Gå til innhold
Arkivverket
Svein O. Tislevoll

Fredrik Andersen Helvig (Traavig) og Anne Joensdatter

Recommended Posts

Svein O. Tislevoll

Fredrik Andersen Helvig, f.21.1.1661 skal ha bodd på Terøen en tid og siden i Traavigen (Tråvik) i Kvinnherad. Døde i 1722. Gift i okt. 1712 med Anne Joensdatter (Jonsdatter). Har ikke funnet hennes foreldre enda. Men nå nettopp fant jeg i en tingbok for Sunnhordland fra 1745 navnet på to av hennes søstre og hvor dem da oppholdt seg, disse var : Synnefve (Synnøve) Joensdatter (tilholdende på Arnevig /Arnevik i Fjelberg, Hordaland) og Martha Joensdatter (huuskone på Arnevig /Arnevik). Er det noen her innpå som har bygdebøker fra Kvinnherad og kunne hjelpe meg litt her ? altså se etter om det står noe om Synnøve og Martha under gården Arnevik og om det står noe om hvor dem var i fra. Jeg antar at Anne Joensdatter kan være født rundt 1685 - 1690 og kanskje søstrene rundt samme tid. Gården Arnevik skal visstnok være omskrevet i "Kvinnherad bind 5, Eid og Fjelberg".

 

V.h. Svein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Løfter opp dette igjen .

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Setter dette opp litt igjen, om noen har den omtalte bygdeboken (eller har tilgang til den) og vil være snill å se etter hva som eventuelt står.

 

Det som står i meldingen her går ut, da jeg har fått gjort oppslag i alle bygdebøker.

 

V.h. Svein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Fredrik Andersen Helvig (f.21.1.1661) og Anne Joensdatter (kanskje dtr. til en Jon Olsen som skal ha bodd i Traavik frå 1681 eller før) skal ha hatt barna : a) Anders Fredriksen, f.1613, B) Axel Fredriksen, f.1715, c)Anne Cathrine, f.1717, d)Dorthe, f.1720.

 

Det jeg nå ikke finner ut av med sikkerhet er om Axel Fredriksen, f.1715 i Traavig var samme person som Axel Fredriksen Fielland (Halsnøy)/Lier Nordre/Vika (Sveio)og seinare Steinsbø på Bømlo (skrev også om temaet på side på gamle debattforumet). Axel Fridriksen ble konfirmert i 1740 (Fjelberg kirkebok), bodde da på gården Fielland/Fjelland, nord på Halsnøy Kv.H. Hans angivelige søskenbarn Axel Andersen Helvig f.1707 m. fam. bodde på Fielland på den tida og fremover, så han fikk kan hende husrom der. Står ved konfirmasjonen i klamme at Axel var født i 1700 (men ingen kilde for årstallet, 40 år gml. som konfirmant høres litt gammelt ut, så er kanskje året 1715 som skal være rett ? Axel Fielland må være samme person som Axel Lier/Vika/Steinsbø (tror ikke to personer ved navn Axel Fredriksen bodde på en så relativt liten plass som Fjelberg samtidig). Axel Fredriksen ble Trolovet i Eid i Fjelberg og gift 15. april 1743 m. Anne Gundersdatter (mulig det er hun som ble født i Kvinnherad i april/mai 1715 eller kanskje hun var fra Fjelberg, der en dame ved samme navn er nevnt som fadder og med Fielland som gårdsnavn, før hun var gift). Er Axel samme person som han som ble født i Kvinnherad, så ble han døpt 19. des. 1715(Fredrik Andersen i Traavigens søn). Axel Fredriksen og Anne Gundersdatter flytta til Nordre Lier, Valestrand i Sveio i 1743 og var der til 1750 da han kjøpte gården Vika i Sveio og var bruker til 1756.Flytta i 1756 m. sin fam. til Steinsbø på Bømlo. Barn til Axel Fredriksen og Anne Gundersdtr. : a)Anna Axelsdtr. døpt i Valestrand 21. sept.1743 (Stord kirkebok), b)Gunnar Axelsen, døpt 14. nov.1744 i Valestrand, c)Johanne Axelsdtr., døpt i Valestrand 28. april 1746, d)Anders (Andreas) Axelsen, døpt 18. sept. 1747, e)Anna Axelsdtr., f.1749, f)Fredrik Axelsen, døpt like før 24. febr.1751, g)Aksel (ell.Axel)Axelsen, f. ca.1758, h)Anna Axelsdtr., f.1754, i)Dortea Axelsdtr., døpt 27.5.1756 (kirkebok for Finnås, Bømlo), j)Svein Axelsen, f.1757 (døypt på Bømlo, Finnås), k) Anna, døpt 1. august 1762. Navneoppkalling og div. årstall m.m. peker i rett retning, men er det nok til at man kan stole på det ? Axel Fredriksen flyttet fra gården på Bømlo, og blir borte sammen med kone og barna a, b, c, e, f, h, i, j og k. Har noen tips som jeg ikke har funnet på utenom kirkebøker som kan gi en avklaring hvor disse ble av ? Er vel ofte slik at gamle foreldre bodde hos ett av barna på sine eldre dager. Da kan jeg kanskje finne disse to foreldrene og se om det står alder ved deres død og sjekke om det er rette personer eller noen helt andre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Spør herved folk innpå om mitt sammendrag til nå høres logisk ut og kan være korrekt ? Ellers hadde det vært interessant å vite hvor kilden til alder til Axel Fridriksen

ved konfirmasjon i Fjelberg i 1740 befinner seg. Fant ingen angivelse av år i skannet kirkebok for Fjelberg (har fått forklaring som løser dette på annen side innpå her). Har avsluttet denne slektslinja og konkludert med at Axel Fridriksen konfirmert i 1740 sannsynligvis er samme person som Axel Fridriksen som ble døpt i Kvinnherad 1715 og var sønn av Fredrik Andersen i Traavigen. Har også mange andre gode indisier som gjør konklusjonen bra nok.

 

V.h. Svein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Det lønner seg godt å lete etter ting,etter lang tid fant jeg endelig dåpen til Axel Axelsen som jeg har oppsatt som født ca.1758 ifølge Bømlo bygdebok bind I. Han var egentlig født i nov/ des. 1752. Fant han som døpt, i Stord kirkebok 1744- 1777 (ser ut til å være blitt døpt 3. desember i 1752). Av presten Hertzberg. Axel Viges Sön kaldet Axel står det. Fadrar var : Gunder Vige, Anders Vige, Samson Lindaas, Gedche (Gedske)Lindaas, Liva ell. Lina Lindaas. Axel Fredriksen og fam. bodde jo på Vika i Sveio frå 1750- 1756. Tålmodighet er visst det viktigste ved denne hobbyen.

 

Så står vel noen pantebøker for tur.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

En av døtrene til Axel Fredriksen: a) Anna Axelsdtr. f.1743, e) Anna Axelsdtr. f.1749, h) Anna Axelsdtr. f.1754, eller Anna Axelsdtr. f.1762 ble ikke borte fra Bømlo likevel ser jeg, det virker som hun var ugift, og ble boende hos sin bror Anders Axelsen m. familie, som hadde gård på Sortland, Bømlo (Bremnes). Hun var fadder til flere av hans barn, fra 1790 til og med 1797. Anders Axelsen druknet i 1798, og enken hans ble gift på nytt, og flyttet til Steinsbø. På den tiden har kanskje Anna flyttet bort, for hun er ikke å se i folketellingen for 1801, på gården Sortland, Steinsbø, eller andre gårder på Bømlo.  

Endret av Svein O. Tislevoll

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Det må være den Anna Axelsdtr. som ble født i 1749, som bodde hos sin bror på Steinsbø. Hun flyttet nok ikke bort derfra, men døde der i desember 1797. Hun døde 50 år gammel står det i kirkeboken, presten har rundet oppover med 1 1/2 år, for hun var ca. 48 1/2 år gammel da hun døde (presten visste vel ikke hvor han skulle lete etter fødselsåret, og har vel spurt bygdefolket, og disse har antagelig svart at hun var ca. 50 år gammel.   

Endret av Svein O. Tislevoll

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Leter etter en kontrakt som viser når Axel Fredriksen/Friderichsen overtok bruket på Nordre Lier, Valestrand i Sveio. I følge Simon Steinsbø var det i 1743, men har ikke funnet noe i panteboken til nå. Kan det stå i andre kilder, noen som vet? 

 

Det stemmer at han var der i 1743, når første barnet Anna Axelsdtr. ble døpt 21. sept. det året. I følge Simon Steinsbø, så lå bruket øde i 1742, før det hadde 8 brukere hatt bruket (var vel etter hverandre). Axel skal ha hatt bruket på Nordre Lier fra 1743 til 1750, står det i "Sveio Gards- og ættesoge I.  

Endret av Svein O. Tislevoll

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Har nå gjennomgått panteboka (som begynner i 1737), og frem til 1750 uten å finne kontrakt når det gjelder bruket på Nordre Lier. Men fant kjøpekontrakten (skjøtet) fra 29. november 1749 på gården Viche i Sveio. Der omtaler selgeren Anders Iversen Vige, Axel, som: den Velagte Dannemand Axel Fridericksen.

I pantebrevet (kontrakten) som er skrevet opp rett etter den andre, så har Axel bekrefta med sin "haand og Signet". Og det går frem at han brukte segl på orginalpapiret. Det ser altså ut til at han kunne lese og skrive. I pantekontrakten kaller han seg selv for Axel Friderichsen Wiig (som vel er hans skrivemåte for Viche). 

 

Endret av Svein O. Tislevoll

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Gunder Axelsen, døpt 14. november 1744, har jeg ikke funnet død som barn i noen kirkebøker. Han er antagelig samme person som den Gunder Axelsen som forlovet seg i Valestrand den 18. januar 1771. Han forlovet seg da med Guro Oles Datter. Står at han var U.k. (ungkar), og at Guro var P. (pige/pike). 26. mars samme år ble disse to gift ved "Storøens Hovedkirke" (altså på Stord). Forlovere var Hans Olland (Ådland) og Otte Olland (Ådland). I 1771 fekk ekteparet en sønn: Axel, han ble døpt 8. mai det året. Axel døde i 1780 (Fest Circums: Jesu Christi), 8 år gammel. Gunder Axelsen (som bodde på Hejen (Heio), husmannsplass under gården Høyland på Stord) døde alt lørdag 19. oktober 1771. Alder oppgitt til 29 år. Altså født ca.1742, litt feil i forhold til dåpsdato, men vel innenfor den feilmarginen som det ofte er i slikt gammelt materiale. Enken Guro Olesdtr. forlovet seg i Valestrand 6. sept. 1778 med Jacob Ibesen Orninggard (han var ungkar). Forlovere var Dagfind Kaarevigen og Knud Jensen Otteronen af Findaas Gield. Disse to giftet seg den 27. desember 1778 på Stord. Barn: Janiche, døpt 8. juni 1779, Anne Kirstine, døpt 18. sept. 1781, og Ibbe, døpt 29. sept. 1784. Jacob Ibesen, og kona er nevnt under gården Høyland i ett Sjeleregister fra 1800, folketelling fra 1801, og sjeleregister fra 1811. I folketellingen fra 1801 er Guro nevnt med alder på 59 år, og Jacob Ibesen 48 år. 

 

Tar imot korrigeringer eller tilleggsopplysninger med takk!

Endret av Svein O. Tislevoll

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Sværen

Svein !

 

Eg anar IKKJE kvifor du vært oversettt av alle her på DA m / desse 11 innlegga dine. Ikkje skriv du på Spy-norsk (les: nynorsk), så det er noko underlig.

Særlig når ein veit at så mange som vil hjelpa her i dette forumet.

 

Diverre kan ikkje eg hjelpa deg, Svein.

 

Du får håpa på at ho m/ over 20.000 innlegg får lyst til å hjelpa deg !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Ja, litt merkelig, men er vel få som er borti nettopp denne slekten her? Ellers så hadde herr W. trussel om å fortelle noen løgner og sladder om meg til sine 250 venner for noen år siden, men vet ikke om det har hatt noe betydning, for alle har vel fått med seg hvordan han holdt på tidligere, også mot mange andre. Men fekk jo god hjelp i begynnelsen, og har funne ut mange ting selv, så det som er mest viktig nå, er å finne en kontrakt om bruket på Nordre Lier, i Sveio, og se om det står noe om der, hvor Axel Fredriksen kom fra (noe som bekrefter/avkrefter) at det er samme person som han som ble døpt i 1715. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Ingen andre som gransker noe på denne slekta?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjarne Hollund

Jeg har vært på jakt etter forfedrene til Ola Karlson Erevik på Bømlo. Han var født 1728 og gift med Brita Jonsdt. født 1727. Jeg oppdaget at Axel Steinsbø var fadder for to av barna til Ola. Jeg konkluderte som deg med at denne Axel Fredrikson på Steinsbø kunne være sønn av Fredrik Andersson født 1661, oppkalling av barn passet. Spørsmålet var hvorfor de i Erevikjo hadde en fadder på Steinsbø, hvis de ikke var i slekt. Senere fant jeg i skiftet etter Gitlaug Olsdt. Tveit i Kvinnherad at Ola Æreviken i Føyen var hennes uekte barn med Karl Andersson Helvik, som var Fredrik Andersson sin nevø. Da har vi nok en indikasjon på at Axel Steinsbø er sønn av Fredrik Andersson Helvik. Jeg er enig i at konfirmanten i Fjelberg Axel Fridrikson i 1740 er problematisk. Kanskje Axel av en eller annen grunn ikke ble konfirmert i normal alder, men måtte få det gjort før han giftet seg med Anna Gundesdt. i 1743 (også i Fjeldberg). Brita Jonsdt. finner jeg ikke ut av. Ble interessert i de to søstrene til Anna Jonsdt. Tråvik, men fant ikke tingboksinnførselen i 1745. Har du en dato?    

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Takk til deg Bjarne, for helt nye og spennende opplysninger som kan være med og underbygge det som vi har til nå!

Karl Andersson Helvik var vel da søskenbarn til Axel Fredrikson (dersom disse var i slekt). 

 

Viss du søker på tingbøkene som er tyda og skrevet av fra året 1745, så er det: Ao 1745 d:18 Junij Thingsted Haavig udj strandvigs Skibrede.

 

Du finner det fort ved å søke på enten Synnefve Joensdatter eller Martha Joensdatter 

Står mye interessant ved første søket, og om du trykker deg videre nedover så er det enda mer. 

 

Står m.a. i tingboken at Fridrich Hansen var 20 år gml. i 1745 (født ca.1725), og halvbror av Axel Fredrikson Steinsbø, dersom Axel var av samme slekt. Foreldre til Fridrich var Hans Hansen Traaevig og Anna Joensdatter Traaevig. Hun hadde først vært gift med sl.(salige) Fridrick Andersen. 

Fridrich/Fridrick hadde ikke vært til konfirmasjon, eller Guds bord og kunne ikke lese i bok (Og hadde kanskje ikke tenkt til det heller). 

Kanskje denne familien i "Traavig" ikke var spesielt religiøs, eller så var alt slikt bare blitt utsatt?

Endret av Svein O. Tislevoll

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjarne Hollund

Etter mye om og men i "Finn kilde" kom jeg omsider inn i rett tingbok, bare for å oppdage at det var scannet versjon. Mulig det er mine manglende søkekunnskaper som ikke fant fram til de transkriberte, det vil være for utrolig at de ikke er tilgjengelig i det nye opplegget. Heldigvis eksisterer Oldervoll-opplegget og jeg fant rett tingmøte i transkribert versjon. Sørgelig historie som trolig endte godt. Den dødsdømte levde i beste velgående med kone og barn i Atramadal. 

 

Den Brita Jonsdt. jeg er på jakt etter, tror jeg kommer fra Sveio-traktene. Det gjør i hvert fall hennes første mann Knut Jonson Erevik, som var bruker på Erevik før Ola Karlson. Det er ingen holdepunkter for at hun er søster til de tre Jonsdøtrene nevnt i rettsaken. De synes å være litt eldre, Anna fikk en sønn født ca. 1725, Brita var født 1727.

 

Merkelig nok er Fredrik Anderson som var gift med Anna Jonsdt. ikke nevnt verken på Tråvik eller på Terøy i Kvinnherad bygdebok. Hans Hansson med kona  Herborg Gunnarsdt. er nevnt som bruker på plasset Holo i Tråvik. Det står ingenting om når han ble bruker.  Da kan det bety at Anna Jonsdt. ble benevnt med Tråvik fordi hun var gift med Hans Hansson og bodde der da hun døde. Hvor hun kom fra blir da helt uvisst. Hvis hun var fra Tråvik, kan hun være datter av den Jon Olson som du nevner. Hun kan også være datter av den Jon Rasmusson som ble ilagt 4 rdl i husaåbot i 1709. Han henvendte seg til "matrone Anna i Terøen" om å legge inn et godt ord for seg, men var forsvunnet nå saken kom opp for tingretten i 1709 og det ble tatt arrest i båten hans. (Alt iflg Stuland "Kvinnherad gard og ætter"). Det blir nok vanskelig å finne ut hvem disse Jonsdøtrene stammer fra. 

 

 

 

    

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Ja, var en del saker i tingboka om denne slekten, kanskje derfor han ene som ikke var innblanda i slike ting reiste vekk, og bosatte seg først i Sveio, og senere Bømlo (for å komme klar rykter, sladder og folkesnakk?). Ja, det ser ut for at Fredrik Hansson ble benådet, og kanskje det var han som døde like etter 17. januar 1785. 

Disse som skrev bygdebøker for Kvinnherad, har nok ikke vært grundige nok, for det står jo klart ved dåpen til Axel Fredriksen 19. des. 1715, og ved dåpen til Dorthe Fredriksdtr. (7. Trin. i Ølve kirke 16 Comminic) 1720, at dette var barna til Fredrik Andersen Traavigen. Det med Terøy er mer merkelig, for det er det ikke en eneste kilde på?. Står i "Sunnhordlandslekter" at han bodde på Terøen, men om det eksisterer kilder for denne opplysningen vet jeg ikke. 

Når det gjelder forfedrene til Anne Jonsdtr. og de andre søstrene er det usikkert til nå, kanskje Jon Olsen eller Jon Rasmussen som du nevner (eller en helt annen), men har funnet ut at ved slektsgransking er nesten alt mulig å finne til slutt, så gir aldri helt opp, bare legger til side, og neste gang kan det være mulig å finne ut litt mer. Hvis årstallet 1727 stemmer for når Brita Jonsdtr. var født, så kan kanskje det bli løst, men du har vel gått gjennom kirkebøkene for Bømlo, Stord, Tysnes, Kvinnherad, og andre plasser som hun kan ha kommet fra. Tingbøkene har løst en god del problemer for meg, og selvfølgelig skifter og pantebøker.  Er ikke kjent på Bømlo, men fant i en kartbok at Erevik ligger ca.4 kilometer fra Steinsbø, så da var det ikke på grunn av at disse var naboer at Axel var fadder til barna til Ola Karlson. 

Endret av Svein O. Tislevoll

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Astrid Kaardal Halleraker

Dette er ikke et direkte svar,  bare noen kildehenvisninger.

 

Bygdebøker for Hordaland
http://www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Liste_over_digitaliserte_bygdebøker_–_Hordaland#Kvinnherad
Uvisst om denne lange lenken blir skjermvist riktig. Bruk "Bygdebøker for Hordaland" som stikkord i Google, evt.

 

http://www.disnorge.no (logg inn som gjest evt.)
(Klikk på:) Genealogiske ressurser, Slektshistoriske kilder i Norge,
Hordaland, Kvinnherad, "Bygdebøker, tidsskrifter o.l."


Denne listen er komplett, med unntak av at bind 5 ikke er merket med NB som skannet.

Så vidt jeg vet er bindet for hovedsognet, den som omhandler Rosendal med
Baroniet, utsolgt og umulig å skaffe. Bygdebok-komiteen har planer om
nyutgivelse, men de vil ikke publisere en skannet utgave på nettet.

 

Gå til https://www.disnorge.no/genress/kategorier.php?intKatre=102491
Her står det listet under hvert bind hvilke gårder som er omhandlet.


Helvik er i "Kvinnherad 4 - Husnes sokn" (ikke på NB/nettutgave)

 

Disse gårdene er i nettutgavene:

Allmennsoga gards- og ættesoga : Eid og Fjelberg sokner
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015042708052

Arnevik

 

Kvinnherad.  : Gards- og ættesoga : soknene Ølve, Hatlestrand, Ænes
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090408001

Terøy
Tråvik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Astrid Kaardal Halleraker
På 25.5.2011 den 10.52, Svein O. Tislevoll skrev:

Setter dette opp litt igjen, om noen har den omtalte bygdeboken (eller har tilgang til den) og vil være snill å se etter hva som eventuelt står.

 

Det som står i meldingen her går ut, da jeg har fått gjort oppslag i alle bygdebøker.

 

V.h. Svein

Jeg forstår, men så det for sent.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Takk, likevel Astrid, bra å ha lenkene til bøkene her og til andre kilder :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.