Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Hans Paulson Alstrup (1610-1682) - sokneprest til Hafslo - huslyden hans?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Ein sokneprest til Hafslo som hadde ein heller "uoversiktleg" huslyd, var Hans Paulson Alstrup (1610-1682). Kanskje er det nokon som sit med detaljerte opplysningar om nokon av borni hans og/eller ektemakane deira som kan bidra til å gjera bygdebøkene for Luster litt meir fullstendege?

 

Her er kva eg veit so langt:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Hans Paulson Alstrup, opphavleg frå Kvinnherad, var son av sokneprest Paul Madsson Alstrup til Kvinnherad, opphavleg frå Hornum i Viborg amt i Danmark, og kona Elsa Eriksdotter frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

og f. i Kvinnherad kring 1610. Hans Alstrup tok presteeksamen

 

¤¤¤¤¤ (opplysningar om dette manglar!?)

 

og vart sidan tilsett som kapellan hjå presten Erik Iverson Norddal til Leikanger. Der vart han buande fram til 1659. Men i 1659 vart Hans Alstrup tilsett som ny sokneprest til Hafslo, og han d. i Hafslo prestegard kring 1682. Han gifte seg første gongen kring 1660 med Anna Sørensdotter f. Friis, enkja etter den føregåande soknepresten. Då ho var avlidi, gifte han seg kring 1669 att

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for andre vigsli hans?)

 

med prestedotteri Margretha Pedersdotter Hanning frå Sogndal, ei dotter av gardbrukardotteri Kirsti Sørensdotter frå Talle i Luster (1615-1681). Margretha var f. i Sogndal kring 1649 og d. her i Hafslo prestegard ?.6.1714 {då som attgift med Jens Hansson Ørbech}. I embetstidi si kjøpte Hans Alstrup opp skyldpartar i gardar i Hafslo og i nabobygdene og vart ein velståande mann. Han heldt fram sokneprest til Hafslo so lenge som han levde og fekk i alt fire born, som alle var frå andre ekteskapet:

 

1. Elsa Hansdotter Alstrup, f. kring 1670,

Elsa Alstrup gifte seg første gongen

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hennar?)

 

kring 1698 med Mandrup Nilsson Funch frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

Han var son av

 

¤¤¤¤¤ (foreldri hans?)

 

og f.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hans?)

 

Mandrup vart 14.2.1691 tilsett som sorenskrivar i Hardanger, og han og Elsa busette seg

 

¤¤¤¤¤ (bustaden deira? – Ulvik?)

 

der Mandrup d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

Elsa gifte seg att i Ulvik 23.5.1713 med Hans Cornelius Hansson Weiner frå Bergen. Han var son av

 

¤¤¤¤¤ (yrkestitel?)

 

Hans Hansson Weiner i Bergen og kona Karen Corneliusdotter de Lange frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

og f. i Bergen kring 1688. Hans Weiner var borgarmeister i Bergen, men vart gravlagd i Bergen alt 22.8.1713. Elsa gifte seg so tredje gongen i Ulvik 26.8.1723 med Henrik Gjertson Miltzow frå Voss. Han var son av

 

¤¤¤¤¤ (yrkestitel?)

 

Gjert Henrikson Miltzow på Voss og kona Susanna Jensdotter Schjeldrup frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

og f. på Voss kring 1685.

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – sokneprest ein eller annan stad i Hordaland!?)

 

Elsa d. i Granvin 12.6.1749, medan Henrik Miltzow d.

 

¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans?)

 

2.10.1755. Elsa fekk

 

¤¤¤¤¤ (kor mange?)

 

born:

a. Hans Mandrup Mandrupson Funch, døypt i Ullensvang 8.2.1699,

 

¤¤¤¤¤ (lagnaden hans?)

 

¤¤¤¤¤ (fleire born? – oppl?)

 

2. Peder Hansson Alstrup, f. kring 1672,

Peder Alstrup gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans?)

 

med Anna Margrethe Nilsdotter Griis frå Sigdal. Ho var dotter av sokneprest Nils Nilsson Griis til Sigdal, opphavleg frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

og kona Bodil Hansdotter frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

og f. i Christiania (Oslo) kring 1683. Peder vart student frå Bergen og fekk i 1700 graden magister. Han vart 24.6.1702 tilsett som sokneprest til Bamble der han og Anna vart buande levetidi ut. Peder vart gravlagd frå prestegarden i Bamble 19.11.1736, medan Anna d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

1767. Dei fekk

 

¤¤¤¤¤ (kor mange?)

 

born:

 

¤¤¤¤¤ (opplysningar om alle borni deira?)

 

3. Christina Marie Hansdotter Alstrup, f. kring 1675,

Christina Alstrup gifte seg kring 1698 med enkjemannen Lars Larsson Walter, opphavleg frå Hesthamar i Ullensvang. Han var son av sorenskrivar i Hardanger Lars

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans? – Lars drukna i 1661!)

 

Walter på Hesthamar, opphavleg frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

og kona

 

¤¤¤¤¤ (namnet hennar med opphav?)

 

og f. i Ullensvang kring 1661 og gifte seg første gongen kring 1695 med Elisabeth Ludvigsdotter Paus, dotter av Kirsten Hansdotter Ørbech frå Sørheim i Luster (1650-1712). Elisabeth var f. i Luster kring 1675, men vart gravlagd i Bergen alt 3.8.1697. Lars Walter fekk i 1695 borgarskap i Bergen som kjøpmann, og han budde på Stranden i Bergen der Christina d. ?.1.1712. Lars gifte seg so tredje gongen i Bergen 22.4.1713 med Anna Christine Volkvardsdotter Riisbrich frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

Ho var f.

 

¤¤¤¤¤ (fødsli hennar?)

 

Lars Walter og siste kona Anna flytte visstnok kring 1716 til Hafstad i Førde der Lars sidan dreiv landhandel levetidi ut. Han vart gravlagd i Førde 1.5.1729, medan Anna d. same staden

 

¤¤¤¤¤ (1739)

 

Me kjenner til ni born etter Lars Walter, ein son frå første ekteskapet og ein frå det tredje, medan han i ekteskapet med Christina Alstrup fekk desse sju borni:

a. Hans Larsson Walter, f. i Bergen våren 1699,

 

¤¤¤¤¤ (lagnad? – budde han i Trondheim?)

 

b. Lars Larsson Walter, døypt i Bergen 14.11.1700,

 

¤¤¤¤¤ (budde i Bergen!)

 

c. Elisabeth Cathrine Larsdotter Walter, døypt i Bergen 19.8.1702,

 

¤¤¤¤¤ (nemnd som fadder i Hafslo 1739 – lagnad?)

 

d. Jens Ørbech Larsson Walter, kjend som Jens Walter Ørbech, f. i Bergen hausten 1704, vart gravlagd i Bergen 8.6.1748. Han gifte seg i Bergen 18.7.1727 med Maren, kjend som Massi Jørgensdotter Rønne frå Bergen, truleg f. i Bergen kring 1703.

 

¤¤¤¤¤ (sjekka dette?)

 

Ho vart gravlagd i Bergen 14.7.1752. Jens var skrivar, og han og Massi budde i Bergen levetidi ut. Dei fekk ni born i lag.

e. Elisæus Larsson Walter, døypt i Bergen 10.8.1707, d. i Bergen kort etter fødsli.

f. Margretha Larsdotter Walter (1708-1776), vart gift første gongen med klokkar og gardbrukar, enkjemannen Peder Sørenson Grinde på Lomheim (1675?-1749) og sidan attgift med gardbrukar Christen Tøgerson Nitter, òg på Lomheim (1726-1789); for båe ekteskapi, sjå under Lomheim.

g. Pernille Lovise Larsdotter Walter (1710-1789), vart gift med gardbrukar og enkjemann Jens Samuelson Bugge på Urnes i Hafslo (1693-1770) (s.d.).

 

4. Bertha Hansdotter Alstrup, f. kring 1679,

Bertha Alstrup gifte seg i Hafslo kring 1708 med Ludvig Christian Ludvigson Paus, son av Kirsten Hansdotter Ørbech frå Sørheim i Luster (1650-1712). Ludvig Paus var f. i Bergen kring 1674 og vart 12.8.1707 tilsett som sokneprest til Vadsø i Finnmark, men fekk 6.6.1740 same stillingi i Eidsberg i Austfold der Bertha vart gravlagd 29.4.1744. Ludvig Paus vart gravlagd i København i Danmark 18.8.1745. Me kjenner ikkje til born etter dei.

 

¤¤¤¤¤ (sjekka dette?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle innspel om denne huslyden!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
kmg
2. Peder Hansson Alstrup, f. kring 1672, Peder Alstrup gifte seg ¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans?) med Anna Margrethe Nilsdotter Griis frå Sigdal. Ho var dotter av sokneprest Nils Nilsson Griis til Sigdal, opphavleg frå ¤¤¤¤¤ (opphavet hans?) og kona Bodil Hansdotter frå ¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?) og f. i Christiania (Oslo) kring 1683. Peder vart student frå Bergen og fekk i 1700 graden magister. Han vart 24.6.1702 tilsett som sokneprest til Bamble der han og Anna vart buande levetidi ut. Peder vart gravlagd frå prestegarden i Bamble 19.11.1736, medan Anna d. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?) 1767. Dei fekk ¤¤¤¤¤ (kor mange?) born: ¤¤¤¤¤ (opplysningar om alle borni deira?)
Anne Margrethe Nielsdatter Griis var neppe født i Christiania (hun står heller ikke i ministerialbøkene for Hellig Trefoldighets Kirke eller Slottskirken på Akershus (eller Aker)). Faren Niels Nielsen Griis, som ved Anne Margrethes fødsel forlengst var etablert i Sigdal, var født i Christiania, ikke gift i Christiania med Boel Hansdatter eller Rebecha Steenskuhl (viet i Bragernes 19.10.1685). Anne Margrethe døde i Kragerø 1767, begravet 17.01.1767.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jorunn Stenberg

Jeg har etterkommere etter Peder Hansen Alstrup (nr 2) og Anna Margrethe Griis fra en anetavle satt opp av Olliver Smith. Han har bl.a. skrevet i NST nr 20 om "Slekten Berg fra Dombås". I tillegg er det hentet opplysninger fra www.nittebjerger.dk og debatter på "gamle" Brukarforum bl.a. Jeg har imidlertid ikke selv gått til primærkildene mht disse opplysningene.

 

I Helvig Alstrup, f. 1714, d. 1756. Hun giftet seg med Peder Jordhøi, f. 1705, (sønn av Lauritz Pedersen Jordhøi og Borchmann (fornavn ukjent) d. 1747. Peder Jordhøi var sogneprest i Bamble.

 

Etterkommere:

A. Peder Alstrup Jordhøy, f. 1741 Bamble, d. 1820 i Lesja. Peder Astrup Jordhøy var sogneprest i Lesja fra 1782. Han giftet seg med Sofie Amalie Brandt, f. 1757, (datter av Nils Jørgen Brandt og ..?....Karre) d. 1817. (se gl Brukerforum:4914)

 

1. Pauline Rønn Jordhøi, f. 1782 Lesja. Hun giftet seg med Peter Sigvart Akeleye Berg, f. 1780, (sønn av Alf Berg og Anne Dorothea Akeleye) d. 1813. Peter Sigvart Akeleye Berg var lensmann i Lesja.

 

a. Alf Berg f 1805

b. Peder Alstrup Jordhøi Berg, f. 12.07.1807 i Lesja, d. 13.07.1871 i Christiania?. Han giftet seg med Henriette Marie Hauge, gift 31.03.1839 i Odalen (iflg www.nittebjerger.dk), f. 19.01.1812, (datter av Ole Hauge og Adelheid von der Weide Berg) d. 23.12.1905.

Barn: Adelaide Pauline Berg f 20.01.1840 gm Emil Stang (statsminister), Ole Petter Sofus Berg f 16.09.1841, Emma Johanne Andrea Berg f 14.03.1843, Nils Heyerdahl Rosenberg Berg f 22.10.1846, Ole Matheus Hauge Berg f 24.10.1846 d samme dag, Erik Mattæus Rynning Berg f 18.11.1850, Gustav Fredrik Berg f 28.03.1853 d 25.02.1925 ukjent sted.

c. Nils Brandt f 1811

d. Sofie Amalie Brandt Jordhøy Berg f 1814 d 1878 gm Johannes Ødegård f 1805 d 1887

e. Hans Samuel Akeleye Berg f 1817 d ?

 

2. Niels Brandt Jordhøy f 1785?

3. Hans Alstrup Jordhøy f 1788?

4. Jørgen Peder Jordhøy f 1797?

 

 

B. Niels Griis Jordhøy.

Fra Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, EXAMINATI JURIS 1736-1814 I - M

Jordhøy, Niels Griis, 11 feb. 1791: ei ubekvem. [Prestesønn av Bamle.]

 

II Mandrup Alstrup.

Fra Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, EXAMINATI JURIS 1736-1814 A(a) - C

Alstrup, Mandrup, 23 jan. 1740: bekvem. Pet.: f. Bamle, sønn av mag., sognepr. Peder Alstrup og Anna Margrethe Griis. Stud. Bergen priv. 1737. [Postmester i Trondhjem.]

 

(Håper dette lar seg tolke - oppsettet mitt endret seg etter klipp/lim..)

mvh Jorunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Er det Mandrup Funch og Birgitte Torsdatter som har ei datter til dåpen i Kinsarvik 27.9.1694? - Hordaland fylke, Kinsarvik i Ullensvang, Ministerialbok nr. A 1 /2 (1669-1719), Fødte og døpte 1695, side 44 Anna

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Broli

Jeg har noe om barna til 4. Birgitte Hansdt Alstrup og Ludvig Christian Ludvigsen Paus:

 

a. Hans Ludvigsen Paus født 26/1 1710 i Finnmark (kilde: Examinati juris 1736-1814 på genealogi.no). Død 1770, begravet Talvik 20/6, 60 år gammel (kilde kirkebok).

Forfatter og oversetter. Kjøpmann i København. Jurist. Sorenskriver i Finnmark 1753-1770.

 

Gift 1) trolig i København og muligens rundt 1741, med Anna Sørensdatter, enke etter Oluf Severin i København (iflg div litteratur). Han kan være den skipper Ole Severin som bor i Ny Kanal med kone og 1 barn i 1728 (kilde: Beboere i København etter bybrannen 1728, på DA). Kirkebok for St. Nicilaj mangler på denne tiden. Hun døde i 1760, begravet i Talvik 31/7 som sorenskriver Paus' hustru og uten alder (kirkebok).

 

Gift 2) 15/9 1760 i Talvik med jomfru Anne Kirstine Greve, konfirmert i Kjøllefjord FI 1756 (kirkebok). Død i København 26/2 1833, begravet København/Vor Frue 5/3 som Anne Kirstine Paus født Greve, enke etter sorenskriver Paus, 91 år. [Etternavnet feilaktig skrevet Pau]. 1813-35, oppslag 439. 6 barn døpt i Talvik.

 

b. Ludovica Christiana Ludvigsdatter Paus født i Vadsø 1/9 1711 (kilde: Hagb. Th. Knap: Familien Knap i Norge 1911). Død 1782, begravet i København/Trinitatis 19/3 som Mad. Ludovica Christiana, brøger Knaps enke, født Paus, 71 år gammel. Oppslag 99.

 

Gift med Børge Knap født ca 1703, borger og brygger på Rosengården i København. Død 1768, begravet København/Trinitatis 2/5, 65 år. Oppslag 64.

Ihvertfall 4 barn, 2 har jeg funnet døpt i Trinitatis.

 

c. Elisabeth Christine Ludvigsdatter Paus.

 

Gift 1) med Albert (Albrigt) Angel, begravet Trondheim/Domkirken 20/9 1748. Bl a sognprest i Vadsø.

 

Gift 2) med Thomas von Westen Sylow. Bl a sogneprest i Snåsa.

 

d. Margarita(?) Ludvigsdatter Paus, død 18/5 1734, 17 år gammel (kilde: E. Niemi: Vadsøs historie 1 s.319, med foto av beskadiget kisteplate).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Reidar Oddløkken

Anne Margrethe Nielsdatter Griis var neppe født i Christiania (hun står heller ikke i ministerialbøkene for Hellig Trefoldighets Kirke eller Slottskirken på Akershus (eller Aker)). Faren Niels Nielsen Griis, som ved Anne Margrethes fødsel forlengst var etablert i Sigdal, var født i Christiania, ikke gift i Christiania med Boel Hansdatter eller Rebecha Steenskuhl (viet i Bragernes 19.10.1685). Anne Margrethe døde i Kragerø 1767, begravet 17.01.1767.

 

Niels Nielsen Griis her, men det er ikke sikkert det er interesse av å sjå`n? :)

post-185-0-06725400-1302366759_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Leif, Geir, Jorunn, Norodd, Grethe, Randi og Reidar for kjempeflotte og nyttige innlegg! Eg seier meg svært lei for at eg ikkje reagerte betre på desse innspeli frå 2003, men lyt nemna et eg var svært sjuk på den tidi etter ein stor operasjon i Sverige, som diverre var mislukka, og om eg i det siste har vore sein med å svara på mange flotte innlegg om ulike huslydar, heng det òg saman med helsa mi. Eg låg på sjukehus frå tidleg i desember til først i mars og er framleis svekka etter tre store operasjonar på Rikshospitalet i februar. Samstundes strever eg med å gjera bygdebøkene for Luster so fullstendege som mogeleg. Eg ber om forståing...

 

Eg har i dag nytta mykje tid på å oppdatera manuskriptet mitt om Hafslopresten Hans Paulson Alstrup og huslyden hans og har nytta det eg har kome over av "online" kjelder om dei ulike greinene supplert med dei fine innleggi som er komne, og her er resultatet:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Hans Paulson Alstrup, opphavleg frå Kvinnherad, var son av sokneprest Paul Madsson Alstrup til Kvinnherad, opphavleg frå Hornum i Viborg amt i Danmark, og kona Elsa Eriksdotter frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

og f. i Kvinnherad kring 1610, tok presteeksamen

 

¤¤¤¤¤ (opplysningar om dette manglar!?)

 

og vart sidan tilsett som kapellan hjå presten Erik Iverson Norddal til Leikanger. Der vart han buande fram til 1659. Men i 1659 vart Hans Alstrup tilsett som ny sokneprest til Hafslo, og han d. i Hafslo prestegard kring 1682. Han gifte seg første gongen kring 1660 med Anna Sørensdotter f. Friis, enkja etter den føregåande soknepresten. Då ho var avlidi, gifte han seg kring 1669 att

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for andre vigsli hans?)

 

med prestedotteri Margretha Pedersdotter Hanning frå Sogndal, ei dotter av gardbrukardotteri Kirsti Sørensdotter frå Talle i Luster (1615-1681). Margretha var f. i Sogndal kring 1649 og d. her i Hafslo prestegard ?.6.1714. I embetstidi si kjøpte Hans Alstrup opp skyldpartar i gardar i Hafslo og i nabobygdene og vart ein velståande mann. Han heldt fram sokneprest til Hafslo so lenge som han levde og fekk i alt fire born, som alle var frå andre ekteskapet:

 

1. Elsa Hansdotter Alstrup, f. kring 1670,

Elsa Alstrup gifte seg første gongen

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hennar?)

 

kring 1698 med Mandrup Nilsson Funch frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

Han var son av

 

¤¤¤¤¤ (foreldri hans?)

 

og f.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hans?)

 

Mandrup vart 14.2.1691 tilsett som sorenskrivar i Hardanger, og han og Elsa busette seg

 

¤¤¤¤¤ (bustaden deira? – Ulvik?)

 

der Mandrup d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

Elsa gifte seg att i Ulvik 23.5.1713 med Hans Cornelius Hansson Weiner frå Bergen. Han var son av

 

¤¤¤¤¤ (yrkestitel?)

 

Hans Hansson Weiner i Bergen og kona Karen Corneliusdotter de Lange frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

og f. i Bergen kring 1688. Hans Weiner var borgarmeister i Bergen, men vart gravlagd i Bergen alt 22.8.1713. Elsa gifte seg so tredje gongen i Ulvik 26.8.1723 med Henrik Gjertson Miltzow frå Voss. Han var son av sokneprest og prost Gjert Henrikson Miltzow på Voss og kona bispedotteri Susanna Jensdotter Schjeldrup frå Bergen og f. på Voss kring 1685. Henrik Miltzow var gardbrukar, og han og Elsa budde på Lekve på Voss, men Elsa d. i Granvin 12.6.1749, og Henrik gifte seg 6.10.1751 att i Granvin med Inger Worm Jacobsdotter Fürstenberg frå Bergen. Ho var dotter av prokurator Paul Jacob, kjend som Jacob

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)

 

Fürstenberg i Bergen,

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

og kona Inger Ananiasdotter Wrangel frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

og vart døypt i Bergen 18.10.1724. Men Henrik Miltzow d. på Lekve på Voss 2.10.1755, og Inger gifte seg sidan att to gonger, først med kanselliråd og gardbrukar Nils Griis Pederson Alstrup på

 

¤¤¤¤¤ (kva gard?)

 

i Granvin (1716-1759), ein brorson av første kona til Henrik Miltzow (sjå nedanfor) og sidan med

 

¤¤¤¤¤ (løytnant eller major Nils Dahl på Fedt indre i Kvinnherad, d. 1813)

 

(sjå òg nedanfor). Elsa fekk ein son, som var frå første ekteskapet:

a. Hans Mandrup Mandrupson Funch, døypt i Ullensvang 8.2.1699,

 

¤¤¤¤¤ (lagnaden hans?)

 

2. Peder Hansson Alstrup, f. kring 1672,

Peder Alstrup gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans?)

 

med Anna Margrethe Nilsdotter Griis frå Sigdal. Ho var dotter av sokneprest Nils Nilsson Griis til Sigdal, opphavleg frå Christiania (Oslo), og første kona Boel Hansdotter frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

og f. i Sigdal kring 1683. Peder vart student frå Bergen og fekk i 1700 graden magister. Han vart 24.6.1702 tilsett som sokneprest til Bamble der han og Anna vart buande levetidi ut. Peder vart gravlagd frå prestegarden i Bamble 19.11.1736, medan Anna vart gravlagd i Kragerø 17.1.1767. Dei fekk fem born i lag:

a. Helena Marie Pedersdotter Alstrup, f. i Bamble 17.3.1712, d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar?)

 

Helena gifte seg i Bamble 4.9.1733 med Casper

 

¤¤¤¤¤ (fullt namn? – farsnamnet hans?)

 

Steenholt frå

 

¤¤¤¤¤ (kvar oppvaksen?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hans?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hans?)

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – 1733: sokneprest til Biri!)

 

¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer?)

 

b. Hans Pederson Alstrup, f. i Bamble 18.4.1713,

 

¤¤¤¤¤ (lagnad?)

 

c. Hedvig Pedersdotter Alstrup, f. i Bamble 14.5.1714, d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar? – 1756?)

 

Hedvig gifte seg i Bamble 20.1.1740 med Peder Lauritzon Jordhøj frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hans?)

 

1705 og vart gravlagd i Bamble 4.1.1748.

 

¤¤¤¤¤ (sokneprest til Bamble)

 

Dei fekk to søner i lag.

d. Nils Griis Pederson Alstrup, døypt i Bamble 22.11.1716, d. i København, Danmark 26.10.1759. Nils gifte seg på Voss 12.1.1756 med enkja Inger Worm Jacobsdotter f. Fürstenberg, opphavleg frå Bergen. Ho var f. i Bergen 18.10.1724 og hadde før vore gift med gardbrukar Henrik Gjertson Miltzow på Lekva på Voss (1685-1755), enkjemannen etter fasteri til Nils Griis Alstrup, Else Hansdotter Alstrup (1670-1749) (sjå ovanfor). Inger d.

 

¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar?)

 

6.5.1807. Ho gifte seg ein tredje gong i Granvin 2.8.1764 med Nils Dahl

 

¤¤¤¤¤ (løytnant – sidan ”karakterisert” major – d. på Fedt indre i Kvinnherad 19.9.1813)

 

Nils Griis Alstrup var kanselliråd og gardbrukar på

 

¤¤¤¤¤ (kva gard?)

 

i Granvin. Inger fekk i alt to døtrer, og dei var båe frå andre ekteskapet med Nils Griis Alstrup.

e. Mandrup Pederson Alstrup, døypt i Bamble 23.6.1718, d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hans?)

 

Mandrup gifte seg i Arendal 27.9.1746 med Lena Hansdotter Bartmann frå

 

¤¤¤¤¤ (kvar oppvaksi?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hennar?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar?)

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – poststyrar i Trondheim!)

 

¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer?)

 

3. Christina Marie Hansdotter Alstrup, f. kring 1675,

Christina Alstrup gifte seg kring 1698 med enkjemannen Lars Larsson Walter, opphavleg frå Hesthamar i Ullensvang. Han var son av sorenskrivar i Hardanger Lars

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans? – Lars drukna i 1661!)

 

Walter på Hesthamar, opphavleg frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

og kona

 

¤¤¤¤¤ (namnet hennar med opphav?)

 

og f. i Ullensvang kring 1661 og gifte seg første gongen kring 1695 med Elisabeth Ludvigsdotter Paus, dotter av Kirsten Hansdotter Ørbech frå Sørheim i Luster (1650-1712). Elisabeth var f. i Luster kring 1675, men vart gravlagd i Bergen alt 3.8.1697. Lars Walter fekk i 1695 borgarskap i Bergen som kjøpmann, og han budde på Stranden i Bergen der Christina d. ?.1.1712. Lars gifte seg so tredje gongen i Bergen 22.4.1713 med Anna Christine Volkvardsdotter Riisbrich frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

Ho var f.

 

¤¤¤¤¤ (fødsli hennar?)

 

Lars Walter og siste kona Anna flytte visstnok kring 1716 til Hafstad i Førde der Lars sidan dreiv landhandel levetidi ut. Han vart gravlagd i Førde 1.5.1729, medan Anna d. same staden

 

¤¤¤¤¤ (1739)

 

Me kjenner til ni born etter Lars Walter, ein son frå første ekteskapet og ein frå det tredje, medan han i ekteskapet med Christina Alstrup fekk desse sju borni:

a. Hans Larsson Walter, f. i Bergen våren 1699,

 

¤¤¤¤¤ (lagnad? – budde han i Trondheim?)

 

b. Lars Larsson Walter, døypt i Bergen 14.11.1700,

 

¤¤¤¤¤ (budde i Bergen!)

 

c. Elisabeth Cathrine Larsdotter Walter, døypt i Bergen 19.8.1702,

 

¤¤¤¤¤ (nemnd som fadder i Hafslo 1739 – lagnad?)

 

d. Jens Ørbech Larsson Walter, kjend som Jens Walter Ørbech, f. i Bergen hausten 1704, vart gravlagd i Bergen 8.6.1748. Han gifte seg i Bergen 18.7.1727 med Maren, kjend som Massi Jørgensdotter Rønne frå Bergen, truleg f. i Bergen kring 1703.

 

¤¤¤¤¤ (sjekka dette?)

 

Ho vart gravlagd i Bergen 14.7.1752. Jens var skrivar, og han og Massi budde i Bergen levetidi ut. Dei fekk ni born i lag.

e. Elisæus Larsson Walter, døypt i Bergen 10.8.1707, d. i Bergen kort etter fødsli.

f. Margretha Larsdotter Walter (1708-1776), vart gift første gongen med klokkar og gardbrukar, enkjemannen Peder Sørenson Grinde på Lomheim (1675-1749) og sidan attgift med gardbrukar Christen Tøgerson Nitter, òg på Lomheim (1726-1789); for båe ekteskapi, sjå under Lomheim.

g. Pernille Lovise Larsdotter Walter (1710-1789), vart gift med gardbrukar og enkjemann Jens Samuelson Bugge på Urnes i Hafslo (1693-1770) (s.d.).

 

4. Bertha Hansdotter Alstrup, f. kring 1679,

Bertha Alstrup gifte seg i Hafslo kring 1708 med Ludvig Christian Ludvigson Paus, son av Kirsten Hansdotter Ørbech frå Sørheim i Luster (1650-1712). Ludvig Paus var f. i Bergen kring 1674 og vart 12.8.1707 tilsett som sokneprest til Vadsø i Finnmark, men fekk 6.6.1740 same stillingi i Eidsberg i Austfold der Bertha vart gravlagd 29.4.1744. Ludvig Paus vart gravlagd i København i Danmark 18.8.1745. Dei fekk visstnok fire born i lag:

a. Hans Ludvigsen Paus, f. i Vadsø 26.1.1710, vart gravlagd i Talvik 20.6.1770. Han gifte seg første gongen kring 1741, truleg i København, Danmark, med ei Anna Sørensdotter, enkja etter ein skipper(?)Oluf Severin i København. Ho var truleg f. kring 1700

 

¤¤¤¤¤ (fleire detaljar om opphavet hennar?)

 

og vart gravlagd i Talvik 20.6.1770. Hans gifte seg att i Talvik 15.9.1760 med Anna Kirstine

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hennar? – konfirmert i Kjøllefjord 1756)

 

Greve frå

 

¤¤¤¤¤ (kvar oppvaksi?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – 1741?)

 

Ho d. som enkje i København, Danmark 26.2.1833. Hans var jurist og livnærte seg som kjøpmann i København, Danmark til han i 1753 vart tilsett som sorenskrivar i Finnmark og busette seg i Talvik.

 

¤¤¤¤¤ (på kva gard i Talvik?)

 

Han arbeidde òg som forfattar og omsetjar. Som enkje flytte Anna sidan attende til København, Danmark. Hans Paus fekk i alt seks born, som alle var frå andre ekteskapet hans.

b. Ludovica Christiana Ludvigsdatter Paus, f. i Vadsø 1.9.1711, vart gravlagd i København 19.3.1782. Ludovica gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hennar?)

 

med Børge

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)

 

Knap frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar? – 1703?)

 

Han vart gravlagd i København 2.5.1768. Børge var bryggjar og byborgar, og han og Ludovica budde på Rosengården i København, Danmark. Dei fekk minst fire born i lag.

 

¤¤¤¤¤ (eventuelt fleire born?)

 

c. Elisabeth Christine Ludvigsdatter Paus, f. i Vadsø

 

¤¤¤¤¤ (fødselsdato?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar?)

 

Elisabeth gifte seg første gongen

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for første vigsli hennar?)

 

med Albert

 

¤¤¤¤¤ (eller Albrigt? – farsnamnet hans?)

 

Angel frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hans?)

 

Albert var

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – mellom anna sokneprest i Vadsø!)

 

men vart gravlagd i Trondheim 20.9.1748. Elisabeth gifte seg att

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for andre vigsli hennar?)

 

med Thomas von Westen

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)

 

Sylow frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hans?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hans?)

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – mellom anna sokneprest til Snåsa!)

 

¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer frå to ekteskap?)

 

d. Margretha(?) Ludvigsdatter Paus, f. i Vadsø kring 1717, d. i Vadsø 18.5.1734.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar igjen for alle gode tips om denne huslyden og held fingri krossa...,

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Broli

Til Lars. Jeg har bare et par rettelser til det du skriver i innlegg # 10 (jf. mitt innlegg # 8).

 

1. Anna Sørensdatter ble begravet i Talvik 31/7 1760 (ikke 20/6 1770).

 

2. Du skriver: "Som enkje flytta Anna sidan attende til København, Danmark." Enken etter Hans Paus het Anne (evt. Anna) Kirstine (du tenkte kanskje på Anna Sørensdatter?) Anne Kirstine Greve flyttet til København ca 10 år etter at mannen døde, men det blir vel feil å si at hun flytta "attende".

Hennes opphav er forøvrig ukjent, ihvertfall for meg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Randi for korreksjonane! Manuskriptet er oppretta! So får me vona at kanskje einkvan kan hjelpa med dei andre detaljane? Boki til Erlandsen om prestane i Nord-Noreg kan kanskje hjelpa oss vidare?

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Du så kanskje at det ser ut som Mandrup hadde ei datter Anna i Kinsarvik med Birgitte Toresdatter? Var han gift for annen gang med Else Hansdatter Alstrup? Jeg synes det står Mandrup Funch på barnefaren i 1694.

 

 

Grethe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Her finner jeg noe om de Lange i Bergen, men jeg vet ikke helt om de eller eventuelt hvordan de passer inn i forhold til Karen Corneliusdatter de Lange.

 

Her dukker i alle fall Karen opp som fadder i Bergen i 1700 og 1701

 

Fra Family Search (må vel sjekkes nærmere):

 

Ancestral File Record

 

name: Cornelius Jonsen DE LANGE

gender: Male

birth: 1603

Bergen, Bergen, Norway

death: 1652

Bergen, Bergen, Norway

burial: Bergen, Bergen, Norway

 

Parents

father: Jan Jansen DE LANGE

mother: Grethe Clausen LUDT

 

Marriages (3)

spouse: Else Jochumsen SURBECH

 

 

child 1: Jochum Corneliusen DE LANGE

gender: Male

birth: 1640

Bergen, Bergen, Norway

death: 1701

 

child 2: Helche DE LANGE

gender: Female

birth: 1638

Bergen, Bergen, Norway

 

child 3: Lisabeth Corneliusen DE LANGE

gender: Female

birth: 1645

Bergen, Bergen, Norway

burial: 1714 May 19

 

child 4: Stinche DE LANGE

gender: Female

birth: 1633

Bergen, Bergen, Norway

death: 1700 Sep 27

 

child 5: Cornelsche DE LANGE

gender: Female

birth: 1635

Bergen, Bergen, Norway

death: 1720

 

child 6: Anna DE LANGE

gender: Female

birth: 1646

Bergen, Bergen, Norway

burial: 1720 Aug 7

 

child 7: Conradus DE LANGE

gender: Male

birth: 1652

Bergen, Bergen, Norway

burial: 1731 Mar 8

Bergen, Bergen, Norway

 

child 8: Karen Corneliusen DE LANGE

gender: Female

birth: 1642

Bergen, Bergen, Norway

burial: 1713 Feb 28

 

 

Lurer på om dette er Karen Corneliusdatter de Langes dødsfall

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Her er de tre ekteskapene til Cornelis de Lange:

 

Marriages (3)

 

spouse: Else Jochumsen SURBECH

 

 

spouse: IVERSEN

marriage: 1629

 

spouse: Helche Berentsen NAGEL

 

Her er rådmann Cornelis Jansen de Lange nevnt i verditakster for Bergen 1645

 

Karen de Lange var fadder i Korskirken en del ganger også, blant annet 1688, 1689 og som enke i 1699.

 

Skiftet etter Hans Hansen - Sollieds skiftesamling - s. 821 og s. 822

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Broli

Jeg har sett litt nærmere på 4c. Hjelpemidler har vært Erlandsen, Dahl: Embetsmenn--, FT 1801. Dessuten skifter og kirkebøker der dette var mulig.

 

c. Elisabeth Christine Ludvigsdatter Paus, født ca 1719, død 11/10 1790 i Snåsa N-T. Begravelse nr 26 Frue Provstinde salig Sylows, 71 år (kirkebok).

Hun ser da ut til å være yngre enn søsteren Margarita.

 

Gift 1) 1742 (Erlandsen, Dahl) med Albert Angell født ca 1705. Sønn av veier og måler i Trondheim Lorents Lorentsen Angell (1668-1715) og Else Andersdatter Sverdrup (død 7/3 1719). Det var skifte i Trondheim etter ekteparet 7/3 1719 (prot 8 fol 370a). Sønnen Albrecht oppgis å være 13 eller 15 (utydelig). Albert ser ikke ut til å være døpt i Domkirken, og Vår Frue mangler bøker for denne tiden.

 

Albert Angell ble 1734 pers.kapellan Frosta, 1740 sogneprest Vadsø og prost.

Dømt fra embetet 1748, reiste til Trondheim og døde der. Begravet Trondheim/Domkirken 20/9 1748 som Prousten Albrigt Angel (kirkebok). Geistlig skifte skal være holdt i Øst-Finnmark 1748-50. Ble han kanskje ikke dømt fra embetet likevel?

1 datter.

 

Gift 2) trolig ca 1750 med Thomas Edvard von Westen Sylow født ca 1716 (han var 3 år i skiftet etter faren, prot 7 fol 502b 13/9 1719).

Sønn av Peter Sylow og Berthe Marie von Westen.

 

Dimittert fra Frederiksborg skole 1741, 1746 misjonær i Varanger, 1748 sogneprest Vadsø og prost, 1756 sogneprest Kværnes som han takket nei til, 1767 sogneprest Snåsa. Død 1779. Notis i kirkeboka om at prost Sylow skal være død 17/12 1779 (nr 40). Kan ikke se begravelsen i Snåsa.

4 sønner og 2 døtre oppgis av Erlandsen. Kirkebok for Vadsø mangler, men alder ved FT 1801 viser at de er født i perioden 1751-62, noe som ser ut til å passe bra.

 

Erlandsen ligger på DA, hvor nærmere detaljer kan sees.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe og Randi for nye flotte innlegg om denne huslyden. No er de Lange på plass, og detr var godt med dei mange detaljane om Elisabeth Paus og dei to ekteakane hennar. Eg har no førebutt ein ny oppdatert versjon av dette manuskriptet, som berre vert betre og betre...:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Hans Paulson Alstrup, opphavleg frå Kvinnherad, var son av sokneprest Paul Madsson Alstrup til Kvinnherad, opphavleg frå Hornum i Viborg amt i Danmark, og kona Elsa Eriksdotter frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

og f. i Kvinnherad kring 1610. Hans Alstrup tok presteeksamen

 

¤¤¤¤¤ (opplysningar om dette manglar!?)

 

og vart sidan tilsett som kapellan hjå presten Erik Iverson Norddal til Leikanger. Der vart han buande fram til 1659.

Men i 1659 vart Hans Alstrup tilsett som ny sokneprest til Hafslo, og han d. i Hafslo prestegard kring 1682. Han gifte seg første gongen kring 1660 med Anna Sørensdotter f. Friis, enkja etter den føregåande soknepresten. Då ho var avlidi, gifte han seg kring 1669 att

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for andre vigsli hans?)

 

med prestedotteri Margretha Pedersdotter Hanning frå Sogndal, ei dotter av gardbrukardotteri Kirsti Sørensdotter frå Talle i Luster (1615-1681). Margretha var f. i Sogndal kring 1649 og d. her i Hafslo prestegard ?.6.1714. I embetstidi si kjøpte Hans Alstrup opp skyldpartar i gardar i Hafslo og i nabobygdene og vart ein velståande mann. Han heldt fram sokneprest til Hafslo so lenge som han levde og fekk i alt fire born, som alle var frå andre ekteskapet:

 

1. Elsa Hansdotter Alstrup, f. kring 1670,

Elsa Alstrup gifte seg første gongen kring 1698 med Mandrup Nilsson Funch frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

Han var son av

 

¤¤¤¤¤ (foreldri hans?)

 

og f.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hans?)

 

Mandrup vart 14.2.1691 tilsett som sorenskrivar i Hardanger, og han og Elsa busette seg

 

¤¤¤¤¤ (bustaden deira? – Ulvik?)

 

der Mandrup d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

Elsa gifte seg att i Ulvik 23.5.1713 med Hans Cornelius Hansson Weiner frå Bergen. Han var son av

 

¤¤¤¤¤ (yrkestitel?)

 

Hans Hansson Weiner i Bergen og kona Karen Corneliusdotter de Lange, òg frå Bergen og f. i Bergen kring 1688. Hans Weiner var borgarmeister i Bergen, men vart gravlagd i Bergen alt 22.8.1713. Elsa gifte seg so tredje gongen i Ulvik 26.8.1723 med Henrik Gjertson Miltzow frå Voss. Han var son av sokneprest og prost Gjert Henrikson Miltzow på Voss og kona bispedotteri Susanna Jensdotter Schjeldrup frå Bergen og f. på Voss kring 1685. Henrik Miltzow var gardbrukar, og han og Elsa budde på Lekve på Voss, men Elsa d. i Granvin 12.6.1749, og Henrik gifte seg 6.10.1751 att i Granvin med Inger Worm Jacobsdotter Fürstenberg frå Bergen. Ho var dotter av prokurator Paul Jacob, kjend som Jacob

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)

 

Fürstenberg i Bergen,

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

og kona Inger Ananiasdotter Wrangel frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

og vart døypt i Bergen 18.10.1724. Men Henrik Miltzow d. på Lekve på Voss 2.10.1755, og Inger gifte seg sidan att to gonger, først med kanselliråd og gardbrukar Nils Griis Pederson Alstrup på

 

¤¤¤¤¤ (kva gard?)

 

i Granvin (1716-1759), ein brorson av første kona til Henrik Miltzow (sjå nedanfor) og sidan med

 

¤¤¤¤¤ (løytnant eller major Nils Dahl på Fedt indre i Kvinnherad, d. 1813)

 

(sjå òg nedanfor). Elsa fekk ein son, som var frå første ekteskapet:

a. Hans Mandrup Mandrupson Funch, døypt i Ullensvang 8.2.1699,

 

¤¤¤¤¤ (lagnaden hans?)

 

2. Peder Hansson Alstrup, f. kring 1672,

Peder Alstrup gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans?)

 

med Anna Margrethe Nilsdotter Griis frå Sigdal. Ho var dotter av sokneprest Nils Nilsson Griis til Sigdal, opphavleg frå Christiania (Oslo), og første kona Boel Hansdotter frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

og f. i Sigdal kring 1683. Peder vart student frå Bergen og fekk i 1700 graden magister. Han vart 24.6.1702 tilsett som sokneprest til Bamble der han og Anna vart buande levetidi ut. Peder vart gravlagd frå prestegarden i Bamble 19.11.1736, medan Anna vart gravlagd i Kragerø 17.1.1767. Dei fekk fem born i lag:

a. Helena Marie Pedersdotter Alstrup, f. i Bamble 17.3.1712, d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar?)

 

Helena gifte seg i Bamble 4.9.1733 med Casper

 

¤¤¤¤¤ (fullt namn? – farsnamnet hans?)

 

Steenholt frå

 

¤¤¤¤¤ (kvar oppvaksen?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hans?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hans?)

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – 1733: sokneprest til Biri!)

 

¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer?)

 

b. Hans Pederson Alstrup, f. i Bamble 18.4.1713,

 

¤¤¤¤¤ (lagnad?)

 

c. Hedvig Pedersdotter Alstrup, f. i Bamble 14.5.1714, d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar? – 1756?)

 

Hedvig gifte seg i Bamble 20.1.1740 med Peder Lauritzon Jordhøj frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hans?)

 

1705 og vart gravlagd i Bamble 4.1.1748.

 

¤¤¤¤¤ (sokneprest til Bamble)

 

Dei fekk to søner i lag.

d. Nils Griis Pederson Alstrup, døypt i Bamble 22.11.1716, d. i København, Danmark 26.10.1759. Nils gifte seg på Voss 12.1.1756 med enkja Inger Worm Jacobsdotter f. Fürstenberg, opphavleg frå Bergen. Ho var f. i Bergen 18.10.1724 og hadde før vore gift med gardbrukar Henrik Gjertson Miltzow på Lekva på Voss (1685-1755), enkjemannen etter fasteri til Nils Griis Alstrup, Else Hansdotter Alstrup (1670-1749) (sjå ovanfor). Inger d.

 

¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar?)

 

6.5.1807. Ho gifte seg ein tredje gong i Granvin 2.8.1764 med Nils Dahl

 

¤¤¤¤¤ (løytnant – sidan ”karakterisert” major – d. på Fedt indre i Kvinnherad 19.9.1813)

 

Nils Griis Alstrup var kanselliråd og gardbrukar på

 

¤¤¤¤¤ (kva gard?)

 

i Granvin. Inger fekk i alt to døtrer, og dei var båe frå andre ekteskapet med Nils Griis Alstrup.

e. Mandrup Pederson Alstrup, døypt i Bamble 23.6.1718, d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hans?)

 

Mandrup gifte seg i Arendal 27.9.1746 med Lena Hansdotter Bartmann frå

 

¤¤¤¤¤ (kvar oppvaksi?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hennar?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar?)

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – poststyrar i Trondheim!)

 

¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer?)

 

3. Christina Marie Hansdotter Alstrup, f. kring 1675,

Christina Alstrup gifte seg kring 1698 med enkjemannen Lars Larsson Walter, opphavleg frå Hesthamar i Ullensvang. Han var son av sorenskrivar i Hardanger Lars

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans? – Lars drukna i 1661!)

 

Walter på Hesthamar, opphavleg frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

og kona

 

¤¤¤¤¤ (namnet hennar med opphav?)

 

og f. i Ullensvang kring 1661 og gifte seg første gongen kring 1695 med Elisabeth Ludvigsdotter Paus, dotter av Kirsten Hansdotter Ørbech frå Sørheim i Luster (1650-1712). Elisabeth var f. i Luster kring 1675, men vart gravlagd i Bergen alt 3.8.1697. Lars Walter fekk i 1695 borgarskap i Bergen som kjøpmann, og han budde på Stranden i Bergen der Christina d. ?.1.1712. Lars gifte seg so tredje gongen i Bergen 22.4.1713 med Anna Christine Volkvardsdotter Riisbrich frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)

 

Ho var f.

 

¤¤¤¤¤ (fødsli hennar?)

 

Lars Walter og siste kona Anna flytte visstnok kring 1716 til Hafstad i Førde der Lars sidan dreiv landhandel levetidi ut. Han vart gravlagd i Førde 1.5.1729, medan Anna d. same staden

 

¤¤¤¤¤ (1739)

 

Me kjenner til ni born etter Lars Walter, ein son frå første ekteskapet og ein frå det tredje, medan han i ekteskapet med Christina Alstrup fekk desse sju borni:

a. Hans Larsson Walter, f. i Bergen våren 1699,

 

¤¤¤¤¤ (lagnad? – budde han i Trondheim?)

 

b. Lars Larsson Walter, døypt i Bergen 14.11.1700,

 

¤¤¤¤¤ (budde i Bergen!)

 

c. Elisabeth Cathrine Larsdotter Walter, døypt i Bergen 19.8.1702,

 

¤¤¤¤¤ (nemnd som fadder i Hafslo 1739 – lagnad?)

 

d. Jens Ørbech Larsson Walter, kjend som Jens Walter Ørbech, f. i Bergen hausten 1704, vart gravlagd i Bergen 8.6.1748. Han gifte seg i Bergen 18.7.1727 med Maren, kjend som Massi Jørgensdotter Rønne frå Bergen, truleg f. i Bergen kring 1703.

 

¤¤¤¤¤ (sjekka dette?)

 

Ho vart gravlagd i Bergen 14.7.1752. Jens var skrivar, og han og Massi budde i Bergen levetidi ut. Dei fekk ni born i lag.

e. Elisæus Larsson Walter, døypt i Bergen 10.8.1707, d. i Bergen kort etter fødsli.

f. Margretha Larsdotter Walter (1708-1776), vart gift første gongen med klokkar og gardbrukar, enkjemannen Peder Sørenson Grinde på Lomheim (1675-1749) og sidan attgift med gardbrukar Christen Tøgerson Nitter, òg på Lomheim (1726-1789); for båe ekteskapi, sjå under Lomheim.

g. Pernille Lovise Larsdotter Walter (1710-1789), vart gift med gardbrukar og enkjemann Jens Samuelson Bugge på Urnes i Hafslo (1693-1770) (s.d.).

 

4. Bertha Hansdotter Alstrup, f. kring 1679,

Bertha Alstrup gifte seg i Hafslo kring 1708 med Ludvig Christian Ludvigson Paus, son av Kirsten Hansdotter Ørbech frå Sørheim i Luster (1650-1712). Ludvig Paus var f. i Bergen kring 1674 og vart 12.8.1707 tilsett som sokneprest til Vadsø i Finnmark, men fekk 6.6.1740 same stillingi i Eidsberg i Austfold der Bertha vart gravlagd 29.4.1744. Ludvig Paus vart gravlagd i København i Danmark 18.8.1745. Dei fekk visstnok fire born i lag:

a. Hans Ludvigsen Paus, f. i Vadsø 26.1.1710, vart gravlagd i Talvik 20.6.1770. Han gifte seg første gongen kring 1741, truleg i København, Danmark, med ei Anna Sørensdotter, enkja etter ein skipper(?)Oluf Severin i København. Ho var truleg f. kring 1700

 

¤¤¤¤¤ (fleire detaljar om opphavet hennar?)

 

og vart gravlagd i Talvik 31.7.1760. Hans gifte seg att i Talvik 15.9.1760 med Anne Kirstine

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hennar? – konfirmert i Kjøllefjord 1756)

 

Greve frå

 

¤¤¤¤¤ (kvar oppvaksi?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – 1741?)

 

Ho d. som enkje i København, Danmark 26.2.1833. Hans var jurist og livnærte seg som kjøpmann i København, Danmark til han i 1753 vart tilsett som sorenskrivar i Finnmark og busette seg i Talvik.

 

¤¤¤¤¤ (på kva gard i Talvik?)

 

Han arbeidde òg som forfattar og omsetjar. Som enkje flytte Anne kring 1780 til København, Danmark. Hans Paus fekk i alt seks born, som alle var frå andre ekteskapet hans.

b. Ludovica Christiana Ludvigsdatter Paus, f. i Vadsø 1.9.1711, vart gravlagd i København 19.3.1782. Ludovica gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hennar?)

 

med Børge

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)

 

Knap frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar? – 1703?)

 

Han vart gravlagd i København 2.5.1768. Børge var bryggjar og byborgar, og han og Ludovica budde på Rosengården i København, Danmark. Dei fekk minst fire born i lag.

 

¤¤¤¤¤ (eventuelt fleire born?)

 

c. Margretha(?) Ludvigsdatter Paus, f. i Vadsø kring 1717, d. i Vadsø 18.5.1734.

d. Elisabeth Christine Ludvigsdatter Paus, f. i Vadsø kring 1719, d. i Snåsa 11.10.1790. Elisabeth gifte seg første gongen

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for første vigsli hennar? – kring 1742)

 

med Albert Lorentsson Angell frå Trondheim, f. i Trondheim kring 1705. Han vart gravlagd i Trondheim 20.9.1748. Albert vart i 1734 utnemnd til kapellan til Frosta, men var frå 1740 sokneprest til Vardø og prost i Aust-Finnmark. Elisabeth gifte seg att

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for andre vigsli hennar? – kring 1750)

 

med Thomas Edward von Westen Peterson Sylow frå Trondheim, f. i Trondheim kring 1716. Han d. i Snåsa 17.12.1779. Thomas vart i 1746 misjonær i Finnmark og vart 22.11.1748 utnemnd til ny sokneprest til Vadsø etter Albert Angell. Han tok òg over som prost i Aust-Finnmark og budde i Vadsø til han 20.2.1767 vart utnemnd til sokneprest til Snåsa og flytte dit. Elisabeth fekk i alt sju born, eitt frå første ekteskapet og seks frå det andre.

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg er sjølvsagt framleis interessert i tips om dei problemi som her står att og takkar på ny for alle gode tiups!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Norges prokuratorer, sakførere og advokater 1660-1905:

 

Paul Jacob Fürstenberg. Overhofretsprokurator.

 

Født omkr. 1685 i Bergen, søn av skolemester Johan Fürstenberg og 1.hustru, hvis navn er ukjendt, fik kgl. bevilling 11.septbr. 1717 som prokurator for alle Over- og Underretter i Danmark og Norge, Høiesteret undtat. Han nedsatte sig i sin fødeby og fik adskillig praxis, men døde allerede i 1729; begravet 8.april i Domkirkens sogn.

 

Gift med Inger Ananiasdtr. Wrangel, begr. 1.juni 1775 i Bergen, datter av Ananias Engelbrecktsen Wrangel paa Molde i Os og Søster Schjelderup.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Carsten for spennande opplysningar om Fürstenberg og Wrangel!

 

Eg gløymde forresten ovanfor å komMentera Grethe sine opplysningar om Mandrup Funchs barn før han vart gift med Elsa Alstrup. Men sidan dette barnet ikkje høyrer til Alstrup-ætti, fell det utanfor manuskriptet mitt. Det er elles merkeleg korleis Hans Mandrup Funch heilt forsvinn! Kanskje døydde han i ung alder?

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Hei,

 

på nettsidene til Gjøvik og Toten slektshistorielag finner du avskrifter av kirkebøker for Biri. Ved søk i basen over begravde i Biri 1754-89, fant jeg dette:

 

Begravet dato: 10.10.1755

Fornavn: Caspar

Etternavn: Steenholt

Bosted:

Stand:

Alder 71 år

Merknader: Sogneprest

Begravelsessted: Biri Kirke

 

Caspar døde i 1755, 71 år gammel, og det skulle tilsi at han var født ca 1684. I databasen over døpte i Biri 1730-54 kan jeg ikke se at Caspar og Helene har egne barn; de er begge faddere på datteren til Hans Sommerfeldt i 1735:

 

Døpt: 19.2.1735

Fornavn: WILHELMINE SOPHIA

Ekte/uekte:

Far navn: HANS

Bosted: SOMMERFELT

Mor navn:

Merknader:

1. fadder: CPT. HEIDE

2. fadder: LØYTNANT MALOU

3. fadder: CASPAR STENHOLDT

4. fadder: MADAM HR. PETER BOYESEUS

5. fadder: MADAM HR. STENHOLDT

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

På nettsidene til slektshistorielaget som er nevnt i forrige innlegg finner jeg følgende - viede i Biri 1730-1789:

 

Nr på side:

Kirke:

Forlovet dato:

Vielsesdag: 16.12.1756

Brudgom fornavn: Frantz Christian

Brudgom etternavn: von Zepelin

Brudgom stand: Oberstlieutnant

 

Brud fornavn: Helena Mari

Brud etternavn: Alstrup

Brud stand: Mad.

 

Frolover 1: Nils Glatved

Forlover 2: Lieutnant Tandberg

 

Finner omtale av von Zepelin hos Ovenstad, og her står det at Helene Marie Alstrup døde i 7/4-1789 i Kristiania. Det opplyses hvem som er Helenes foreldre og så står det videre: "-Hendes gravsten ligger ved hovedinngangen til Frogner kirke i Lier.". Det kan se ut som det er Helenes gravsten det siktes til. Jeg har ikke funnet noe dødsfall i Garnisonsmenigheten eller Oslo domkirke, men det er mulig øynene min svikter...

 

von Zepelin døde 30/1-1790 i Kristiania iflg. Ovenstad. Gravlagt fra Garnisonsmenigheten i februar 1790 - Oslo fylke, Akershus slottsmenighet i Garnisonsmenigheten, Ministerialbok nr. 3 (1777-1809), Døde og begravede 1790, side 269, høyre side.

 

Her finner litt om von Zepelin i wikipedia (kilde: Dansk Biografisk Leksikon). Helene hadde ikke barn i sitt andre ekteskap med von Zepelin.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Her fant jeg dødsfallregistreringen til Helene Marie - Oslo fylke, Akershus slottsmenighet i Garnisonsmenigheten, Ministerialbok nr. 3 (1777-1809), Døde og begravede 1789, side 267, se høyre side

 

Nå er det natta her... :)

 

Grethe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nye kjempefine opplysningar om Helena Marie Alstrup og lagnaden hennar. Eg lurer forresten på, kvar i Danmark budde faren til generalmajor Frantz Christian von Zepelin, Volrath von Zepelin?

 

Og veit nokon kvar i Danmark Frantz Christian von Zepelin var fødd?

 

Elles reknar eg med at nokon har oversikt over prestesoga frå Biri og fleire opplysningar om Casper Steenholt...?

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Her er omtalen av von Zepelin i Dansk Biografisk Leksikon. Det står bare fødselsdato og ikke fødested her.

 

I FS (den eldste basen) finner jeg følgende - men dette må sjekkes:

 

 

Frantz Christian von ZEPELIN

 

 

Birth: 07 JAN 1716 Gjorslev, Holtug, Praesto, Denmark

Death: 30 JAN 1790

Father: Volrath Dietrich von ZEPELIN Family

Mother: Erdmuth Sophie von SAURZAPF

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Volrath Dietrich von ZEPELIN

 

Death:

21 APR 1732

 

Father: Johan von ZEPELIN

Mother: Dorothea von PLATEN

 

Spouse: Erdmuth Sophie von SAURZAPF Family

Marriage: 1708 Altmannsdorf, Unterfranken, Bayern

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Volrath Dietrich von ZEPELIN

 

Event(s):

Birth: 10 OCT 1677 Thurkow,Mecklenburg-, Guestrow, Mecklenburg-Schwerin, Germany

Death: 21 APR 1732

Father: Johan von ZEPELIN

Mother: Dorothea von PLATEN

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.