Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Jonas Hansson Leyrdal (1684-1743) - sokneprest Lærdal - gardbrukar Kroken, Hafslo

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Ei ætt som var innom garden Kroken i Hafslo, og som har sett spor etter seg her, var sokneprest Jonas Hansson Leyrdal frå Lærdal eller rettare kona hans, Maria Ovesdotter Wangensteen, prestedotter frå Vang i Valdres. Manuskriptet mitt for denne huslyden er bra fullstendeg, men ein del detaljar manglar framleis, og eg vonar no på at kanskje nokon sit med svari på eitt eller fleire av dei attverande spørsmåli mine...?

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Jonas Hansson Leyrdahl, frå Prestegarden i Lærdal, var son av sokneprest Hans Jonasson Leyrdahl i Lærdal og kona Anna Sophie Clausdotter Rumohr og f. i Lærdal kring 1684. Han gifte seg kring 1712 med Maria Ovesdotter Wangensteen frå Vang i Valdres. Ho var dotter av sokneprest Ove Oveson Wangensteen til Vang, opphavleg frå Fredrikstad, og kona Kirsti Larsdotter frå Riis i Vestre Aker og f. i Vang kring 1690,

Jonas Leyrdahl kom aldri til å bu i Hafslo. Han vart cand.theol. i 1711 og vart 3.8.1716 utnemnd til sokneprest i Lærdal etter far sin, og han og Maria budde på Prestegarden i Lærdal der Jonas d. 23.6.1743.

Men Jonas Leyrdahl fekk {1740} skøyte på Kroken, og som enkje flytte Maria Leyrdahl hit til garden kring 1744 for sjølv å ta over styringi. Truleg vart ho buande i Kroken fram til slutten av 1750-åri. Maria Leyrdahl flytte sist i 1750-åri attende til Lærdal og d. der 10.12.1774. Jonas og Maria Leyrdahl fekk sju born i lag:

 

1. Hans Jonasson Leyrdahl, f. i Lærdal 22.2.1714,

Hans Leyrdahl gifte seg i Lærdal 19.7.1739 med Alida Cathrine Pedersdotter Geelmuyden frå Kvam i Hardanger. Ho var dotter av sokneprest og prist Peder Gjertson Geelmuyden i Vikøy, Kvam, opphavleg frå Bergen, og andre kona Christina Jacobsdotter Jersin frå Kristiansand og vart døypt i Vikøy, Kvam 3.1.1716. Hans Leyrdahl var frå 1739 kapellan hjå far sin i Lærdal, men vart gravlagd frå Voll nedre i Lærdal 17.12.1744. Hans og Alida budde på Voll nedre i Lærdal, men som enkje flytte Alida til

 

¤¤¤¤¤ (kvar flytte ho hen?)

 

der ho d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar?)

 

1787. Dei fekk tre born i lag:

a. Mari Hansdotter Leyrdahl, døypt i Lærdal 19.1.1742, vart gravlagd i Lærdal 18.2.1745.

b. Jonas Hansson Leyrdahl, døypt i Lærdal 4.8.1743, vart gravlagd som student i Bergen 15.3.1762, ugift

c. Petricha Johanne Hansdotter Leyrdahl, døypt i Lærdal 1.2.1745, vart gravlagd i Vik 18.4.1809. Ho gifte seg i Vik 19.9.1763 med Ancher Anthoni

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet?)

 

Nansen frå

 

¤¤¤¤¤ (kvar oppvaksen? – ein eller annan stad i Danmark!?)

 

f.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hans? – 1729?)

 

Han d. på Bjordal 13.5.1765. Ancher Nansen var sorenskrivar i Ytre Sogn, og han og Petricha budde på Bjordal, Kyrkjebø, den gongen ein del av Vik. Dei fekk ein son i lag.

 

2. Ove Christian

 

¤¤¤¤¤ (kjend som Christian? – ein yngre bror var Ove Andreas!)

 

Jonasson Leyrdahl, døypt i Lærdal 8.5.1718,

Ove Leyrdahl gifte seg i Vik 7.8.1752 med Maria Andersdotter Daae frå Vik, ei sonedotter av sokneprest Ludvig Christopherson Munthe i Vik (1657-1708), opphavleg frå Flahammar i Luster, f. i Vik 20.10.1720. Ove vart cand.theol. 25.11.1741, men arbeidde som lektor i Bergen der han og Maria vart buande. Ove d. på ein reise til København, Danmark

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

1766, medan Maria d.

 

¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar? – ikkje funni i Bergen!?)

 

15.11.1799. Dei var barnlause.

 

¤¤¤¤¤ (finn ikkje nokon i Bergen – stemmer det at dei var barnlause?)

 

3. Anna Sophie

 

¤¤¤¤¤ (kjend som Sophia?)

 

Jonasdotter Leyrdahl, døypt i Lærdal 2.6.1720,

Anna kom truleg heller aldri til å bu i Hafslo. Ho gifte seg første gongen i Lærdal 20.6.1736 med enkjemannen Jens Christopherson Kraft, opphavleg frå

 

¤¤¤¤¤ (kvar oppvaksen? – budde i Vang 1731)

 

Han var son av

 

¤¤¤¤¤ (fulle namn på foreldri hans med yrke og opphav til båe?)

 

og f.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hans?)

 

Jens var sokneprest til Strand

 

¤¤¤¤¤ (sjekk yrket? – visepastor?)

 

der han d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet eller gravferdi hans?)

 

Anna gifte seg so att i Lærdal 24.10.1742 med Emanuel Fredrik

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)

 

Rose. Han var son av

 

¤¤¤¤¤ (fulle namn på foreldri hans med yrke og opphav til båe?)

 

og f.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hans?)

 

Emanuel var sokneprest til

 

¤¤¤¤¤ (ettermann etter Jens Kraft som visepastor til Strand! – seinare yrke?)

 

og han og Anna Sophie budde i

 

¤¤¤¤¤ (bustader?)

 

der Anna Sophie d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar? – Vardal prestegard!)

 

.7.1774. Emanuel Rose d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hans?)

 

¤¤¤¤¤ (opplysningar om borni etter Anna Sophie?)

 

4. Petter Rumohr Jonasson Leyrdahl (1723-1776), var ei tid gardbrukar på Talle i Luster (s.d.).

 

5. Ove Andreas Jonasson Leyrdahl (1728-1784), var ei tid gardbrukar på Kroken i Luster (s.d.)

 

6. Jonas Jonasson Leyrdahl, døypt i Lærdal 21.9.1732. d. i Lærdal

 

¤¤¤¤¤ (gravferdi ikkje funni 1734!? – gravferdsdato?)

 

1734.

7. Lars Jonasson Leyrdahl, døypt i Lærdal 20.1.1734, vart gravlagd i Lærdal 8.7.1734.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Hei Lars:

 

Ad: c. Petricha Johanne Hansdotter Leyrdahl, døypt i Lærdal 1.2.1745, vart gravlagd i Vik 18.4.1809. Ho gifte seg i Vik 19.9.1763 med Ancher Anthoni Nansen, d. på Bjordal 13.5.1765. Ancher Nansen var sorenskrivar i Ytre Sogn, og han og Petricha budde på Bjordal, Kyrkjebø, den gongen ein del av Vik. Dei fekk ein son i lag.

 

I Dansk Demografisk Database har de lagt ut Nygårds sedler. Her fant jeg "seddelen" for Anker Antoni Nansen: http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=275458&sort=e. Hvis denne Anker er identisk med han som var sorenskriver i Ytre Sogn, så søkte han et par år før han giftet seg om å bli amtsforvalter i Holbæk. Han framhevet kraftig at han var etterkommer etter en Hans Nansen(?).

 

Ifølge FS ble han født i 1730, Svaneke, Bornholm, Danmark, og hans navn er oppgitt til: Ancher Antoni Michelsen Nansen, sønn av Michen Hansen Nansen og Karen Didrichsdatter Wolfsen. Jeg gjorde et søk på nettet og fant en pdf-fil som du kanskje kan ha interesse av: http://www.byholmvej3.dk/download/Svaneke%20Byfoged%202.pdf. Det er:

 

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. SVANEKE BYFOGED. BOG 2. 11. oktober 1736 – 25. april 1775.

 

Nr. 15. Side 50b. 1740. Torsdag, 23. Juni.

 

Diderich Wolfsen, forhenv. Stadsløjtnant, Svaneke.

 

Ellen Toxsver. Laugv: Far, Ole Toxsver, præst, Rønne. 2 søn, 4 døt.

 

A: David Wolfsen, egen værge, rector, Nexø.

 

B: Carl Martin Wolfsen, f. 1727. Værge. Farbror, Mads Wolfsen, Rønne.

 

C: Herman Bohne Wolfsen, egen værge, Chr. Ø.

 

D: Karen Wolfsdatter, død, var gm. + Nansen, dommer, Svaneke. 3 søn. 1 dat.

 

1: Morten Bohne Nansen, hjemme.

 

2: Ancher Anthoni Nansen, hjemme.

 

3: Peder Michel Nansen, hjemme.

 

4. Angenette Elisabeth Nansen, hjemme. Værge: Far.

 

E: Barbara Wolfsen, f. 1718. Værge. Mostermand, Sander Hansen Kofod, Knudsker.

 

F: Elsebeth Wolfsen, f. 1721. Værge: morbror, Carl Carlsen, skipper, Rønne. Første hustru. Afg. Else Carlsdatter.

 

Skifte d. 2. Marts 1730.

 

 

Grethe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnfrid Dommersnæs Mæland

Dette er mine aner og jeg har noe om dem. Må ha litt tid på meg, så skal jeg sende deg noe, men noe ligger sikkert på bloggen min http://fjellsiden.blogspot.com/ se på Sofie Dahle og Anne Sofie Rumohr.

Endret av Arnfrid Mæland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Det ser ut som du må klikke deg videre fra lenken til pdf-filen jeg fant med skifteprotokollutdraget. Ved å klikke meg videre "innover", fant jeg kirkebøkene for Svaneke. De ser ut til å starte i 1687, og dermed skulle det kanskje være mulig å finne dåpen til Ancher... (arkivalieronline.dk).

 

Grethe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe og Arnfrid for spennande og nyttige innlegg.

 

Eg var inne på kyrkjebøkene for Bornholm, men fann berre fire born etter Michel Nansen. Ancher Anthoni ser ikkje ut til å vera døypt der, eller han er berre utegløymd...? Men det ser ut til at fødselsåret kring 1730 er ganske so nær...

 

Med dette er spørsmåli kring Petriche komplette.

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Ad Jens Christophersen Kraft - finner denne http://www.nermo.org/slekt/d0001/g0000004.html#I4664, men denne Jens Christophersen Kraft døde i 1754. Din Jens Christophersen døde før 1742, siden Anna Sophie giftet seg på nytt i Lærdal i 1742 med Emanuel Rose.

 

I kirkeboka for Bud finner jeg at Emanuel Fridric Rose ble trolovet 22 mai 1786 med Anne Giedde Myhlenphort. Det ser ut som paret ble viet allerede dagen etter, se Møre og Romsdal fylke, Bud i Bud, Ministerialbok nr. 566A02 /1 (1767-1817), Ekteviede 1785-1786, side 259: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070912610158.jpg

 

Men jeg vet jo ikke om denne Emanuel er enkemann etter Anna Sophie.

 

Grethe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Ad Jens Christophersen Kraft - finner denne http://www.nermo.org/slekt/d0001/g0000004.html#I4664, men denne Jens Christophersen Kraft døde i 1754. Din Jens Christophersen døde før 1742, siden Anna Sophie giftet seg på nytt i Lærdal i 1742 med Emanuel Rose.

 

I kirkeboka for Bud finner jeg at Emanuel Fridric Rose ble trolovet 22 mai 1786 med Anne Giedde Myhlenphort. Det ser ut som paret ble viet allerede dagen etter, se Møre og Romsdal fylke, Bud i Bud, Ministerialbok nr. 566A02 /1 (1767-1817), Ekteviede 1785-1786, side 259: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070912610158.jpg

 

Men jeg vet jo ikke om denne Emanuel er enkemann etter Anna Sophie.

 

Grethe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnfrid Dommersnæs Mæland

5. Ove Andreas Jonasson Leyerdahl (1728-1784) gift 1751 med Randi Helgesdatter Ellingbø (1732-1807) fra Vang i Valdres.

 

 

 

Ove A. og Randi var først gardbrukarar på Kroken i Hafslo og frå 1759 på Kroken i Luster, men flytte i 1768 attende til Lærdal der dei vart husmannsfolk på ein plass under garden Øye.

 

Ove A. og Randi og dei ni borni deira er omskrivne under Gnr. 69, Kroken i Gards- og Ættesoga for Luster, band III, og dei er ogso omskrivne i bygdeboki for Lærdal.

 

Fekk 9 barn; Jonas (1752-), Helge (1752-), Bøye (1756-), Maren (1758-),Anne Sofie (min ane), Hans (1765-1798), Ove Christian (1768-1768),Jørgen (1771-) og Dorte (1776-).

 

5.5. Anne Sofie Ovesdtr Leyerdahl (1763-1822) gift 1784 med Anders Gunnarsen Dale (1752-1793) fra Dale, Kyrkjebø.

 

Gift 2. gang med Daniel Torsteinson Sæbø (1761-1850) i 1793.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Her er Emanuel Fredrik Rose med kone og barn i Haram i 1801. Legg merke til at yngste sønn heter Jens Kraft Rose - http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=f18011534&gardpostnr=11&personpostnr=319&merk=319#ovre

 

Men det merkelige er at denne Emanuel Fridrik er uheldig handelsmann og gift for første gang. Han er dessuten 51 år, født 1750, og kan da umulig være ektemannen til Anna Sophie...

 

Da var dette et skudd i blinde. :huh:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Jeg dveler likevel litt til ved disse folkene:

 

http://www.nermo.org/slekt/d0049/g0000064.html#I21997

 

http://www.nermo.org/slekt/d0005/g0000024.html#I17628

 

Det kan se ut som Emanuel gift med Anna Gjedde Myhlenphort var sønn av Emanuel (Imanuel) Fredrik Rose d.e. og Anna Sophie Leyerdahl.

 

Imanuel / Emanuel Fredrik d.e. døde iflg. Nermo i Suldal, Rogaland, og han var sønn av Fredrik Emanuelsen Rose og Kirsten Jørgensdatter Kramer http://www.nermo.org/slekt/d0056/g0000001.html#I22008

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Rogaland fylke, Suldal, Sjeleregister nr. (1758-1758), Sjeleregister 1758, side 16:

post-541-0-75667000-1305147882_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Ove Christian Leyrdal var i alle fall fadder i Nykirken i 1751 http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=9&filnamn=dp13011700nk&gardpostnr=7396&personpostnr=60063&merk=60063#ovre og dette kan kanskje være hans kone, madam Leyrdal, som fadder i NK i 1757 http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=10&filnamn=dp13011700nk&gardpostnr=8326&personpostnr=67289&merk=67289#ovre

 

Men jeg finner ingen barn av dette ekteparet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Rogaland fylke, Suldal, Sjeleregister nr. (1758-1758), Sjeleregister 1758, side 16:

 

Her er vel skiftet etter Anna Sophia Rose i 1775 - Oppland fylke, Toten og Valdres prosti, Skifteprotokoll 1 , 1737-1810, oppb: Statsarkivet i Hamar, s. 332b ff. Nedenfor et utsnitt av starten på skiftet hvor barna er nevnt. Datteren Ovidia Christine Kraft var vel gift med Linstow, mens datteren Margrethe Kraft ser ut til å være død ved skiftet, gift med Holger Grøn og etterlot seg 1 sønn og 3 døtre. Det ser ut som den oppgitte dødsdatoen for Anna Sophia er 3. juli 1774.

post-541-0-55081600-1305191317_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Ikke rart at man ikke helt klarer å finne igjen folk, for de kan være spredt rundt omkring:

 

Her finner jeg dåpen til Eggert Christopher Linstow i Bergen i 1770, sønn av bergjunker Hartvig Christopher Linstow og Ovidie Christine Krafft: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=dp12011668&gardpostnr=25923&personpostnr=76016&merk=76016#ovre og med faddere her: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=7&filnamn=dp12011719dk&gardpostnr=7916&personpostnr=64582&merk=64582#ovre

 

Finner en bergjunker Eggert Christopher Linstow som døde i Bergen (NK) i 1827, 61 år gammel, og det gir vel fødselsår 1766.. http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=1301begr&personpostnr=32259&merk=32259

 

Mulig dette er samme mannen i f.t. 1815 - han står innført som 50 år gammel og "vanvittig": http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=29&filnamn=berg1815&gardpostnr=4853&merk=4853#ovre, født ca. 1765. Pussig, for dette er veldig nær fødselsåret ved dødsfallet til bergjunkeren i 1827. Men altså sønnen til Hartvig og Ovidie med samme navn ble døpt i 1770, og det ser ut som Hartvig Linstow hadde en sønn som døde i 1768 http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=22&filnamn=bedo1668&gardpostnr=3248&merk=3248#ovre. Her står han innført som Hartvig von Linstow. I 1801 dukker det opp en pensjonist Engebrigt Linstou, 34 år, f. 1767 http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=53&filnamn=f18011301&gardpostnr=687&personpostnr=4869&merk=4869#ovre. Også det nært fødselsåret til den avdøde bergjunkeren.

 

Hva betyr dette? Er dette samme mannen??

 

Bergjunker Hartvig døde i Bergen i 1782 - http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=13&filnamn=bedo1668&gardpostnr=23842&merk=23842#ovre, mens kona Ovidie døde i 1793 http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=16&filnamn=bedo1668&gardpostnr=4850&merk=4850#ovre. Ovidie døde 48 år gammel, f.ca. 1745.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

På denne slektssiden http://www.tuxen.info/tuxen/ridefoged_lorenz_tuxens_efterslaegt.htm finner jeg følgende:

 

E. Frederikke Louise Rasmussen (datter af Severin Rasmussen og Sophie Amalie Tuxen) døbt 26 Maj 1700, g. Christian Frederik Lohman, d. 6 Okt 1743. Frederikke døde 22 Feb 1748.

Christian: Oberst ved Bergenhusiske Regiment. Var iflg. O. Ovenstad menig og underofficer i Brabrand i 10 år fra 1698 og kom først til Norge som oberstløjtnant i 1728.

 

1. Christian Lohmann f. ca. 1720-26, Kjøbenhavn, g. 1747, Henninga Carina Castberg, f. 24 Dec 1719, d. 16 Maj 1783. Christian døde 1797, Bergen. Oberst; 1786-89 chef for Nordre Nordfjordske kompagni af 1. Bergenhusiske nationale infanteriregiment. Fire sønner, som alle blev officerer ved Bergenhusiske regiment.

 

a. Frederich Lohmann f. ca. 1750, d. efter Jun 1801. Premierløjtnant. Det er lidt uklart, om Frederich er søn af Christian Lohmann.

 

b. Henning Caspar Lohmann f. ca. 1752, d. 17 Jan 1831. Major; chef for Oppdalske kompagni 1792-1809, chef for almuevæbningen i Nordre Nordfjordske og begge Sunnmørske kompagnidistrikter fra 1814.

 

c. Christian Lohmann f. ca. 1753-55, Nordfjord, d. 13 Okt 1814, Ulriksborg i Frønningen (Fresvik), Sogn. Major; chef for Tjugumske kompagni 1801-12, kommandør for Bergenske Skarpskytterbataljon 1812-13. R.D. 28 Jan 1809.

 

d. Severin Lohmann f. ca. 1759, Nordfjord, d. 4 Dec 1828, Bergen. Major; chef for Nordre Nordfjordske kompagni 1797-1809, chef for almuevæbningen i Søndre Nordfjordske, Gloppenske og Strynske kompagnidistrikter fra 1814.

 

2. Helene Sophia Lohman g. 26 Jun 1749, i Lærdal, Norge, Hans Carsten Atche, f. 15 Okt 1708, Stokkemarke, Lolland, (søn af sognepræst Mathias Carstensen Atche og Kirstine Margrethe Hansdatter Halsen) d. 26 Mar 1771, Bergen. Helene døde 16 Apr 1770.

Hans: Sognepræst til Aurland fra 1737, til Lærdal fra 1743, og til Kinservik fra 1757; provst i Hardanger fra 1758. Tidligere gift med Barbara Maria Leganger (1717-46). 5 børn i første ægteskab. Af PHT, tredie række, 4. bind, p. 213, fremgår, at navnet er Hans Kristian Atche, og at "Han var den förste, der i Norge gjorde Forsøg med poteter".

 

a. Barbara Maria Atche f. 1750, d. 28 Jan 1771. Ugift.

 

b. Friderich Atche f. 1756, d. 1774, Bergen. Underofficer ved det Delmenhorstiske Regiment.

 

3. Catharina Eleonora Lohman f. 10 Mar 1728, g. Hartvig Christopher von Linstow. Catharina døde 12 Jul 1758, Aardal, begr. 26 Jul 1759, Aardal.

Hartvig: Berg-junker; direktør ved Aardals kobberværk i Bergens Stift. Kaldes også i visse kilder for Hartwig Christophersen von Linstow.

 

a. Friderica Lovisa von Linstow f. 22 Jun 1759, Aardal, døbt 8 Jul 1759, Aardal Kirke.

 

 

Kan direktøren for Årdal kobberverk seinere ha giftet seg med Ovidie Kraft?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marianne Holck

Hei

 

Jens Christophersøn Kraft var eldste sønn til Far: Sogneprest til Ringebu, Christopher Jenssøn Kraft og Mor: Margrethe Fredriksdatter Monrad

Født: 8 jun 1704 i Eidsvold

Døpt: 4 jul 1704 i Eidsvold kirke, Eidsvold, Akershus

Utdanning: 19 jul 1721 Innskrevet ved København universitet

Uteksaminert: 3 okt 1724 - 4 nov 1724 teol.eksamen

Yrke: 22 nov 1727 Kapellan til Ringsaker

Yrke: 30 aug 1728 Kapellan til Ringebu

Yrke: 30 sep 1735 Sogneprest i Vang i Valdres

 

Hustru: Anna Sophia Jonasdatter Leyrdahl

Gift: 20 jun 1736 i Lærdal kirke Far: Jonas Hansson Leyrdahl

 

F Barn 1: Maren Jensdatter Kraft

 

Jeg har noe mer info om han, men er ikke i stand til å finne det akkurat nå. Hvis jeg husker riktig,står det en del om han og familien i boka "Han Far"(?), som er en prestehistorie fra Vang i Valdres. Boka er skannet, og ligger tilgjengelig på en nettside (husker ikke hvor, akkurat nå, har dårlig tid....NSF ?). Lykke til!

 

mvh Marianne Holck

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Her Marie Daae nevnt 1799 i Sogn og Fjordane fylke, Sogn prosti, Skifteprotokoll 2 , 1783-1810, s. 346b (se vedlagt fil)

 

jf. http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=10&filnamn=geisskif&gardpostnr=264&merk=264#ovre

 

Her er dødsfallet/begravelsen til Maria i Vik i Sogn:

 

Sogn og Fjordane fylke, Vik, Ministerialbok nr. A 5 (1787-1820), Døde og begravede 1800, side 332-333.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11756&idx_id=11756&uid=ny&idx_side=-156

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070523650062.jpg

post-541-0-03847600-1305216443_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Når det gjelder Maria mann, Ove Christian Leyrdal så skriver Lampe at han i 1752 ble lektor philosophiæ & moralis ved Seminar. Frederician Bergen, han mottok reisetillatelse til København av vedkommende biskop, men da Leyrdal etter gjentatte befalinger ikke vendte tilbake til Bergen, for å overta embetet sitt, ble dette fratatt ham i 176*; døde straks etter i København.

 

Jf.: http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=lampe&sideid=500&innhaldid=19&storleik=

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jan Søstuen

Fra Stamtavle over Familien Daae i Norge (Aagaat Daae) side 23:

Ove Christian Leyerdahl, død 1763 i Bergen.

Maria Daae, død på Skaffegaarden (vet ikke hvor det er/var) den 15. nov. 1799

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnfrid Dommersnæs Mæland

5. Ove Andreas Jonasson Leyerdahl (1728-1784) gift 1751 med Randi Helgesdatter Ellingbø (1732-1807) fra Vang i Valdres.

 

 

Ove A. og Randi var først gardbrukarar på Kroken i Hafslo og frå 1759 på Kroken i Luster, men flytte i 1768 attende til Lærdal der dei vart husmannsfolk på ein plass under garden Øye.

 

Ove A. og Randi og dei ni borni deira er omskrivne under Gnr. 69, Kroken i Gards- og Ættesoga for Luster, band III, og dei er ogso omskrivne i bygdeboki for Lærdal.

 

Fekk 9 barn; Jonas (1752-), Helge (1752-), Bøye (1756-), Maren (1758-),Anne Sofie (min ane), Hans (1765-1798), Ove Christian (1768-1768),Jørgen (1771-) og Dorte (1776-).

 

Har ikke undersøkt hva som skjedde videre med Anne Sofies søsken, men det skal altså stå noe i bygdebøkene for Lærdal og Luster.

 

5.5. Anne Sofie Ovesdtr Leyerdahl (1763-1822) gift 1784 med Anders Gunnarsen Dale (1752-1793) fra Dale, Kyrkjebø.

 

Gift 2. gang med Daniel Torsteinson Sæbø (1761-1850) i 1793.

 

5.5.1. Anders Andersen Dale 1785-1867

 

5.5.2. Gunnar Andersen Dale 1788-1788

 

5.5.3. Gunnar Andersen Dale 1790-1870

 

5.5.4. Anna Danielsdtr Dale 1794-1796

 

5.5.5. Anders Danielsen Dale 1799-1873

 

opplysninger om deres etterslekt finnes i ættebok for Kyrkjebø slå opp på s 417.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Fra Stamtavle over Familien Daae i Norge (Aagaat Daae) side 23:

Ove Christian Leyerdahl, død 1763 i Bergen.

Maria Daae, død på Skaffegaarden (vet ikke hvor det er/var) den 15. nov. 1799

 

Mener det Maria jeg har funnet gravlagt i Vik i Sogn (se tidligere innlegg):

 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...y&idx_side=-156

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...70523650062.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.