Jump to content
Arkivverket
Ole Yttri

Slektsforbindelse mellom Jostedalen og Gudbrandsdalen (Skjåk) i siste halvdel av 1600-tallet.

Recommended Posts

Ole Yttri

Når jeg følger min rene morslinje bakover, kommer jeg etter en del generasjoner tilbake til Eli Paulsdotter, gardkone på Kronen i Jostedalen, trolig født ca 1675 og død ca 1753. Eli var gift med Anders Sjursson (ca 1663-1741), han født og oppvokst på Lien i Jostedalen. Eli og Anders var gårdbrukere på Kronen fra ca 1698, og fikk 6 barn i perioden fram til ca 1712. (Alle opplysninger hentet fra bind 5 av Lars Øyanes bygdebokserie for Luster.)

 

Bygdeboka kjenner navnet på Elis far, som var Paul Rasmusson, trolig født på Hellegård i Jostedal ca 1645, der hans foreldre var gårdbrukere i mange år, før de ca 1666 byttet seg til Mjelvær, Bjørkahaugen. Paul bodde hjemme hos foreldrene i 1665, og skal da ha vært vanfør. Men det var trolig ikke verre med ham enn at han likevel ble gift noen få år senere. Han skal i følge bygdeboka ha forlatt Jostedalen ca 1670, og han skal være død innen 1714, kanskje mange år tidligere. Han etterlot seg 3 barn, som alle kom tilbake til Jostedalen, nemlig sønnen Anders, trolig født ca 1672, døtrene Eli født ca 1675 og Kari født ca 1681. Paul Rasmussons ugifte bror Erik døde i 1714, og det er rimeligvis et skifte etter ham som har gitt opplysningene om disse personene.

 

Men hvis en blar litt i bygdeboka, og leser på rette sted, finner en ei kvinne som kunne passe forunderlig godt som koneemne for Paul Rasmusson. Så godt at det er et spor som bare må følges opp videre. På gården Øvre Fåberg kjennes en stor søskenflokk født fra ca 1620 og utover. Det er barna til Anders Olsson Faaberg (ca 1594-ca 1670), gift 2 ganger, 1.gang ca 1619 trolig med dattera til forrige bruker på Øvre Fåberg, hun het trolig Kari Paulsdatter og kan ha vært født ca 1597. Anders og Kari fikk 8 barn sammen, derav 7 jenter, men det ser ut til at Kari døde i barsel i forbindelse med den åttende barnefødselen ca 1637. Anders Olsson ble gift 2.gang, og fikk også 2 døtre i sitt 2.ekteskap.

 

Den nest yngste dattera i 1.ekteskap var Gjertrud Andersdotter, født ca 1635. Det bygdeboka veit om henne, er at hun ca 1670 flyttet til Gudbrandsdalen, og at hun fortsatt levde i 1690. Det er ikke kjent hvor i Gudbrandsdalen hun bodde. Hennes 2 år yngre søster Kari har samme historikk.

 

Både Gjertrud Andersdotter fra Fåberg og Paul Rasmusson fra Hellegård er etterkommere etter gamle Paul Faaberg (ca 1560-ca 1619), den første kjente gårdbrukeren på Fåberg etter ødetiden. Gjertrud er Paul Faabergs datterdatter, mens Paul Rasmusson er Paul Faabergs sønnesønns sønn. Paul og Gjertrud er dermed i slekt i 3. og 2.ledd. De burde derfor egentlig ha fått et kongebrev, dersom de skulle ha tillatelse til å gifte seg.

 

Oppkallingsmessig er det flere navnevalg som kan støtte Gjertrud Andersdotter (ca 1635-….) som en god kandidat til å være den ukjente kona til Paul Rasmusson (ca 1645-….). Pauls eldste sønn het Anders, et navn som ikke kjennes brukt på farssiden de nærmeste generasjonene foran Paul. Det virker derfor ikke urimelig at Anders Paulsen (ca 1672-….) ble oppkalt etter sin morfar. Pauls eldste datter Eli (ca 1675-….) døpte sin eldste datter for Gjertrud (ca 1704-….), i så fall oppkalt etter sin mormor. Det ser heller ikke ut til at navnet Gjertrud har vært i bruk blant Pauls formødre, så langt navnene er kjente. Det er også flere navnevalg i etterslekten som kan støtte hypotesen.

 

Hypotesen min er dermed at Paul Rasmussen (ca 1645-før 1714) har giftet seg ca 1670 med Gjertrud Andersdotter (ca 1635-etter 1690), og at de har reist over fjellet og bosatt seg enten i Skjåk eller et annet prestegjeld lenger sørøst, kanskje Lom eller Vågå. Avstanden til Skjåk er i alle fall ikke avskrekkende. Spørsmålet er jo først og fremst om det er mulig å finne opplysninger som kan bekrefte hypotesen, eller eventuelt avkrefte den. Selv er jeg ganske ukjent med slekter i disse bygdene. Vil derfor høre om det ringer noen bjeller for slektsforskere som er kjent med gamle slekter og personer i Skjåk, Lom og Vågå. Har dere hørt om disse personene på den siden av fjellet?

 

Ole Yttri

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.