Jump to content
Arkivverket
Tore S. Falch

Kirkebok for Åmot, Hedmark, 1862-1875

Recommended Posts

Tore S. Falch

Jeg viser til debatt-tråd 69393 i Forum for skanna kyrkjebøker på de gamle forumsidene angående utelatte konfirmantinnførsler ved scanningen av kirkebok for Åmot 1862-1875. Digitalarkivet ble også gjort oppmerksom på denne feilscanningen allerede for fire år siden - se debatt-tråd 49749 i det samme forum.

 

I 2007 ble det svart fra Digitalarkivet at dette "vil bli tatt ved en seinere anledning", og ifjor høst ble det svart at "Skanninga vil jeg tro skjer ganske raskt over nyttår".

 

Hva er status nå? Når kan vi håpe på å finne den fullstendige kirkeboken utlagt på Digitalarkivet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Hva er status nå? Når kan vi håpe på å finne den fullstendige kirkeboken utlagt på Digitalarkivet?

 

Arbeidet med nytt Digitalarkiv legger beslag på vesentlig mer ressurser enn først antatt. Det rammer i neste omgang komplettering av kirkebøkene, fordi vi trenger IT-utviklingsressurser til å lage en løsning som ikke endrer de permanente lenkene. Så lenge dette ikke kan prioriteres på kort sikt, har det dermed ikke vært noe poeng for Seksjon for digitalisering og konservering å prioritere organisering av etterskanning i statsarkivene. Seksjon for digitalisering og konservering har dette på sin virksomhetsplan, men vi må bare erkjenne at vi var for optimistiske da vi signaliserte at dette kunne komme i orden tidlig i 2011.

 

Derimot håper vi at brukerne har glede av de nye kirkebøkene som har blitt skanna i løpet av vinteren. Statsarkivene og Seksjon for digitalisering og konservering samarbeider nå om å få skanna kirkebøker som er avlevert etter at mikrofilmingen ble avsluttet på begynnelsen av 2000-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Takk for raskt svar!

 

Selvfølgelig har vi ingen grunn til å være annet enn storfornøyde med det dere legger ut på Digitalarkivet! Men det kan jo ikke være til hinder for at brukerne kan påpeke mangler og etterlyse f.eks. bebudede ny-scanninger (- spesielt når det er fire år siden mangelen først ble påpekt). Jeg er den første til å innrømme at vi er blitt bortskjemte, og jeg ser tydelig at dette kan oppfattes som et utslag av nettopp bortskjemthet, men det er jo litt irriterende, da, at en kirkebok bare delvis er lagt ut...

 

I debatt-tråd 71201 i det gamle brukerforumet fremkom det for to år siden flere forslag til hvordan problemene med etterscanning av en allerede scannet og publisert kirkebok kunne løses. Da svarte du at "det er Arkivverket som har størst forutsetninger for å avgjøre hvordan dette skal løses", så da har jeg tillit til at dere i mellomtiden er kommet litt videre i den prosessen.

 

Men ikke misforstå: Vi er mange som gleder oss over denne fantastiske tjenesten med alt som er gratis tilgjengelig på Digitalarkivet. Ja, så fantastisk er det at jeg nesten føler et lite stikk av dårlig samvittighet når jeg som nå legger inn et ørlite sukk i dette forumet...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Det er forståelig at spørsmålet jevnlig kommer opp, og vi synes naturligvis heller ikke at det er tilfredsstillende at dette tar så lang tid. Når vi holder nyavleveringer utenfor, skulle vi gjerne ha satt strek for kirkebøkene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Takk, igjen, for svar!

 

Hvis jeg har forstått det riktig, kvier man seg for å re-scanne og legge ut en kirkebok pånytt fordi det som allerede måtte være av lenker til den opprinnelige (feil-scannede) kirkeboken, da ikke lenger vil fungere i og med at en ny-scannet bok vil ha tatt dens plass.

 

Dermed må dere veie to hensyn mot hverandre: Hensynet til de få som har lagt lenker til denne kirkeboken og hensynet til de mange som leter etter konfirmanter i Åmot i perioden 1862-1875. Enten lar man den digitaliserte kirkeboken forbli ufullstendig, eller så aksepterer man at det som måtte være av lenker fra før, faktisk ikke lenger vil fungere.

 

Min oppfordring er at dere skjærer igjennom, scanner hele boken pånytt og legger den ut i sin helhet. Selv om det kan være irriterende, er internettet fullt av døde lenker, og det er neppe veldig mange lenker til en enkelt kirkebok og dermed heller ikke et veldig stort problem for veldig mange. Da synes jeg det er et større problem at kirkeboken er ufullstendig slik den ligger ute nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Delvis riktig oppfattet. Vi vil uansett ikke skanne kirkebøker der det mangler ei eller noen få sider på nytt i sin helhet (og dermed bli nødt til å indeksere på nytt i sin helhet), men de ekstra bildene skal "puttes inn" i riktig bla-rekkefølge. Slik blaprogram og metadatabase nå er oppbygd, er det - selv om vi skulle velge å oppgi de permanente lenkene - relativt omstendelig å "putte inn" bilder, da det er 3-4 tabeller som må oppdateres og verdier som skal forskyves. Hvis vi først skal oppgi de permanente lenkene, vil vi nok ønske å lage en URL-struktur for kirkebøkene av samme type som URL-strukturen for skiftemateriale og rettergangsmateriale, dvs. uten kortlevde lenker i adressefeltet i nettleseren. Slike kortlevde lenker har jo skapt en del trøbbel for nye brukere, som ikke umiddelbart har oppfattet distinksjonen mellom permanente og ikke-permanente lenker. Det er derfor gode grunner for å se alt dette under ett.

 

For øvrig vil ikke resulatet bli døde lenker, men lenker som peker én eller flere sider feil, avhengig av hvor mange bilder som er "puttet inn".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Skjer det noe med etter-scanningen av de manglende sidene i denne kirkeboken?

 

Det er snart fem år siden det ble svart at dette ville bli gjort "ved en senere anledning". Det har dessverre vist seg at det var en svært treffende tidsangivelse...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Skjer det noe med etter-scanningen av de manglende sidene i denne kirkeboken?

 

Det er snart fem år siden det ble svart at dette ville bli gjort "ved en senere anledning". Det har dessverre vist seg at det var en svært treffende tidsangivelse...

 

Etter at statsarkivene nå har fått skannere, er det lagt inn i etatens virksomhetsplan for 2012 at statsarkivene skal skanne manglende sider i kirkebøkene, skifteprotokollene, tingbøkene og pantebøkene. Jeg tør likevel ikke garantere at bildene kan bli publisert i 2012, da den eksisterende programvaren for visning av kirkebøker ikke tillater at ekstra bilder puttes inn i bildesekvensen, uten at de såkalte permanente bildelenkene forskyves. Vi ønsker å utvikle en ny programvare for visning av kirkebøker mot slutten av 2012, og da må vi finne en måte å komme rundt problemet på. Skulle utviklinga trekke ut, kan vi vurdere å publisere bildene på ei samleside for manglende sider - dvs. at vi i første omgang ikke putter bildene inn "på rett sted".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Takk for svar!

 

Det er jo en rørende omtanke dere viser for det som måtte være lagt ut av lenker til siste halvpart av en sølle kirkebok fra Åmot i Østerdalen - samtidig som dere er iferd med å fjerne de gamle versjonene av f.eks. folketellingene og den gamle versjonen av debattforumene uten at de svært mange døde lenkene dere dermed kreerer, synes å bli tillagt tilsvarende vekt.

 

For snart tre år siden skrev du at "det er Arkivverket som har størst forutsetninger for å avgjøre hvordan dette skal løses", og det har du kanskje rett i - men jeg drister meg likevel til et forslag:

 

Hva med å scanne inn og publisere de manglende sidene fra denne kirkeboken (- og fra andre kirkebøker o.l. der man har gjort tilsvarende feilscanninger) og legge dem ut som en separat linje i kirkebokoversikten for det aktuelle prestegjeldet (- altså ikke på en "samleside")?

 

Man vil da få to valg eller to linjer i kirkeboklisten som peker til den samme kirkeboken, men til forskjellige deler av den. Akkurat dét har vi jo eksempler på fra før - se f.eks. den sognedelte kirkeboken for nettopp Åmot for perioden 1661-1680, der man har én linje for den delen av kirkeboken som omfatter Ytre Rendal og én linje for den delen som omfatter Øvre Rendal (- se forøvrig debatt nr. 83809 i det gamle debattforumet).

 

Jeg skjønner at dette ikke er noen god løsning der det mangler én eller bare noen få sider av en bok, men i dette tilfellet der en hel bolk mangler, må vel dette være en grei løsning?

 

En annen mulighet er å legge den manglende bolken "bakerst" i boken. Dermed vil man ikke påvirke det som måtte være lagt ut av lenker til de foregående sidene av boken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Det er jo en rørende omtanke dere viser for det som måtte være lagt ut av lenker til siste halvpart av en sølle kirkebok fra Åmot i Østerdalen - samtidig som dere er iferd med å fjerne de gamle versjonene av f.eks. folketellingene og den gamle versjonen av debattforumene uten at de svært mange døde lenkene dere dermed kreerer, synes å bli tillagt tilsvarende vekt.

 

Nå har folketellingslenkene aldri blitt annonsert som permanente, og så vidt jeg vet har de blitt endret et par ganger allerede i løpet av Digitalarkivets levetid, som følge av at dataene har blitt generert på nytt. Folketellingene og det transkriberte materialet for øvrig faller ikke inn under ansvarsområdet til Riksarkivets seksjon for digitalisering og konservering, og jeg har derfor nokså begrensede kunnskaper om feltet. De som arbeider med dette ser det som en uoverkommelig oppgave å kunne omdirigere alle lenker i forbindelse med at vi innfører ny programvare.

 

Så gjelder dette heller ikke kun en sølle kirkebok fra Åmot, men mer enn tusen kirkebøker der det mangler ei eller flere sider. Når vi først har gått ut med "permanente sidelenker" og folk har benyttet disse, for eksempel som en del av søkbare transkripsjoner, ønsker vi i det lengste å ta vare på dem.

 

For snart tre år siden skrev du at "det er Arkivverket som har størst forutsetninger for å avgjøre hvordan dette skal løses", og det har du kanskje rett i - men jeg drister meg likevel til et forslag:

 

Hva med å scanne inn og publisere de manglende sidene fra denne kirkeboken (- og fra andre kirkebøker o.l. der man har gjort tilsvarende feilscanninger) og legge dem ut som en separat linje i kirkebokoversikten for det aktuelle prestegjeldet (- altså ikke på en "samleside")?

 

Man vil da få to valg eller to linjer i kirkeboklisten som peker til den samme kirkeboken, men til forskjellige deler av den. Akkurat dét har vi jo eksempler på fra før - se f.eks. den sognedelte kirkeboken for nettopp Åmot for perioden 1661-1680, der man har én linje for den delen av kirkeboken som omfatter Ytre Rendal og én linje for den delen som omfatter Øvre Rendal (- se forøvrig debatt nr. 83809 i det gamle debattforumet).

 

Jeg skjønner at dette ikke er noen god løsning der det mangler én eller bare noen få sider av en bok, men i dette tilfellet der en hel bolk mangler, må vel dette være en grei løsning?

 

Det er definitivt en mulighet, men siden jeg kjenner programvaren og metadatatabellene fra baksida, ser jeg straks at det vil medføre temmelig mye ekstraarbeid for noe som forhåpentligvis skal være en midlertidig løsning. Jeg kan ellers opplyse om at en av ambisjonene for ny programvare for kirkebøker vil være å kunne samle de "soknedelte" kirkebøkene i én enhet, slik at det blir et 1:1-forhold mellom fysisk kirkebok og digital kirkebok. Det er i det hele tatt en del forhold som ikke ble tatt høyde for da den eksisterende programvaren ble utviklet i 2004-2005, som vi ønsker å bøte på. Forhåpentligvis kan vi lage programvaren mer robust og metadatatabellene mer fleksible for endringer, slik at vi i framtida slipper ytterligere problemer med å legge til ekstra bilder midt i en sekvens. For det kommer sikkert til å dukke opp nye tilfeller av manglende sider.

 

En annen mulighet er å legge den manglende bolken "bakerst" i boken. Dermed vil man ikke påvirke det som måtte være lagt ut av lenker til de foregående sidene av boken.

 

Det er riktig at de permanente lenkene da ikke vil påvirkes, og slik sett er også dette en mulig løsning. Men da vil det ofte bli vanskelig for brukerne å finne sidene. Hvis vi legger til ei manglende side med "konfirmerte 1848" bakerst i bildesekvensen, vil ikke lenke til denne komme med i innholdsfortegnelsen, fordi det det finnes andre sider med "konfirmerte 1848" lenger framme i bildesekvensen. Det er bare første side med hver kombinasjon (listetype og årstall) som lenkes opp i innholdsfortegnelsen.

 

Kort oppsummert har vi behov for ny og forbedret programvare for visning av kirkebøker. Jeg er trygg på at vi skal få skanna de manglende sidene i 2012, og så håper jeg det vil være tilstrekkelig med IT-ressurser til å lage ny programvare og til å få lagt ut bildene på en tilfredsstillende måte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Tusen takk for et ryddig og utfyllende svar!

 

Jeg er faktisk litt imponert over at dere tar slike henvendelser såpass seriøst og besvarer dem såpass grundig, og jeg er ganske trygg på at dere gjør kloke og langsiktige beslutninger når det gjelder hvorledes dette skal løses.

 

(Men du skal ikke se helt bort ifra at noen av oss følger litt med på dette og kanskje til og med fortsetter å minne dere om det...)

 

Lykke til!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Steinar Nyløkken

Nye to og et halvt år er gått siden saken ble "diskutert". Det er gått over sju år siden spørsmålet om de manglende sidene ble tatt opp første gang. Spørsmålet er kort og godt: Er vi nærmere en løsning på å få ut disse manglende sidene? Dere har ordene "ved en senere anledning" fortsatt i behold :) Men vi venter i spenning...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Nye to og et halvt år er gått siden saken ble "diskutert". Det er gått over sju år siden spørsmålet om de manglende sidene ble tatt opp første gang. Spørsmålet er kort og godt: Er vi nærmere en løsning på å få ut disse manglende sidene? Dere har ordene "ved en senere anledning" fortsatt i behold :) Men vi venter i spenning...

 

Ja, de manglende sidene må nok kunne karakteriseres som det største minuset med tjenesten for skanna kirkebøker. Den løsningen som ble laget for snart ti år siden, var ikke framsynt nok. Dette har vi vært klar over lenge, men så lenge utviklingsressursene så å si utelukkende har vært disponert til nye Digitalarkivet, og så lenge dette arbeidet har vært vesentlig mer omfattende enn opprinnelig antatt, har utvikling av et nytt visningsprogram for skanna kirkebøker stadig blitt utsatt.

 

Men nå skjer det faktisk noe. Vi arbeider nå med et nytt visningsprogram for skanna tinglysingsmateriale. Deretter står nytt visningsprogram for skanna kirkebøker for tur.

 

Riktignok har vi heller ikke skanna de manglende sidene. Jeg ser at jeg har uttalt at det med sikkerhet skulle gjøres i 2012, men da vi innså at nytt visningsprogram ennå lå langt fram i tid, lot vi statsarkivene prioritere andre oppgaver. Når nytt visningsprogram nå er underveis, må vi også fornye bestillinga på skanning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Steinar Nyløkken

Tusen takk for et nytt utfyllende, og forklarende svar (på en sen fredag kveld).

Da kan vi bare se fremover og håpe at en løsning nærmer seg :)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Med nytt visningsprogram endelig på plass er det kanskje et håp om at bolken med konfirmerte i denne kirkeboken kan etterscannes og publiseres på sin rette plass?

Det kunne jo være en passende markering av at det er ti år siden vi begynte å etterlyse listene over konfirmerte i denne kirkeboken for Åmot...

Edited by Tore S. Falch

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
56 minutter siden, Tore S. Falch skrev:

Med nytt visningsprogram endelig på plass er det kanskje et håp om at bolken med konfirmerte i denne kirkeboken kan etterscannes og publiseres på sin rette plass?

Det kunne jo være en passende markering av at det er ti år siden vi begynte å etterlyse listene over konfirmerte i denne kirkeboken for Åmot...

 

Ja, nå har vi nytt visningsprogram, slik at vi kan legge til nye bilder uten "forskyvinger" i URLene til de gamle bildene. I løpet av våren ser det også ut til at vi får på plass et nytt indekseringsverktøy, som vil gjøre det praktiske arbeidet med å legge ekstra bilder inn i indekseringstabellene enklere.

 

Men dessverre er det ennå skjær i sjøen:

  • Sidene må skannes, og for tida har Arkivverket ingen medarbeidere på Hamar som arbeider med skanning. Det er heller ikke aktuelt å transportere et større antall kirkebøker fra Hamar til Oslo for å skanne ei side eller noen få sider fra hver kirkebok.
  • Dersom sidene blir det skanna, vil det - til tross for det nye indekseringsverktøyet nevnt over - være en del manuelt arbeid for å bildene inn på rett sted med rett informasjon, dvs. relativt mye arbeid for å publisere relativt få bilder. Gjennom KUDs tildelingsbrev for 2017 er Arkivverket forpliktet til å tilgjengeliggjøre 6 millioner bilder av skanna arkivmateriale i Digitalarkivet i løpet av året. Dette er et stort volum, og for at Arkivverket skal kunne oppfylle denne forpliktelsen, regner jeg med at vi i stor grad må prioritere publisering av skanna arkivmateriale som krever relativt lite arbeid for å publisere relativt mange bilder. Her er jeg redd de manglende sidene vil passe dårlig inn.

Summa summarum er nok dette dessverre det mest pessimistiske svaret jeg har kommet med i denne tråden, men kanskje er det mer realistisk enn mine mer optimistiske svar fra tidligere år.

 

Det har selvfølgelig ikke vært så lett å oppdage, men det siste året har vi faktisk lagt til noen manglende sider her og der, og i noen tilfeller har vi til og med erstattet gamle mikrofilmskanninger med fargeskanninger (slik at lenker til mikrofilmskanningene omdirigeres til tilsvarende motiv i farger). Vi har skanna manglende sider for kirkebøker som oppbevares i Statsarkivet i Oslo, så når det gjelder manglende sider, er det disse som vil bli lagt ut først.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Takk for svaret - som jeg synes er både overraskende og litt provoserende.

 

Du viser til en hel masse teknikaliteter som skal gjøre det vanskelig å legge ut denne kirkeboken komplett med alt innhold. Men føler virkelig ikke Digitalarkivet seg forpliktet av alle løfter og garantier dere har gitt om at dette skal skje såsnart nytt visningsprogram er på plass? Jeg kan vise til svar fra Digitalarkivet helt tilbake til 2007 der dere lover at dette skal bli gjort "med det første", og de som gidder, kan jo lese alle svarene fra deg i denne tråden helt siden 2011. 

 

Du skriver at "sidene må skannes, og for tida har Arkivverket ingen medarbeidere på Hamar som arbeider med skanning". Nå skriver Statsarkivet på Hamar i en annen debatt idag at "Konfirmasjonsinnførslene i denne protokollen mangler på Digitalarkivet som du har sett. Disse sidene har vi skannet, og de vil bli lagt ut på nettet etter hvert, uten at vi per i dag kan si noe nærmere om når det vil skje." Sidene er med andre ord allerede scannet, og dere behøver derfor heller ikke "transportere et større antall kirkebøker fra Hamar til Oslo for å skanne ei side eller noen få sider fra hver kirkebok" (- som om dét også skulle være et problem!).

 

Dere skal tilgjengeliggjøre 6 millioner bilder iår, javel. Jeg tror ikke listene over konfirmanter i Åmot fra 1862-1875 er så lange og omfattende at utlegging av dem på Digitalarkivet kan velte et slikt prosjekt. Som du selv skriver, har dere faktisk lagt til noen manglende sider her og der, og dere har scannet manglende sider i kirkebøker som oppbevares av Statsarkivet i Oslo, så litt tid har dere tydeligvis til å gjøre andre ting enn å oppfylle departementets "gjett på et tall"-ønske om et visst antall tilgjengeliggjorte sider.

 

Jeg ber dere derfor igjen om at dere innfrir løftene som dere gjennom de ti siste årene har gitt om denne kirkeboken.

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
39 minutter siden, Tore S. Falch skrev:

Du skriver at "sidene må skannes, og for tida har Arkivverket ingen medarbeidere på Hamar som arbeider med skanning". Nå skriver Statsarkivet på Hamar i en annen debatt idag at "Konfirmasjonsinnførslene i denne protokollen mangler på Digitalarkivet som du har sett. Disse sidene har vi skannet, og de vil bli lagt ut på nettet etter hvert, uten at vi per i dag kan si noe nærmere om når det vil skje." Sidene er med andre ord allerede scannet, og dere behøver derfor heller ikke "transportere et større antall kirkebøker fra Hamar til Oslo for å skanne ei side eller noen få sider fra hver kirkebok" (- som om dét også skulle være et problem!).

 

Ja, dette kom faktisk som en overraskelse på meg, men straks jeg så det, tok jeg kontakt med mine kollegaer på Hamar, som nå har overført bildefilene til Riksarkivet. Jeg skal gi deg et mer utfyllende svar senere i dag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
8 timer siden, Tore S. Falch skrev:

Takk for svaret - som jeg synes er både overraskende og litt provoserende.

 

Du viser til en hel masse teknikaliteter som skal gjøre det vanskelig å legge ut denne kirkeboken komplett med alt innhold. Men føler virkelig ikke Digitalarkivet seg forpliktet av alle løfter og garantier dere har gitt om at dette skal skje såsnart nytt visningsprogram er på plass? Jeg kan vise til svar fra Digitalarkivet helt tilbake til 2007 der dere lover at dette skal bli gjort "med det første", og de som gidder, kan jo lese alle svarene fra deg i denne tråden helt siden 2011. 

 

Jeg skjønner godt at svaret er både skuffende og overraskende, og for så vidt også provoserende, men ut fra de kunnskapene jeg satt med i går ettermiddag, var svaret representativt for situasjonen.

 

Det er nok riktig at dette ble lovt allerede i 2007 (jeg begynte i Arkivverket høsten 2008), men på det tidspunktet hadde man ennå ikke innsett at den valgte datamodellen for visning av skanna kirkebøker ikke tillot å legge til nye bilder uten at sidelenkene endret seg. Problemet kunne bare løses med ny datamodell (som tok hensyn til gamle URLer) og ny visningsprogramvare, men IT-utviklingsressursene i Arkivverket var på denne tida svært begrensede, og fra 2010 var det utvikling av nytt søkegrensesnitt for transkriberte data som var prioritert. Omkring 2011/2012 hadde vi en skisse til ny datamodell på blokka, og planlegging av ny visningsprogramvare kom i gang - derav min optimisme på det tidspunktet. Men utvikling av ny visningsprogramvare ble stadig utsatt, og som kjent skrev vi 2016 før programvaren kunne lanseres.

 

8 timer siden, Tore S. Falch skrev:

Du skriver at "sidene må skannes, og for tida har Arkivverket ingen medarbeidere på Hamar som arbeider med skanning". Nå skriver Statsarkivet på Hamar i en annen debatt idag at "Konfirmasjonsinnførslene i denne protokollen mangler på Digitalarkivet som du har sett. Disse sidene har vi skannet, og de vil bli lagt ut på nettet etter hvert, uten at vi per i dag kan si noe nærmere om når det vil skje." Sidene er med andre ord allerede scannet, og dere behøver derfor heller ikke "transportere et større antall kirkebøker fra Hamar til Oslo for å skanne ei side eller noen få sider fra hver kirkebok" (- som om dét også skulle være et problem!).

 

Som nevnt i mitt kortfattede svar tidligere i dag: Dette var ukjent og overraskende for meg. Det viser seg at Statsarkivet i Hamar i 2016 - på eget initiativ - skanna manglende sider i så vel Åmot-kirkeboka som i mange andre kirkebøker. Flott gjort av SAH. Jeg har i dag fått hånd om bildefilene og har i ettermiddag gjort min del av arbeidet som skal til for å få Åmot-konfirmantene 1862-1874 på nett. Ennå gjenstår noen databaseoppdateringer som jeg ikke kan utføre selv, så det er mulig det går ut i neste uke før bildene er tilgjengelige.

 

Det er for så vidt ikke noe problem å frakte kirkebøkene fra Hamar til Oslo, men det representerer både en kostnad og en sikkerhetsrisiko som Arkivverket ikke ønsker å ta, spesielt ikke når det er snakk om å skanne kun noen få sider i hver kirkebok. Det finnes bokskannere i alle statsarkivene, men etter høstens omorganiseringer er det - med unntak for én person i Stavanger - ingen ansatte i statsarkivene som har skanning blant sine oppgaver. Dette må nok Arkivverkets ledelse finne en løsning på, for ellers vil det bli vanskelig å få til planmessig skanning av arkivmateriale i statsarkivene. Pr. dags dato har seksjonen med ansvar for skanning små muligheter til å organisere omfattende skanning utenfor Riksarkivet, og skanning av alle manglende sider er faktisk et nokså omfattende arbeid.

 

8 timer siden, Tore S. Falch skrev:

Dere skal tilgjengeliggjøre 6 millioner bilder iår, javel. Jeg tror ikke listene over konfirmanter i Åmot fra 1862-1875 er så lange og omfattende at utlegging av dem på Digitalarkivet kan velte et slikt prosjekt. Som du selv skriver, har dere faktisk lagt til noen manglende sider her og der, og dere har scannet manglende sider i kirkebøker som oppbevares av Statsarkivet i Oslo, så litt tid har dere tydeligvis til å gjøre andre ting enn å oppfylle departementets "gjett på et tall"-ønske om et visst antall tilgjengeliggjorte sider.

 

I denne sammenhengen kan vi si at ei lita tue ikke velter det store lasset, men når de små tuene blir mange nok ... Åmot-konfirmantene 1862-1874 utgjør 43 bilder, og arbeidet med filkonvertering og oppdatering av indekseringstabellene tok drøyt tre kvarter. Med det arbeidet som gjenstår, runder vi timen. På et årsverk blir det 70 - 80 000 bilder, og totalt sett har vi kanskje et par årsverk til indeksering og publisering.

 

De manglende sidene for kirkebøkene i Statsarkivet i Oslo ble skanna våren 2008, på et tidspunkt da man ennå trodde at bildene kunne publiseres uten problemer. Siden har bildene blitt liggende på is. Når vi det siste snaue året har lagt til noen bilder her og der, så har det først og fremst vært for å teste at dette fungerer som forventet. Det gjør det, men det vi har erfart videre, er at arbeidet er fryktelig ressurskrevende med de verktøyene vi har til rådighet. Det er mange databasetabeller som skal oppdateres, og alle operasjoner må gjøres manuelt. Men operasjonene er de samme hele veien, så vi vil kunne effektivisere arbeidet - og også redusere faren for feil - ved å ta i bruk et nytt administrasjonsverktøy som er under utvikling. Jeg innser at jeg igjen "viser til teknikaliteter", men veien blir til mens vi går, og nye hindringer åpenbarer seg i horisonten.

 

Så vil jeg heller ikke etterlate meg noe inntrykk av et ensidig "krav" fra KUD. Målene i tildelingsbrevet er satt i samråd med Arkivverket, så Arkivverket er "medskyldig" med hensyn til målformuleringene. 6 millioner publiserte bilder er et ambisiøst mål, men det er innenfor rekkevidde om vi bruker ressursene våre på de riktige tingene til rett tid, og da vil det forhåpentlig også bli rom for litt "pirkearbeid" av typen manglende kirkeboksider.

 

8 timer siden, Tore S. Falch skrev:

Jeg ber dere derfor igjen om at dere innfrir løftene som dere gjennom de ti siste årene har gitt om denne kirkeboken.

 

Ja, etter dagens vending i saken ser det altså ut til at det vil skje i løpet av ei ukes tid. Vi kan bare takke for tålmodigheten.

 

Jeg tør dessverre ikke love noe om de resterende manglende sidene i SAH- og SAO-kirkebøkene, men i og med at sidene er skanna, er det kortere vei til mål enn jeg først trodde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Jeg kan bare gjenta det jeg skrev høyere opp i denne tråden for drøyt fem år siden:

 

På 3.2.2012 den 13.12, Tore S. Falch skrev:

Tusen takk for et ryddig og utfyllende svar!

 

Jeg er faktisk litt imponert over at dere tar slike henvendelser såpass seriøst og besvarer dem såpass grundig, og jeg er ganske trygg på at dere gjør kloke og langsiktige beslutninger når det gjelder hvorledes dette skal løses.

 

 

 

Men ditt svar åpner jo for nye spørsmål og ny undring:

 

Du skrev at dere iår skal tilgjengeliggjøre 6 millioner bilder av scannet arkivmateriale. Samtidig skriver du at ingen av de ansatte rundt i statsarkivene har scanning som sin oppgave (- bortsett fra én person i Stavanger). I 2012 skrev du at alle statsarkivene da hadde fått scannere. Betyr dette at alle disse scannerne nå står ubenyttet? Og betyr det at dere ikke vil scanne nytt arkivmateriale iår, men bare legge ut det som allerede er blitt scannet? Og hvis dere ikke ønsker å ta risikoen eller omkostningene ved å transportere arkivmateriale fra statsarkivene inn til Oslo, betyr det at all ny-scanning vil bli gjort kun av arkivmateriale som befinner seg i Riksarkivet?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
31 minutter siden, Tore S. Falch skrev:

Men ditt svar åpner jo for nye spørsmål og ny undring:

 

Du skrev at dere iår skal tilgjengeliggjøre 6 millioner bilder av scannet arkivmateriale. Samtidig skriver du at ingen av de ansatte rundt i statsarkivene har scanning som sin oppgave (- bortsett fra én person i Stavanger). I 2012 skrev du at alle statsarkivene da hadde fått scannere. Betyr dette at alle disse scannerne nå står ubenyttet? Og betyr det at dere ikke vil scanne nytt arkivmateriale iår, men bare legge ut det som allerede er blitt scannet? Og hvis dere ikke ønsker å ta risikoen eller omkostningene ved å transportere arkivmateriale fra statsarkivene inn til Oslo, betyr det at all ny-scanning vil bli gjort kun av arkivmateriale som befinner seg i Riksarkivet?

 

Alle statsarkivene har skannere (inntil A2-format) som de siste årene - med varierende benyttelsesgrad - har vært i bruk til skanning for publisering i Digitalarkivet. Slik jeg oppfatter nåværende bemanningssituasjon, vil benyttelsesgraden reduseres. Vi vil sikkert få organisert noe skanning i statsarkivene, men fraværet av faste ressurser gjør situasjonen uforutsigbar.

 

Prinsippet om ikke å frakte arkivmateriale fra statsarkivene til Riksarkivet er ikke ufravikelig. Vi har nettopp hatt inne 3-4 hyllemeter med pantebøker fra Statsarkivet i Stavanger. Pantebøkene skannes mest effektivt med bunkeskanner, som vi bare har i Riksarkivet, og totalt sett var det derfor en bedre løsning å frakte pantebøkene til Riksarkivet. Det samme gjelder folketellinga 1920, som vil bli hentet inn fra statsarkivene for bunkeskanning i Riksarkivet. Dette vurderes fra sak til sak.

 

Vi antar at det vil bli skanna omkring 4 millioner bilder i 2017, og at det meste av dette vil bli publisert - fritt tilgjengelig eller med tilgangsstyring - i løpet av året. Differansen opp til 6 millioner må da tas fra vår beholdning av tidligere skanna og hittil upubliserte bilder. Vi har en del å ta av.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Når det gjelder Åmot-konfirmantene skal det gå noen automatiske database-oppdateringer i helga, og så vil de siste manuelle operasjonene bli utført tirsdag i neste uke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
På 8.3.2017 den 10.25, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

Når det gjelder Åmot-konfirmantene skal det gå noen automatiske database-oppdateringer i helga, og så vil de siste manuelle operasjonene bli utført tirsdag i neste uke.

 

Oppdatering i denne saken: Konfirmerte er nå på plass på kirkebokas innholdsside, men vedkommende som skulle kjørt den siste manuelle operasjonen for å få registrert de nye bildene i vår "Filbank" er dessverre syk i dag. Derfor får man foreløpig feilmelding "Bildet ble ikke funnet". Så snart denne manuell operasjonen blir kjørt, blir bildene tilgjengelige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Dersom det er mangel på folk til å skanne kunne det kanskje vere ein idé å sleppe til friviljuge rundt på statsarkiva?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
På 14.3.2017 den 12.58, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

Oppdatering i denne saken: Konfirmerte er nå på plass på kirkebokas innholdsside, men vedkommende som skulle kjørt den siste manuelle operasjonen for å få registrert de nye bildene i vår "Filbank" er dessverre syk i dag. Derfor får man foreløpig feilmelding "Bildet ble ikke funnet". Så snart denne manuell operasjonen blir kjørt, blir bildene tilgjengelige.

 

Da er konfirmantene endelig på plass.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.