Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Bjørn A Løkken

Einer Eriksen Jonsætre fød ca. 1743 , Hof i Hedmark LØST

Recommended Posts

Bjørn A Løkken

Leter etter fødsel , foreldre og dødsfall til Einer Eriksen Jonsætre , Hof i Hedmark .

 

Jeg tror han må være født rundt 1743 da han og Anne Pedersdatter Biørnneset får sine første barn i lejermaal i 1784 , det er tvillingene Pernille og Ragnhild som døpes 11 januar 1784 i Hof , Hedemark .

 

Tvillingen Ragnhild dør kort tid etter dåp og det tror jeg moren Anne Pedersdatter må ha gjort også , fordi kort tid etter gifter Pernilles far Einer Eriksen seg med Anne Guttormsdatter Jonsætre .

 

Pernille fikk da 7 halvsøsken som jeg kjenner til .

 

I 1801 er Einer Eriksen og hustru Anne Guttormsdatter bosatt under garden Sætere nordre i Åsnes . Det kan se ut som at det er tre brukere og selveiere her foruten en husmannsfamilie .

Einer Eriksen er benevnt som bonde “ gaardbeboer og fiærdingsmann “

 

Takknemlig for all god hjelp for å finne mest mulig info. om Einer Eriksen Jonsætre . Primært er det fødsel , foreldre og dødsfall jeg leter etter .

 

med vennlig hilsen Bjørn .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken

 

Hei Ann Mary , tusen takk for din observasjon , det var en skrivefeil fra min side så jeg har korrigert Einer sitt antatte fødselsår i headingen , takk igjen :-))) mvh. Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
Bjørn A Løkken

 

Hei Ann Mary , tusen takk for at du fant fødselen / dåpen til Ener , da har vi hans foreldre også . Det ser ut som Ener er døpt i Åsnes og ikke Hof som jeg først trodde . Ser også at Ener's far : Erich Eneresen bruker navnet Sætre , det var vel fler av disse Sætre gardene i Hof mon tro ?

 

Noen som har muligheten til å gjøre et oppslag for å se om man finner noe på Erich Enersen ?

 

mvh. Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
Ann-Mary Engum
Ann-Mary Engum

KUN fra FS,må sjekkes!

 

Barn av Erich Einarsen og Kirsti Håkensdatter:

 

Erich,ca 1721.

http://www.familysearch.org/eng/search/igi/individual_record.asp?recid=100184078918&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&juris1=Norw9Hedm&juris2=Hedm&juris3=&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=Hedmark&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=

 

Eli,døpt 1719.

http://www.familysearch.org/eng/search/igi/individual_record.asp?recid=100237744442&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&juris1=Norw9Hedm&juris2=Hedm&juris3=&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=Hedmark&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=

 

Håken,ca 1725.

http://www.familysearch.org/eng/search/igi/individual_record.asp?recid=100184078922&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&juris1=Norw9Hedm&juris2=Hedm&juris3=&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=Hedmark&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=

 

Sigrid,døpt 1729.

http://www.familysearch.org/eng/search/igi/individual_record.asp?recid=100184078927&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&juris1=Norw9Hedm&juris2=Hedm&juris3=&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=Hedmark&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=

 

Ole,døpt 1731.

http://www.familysearch.org/eng/search/igi/individual_record.asp?recid=100184078928&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&juris1=Norw9Hedm&juris2=Hedm&juris3=&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=Hedmark&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=

 

Einar,døpt 1733.

http://www.familysearch.org/eng/search/igi/individual_record.asp?recid=100184078929&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&juris1=Norw9Hedm&juris2=Hedm&juris3=&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=Hedmark&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=

 

Kirsti,døpt 1737.

http://www.familysearch.org/eng/search/igi/individual_record.asp?recid=100184078930&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&juris1=Norw9Hedm&juris2=Hedm&juris3=&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=Hedmark&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken

 

Tusen takk Ann Mary , da ser det ut som at det er under Vestre Bjertnes som er garden han kom fra og at han havnet på en av Sætre gardene senere .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
Bjørn A Løkken

 

Ja Ann Mary , nå har du virkelig funnet mer enn jeg hadde håpet på når det gjelder Einer Eriksen og hans opphav . Tusen hjertelig takk . Kunne man finne noe på Anne Pedersdatter Biørnneset også så hadde det vært helmaks , nok en gang tusen takk . mvh. Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken

Einer Eriksen sitt opphav

For å starte med Einer Eriksen sitt opphav er man nødt til å gå tilbake til midten av 1500 tallet , og til garden Austad i Hof . Matrikkelgarden Austad ligger mellom Sorknes i Grue og Arneberg i Hof og er den sørligste garden på østbredden av Glomma i Hof . En regner med at Austad ble ryddet i vikingetiden og at garden er noe yngre enn Arneberg . Det må ha vært adskillig mer liv og røre på Austad enn på en vanlig gard i Hof . Kongsveien , hovedfartsåren gjennom Solør , gikk forbi Austad . I flere hundre år var det skysstasjon her . Som oftest var en av gardbrukerne skysskaffer , men iblant kunne skyssjobben være yrke nok for en mann . På skysstasjonen ventet de reisende å få servering og nattely når det var nødvendig . Til og med konger har passert garden Austad . Fra 1707 og i en del år fremover var Hof tingstue her . Det også førte med seg en god del trafikk . Dessuten var Austad også kvarter for offiserer i skiløper kompaniet .

Austad er ikke nevnt i biskop Eysteins oversikt over jordegods som lå under kirkene eller prestebolet i Hof . Men i jordeboka finnes også en liste over jordegodset til Nonneseter kloster i Oslo . Her finner man blant mange garden også Austad .

Eivind ( Even ) Austad er nevnt i Akershus lensregnskap i 1560 / 61 og dette tror jeg må være far til Einar Eivindsønn som forekommer i skattelistene for 1593 / 1600 . Han er nevnt i Tingboka som død i / før 1640 på Austad , og han kan ha vært født ca. 1530 Einar hadde brukt garden Austad lenge før 1600 , noe som også skattelistene bekrefter . Einar var skysskaffer på Austad . Han var gift andre gang med ei Gjertrud som trolig var fra Grue . Iallfall eide Gjertrud ½ hud i garden Skulstad i Grue , og dette var hennes odel . Ei Tore Skulstad var Gjertrud’s søster .

Austad var som nevnt kloster og kirkegods , så Einar eide ingenting i garden han brukte , men han var eier av garden Vestre Bjertnes på 3 huder . Fra et tingmøte på Trongarden i Åsnes 17 mars 1640 vet man at Einar Austad hadde 12 barn , 8 sønner og 4 døtre . 5 sønner og 2 døtre var helsøsken , altså hadde Einar vært gift mer en en gang . De fleste av barna som var døde før 1640 , var fra første ekteskap . Barnas alder og dermed rekkefølge er nokså usikker men jeg refererer dem her i samme orden som de står i tingboka . 2 av sønnene og 2 av døtrene er ikke nevnt med navn , og disse døde barnløse før 1640 .

- Knut Einarsønn , født ca. første halvdel av 1550 årene . Knut var bruker på et av underbrukene på Austad etter at Austad ble delt . Knut var også skysskaffer som sin far , og døde antagelig ca. 1633 / 34 for da ble dette bruket delt i to like store deler på 1 hud og 10 ½ skinn hver .

 

- Amund Einarsønn , død før 1640 .

 

- Ole Einarsønn , bruker av garden Grue i Eidsvoll . Død før 1640 .

 

- Gunder Einarsønn , født ca. 1580 ( vår stamfar ) , bruker av Vestre Bjertnes i Hof . Død før 1660 .

 

- Erik Einarsønn , bruker på det andre av underbrukene på Austad . Erik levde i 1640 , men døde nokså snart etter ( 1641 ) . Erik var gift med ei Anne ( Pedersdatter ? ) fra Gard i Grue .

 

- Knut Einarsønn , bodde på Bjertnes i Hof .

 

- Ragnhild Einarsdatter død barnløs før 1640 .

 

- Marte Einarsdatter .

 

Vestre Bjertnes i Hof .

Garden ligger lengst vest i Bjertnes området i Hof , mellom denne garden og Kvisle lå middelalder garden Hunsåkeren . Den ble forlatt i ødetiden etter 1350 og ble lagt til Vestre Bjertnes som garden trolig en gang var utskilt fra . I 1630 årene ble Hunsåkeren tatt opp igjen som eget bruk . Kort tid etter ble hovedbruket delt , så det ble tre bruk på Vestre Bjertnes . De to andre brukene ble etter hvert kjent som Torkelstua og Einarstua . Tredelingen sto ved lag til 1797 . Da ble Einarstua delt i to , en større del og en mindre del . Den største Einarstue delen ble todelt i 1820 . Dette betydde slutten for bruket Einarstua .

Ved Vestre Bjertnes før delingen vet man ikke sikkert hvem som var bruker mens Einar Austad var eier , men et sted imellom 1605 / 11 ble garden overtatt av sønnen Gunder Einarsønn . Han var bruker frem til midten av 1640 årene . En kjenner til to sønner av Gunder som fikk hvert sitt bruk på 1 hud og 6 skinn under Vestre Bjertnes .

- Torkel Gundersønn , født ca. 1610 , han er nevnt som 54 år i 1664 . Torkel overtok den ene halvparten av bruket etter sin far Gunder . Etter Torkel fikk denne delen navnet Torkelstua . Torkel var gift med Berte Eriksdatter . Berte brukte garden ei tid som enke før deres sønn overtok driften . Torkelstua var i denne slektslinja sitt eie til slutten av 1800 tallet .

 

- Einar Gundersønn , født ca. 1616 og død 1675 . Einar overtok den andre delen av bruket etter sin far Gunder . Etter Einar fikk denne delen navnet Einarstua . Einar var gift med Gunhild Eriksdatter Kveset , Gunhild sin mor kjenner man ikke til , men hennes far var Erik Gulliksen , født ca. 1624 ( han oppgis å være 42 år i 1664 ) Gunhild sin bestefar var Gullik som er oppført som husmann på Kveset i Hof i skattelisten for 1620 . I denne tiden kan en husmann forstås som bruker av en annen part enn hovedbruket på en gard . Jeg kan tenke meg til at Gunhilds bestefar Gullik var den første brukeren på Nedstua ved Nordre Kveset etter en gard deling på Nordre Kveset tidlig i 1600 årene . Det må likevel innrømmes at jeg vet for lite til å si noe sikkert om hvordan bruket til Gullik var . At han kan ha vært en sønn ifra gammelstua ved Nordre Kveset er også en mulighet uten at dette på noen måte kan verifiseres . I skattelistene er Gullik nevnt frem til 1646 , han var neppe født senere enn 1590 .

 

I 1675 var Einar Gundersønn ved “ Einarstua “ død . Ennå i 1677 sto enka Gunhild som eier av det meste ved “ Einarstua “ , men en Syver ( Sjurd ) Sjurderud i Våler eide 2 ¼ skinn i bruket . Alt gikk ikke riktig for seg i arveoppgjøret etter Einar . Det ble visstnok gjort forsøk på å unndra seg avgifter som skulle betales til staten . Følgen ble at staten eller kongen konfiskerte eiendommen . Fogd Johan Steinkuhl var så eier fra 1680 til 1684 . Da solgte han til sogneprest Ole Blix i Hof . Barna til Einar Gundersen kom inn som eiere etter hvert fra 1690 og i 1702 var bondegodset ved “ Einarstua “ tilbake på brukerfamiliens hender . Gunhild døde ved Einarstua , Vestre Bjertnes .

 

De hadde flere barn , men de av barna til Einar og Gunhild som kjennes er :

 

- Ole Einarsønn

 

- Gunder Einarsønn Åsen

 

- Erik Einarsønn , født ca. 1660 og død ca. 1707 ved Einarstua . Erik brukte farsgarden ; Einarstua fra 1688 og ble etter hvert eier sammen med broren Ole og andre av sine søsken . Før Erik ble bruker av farsgarden var han soldat i kaptein Ole Ellingsen’s kompani . Erik ble gift ca. 1689 med Ellen Hansdatter som trolig var fra et av brukene ved Østre Bjertnes . Ellen døde i 1718 ved Einarstua . Bruttoformuen ved skiftet etter Ellen Hansdatter i 1718 var 61 riksdaler og netto var det 45 riksdaler . Hennes far var Hans Olsen , født ca. 1640 og død 1707 .Ellen sin mor kjennes ikke , men hun skal også angivelig ha dødd samme år som sin mann Hans . Ellen sin bestefar var Ole Olsen , han var bruker ved Østre Sparby fra før 1664 og trolig til sist i 1680 årene . Han var 52 år i 1664 og hevdet at han var 70 år i 1685 . I 1723 ble det sagt at han døde for mer enn 20 år siden , så hans levetid kan settes til ca. 1614 – ca. 1700 . Ole var gift med ei Ragnhild Klementsdatter.

 

Kjente barn av Erik Einarsønn og Ellen Hansdatter :

 

- Hans Eriksønn , født ca. 1694 . Hans bodde på Åsnes i 1730 .

 

- Siri ( Sigrid ) Eriksdatter , født ca 1699 og gift ca. 1729 med Knut Erlandsen Åsnes .

 

- Karen Eriksdatter , født ca. 1701 .

 

- Ragnhild Eriksdatter , født ca. 1703 . I følge tingboka 1730 var Ragnhild “ svakelig “

 

- Einar Eriksønn , født ca. 1690 og død 1756 . Einar eide og brukte 1 hud 3 skinn i 1723 og brukte dessuten halve kirkegodset , 3 skinn .Einar ble den 19 oktober 1719 gift med Kirsti Håkensdatter Vestre Røine . Kirsti var født ca. 1695 og død 1768 ved Vestre Bjertnes . Kirsti Håkensdatter sine foreldre var Håken Toresen ( Torstensen ) trolig fra Østby i Åsnes , for i 1717 er Ole Toresen ( Torstensen ) Østby nevnt som barnas nærmeste pårørende . Det er et spørsmål om ikke jordebokas : Håken Olsen som bruker på Vestre Røine er feilskrift for Kirsti sin far Håken Toresen . Håken døde ca. 1699 og Siri Olsdatter er ført som bruker i 1700 . Kirsti sin mor var Siri Olsdatter Søndre Sparby . Siri Olsdatter sitt ekteskap med Håken Toresen ( Torstensen ) var hennes 2 ekteskap og det skulle også bli et tredje . Siri Olsdatter sin far var Ole Olsen Søndre Sparby , født ca. 1633 og død 1692 . Siri Olsdatter sin mor var Ambjørg Jonsdatter . Ambjørg bodde i 1717 hos Siri på Røine og der hadde hun vært i over 20 år . Ole Olsen brukte 2 huder og 1 ½ skinn i det ene bruket under Søndre Sparby etter delinga som han overtok etter sin far , fra mellom 1661 og 1664 til han døde . Formelt sett var det antagelig hans mor Kirsten Pålsdatter som eide bruket . Det ble det iallfall påstått under en rettsak i 1717 mellom sønnen Ole Olsen og svigersønnen Hans Torstensen Røine . Ole Olsen døde samme dag som sin mor Kirsten Pålsdatter , men han døde om morgenen og hun om kvelden slik at Ole aldri ble eier av jordegodset . Siri Olsdatter sin bestefar var Ole Torstensen ( Toresen ? ) og var bruker fra ca. 1630 og fremdeles i 1661 . Siri’s bestemor var som nevnt Kirsten Pålsdatter som en vet døde i 1692 .

Kirsti Håkensdatter gifter seg opp igjen etter Einar sin død med en Peder Matiassen fra Grønnengen .

 

Kjente barn av Einar Eriksønn og Kirsti Håkensdatter :

 

- Eli Einarsdatter , døpt 1 mars 1719 ved Bjertnes og død 21 Mai 1797 ved Nordre Kveset , Hof, Hedmark . Begravet 29 Juli 1719 . Hun ble gift i 1739 med Halvor Olsen Nedstua ved Nordre Kveset i Hof .

 

- Håken Einarsønn , født ca. 1725 ved Bjernes , gifter seg med enke Kari Pålsdatter , Nord Berger i Grue .

 

- Sigrid Einarsdatter , døpt 28 April 1729 og død samme år ved Bjertnes , Hof .

 

- Ole Einarsønn , døpt 8 April 1731 og død samme år ved Bjertnes i Hof .

 

- Einar Einarsønn , døpt 24 Januar 1733 og død samme år ved Bjertnes i Hof .

 

- Tvillingene Kirsti og Sigrid Einarsdatter , døpt 22 April 1737 , Kirsti dør i 1738 ved Bjertnes i Hof .

 

- Erik Einarsønn , født ca. 1721 . Erik gifter seg 18 mai 1744 med enken Ragnhild Jonsdatter Nordre Sætre ( Jonsætre ) i Åsnes , Hof prestegjeld . Det er gjennom dette ekteskapet at tilknytningen til “ Jonsætre “ finner sted . Det er jo som kjent her tippoldemor Anne Amundsdatter blir født . Erik fikk skjøtet på partene i garden av stefaren Peder Matiassen , av sin bror Håken og svogeren Halvor Olsen Kveset i 1771 for 180 riksdaler . Siden Erik bodde ved Nordre Sæter ( Jonsætre ) og ikke ved “ Einarstua “ under Vestre Bjertnes , solgte han garden året etter til stesønnen Arne Olsen fra Jonsætre . Arne pantsatte “ Einarstua “ for stadig større beløp . Han flyttet fra Bjertnes og bodde på Floberg i Åsnes da han solgte “Einarstua“ i 1782 . Dermed gikk “ Einarstua “ ut av denne slektslinjen . Erik og Ragnhild fikk bare et barn sammen og dette var Einer Erikssønn Jonsætre . Men Einer hadde 6 halv søsken som moren hadde i sitt første ekteskap med Ole Olsen Kiølen . Alle disse barna ble født ved Nordre Sætre i Åsnes .

 

 

Ragnhild Jonsdatter Jonsætre :

 

Ragnhild Jonsdatter var født i 1705 ved Nordre Sætre i Åsnes . Hennes foreldre var Jon Engebretsen Roverud , Brandval , og født ca. 1666 . Jon Engebretsen var gift to ganger , første ekteskapet var med ei Anne Arnesdatter . Anne døde i 1712 ved Nordre Sætre . Ragnhild var barn i fra første ekteskapet til sin far . Jon sin andre hustru kjennes ikke , men en vet at fra disse to ekteskap så var det totalt 11 barn hvorav flere døde som små . Om Jon Embretsen for øvrig så sier “ Mandtals Dissingnation i 1697 at “ Ofuer alt det Onge Manschab som iche Deres Militar Tieniste hafuer Aflagt “ Rofuerud Joen Engebretsen 31 aar født på gaarden “

En kjenner to brødre av Jon Engebretsen Roverud , dette er Gudmund Engebretsen Roverud og Syver Engebretsen Sætteren . Ragnhild sin farfar var Engebret Jonsen Roverud , Brandval , født ca. 1624 . Engebret Jonsen Roverud døde ved Roverud ca. 1711 . Han var bruker av Roverud i årene 1653 og frem til sin død i 1711 . Hans hustru kjennes ikke .

Ragnhild sin oldefar var Jon Gudmundsen Øyn , Brandval . Født ca. 1595 og død ca. 1671

ved Roverud i Brandval

Jon eide 9 sk. i Øyen, 3sk. i Berger, 9 skt i Greaker og 1/2k i Holt. de to siste i Vinger.

Han bygslet garden Roverud fra 1614 og fremover til han kjøpte den i 1664 .

Ragnhild sin tippoldefar var Gudmund Øyn , fødselsår ukjent . Gudmund var død før 1636

ved garden Øyn i Brandval . Gudmund var odelsmann og eier av en del på Øyn i Brandval

fra ca. 1577 . Han er nevnt både i manntallet i 1593 og 1605 . Hans første hustru kjennes

ikke , men hans andre hustru var ei Bergit Ingebretsdatter født ca. 1578 og død i 1661 ved

ved Øyn i Brandval .

 

 

 

Ragnhild Jonsdatter var født i 1705 ved Nordre Sætre i Åsnes . Hun gifter seg første gang den 18 mars 1731 i Hof kirke med Ole Olsen Kiølen , Åsnes født ca. 1697 . Ole dør ved Nordre sætre 20 mai 1743 . Ragnhild dør den 8 Desember 1779 ved Jonsætre .Ragnhild Jonsdatter og Ole Olsen Kiølen fikk barna :

 

- Anne Olsdatter født 1731 og død 1732 .

 

- Ole Olssønn født 1734 .

 

- Ingrid Olsdatter født 1735 . Gifter seg 20 oktober 1756 i Åsnes kirke med Michel Guttormsen . Ingrid dør 1799 ved Knappum i Åsnes .

 

- Anne Olsdatter født 1736 .

 

- Jon Olssønn født 1739 . “ Commanderet Skiløber “ i 1762 .

 

- Arne Olsen født 1740 . Gifter seg 10 november 168 i Hof kirke med Olea Olsdatter .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.