisk i tilknytting til almenn historie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Dette gir ikke flere opplysninger med her er dødsfallene til ekteparet Garmann - Oppland fylke, Vågå, Ministerialbok nr. 1 (1739-1810), Døde og begravede 1760-1763, side 189, 1760 og 1761

 

Synd ikke dødsfallsregistreringen har noe farsnavn/etternavn på kapteinfruen. Jeg tenkte at et skifte muligens kunne inneholde litt flere navneopplysninger om enken etter Johan Garmann, men hvis han var ufomuende er det vel lite sannsynlig at det finnes noe skifte. Ser av Per Nermos slektssider at heller ikke han har noen flere opplysninger om Kristines navn og opphav. Og han har sikkert sett på personalia i RA også. Men det går an å ta en titt i personalia, for da vet man at også disse opplysningene er sjekket. Andre aktuelle slektssamlinger er Lassen og Delgobe.

 

Grethe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjetil Øien

Berre for å oppklare ei mogleg misforståing; bygdabøkene for det som var gamle Vågå prestegjeld, altså inkludert Sel og Heidal, tek ikkje for seg spesifikke gardar og ætter, men nemner dei sporadisk i tilknytting til almenn historie.

Har det vært aktuelt å gi ut slektshistorie for Vågå? Det er vel nylig avlutta et slikt arbeid i nabobygda Lom såvidt jeg vet, så kanskje noen med hånda på pengesekken i Vågå kan bli inspirert?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Hei Lars,

 

jeg har funnet Andreas Carbrechs dødsfall i Hafslo, men hvordan finner jeg kona hans og hvor har du funnet at døtrene kom til besteforeldrene i Vågå?

 

 

Grethe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aud Sandbu

Har det vært aktuelt å gi ut slektshistorie for Vågå? Det er vel nylig avlutta et slikt arbeid i nabobygda Lom såvidt jeg vet, så kanskje noen med hånda på pengesekken i Vågå kan bli inspirert?

 

Det bygdebokverket jeg nevnte, ble avslutta i 2009, så jeg tror neppe noen gards- og slektshistorie vil bli utgitt for Vågå sin del med det første. Det samme gjelder Sel.

 

Men for de som måtte ha slekt i Heidal, er det gledelig å kunne nevne at det er arbeid på gang med å gi ut et slikt verk. Første bind kommer allerede i høst :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Aud, Grethe og Kjetil for nye avklarande innlegg!

 

Til deg, Grethe, med omsyn til kvar dei to barneborni var i 1760, meiner eg nokso sikkert eg las det under tema #58475 i det gamle Brukarforum: http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=58475&sok=Bodil+%D8vernes&nr=2&antinnlegg=77&startnr=&antall=&spraak=n#anker. Den same Bodil Øvernes seier det same i innlegget hennar her: http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=17476&sok=Carsbrech&nr=1&antinnlegg=2&startnr=&antall=&spraak=n#anker.

 

Men hjelper dette oss vidare?

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Hei Lars,

 

har sjekket Personaliasamlingen, pakke 43, og der fant jeg en liten lapp hvor følgende var notert (så langt jeg leser riktig):

 

"Skifte (ved 1ste Oplandske Regiment)

 

24. Septbr. 1761

 

efter "Capitaine Gaarmann"

 

Umyndige Arvinger:

 

Datter-datter Bolette Carsbrecht

 

arvede 42 d 53 1/2

 

(Formynder: Copl.(??) Ruus)

 

-"- Christine Margrete

 

arvede 42 d 53 1/2

 

(Formynder: Kjøbmand Steen)

 

 

Uddrag af en "Commissionsforretning

over 1ste Oplandske Regiments

Aflevering til Oberst v Lowzow

 

afholdt 1769.

 

 

(Bland Regimentets Papirer for 1769)."

 

Hvem kan de to formynderne Ruus og Steen være?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Når jeg ser på dåpen til Andreas Carsbrechs sønn Christian, synes jeg det står at en av fadderne var løynant Rüs eller er det Riis??

post-541-0-41089100-1302549468_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Du er berre heilt fantastisk, Grethe! Hjarteleg takk for nye spennande innlegg om denne huslyden! Då veit me altso at dei to jentene levde i 1761 (eller 1769?), so om dei to formyndarane kan identifiserast, so kanskje har me løysingi på spørsmålet om lagnaden til dei to... Men opphavet til Kirstina er like løynt...

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Jeg har sett litt i arkivmaterialet etter Kommanderende general, og der har jeg funnet to brev som er undertegnet av kaptein Garmanns kone. Men hun har bare undertegnet seg som Kirstine, salig Gaarmanns. Her omtaler hun seg som fattig enke med de to barnebarna, og disse opplysningene tror jeg allerede er kommet fram i de lenkene du oppga til det gamle debattforumet. Jeg tror det kan bli vanskelig å identifere Kirstine noe nærmere.

 

I Ovenstads militærbiografier har jeg funnet omtalt en Jens Larsen Ruus, født ca. 1715/1719, sønn av kjøpmann i Kristiania. Han var fenrik ved de nasj. drag.er på Hedemarken 4/3-1750. Pr.ltn. ved 3. S.fjeldske nasj. drag.regt.s Fåbergske kom. 15/7-1750. Kar. kapt. av drag.ne 28/7-1758. Etter krigsrettsdom 23/1-1760 med påfølgende kgl. approbasjon 4/6-1760 avskjediget fra sistnevnte dato. Oppebar 1767 pens. Død 1800, begravet 4/6-1800 i Ringsaker. Jens Larsen Ruus var gift 2 ganger: 1) gift 25/10-1757 i Ringsaker med "Mad" Isabella Margrethe Brinch, død 1769 (?), 76 år gammel. 2) gift 9/2-1770 i Sørum med Anna Green Achton, f.ca. 1734, død 5/4-1794 i Ringsaker, 60 år gammel, datter av sogneprest Jesper Achton og hustru Karen Aalborg.

 

Denne Jens Larsen Ruus behøver slett ikke å ha noe som helst med med formynderen Ruus å gjøre. Er usikker på hva som menes med copl(?) i avskriften fra Personaliasamlingen. Lurte kanskje på om det skulle stå capt for captein. Burde kanskje undersøke og se om jeg kunne finne de regimentspapirene hvor avskriften er hentet fra. I 1746 mener jeg å se at det var en løytnant Rüs eller Riis som var fadder på Christian Carsbrech, men den Ruus som Ovenstad omtaler, opptrer som fenrik i Hedmark først i 1750 og som pr.løytnant samme år. Dermed faller nok denne Jens Larsen Ruus bort...?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnfinn Kjelland

Spørs nok om denne formyndaren var Jacob Olssen Riis ca 1703-1777. Iflg. Ovenstad var han premierløynant ved Østre Gudbrandsdalske kp (Vågeske) frå 30.12.1737. Kapteinløynant ved Vangske livkompani 1748. Hadde deretter fleire stillingar i regimentet, vart pensjonert i 1765, men tilsett att som sjef for nabokompaniet i Norddalen, Lomske kompani, 1.5.1769 - 4.3.1773.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Her er skiftet etter Jens Ruus, Hedmark fylke, Nord-Hedmark sorenskriveri, Skifteprotokoll 3 , 1791-1802, side 875a og 875b ff.. Så vidt jeg kan se, er det nevnt to barn i skiftet: Lars Jensen Ruus, 29 år gammel, og Mette Karine Ruus, 28 år. Her er søskenparet Ruus i folktellingen 1801 for Ringsaker.

 

Tror neppe dette har noe med formynderen til Bolette Carsbrech å gjøre.

 

Grethe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe og Arnfinn for nye spennande innlegg. Kanskje litt "brainstorming" på desse spørsmåli kan skaffa fram eit svar på kvar det vart av dei to Carsbrech-jentene, men eg må vel tilstå; den heilt store optimismen er nok ikkje til stades..., sjølv om eg har som prinsipp aldri å gje opp... Som min gamle ven Herhard Naeseth i Madison, WI brukte å seia: Svaret ligg og ventar på oss der ute ein stad; det er berre om å gjera å leita på rette staden...!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bodil Øvernes

Hei Lars,

Jeg fant aldri ut av hvor det ble av de to barna til Christine Garmann og Andreas Carsbrech. P.g.a. at jeg har måttet ta ansvar andre veier, har det blitt vanskelig å finne tid til hobbyen.

 

Andreas var sønn av borger i Trondheim Nicolai Henrik Carsbrech og Maria Møller.

Blant Andreas faddere i Vågå, finner jeg en Maren Carsbrech, men om dette er moren, søster eller annen familie er vanskelig å si.

 

Jeg har imidlertid ikke klart å riste av meg følelsen av at dette har noe med Barth, Grönbech og Garmann familien. Siden vi ikke har noe annet å gå etter enn navnene, får en forfølge den muligheten dette gir.

 

Barth-familien i Kragerø kommer fra oberbergmester Daniel Barth fra Kongsberg. Hans datter, Anne Marie, giftet seg med Andreas Rasmussen Rasch, og i alle fall to av barna tok navnet Barth. Daniel Barth (Rasch) og hans familie ble værende i Kragerø. Blant etterkommerne finnes:

Daniel Jakobsen Barth, kjøpmann og postmester i Kragerø, f. 1738 gift med Margrethe Møller f. Kragerø 1740. Far: Thomas Hansen Møller

Barn:

Jakob Barth kjøpmann og postmester i Kragerø f. 1766 g.m. Anne Bolette Christensen , foreldre kaptein/reder Peder Christensen og Christine Hjorteberg.

Blant barna:

Henrik Bjørn Barth f, 1825

Bolette Margrethe Barth, f. 1827 - gift i Arendal.

 

Ovennevnte Daniel Jakobsen Barth hadde en søster, Margrethe Christine Augusta Barth, f. 1791 død ugift i 1846.

Navnene ser altså ut til å gå igjen - uten at dette er bevis for noe som helst.

 

Jeg fant dessuten en Christine Barth som døde langt over 100 år gammel, men siden både ekstern harddisk og Pc krasjet samtidig, har jeg mistet hvor jeg fant denne forbindelsen. Alderen kan være reell, men jeg lurte på om det kunne ha blitt en sammenblanding av to personer.

 

Det er omtrent så langt jeg er kommet til nå med "navnesporet".

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bodil A.N.

Jeg gikk nettopp gjennom skuffeseksjonen på Aust-Agder Arkivet. Der fant jeg at Tarald Mikkelsen Gjennestad gift med Johanne Marie Elisabeth Garmann, Johan Garmanns eldste datter, var formynder for Lars Mathiassen Brinch. Det ble nevnt på skiftet etter Jacob Brun, degn og skoleholder i Risør, og Karen Larsdatter Brinch.

Nedenes Prostis skifte pr. 2, f. 231b, 6.8.1748-8.7.48.

 

I Lassens samlinger finner jeg følgende:

 

 

Margrethe Larsdatter Brinch f. 1705 død 1740, gift 1727 med kjøpmann på Moss, Lars N. Steen.

---

Isabella Margrethe Brich ble begravet i Ringaker 1769, 46 (76?) ?/6 år gl. (Formodentlig hende som 1737 25/10 i Ringaker blie viet til Ms. Jens Ruus. Han var vel den "kaptein" Jens Ruus som ble begravet Ringaker 1800 4/6, 84 1/2 år gl. (Formodentlig den Isabelle Margrethe Brinch der ble døbt i Christiania 1692 8/12. Datter av Laurtiz Brinch og Margrethe ?)

 

 

Ref Lassens samlinger:

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/40127/251/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sa20110408630735.jpg

 

Det kan vel tyde på at det var en forbindelse mellom Brinch familien og Garmann familien.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.