Gå til innhold
Arkivverket
Thomas Vehus

Årstad slekten i Egersund

Recommended Posts

Thomas Vehus

Jeg sliter med å komme meg videre her, håper noen kan hjelpe:

 

Jeg har aner i Årstad slekten i Egersund og slik ser leddene før det stopper opp ut:

 

Berg/Bjørn Årstad d.ca. 1615 (finnes i skattemanntallet frem til og med 1614, neste tilgjengelige er 1617 og der er han ikke)

 

Sønn (jeg antar det siden slekten på Årstad har inneholdt mange Torger og Berg i tidligere ledd):

Torger Årstad f. ca. 1585 d. ca. 1643 (Han finnes ikke i skattemanntallet etter dette)

 

Sønn (sikre kilder)

Jødel Torgersen Årstad f. 1606 d. 1666 (Tipper Jødel navnet kommer fra morens familie, uten at jeg vet hvem kona er)

 

Sønn (sikre kilder)

Viljen Jødelsen Årstad f. ca. 1641 d. ca. 1715 (Tipper Viljen/Villum navnet kommer fra morens familie, uten at jeg vet hvem kona er)

 

 

Jeg mangler linken mellom Berg Årstad og slekten til Orm Årstad som inneholder disse navnene:

 

Orm Årstad f. ca. 1400

Bergulf Ormson Årstad f. ca. 1430

Torger Bergulfson Årstad

Orm Bergulfson Årstad

 

Jeg antar selvfølgelig en hel del her, men det virker sannsynlig at mine personer er i slekt med de nevnte personer.

 

Håper det er noen der ute som har kilder på dette.

 

Det er ikke umulig at jeg ordlegger meg litt keitete her, så ikke nøl med å spørre om noe er uklart.

 

PS: Jeg bruker www.geni.com som redskap, her er Torger Årstads profil: GENI.COM

Thomas

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alv Edvardsen

Hei. -- Tillater meg å trekke denne opp igjen, da temaet er interessant. -- Det har jo vært skrevet mye om disse slektene før, men kanskje kan det ha kommet frem noe nytt på senere tid ? -- M.v.h. Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Thomas Vehus

Hei. -- Tillater meg å trekke denne opp igjen, da temaet er interessant. -- Det har jo vært skrevet mye om disse slektene før, men kanskje kan det ha kommet frem noe nytt på senere tid ? -- M.v.h. Alv.

 

Helt enig, disse slektene er jo å regne som de "store" i Egersund.

 

Etter at jeg postet kom jeg på at det godt kan hende det ikke er Bergulv og Orm som er opphavet til de jeg spør om, men Torger Bergson som nevnes av Roald Undheim: "Selger gods i Årstad til Torger Bergson som trolig er stamfar til Berg på Eikestein 1519"

 

Berg på Eikestein er jo stamfar til de på Østebrød og Seglem i Egersund og disse er også inngiftet i Årstad slekten.

 

Frustrerende å ikke finne linken videre fra Torger Årstad...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alv Edvardsen

Hei. -- Jeg går ut ifra at du har gått igjennom P. Valands Hetland Skipsreide i 450 år, bind II. - På side 857 er det en oppstilling som begynner med Randi Vebrandsdr., nevnt 1438 - 1442, enke e. Svein Årstad. - Det var tidl. en diskusjon om hennes opphav, hvor den antydede far blev "forkastet". - Kanskje noen avklaring her ?

 

Så er det i bind 1, fra side 199, omt. folket på Grøsfjell. -- Her er det reist spørsmål ved om Tollak Assersen Grøsfjell 3), kunne være d.s. som den Tollak som blev g.m. Ingeleiv Ormsdr., Årstad, søster til Hr. Knut Ormson. - Kan det ha kommet frem noe nytt i så måte ? -- Navnet på kona til oppsitter 1), Asser, d. før 1519, som hette Tjøn (Tjown) er jo ganske spesiellt. Kan det være utenlandsk ? --

 

For meg er jo også temastillerens siste innlegg om Berg på Eikenstein og folket der interessant. - Kan man tro at Villum 2), er sønn eller svigersønn ? --

 

Valand har jo i sine oppstillinger fremsatt mange "kan" og "kanskje". - Det kunne jo vært artig dersom noen klarte å få frem noe mer sikkert. -- M.v.h. Alv

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Thomas Vehus

Hei. -- Jeg går ut ifra at du har gått igjennom P. Valands Hetland Skipsreide i 450 år, bind II. - På side 857 er det en oppstilling som begynner med Randi Vebrandsdr., nevnt 1438 - 1442, enke e. Svein Årstad. - Det var tidl. en diskusjon om hennes opphav, hvor den antydede far blev "forkastet". - Kanskje noen avklaring her ?

 

Så er det i bind 1, fra side 199, omt. folket på Grøsfjell. -- Her er det reist spørsmål ved om Tollak Assersen Grøsfjell 3), kunne være d.s. som den Tollak som blev g.m. Ingeleiv Ormsdr., Årstad, søster til Hr. Knut Ormson. - Kan det ha kommet frem noe nytt i så måte ? -- Navnet på kona til oppsitter 1), Asser, d. før 1519, som hette Tjøn (Tjown) er jo ganske spesiellt. Kan det være utenlandsk ? --

 

For meg er jo også temastillerens siste innlegg om Berg på Eikenstein og folket der interessant. - Kan man tro at Villum 2), er sønn eller svigersønn ? --

 

Valand har jo i sine oppstillinger fremsatt mange "kan" og "kanskje". - Det kunne jo vært artig dersom noen klarte å få frem noe mer sikkert. -- M.v.h. Alv

 

Oppstillingen til Valand slår for så vidt fast slektskapet til at Bergulf Ormsen er ektemannen til søskenbarnet av kona til Torger Bergson. Men som du sier er dette ikke bevist. Det forklarer kanskje litt hvorfor Torger får kjøpe gods på Årstad?

 

Det er ikke usannsynlig at Tollak Assersen er Tollak Årstad. En oppstilling går ut på at Tollak er far til Endre Tollaksen Årstad som var lagrettsmann og utsending til Kristian IVs Hylling i 1591.

 

I koppskatten for 1645 står både Tollak og Sigbjørn Endresønner oppførte og i 1664 er både Asser Sigbjørnsen og Asser Tollaksen nevnt. Navnereglene fra den tiden gjør at det er sannsynlig at Tollak Assersen er deres oldefar.

 

Jeg har ingen nye opplysninger å komme med, men håpte at kanskje noen andre hadde gjort oppdagelser.

 

Når det gjelder mitt opprinnelig spørsmål, så er vi ikke en tomme nærmere svar. Det er ikke usannsynlig at Torger Årstad er i familie med Tollak og Sigbjørn, men hvor nær slekt er ikke godt å si. Jeg tror mest på min tidligere antagelse at Torger stammer fra Torger Bergson som kjøpte jord av Bergulf Ormson.

 

Jeg har også sett en annen oppstilling der Torger Bergson sin sønn Svein (Slettebø) gifter seg inn i Tengs slekta. Det kan stemme det men det er vel høyst sannsynlig at Torger hadde flere sønner enn Svein? Og at en av disse forsatte odelen på Årstad.

 

 

 

En annen interessant sak er en dom fra 1626 om odel/bruksrett på Tekse sies det:

 

"Dom fra 20.6.1571, dømt og avsagt, som forklarte bare om Tekse, at 2 menn, Orms og Torleifs (Orm Årstad og verson Tollak Årstad) rette ættlegg var nærmere enn 2 andre menn, Villum og Anund fra Eikestein"

 

Orm her er Orm Bergulfsen og Tollak er Tollak Assersen. Villum og Anund er begge sønner av Berg på Eikestein. Dommen antyder vel at det i det minste er slektskap mellom de nevnte parter?

 

Jeg har alltid antatt at Villum er sønn av Berg på Eikestein, det virker som en rimelig antagelse, spesielt med henblikk på dommen ovenfor.

 

Hvilket slektskap Orm og Tollak har i Tekse, vet jeg ikke.

 

 

Dette er uhyre interessant, men samtidig frustrende. Man må legge ganske mange kankje og muligens inn her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Thomas Vehus

En liten ting til:

 

Jeg så akkurat slektskapet på Orm og Tollak har til Tekse:

 

Tollak Assersen

Sønn: Lars Tollaksen Ege

Datter: NN Larsdatter Hestad gift med Jørgen Halvardsen Tekse

Datter Anbjørg Jørgensdatter gift med Askild Tostensen

 

Om dette passer helt inn tidsmessig er jeg usikker på, men det er disse personene som ligger i sak i 1626.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Thomas Vehus

Nok en opplysning

 

I Grønlandsskatten av 1606 er kun Torger og Biørn/Biørg/Berg oppført under Årstad uten at jeg er sikker på om det betyr noe.

 

 

Grønlandsskatten 1606

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Thomas Vehus

Mye opplysninger her, men det er faktisk kilder som underbygger slektskapet mellom Bergulf og Randi Vebrandsdatter:

 

Bergulf Ormson Årstad

 

Notater : Roald Undheims notater s.58. Egersund/Helleland, Strømstad s.837.

 

Gift med Ingeborg Svensdtr. Årstad. Selger gods i Årstad til Torger Bergson som trolig er stamfar til Berg på Eikestein 1519.

 

Bergulf er nevnt i brev av 1438-1442, og det er å merke at brevet er datert Tengesdal. Brevet lyder slik; Depl. Norv. IV s. 646: Tengesdal 23.3.1442.

 

Ollum monnum theim som thetta brev sea ædher høyra sender Torgrimer Siughurdzon, Asbiorn Berghulfson logrettesm. quedj. Guds oc sina Kunnigt gærande at me varom à Bjarkreime tysdagen (1442).... en the togo handom saman Berghulfuer Ormbson i fullo oc laglighen umbode Randido vermoder sinar oc Ingebiargho Suendsdotter eghen kono sinnæ af einne halffuo en af annare halfuo Torgeir. Berghssom, var thet i theiræ handabande ath fyrnæmder Berghulfur kendest fyre os oc morghum godom mannum fleirum nærværande at han hafde selt adhernæmdom Torgeire V mataleighi i Ormestadhum en ligger i Mario kirkiu sokn i Eikeundersunds fyre V merker gulz i godom pennigom, kendest ath oftnæmder Berghulfuer ath han hafde upburet ok ther i mellom eftir kaupa theira, lofnade han hannom fyrnæmda V mataleigha frialsa ok akaralausa fyre ser ok sinom ærvingiom ok allum loghligom eftir kommandom mæd lutum ok lunnændom sem till sennar liggir ok legit hefur fra fornno ok nyo fyghuru (fire) stafstodo mellom til sannandha her um sethum mer vaar indcigle fyre thettæ bref en giort à Tenxudall fredagen nestan fyre sunnudagh anno domini 23.3.1442.

 

Et annet brev om samme salg har vi fra 27.4.1438, datert Bjerkreim. (DN IV s.636). Der får vi greie på at Bergulf Ormsons vermor heter Randi Vebrandsdotter.

 

Son: Orm Bergulfson Årstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alv Edvardsen

Hei. -- Jeg har notert at Rangdid Vebrandsdr., Årstad, var g.1.m. Svein (Herleikson) Årstad. - Hun var ant. g.2.m. Bjørn Jonson, n. 1432. -- Fra 1. ektesk. hadde hun datteren Ingeborg Sveinsdr, g.m. Bergulf Ormson, n. 1438. -- Så har jeg notert at Rangdid i sitt andre ektesk. ant. hadde en dr., som blev g.m. Torger Bergson, n. 1438 og som blev foreldre til Berg Eikenstein. -- Hvor jeg har dette fra, har jeg ikke notert. -- Noen som kan svare på dette og om dette kan være riktig ? -- M.v.h. Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Thomas Vehus

Hei. -- Jeg har notert at Rangdid Vebrandsdr., Årstad, var g.1.m. Svein (Herleikson) Årstad. - Hun var ant. g.2.m. Bjørn Jonson, n. 1432. -- Fra 1. ektesk. hadde hun datteren Ingeborg Sveinsdr, g.m. Bergulf Ormson, n. 1438. -- Så har jeg notert at Rangdid i sitt andre ektesk. ant. hadde en dr., som blev g.m. Torger Bergson, n. 1438 og som blev foreldre til Berg Eikenstein. -- Hvor jeg har dette fra, har jeg ikke notert. -- Noen som kan svare på dette og om dette kan være riktig ? -- M.v.h. Alv.

 

Jeg vet ikke om dette stemmer, men i så fall er Bergulf og Torger gift med hver sin halvsøster. De har felles svigermor, men ikke felles svigerfar, med andre ord.

 

Handelen om land på Årstad er jo også logisk i så fall, da er de enda nærmere i familie.

 

Rent tidsmessig kan dette stemme. Derom Berg på Eikestein var sønn av Torger Bergson og NN Bjørnsdatter ville han være født ca 1470 og han døde ca 1519.

 

Opplysningene står her:

 

Roald Undheims notater s.58. Egersund/Helleland, Strømstad 837. Ætt & Heim 1963, s.32

 

Jeg har ikke tilgang til disse notatene, hvor kan man få det?

 

Det svarer heller ikke på opphavet til Randi og Bjørn da...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Thomas Vehus

Jeg har laget en oppstilling som jeg mener kan være sannsynlig, om enn vanskelig å bevise. Årstallene er så langt jeg kan se også sannsynlige.

 

Det antas her at Randi Vebrandsdatter og Bjørn Jonsen fikk en datter som giftet seg med Berg på Eikestein.

 

Så langt jeg kan se er det to alternativer som er mest sannsynlige og alt 2 som mest sannsynlig:

 

Alt 1

Torger Bergsen - nn Bjørnsdatter

Sønn:

Berg Torgersen
Eikestein
(denne og hans sønn er i så fall min "missing link")

Sønn:
Torger Bergson Årstad

Sønn:
Bjørn Torgersen Årstad (n. 1606 - 1643 i skattemanntall)

Sønn:
Torger Bjørnsen

Sønn:
Jødel Torgersen

 

Alt 2

Torger Bergsen - nn Bjørnsdatter

Sønn:

Bjørn Torgersen
Årstad
(denne og hans sønn er i så fall min "missing link")

Sønn:
Torger Bjørnsen Årstad

Sønn:
Bjørn Torgersen Årstad (n. 1606 - 1643 i skattemanntall)

Sønn:
Torger Bjørnsen

Sønn:
Jødel Torgersen

Andre kjente navn i samtiden vil da ha følgende slektskap:

 

Hoskuld Villumsen Seglem og Tarald Villumsen vil være enten søskenbarn (alt. 1) eller tremenninger (alt. 2) med Bjørn Årstad

 

Endre Tollaksen Årstad er deres tilsvarende slektning i den siden av slekten som ligger under Orm Bergulfsen. Konene til Berg på Eikestein og Orm Bergulfsen er vel det man kalle halvsøsken? Jeg vet ikke hva man da skal kalle slektskapet mellom Endre, Hoskuld, Tarald og Bjørn? "Halvsøskenbarn"?

 

 

Synspunkter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alv Edvardsen

Hei igjen. -- Jeg har notert om Villum på Eikenstein i 1563: - Han var g.m. Sygni Endresdr., men det er ikke opplysninger om hun var barnas mor. --

 

Sygni blev g.2.m. Torger Jacobsen Tengs, sønn av Lensm. Jacob Torgersen Tengs. - Desverre har jeg ikke notert hvor jeg har dette fra. --

Kanskje noen har oversikt over folket på Tengs ? - Dersom Sygni fikk mange barn m. Torger, er det vel kanskje lite trolig at hun var mor til alle barna på Eikenstein. -

 

M.v.h. Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alv Edvardsen

Hei igjen. - Beklager det jeg fremsatte i siste innlegg. - Jeg ser nu at det var Villum Osmundsen Eikenstein som var g.m. Sygni, som det var skifte etter i 1673. -- Beklager dersom jeg "lurte" noen. -- M.v.h. Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Thomas Vehus

Hei igjen. -- Jeg har notert om Villum på Eikenstein i 1563: - Han var g.m. Sygni Endresdr., men det er ikke opplysninger om hun var barnas mor. --

 

Sygni blev g.2.m. Torger Jacobsen Tengs, sønn av Lensm. Jacob Torgersen Tengs. - Desverre har jeg ikke notert hvor jeg har dette fra. --

Kanskje noen har oversikt over folket på Tengs ? - Dersom Sygni fikk mange barn m. Torger, er det vel kanskje lite trolig at hun var mor til alle barna på Eikenstein. -

 

M.v.h. Alv.

 

Denne Villum er sønnesønn av Villum Bergsen Eikestein. Han er sønn av Osmund Villumsen Eikestein.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Thomas Vehus

Hei igjen. - Beklager det jeg fremsatte i siste innlegg. - Jeg ser nu at det var Villum Osmundsen Eikenstein som var g.m. Sygni, som det var skifte etter i 1673. -- Beklager dersom jeg "lurte" noen. -- M.v.h. Alv.

 

Ingen skade skjedd, det er sikkert bare du og jeg som leser denne tråden likevel, hehe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Thomas Vehus

Jeg har laget en oppstilling som jeg mener kan være sannsynlig, om enn vanskelig å bevise. Årstallene er så langt jeg kan se også sannsynlige.

 

Det antas her at Randi Vebrandsdatter og Bjørn Jonsen fikk en datter som giftet seg med Berg på Eikestein.

 

Så langt jeg kan se er det to alternativer som er mest sannsynlige og alt 2 som mest sannsynlig:

 

Alt 1

Torger Bergsen - nn Bjørnsdatter

Sønn:

Berg Torgersen
Eikestein
(denne og hans sønn er i så fall min "missing link")

Sønn:
Torger Bergson Årstad

Sønn:
Bjørn Torgersen Årstad (n. 1606 - 1643 i skattemanntall)

Sønn:
Torger Bjørnsen

Sønn:
Jødel Torgersen

 

Alt 2

Torger Bergsen - nn Bjørnsdatter

Sønn:

Bjørn Torgersen
Årstad
(denne og hans sønn er i så fall min "missing link")

Sønn:
Torger Bjørnsen Årstad

Sønn:
Bjørn Torgersen Årstad (n. 1606 - 1643 i skattemanntall)

Sønn:
Torger Bjørnsen

Sønn:
Jødel Torgersen

Andre kjente navn i samtiden vil da ha følgende slektskap:

 

Hoskuld Villumsen Seglem og Tarald Villumsen vil være enten søskenbarn (alt. 1) eller tremenninger (alt. 2) med Bjørn Årstad

 

Endre Tollaksen Årstad er deres tilsvarende slektning i den siden av slekten som ligger under Orm Bergulfsen. Konene til Berg på Eikestein og Orm Bergulfsen er vel det man kalle halvsøsken? Jeg vet ikke hva man da skal kalle slektskapet mellom Endre, Hoskuld, Tarald og Bjørn? "Halvsøskenbarn"?

 

 

Synspunkter?

 

 

Jeg har akkurat lest skattelisten for 1563 i Egersund og fant en Berge (Birge). Dette har fått meg til å tenke om litt på alternativ to ovenfor. Her er en linje jeg mener er sannsynlig:

 

Alt 2

Torger Bergsen - nn Bjørnsdatter

Sønn:

Bjørn Torgersen
Årstad

Sønn:
Berge Bjørnsen Årstad (n. 1563)

Sønn:
Bjørn Bergesen Årstad (n. 1606 - 1643 i skattemanntall)

Sønn:
Torger Bjørnsen

Sønn:
Jødel Torgersen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå


  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×